Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/529001–530000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529001 2009 HP110 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529002 2009 HQ110 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529003 2009 HS110 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529004 2009 HU110 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
529005 2009 JE 12/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
529006 2009 JV 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529007 2009 JQ4 24/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
529008 2009 JG7 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
529009 2009 JV11 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529010 2009 JM12 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529011 2009 JW12 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529012 2009 JX15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529013 2009 JP19 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
529014 2009 JQ19 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529015 2009 KA9 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
529016 2009 KL10 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529017 2009 KY11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
529018 2009 KH12 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529019 2009 KM12 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
529020 2009 KA14 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529021 2009 KX17 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529022 2009 KP18 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529023 2009 KJ19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529024 2009 KU19 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529025 2009 KE23 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
529026 2009 KM26 26/05/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
529027 2009 KQ38 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
529028 2009 LT3 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
529029 2009 LJ7 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529030 2009 ME8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
529031 2009 MP10 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529032 2009 NA 01/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. AMO 1,1 km MPC · JPL
529033 2009 NQ 13/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
529034 2009 OA 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
529035 2009 OF1 18/07/2009 Sandlot G. Hug 1,5 km MPC · JPL
529036 2009 OO5 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
529037 2009 OB9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
529038 2009 OL11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529039 2009 OR13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529040 2009 OT17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529041 2009 OT22 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
529042 2009 OY22 19/07/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
529043 2009 OL25 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529044 2009 OZ25 27/07/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
529045 2009 OB26 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529046 2009 OC26 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529047 2009 PV 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529048 2009 PS1 14/08/2009 Sandlot G. Hug 1,5 km MPC · JPL
529049 2009 PJ2 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529050 2009 PY2 14/08/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
529051 2009 PK3 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
529052 2009 PA5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
529053 2009 PC6 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529054 2009 PQ6 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
529055 2009 PN10 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529056 2009 PO11 15/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
529057 2009 PK13 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
529058 2009 PZ20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529059 2009 PU21 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529060 2009 QB5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
529061 2009 QJ8 16/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
529062 2009 QD11 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529063 2009 QM14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529064 2009 QK16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529065 2009 QC19 17/08/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
529066 2009 QN22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
529067 2009 QD23 18/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
529068 2009 QG23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
529069 2009 QF24 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529070 2009 QA27 23/08/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
529071 2009 QQ28 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
529072 2009 QU28 18/08/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
529073 2009 QM30 21/08/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
529074 2009 QH32 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529075 2009 QL33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
529076 2009 QJ38 28/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
529077 2009 QH39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529078 2009 QS39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529079 2009 QF40 25/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
529080 2009 QD43 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529081 2009 QX45 27/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
529082 2009 QX47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
529083 2009 QA52 18/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
529084 2009 QT52 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529085 2009 QT53 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
529086 2009 QZ53 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529087 2009 QR54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529088 2009 QS59 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
529089 2009 QY62 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
529090 2009 QD64 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529091 2009 RJ4 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529092 2009 RR7 20/08/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
529093 2009 RV12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529094 2009 RO13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529095 2009 RS18 28/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
529096 2009 RR20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529097 2009 RQ21 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529098 2009 RJ23 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
529099 2009 RG26 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
529100 2009 RQ29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529101 2009 RA32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529102 2009 RD39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529103 2009 RM39 18/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
529104 2009 RQ42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529105 2009 RZ42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529106 2009 RE44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529107 2009 RX44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529108 2009 RT45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529109 2009 RL46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
529110 2009 RO47 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
529111 2009 RP48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529112 2009 RM51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529113 2009 RX52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529114 2009 RH58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529115 2009 RX60 16/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
529116 2009 RC72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529117 2009 RF73 15/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
529118 2009 RT74 14/09/2009 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
529119 2009 RE75 14/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
529120 2009 RN75 14/09/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
529121 2009 SV1 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529122 2009 SU4 17/08/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
529123 2009 SJ11 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529124 2009 SC12 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529125 2009 SC16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529126 2009 SP18 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
