Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/137001–138000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137001 1998 SA81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137002 1998 SN83 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137003 1998 SU90 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137004 1998 SA92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137005 1998 SN93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137006 1998 SX94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137007 1998 SC108 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137008 1998 SL108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137009 1998 SS120 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137010 1998 ST121 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137011 1998 SF122 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
137012 1998 SY125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137013 1998 SF130 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137014 1998 SM130 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
137015 1998 SW130 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
137016 1998 SH131 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137017 1998 SW139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137018 1998 SL160 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137019 1998 SE168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
137020 1998 TL 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
137021 1998 TV2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
137022 1998 TF3 14/10/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137023 1998 TB15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
137024 1998 TH15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137025 1998 TT15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
137026 1998 TX16 14/10/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
137027 1998 TH17 15/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
137028 1998 TO17 15/10/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
137029 1998 TB19 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
137030 1998 TR19 15/10/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
137031 1998 TJ22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137032 1998 UO1 19/10/1998 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
137033 1998 UM6 21/10/1998 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
137034 1998 UD14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137035 1998 UE17 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
137036 1998 UC18 19/10/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
137037 1998 UM19 28/10/1998 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
137038 1998 UA26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
137039 Lisiguang 1998 UX31 26/10/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
137040 1998 UY35 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137041 1998 UG43 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137042 1998 UT46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137043 1998 UL49 23/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
137044 1998 UC50 29/10/1998 Socorro LINEAR AMO 1,7 km MPC · JPL
137045 1998 VE 07/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,8 km MPC · JPL
137046 1998 VE6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
137047 1998 VZ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137048 1998 VP13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137049 1998 VB14 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137050 1998 VL15 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137051 1998 VA27 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137052 Tjelvar 1998 VO33 15/11/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist APO 1,5 km MPC · JPL
137053 1998 VQ33 11/11/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137054 1998 VB34 11/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
137055 1998 VN36 14/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137056 1998 VW43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
137057 1998 VK44 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
137058 1998 VN45 10/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
137059 1998 VA49 11/11/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
137060 1998 VO50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137061 1998 VR50 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137062 1998 WM 16/11/1998 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
137063 1998 WK1 16/11/1998 Monte Agliale S. Donati 3,4 km MPC · JPL
137064 1998 WP5 19/11/1998 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
137065 1998 WH6 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137066 Gellért-hegy 137066|Gellért-hegy}} 23/11/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 780 m MPC · JPL
137067 1998 WQ9 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
137068 1998 WD13 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137069 1998 WQ15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137070 1998 WE21 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137071 1998 WD29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137072 1998 WM30 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
137073 1998 WG33 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
137074 1998 WJ34 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137075 1998 WK38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
137076 1998 XK3 10/12/1998 Ondřejov L. Kotková 4,9 km MPC · JPL
137077 1998 XE4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137078 1998 XZ4 11/12/1998 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
137079 1998 XC5 09/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
137080 1998 XD7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
137081 1998 XO7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
137082 Maurobachini 1998 XE9 12/12/1998 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,9 km MPC · JPL
137083 1998 XZ13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
137084 1998 XS16 15/12/1998 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
137085 1998 XD18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
137086 1998 XX18 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
137087 1998 XC19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
137088 1998 XT23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137089 1998 XT43 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137090 1998 XZ57 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137091 1998 XU63 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137092 1998 XX68 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137093 1998 XW70 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137094 1998 XD84 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
137095 1998 XX86 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
137096 1998 XG97 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 3,2 km MPC · JPL
137097 1998 XP97 08/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
137098 1998 YP2 17/12/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
137099 1998 YW3 17/12/1998 Socorro LINEAR APO 560 m MPC · JPL
137100 1998 YM7 23/12/1998 Brainerd J. Wentworth 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137101 1998 YN17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137102 1998 YL19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
137103 1998 YP27 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
137104 1998 YU30 16/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
137105 1998 YK31 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
137106 1999 AQ5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
137107 1999 AT6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
137108 1999 AN10 13/01/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
137109 1999 AL11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
137110 1999 AN12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
137111 1999 AX18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
137112 1999 AF20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
137113 1999 AG20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
137114 1999 AT24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
137115 1999 AZ30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
137116 1999 BL2 19/01/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
137117 1999 BK4 19/01/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,1 km MPC · JPL
137118 1999 BV4 19/01/1999 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
137119 1999 BU6 21/01/1999 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
137120 1999 BJ8 20/01/1999 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
137121 1999 BJ11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
137122 1999 BX12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137123 1999 BX21 18/01/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
137124 1999 BH30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
137125 1999 CT3 10/02/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
137126 1999 CF9 12/02/1999 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
137127 1999 CV22 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137128 1999 CQ31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137129 1999 CE34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
137130 1999 CM38 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137131 1999 CN39 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137132 1999 CL43 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137133 1999 CE54 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137134 1999 CJ60 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137135 1999 CK63 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137136 1999 CL88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
137137 1999 CU95 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137138 1999 CC98 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
