Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/238001–239000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238001 2002 TC105 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
238002 2002 TT111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238003 2002 TP124 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238004 2002 TE140 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238005 2002 TT140 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238006 2002 TU153 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
238007 2002 TH165 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
238008 2002 TD212 06/10/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
238009 2002 TX212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
238010 2002 TQ251 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
238011 2002 TE262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238012 2002 TV304 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
238013 2002 TF314 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
238014 2002 TA320 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
238015 2002 TK355 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
238016 2002 TJ381 09/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
238017 2002 UC18 30/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238018 2002 UL29 31/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
238019 2002 UV29 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238020 2002 UY58 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
238021 2002 UF72 29/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238022 2002 VE5 05/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
238023 2002 VT9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238024 2002 VE22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238025 2002 VR23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
238026 2002 VA38 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
238027 2002 VS49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
238028 2002 VH93 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238029 2002 VO104 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
238030 2002 VH126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238031 2002 WF4 24/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
238032 2002 WZ8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238033 2002 WA27 24/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238034 2002 WB30 23/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
238035 2002 XS44 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238036 2002 XO48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238037 2002 XO70 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
238038 2002 XX76 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
238039 2002 XG78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238040 2002 XG119 10/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
238041 2002 YS33 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
238042 2003 AF5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238043 2003 AO28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238044 2003 AF33 05/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
238045 2003 AE50 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
238046 2003 BR19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
238047 2003 BN20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
238048 2003 BH37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
238049 2003 BP40 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
238050 2003 BA41 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238051 2003 BT51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
238052 2003 BZ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238053 2003 BQ56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238054 2003 BK71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238055 2003 BY72 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
238056 2003 BD74 29/01/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238057 2003 BD77 30/01/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
238058 2003 CC2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238059 2003 CT3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238060 2003 CG7 01/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238061 2003 CG17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
238062 2003 DP17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,2 km MPC · JPL
238063 2003 EG 03/03/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
238064 2003 EA16 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238065 2003 ES22 06/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
238066 2003 EX32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
238067 2003 EH33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238068 2003 EK39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238069 2003 EQ40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238070 2003 EF57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238071 2003 FM1 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
238072 2003 FW7 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238073 2003 FU18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238074 2003 FG32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238075 2003 FL57 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238076 2003 FA61 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
238077 2003 FC69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238078 2003 FZ81 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238079 2003 FE90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
238080 2003 FE94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238081 2003 FC95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
238082 2003 FS98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238083 2003 FT98 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238084 2003 FE99 30/03/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
238085 2003 FU111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238086 2003 FE115 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238087 2003 FF123 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
238088 2003 GY26 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238089 2003 GA35 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238090 2003 GX44 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238091 2003 GP49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238092 2003 GT49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238093 2003 HK14 26/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238094 2003 HH17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238095 2003 HH21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238096 2003 HJ25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
238097 2003 HZ26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
238098 2003 HN29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238099 2003 HZ29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238100 2003 HU35 27/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238101 2003 HD36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
238102 2003 HL37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
238103 2003 HH40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238104 2003 HT50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238105 2003 HX50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238106 2003 HZ57 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238107 2003 JU3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238108 2003 JN7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238109 2003 JZ13 05/05/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238110 2003 KA18 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
238111 2003 KJ28 21/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
238112 2003 KL36 30/05/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238113 2003 KE37 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
238114 2003 MX 21/06/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,0 km MPC · JPL
238115 2003 MM1 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238116 2003 OE 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
238117 2003 OR4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
238118 2003 OF18 26/07/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238119 2003 OK19 30/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
238120 2003 OV20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
238121 2003 OO23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
238122 2003 OO27 24/07/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
238123 2003 OU28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238124 2003 OY32 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238125 2003 PQ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
238126 2003 QW 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
238127 2003 QB5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
238128 2003 QH13 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
238129 Bernardwolfe 2003 QK31 24/08/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,4 km MPC · JPL
238130 2003 QQ33 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238131 2003 QE55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238132 2003 QW58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238133 2003 QA60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238134 2003 QG66 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238135 2003 QL71 24/08/2003 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
238136 2003 QQ72 23/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
238137 2003 QO103 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
238138 2003 QP111 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238139 2003 RX 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238140 2003 RT7 04/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
238141 2003 RN13 15/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
