Danh sách tiểu hành tinh/609001–610000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609001 2004 RG186 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1.1 km MPC · JPL
609002 2004 RG187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
609003 2004 RS201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
609004 2004 RV204 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609005 2004 RO235 10/09/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
609006 2004 RB242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609007 2004 RY242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
609008 2004 RB249 12/09/2004 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
609009 2004 RJ259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
609010 2004 RP259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
609011 2004 RM260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
609012 2004 RK262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609013 2004 RH265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609014 2004 RS265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609015 2004 RS267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609016 2004 RH269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609017 2004 RD271 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609018 2004 RC277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609019 2004 RO277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609020 2004 RE281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609021 2004 RR281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609022 2004 RJ286 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 830 m MPC · JPL
609023 2004 RJ289 10/08/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
609024 2004 RH295 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609025 2004 RN297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
609026 2004 RP299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609027 2004 RT302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609028 2004 RY302 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
609029 2004 RS326 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609030 2004 RB329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
609031 2004 RK337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609032 2004 RJ344 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609033 2004 RA347 18/09/2004 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
609034 2004 RF351 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609035 2004 RM353 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609036 2004 RX357 20/10/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
609037 2004 RT358 18/02/2007 Altschwendt W. Ries 810 m MPC · JPL
609038 2004 RU358 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
609039 2004 RF359 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609040 2004 RK359 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
609041 2004 RS359 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
609042 2004 RU359 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609043 2004 RO360 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609044 2004 RR361 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609045 2004 RK362 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609046 2004 RY363 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
609047 2004 RJ364 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
609048 2004 RZ364 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
609049 2004 RD366 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
609050 2004 SZ4 16/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová 1.0 km MPC · JPL
609051 2004 SC7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609052 2004 SD9 17/09/2004 Wise D. Polishook 610 m MPC · JPL
609053 2004 SV15 07/09/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
609054 2004 SX36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
609055 2004 SF52 18/09/2004 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
609056 2004 SS62 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
609057 2004 SH64 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
609058 2004 SU64 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
609059 2004 SW64 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
609060 2004 SC65 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609061 2004 SW65 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609062 2004 TJ8 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609063 2004 TR32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609064 2004 TJ33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609065 2004 TA37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609066 2004 TL40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609067 2004 TB45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609068 2004 TX47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609069 2004 TW54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609070 2004 TH62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609071 2004 TL64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609072 2004 TS71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
609073 2004 TC73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609074 2004 TN73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
609075 2004 TF77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609076 2004 TY82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609077 2004 TC91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
609078 2004 TP94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609079 2004 TE98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609080 2004 TE99 14/09/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
609081 2004 TD100 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609082 2004 TM101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609083 2004 TP107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609084 2004 TP112 08/10/2004 Socorro LINEAR 3.5 km MPC · JPL
609085 2004 TV117 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609086 2004 TC144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609087 2004 TV146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
609088 2004 TR149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609089 2004 TB150 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609090 2004 TP150 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609091 2004 TF152 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609092 2004 TK152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609093 2004 TA153 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609094 2004 TG154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609095 2004 TA165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609096 2004 TZ176 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609097 2004 TN182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609098 2004 TN184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609099 2004 TR184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609100 2004 TB186 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609101 2004 TP193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609102 2004 TP194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609103 2004 TZ195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609104 2004 TB196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609105 2004 TR199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609106 2004 TW199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609107 2004 TO210 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609108 2004 TK212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609109 2004 TR219 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609110 2004 TR226 08/10/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
609111 2004 TC228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
609112 2004 TC230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609113 2004 TP232 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609114 2004 TX234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609115 2004 TP235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609116 2004 TY236 09/10/2004 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
609117 2004 TG239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
609118 2004 TM244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
609119 2004 TO245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609120 2004 TK254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
609121 2004 TS254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609122 2004 TU256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
609123 2004 TA260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609124 2004 TB261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609125 2004 TA264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