137139 1999 CM98 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137140 1999 CH105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137141 1999 CL112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137142 1999 CZ113 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
137143 1999 CT115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
137144 1999 CL117 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137145 1999 CA135 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
137146 1999 CS145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
137147 1999 CW145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
137148 1999 CA151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
137149 1999 CB151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
137150 1999 CX155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
137151 1999 DO 16/02/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
137152 1999 DY4 17/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137153 1999 EC 06/03/1999 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
137154 1999 EN 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137155 1999 EA4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
137156 1999 EF4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137157 1999 EW10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
137158 1999 FB 16/03/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
137159 1999 FO1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
137160 1999 FF32 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
137161 1999 FK34 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
137162 1999 FW35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
137163 1999 FE40 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137164 1999 FO51 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
137165 Annis 1999 FP68 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
137166 Netabahcall 1999 FS81 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
137167 1999 GC3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
137168 1999 GK3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
137169 1999 GY9 09/04/1999 Mount Hopkins O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
137170 1999 HF1 20/04/1999 Anderson Mesa LONEOS ATE 4,3 km MPC · JPL
137171 1999 HM7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
137172 1999 HJ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137173 1999 JY4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137174 1999 JH5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137175 1999 JA11 14/05/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
137176 1999 JZ11 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137177 1999 JK12 08/05/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
137178 1999 JT15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137179 1999 JQ16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
137180 1999 JF20 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
137181 1999 JA30 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
137182 1999 JG40 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
137183 1999 JX49 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
137184 1999 JG63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
137185 1999 JT70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137186 1999 JT72 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
137187 1999 JC74 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
137188 1999 JE85 14/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
137189 1999 JU87 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137190 1999 JC88 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
137191 1999 JG88 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137192 1999 JL89 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
137193 1999 JB96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
137194 1999 JJ103 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137195 1999 JJ114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137196 1999 JS129 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
137197 1999 KA1 17/05/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137198 1999 KR2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137199 1999 KX4 20/05/1999 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
137200 1999 KX12 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137201 1999 KF13 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137202 1999 KJ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
137203 1999 LX 07/06/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
137204 1999 LX2 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
137205 1999 LN11 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
137206 1999 LJ25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137207 1999 LW31 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
137208 1999 MC2 20/06/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137209 1999 NU1 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137210 1999 NO2 12/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137211 1999 NM4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
137212 1999 NB6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137213 1999 NX10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137214 1999 NF33 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137215 1999 NU36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137216 1999 NV62 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137217 Racah 1999 NH64 08/07/1999 Wise I. Manulis, A. Gal-Yam 1,3 km MPC · JPL
137218 1999 OQ5 21/07/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
137219 1999 PX2 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137220 1999 PF8 12/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
137221 1999 RX 04/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137222 1999 RB1 04/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137223 1999 RM7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137224 1999 RW9 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137225 1999 RB15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137226 1999 RA19 07/09/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
137227 1999 RR19 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137228 1999 RT20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137229 1999 RD21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137230 1999 RG22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137231 1999 RQ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137232 1999 RZ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137233 1999 RE24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137234 1999 RT24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137235 1999 RY24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137236 1999 RA25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137237 1999 RG26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137238 1999 RN29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137239 1999 RB31 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137240 1999 RD35 07/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
137241 1999 RV36 11/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
137242 1999 RY53 07/09/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
137243 1999 RP59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137244 1999 RY59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137245 1999 RW62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137246 1999 RN63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137247 1999 RG66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137248 1999 RD74 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137249 1999 RS74 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137250 1999 RO75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137251 1999 RC76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137252 1999 RG82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137253 1999 RO86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137254 1999 RL87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137255 1999 RO87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137256 1999 RS87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137257 1999 RQ88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137258 1999 RP95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137259 1999 RZ96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137260 1999 RM101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137261 1999 RS109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137262 1999 RF120 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137263 1999 RQ120 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137264 1999 RT121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137265 1999 RO125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137266 1999 RU125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137267 1999 RS131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137268 1999 RO139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137269 1999 RH141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137270 1999 RW143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137271 1999 RC147 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137272 1999 RU154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137273 1999 RX154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137274 1999 RR156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137275 1999 RP160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137276 1999 RT162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137277 1999 RT164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137278 1999 RU165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137279 1999 RP168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137280 1999 RQ178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137281 1999 RL181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137282 1999 RJ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137283 1999 RQ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137284 1999 RZ182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137285 1999 RY184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137286 1999 RR186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137287 1999 RM188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137288 1999 RX190 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137289 1999 RP193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137290 1999 RK202 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137291 1999 RD206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137292 1999 RL206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137293 1999 RL208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137294 1999 RE215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt cubewano ( 222 km MPC · JPL