238142 2003 RB24 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
238143 2003 SP18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238144 2003 SB20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238145 2003 SB31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238146 2003 SQ36 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
238147 2003 SS38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
238148 2003 SQ39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238149 2003 SC41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238150 2003 SD41 17/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238151 2003 SJ41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
238152 2003 SG42 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238153 2003 SY46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
238154 2003 ST50 18/09/2003 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
238155 2003 SW54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
238156 2003 SA56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238157 2003 SC60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238158 2003 SV72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238159 2003 SN73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238160 2003 SQ73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238161 2003 SD81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238162 2003 SB86 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238163 2003 SG91 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238164 2003 SX121 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
238165 2003 SY130 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238166 2003 SC134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
238167 2003 SX136 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238168 2003 SJ141 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
238169 2003 SN148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238170 2003 SK149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238171 2003 SD150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238172 2003 SH168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
238173 2003 SD175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238174 2003 SF176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238175 2003 SG203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238176 2003 SS211 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
238177 2003 SR215 24/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
238178 2003 SP217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238179 2003 SR219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
238180 2003 SW221 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
238181 2003 SO237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238182 2003 SW249 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238183 2003 SW253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238184 2003 ST257 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238185 2003 SJ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238186 2003 SW267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238187 2003 SC270 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
238188 2003 SU279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238189 2003 SH287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238190 2003 SU293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238191 2003 SM294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238192 2003 SO319 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
238193 2003 SB321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
238194 2003 SZ321 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
238195 2003 SG327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238196 2003 SD328 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
238197 2003 ST361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238198 2003 SZ396 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
238199 2003 SH423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238200 2003 TD8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238201 2003 TE17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238202 2003 TB56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238203 2003 TY56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238204 2003 TS58 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238205 2003 UJ13 20/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
238206 2003 UK29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
238207 2003 UR31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238208 2003 UB43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238209 2003 UG48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238210 2003 UO55 18/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
238211 2003 UT67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238212 2003 UC72 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238213 2003 UD76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238214 2003 UZ81 18/10/2003 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
238215 2003 UP86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
238216 2003 UV86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238217 2003 UW102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238218 2003 UO103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
238219 2003 UQ110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238220 2003 UE112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238221 2003 UV118 17/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
238222 2003 UJ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238223 2003 UX144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
238224 2003 UF148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238225 2003 UA157 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238226 2003 UP161 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238227 2003 UB174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238228 2003 UZ175 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
238229 2003 UU178 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238230 2003 UL179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238231 2003 UA188 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238232 2003 UC198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238233 2003 UZ203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238234 2003 UW204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238235 2003 UT207 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
238236 2003 US218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238237 2003 UV220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238238 2003 UA223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238239 2003 UQ226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238240 2003 UN229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
238241 2003 UN246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238242 2003 UD251 25/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
238243 2003 UW254 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
238244 2003 UE255 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238245 2003 UA261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238246 2003 UE264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238247 2003 UQ275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238248 2003 UY276 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238249 2003 UD279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238250 2003 UH294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238251 2003 UN294 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238252 2003 UH309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238253 2003 UU354 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238254 2003 UF362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238255 2003 VU3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238256 2003 VK5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238257 2003 WO 16/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238258 2003 WG2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238259 2003 WG3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238260 2003 WR4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
238261 2003 WP9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238262 2003 WC22 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
238263 2003 WA23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238264 2003 WF32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238265 2003 WK45 19/11/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
238266 2003 WV46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238267 2003 WW48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238268 2003 WY58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238269 2003 WO61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238270 2003 WP63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238271 2003 WY67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238272 2003 WJ68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238273 2003 WY71 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238274 2003 WU79 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238275 2003 WG82 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238276 2003 WF89 16/11/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238277 2003 WP94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
238278 2003 WH96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238279 2003 WS99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238280 2003 WO106 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
238281 2003 WX113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238282 2003 WP116 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238283 2003 WF127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