529127 2009 SJ21 18/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
529128 2009 SN22 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529129 2009 SS26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529130 2009 SU26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
529131 2009 SD33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529132 2009 SP34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529133 2009 SV34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529134 2009 SP37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529135 2009 SZ37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529136 2009 SR40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529137 2009 SE43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529138 2009 SN48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529139 2009 SH50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529140 2009 SN52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529141 2009 SE53 17/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
529142 2009 SA57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529143 2009 SD57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529144 2009 SA59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529145 2009 SG67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529146 2009 SP71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529147 2009 ST71 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529148 2009 SD72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
529149 2009 SF75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529150 2009 SY75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529151 2009 SJ81 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529152 2009 SG98 11/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
529153 2009 SY99 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
529154 2009 SC103 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
529155 2009 SE105 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
529156 2009 SX112 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529157 2009 SJ114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529158 2009 SB115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529159 2009 SO118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529160 2009 SV118 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529161 2009 SW121 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529162 2009 SD122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529163 2009 SW122 28/08/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
529164 2009 SA126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529165 2009 SJ127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529166 2009 SF129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529167 2009 SK129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529168 2009 SZ129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529169 2009 SW134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529170 2009 SA137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529171 2009 SW139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
529172 2009 SM148 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529173 2009 SE150 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
529174 2009 SF150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529175 2009 SN151 14/09/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
529176 2009 SM158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529177 2009 SK160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529178 2009 SS161 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
529179 2009 SM164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529180 2009 SQ166 28/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529181 2009 SH171 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529182 2009 SD188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529183 2009 SF188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529184 2009 SC192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529185 2009 SZ196 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529186 2009 SN199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529187 2009 SA205 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
529188 2009 SF208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529189 2009 SA209 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529190 2009 SB209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529191 2009 SM212 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529192 2009 SS215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529193 2009 SS224 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
529194 2009 SA235 18/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
529195 2009 SE235 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529196 2009 SK241 18/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
529197 2009 SS243 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529198 2009 ST248 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529199 2009 SX250 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529200 2009 SG262 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529201 2009 SB267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529202 2009 SB269 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
529203 2009 SS269 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529204 2009 SC276 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529205 2009 SW279 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529206 2009 SJ280 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529207 2009 SA288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529208 2009 SF288 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
529209 2009 SO288 25/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
529210 2009 SP291 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529211 2009 SX301 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529212 2009 SO304 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
529213 2009 SU311 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529214 2009 SC312 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529215 2009 SW324 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529216 2009 SZ327 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529217 2009 SS330 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529218 2009 SE333 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529219 2009 SU334 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529220 2009 SL338 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529221 2009 SE341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529222 2009 SL345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529223 2009 SM345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
529224 2009 ST349 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529225 2009 SP351 26/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
529226 2009 SU352 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
529227 2009 SV352 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529228 2009 SR357 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529229 2009 SY359 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529230 2009 SD369 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529231 2009 SJ370 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529232 2009 SK370 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529233 2009 SN370 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529234 2009 SB371 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529235 2009 SG371 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
529236 2009 SP371 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529237 2009 SG372 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529238 2009 SM372 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529239 2009 SP372 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529240 2009 TC6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
529241 2009 TL7 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529242 2009 TM9 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
529243 2009 TJ14 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529244 2009 TX15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529245 2009 TQ18 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529246 2009 TM20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
529247 2009 TC21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
529248 2009 TF22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529249 2009 TX23 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529250 2009 TL26 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529251 2009 TP26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