137295 1999 RB216 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu 154 km MPC · JPL
137296 1999 RL219 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
137297 1999 RC226 04/09/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
137298 1999 RF226 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137299 1999 RK229 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
137300 1999 RC233 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137301 1999 RP239 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137302 1999 RB254 04/09/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
137303 1999 SX9 23/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,2 km MPC · JPL
137304 1999 SK12 27/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
137305 1999 SO14 30/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137306 1999 SU16 29/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137307 1999 SZ27 27/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137308 1999 TF2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
137309 1999 TM5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
137310 1999 TF9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,3 km MPC · JPL
137311 1999 TX9 09/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
137312 1999 TK10 10/10/1999 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
137313 1999 TR12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 980 m MPC · JPL
137314 1999 TQ14 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
137315 1999 TB20 15/10/1999 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
137316 1999 TQ20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
137317 1999 TY21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137318 1999 TG22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137319 1999 TV23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137320 1999 TZ28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137321 1999 TN29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137322 1999 TR32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137323 1999 TF35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137324 1999 TX35 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137325 1999 TQ37 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137326 1999 TT40 05/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137327 1999 TK41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137328 1999 TJ42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
137329 1999 TO45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137330 1999 TS45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137331 1999 TX53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
137332 1999 TS58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137333 1999 TN63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137334 1999 TC67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137335 1999 TE68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137336 1999 TG68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137337 1999 TX76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137338 1999 TH77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137339 1999 TD78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137340 1999 TB83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137341 1999 TD83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
137342 1999 TU85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
137343 1999 TV85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
137344 1999 TB89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137345 1999 TK89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137346 1999 TP90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137347 1999 TL94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137348 1999 TZ94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137349 1999 TQ97 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
137350 1999 TK100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137351 1999 TO100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137352 1999 TY103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137353 1999 TW104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137354 1999 TA105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137355 1999 TS106 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137356 1999 TN108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137357 1999 TQ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137358 1999 TE111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137359 1999 TS113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137360 1999 TF114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137361 1999 TQ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137362 1999 TC117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137363 1999 TD117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137364 1999 TZ118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137365 1999 TU120 04/10/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137366 1999 TV120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137367 1999 TC123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137368 1999 TE124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137369 1999 TQ124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137370 1999 TA126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137371 1999 TF126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137372 1999 TM126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137373 1999 TD128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137374 1999 TJ128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137375 1999 TM131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137376 1999 TT133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137377 1999 TD135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137378 1999 TS136 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137379 1999 TV138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137380 1999 TO144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137381 1999 TQ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137382 1999 TF150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137383 1999 TL151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137384 1999 TS154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137385 1999 TC155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137386 1999 TK155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137387 1999 TB156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137388 1999 TY156 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137389 1999 TL157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137390 1999 TS157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137391 1999 TF158 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137392 1999 TS159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137393 1999 TW159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137394 1999 TK162 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137395 1999 TZ163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137396 1999 TY164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137397 1999 TH165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137398 1999 TW170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137399 1999 TY171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137400 1999 TC177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137401 1999 TM177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137402 1999 TS177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137403 1999 TE178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137404 1999 TT178 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137405 1999 TX179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137406 1999 TC180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137407 1999 TK180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137408 1999 TK183 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137409 1999 TJ186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137410 1999 TQ186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137411 1999 TS188 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137412 1999 TM189 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137413 1999 TY189 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137414 1999 TB190 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137415 1999 TY192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137416 1999 TW193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137417 1999 TW194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137418 1999 TK195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137419 1999 TN195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137420 1999 TT195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137421 1999 TR199 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137422 1999 TE202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137423 1999 TO202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137424 1999 TY202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137425 1999 TV205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137426 1999 TM207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137427 1999 TF211 15/10/1999 Socorro LINEAR APO 3,2 km MPC · JPL
