Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/275001–276000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275001 2009 TZ29 15/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
275002 2009 TK34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275003 2009 TB36 14/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
275004 2009 TJ36 14/10/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
275005 2009 TO38 15/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
275006 2009 TM39 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
275007 2009 TW40 13/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 11 km MPC · JPL
275008 2009 TY46 14/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
275009 2009 UC3 17/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
275010 2009 UO4 18/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
275011 2009 US4 17/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
275012 2009 UC7 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
275013 2009 UM7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
275014 2009 UW11 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275015 2009 UN12 17/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
275016 2009 UV15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
275017 2009 UY22 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275018 2009 UF26 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
275019 2009 UK26 21/10/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
275020 2009 UN26 21/10/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
275021 2009 UO28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
275022 2009 UZ28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
275023 2009 UQ29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275024 2009 UJ30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
275025 2009 UY31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275026 2009 UZ32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275027 2009 UB35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275028 2009 UN35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
275029 2009 UB37 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
275030 2009 UG37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275031 2009 UL37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
275032 2009 UE44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275033 2009 UK45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275034 2009 UH46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
275035 2009 UT46 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275036 2009 UY46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
275037 2009 US50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275038 2009 UO54 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
275039 2009 UW58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275040 2009 UL65 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275041 2009 UO67 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
275042 2009 UL68 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275043 2009 UH71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275044 2009 UK71 22/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
275045 2009 UC76 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275046 2009 UZ80 22/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
275047 2009 UZ83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
275048 2009 UA87 24/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
275049 2009 UA90 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275050 2009 UO91 18/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
275051 2009 UA93 25/10/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
275052 2009 UJ99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275053 2009 UY100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
275054 2009 UH107 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
275055 2009 UN108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275056 2009 UX108 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275057 2009 UG109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
275058 2009 US110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275059 2009 UD117 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
275060 2009 UX117 22/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
275061 2009 UA118 22/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275062 2009 UY119 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
275063 2009 UX120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275064 2009 US121 25/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
275065 2009 UZ128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
275066 2009 UZ129 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275067 2009 UZ130 29/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
275068 2009 UL134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275069 2009 UR134 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275070 2009 US136 24/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
275071 2009 UZ137 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
275072 2009 UB138 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
275073 2009 UX139 29/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
275074 2009 UK140 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275075 2009 UZ140 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275076 2009 UT141 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275077 2009 UM145 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
275078 2009 UU145 23/10/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
275079 2009 UW147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
275080 2009 UN148 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
275081 2009 UN149 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275082 2009 UW151 16/10/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275083 2009 UA152 19/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275084 2009 UN152 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
275085 2009 UJ154 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
275086 2009 UN154 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275087 2009 VA7 08/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
275088 2009 VA8 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
275089 2009 VU8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
275090 2009 VG9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
275091 2009 VO16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275092 2009 VD20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275093 2009 VG20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
275094 2009 VH21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275095 2009 VE23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275096 2009 VN27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275097 2009 VY28 08/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275098 2009 VJ29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
275099 2009 VA30 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275100 2009 VZ30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275101 2009 VB39 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275102 2009 VF41 09/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275103 2009 VK41 09/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
275104 2009 VF42 11/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,8 km MPC · JPL
275105 2009 VM42 14/11/2009 Nazaret G. Muler 4,6 km MPC · JPL
275106 Sarahdubeyjames 2009 VP42 14/11/2009 Mayhill N. Falla 3,5 km MPC · JPL
275107 2009 VN43 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275108 2009 VO43 09/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
275109 2009 VM44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
275110 2009 VE45 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275111 2009 VN45 15/11/2009 Kachina J. Hobart 980 m MPC · JPL
275112 2009 VP47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275113 2009 VZ48 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
275114 2009 VF49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275115 2009 VC55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275116 2009 VD57 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
275117 2009 VE57 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275118 2009 VV57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
275119 2009 VC58 15/11/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
275120 2009 VG59 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
275121 2009 VC60 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