529252 2009 TW26 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529253 2009 TQ30 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529254 2009 TU35 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529255 2009 TA45 09/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
529256 2009 TN47 15/10/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
529257 2009 TW49 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529258 2009 US5 16/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
529259 2009 UG12 27/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
529260 2009 UT15 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529261 2009 UB16 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529262 2009 UG25 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529263 2009 UK27 21/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
529264 2009 UU29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529265 2009 US35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529266 2009 UX35 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529267 2009 UB39 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529268 2009 UF39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529269 2009 UW39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529270 2009 UG40 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529271 2009 UQ42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529272 2009 UA45 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529273 2009 UV47 19/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529274 2009 UM49 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529275 2009 UN61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
529276 2009 UN66 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529277 2009 UM72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529278 2009 UQ73 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529279 2009 UD74 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529280 2009 UU74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529281 2009 UT83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529282 2009 UB89 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
529283 2009 US91 18/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
529284 2009 UX93 20/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
529285 2009 UY95 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529286 2009 UB97 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
529287 2009 UC101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529288 2009 UE103 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
529289 2009 UY103 25/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
529290 2009 UW110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529291 2009 UA111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529292 2009 UY111 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529293 2009 UZ111 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529294 2009 UG112 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529295 2009 UT117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529296 2009 UV120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529297 2009 UJ121 14/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529298 2009 UE125 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529299 2009 UY126 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529300 2009 UP127 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529301 2009 UY129 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
529302 2009 UB133 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
529303 2009 US135 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
529304 2009 UY135 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529305 2009 UL137 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529306 2009 UC138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529307 2009 UE146 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
529308 2009 UE147 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529309 2009 UA148 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529310 2009 UQ148 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529311 2009 UW152 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529312 2009 UF159 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
529313 2009 UM159 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529314 2009 UJ160 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529315 2009 UL160 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529316 2009 UT160 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529317 2009 VF2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
529318 2009 VK2 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529319 2009 VT4 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529320 2009 VO8 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529321 2009 VR14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529322 2009 VA16 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529323 2009 VV16 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529324 2009 VG27 24/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
529325 2009 VN28 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
529326 2009 VX28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529327 2009 VS34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529328 2009 VE38 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529329 2009 VG39 27/09/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
529330 2009 VR50 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529331 2009 VY54 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529332 2009 VK55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529333 2009 VL55 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529334 2009 VT59 09/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
529335 2009 VF61 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529336 2009 VL61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529337 2009 VF64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529338 2009 VV64 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529339 2009 VV68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529340 2009 VZ72 25/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
529341 2009 VD75 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529342 2009 VW76 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529343 2009 VJ77 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
529344 2009 VO77 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529345 2009 VA78 09/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
529346 2009 VJ79 10/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529347 2009 VL79 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529348 2009 VY81 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529349 2009 VE90 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529350 2009 VC92 16/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
529351 2009 VP95 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529352 2009 VN96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529353 2009 VR102 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529354 2009 VC103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529355 2009 VV106 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529356 2009 VX106 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529357 2009 VA108 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529358 2009 VF111 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529359 2009 VW111 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529360 2009 VN114 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529361 2009 VS115 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529362 2009 VF116 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529363 2009 VA119 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529364 2009 VF119 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529365 2009 VO119 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529366 2009 WM1 17/11/2009 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
529367 2009 WR12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529368 2009 WD15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529369 2009 WC28 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529370 2009 WQ30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529371 2009 WL31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529372 2009 WE36 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
529373 2009 WA41 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529374 2009 WT41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529375 2009 WH45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529376 2009 WC47 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529377 2009 WT47 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529378 2009 WR56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529379 2009 WZ57 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