238284 2003 WK127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238285 2003 WF129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238286 2003 WE140 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238287 2003 WF144 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238288 2003 WS145 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238289 2003 WB148 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238290 2003 WC150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
238291 2003 WO150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
238292 2003 WK154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238293 2003 WO155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
238294 2003 WG158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238295 2003 WA160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238296 2003 WM161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238297 2003 WY165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238298 2003 WZ175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238299 2003 XE8 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
238300 2003 XT14 13/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238301 2003 XQ15 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
238302 2003 XD20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238303 2003 XY22 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238304 2003 XZ24 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
238305 2003 XW27 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238306 2003 XH30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238307 2003 YQ3 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238308 2003 YQ14 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238309 2003 YJ21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
238310 2003 YH23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238311 2003 YV38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
238312 2003 YB40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238313 2003 YG53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238314 2003 YO59 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238315 2003 YZ69 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238316 2003 YB82 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238317 2003 YT99 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238318 2003 YW126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
238319 2003 YH131 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238320 2003 YX131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238321 2003 YP140 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238322 2003 YU151 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238323 2003 YU153 29/12/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
238324 2003 YH164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238325 2003 YN173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238326 2004 AG5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
238327 2004 AV16 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238328 2004 AB17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238329 2004 BS4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
238330 2004 BA5 16/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238331 2004 BW16 16/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238332 2004 BO17 18/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238333 2004 BB21 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238334 2004 BE37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238335 2004 BF46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238336 2004 BA57 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238337 2004 BG58 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
238338 2004 BP59 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
238339 2004 BK70 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
238340 2004 BC79 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238341 2004 BA81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
238342 2004 BZ86 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238343 2004 BJ87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
238344 2004 BL103 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238345 2004 BS106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
238346 2004 BW108 28/01/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
238347 2004 BM109 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
238348 2004 BP109 28/01/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238349 2004 BG111 29/01/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
238350 2004 BQ113 28/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238351 2004 BP116 27/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238352 2004 BH118 29/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238353 2004 BF122 30/01/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
238354 2004 BF132 17/01/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
238355 2004 BF162 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238356 2004 CC4 10/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238357 2004 CK5 10/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
238358 2004 CP7 10/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
238359 2004 CJ9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238360 2004 CO24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238361 2004 CV39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
238362 2004 CF43 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238363 2004 CG43 11/02/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
238364 2004 CP46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238365 2004 CE52 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238366 2004 CT57 13/02/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
238367 2004 CK58 10/02/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
238368 2004 CP59 10/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238369 2004 CR59 10/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
238370 2004 CO60 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238371 2004 CH63 12/02/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
238372 2004 CP65 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
238373 2004 CL67 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
238374 2004 CR67 10/02/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238375 2004 CP70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238376 2004 CN86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238377 2004 CL93 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
238378 2004 CN98 14/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
238379 2004 CV100 15/02/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238380 2004 CA103 12/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238381 2004 CG106 14/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
238382 2004 CZ108 15/02/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
238383 2004 CO114 11/02/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
238384 2004 CR125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238385 2004 DK13 16/02/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238386 2004 DS35 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
238387 2004 DF50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238388 2004 DZ51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238389 2004 DA55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238390 2004 DW78 21/02/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
238391 2004 DO79 16/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238392 2004 DU79 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
238393 2004 ET2 09/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238394 2004 ET3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
238395 2004 EP5 11/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238396 2004 EG9 10/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
238397 2004 EJ9 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238398 2004 EL9 14/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
238399 2004 EJ12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
238400 2004 EJ15 11/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238401 2004 EG18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
238402 2004 EO26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238403 2004 EW39 15/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
238404 2004 EC47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238405 2004 EA52 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238406 2004 ED59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238407 2004 EE65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238408 2004 EJ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
238409 2004 EN65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
238410 2004 EO65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
238411 2004 ET74 13/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
238412 2004 EY93 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
238413 2004 EM112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238414 2004 FF2 16/03/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
238415 2004 FQ7 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238416 2004 FZ8 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
238417 2004 FS19 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238418 2004 FM36 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
238419 2004 FX52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
238420 2004 FJ53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238421 2004 FN84 18/03/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238422 2004 FN96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238423 2004 FW155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238424 2004 GU3 10/04/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
238425 2004 GM5 11/04/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
238426 2004 GX15 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
238427 2004 GZ36 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
238428 2004 GW78 11/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
