Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/294001–295000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294001 2007 TM87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294002 2007 TR88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294003 2007 TN89 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294004 2007 TE93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294005 2007 TO94 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294006 2007 TD95 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294007 2007 TL95 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294008 2007 TN95 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294009 2007 TV95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
294010 2007 TW95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294011 2007 TQ99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294012 2007 TC100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294013 2007 TE100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
294014 2007 TV102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294015 2007 TG103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
294016 2007 TZ108 07/10/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
294017 2007 TK109 07/10/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
294018 2007 TX111 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294019 2007 TY112 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294020 2007 TN113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
294021 2007 TQ114 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
294022 2007 TT121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294023 2007 TU121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294024 2007 TK122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294025 2007 TH123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294026 2007 TD124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294027 2007 TR124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294028 2007 TT125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294029 2007 TO126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294030 2007 TF127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294031 2007 TY127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294032 2007 TG128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294033 2007 TZ128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294034 2007 TE129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294035 2007 TY129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294036 2007 TP130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294037 2007 TH131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294038 2007 TP131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294039 2007 TW131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294040 2007 TH132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294041 2007 TN133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294042 2007 TF135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294043 2007 TT135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294044 2007 TP138 09/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
294045 2007 TN140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294046 2007 TU140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294047 2007 TY142 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 740 m MPC · JPL
294048 2007 TZ146 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
294049 2007 TC148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294050 2007 TX150 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294051 2007 TO151 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294052 2007 TN152 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
294053 2007 TU153 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294054 2007 TW154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294055 2007 TF155 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
294056 2007 TV155 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294057 2007 TA156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294058 2007 TE156 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
294059 2007 TP157 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
294060 2007 TY158 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294061 2007 TM164 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294062 2007 TX165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
294063 2007 TM168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294064 2007 TF169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
294065 2007 TU169 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
294066 2007 TX169 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
294067 2007 TK170 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
294068 2007 TR173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294069 2007 TA176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294070 2007 TW176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294071 2007 TK177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294072 2007 TN177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294073 2007 TB180 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294074 2007 TE180 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294075 2007 TN180 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
294076 2007 TW180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
294077 2007 TZ184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 940 m MPC · JPL
294078 2007 TV185 13/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
294079 2007 TM186 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
294080 2007 TT187 14/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
294081 2007 TK189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294082 2007 TZ191 07/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
294083 2007 TC193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294084 2007 TO195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
294085 2007 TZ197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294086 2007 TU200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294087 2007 TX204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
294088 2007 TR205 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294089 2007 TP211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294090 2007 TY212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294091 2007 TE213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294092 2007 TR213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294093 2007 TJ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294094 2007 TF217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294095 2007 TR217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294096 2007 TV217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294097 2007 TQ218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294098 2007 TD225 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294099 2007 TO226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294100 2007 TR226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294101 2007 TG227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294102 2007 TZ227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294103 2007 TC230 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294104 2007 TA231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294105 2007 TF231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294106 2007 TR231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294107 2007 TP232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
294108 2007 TB233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294109 2007 TD233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294110 2007 TR233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294111 2007 TP234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294112 2007 TJ235 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294113 2007 TL237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294114 2007 TQ237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294115 2007 TL241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294116 2007 TB244 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294117 2007 TU246 09/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
294118 2007 TW246 09/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294119 2007 TS250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294120 2007 TC253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294121 2007 TZ259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
294122 2007 TH261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294123 2007 TL264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294124 2007 TR266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
294125 2007 TY267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
294126 2007 TB268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294127 2007 TL268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294128 2007 TR270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294129 2007 TZ271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294130 2007 TU272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294131 2007 TF274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
294132 2007 TQ274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
294133 2007 TH277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294134 2007 TS282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294135 2007 TO289 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
294136 2007 TU289 12/10/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
294137 2007 TA291 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
294138 2007 TA294 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
294139 2007 TL301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294140 2007 TN301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294141 2007 TM302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294142 2007 TT303 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