529380 2009 WQ58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529381 2009 WN66 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529382 2009 WL69 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
529383 2009 WP69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529384 2009 WZ71 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529385 2009 WM74 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529386 2009 WQ74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529387 2009 WY76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529388 2009 WN78 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529389 2009 WY79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529390 2009 WH84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529391 2009 WD85 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529392 2009 WN87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
529393 2009 WC89 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529394 2009 WO89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529395 2009 WH94 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529396 2009 WK95 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529397 2009 WK101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529398 2009 WJ103 22/11/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
529399 2009 WD116 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529400 2009 WX118 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529401 2009 WQ121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529402 2009 WM124 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529403 2009 WO126 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529404 2009 WC134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
529405 2009 WF142 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529406 2009 WJ142 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529407 2009 WA147 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529408 2009 WG157 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529409 2009 WE161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529410 2009 WG164 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529411 2009 WZ171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529412 2009 WA177 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529413 2009 WX178 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529414 2009 WW179 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529415 2009 WA186 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529416 2009 WD189 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529417 2009 WB191 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529418 2009 WP196 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529419 2009 WH198 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529420 2009 WA199 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529421 2009 WK203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529422 2009 WE216 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529423 2009 WF217 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
529424 2009 WH225 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529425 2009 WF233 11/11/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
529426 2009 WS239 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529427 2009 WT243 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529428 2009 WK250 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529429 2009 WA261 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529430 2009 WP270 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529431 2009 WS270 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529432 2009 XM1 10/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,9 km MPC · JPL
529433 2009 XV11 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529434 2009 XD16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529435 2009 XV16 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529436 2009 XX21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529437 2009 XJ23 10/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
529438 2009 YN1 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529439 2009 YA9 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529440 2009 YD13 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
529441 2009 YU14 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529442 2009 YZ14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529443 2009 YG15 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529444 2009 YM16 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
529445 2009 YV16 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529446 2009 YA23 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529447 2009 YG25 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529448 2009 YK26 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529449 2009 YO26 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
529450 2010 AK 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
529451 2010 AJ4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529452 2010 AR24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529453 2010 AU27 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529454 2010 AG31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529455 2010 AQ34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529456 2010 AN39 05/01/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 4,4 km MPC · JPL
529457 2010 AD40 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529458 2010 AL43 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529459 2010 AA53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
529460 2010 AT53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529461 2010 AX54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
529462 2010 AY54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529463 2010 AC55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
529464 2010 AW60 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529465 2010 AZ60 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
529466 2010 AD64 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529467 2010 AF66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529468 2010 AJ74 10/12/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
529469 2010 AQ77 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
529470 2010 AN92 16/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
529471 2010 AW92 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529472 2010 AC102 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
529473 2010 AE102 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529474 2010 AL106 12/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
529475 2010 AG107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529476 2010 AC115 13/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529477 2010 AJ116 13/01/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
529478 2010 AL118 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529479 2010 AE119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
529480 2010 AR120 14/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
529481 2010 AT121 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529482 2010 AH128 14/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529483 2010 AZ140 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529484 2010 AA141 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529485 2010 AE144 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
529486 2010 AF144 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529487 2010 BX5 13/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
529488 2010 BX9 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529489 2010 BO13 16/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
529490 2010 BS14 16/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
529491 2010 BT22 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529492 2010 BH29 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529493 2010 BM29 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529494 2010 BX31 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
529495 2010 BC33 18/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
529496 2010 BP33 18/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529497 2010 BX50 20/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
529498 2010 BE55 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529499 2010 BH67 22/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529500 2010 BW74 24/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529501 2010 BF79 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529502 2010 BB81 25/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529503 2010 BQ82 25/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