609126 2004 TB264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609127 2004 TN267 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609128 2004 TX270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609129 2004 TP273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609130 2004 TW277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609131 2004 TC282 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609132 2004 TN283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609133 2004 TC290 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609134 2004 TT293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609135 2004 TD298 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2.6 km MPC · JPL
609136 2004 TS298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609137 2004 TD301 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609138 2004 TH302 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609139 2004 TR303 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
609140 2004 TC305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609141 2004 TO306 10/10/2004 Socorro LINEAR 4.5 km MPC · JPL
609142 2004 TZ311 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609143 2004 TX313 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609144 2004 TU317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609145 2004 TW320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
609146 2004 TZ325 14/10/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
609147 2004 TW326 14/10/2004 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
609148 2004 TA329 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609149 2004 TJ332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609150 2004 TL336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609151 2004 TZ347 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609152 2004 TW353 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609153 2004 TJ354 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
609154 2004 TV354 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
609155 2004 TQ368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609156 2004 TN371 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
609157 2004 TL372 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609158 2004 TP372 23/08/2008 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
609159 2004 TW372 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609160 2004 TX372 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
609161 2004 TA373 15/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 620 m MPC · JPL
609162 2004 TB373 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609163 2004 TG373 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609164 2004 TU373 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609165 2004 TA374 20/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
609166 2004 TF375 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
609167 2004 TO375 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
609168 2004 TA376 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609169 2004 TH376 10/09/2012 Crni Vrh S. Matičič 930 m MPC · JPL
609170 2004 TJ376 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609171 2004 TZ376 02/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609172 2004 TA377 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
609173 2004 TB377 24/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609174 2004 TH377 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
609175 2004 TG378 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
609176 2004 TH378 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609177 2004 TD379 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
609178 2004 TH379 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
609179 2004 TQ379 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
609180 2004 TV379 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609181 2004 TF381 21/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
609182 2004 TT382 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
609183 2004 TA383 02/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609184 2004 TK383 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2.1 km MPC · JPL
609185 2004 TG385 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609186 2004 TB386 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609187 2004 UK5 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609188 2004 UB7 21/10/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
609189 2004 UU11 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
609190 2004 UW11 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
609191 2004 VK1 08/10/2004 Socorro LINEAR 3.9 km MPC · JPL
609192 2004 VF4 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609193 2004 VJ9 03/11/2004 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
609194 2004 VY34 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
609195 2004 VN36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609196 2004 VL42 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609197 2004 VF43 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609198 2004 VW44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
609199 2004 VH45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609200 2004 VN48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609201 2004 VP48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609202 2004 VK49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609203 2004 VK50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609204 2004 VS51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609205 2004 VH63 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609206 2004 VJ73 05/11/2004 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
609207 2004 VG80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609208 2004 VN81 14/07/1999 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
609209 2004 VZ83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609210 2004 VD84 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 560 m MPC · JPL
609211 2004 VL85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609212 2004 VZ86 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609213 2004 VY87 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609214 2004 VN88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609215 2004 VE95 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2.2 km MPC · JPL
609216 2004 VZ97 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 760 m MPC · JPL
609217 2004 VH102 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609218 2004 VL105 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
609219 2004 VG129 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609220 2004 VS129 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.1 km MPC · JPL
609221 2004 VC131 09/11/2004 Mauna Kea J. J. Kavelaars 259 km MPC · JPL
609222 2004 VV131 09/11/2004 Mauna Kea J. J. Kavelaars 218 km MPC · JPL
609223 2004 VO132 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609224 2004 VQ132 28/02/2014 Oukaimeden C. Rinner 1.0 km MPC · JPL
609225 2004 VT132 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
609226 2004 VU132 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
609227 2004 VV132 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
609228 2004 VM133 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
609229 2004 VR133 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609230 2004 VU133 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
609231 2004 VH134 13/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609232 2004 VU134 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
609233 2004 VG136 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609234 2004 VM136 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609235 2004 VT136 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609236 2004 VF137 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609237 2004 VO137 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609238 2004 VA138 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609239 2004 WO5 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609240 2004 WD8 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
609241 2004 WY12 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
609242 2004 WB13 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
609243 2004 WJ13 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2.3 km MPC · JPL
609244 2004 WO13 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
609245 2004 WC14 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609246 2004 WD14 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
609247 2004 WF14 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
609248 2004 XE4 05/12/2004 Klet M. Tichý, J. Tichá 3.1 km MPC · JPL
609249 2004 XF14 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609250 2004 XZ33 02/12/2004 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