294143 2007 TA311 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294144 2007 TC313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294145 2007 TY314 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294146 2007 TF317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294147 2007 TL317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294148 2007 TR318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
294149 2007 TQ321 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294150 2007 TY327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294151 2007 TA328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294152 2007 TR331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294153 2007 TB334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294154 2007 TS334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294155 2007 TX335 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
294156 2007 TH337 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294157 2007 TO339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294158 2007 TQ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
294159 2007 TS352 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
294160 2007 TP357 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294161 2007 TQ357 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294162 2007 TV358 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294163 2007 TE364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
294164 2007 TT365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
294165 2007 TH369 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294166 2007 TL369 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294167 2007 TV369 12/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294168 2007 TY369 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
294169 2007 TD374 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294170 2007 TX376 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294171 2007 TL381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294172 2007 TA387 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294173 2007 TJ387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294174 2007 TC388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294175 2007 TU388 13/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
294176 2007 TW389 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294177 2007 TY390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294178 2007 TG391 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294179 2007 TC392 15/10/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
294180 2007 TP392 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
294181 2007 TA395 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294182 2007 TJ398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294183 2007 TV398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294184 2007 TV399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294185 2007 TB401 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294186 2007 TD401 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294187 2007 TQ403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294188 2007 TV406 15/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294189 2007 TR410 14/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
294190 2007 TS411 14/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
294191 2007 TD412 14/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294192 2007 TK413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
294193 2007 TQ414 15/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
294194 2007 TO418 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294195 2007 TV418 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294196 2007 TJ419 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294197 2007 TM421 12/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294198 2007 TO421 12/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294199 2007 TA422 15/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294200 2007 TA427 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294201 2007 TO429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294202 2007 TB430 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294203 2007 TQ430 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294204 2007 TS430 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294205 2007 TT430 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294206 2007 TA435 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294207 2007 TL435 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294208 2007 TC436 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294209 2007 TM448 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294210 2007 UA 16/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
294211 2007 UY 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
294212 2007 UG2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
294213 2007 US2 18/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
294214 2007 UC3 16/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
294215 2007 UK3 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 5,0 km MPC · JPL
294216 2007 UM4 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
294217 2007 UL6 20/10/2007 Tiki N. Teamo 2,1 km MPC · JPL
294218 2007 UR6 19/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
294219 2007 UN9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
294220 2007 US10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
294221 2007 UU10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
294222 2007 UL14 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294223 2007 UE18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
294224 2007 UK18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
294225 2007 UY20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294226 2007 UZ20 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294227 2007 UN21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294228 2007 US24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294229 2007 UZ25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294230 2007 UK27 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294231 2007 UU28 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
294232 2007 UZ28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294233 2007 UL29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294234 2007 UC34 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
294235 2007 UJ36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294236 2007 UM37 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294237 2007 UZ37 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294238 2007 UB38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294239 2007 UV38 20/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294240 2007 UN40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294241 2007 UB41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294242 2007 UM42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294243 2007 UC46 20/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
294244 2007 UT48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294245 2007 UL52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294246 2007 UR52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294247 2007 UV56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
294248 2007 UT58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
294249 2007 UW59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294250 2007 UK65 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
294251 2007 UY65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294252 2007 UD68 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294253 2007 UG71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294254 2007 UP71 30/10/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
294255 2007 UU71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
294256 2007 UT76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294257 2007 UV76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294258 2007 UR80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294259 2007 US81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294260 2007 UG82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294261 2007 UG85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294262 2007 UT85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294263 2007 UO87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294264 2007 UH88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294265 2007 UQ94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
294266 2007 UN95 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294267 2007 UX95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294268 2007 UY95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294269 2007 UM98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
294270 2007 UT99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294271 2007 UQ100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294272 2007 UM101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294273 2007 UJ102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294274 2007 UX102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
294275 2007 UJ103 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294276 2007 UV103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
294277 2007 UD104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294278 2007 UP105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294279 2007 UF106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294280 2007 US106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294281 2007 UG108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294282 2007 UV108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294283 2007 UD112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294284 2007 UX112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294285 2007 UK114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294286 2007 UP115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294287 2007 UP116 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294288 2007 UH117 30/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