275122 2009 VN60 11/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275123 2009 VX62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275124 2009 VO63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275125 2009 VR64 09/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275126 2009 VB66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
275127 2009 VN66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275128 2009 VV66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275129 2009 VA67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275130 2009 VF67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275131 2009 VO67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275132 2009 VC68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275133 2009 VJ69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275134 2009 VX69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
275135 2009 VC71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275136 2009 VY71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275137 2009 VP72 15/11/2009 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
275138 2009 VC74 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275139 2009 VL75 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
275140 2009 VN75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
275141 2009 VL76 15/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275142 2009 VZ76 08/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275143 2009 VS77 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
275144 2009 VP78 09/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
275145 2009 VK80 11/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
275146 2009 VG81 15/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275147 2009 VN84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275148 2009 VV85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275149 2009 VP86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275150 2009 VA89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
275151 2009 VZ91 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275152 2009 VW94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275153 2009 VZ94 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275154 2009 VW95 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275155 2009 VA104 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
275156 2009 VU104 09/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
275157 2009 VZ110 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275158 2009 VD111 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
275159 2009 VM111 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
275160 2009 VN116 15/11/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275161 2009 WU4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275162 2009 WC6 17/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275163 2009 WG9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275164 2009 WM9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275165 2009 WM10 19/11/2009 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
275166 2009 WQ10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275167 2009 WW15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
275168 2009 WC24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275169 2009 WW29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275170 2009 WM31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275171 2009 WQ31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275172 2009 WX31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275173 2009 WX33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275174 2009 WE34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275175 2009 WY34 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
275176 2009 WS38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275177 2009 WX39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275178 2009 WP40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275179 2009 WC41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275180 2009 WQ43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275181 2009 WH52 17/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
275182 2009 WS58 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275183 2009 WP62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275184 2009 WG65 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275185 2009 WB76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275186 2009 WU76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275187 2009 WN77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275188 2009 WG78 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275189 2009 WS79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275190 2009 WW85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
275191 2009 WE86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
275192 2009 WO97 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275193 2009 WF102 22/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
275194 2009 WK120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275195 2009 WE126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275196 2009 WP133 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275197 2009 WT133 22/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275198 2009 WY134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
275199 2009 WM140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275200 2009 WV152 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275201 2009 WN159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
275202 2009 WA160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275203 2009 WC160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275204 2009 WW163 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275205 2009 WO166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
275206 2009 WG170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275207 2009 WN173 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
275208 2009 WY176 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275209 2009 WC178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
275210 2009 WP178 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
275211 2009 WW178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275212 2009 WH179 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275213 2009 WA180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275214 2009 WY183 23/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
275215 Didiermarouani 2009 WL184 23/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,5 km MPC · JPL
275216 2009 WA185 24/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
275217 2009 WR188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275218 2009 WV194 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 710 m MPC · JPL
275219 2009 WG195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
275220 2009 WB196 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275221 2009 WN196 25/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
275222 2009 WU206 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275223 2009 WV206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
275224 2009 WW209 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
275225 2009 WO215 20/11/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
275226 2009 WQ215 17/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275227 2009 WL217 18/11/2009 La Silla La Silla Obs. 2,8 km MPC · JPL
275228 2009 WK218 17/11/2009 La Silla La Silla Obs. 3,5 km MPC · JPL
275229 2009 WT224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275230 2009 WL236 15/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
275231 2009 WO244 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275232 2009 WZ247 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275233 2009 WO250 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
275234 2009 WE252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275235 2009 WK252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275236 2009 WP257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275237 2009 WS260 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275238 2009 WZ260 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275239 2009 XH 06/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
275240 2009 XH2 11/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,6 km MPC · JPL
275241 2009 XZ2 08/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
275242 2009 XH3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
275243 2009 XW3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
275244 2009 XZ4 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
275245 2009 XW6 11/12/2009 Dauban F. Kugel 5,1 km MPC · JPL
275246 2009 XD7 10/12/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275247 2009 XJ11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275248 2009 XM11 10/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