609251 2004 XN46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609252 2004 XZ52 24/07/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
609253 2004 XL55 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609254 2004 XV56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609255 2004 XA63 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 990 m MPC · JPL
609256 2004 XP90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609257 2004 XR91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609258 2004 XE93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
609259 2004 XQ96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609260 2004 XU96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
609261 2004 XM97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609262 2004 XF99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609263 2004 XF105 28/07/2003 Palomar NEAT 4.7 km MPC · JPL
609264 2004 XW114 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609265 2004 XJ115 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609266 2004 XB117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
609267 2004 XE120 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609268 2004 XL127 14/12/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
609269 2004 XG135 15/12/2004 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
609270 2004 XX136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
609271 2004 XD138 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609272 2004 XF146 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609273 2004 XH150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
609274 2004 XN150 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609275 2004 XA154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
609276 2004 XK154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609277 2004 XM160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609278 2004 XY160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609279 2004 XE162 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609280 2004 XE166 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609281 2004 XV172 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609282 2004 XY175 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609283 2004 XQ178 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609284 2004 XV183 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
609285 2004 XJ184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609286 2004 XL185 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609287 2004 XV188 15/12/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
609288 2004 XE193 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
609289 2004 XG193 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
609290 2004 XL193 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
609291 2004 XO193 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609292 2004 XR193 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
609293 2004 XW193 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
609294 2004 XX193 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
609295 2004 XE194 10/02/2011 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
609296 2004 XG194 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609297 2004 XL195 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609298 2004 XO195 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
609299 2004 XS195 09/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
609300 2004 XV195 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609301 2004 XA196 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
609302 2004 XR196 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609303 2004 XZ196 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
609304 2004 XU197 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
609305 2004 XL198 19/12/2004 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
609306 2004 XV198 14/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
609307 2004 XD199 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609308 2004 YJ11 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609309 2004 YG22 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609310 2004 YM24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
609311 2004 YG26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
609312 2004 YO26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609313 2004 YM29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4.7 km MPC · JPL
609314 2004 YE35 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609315 2004 YP37 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
609316 2004 YV37 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609317 2004 YB38 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
609318 2004 YC38 13/12/2010 Mauna Kea L. Wells, M. Micheli 2.9 km MPC · JPL
609319 2004 YG38 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609320 2004 YR38 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
609321 2004 YX38 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
609322 2004 YZ38 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
609323 2004 YR39 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609324 2004 YS39 26/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609325 2004 YZ39 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609326 2004 YR40 30/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
609327 2004 YV40 01/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
609328 2004 YG41 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
609329 2004 YQ41 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
609330 2005 AQ4 06/01/2005 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
609331 2005 AP8 06/01/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
609332 2005 AC19 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609333 2005 AM28 06/01/2005 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
609334 2005 AO37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
609335 2005 AU37 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
609336 2005 AS39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.6 km MPC · JPL
609337 2005 AY52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609338 2005 AP58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
609339 2005 AD61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609340 2005 AH61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609341 2005 AL64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
609342 2005 AB66 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
609343 2005 AO66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609344 2005 AW66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
609345 2005 AW72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8.5 km MPC · JPL
609346 2005 AG76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
609347 2005 AO76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
609348 2005 AC78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609349 2005 AG78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609350 2005 AG79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
609351 2005 AZ82 08/01/2005 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 2.0 km MPC · JPL
609352 2005 AE83 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
609353 2005 AJ83 06/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.5 km MPC · JPL
609354 2005 AO83 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609355 2005 AR83 06/01/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
609356 2005 AU83 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609357 2005 AA84 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
609358 2005 AB84 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
609359 2005 AV84 22/11/2008 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
609360 2005 AZ84 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609361 2005 AL85 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
609362 2005 BY 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609363 2005 BB1 16/01/2005 Uccle P. De Cat 760 m MPC · JPL
609364 2005 BT6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
609365 2005 BW11 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609366 2005 BC12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609367 2005 BY27 05/01/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
609368 2005 BQ30 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.4 km MPC · JPL
609369 2005 BT30 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
609370 2005 BE34 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609371 2005 BV34 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609372 2005 BG35 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
609373 2005 BR36 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
609374 2005 BT36 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