529504 2010 BC94 27/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
529505 2010 BO95 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
529506 2010 BX95 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529507 2010 BO97 27/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
529508 2010 BD100 27/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529509 2010 BG101 27/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
529510 2010 BU106 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529511 2010 BY106 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529512 2010 BP114 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529513 2010 CH5 27/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529514 2010 CY31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529515 2010 CS36 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529516 2010 CK39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529517 2010 CA51 13/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529518 2010 CL64 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
529519 2010 CY69 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529520 2010 CR74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
529521 2010 CC86 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529522 2010 CW86 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529523 2010 CO91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529524 2010 CV95 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
529525 2010 CG98 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529526 2010 CN108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
529527 2010 CK131 09/02/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
529528 2010 CR141 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529529 2010 CG145 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
529530 2010 CF152 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
529531 2010 CL154 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529532 2010 CS155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529533 2010 CL158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
529534 2010 CR167 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
529535 2010 CA169 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529536 2010 CH171 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529537 2010 CM171 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
529538 2010 CA172 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529539 2010 CX180 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
529540 2010 CH183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
529541 2010 CL185 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
529542 2010 CK188 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529543 2010 CN194 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
529544 2010 CO197 13/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529545 2010 CY222 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
529546 2010 CB227 09/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
529547 2010 CF227 09/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
529548 2010 CB233 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
529549 2010 CZ240 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
529550 2010 CC243 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
529551 2010 CH252 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529552 2010 CJ252 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529553 2010 DH4 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
529554 2010 DJ15 16/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
529555 2010 DX18 16/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
529556 2010 DS24 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529557 2010 DK27 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529558 2010 DE43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529559 2010 DK44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529560 2010 DP45 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529561 2010 DB49 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529562 2010 DZ49 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529563 2010 DD50 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529564 2010 DL54 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
529565 2010 DS57 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529566 2010 DW57 24/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
529567 2010 DB69 27/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
529568 2010 DQ74 20/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529569 2010 DZ75 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529570 2010 DV77 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529571 2010 DR87 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
529572 2010 DB94 02/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529573 2010 EU5 08/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
529574 2010 EQ7 03/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
529575 2010 EB18 04/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
529576 2010 ER18 08/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529577 2010 EA34 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529578 2010 EN37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529579 2010 EH38 12/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
529580 2010 EV67 13/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
529581 2010 EG78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529582 2010 EB87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529583 2010 EY96 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529584 2010 EG119 16/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529585 2010 EJ126 14/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
529586 2010 EX126 15/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529587 2010 EY134 16/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
529588 2010 EL135 16/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
529589 2010 EO143 12/03/2010 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
529590 2010 EX147 09/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529591 2010 EO151 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529592 2010 EJ168 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529593 2010 EA169 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529594 2010 EU172 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
529595 2010 EL173 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
529596 2010 EN173 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529597 2010 EO173 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529598 2010 FY12 14/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529599 2010 FG26 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
529600 2010 FE32 16/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529601 2010 FY39 19/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529602 2010 FZ39 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529603 2010 FW51 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
529604 2010 FM60 26/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
529605 2010 FP66 29/03/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
529606 2010 FP77 01/03/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
529607 2010 FA82 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529608 2010 FJ92 16/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
529609 2010 FK117 29/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529610 2010 FY122 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529611 2010 FE123 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529612 2010 FF123 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529613 2010 GQ10 02/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529614 2010 GM13 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
529615 2010 GJ17 03/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
529616 2010 GA20 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
529617 2010 GX29 09/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
529618 2010 GB48 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
529619 2010 GH48 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
529620 2010 GA50 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529621 2010 GX50 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529622 2010 GJ76 10/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
529623 2010 GO91 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
529624 2010 GF92 14/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
529625 2010 GT100 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529626 2010 GJ115 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
529627 2010 GA118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529628 2010 GR150 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