294289 2007 UO118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294290 2007 UY127 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294291 2007 UD130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
294292 2007 UA131 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294293 2007 UR138 20/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294294 2007 VD 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
294295 Brodardmarc 2007 VU 01/11/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
294296 Efeso 2007 VS2 03/11/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 900 m MPC · JPL
294297 2007 VM4 03/11/2007 Majorca Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
294298 2007 VT4 03/11/2007 Kitami K. Endate 3,1 km MPC · JPL
294299 2007 VQ8 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294300 2007 VC9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294301 2007 VA10 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294302 2007 VL10 03/11/2007 Needville Needville Obs. 3,8 km MPC · JPL
294303 2007 VM11 02/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
294304 2007 VM12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294305 2007 VU19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
294306 2007 VO25 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294307 2007 VW25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294308 2007 VJ27 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294309 2007 VV27 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294310 2007 VV32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294311 2007 VT38 02/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
294312 2007 VP43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294313 2007 VH48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294314 2007 VC49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294315 2007 VW49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294316 2007 VC50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
294317 2007 VF51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294318 2007 VH51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294319 2007 VT51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294320 2007 VE52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294321 2007 VY54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294322 2007 VV56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
294323 2007 VG57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294324 2007 VQ57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294325 2007 VX57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294326 2007 VR58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294327 2007 VL62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294328 2007 VP62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294329 2007 VG63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294330 2007 VK64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294331 2007 VG66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294332 2007 VS72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294333 2007 VU73 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 770 m MPC · JPL
294334 2007 VZ74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294335 2007 VD83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
294336 2007 VZ83 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
294337 2007 VC84 07/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
294338 2007 VG84 03/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294339 2007 VW84 08/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
294340 2007 VD85 02/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
294341 2007 VO86 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
294342 2007 VQ87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294343 2007 VL89 04/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
294344 2007 VY89 04/11/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
294345 2007 VT90 05/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
294346 2007 VB91 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
294347 2007 VL91 07/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,4 km MPC · JPL
294348 2007 VV91 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294349 2007 VC92 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
294350 2007 VR94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 710 m MPC · JPL
294351 2007 VX94 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
294352 2007 VF95 08/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
294353 2007 VQ95 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
294354 2007 VG96 09/11/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,5 km MPC · JPL
294355 2007 VK96 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294356 2007 VB97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294357 2007 VM98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
294358 2007 VO98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
294359 2007 VD99 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
294360 2007 VG100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294361 2007 VN101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
294362 2007 VP102 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
294363 2007 VV103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294364 2007 VM107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294365 2007 VK108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
294366 2007 VD109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294367 2007 VW110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294368 2007 VM112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294369 2007 VF117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294370 2007 VR117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294371 2007 VZ122 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294372 2007 VZ123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294373 2007 VV124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294374 2007 VV125 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 770 m MPC · JPL
294375 2007 VY125 09/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
294376 2007 VR126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
294377 2007 VO132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294378 2007 VU132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294379 2007 VW135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
294380 2007 VY135 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294381 2007 VS143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294382 2007 VB144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294383 2007 VD144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294384 2007 VL146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
294385 2007 VO148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
294386 2007 VM149 07/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294387 2007 VH151 07/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
294388 2007 VH152 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
294389 2007 VP153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294390 2007 VL161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294391 2007 VM161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294392 2007 VU163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294393 2007 VL164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294394 2007 VN165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294395 2007 VQ165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294396 2007 VL167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294397 2007 VG168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294398 2007 VZ168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294399 2007 VD170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294400 2007 VP185 08/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294401 2007 VJ188 11/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
294402 Joeorr 2007 VN189 11/11/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 800 m MPC · JPL
294403 2007 VW189 14/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
294404 2007 VR191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294405 2007 VK192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294406 2007 VV193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294407 2007 VG195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294408 2007 VQ195 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294409 2007 VB199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294410 2007 VE200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294411 2007 VQ203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294412 2007 VA207 09/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294413 2007 VC209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294414 2007 VG209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294415 2007 VL213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294416 2007 VR215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294417 2007 VZ215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294418 2007 VC217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294419 2007 VQ219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
294420 2007 VG220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294421 2007 VQ221 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
294422 2007 VQ223 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
294423 2007 VF227 12/11/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
294424 2007 VL229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294425 2007 VJ231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294426 2007 VH234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294427 2007 VB237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294428 2007 VV243 13/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