609375 2005 BL40 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
609376 2005 BO42 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.0 km MPC · JPL
609377 2005 BN43 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
609378 2005 BT43 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
609379 2005 BY43 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
609380 2005 BR45 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
609381 2005 BU49 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609382 2005 BN50 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
609383 2005 BO50 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
609384 2005 BW50 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609385 2005 BX50 14/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.9 km MPC · JPL
609386 2005 BN51 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609387 2005 BO51 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
609388 2005 BT51 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
609389 2005 BU51 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
609390 2005 BV51 19/01/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
609391 2005 BW51 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609392 2005 BB52 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609393 2005 BF52 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609394 2005 BL52 27/02/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.2 km MPC · JPL
609395 2005 BN52 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
609396 2005 BP52 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609397 2005 BU52 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609398 2005 BX52 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
609399 2005 BZ52 03/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609400 2005 BK53 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609401 2005 BN53 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609402 2005 BV53 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
609403 2005 BZ53 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609404 2005 BL54 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
609405 2005 BR54 15/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609406 2005 BX54 07/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609407 2005 BB55 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
609408 2005 BK55 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
609409 2005 BU55 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
609410 2005 BZ55 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609411 2005 BK56 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609412 2005 CM1 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609413 2005 CR5 01/02/2005 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
609414 2005 CC7 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609415 2005 CE8 06/01/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
609416 2005 CG27 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
609417 2005 CE28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609418 2005 CS30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609419 2005 CL32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
609420 2005 CX32 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609421 2005 CO35 02/02/2005 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
609422 2005 CG37 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609423 2005 CG38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609424 2005 CN56 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609425 2005 CA61 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609426 2005 CA69 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
609427 2005 CC73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
609428 2005 CQ74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
609429 2005 CU76 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609430 2005 CY77 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
609431 2005 CY81 02/02/2005 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
609432 2005 CG82 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609433 2005 CH82 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609434 2005 CU82 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609435 2005 CG83 10/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609436 2005 CJ83 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
609437 2005 CL83 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
609438 2005 CU83 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609439 2005 CW83 10/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
609440 2005 CY83 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609441 2005 CP84 05/04/2011 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
609442 2005 CQ84 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
609443 2005 CS84 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609444 2005 CW84 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
609445 2005 CA85 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
609446 2005 CE85 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
609447 2005 CN85 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
609448 2005 CT85 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609449 2005 CR86 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
609450 2005 CB87 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
609451 2005 CK87 27/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
609452 2005 CS87 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609453 2005 CA88 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609454 2005 CO88 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609455 2005 CG89 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609456 2005 CO89 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
609457 2005 DA4 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
609458 2005 DH4 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609459 2005 DJ4 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
609460 2005 EV1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
609461 2005 EX15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609462 2005 ET23 03/03/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
609463 2005 EZ23 03/03/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
609464 2005 ET45 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
609465 2005 EV52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609466 2005 EB58 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609467 2005 EE61 04/03/2005 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
609468 2005 EE64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
609469 2005 EN64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
609470 2005 EZ66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609471 2005 EE94 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
609472 2005 EX98 03/03/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
609473 2005 EA103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609474 2005 EZ107 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609475 2005 EU108 04/03/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
609476 2005 EQ109 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609477 2005 EB114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609478 2005 EC126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609479 2005 EK127 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609480 2005 ER127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
609481 2005 EB135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609482 2005 ES135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609483 2005 EG144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609484 2005 EK145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609485 2005 EO150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
609486 2005 EM154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
609487 2005 ET174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609488 2005 EJ175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609489 2005 EC186 10/03/2005 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
609490 2005 EW190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
609491 2005 EJ191 16/02/2005 La Silla A. Boattini 510 m MPC · JPL
609492 2005 EB205 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609493 2005 EY207 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609494 2005 EM209 04/03/2005 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
609495 2005 EE210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609496 2005 EN217 09/03/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
609497 2005 EL220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609498 2005 EO223 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609499 2005 EC229 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609500 2005 EA230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609501 2005 EW231 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609502 2005 EK234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609503 2005 EA244 11/03/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