529629 2010 GU158 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
529630 2010 GW158 24/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
529631 2010 GY158 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529632 2010 GS163 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529633 2010 GG176 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529634 2010 GR176 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529635 2010 GW176 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529636 2010 GY176 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529637 2010 HK5 16/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
529638 2010 HP5 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
529639 2010 HZ9 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529640 2010 HS14 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
529641 2010 HY20 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
529642 2010 HR36 21/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
529643 2010 HV46 23/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
529644 2010 HF50 24/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
529645 2010 HL53 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529646 2010 HL55 25/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529647 2010 HQ55 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529648 2010 HQ62 07/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529649 2010 HK76 28/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529650 2010 HU80 18/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
529651 2010 HX83 28/04/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
529652 2010 HO85 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
529653 2010 HM87 29/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529654 2010 HC88 29/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
529655 2010 HN89 03/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
529656 2010 HQ90 29/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
529657 2010 HF92 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
529658 2010 HE94 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
529659 2010 HR97 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529660 2010 HJ98 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
529661 2010 HM99 25/02/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
529662 2010 HU105 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
529663 2010 HS107 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
529664 2010 HA111 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
529665 2010 JX2 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529666 2010 JK5 01/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529667 2010 JT23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
529668 2010 JL33 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,8 km MPC · JPL
529669 2010 JC34 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529670 2010 JT34 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
529671 2010 JD35 11/02/2010 WISE WISE 650 m MPC · JPL
529672 2010 JU49 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529673 2010 JW63 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
529674 2010 JG75 10/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
529675 2010 JV75 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
529676 2010 JN79 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529677 2010 JS87 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
529678 2010 JL100 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
529679 2010 JX101 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
529680 2010 JU105 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
529681 2010 JM112 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
529682 2010 JN124 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
529683 2010 JA126 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
529684 2010 JW130 13/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
529685 2010 JS135 14/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
529686 2010 JJ138 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
529687 2010 JV140 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
529688 2010 JX145 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
529689 2010 JF146 16/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
529690 2010 JB155 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529691 2010 JM176 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529692 2010 KO6 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529693 2010 KT8 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529694 2010 KW9 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
529695 2010 KC14 17/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
529696 2010 KU17 17/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
529697 2010 KR20 17/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
529698 2010 KP29 15/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
529699 2010 KY29 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529700 2010 KN32 19/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529701 2010 KR46 21/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
529702 2010 KU48 22/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
529703 2010 KQ55 23/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529704 2010 KV65 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529705 2010 KQ66 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
529706 2010 KN69 23/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529707 2010 KH78 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
529708 2010 KG83 26/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
529709 2010 KX88 27/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
529710 2010 KR90 27/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
529711 2010 KQ98 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
529712 2010 KZ98 28/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
529713 2010 KN99 28/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
529714 2010 KP111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529715 2010 KL119 31/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
529716 2010 KY123 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529717 2010 KG126 31/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529718 2010 KY127 31/05/2010 WISE WISE APO 1,8 km MPC · JPL
529719 2010 LU13 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
529720 2010 LM14 02/06/2010 WISE WISE 360 m MPC · JPL
529721 2010 LV21 04/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
529722 2010 LA22 04/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
529723 2010 LG27 15/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
529724 2010 LR29 06/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
529725 2010 LF37 06/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529726 2010 LD39 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
529727 2010 LC44 07/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
529728 2010 LM44 07/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
529729 2010 LX44 02/03/2008 XuYi PMO NEO 4,7 km MPC · JPL
529730 2010 LE48 08/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529731 2010 LY48 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
529732 2010 LX50 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
529733 2010 LK52 08/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
529734 2010 LO52 21/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
529735 2010 LN57 09/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529736 2010 LY60 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
529737 2010 LT70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
529738 2010 LS81 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529739 2010 LC88 12/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
529740 2010 LP88 12/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
529741 2010 LO93 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
529742 2010 LF102 13/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
529743 2010 LT103 13/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
529744 2010 LE113 19/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
529745 2010 LJ121 14/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
529746 2010 LP123 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529747 2010 LS123 14/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
529748 2010 LP126 15/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
529749 2010 LT126 15/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
529750 2010 LA129 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529751 2010 LC130 15/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
529752 2010 MR 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