238429 2004 HM20 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
238430 2004 HM63 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
238431 2004 JU8 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
238432 2004 LZ8 12/06/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
238433 2004 NP23 14/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238434 2004 OG2 16/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
238435 2004 OU13 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 920 m MPC · JPL
238436 2004 PZ7 06/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
238437 2004 PS25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238438 2004 PQ29 07/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
238439 2004 PD32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238440 2004 PV35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
238441 2004 PK47 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238442 2004 PE50 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238443 2004 PC52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238444 2004 PF58 09/08/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
238445 2004 PU61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238446 2004 PU65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238447 2004 PV73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238448 2004 PN75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
238449 2004 PP80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238450 2004 PK100 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238451 2004 PA103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
238452 2004 PZ105 15/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
238453 2004 QF 16/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238454 2004 QW9 21/08/2004 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
238455 2004 QS26 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238456 2004 RK 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 330 m MPC · JPL
238457 2004 RL7 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
238458 2004 RD14 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
238459 2004 RC28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
238460 2004 RF32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238461 2004 RV40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238462 2004 RR45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238463 2004 RV50 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
238464 2004 RH52 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238465 2004 RW62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238466 2004 RE63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238467 2004 RM63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238468 2004 RA64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238469 2004 RD64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238470 2004 RF65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238471 2004 RC68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238472 2004 RH73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238473 2004 RN76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238474 2004 RO76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238475 2004 RT86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238476 2004 RP103 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238477 2004 RQ103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238478 2004 RR104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238479 2004 RL153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238480 2004 RC157 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
238481 2004 RP173 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238482 2004 RF183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238483 2004 RA192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238484 2004 RX222 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
238485 2004 RP229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238486 2004 RU231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238487 2004 RT243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238488 2004 RU257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238489 2004 RU272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238490 2004 RT281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238491 2004 RC285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238492 2004 RR310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238493 2004 RX313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238494 2004 RY337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238495 2004 RH338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238496 2004 RZ345 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238497 2004 SG25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238498 2004 SQ28 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238499 2004 SA30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238500 2004 SM33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238501 2004 SS52 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238502 2004 SB54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
238503 2004 SF54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238504 2004 SG58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238505 2004 TK5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238506 2004 TH8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238507 2004 TW12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
238508 2004 TO46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238509 2004 TH52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238510 2004 TH55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238511 2004 TJ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
238512 2004 TF70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
238513 2004 TU88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238514 2004 TV98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238515 2004 TN108 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
238516 2004 TM109 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238517 2004 TN113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238518 2004 TC121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238519 2004 TC133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
238520 2004 TZ144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238521 2004 TF151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238522 2004 TZ163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238523 2004 TV169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
238524 2004 TV173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
238525 2004 TL185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238526 2004 TE187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238527 2004 TN220 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
238528 2004 TH240 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238529 2004 TR262 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
238530 2004 TM275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238531 2004 TL278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238532 2004 TJ281 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
238533 2004 TM321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238534 2004 TH332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238535 2004 TQ334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238536 2004 VH6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238537 2004 VY8 03/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238538 2004 VU12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
238539 2004 VD19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
238540 2004 VM21 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
238541 2004 VV24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
238542 2004 VT27 05/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
238543 2004 VK36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238544 2004 VT48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238545 2004 VS62 06/11/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238546 2004 VK65 13/11/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 830 m MPC · JPL
238547 2004 VL70 04/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
238548 2004 VV70 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238549 2004 VB75 12/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238550 2004 VP75 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238551 2004 VW96 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238552 2004 WS7 19/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238553 2004 XX4 02/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238554 2004 XK13 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
238555 2004 XL15 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
238556 2004 XN21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238557 2004 XK26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238558 2004 XH27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238559 2004 XX28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238560 2004 XO44 02/12/2004 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
238561 2004 XP51 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
238562 2004 XX53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238563 2004 XN60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238564 2004 XP64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238565 2004 XQ74 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238566 2004 XD75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238567 2004 XO78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238568 2004 XF80 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
238569 2004 XL80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238570 2004 XP86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238571 2004 XE87 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