275249 2009 XE16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275250 2009 XN16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275251 2009 XF17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275252 2009 XM20 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
275253 2009 XC22 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
275254 2009 XV22 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275255 2009 XB25 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275256 2009 YS1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275257 2009 YC6 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275258 2009 YX9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275259 2009 YP11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275260 2009 YV14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
275261 2009 YD19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
275262 2009 YA24 16/12/2009 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
275263 2010 AW1 06/01/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275264 Krisztike 2010 AB4 09/01/2010 Mayhill S. Kürti 3,8 km MPC · JPL
275265 2010 AY4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275266 2010 AR11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275267 2010 AR17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
275268 2010 AM18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275269 2010 AR27 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
275270 2010 AW35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
275271 2010 AJ40 12/01/2010 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
275272 2010 AD41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
275273 2010 AZ44 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275274 2010 AF46 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
275275 2010 AJ58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275276 2010 AN65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275277 2010 AT89 08/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
275278 2010 AV93 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
275279 2010 AM107 31/12/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
275280 2010 AF117 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
275281 Amywalsh 2010 AE129 14/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
275282 2010 BJ1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
275283 2010 BX70 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
275284 2010 BX130 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275285 2010 CF49 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275286 2010 CZ70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
275287 2010 CV142 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275288 2010 CV162 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
275289 2010 CC179 05/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
275290 2010 EW6 03/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
275291 2010 FS87 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275292 2010 LX80 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275293 2010 LN85 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275294 2010 NF18 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275295 2010 NX101 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
275296 2010 OY4 16/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
275297 2010 OQ52 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275298 2010 ON62 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275299 2010 OH111 31/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 6,3 km MPC · JPL
275300 2010 OH118 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275301 2010 OR121 04/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
275302 2010 PM12 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275303 2010 PZ27 22/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
275304 2010 PN33 25/11/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
275305 2010 RJ103 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
275306 2010 RF166 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
275307 2010 RR166 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275308 2010 SS18 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
275309 2010 SU28 01/10/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
275310 2010 TR36 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275311 2010 TA130 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275312 2010 TE142 25/01/2001 Lime Creek R. Linderholm 4,6 km MPC · JPL
275313 2010 TY162 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275314 2010 TE168 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275315 2010 TE174 20/09/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
275316 2010 TB176 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275317 2010 TA179 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
275318 2010 UM11 13/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
275319 2010 UZ24 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
275320 2010 UY36 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
275321 2010 UX54 18/07/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
275322 2010 UP83 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
275323 2010 UW94 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275324 2010 UH99 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
275325 2010 VZ2 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275326 2010 VY31 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275327 2010 VR36 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275328 2010 VS39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
275329 2010 VG63 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275330 2010 VT67 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275331 2010 VK129 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275332 2010 VV172 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
275333 2010 VT192 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
275334 2010 VE200 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275335 2010 WB2 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
275336 2010 WF10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275337 2010 WL29 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275338 2010 WU55 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275339 2010 WA73 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275340 2010 XR4 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275341 2010 XQ11 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275342 2010 XV34 18/09/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
275343 2010 XF52 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275344 2010 XO52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275345 2010 XX55 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
275346 2010 XJ58 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275347 2010 XV60 06/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275348 2010 XV67 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275349 2011 AX 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275350 2011 AY 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
275351 2011 AB11 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
275352 2011 AA12 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275353 2011 AH16 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
275354 2011 AL28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275355 2011 AQ28 12/01/2004 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
275356 2011 AY29 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275357 2011 AN30 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275358 2011 AP30 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275359 2011 AJ31 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275360 2011 AS32 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275361 2011 AC33 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275362 2011 AH34 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275363 2011 AU35 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275364 2011 AY35 10/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275365 2011 AO36 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275366 2011 AM43 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
275367 2011 AZ43 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275368 2011 AO46 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275369 2011 AX48 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
275370 2011 AT53 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275371 2011 AZ54 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