529753 2010 MF1 18/06/2010 Siding Spring SSS AMO · 360 m MPC · JPL
529754 2010 MK4 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529755 2010 MJ14 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
529756 2010 MG15 17/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
529757 2010 MX15 17/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
529758 2010 MG23 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
529759 2010 ML35 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529760 2010 MC42 25/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
529761 2010 ML44 27/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
529762 2010 MS45 23/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
529763 2010 MG50 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
529764 2010 MM50 23/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529765 2010 ML54 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
529766 2010 MS56 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
529767 2010 MS58 24/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529768 2010 ME70 25/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
529769 2010 MY70 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
529770 2010 MJ76 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
529771 2010 MZ76 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529772 2010 ML85 27/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
529773 2010 MY96 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529774 2010 MT97 14/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
529775 2010 MX98 29/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
529776 2010 MP100 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
529777 2010 MS109 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
529778 2010 MZ110 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
529779 2010 MM113 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529780 2010 MQ116 15/06/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 369 km MPC · JPL
529781 2010 NX 03/07/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
529782 2010 NY9 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529783 2010 NP36 08/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
529784 2010 NK70 14/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
529785 2010 ND77 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
529786 2010 NB79 15/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
529787 2010 NR84 01/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
529788 2010 NS101 12/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529789 2010 NW106 12/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
529790 2010 NP118 07/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
529791 2010 OX5 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529792 2010 OD6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529793 2010 OO9 16/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
529794 2010 OA10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
529795 2010 OZ14 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
529796 2010 OC17 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529797 2010 OA19 18/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
529798 2010 OM20 18/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
529799 2010 OD26 19/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
529800 2010 OF29 21/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529801 2010 OL30 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
529802 2010 OP39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
529803 2010 OU39 21/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
529804 2010 OW40 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529805 2010 ON54 23/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
529806 2010 OM65 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
529807 2010 OS75 25/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
529808 2010 OB79 26/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
529809 2010 OS79 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
529810 2010 OO81 26/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
529811 2010 OG83 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529812 2010 OV94 02/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
529813 2010 OU101 31/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
529814 2010 OK113 01/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
529815 2010 PG17 02/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
529816 2010 PB24 04/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
529817 2010 PN50 07/08/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
529818 2010 PE58 10/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
529819 2010 PM58 01/08/2010 WISE WISE 260 m MPC · JPL
529820 2010 PR60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529821 2010 PH63 13/08/2010 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
529822 2010 PQ73 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
529823 2010 PP81 12/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
529824 2010 QJ 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
529825 2010 QE4 29/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
529826 2010 RR2 01/09/2010 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
529827 2010 RK21 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529828 2010 RJ22 08/08/2010 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
529829 2010 RE37 03/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 680 m MPC · JPL
529830 2010 RO44 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529831 2010 RQ47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529832 2010 RV47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529833 2010 RH48 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529834 2010 RC52 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529835 2010 RB55 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
529836 2010 RX64 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
529837 2010 RQ68 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
529838 2010 RL69 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
529839 2010 RS70 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
529840 2010 RY78 29/05/2010 WISE WISE 680 m MPC · JPL
529841 2010 RL79 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
529842 2010 RO79 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
529843 2010 RV79 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
529844 2010 RR98 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529845 2010 RM99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
529846 2010 RD100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529847 2010 RB104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529848 2010 RX108 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
529849 2010 RZ108 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529850 2010 RK112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529851 2010 RM112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529852 2010 RO112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529853 2010 RB118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529854 2010 RV123 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
529855 2010 RR125 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529856 2010 RV125 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529857 2010 RC126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529858 2010 RK133 15/09/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
529859 2010 RX134 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529860 2010 RD136 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529861 2010 RD141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
529862 2010 RP143 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529863 2010 RB145 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529864 2010 RE152 05/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
529865 2010 RN156 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529866 2010 RK164 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
529867 2010 RE166 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
529868 2010 RZ171 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529869 2010 RS174 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
529870 2010 RU175 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
529871 2010 RE181 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
529872 2010 RN189 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
529873 2010 RU189 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529874 2010 RZ189 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
529875 2010 RA190 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
529876 2010 RB190 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529877 2010 SO4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