294429 2007 VH244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
294430 2007 VH245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 800 m MPC · JPL
294431 2007 VG252 12/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
294432 2007 VD253 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294433 2007 VO258 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294434 2007 VR261 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294435 2007 VW263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
294436 2007 VB264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294437 2007 VH267 13/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
294438 2007 VV269 15/11/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
294439 2007 VE274 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294440 2007 VR277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
294441 2007 VB278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294442 2007 VV279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294443 2007 VV283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294444 2007 VQ284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
294445 2007 VH285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294446 2007 VG287 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294447 2007 VL290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294448 2007 VM290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294449 2007 VQ291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294450 2007 VH296 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
294451 2007 VT296 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294452 2007 VG298 11/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
294453 2007 VP299 12/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294454 2007 VR303 03/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294455 2007 VE306 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
294456 2007 VJ307 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
294457 2007 VF310 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294458 2007 VK311 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294459 2007 VO311 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294460 2007 VR311 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294461 2007 VT312 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294462 2007 VO315 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294463 2007 VE316 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
294464 2007 VG316 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
294465 2007 VO316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294466 2007 VY316 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294467 2007 VN323 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294468 2007 VH326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294469 2007 VA327 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294470 2007 VD327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294471 2007 VR327 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
294472 2007 VU329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294473 2007 VP330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294474 2007 VE331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
294475 2007 VS332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
294476 2007 VY332 09/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
294477 2007 VC333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294478 2007 WD 16/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
294479 2007 WC2 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
294480 2007 WR5 17/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
294481 2007 WL6 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294482 2007 WR6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
294483 2007 WS6 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
294484 2007 WZ6 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
294485 2007 WW7 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
294486 2007 WR8 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
294487 2007 WP11 17/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
294488 2007 WU12 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
294489 2007 WY18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
294490 2007 WP20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
294491 2007 WQ23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294492 2007 WC24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294493 2007 WU25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294494 2007 WN26 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294495 2007 WN30 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294496 2007 WU35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294497 2007 WC55 28/11/2007 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
294498 2007 WL55 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 6,2 km MPC · JPL
294499 2007 WB58 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294500 2007 WC59 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294501 2007 WT59 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294502 2007 WY62 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294503 2007 XB 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 970 m MPC · JPL
294504 2007 XC 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
294505 2007 XG 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
294506 2007 XB1 02/12/2007 Lulin LUSS 720 m MPC · JPL
294507 2007 XS2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294508 2007 XV3 01/12/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
294509 2007 XG4 03/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
294510 2007 XL6 04/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
294511 2007 XO10 03/12/2007 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
294512 2007 XS10 05/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 710 m MPC · JPL
294513 2007 XQ13 04/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
294514 2007 XC14 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294515 2007 XD14 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294516 2007 XS15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
294517 2007 XV15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
294518 2007 XB16 06/12/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
294519 2007 XB18 12/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 4,3 km MPC · JPL
294520 2007 XX18 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
294521 2007 XO24 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294522 2007 XK25 15/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
294523 2007 XU25 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294524 2007 XU29 15/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
294525 2007 XZ29 15/12/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
294526 2007 XQ30 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
294527 2007 XG32 15/12/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
294528 2007 XN32 15/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
294529 2007 XC33 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
294530 2007 XN33 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
294531 2007 XR34 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
294532 2007 XU41 15/12/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
294533 2007 XH48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294534 2007 XL49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294535 2007 XF51 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
294536 2007 XM51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294537 2007 XA54 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294538 2007 XD54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294539 2007 XH54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294540 2007 XD58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294541 2007 XR59 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294542 2007 YU 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
294543 2007 YN2 18/12/2007 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
294544 2007 YH7 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294545 2007 YB8 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
294546 2007 YX10 16/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
294547 2007 YU13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
294548 2007 YJ14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
294549 2007 YM18 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294550 2007 YJ20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
294551 2007 YP22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294552 2007 YG23 16/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
294553 2007 YD27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
294554 2007 YE28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
294555 2007 YZ28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294556 2007 YJ30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294557 2007 YK30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294558 2007 YH32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
294559 2007 YR34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294560 2007 YY37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
294561 2007 YP41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294562 2007 YY42 30/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294563 2007 YU44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294564 2007 YA46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294565 2007 YD46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294566 2007 YJ46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294567 2007 YK47 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294568 2007 YP47 29/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