275372 2011 AC57 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275373 2011 AB60 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275374 2011 AL60 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275375 2011 AM61 20/03/2001 Kanab E. E. Sheridan 1,3 km MPC · JPL
275376 2011 AC63 19/09/1998 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
275377 2011 AN64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275378 2011 AC65 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275379 2011 AQ65 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275380 2011 AJ67 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275381 2011 AE68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
275382 2011 AH68 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275383 2011 AP68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275384 2011 AJ74 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275385 2011 AV74 26/03/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
275386 2011 AP76 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
275387 2011 AD77 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275388 2011 AS77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
275389 2011 BL3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
275390 2011 BG4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275391 2011 BU13 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275392 2011 BG14 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275393 2011 BD15 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
275394 2011 BP18 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275395 2011 BB27 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
275396 2011 BO27 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
275397 2011 BY27 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275398 2011 BW35 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
275399 2011 BR39 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275400 2011 BV39 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275401 2011 BN40 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275402 2011 BR40 23/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
275403 2011 BW40 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275404 2011 BG43 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275405 2011 BH46 19/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275406 2011 BR48 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
275407 2011 BK51 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275408 2011 BP53 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
275409 2011 BT54 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
275410 2011 BE56 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275411 2011 BQ59 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275412 2011 BU62 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
275413 2011 CD1 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
275414 2011 CL2 27/07/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
275415 2011 CS3 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
275416 2011 CJ4 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275417 2011 CL4 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275418 2011 CJ5 29/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
275419 2011 CM6 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
275420 2011 CH9 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
275421 2011 CJ9 21/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
275422 2011 CZ11 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
275423 2011 CH12 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275424 2011 CG16 22/10/2003 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
275425 2011 CV16 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
275426 2011 CT18 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275427 2011 CD19 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275428 2011 CE19 14/02/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
275429 2011 CY21 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275430 2011 CA22 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275431 2011 CN22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275432 2011 CS24 22/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
275433 2011 CV29 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275434 2011 CZ29 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
275435 2011 CN34 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
275436 2011 CJ35 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
275437 2011 CO43 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
275438 2011 CM44 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275439 2011 CK45 18/03/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
275440 2011 CC48 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275441 2011 CJ57 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275442 2011 CG58 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
275443 2011 CL58 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275444 2011 CZ58 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275445 2011 CF62 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275446 2011 CW62 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
275447 2011 CP72 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
275448 2011 CX72 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275449 2011 CC73 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
275450 2011 CL73 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275451 2011 CR73 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
275452 2011 CU73 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
275453 2011 CA74 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275454 2011 CG74 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275455 2011 CH74 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275456 2011 CY74 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
275457 2011 CQ75 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275458 2011 CA78 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
275459 2011 DN1 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275460 2011 DC2 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275461 2011 DC3 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275462 2011 DH3 25/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
275463 2011 DQ3 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
275464 2011 DW3 14/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
275465 2011 DH4 26/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
275466 2011 DL4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275467 2011 DJ5 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275468 2011 DX8 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
275469 2011 DK12 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275470 2011 DQ12 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275471 2011 DC18 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
275472 2011 DT18 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275473 2011 DZ22 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275474 2011 DA23 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
275475 2011 DQ23 11/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
275476 2011 DM24 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275477 2011 DT30 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275478 2011 EN3 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275479 2011 EQ14 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275480 2011 ES24 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275481 2011 EC27 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275482 2011 EC37 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275483 2011 EE38 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275484 4325 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
275485 5074 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
275486 2405 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
275487 2413 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
275488 3212 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
275489 4518 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
275490 5088 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
275491 1960 SR 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,7 km MPC · JPL
275492 1991 TW16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 980 m MPC · JPL
275493 1992 SY11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275494 1993 PA 10/08/1993 Stroncone A. Vagnozzi 1,4 km MPC · JPL
