Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/429001–430000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429001 2009 BB38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429002 2009 BP46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429003 2009 BN51 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429004 2009 BS51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429005 2009 BG52 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429006 2009 BA63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429007 2009 BQ69 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
429008 2009 BZ80 20/01/2009 Needville J. Dellinger 7,1 km MPC · JPL
429009 2009 BS85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429010 2009 BT93 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429011 2009 BL98 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429012 2009 BV101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429013 2009 BX103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429014 2009 BC105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429015 2009 BQ109 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429016 2009 BY113 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429017 2009 BZ113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429018 2009 BV114 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429019 2009 BS127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429020 2009 BU130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429021 2009 BB136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429022 2009 BU138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429023 2009 BY148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429024 2009 BX155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429025 2009 BN156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429026 2009 BK163 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429027 2009 BS165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429028 2009 BB172 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
429029 2009 BH178 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
429030 2009 BQ182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429031 Hannavonhoerner 2009 CJ4 11/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
429032 Sebvonhoerner 2009 CN4 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,0 km MPC · JPL
429033 Günterwendt 2009 CF5 13/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 4,5 km MPC · JPL
429034 2009 CG23 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429035 2009 CU25 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429036 2009 CZ37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429037 2009 CW40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429038 2009 CG42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429039 2009 CW42 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429040 2009 CR49 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429041 2009 CB52 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429042 2009 CG54 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429043 2009 CC60 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429044 2009 CY62 02/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
429045 2009 DP1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
429046 2009 DC2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
429047 2009 DK2 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
429048 2009 DR4 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429049 2009 DU11 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429050 2009 DW21 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429051 2009 DH46 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
429052 2009 DE52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429053 2009 DP55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429054 2009 DY61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
429055 2009 DS68 22/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429056 2009 DG70 26/02/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
429057 2009 DE110 19/02/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
429058 2009 DV118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429059 2009 DR122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429060 2009 DS122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429061 2009 EP5 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429062 2009 EB31 01/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
429063 2009 FK4 18/03/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,1 km MPC · JPL
429064 2009 FQ19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429065 2009 FY33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429066 2009 FF62 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429067 2009 FA75 29/03/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
429068 2009 HM8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429069 2009 HP31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429070 2009 HR67 27/04/2009 Tzec Maun L. Elenin 820 m MPC · JPL
429071 2009 HM85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429072 2009 KT20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429073 2009 ND1 13/07/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. AMO 2,5 km MPC · JPL
429074 2009 OD5 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429075 2009 OY9 28/07/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429076 2009 OF14 28/07/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429077 2009 PP16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429078 2009 PA19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429079 2009 QK23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
429080 2009 QW44 27/08/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429081 2009 QX57 04/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429082 2009 RW7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429083 2009 RP8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
429084 Dietrichrex 2009 RN27 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,2 km MPC · JPL
429085 2009 RW29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429086 2009 RG42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429087 2009 RX42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429088 2009 RU43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429089 2009 RN45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429090 2009 RQ47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429091 2009 RJ51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429092 2009 RP59 10/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
429093 2009 RU68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429094 2009 SG2 18/09/2009 Siding Spring SSS 340 m MPC · JPL
429095 2009 SU8 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
429096 2009 SB10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429097 2009 SJ19 22/09/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 1,7 km MPC · JPL
429098 2009 SN21 22/09/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
429099 2009 SD36 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
429100 2009 SB39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429101 2009 SV42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429102 2009 SZ45 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
429103 2009 SN57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429104 2009 SL70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429105 2009 SQ73 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429106 2009 SJ79 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429107 2009 SU136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429108 2009 SY145 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429109 2009 SR156 14/09/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
429110 2009 SO163 21/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
429111 2009 SQ173 11/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
429112 2009 SE192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
429113 2009 SJ197 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
429114 2009 SU202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429115 2009 SK219 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429116 2009 SZ224 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429117 2009 SF236 02/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
429118 2009 SC243 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
429119 2009 SS265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429120 Mikhaillavrov 2009 SW267 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,5 km MPC · JPL
429121 2009 SM278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429122 2009 SG296 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429123 2009 SK297 28/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
429124 2009 SV304 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429125 2009 SX329 18/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
429126 2009 SJ334 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429127 2009 SS335 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429128 2009 SC339 21/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
429129 2009 SP341 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429130 2009 SO345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429131 2009 SJ354 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429132 2009 SZ355 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
429133 2009 SO361 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429134 2009 TP5 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429135 2009 TW6 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429136 2009 TJ8 13/10/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 710 m MPC · JPL
429137 2009 TA9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
429138 2009 TY24 14/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
429139 2009 TA40 27/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
429140 2009 TW46 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
429141 2009 UV9 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429142 2009 UP33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429143 2009 UX34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429144 2009 UH44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429145 2009 UV57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429146 2009 UD83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429147 2009 UA91 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429148 2009 UX94 28/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