294569 2007 YH49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294570 2007 YU49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
294571 2007 YW49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294572 2007 YW50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294573 2007 YA51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294574 2007 YC52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294575 2007 YA53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
294576 2007 YQ54 31/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
294577 2007 YS55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294578 2007 YA57 31/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
294579 2007 YB57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294580 2007 YA60 18/12/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
294581 2007 YB62 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
294582 2007 YL62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
294583 2007 YC65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294584 2007 YP65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294585 2007 YG66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294586 2007 YU66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294587 2007 YL67 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294588 2007 YF68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294589 2007 YN68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294590 2007 YP70 16/12/2007 La Cañada J. Lacruz 1,7 km MPC · JPL
294591 2007 YE71 16/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
294592 2007 YY71 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294593 2007 YD72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294594 2007 YM72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
294595 Shingareva 2008 AH1 06/01/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,8 km MPC · JPL
294596 2008 AV1 08/01/2008 Dauban F. Kugel 7,4 km MPC · JPL
294597 2008 AY1 05/01/2008 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
294598 2008 AH2 04/01/2008 Lulin LUSS 3,9 km MPC · JPL
294599 2008 AV2 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 5,3 km MPC · JPL
294600 Abedinabedin 2008 AA3 07/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294601 2008 AZ3 08/01/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
294602 2008 AR5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294603 2008 AJ8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294604 2008 AS8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294605 2008 AT11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294606 2008 AM12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294607 2008 AT12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
294608 2008 AW13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294609 2008 AF15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294610 2008 AG18 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294611 2008 AV19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294612 2008 AL22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294613 2008 AW23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294614 2008 AM24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294615 2008 AM26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294616 2008 AK27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294617 2008 AC28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
294618 2008 AJ29 10/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
294619 2008 AG31 10/01/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
294620 2008 AN32 12/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
294621 2008 AQ34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294622 2008 AB35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294623 2008 AC35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294624 2008 AR36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
294625 2008 AS38 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294626 2008 AJ40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
294627 2008 AM40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294628 2008 AP42 10/01/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294629 2008 AG43 10/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
294630 2008 AL44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294631 2008 AP44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294632 2008 AO45 10/01/2008 Lulin LUSS 3,4 km MPC · JPL
294633 2008 AU46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294634 2008 AB48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294635 2008 AS49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294636 2008 AH50 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
294637 2008 AW51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294638 2008 AW52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294639 2008 AS53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294640 2008 AT54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294641 2008 AQ55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294642 2008 AZ58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294643 2008 AA59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294644 2008 AC59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
294645 2008 AG63 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294646 2008 AL67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294647 2008 AK69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
294648 2008 AS71 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
294649 2008 AL73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294650 2008 AR73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
294651 2008 AF74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294652 2008 AV74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294653 2008 AU78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294654 2008 AJ79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
294655 2008 AJ80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294656 2008 AO81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294657 2008 AY81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294658 2008 AO82 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
294659 2008 AZ83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294660 2008 AV84 12/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
294661 2008 AD85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
294662 2008 AO85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294663 2008 AC86 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294664 Trakai 2008 AL86 03/01/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 4,2 km MPC · JPL
294665 2008 AA87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294666 2008 AX87 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294667 2008 AB90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294668 2008 AN95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294669 2008 AB96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294670 2008 AX96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294671 2008 AJ98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294672 2008 AP100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294673 2008 AC102 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294674 2008 AK103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
294675 2008 AM104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294676 2008 AJ105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294677 2008 AS105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294678 2008 AZ105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294679 2008 AC106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
294680 2008 AT106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294681 2008 AO107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294682 2008 AC108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294683 2008 AG108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294684 2008 AD114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294685 2008 AF114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
294686 2008 AM114 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294687 2008 AS114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294688 2008 AD115 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
294689 2008 AG115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
294690 2008 AB129 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294691 2008 AZ134 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294692 2008 AC135 11/01/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294693 2008 AG135 11/01/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
294694 2008 AU136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
294695 2008 AP137 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294696 2008 BS 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
294697 2008 BT1 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
294698 2008 BJ2 18/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
294699 2008 BT3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294700 2008 BH4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294701 2008 BG6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
294702 2008 BR7 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
294703 2008 BA8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294704 2008 BJ8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294705 2008 BY14 29/01/2008 Wildberg R. Apitzsch 820 m MPC · JPL
294706 2008 BS15 28/01/2008 Lulin LUSS 750 m MPC · JPL
294707 2008 BU16 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
294708 2008 BZ18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
294709 2008 BR19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294710 2008 BC21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294711 2008 BG21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294712 2008 BU21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
294713 2008 BQ22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294714 2008 BP23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