275495 1994 AD15 14/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275496 1994 GH7 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275497 1994 UA11 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275498 1994 XV2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275499 1995 KG4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275500 1995 OA9 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275501 1995 RH1 02/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275502 1995 SG8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275503 1995 SR31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275504 1995 SE35 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275505 1995 SF73 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275506 1995 SL81 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275507 1995 UJ18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275508 1995 UR81 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275509 1995 VN2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275510 1995 WB33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275511 1995 WL38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
275512 1995 YX5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275513 1996 AD5 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
275514 1996 LU 12/06/1996 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
275515 1996 TM 03/10/1996 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
275516 1996 VB10 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275517 1996 XM3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275518 1997 EY6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275519 1997 JK7 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275520 1997 MV1 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275521 1997 SU28 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
275522 1997 SB32 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275523 1997 TQ8 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
275524 1997 TS12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275525 1997 UP5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275526 1997 WL3 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
275527 1997 WT28 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275528 1998 CM 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,8 km MPC · JPL
275529 1998 DS16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275530 1998 FT 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
275531 1998 HW11 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275532 1998 KN5 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275533 1998 MR17 26/06/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
275534 1998 QJ3 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
275535 1998 QW94 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275536 1998 RV3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275537 1998 RQ15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275538 1998 RA63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275539 1998 SP18 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275540 1998 SR30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
275541 1998 SU44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275542 1998 SX79 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275543 1998 SJ86 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275544 1998 SF168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
275545 1998 UN1 19/10/1998 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
275546 1998 UP2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
275547 1998 VE43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275548 1998 YA16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275549 1999 AS26 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
275550 1999 CV12 14/02/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
275551 1999 ED10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
275552 1999 FH65 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
275553 1999 FN97 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
275554 1999 NU38 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275555 1999 NC54 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275556 1999 RT29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275557 1999 RE30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
275558 1999 RH33 05/09/1999 Steward Observatory A. Gleason 560 m MPC · JPL
275559 1999 RF57 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
275560 1999 RL66 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275561 1999 RD139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275562 1999 RP179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275563 1999 RT185 09/09/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
275564 1999 RA238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
275565 1999 SZ9 27/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,8 km MPC · JPL
275566 1999 TL7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,5 km MPC · JPL
275567 1999 TB25 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275568 1999 TR38 01/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
275569 1999 TO44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275570 1999 TT59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
275571 1999 TW61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275572 1999 TN72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
275573 1999 TT75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275574 1999 TN84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275575 1999 TK97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275576 1999 TT162 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
275577 1999 TD169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275578 1999 TL201 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275579 1999 TQ211 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
275580 1999 TS224 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275581 1999 TF262 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275582 1999 TH284 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275583 1999 TK313 09/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
275584 1999 TO317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275585 1999 UM29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275586 1999 UQ37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
275587 1999 UW37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275588 1999 VR3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
275589 1999 VE20 10/11/1999 Višnjan K. Korlević 590 m MPC · JPL
275590 1999 VC64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
275591 1999 VJ75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275592 1999 VC83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
275593 1999 VN99 09/11/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
275594 1999 VU102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
275595 1999 VE117 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
275596 1999 VN129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
275597 1999 VQ133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275598 1999 VH137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275599 1999 VC148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
275600 1999 VC163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275601 1999 VA174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
275602 1999 VJ206 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275603 1999 VW211 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275604 1999 WO10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275605 1999 XH16 07/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275606 1999 XU51 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275607 1999 XG79 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275608 1999 XJ146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275609 1999 XQ147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275610 1999 XR224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
275611 1999 XX262 12/12/1999 Catalina CSS AMO 2,4 km MPC · JPL
275612 1999 YA18 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
275613 2000 AZ36 03/01/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
275614 2000 AS93 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275615 2000 AP136 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275616 2000 AH216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275617 2000 AB226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
275618 2000 AU242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
275619 2000 BS40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275620 2000 CP79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275621 2000 CK106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
275622 2000 CM130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275623 2000 CW130 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275624 2000 DR1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275625 2000 DA13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275626 2000 DC17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275627 2000 DG90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275628 2000 DZ100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