609504 2005 ET244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
609505 2005 EY244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609506 2005 EB245 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609507 2005 EF249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609508 2005 EA251 02/03/2005 Catalina CSS 4.0 km MPC · JPL
609509 2005 EZ258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609510 2005 EK265 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609511 2005 EH274 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609512 2005 EV291 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609513 2005 EP304 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2.5 km MPC · JPL
609514 2005 ES324 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609515 2005 EK326 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
609516 2005 EO331 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609517 2005 EB334 01/03/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
609518 2005 EZ334 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609519 2005 EC335 13/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2.0 km MPC · JPL
609520 2005 EV335 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
609521 2005 ED336 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
609522 2005 EK336 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
609523 2005 EN336 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
609524 2005 ES336 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609525 2005 EX336 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
609526 2005 EA337 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609527 2005 EE338 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
609528 2005 EC339 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
609529 2005 EE339 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609530 2005 EL339 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
609531 2005 ER339 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
609532 2005 ET339 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
609533 2005 EM340 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
609534 2005 EZ340 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
609535 2005 EB341 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
609536 2005 EF342 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
609537 2005 EN342 10/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
609538 2005 EZ343 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609539 2005 EF344 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
609540 2005 ER344 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609541 2005 EA346 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
609542 2005 EB346 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
609543 2005 EY346 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
609544 2005 EF347 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
609545 2005 EJ347 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
609546 2005 ER348 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
609547 2005 FM3 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609548 2005 FG7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
609549 2005 FJ8 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609550 2005 FC17 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
609551 2005 FP17 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609552 2005 FF18 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609553 2005 FP18 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609554 2005 FQ18 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
609555 2005 FY18 06/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609556 2005 GC4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609557 2005 GO16 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609558 2005 GU17 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609559 2005 GV36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
609560 2005 GJ46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609561 2005 GH53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609562 2005 GC57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609563 2005 GE57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609564 2005 GA60 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
609565 2005 GR63 15/03/2005 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
609566 2005 GJ67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609567 2005 GQ86 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609568 2005 GY87 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
609569 2005 GK90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609570 2005 GA100 16/03/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
609571 2005 GR103 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609572 2005 GB112 18/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
609573 2005 GG118 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
609574 2005 GF121 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609575 2005 GT125 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
609576 2005 GO132 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609577 2005 GO134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609578 2005 GH138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609579 2005 GV143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609580 2005 GG145 18/08/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
609581 2005 GJ159 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1.4 km MPC · JPL
609582 2005 GY159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609583 2005 GH170 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609584 2005 GC171 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609585 2005 GO177 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609586 2005 GS182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609587 2005 GV182 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
609588 2005 GA183 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
609589 2005 GN187 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
609590 2005 GX188 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609591 2005 GS192 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609592 2005 GQ198 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 660 m MPC · JPL
609593 2005 GQ199 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.6 km MPC · JPL
609594 2005 GU199 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
609595 2005 GX200 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609596 2005 GG201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609597 2005 GM201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609598 2005 GE203 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
609599 2005 GG215 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
609600 2005 GD226 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609601 2005 GH227 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
609602 2005 GH230 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
609603 2005 GQ230 28/01/2014 Mayhill-ISON L. Elenin 2.0 km MPC · JPL
609604 2005 GR230 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609605 2005 GT230 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609606 2005 GV230 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
609607 2005 GE231 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
609608 2005 GN231 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
609609 2005 GU231 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609610 2005 GX231 29/10/2010 Mauna Kea T. George, M. Micheli 640 m MPC · JPL
609611 2005 GD232 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
609612 2005 GJ232 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609613 2005 GM232 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
609614 2005 GP232 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609615 2005 GQ232 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
609616 2005 GA233 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609617 2005 GV233 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609618 2005 GX233 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609619 2005 GB234 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
609620 2005 GE234 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
609621 2005 GW234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
609622 2005 GO236 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
609623 2005 GP236 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
609624 2005 GW238 02/04/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