137428 1999 TJ211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137429 1999 TX212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137430 1999 TA213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137431 1999 TU215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137432 1999 TD216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137433 1999 TT216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137434 1999 TQ219 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137435 1999 TE220 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137436 1999 TE226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137437 1999 TG229 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137438 1999 TP232 05/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137439 1999 TL233 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137440 1999 TX235 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137441 1999 TG238 04/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137442 1999 TJ239 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
137443 1999 TK240 04/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
137444 1999 TE245 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137445 1999 TE247 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137446 1999 TW252 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137447 1999 TN254 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137448 1999 TS257 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137449 1999 TB264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137450 1999 TG273 05/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137451 1999 TD280 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137452 1999 TW281 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137453 1999 TL283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137454 1999 TT283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137455 1999 TE285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137456 1999 TF288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137457 1999 TC289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137458 1999 TD290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137459 1999 TH293 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137460 1999 TN313 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137461 1999 TJ316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137462 1999 TN316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137463 1999 TT320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137464 1999 TV320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137465 1999 UG3 19/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
137466 1999 UB4 27/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,3 km MPC · JPL
137467 1999 UN9 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137468 1999 UT11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137469 1999 UE14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137470 1999 UX15 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137471 1999 UN16 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137472 1999 UW16 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137473 1999 UY16 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
137474 1999 UT17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137475 1999 UD19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137476 1999 UC20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137477 1999 UG20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137478 1999 UP21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137479 1999 UC24 28/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137480 1999 UD30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137481 1999 UJ30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137482 1999 UM30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137483 1999 UT32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137484 1999 UK34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137485 1999 UR35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137486 1999 UY35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137487 1999 UA37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137488 1999 UG44 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137489 1999 UN45 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137490 1999 UQ50 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137491 1999 UD51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137492 1999 UM51 31/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137493 1999 UO51 31/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137494 1999 UJ52 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
137495 1999 UH53 21/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137496 1999 UM53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137497 1999 VH 01/11/1999 Ondřejov L. Kotková 1,0 km MPC · JPL
137498 1999 VP8 07/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
137499 1999 VS11 05/11/1999 Farpoint Farpoint Obs. 3,0 km MPC · JPL
137500 1999 VG13 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137501 1999 VE15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137502 1999 VP19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137503 1999 VZ19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137504 1999 VO21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
137505 1999 VZ21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
137506 1999 VA22 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137507 1999 VH23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 1,0 km MPC · JPL
137508 1999 VV27 03/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
137509 1999 VA29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137510 1999 VL30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137511 1999 VW32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137512 1999 VZ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137513 1999 VY35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137514 1999 VG37 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137515 1999 VC38 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137516 1999 VY41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137517 1999 VT42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137518 1999 VA43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
137519 1999 VW43 01/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137520 1999 VP44 04/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137521 1999 VZ46 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137522 1999 VD48 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137523 1999 VJ49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137524 1999 VM49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137525 1999 VM50 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137526 1999 VB51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137527 1999 VA52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137528 1999 VP54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137529 1999 VR54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137530 1999 VH58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137531 1999 VX58 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137532 1999 VL59 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
137533 1999 VQ61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137534 1999 VT61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137535 1999 VE62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137536 1999 VC63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137537 1999 VR66 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137538 1999 VJ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137539 1999 VD69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137540 1999 VE69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137541 1999 VN70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137542 1999 VQ70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137543 1999 VW70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137544 1999 VG72 12/11/1999 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
137545 1999 VP75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137546 1999 VY76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137547 1999 VZ76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137548 1999 VE77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
137549 1999 VW77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137550 1999 VV78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137551 1999 VL84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137552 1999 VG85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137553 1999 VY85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137554 1999 VA86 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137555 1999 VE86 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137556 1999 VA89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137557 1999 VH89 04/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137558 1999 VY89 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137559 1999 VE90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137560 1999 VL92 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137561 1999 VH94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137562 1999 VX95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137563 1999 VB96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137564 1999 VD100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137565 1999 VW101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137566 1999 VO104 09/11/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