238572 2004 XO89 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238573 2004 XL98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238574 2004 XK111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238575 2004 XR121 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238576 2004 XZ123 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238577 2004 XM124 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
238578 2004 XJ126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238579 2004 XP146 14/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238580 2004 XC162 15/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
238581 2004 XP163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238582 2004 XV164 01/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238583 2004 XF171 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
238584 2004 XR181 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238585 2004 XQ191 11/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
238586 2004 YK2 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238587 2004 YX3 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238588 2004 YE4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238589 2004 YL5 20/12/2004 Needville D. Wells 2,1 km MPC · JPL
238590 2004 YC20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
238591 2004 YS21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
238592 2004 YQ25 18/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238593 Paysdegex 2005 AS 04/01/2005 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
238594 2005 AB4 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238595 2005 AW5 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
238596 2005 AJ13 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
238597 2005 AO20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
238598 2005 AE23 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238599 2005 AT23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
238600 2005 AZ42 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238601 2005 AC45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238602 2005 AN46 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238603 2005 AS48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238604 2005 AP53 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
238605 2005 AF55 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
238606 2005 AR67 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238607 2005 AF75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
238608 2005 AW80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238609 2005 AB81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238610 2005 BM 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
238611 2005 BM2 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238612 2005 BG9 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
238613 2005 BC10 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238614 2005 BY10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238615 2005 BP16 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238616 2005 BT21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238617 2005 BL22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238618 2005 BX23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
238619 2005 BG24 17/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
238620 2005 BK25 18/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
238621 2005 BE39 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,3 km MPC · JPL
238622 2005 CT11 01/02/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
238623 2005 CL12 01/02/2005 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 13 km MPC · JPL
238624 2005 CV13 02/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
238625 2005 CB14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238626 2005 CC21 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
238627 2005 CL21 02/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
238628 2005 CG22 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238629 2005 CA24 02/02/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
238630 2005 CK25 04/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 2,4 km MPC · JPL
238631 2005 CJ27 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
238632 2005 CD32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238633 2005 CB36 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
238634 2005 CD48 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238635 2005 CT53 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238636 2005 CF55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
238637 2005 CR65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238638 2005 CB76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238639 2005 EK6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238640 2005 EM6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238641 2005 EF11 02/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
238642 2005 EL12 02/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
238643 2005 EX17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238644 2005 EY19 03/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
238645 2005 EL25 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
238646 2005 EU25 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
238647 2005 EK37 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
238648 2005 EZ40 01/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
238649 2005 ET42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238650 2005 EV44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238651 2005 EC45 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
238652 2005 EE58 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
238653 2005 EX77 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
238654 2005 EY85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
238655 2005 EV97 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
238656 2005 EU102 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238657 2005 EV103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238658 2005 EP109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238659 2005 EG114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238660 2005 ER116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238661 2005 EW121 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
238662 2005 EN128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238663 2005 ES138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238664 2005 EL143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238665 2005 EJ144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238666 2005 ED148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238667 2005 EE158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238668 2005 ED160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238669 2005 EQ163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238670 2005 EQ171 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238671 2005 EM179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238672 2005 EK182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
238673 2005 EN185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238674 2005 EX187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
238675 2005 EN192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238676 2005 EC193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
238677 2005 EN201 08/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
238678 2005 EP205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238679 2005 EL207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
238680 2005 EA209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238681 2005 EM212 04/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
238682 2005 ES219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
238683 2005 EX226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238684 2005 EF235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238685 2005 EH237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238686 2005 ES243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238687 2005 EK246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238688 2005 EO248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238689 2005 EL253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238690 2005 EK255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238691 2005 EK263 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238692 2005 EA269 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238693 2005 EG269 15/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
238694 2005 EO270 15/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238695 2005 EX283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
238696 2005 EE287 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
238697 2005 ES287 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
238698 2005 EM288 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
238699 2005 EP323 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238700 2005 EC327 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238701 2005 EE327 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238702 2005 ED328 13/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238703 2005 FR4 31/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
238704 2005 FO5 31/03/2005 Bergisch Gladbac Bergisch Gladbach Obs. 1,9 km MPC · JPL
238705 2005 GY9 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238706 2005 GF10 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
238707 2005 GZ10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
238708 2005 GD15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
238709 2005 GT21 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238710 Halassy 2005 GW21 04/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
238711 2005 GD35 02/04/2005 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
238712 2005 GH36 02/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
238713 2005 GQ37 02/04/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
238714 2005 GP40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