609625 2005 GY238 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609626 2005 HX10 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
609627 2005 HL11 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609628 2005 HW11 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609629 2005 HB12 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
609630 2005 HD12 12/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
609631 2005 HE12 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
609632 2005 HH12 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609633 2005 JZ5 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
609634 2005 JU8 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609635 2005 JW11 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
609636 2005 JN13 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
609637 2005 JX19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609638 2005 JZ39 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609639 2005 JP47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609640 2005 JQ47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609641 2005 JE50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609642 2005 JW60 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609643 2005 JA62 04/04/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
609644 2005 JC73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609645 2005 JK76 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
609646 2005 JW95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609647 2005 JO101 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
609648 2005 JF115 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609649 2005 JM115 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609650 2005 JV124 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
609651 2005 JT128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
609652 2005 JA129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609653 2005 JU152 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
609654 2005 JQ174 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609655 2005 JK177 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
609656 2005 JL187 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
609657 2005 JM187 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
609658 2005 JA188 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
609659 2005 JC188 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
609660 2005 JF188 18/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609661 2005 JG188 08/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
609662 2005 JZ188 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
609663 2005 JD189 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
609664 2005 JJ190 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
609665 2005 JR191 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609666 2005 JA192 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609667 2005 JH193 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609668 2005 JM193 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
609669 2005 JB195 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
609670 2005 KC15 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609671 2005 KG15 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609672 2005 KM15 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
609673 2005 KW15 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
609674 2005 LX2 02/06/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
609675 2005 LW11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609676 2005 LD15 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
609677 2005 LP31 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609678 2005 LK36 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609679 2005 LQ36 03/06/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
609680 2005 LM37 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
609681 2005 LO37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609682 2005 LX43 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609683 2005 LF44 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609684 2005 LN54 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
609685 2005 LU54 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
609686 2005 LX54 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
609687 2005 LY54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
609688 2005 LA55 22/01/2013 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
609689 2005 LM55 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
609690 2005 LO55 22/02/2012 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
609691 2005 LV55 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
609692 2005 LM58 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
609693 2005 LZ58 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
609694 2005 MP2 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609695 2005 ML3 24/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
609696 2005 MS7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
609697 2005 MQ24 29/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
609698 2005 MR24 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609699 2005 MU26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609700 2005 MN31 30/06/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609701 2005 MK35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609702 2005 MU48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
609703 2005 ML49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
609704 2005 MD50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609705 2005 NW12 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609706 2005 NN24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609707 2005 NO32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609708 2005 NU39 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
609709 2005 NL56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609710 2005 NS72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609711 2005 NC75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
609712 2005 NN79 06/07/2005 Siding Spring SSS 920 m MPC · JPL
609713 2005 NK82 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609714 2005 NT89 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
609715 2005 NS91 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609716 2005 NB92 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609717 2005 NE92 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609718 2005 NY110 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
609719 2005 NM114 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
609720 2005 NU114 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609721 2005 NL115 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
609722 2005 NL116 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 590 m MPC · JPL
609723 2005 NX124 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
609724 2005 NW125 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609725 2005 NU126 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
609726 2005 NJ127 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
609727 2005 NS127 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609728 2005 NX127 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
609729 2005 NM128 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609730 2005 NQ128 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
609731 2005 NT128 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
609732 2005 NU128 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
609733 2005 NE129 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609734 2005 NU129 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609735 2005 NR130 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609736 2005 NH131 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609737 2005 NL131 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609738 2005 NM131 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
609739 2005 NH132 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609740 2005 NP132 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
609741 2005 NQ132 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609742 2005 NS132 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609743 2005 OA10 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
609744 2005 OG23 30/07/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
609745 2005 OW30 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609746 2005 OK32 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
609747 2005 OJ34 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
609748 2005 ON34 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
609749 2005 OB35 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
609750 2005 PM10 04/08/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
609751 2005 PN17 06/08/2005 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