137567 1999 VZ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137568 1999 VW106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137569 1999 VJ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137570 1999 VF109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137571 1999 VT110 09/11/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
137572 1999 VC112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137573 1999 VR113 04/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137574 1999 VF120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137575 1999 VT121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137576 1999 VZ123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137577 1999 VW125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137578 1999 VN127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137579 1999 VH130 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137580 1999 VO136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137581 1999 VV137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137582 1999 VE139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137583 1999 VE141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137584 1999 VK142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137585 1999 VJ145 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137586 1999 VS145 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137587 1999 VU146 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137588 1999 VN147 13/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137589 1999 VR149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137590 1999 VF151 14/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137591 1999 VN153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137592 1999 VU153 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137593 1999 VM158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137594 1999 VA161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137595 1999 VP161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137596 1999 VV161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137597 1999 VW161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137598 1999 VA164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137599 1999 VN164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137600 1999 VJ169 14/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137601 1999 VO170 14/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
137602 1999 VF171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137603 1999 VJ171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137604 1999 VP173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137605 1999 VK174 11/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
137606 1999 VJ175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137607 1999 VC176 02/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137608 1999 VZ176 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137609 1999 VF180 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137610 1999 VB183 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137611 1999 VU183 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137612 1999 VQ187 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137613 1999 VW188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137614 1999 VN189 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137615 1999 VR191 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137616 1999 VJ192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
137617 1999 VJ195 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137618 1999 VT197 03/11/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137619 1999 VG204 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137620 1999 VD207 11/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
137621 1999 VL207 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137622 1999 VR207 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137623 1999 VB211 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
137624 1999 VQ213 14/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
137625 1999 VT219 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137626 1999 VG220 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137627 1999 VS220 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137628 1999 VH222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
137629 1999 VN226 13/11/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
137630 1999 WV 18/11/1999 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
137631 1999 WU1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
137632 Ramsauer 1999 WG2 26/11/1999 Linz E. Meyer 1,1 km MPC · JPL
137633 1999 WR2 26/11/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,2 km MPC · JPL
137634 1999 WF5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137635 1999 WD8 28/11/1999 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
137636 1999 WS8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,8 km MPC · JPL
137637 1999 WS10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137638 1999 WS11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137639 1999 WC12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137640 1999 WW12 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137641 1999 WE13 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137642 1999 WU14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137643 1999 WC15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
137644 1999 WJ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137645 1999 WZ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137646 1999 WB16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137647 1999 WR16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137648 1999 WF19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137649 1999 WJ20 16/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
137650 1999 WZ24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137651 1999 WG25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137652 1999 WJ25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137653 1999 XY 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
137654 1999 XP2 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137655 1999 XE3 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
137656 1999 XU6 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137657 1999 XZ8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137658 1999 XZ9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137659 1999 XD12 06/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
137660 1999 XO12 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137661 1999 XF15 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137662 1999 XJ16 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137663 1999 XH19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137664 1999 XJ22 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137665 1999 XR24 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137666 1999 XG25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137667 1999 XW25 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137668 1999 XK28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137669 1999 XX28 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137670 1999 XE33 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137671 1999 XP35 06/12/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
137672 1999 XP40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137673 1999 XX40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137674 1999 XA42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137675 1999 XF42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137676 1999 XH42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137677 1999 XA44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137678 1999 XW44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137679 1999 XC45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137680 1999 XW45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137681 1999 XT46 07/12/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137682 1999 XD48 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137683 1999 XS50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137684 1999 XH51 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
137685 1999 XT51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137686 1999 XA52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137687 1999 XV55 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137688 1999 XF59 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137689 1999 XB60 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
137690 1999 XW61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137691 1999 XC62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137692 1999 XU62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137693 1999 XG63 07/12/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137694 1999 XW64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137695 1999 XT68 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137696 1999 XA69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137697 1999 XM69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137698 1999 XR69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137699 1999 XE72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137700 1999 XV72 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137701 1999 XR73 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137702 1999 XZ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137703 1999 XE78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137704 1999 XV78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137705 1999 XL81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137706 1999 XB83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137707 1999 XJ83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137708 1999 XK89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137709 1999 XX89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137710 1999 XH93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137711 1999 XJ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137712 1999 XU96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137713 1999 XX96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137714 1999 XY96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137715 1999 XA98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137716 1999 XG98 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137717 1999 XT101 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137718 1999 XA102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137719 1999 XS102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137720 1999 XU102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137721 1999 XW103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137722 1999 XN104 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137723 1999 XR107 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