238715 2005 GQ44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238716 2005 GM45 05/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
238717 2005 GO47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238718 2005 GB55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238719 2005 GO62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
238720 2005 GB64 02/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
238721 2005 GC67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
238722 2005 GK76 05/04/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
238723 2005 GD79 06/04/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
238724 2005 GT79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
238725 2005 GE82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238726 2005 GK82 04/04/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
238727 2005 GK86 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
238728 2005 GU86 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
238729 2005 GZ87 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
238730 2005 GT101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238731 2005 GD105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238732 2005 GO108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238733 2005 GS110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
238734 2005 GN116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238735 2005 GC118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
238736 2005 GT120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
238737 2005 GM121 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
238738 2005 GY125 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238739 2005 GJ128 12/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238740 2005 GS130 08/04/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
238741 2005 GX131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238742 2005 GQ134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238743 2005 GV134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238744 2005 GB141 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
238745 2005 GA144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
238746 2005 GG150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238747 2005 GJ160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238748 2005 GD164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
238749 2005 GZ171 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238750 2005 GL174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
238751 2005 GG225 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
238752 2005 HF4 30/04/2005 Mayhill A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
238753 2005 HY7 30/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
238754 2005 HN10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238755 2005 JA1 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
238756 2005 JY3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238757 2005 JB15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
238758 2005 JK16 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238759 2005 JY20 04/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
238760 2005 JP28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238761 2005 JW54 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
238762 2005 JK61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238763 2005 JT68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
238764 2005 JV81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
238765 2005 JJ82 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
238766 2005 JF85 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
238767 2005 JV85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
238768 2005 JD87 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
238769 2005 JL93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238770 2005 JN93 11/05/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
238771 Juhászbalázs 2005 JB94 12/05/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
238772 2005 JZ94 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
238773 2005 JO97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
238774 2005 JM106 11/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
238775 2005 JV127 12/05/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
238776 2005 JR136 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
238777 2005 JO138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238778 2005 JB139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
238779 2005 JF139 13/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
238780 2005 JD145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
238781 2005 JD147 15/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
238782 2005 JK147 15/05/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
238783 2005 JA150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
238784 2005 JK151 03/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
238785 2005 JE162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238786 2005 JK162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
238787 2005 JX180 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
238788 2005 KX3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238789 2005 KA9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
238790 2005 KY9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
238791 2005 KZ11 30/05/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
238792 2005 KU13 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
238793 2005 KE14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
238794 2005 LO1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
238795 2005 LK4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238796 2005 LF10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238797 2005 LM21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
238798 2005 LZ21 09/06/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
238799 2005 LU22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
238800 2005 LL27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238801 2005 LF36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
238802 2005 LB38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
238803 2005 LB53 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
238804 2005 LH53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
238805 2005 LZ53 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238806 2005 MQ1 16/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
238807 2005 MQ7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
238808 2005 MS10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
238809 2005 MT13 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238810 2005 MY29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
238811 2005 NO20 06/07/2005 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
238812 2005 ND23 04/07/2005 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
238813 2005 NT70 04/07/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
238814 2005 NU123 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
238815 2005 OQ16 30/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
238816 2005 PU9 04/08/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
238817 Titeuf 2005 PQ16 10/08/2005 Vicques M. Ory 3,0 km MPC · JPL
238818 2005 PO23 06/08/2005 Siding Spring SSS 8,0 km MPC · JPL
238819 2005 QL1 22/08/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
238820 2005 QX4 24/08/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
238821 2005 QJ9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
238822 2005 QQ60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
238823 2005 QK73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
238824 2005 QK90 25/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
238825 2005 SH10 26/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
238826 2005 SJ62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
238827 2005 SE85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
238828 2005 SU100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
238829 2005 SZ185 29/09/2005 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
238830 2005 TM13 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238831 2005 TZ61 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
238832 2005 TG65 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238833 2005 TZ82 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238834 2005 TN134 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
238835 2005 TX179 06/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
238836 2005 TX190 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238837 2005 UH2 23/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 820 m MPC · JPL
238838 2005 UH9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
238839 2005 UE13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238840 2005 UX29 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
238841 2005 UY124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238842 2005 UX147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238843 2005 UM172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238844 2005 US185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
238845 2005 UX196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
238846 2005 US220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
238847 2005 UR279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
238848 2005 UO456 30/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
238849 2005 UH491 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
238850 2005 UL530 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,2 km MPC · JPL
238851 2005 VS3 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
238852 2005 VZ6 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238853 2005 VZ30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238854 2005 VL86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238855 2005 WN6 21/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