609752 2005 PK29 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
609753 2005 PY29 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
609754 2005 PO32 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.6 km MPC · JPL
609755 2005 QS11 27/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2.3 km MPC · JPL
609756 2005 QT15 25/08/2005 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
609757 2005 QB17 25/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
609758 2005 QV19 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 1.8 km MPC · JPL
609759 2005 QU22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609760 2005 QS30 28/08/2005 St. Veran Saint-Véran Obs. 640 m MPC · JPL
609761 2005 QR58 25/08/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
609762 2005 QF80 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609763 2005 QN99 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
609764 2005 QN104 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609765 2005 QB126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609766 2005 QW127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609767 2005 QZ132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609768 2005 QO138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
609769 2005 QB144 26/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
609770 2005 QV158 27/08/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
609771 2005 QL159 30/07/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
609772 2005 QL165 03/09/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
609773 2005 QR170 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
609774 2005 QU179 26/08/2005 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
609775 2005 QM193 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
609776 2005 QG195 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
609777 2005 QE198 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609778 2005 QK199 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609779 2005 QR202 30/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
609780 2005 QN204 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609781 2005 QN205 27/08/2005 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
609782 2005 QR205 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609783 2005 QR206 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
609784 2005 RF16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609785 2005 RZ27 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609786 2005 RU34 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
609787 2005 RV51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609788 2005 RB53 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
609789 2005 RP53 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
609790 2005 RU57 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
609791 2005 RM58 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609792 2005 RJ60 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609793 2005 RK60 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609794 2005 RM60 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
609795 2005 RW60 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
609796 2005 RH62 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609797 2005 SA 16/09/2005 Wrightwood J. W. Young 660 m MPC · JPL
609798 2005 SV34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
609799 2005 SB40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609800 2005 SB61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609801 2005 SC84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609802 2005 SP91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609803 2005 SX99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
609804 2005 SR125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609805 2005 SQ127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609806 2005 SB128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
609807 2005 SP136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609808 2005 SD186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609809 2005 SR196 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609810 2005 SO197 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609811 2005 SE203 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
609812 2005 SU208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
609813 2005 ST224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
609814 2005 SF277 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
609815 2005 SH283 27/09/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
609816 2005 SG284 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609817 2005 SO286 25/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
609818 2005 SB294 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 710 m MPC · JPL
609819 2005 SO296 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609820 2005 SN297 22/02/2012 Charleston R. Holmes 2.1 km MPC · JPL
609821 2005 SZ298 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
609822 2005 SO299 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
609823 2005 SX299 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.4 km MPC · JPL
609824 2005 SV302 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
609825 2005 TQ7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609826 2005 TD8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609827 2005 TH14 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
609828 2005 TR14 27/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
609829 2005 TZ35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609830 2005 TH57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609831 2005 TO59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609832 2005 TX62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609833 2005 TR82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609834 2005 TS93 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
609835 2005 TC95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609836 2005 TO109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609837 2005 TY111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
609838 2005 TG123 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
609839 2005 TO127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609840 2005 TL130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609841 2005 TQ142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
609842 2005 TA144 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609843 2005 TB149 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609844 2005 TG184 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609845 2005 TU186 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609846 2005 TG198 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
609847 2005 TH198 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
609848 2005 TH199 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609849 2005 TR199 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609850 2005 TL200 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
609851 2005 TX201 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609852 2005 TT202 20/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609853 2005 TP203 23/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609854 2005 TB205 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
609855 2005 TC206 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
609856 2005 TU207 18/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609857 2005 TY207 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
609858 2005 TQ210 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
609859 2005 TB211 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
609860 2005 TN212 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609861 2005 TR214 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
609862 2005 TW214 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
609863 2005 TX215 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609864 2005 TA216 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609865 2005 TE217 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
609866 2005 TJ219 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609867 2005 TX220 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609868 2005 TM221 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609869 2005 UL7 07/10/2005 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
609870 2005 UH11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609871 2005 UJ17 03/10/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
609872 2005 UE26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609873 2005 US31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609874 2005 UC89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609875 2005 UV98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