275629 2000 DF101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275630 2000 EW10 04/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275631 2000 EH18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275632 2000 EG20 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275633 2000 EZ72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275634 2000 EC126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
275635 2000 ET152 06/03/2000 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
275636 2000 EJ203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
275637 2000 EF208 03/03/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
275638 2000 FZ8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275639 2000 FC45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275640 2000 GV19 05/04/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
275641 2000 GE46 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275642 2000 GW48 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275643 2000 GS52 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
275644 2000 GF56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275645 2000 GO85 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
275646 2000 GX94 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275647 2000 GR105 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275648 2000 GK130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
275649 2000 GJ131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
275650 2000 GB165 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
275651 2000 GS169 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
275652 2000 HN19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275653 2000 HF39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
275654 2000 HM62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275655 2000 KG2 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275656 2000 KZ4 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
275657 2000 KS11 28/05/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
275658 2000 KC12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275659 2000 KC25 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
275660 2000 KO79 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275661 2000 LR2 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
275662 2000 LE22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
275663 2000 LO23 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
275664 2000 LY37 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275665 2000 NA14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
275666 2000 OJ36 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275667 2000 PO2 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275668 2000 QV36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275669 2000 QO68 25/08/2000 Višnjan K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
275670 2000 QE70 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275671 2000 QF88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275672 2000 QQ136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275673 2000 QO157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275674 2000 QH168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275675 2000 QF211 31/08/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
275676 2000 QY241 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
275677 2000 RS11 02/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
275678 2000 RY13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275679 2000 RP64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275680 2000 SV27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275681 2000 SQ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
275682 2000 ST49 23/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
275683 2000 SV54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275684 2000 SC56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275685 2000 SF81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275686 2000 SE106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275687 2000 SP133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275688 2000 SY137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
275689 2000 SN138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275690 2000 SO157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
275691 2000 SS168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275692 2000 SB174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275693 2000 SU201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275694 2000 SZ281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275695 2000 SF297 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275696 2000 SF361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
275697 2000 TL38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275698 2000 TA44 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275699 2000 TH60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
275700 2000 TL66 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275701 2000 UA30 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
275702 2000 UM55 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275703 2000 UV67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
275704 2000 VQ4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275705 2000 VU14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275706 2000 VU40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275707 2000 WH20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275708 2000 WR27 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275709 2000 WJ31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275710 2000 WV64 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
275711 2000 WP65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275712 2000 WV129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275713 2000 WZ137 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275714 2000 YH4 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
275715 2000 YL32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275716 2000 YY41 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
275717 2000 YD59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
275718 2000 YM93 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
275719 2000 YY108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
275720 2000 YL129 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275721 2001 AS5 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
275722 2001 AM19 04/01/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
275723 2001 AE22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
275724 2001 AG23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
275725 2001 AW30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275726 2001 BA2 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275727 2001 BG61 30/01/2001 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
275728 2001 BS73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 5,8 km MPC · JPL
275729 2001 CE14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275730 2001 CX29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
275731 2001 DX56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275732 2001 DO79 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
275733 2001 DU102 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
275734 2001 ER3 17/02/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
275735 2001 ES13 04/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275736 2001 FJ141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
275737 2001 FS173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
275738 2001 GT6 15/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
275739 2001 GX6 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275740 2001 HS3 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
275741 2001 HV6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275742 2001 HL18 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275743 2001 HH19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275744 2001 HO33 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
275745 2001 KD70 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
275746 2001 LA18 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
275747 2001 MT9 22/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
275748 2001 MF19 20/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
275749 2001 OL9 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
275750 2001 ON15 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
275751 2001 OH33 19/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