238856 2005 WQ77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238857 2005 WN87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
238858 2005 WV113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
238859 2005 WB116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
238860 2005 WJ125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
238861 2005 WL140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238862 2005 WV150 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
238863 2005 WK158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238864 2005 WJ180 21/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
238865 2005 XA6 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
238866 2005 XP18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238867 2005 XP20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
238868 2005 XQ26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
238869 2005 XB35 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238870 2005 XA37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238871 2005 XS49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238872 2005 XN56 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238873 2005 XN91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238874 2005 YD5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238875 2005 YT15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
238876 2005 YU24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238877 2005 YP25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238878 2005 YB27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238879 2005 YP29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238880 2005 YE32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238881 2005 YM40 27/12/2005 Eskridge Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
238882 2005 YY42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238883 2005 YK43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
238884 2005 YV48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238885 2005 YC51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238886 2005 YB64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238887 2005 YB66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238888 2005 YR71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238889 2005 YS72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238890 2005 YG86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
238891 2005 YT91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
238892 2005 YB94 26/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
238893 2005 YE94 26/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
238894 2005 YZ118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
238895 2005 YU123 24/12/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
238896 2005 YH138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
238897 2005 YX150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
238898 2005 YM153 29/12/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
238899 2005 YY154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238900 2005 YT163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
238901 2005 YP172 23/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
238902 2005 YO184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
238903 2005 YA185 27/12/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
238904 2005 YH187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238905 2005 YE192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
238906 2005 YA193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238907 2005 YD205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238908 2005 YT227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
238909 2005 YH269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238910 2005 YN269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
238911 2006 AJ6 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
238912 2006 AB9 02/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238913 2006 AE9 03/01/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
238914 2006 AR12 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
238915 2006 AA15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238916 2006 AE16 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
238917 2006 AR24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238918 2006 AW26 05/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
238919 2006 AD29 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
238920 2006 AJ37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238921 2006 AQ37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
238922 2006 AR41 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238923 2006 AG43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238924 2006 AN57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238925 2006 AQ59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238926 2006 AT76 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
238927 2006 AX82 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238928 2006 AQ83 05/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
238929 2006 AZ83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238930 2006 AY84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
238931 2006 AZ85 12/01/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
238932 2006 AF90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238933 2006 AP96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
238934 2006 AU100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
238935 2006 AW100 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238936 2006 BE6 20/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
238937 2006 BY6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
238938 2006 BH11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238939 2006 BJ13 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
238940 2006 BC17 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238941 2006 BJ17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
238942 2006 BU17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
238943 2006 BV19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
238944 2006 BD24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
238945 2006 BT25 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238946 2006 BE26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
238947 2006 BT33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238948 2006 BA38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
238949 2006 BL43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238950 2006 BD44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238951 2006 BW53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238952 2006 BS60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238953 2006 BG68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238954 2006 BJ80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
238955 2006 BC81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238956 2006 BD83 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
238957 2006 BB90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
238958 2006 BF94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238959 2006 BK94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
238960 2006 BS100 30/01/2006 Marly Naef Obs. 1,6 km MPC · JPL
238961 2006 BC102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
238962 2006 BB103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
238963 2006 BJ115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238964 2006 BJ117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238965 2006 BK125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
238966 2006 BB127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
238967 2006 BN130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238968 2006 BH142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
238969 2006 BE148 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
238970 2006 BU151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
238971 2006 BK154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238972 2006 BN154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
238973 2006 BW156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
238974 2006 BN157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238975 2006 BE163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238976 2006 BX164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
238977 2006 BL180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
238978 2006 BO189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
238979 2006 BT189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238980 2006 BL195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
238981 2006 BZ205 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
238982 2006 BG208 31/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
238983 2006 BT211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238984 2006 BZ216 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
238985 2006 BY225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
238986 2006 BS226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
238987 2006 BO227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238988 2006 BV238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
238989 2006 BD248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238990 2006 BH252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
238991 2006 BB253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
238992 2006 BH260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
238993 2006 BK263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
238994 2006 BF266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
238995 2006 BK266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
238996 2006 BO274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
238997 2006 CQ7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
238998 2006 CG36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
238999 2006 CJ41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
239000 2006 CB44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001