137724 1999 XW111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137725 1999 XY111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137726 1999 XL115 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137727 1999 XG117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137728 1999 XP117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137729 1999 XW118 05/12/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137730 1999 XR121 05/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137731 1999 XW121 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137732 1999 XY121 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137733 1999 XG122 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
137734 1999 XC123 07/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137735 1999 XF124 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
137736 1999 XX125 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137737 1999 XD128 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137738 1999 XK130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
137739 1999 XO130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137740 1999 XN131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137741 1999 XA135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137742 1999 XH136 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137743 1999 XE138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
137744 1999 XU138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137745 1999 XY141 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137746 1999 XP153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137747 1999 XC154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
137748 1999 XQ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137749 1999 XR154 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137750 1999 XB157 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137751 1999 XB159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137752 1999 XU160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137753 1999 XP161 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137754 1999 XY162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137755 1999 XB164 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137756 1999 XZ166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137757 1999 XK171 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137758 1999 XH173 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137759 1999 XM173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137760 1999 XF176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137761 1999 XG177 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137762 1999 XM179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137763 1999 XW179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137764 1999 XX179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137765 1999 XT182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137766 1999 XM184 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137767 1999 XG186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137768 1999 XU187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137769 1999 XU189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
137770 1999 XD195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137771 1999 XS196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137772 1999 XZ197 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137773 1999 XM216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137774 1999 XP217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137775 1999 XH218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137776 1999 XJ218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137777 1999 XN218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137778 1999 XL220 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137779 1999 XL221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137780 1999 XO223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137781 1999 XX224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
137782 1999 XF226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137783 1999 XQ226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137784 1999 XV228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137785 1999 XB234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
137786 1999 XE237 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137787 1999 XV237 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
137788 1999 XP238 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137789 1999 XF239 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137790 1999 XJ239 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137791 1999 XR242 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137792 1999 XP245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137793 1999 XU250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137794 1999 XK252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137795 1999 XM252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137796 1999 XB254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137797 1999 XS255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137798 1999 XH256 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137799 1999 YB 16/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
137800 1999 YE 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137801 1999 YR 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137802 1999 YT 16/12/1999 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
137803 1999 YR1 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137804 1999 YQ2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137805 1999 YK5 28/12/1999 Socorro LINEAR ATE 2,2 km MPC · JPL
137806 1999 YW6 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137807 1999 YE7 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137808 1999 YU7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137809 1999 YL8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137810 1999 YS8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
137811 1999 YD14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137812 1999 YU14 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 1,1 km MPC · JPL
137813 1999 YB16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137814 1999 YJ17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137815 1999 YS23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
137816 1999 YD25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
137817 2000 AE1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137818 2000 AR3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137819 2000 AD4 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137820 2000 AL6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
137821 2000 AO7 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137822 2000 AB13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137823 2000 AN14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137824 2000 AT16 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137825 2000 AX17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137826 2000 AX21 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137827 2000 AY21 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137828 2000 AC22 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137829 2000 AC24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137830 2000 AP24 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137831 2000 AM25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137832 2000 AW25 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137833 2000 AZ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137834 2000 AM26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137835 2000 AX27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137836 2000 AZ27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137837 2000 AX28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137838 2000 AD29 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137839 2000 AM32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137840 2000 AX32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137841 2000 AN35 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137842 2000 AK37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137843 2000 AM37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137844 2000 AS37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137845 2000 AT37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137846 2000 AT41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137847 2000 AT43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137848 2000 AT45 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137849 2000 AY50 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