275752 2001 OS34 19/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
275753 2001 OC35 19/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
275754 2001 OZ36 20/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
275755 2001 OF41 21/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
275756 2001 OL41 21/07/2001 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
275757 2001 OD44 23/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
275758 2001 OZ49 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
275759 2001 OG76 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
275760 2001 OB85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
275761 2001 OR110 27/07/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
275762 2001 OG113 22/07/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
275763 2001 PG11 09/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
275764 2001 PM23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
275765 2001 PT29 12/08/2001 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
275766 2001 PJ30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
275767 2001 PE32 10/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
275768 2001 PY33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
275769 2001 PN35 11/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
275770 2001 PM36 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
275771 2001 PU36 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
275772 2001 PU37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
275773 2001 PU38 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
275774 2001 PO47 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
275775 2001 PX56 14/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
275776 2001 PC65 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
275777 2001 QK1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275778 2001 QD7 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275779 2001 QK9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275780 2001 QQ20 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
275781 2001 QZ25 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
275782 2001 QP36 16/08/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
275783 2001 QL50 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275784 2001 QN56 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275785 2001 QU71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 5,0 km MPC · JPL
275786 Bouley 2001 QX72 20/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 790 m MPC · JPL
275787 2001 QX84 19/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
275788 2001 QY95 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
275789 2001 QW117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
275790 2001 QS130 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275791 2001 QP132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275792 2001 QH142 23/08/2001 Socorro LINEAR AMO 740 m MPC · JPL
275793 2001 QT148 20/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
275794 2001 QD164 21/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
275795 2001 QH166 24/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
275796 2001 QY172 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
275797 2001 QC175 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275798 2001 QL183 25/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
275799 2001 QJ186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
275800 2001 QN193 22/08/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275801 2001 QT204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275802 2001 QP215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
275803 2001 QV222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
275804 2001 QQ228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
275805 2001 QT275 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275806 2001 QT284 31/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
275807 2001 QQ288 17/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
275808 2001 QT292 16/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
275809 2001 QY297 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 369 km MPC · JPL
275810 2001 RS 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275811 2001 RT 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
275812 2001 RG1 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275813 2001 RO12 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275814 2001 RJ14 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
275815 2001 RZ14 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
275816 2001 RC17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
275817 2001 RK17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
275818 2001 RZ35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275819 2001 RN38 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275820 2001 RX48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275821 2001 RX50 11/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
275822 2001 RE51 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
275823 2001 RC55 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275824 2001 RP57 12/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
275825 2001 RD69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275826 2001 RH82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
275827 2001 RZ85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
275828 2001 RH90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
275829 2001 RR99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275830 2001 RQ101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275831 2001 RE103 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275832 2001 RB106 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275833 2001 RD122 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
275834 2001 RR122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275835 2001 RG130 12/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
275836 2001 RY138 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
275837 2001 RF139 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275838 2001 RC142 12/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
275839 2001 RF146 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
275840 2001 RS152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
275841 2001 SH4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
275842 2001 SC5 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275843 2001 SC30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275844 2001 SN33 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275845 2001 SA38 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275846 2001 SR43 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275847 2001 SM61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275848 2001 SP76 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275849 2001 SK83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275850 2001 SY83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275851 2001 SW94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
275852 2001 SN100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275853 2001 SN113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
275854 2001 SB122 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275855 2001 SU127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
275856 2001 SN141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275857 2001 SL142 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275858 2001 SL145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275859 2001 SC156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275860 2001 SJ158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
275861 2001 ST162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275862 2001 SG174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275863 2001 SB175 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
275864 2001 SP175 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275865 2001 SP180 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275866 2001 SZ197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275867 2001 SB217 19/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
275868 2001 SL220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275869 2001 SV225 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275870 2001 SU226 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
275871 2001 SU244 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275872 2001 SA245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275873 2001 SP255 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
275874 2001 SB259 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
275875 2001 SO264 25/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