294715 2008 BZ25 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294716 2008 BU27 30/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
294717 2008 BJ31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294718 2008 BM31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
294719 2008 BB32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
294720 2008 BN32 30/01/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294721 2008 BX34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
294722 2008 BC36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294723 2008 BR37 31/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
294724 2008 BJ38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294725 2008 BV40 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
294726 2008 BX40 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
294727 Dennisritchie 2008 BV41 31/01/2008 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 4,6 km MPC · JPL
294728 2008 BY41 31/01/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
294729 2008 BR46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294730 2008 BX46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294731 2008 BL47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294732 2008 BM47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
294733 2008 BS47 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294734 2008 BK48 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294735 2008 BX48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
294736 2008 BA49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294737 2008 BB49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294738 2008 BB53 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294739 2008 CM 02/02/2008 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
294740 2008 CO1 02/02/2008 Kitami K. Endate 1,8 km MPC · JPL
294741 2008 CX1 02/02/2008 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
294742 2008 CV2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
294743 2008 CZ3 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294744 2008 CW4 03/02/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
294745 2008 CG5 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294746 2008 CJ8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294747 2008 CF9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294748 2008 CR11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294749 2008 CM12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294750 2008 CQ12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294751 2008 CQ13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
294752 2008 CS13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294753 2008 CP16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
294754 2008 CE17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294755 2008 CM17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294756 2008 CR17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294757 2008 CQ19 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
294758 2008 CU20 07/02/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
294759 2008 CG24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294760 2008 CS24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
294761 2008 CR25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294762 2008 CA26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294763 2008 CW27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294764 2008 CX29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
294765 2008 CP31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
294766 2008 CA32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294767 2008 CC32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
294768 2008 CK32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294769 2008 CX32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
294770 2008 CC33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294771 2008 CT33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
294772 2008 CF35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294773 2008 CV35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
294774 2008 CJ36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294775 2008 CU40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
294776 2008 CZ41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294777 2008 CA42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294778 2008 CL42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294779 2008 CW46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294780 2008 CQ48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294781 2008 CZ48 06/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
294782 2008 CH49 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
294783 2008 CJ49 06/02/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
294784 2008 CD50 06/02/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
294785 2008 CF50 06/02/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
294786 2008 CT50 06/02/2008 Kanab E. E. Sheridan 1,7 km MPC · JPL
294787 2008 CR51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294788 2008 CO61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294789 2008 CY61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
294790 2008 CS63 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294791 2008 CE64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294792 2008 CW66 08/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
294793 2008 CX70 10/02/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,6 km MPC · JPL
294794 2008 CJ71 03/02/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
294795 2008 CW71 09/02/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
294796 2008 CB72 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
294797 2008 CC74 09/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294798 2008 CD74 09/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
294799 2008 CR76 06/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
294800 2008 CS77 06/02/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294801 2008 CV80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294802 2008 CY82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
294803 2008 CV86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
294804 2008 CN88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294805 2008 CR88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
294806 2008 CX88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
294807 2008 CW89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294808 2008 CV93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294809 2008 CT94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294810 2008 CF95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
294811 2008 CF103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294812 2008 CK108 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
294813 2008 CK109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294814 2008 CJ117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
294815 2008 CQ118 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294816 2008 CT119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,0 km MPC · JPL
294817 2008 CS120 06/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294818 2008 CF121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294819 2008 CC123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294820 2008 CS125 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294821 2008 CU126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294822 2008 CK127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294823 2008 CA136 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294824 2008 CH137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
294825 2008 CM137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294826 2008 CC140 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
294827 2008 CQ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294828 2008 CC142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294829 2008 CM142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
294830 2008 CV143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294831 2008 CW143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
294832 2008 CB144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294833 2008 CW144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294834 2008 CC148 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294835 2008 CE151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294836 2008 CM151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
294837 2008 CV151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294838 2008 CG152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294839 2008 CK152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294840 2008 CH153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294841 2008 CP154 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294842 2008 CD160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
294843 2008 CZ162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294844 2008 CE163 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294845 2008 CM165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
294846 2008 CK167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
294847 2008 CS167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294848 2008 CM170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
294849 2008 CC174 13/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
294850 2008 CY176 09/02/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
294851 2008 CS178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
294852 2008 CM182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294853 2008 CH183 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294854 2008 CJ188 06/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294855 2008 CD189 13/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294856 2008 CB192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