137850 2000 AL52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137851 2000 AR52 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137852 2000 AW52 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137853 2000 AB53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137854 2000 AG54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137855 2000 AQ56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137856 2000 AP57 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137857 2000 AT59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137858 2000 AX59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137859 2000 AX61 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137860 2000 AK65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137861 2000 AA66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137862 2000 AP66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137863 2000 AQ66 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137864 2000 AU78 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137865 2000 AJ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137866 2000 AP82 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137867 2000 AO83 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137868 2000 AA84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137869 2000 AA86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137870 2000 AE86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137871 2000 AO86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137872 2000 AH87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137873 2000 AC91 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137874 2000 AV93 07/01/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,8 km MPC · JPL
137875 2000 AE98 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137876 2000 AR104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137877 2000 AB105 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137878 2000 AS106 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137879 2000 AJ114 05/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
137880 2000 AA115 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137881 2000 AR119 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137882 2000 AF120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137883 2000 AP127 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137884 2000 AG128 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137885 2000 AG129 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137886 2000 AP133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137887 2000 AU133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137888 2000 AG135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137889 2000 AO136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137890 2000 AZ146 04/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
137891 2000 AJ149 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137892 2000 AR154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137893 2000 AO157 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137894 2000 AZ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137895 2000 AS164 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137896 2000 AS167 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
137897 2000 AM169 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137898 2000 AK172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137899 2000 AR187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137900 2000 AQ192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137901 2000 AD204 12/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
137902 2000 AQ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137903 2000 AT214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137904 2000 AU217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137905 2000 AT225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137906 2000 AL227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137907 2000 AT231 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137908 2000 AT232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137909 2000 AN235 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137910 2000 AP238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137911 2000 AB246 08/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley AMO 1,1 km MPC · JPL
137912 2000 AK251 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137913 2000 BH3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
137914 2000 BU7 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137915 2000 BK8 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137916 2000 BM10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137917 2000 BW12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137918 2000 BO13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137919 2000 BD14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 3,6 km MPC · JPL
137920 2000 BW16 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137921 2000 BV17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137922 2000 BA18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137923 2000 BF18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137924 2000 BD19 26/01/2000 Socorro LINEAR ATE 970 m MPC · JPL
137925 2000 BJ19 30/01/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137926 2000 BS22 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137927 2000 BX23 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137928 2000 BO24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137929 2000 BG26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137930 2000 BN26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137931 2000 BY26 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137932 2000 BS28 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137933 2000 BH32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137934 2000 BO32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
137935 2000 BT32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137936 2000 BB34 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137937 2000 BP34 30/01/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
137938 2000 BK35 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
137939 2000 BW35 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137940 2000 BQ37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137941 2000 BQ42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137942 2000 BB47 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137943 2000 BZ48 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137944 2000 BC49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137945 2000 BF49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137946 2000 BF51 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137947 2000 CD1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
137948 2000 CY3 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137949 2000 CV6 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137950 2000 CB7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137951 2000 CG11 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
137952 2000 CY11 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137953 2000 CG12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137954 2000 CK13 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
137955 2000 CD15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137956 2000 CW17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137957 2000 CZ17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137958 2000 CX18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
137959 2000 CZ18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137960 2000 CD19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137961 2000 CO19 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137962 2000 CA22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137963 2000 CB23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137964 2000 CZ23 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137965 2000 CT24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137966 2000 CZ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137967 2000 CS26 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137968 2000 CY31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137969 2000 CA32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137970 2000 CR33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
137971 2000 CQ39 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
137972 2000 CB40 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137973 2000 CH40 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137974 2000 CG41 07/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
137975 2000 CQ41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137976 2000 CT41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137977 2000 CU41 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
137978 2000 CL43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137979 2000 CG47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137980 2000 CC49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137981 2000 CH50 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137982 2000 CR53 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137983 2000 CU54 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137984 2000 CV55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
137985 2000 CP56 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
137986 2000 CG60 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
137987 2000 CN61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137988 2000 CA62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137989 2000 CB62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137990 2000 CD62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137991 2000 CM64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137992 2000 CE66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137993 2000 CH66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137994 2000 CQ66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137995 2000 CV74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137996 2000 CT77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137997 2000 CX77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137998 2000 CK80 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137999 2000 CM80 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138000 2000 CK82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

133.000s  • 134.000s  • 135.000s  • 136.000s  • 137.000s  • 138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001