275876 2001 ST292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275877 2001 SR294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275878 2001 SG297 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275879 2001 SD325 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275880 2001 SW345 23/09/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
275881 2001 SR355 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275882 2001 TY14 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
275883 2001 TT15 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275884 2001 TP22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275885 2001 TS23 14/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
275886 2001 TT32 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275887 2001 TO35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
275888 2001 TT39 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275889 2001 TW47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
275890 2001 TV48 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275891 2001 TG52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275892 2001 TE53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275893 2001 TK53 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275894 2001 TL57 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
275895 2001 TB58 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275896 2001 TG62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275897 2001 TL76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
275898 2001 TM81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275899 2001 TB83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275900 2001 TK86 14/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275901 2001 TY87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275902 2001 TM89 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
275903 2001 TX89 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
275904 2001 TV102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275905 2001 TN115 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275906 2001 TW124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
275907 2001 TE139 10/10/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
275908 2001 TG140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
275909 2001 TX142 10/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
275910 2001 TJ143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
275911 2001 TD149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
275912 2001 TW149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
275913 2001 TK151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
275914 2001 TU154 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
275915 2001 TB171 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
275916 2001 TL173 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275917 2001 TN177 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
275918 2001 TB178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275919 2001 TM184 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275920 2001 TQ184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275921 2001 TT201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
275922 2001 TZ203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275923 2001 TH204 11/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
275924 2001 TQ226 14/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
275925 2001 TN229 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275926 2001 TG240 11/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
275927 2001 TZ241 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
275928 2001 TU256 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275929 2001 TM258 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
275930 2001 UE10 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275931 2001 UM21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275932 2001 UM28 16/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275933 2001 UO39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275934 2001 UK49 17/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
275935 2001 UA52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275936 2001 UP55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275937 2001 UK65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275938 2001 UP82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275939 2001 UM92 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
275940 2001 UM105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275941 2001 UX123 22/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
275942 2001 UA131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275943 2001 UX142 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
275944 2001 UG148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
275945 2001 UH158 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
275946 2001 UZ170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275947 2001 UH183 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275948 2001 UF186 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
275949 2001 UM188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275950 2001 UP226 16/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
275951 2001 VC1 06/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
275952 2001 VM3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
275953 2001 VX54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275954 2001 VN68 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
275955 2001 VY68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275956 2001 VM93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275957 2001 VL100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
275958 2001 VQ111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275959 2001 VE126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
275960 2001 VS128 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
275961 2001 VU128 11/11/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
275962 Chalverat 2001 WU5 21/11/2001 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
275963 2001 WD8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
275964 2001 WR17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275965 2001 WE18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275966 2001 WE33 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275967 2001 WW36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275968 2001 WG40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
275969 2001 WP58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275970 2001 WB84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275971 2001 WS91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275972 2001 WQ97 18/11/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
275973 2001 WB104 21/11/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
275974 2001 XD 02/12/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
275975 2001 XF1 07/12/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
275976 2001 XV10 09/12/2001 Socorro LINEAR APO 2,4 km MPC · JPL
275977 2001 XW15 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275978 2001 XP17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
275979 2001 XH48 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275980 2001 XA50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275981 2001 XP71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275982 2001 XR78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275983 2001 XE82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275984 2001 XP82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275985 2001 XL90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275986 2001 XB93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275987 2001 XE96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275988 2001 XJ96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275989 2001 XC112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275990 2001 XT128 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
275991 2001 XZ128 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
275992 2001 XF134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275993 2001 XW134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275994 2001 XG144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275995 2001 XF152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275996 2001 XZ165 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275997 2001 XB194 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
275998 2001 XV209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275999 2001 XP222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276000 2001 XO224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001