609876 2005 UT116 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609877 2005 UF118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609878 2005 UH119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
609879 2005 UY128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609880 2005 UR129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609881 2005 US138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609882 2005 UV184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
609883 2005 UG201 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
609884 2005 UV201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609885 2005 UP203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609886 2005 UQ221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
609887 2005 UY227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609888 2005 UY232 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609889 2005 UM242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
609890 2005 UA243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
609891 2005 UJ244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
609892 2005 UN244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609893 2005 UR244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609894 2005 UB259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
609895 2005 UF269 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609896 2005 UP271 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609897 2005 UJ272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609898 2005 UX276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
609899 2005 UU277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609900 2005 UT283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
609901 2005 UT290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
609902 2005 UU293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
609903 2005 UF297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609904 2005 UB304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609905 2005 UM312 10/10/2005 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
609906 2005 US316 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
609907 2005 UX321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609908 2005 UB322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609909 2005 UW326 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
609910 2005 UZ330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609911 2005 UQ331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609912 2005 UX339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609913 2005 UE341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609914 2005 UL341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609915 2005 UM341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609916 2005 UM346 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
609917 2005 UX365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609918 2005 US372 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609919 2005 UF378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
609920 2005 UC386 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609921 2005 UN387 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
609922 2005 UE401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
609923 2005 UL401 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609924 2005 US403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609925 2005 UT418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609926 2005 UW422 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609927 2005 UL426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609928 2005 UT427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609929 2005 UZ428 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
609930 2005 UU453 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
609931 2005 UW453 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609932 2005 UN473 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
609933 2005 UT473 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609934 2005 UJ486 23/10/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
609935 2005 UG506 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.9 km MPC · JPL
609936 2005 UQ507 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609937 2005 UZ512 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
609938 2005 UG517 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
609939 2005 UG520 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
609940 2005 UR520 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 4.1 km MPC · JPL
609941 2005 UU520 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
609942 2005 UG521 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
609943 2005 UP521 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
609944 2005 UV523 25/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
609945 2005 UK530 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609946 2005 UK532 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
609947 2005 UL536 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609948 2005 UR536 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
609949 2005 US537 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.8 km MPC · JPL
609950 2005 UW538 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
609951 2005 UO541 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609952 2005 UE544 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609953 2005 UJ546 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609954 2005 UZ547 31/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
609955 2005 UG549 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
609956 2005 UM549 29/10/2005 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
609957 2005 UF550 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
609958 2005 UO550 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
609959 2005 UP550 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
609960 2005 UQ550 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609961 2005 UX552 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609962 2005 VC11 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609963 2005 VZ12 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609964 2005 VA14 27/10/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
609965 2005 VT26 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609966 2005 VY27 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609967 2005 VN30 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609968 2005 VL38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609969 2005 VV40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
609970 2005 VT47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609971 2005 VX48 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
609972 2005 VL55 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609973 2005 VL56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
609974 2005 VW62 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
609975 2005 VT63 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609976 2005 VK64 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609977 2005 VU64 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
609978 2005 VF67 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
609979 2005 VA72 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
609980 2005 VD73 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
609981 2005 VY82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
609982 2005 VO83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
609983 2005 VS83 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609984 2005 VO86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
609985 2005 VP89 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
609986 2005 VV90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609987 2005 VL105 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
609988 2005 VX105 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
609989 2005 VC116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
609990 2005 VP120 01/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
609991 2005 VG123 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609992 2005 VA129 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
609993 2005 VS129 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
609994 2005 VM131 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
609995 2005 VZ132 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
609996 2005 VN137 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
609997 2005 VY137 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
609998 2005 VF139 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
609999 2005 VH139 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
610000 2005 VW139 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL

605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s  • 613.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001