529878 2010 SS6 18/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
529879 2010 SN10 17/09/2010 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
529880 2010 SB15 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
529881 2010 SV25 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529882 2010 SS27 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
529883 2010 SL28 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
529884 2010 SZ31 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529885 2010 SW34 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
529886 2010 SX34 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529887 2010 SK35 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
529888 2010 SD38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529889 2010 SY44 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
529890 2010 SE45 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529891 2010 SG45 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529892 2010 TT2 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
529893 2010 TG4 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529894 2010 TM10 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
529895 2010 TX14 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529896 2010 TP16 16/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
529897 2010 TY18 13/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
529898 2010 TD24 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529899 2010 TC26 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
529900 2010 TR30 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
529901 2010 TT31 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529902 2010 TK38 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529903 2010 TD42 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529904 2010 TL45 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
529905 2010 TY55 26/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
529906 2010 TY56 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
529907 2010 TY63 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529908 2010 TL65 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
529909 2010 TE69 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
529910 2010 TJ69 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529911 2010 TC81 08/10/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
529912 2010 TL93 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529913 2010 TK97 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529914 2010 TV97 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
529915 2010 TZ97 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
529916 2010 TJ99 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
529917 2010 TA107 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529918 2010 TM109 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
529919 2010 TY109 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529920 2010 TL117 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
529921 2010 TN119 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
529922 2010 TD131 03/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
529923 2010 TZ144 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
529924 2010 TD146 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529925 2010 TT148 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
529926 2010 TO149 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
529927 2010 TD152 30/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
529928 2010 TP166 09/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
529929 2010 TX167 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
529930 2010 TB171 13/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
529931 2010 TX171 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
529932 2010 TO172 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
529933 2010 TO174 25/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
529934 2010 TP175 11/06/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
529935 2010 TE176 30/09/2006 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
529936 2010 TP176 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529937 2010 TF177 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
529938 2010 TM182 06/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 176 km MPC · JPL
529939 2010 TU191 07/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 31 km MPC · JPL
529940 2010 TB192 07/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 233 km MPC · JPL
529941 2010 TK193 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529942 2010 TL193 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
529943 2010 TM193 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529944 2010 TS194 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
529945 2010 TX194 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529946 2010 TY194 16/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
529947 2010 TZ194 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
529948 2010 TM195 26/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
529949 2010 TN195 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
529950 2010 TP195 09/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
529951 2010 UD 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 220 m MPC · JPL
529952 2010 US12 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529953 2010 UG17 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
529954 2010 UJ25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529955 2010 UH26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
529956 2010 UX45 17/10/2010 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
529957 2010 UB52 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
529958 2010 US55 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529959 2010 UP56 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
529960 2010 UD60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
529961 2010 UV65 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529962 2010 UW71 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
529963 2010 UC74 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
529964 2010 UF76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
529965 2010 UY76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
529966 2010 UF77 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529967 2010 UP77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
529968 2010 UO86 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529969 2010 UF92 13/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
529970 2010 UD96 11/09/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
529971 2010 UJ97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
529972 2010 UR98 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
529973 2010 UK103 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529974 2010 UJ107 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
529975 2010 UN107 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
529976 2010 UV108 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
529977 2010 UA109 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529978 2010 UJ109 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
529979 2010 UQ110 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
529980 2010 UR110 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
529981 2010 VB12 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
529982 2010 VF12 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529983 2010 VS12 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
529984 2010 VH14 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529985 2010 VM24 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
529986 2010 VS24 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
529987 2010 VM27 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529988 2010 VO33 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
529989 2010 VB34 03/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
529990 2010 VC34 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
529991 2010 VB42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
529992 2010 VY45 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
529993 2010 VH46 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
529994 2010 VZ47 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
529995 2010 VD48 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
529996 2010 VO52 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
529997 2010 VW54 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
529998 2010 VM59 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
529999 2010 VJ65 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530000 2010 VH70 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001