294857 2008 CC193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294858 2008 CO193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
294859 2008 CQ193 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294860 2008 CP194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294861 2008 CL195 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294862 2008 CH196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294863 2008 CL197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
294864 2008 CU197 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294865 2008 CT198 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
294866 2008 CY199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294867 2008 CE200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294868 2008 CQ200 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
294869 2008 CL201 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
294870 2008 CM201 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294871 2008 CN201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294872 2008 CZ201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
294873 2008 CA203 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294874 2008 CH203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
294875 2008 CK204 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294876 2008 CQ205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
294877 2008 CB209 01/02/2008 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
294878 2008 CP211 06/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294879 2008 CX212 09/02/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
294880 2008 CO213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294881 2008 CY213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
294882 2008 CA215 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294883 2008 DG2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294884 2008 DX2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294885 2008 DO3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294886 2008 DV7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
294887 2008 DA8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294888 2008 DJ8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
294889 2008 DN8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294890 2008 DO8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294891 2008 DP9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294892 2008 DC12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294893 2008 DG15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294894 2008 DK15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294895 2008 DB18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
294896 2008 DN18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294897 2008 DK19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294898 2008 DT19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
294899 2008 DW19 27/02/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
294900 2008 DJ21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294901 2008 DJ23 29/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
294902 2008 DQ23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294903 2008 DK24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
294904 2008 DP26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
294905 2008 DW26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294906 2008 DH27 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294907 2008 DN27 28/02/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
294908 2008 DO27 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294909 2008 DB28 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294910 2008 DN28 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294911 2008 DD29 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
294912 2008 DF30 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
294913 2008 DB34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294914 2008 DF34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
294915 2008 DB35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294916 2008 DD35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
294917 2008 DK35 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
294918 2008 DR35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294919 2008 DV35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294920 2008 DD37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294921 2008 DU37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294922 2008 DV37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294923 2008 DQ38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
294924 2008 DA39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294925 2008 DC39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294926 2008 DU39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
294927 2008 DC40 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294928 2008 DQ40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294929 2008 DM45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
294930 2008 DM47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
294931 2008 DD48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
294932 2008 DE48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
294933 2008 DB49 29/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294934 2008 DM50 29/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
294935 2008 DW52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
294936 2008 DA54 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
294937 2008 DO54 27/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
294938 2008 DY54 29/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294939 2008 DM55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294940 2008 DZ56 27/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
294941 2008 DW57 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
294942 2008 DM59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294943 2008 DB62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
294944 2008 DV64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
294945 2008 DV66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294946 2008 DL68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294947 2008 DO68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294948 2008 DM69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294949 2008 DO69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294950 2008 DV69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
294951 2008 DV70 28/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294952 2008 DQ71 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
294953 2008 DU80 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
294954 2008 DU81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
294955 2008 DR82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294956 2008 DB83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
294957 2008 DT83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294958 2008 DO84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294959 2008 DG85 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
294960 2008 DT85 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294961 2008 DZ85 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294962 2008 DR86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
294963 2008 DV86 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
294964 2008 DT87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294965 2008 DS88 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294966 2008 EU 02/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 3,6 km MPC · JPL
294967 2008 EJ3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294968 2008 EK3 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
294969 2008 EO5 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294970 2008 EQ5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294971 2008 ER5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294972 2008 EK6 03/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294973 2008 EU6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
294974 2008 EX10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294975 2008 EB13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294976 2008 EJ14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
294977 2008 EF15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
294978 2008 EN15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294979 2008 EU15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294980 2008 EC16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
294981 2008 ED16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294982 2008 EL16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
294983 2008 ES16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294984 2008 EH17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294985 2008 EX19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
294986 2008 EG20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294987 2008 EK20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
294988 2008 ES20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294989 2008 EB21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294990 2008 EJ21 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
294991 2008 EN22 03/03/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
294992 2008 EB23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
294993 2008 EW26 04/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
294994 2008 EZ27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
294995 2008 EN32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294996 2008 ES32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
294997 2008 EA33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
294998 2008 EN35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
294999 2008 EW35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295000 2008 EQ36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001