429149 2009 UU102 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429150 2009 UE105 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429151 2009 UD110 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429152 2009 UY110 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429153 2009 UK114 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
429154 2009 UO120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
429155 2009 UR121 16/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429156 2009 UB128 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429157 2009 UC129 24/10/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
429158 2009 UX137 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429159 2009 UJ149 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429160 2009 UY152 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429161 2009 US154 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429162 2009 VW2 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
429163 2009 VY16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429164 2009 VL21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
429165 2009 VU21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429166 2009 VT26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429167 2009 VN30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429168 2009 VD51 15/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
429169 2009 VT52 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429170 2009 VA60 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429171 2009 VY65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429172 2009 VO69 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429173 2009 VE72 09/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
429174 2009 VY72 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429175 2009 VR75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
429176 2009 VV80 15/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
429177 2009 VB82 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429178 2009 VO89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429179 2009 VE96 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429180 2009 VW100 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429181 2009 VC109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429182 2009 VC111 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429183 2009 WZ6 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
429184 2009 WY9 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429185 2009 WH15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429186 2009 WR28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429187 2009 WX32 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429188 2009 WL33 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429189 2009 WN39 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429190 2009 WN40 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429191 2009 WL53 09/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
429192 2009 WM53 17/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
429193 2009 WO78 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429194 2009 WL83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429195 2009 WU88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429196 2009 WM89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429197 2009 WR102 09/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429198 2009 WV115 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429199 2009 WP118 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
429200 2009 WP122 19/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429201 2009 WQ126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429202 2009 WP165 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429203 2009 WB168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429204 2009 WK168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429205 2009 WG186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429206 2009 WT190 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429207 2009 WK194 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429208 2009 WD195 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429209 2009 WZ196 25/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
429210 2009 WC207 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429211 2009 WR218 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429212 2009 WC226 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429213 2009 WD233 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429214 2009 WX247 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429215 2009 WW256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429216 2009 WY262 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429217 2009 WW263 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429218 2009 XK17 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429219 2009 XU18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429220 2009 XZ22 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429221 2009 XG24 12/12/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
429222 2009 YQ11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429223 2009 YS13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429224 2009 YJ16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429225 2009 YC24 16/12/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
429226 2009 YL25 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429227 2010 AE7 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429228 2010 AB20 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429229 2010 AA37 10/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
429230 2010 AK37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429231 2010 AZ40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429232 2010 AJ41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429233 2010 AB42 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429234 2010 AK45 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429235 2010 AK51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429236 2010 AT52 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429237 2010 AB60 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
429238 2010 AN70 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429239 2010 AR75 08/01/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
429240 2010 AL76 14/01/2010 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
429241 2010 AP77 12/01/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
429242 2010 AC86 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
429243 2010 AF86 08/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429244 2010 AF89 08/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
429245 2010 AQ105 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
429246 2010 AW105 12/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
429247 2010 AR107 12/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
429248 2010 AW125 14/01/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
429249 2010 BR7 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
429250 2010 BP15 17/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
429251 2010 BJ25 17/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
429252 2010 BU36 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
429253 2010 BF61 21/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
429254 2010 BU63 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
429255 2010 BY68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429256 2010 BW71 23/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
429257 2010 BM73 23/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
429258 2010 BX73 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
429259 2010 BA78 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429260 2010 BB79 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429261 2010 BE81 25/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
429262 2010 CZ1 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429263 2010 CJ12 12/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
429264 2010 CO14 10/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
429265 2010 CW15 10/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
429266 2010 CQ28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429267 2010 CB31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429268 2010 CL40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
429269 2010 CB41 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
429270 2010 CZ50 13/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429271 2010 CU63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429272 2010 CA67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429273 2010 CV67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429274 2010 CG75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429275 2010 CY94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
429276 2010 CM98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429277 2010 CA101 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429278 2010 CG104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429279 2010 CC115 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429280 2010 CB125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429281 2010 CQ132 15/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
429282 2010 CR139 09/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429283 2010 CT142 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429284 2010 CR143 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429285 2010 CX144 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429286 2010 CZ144 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429287 2010 CR145 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
429288 2010 CD146 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429289 2010 CV147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429290 2010 CZ150 21/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
429291 2010 CH152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429292 2010 CZ155 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429293 2010 CC161 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429294 2010 CU164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429295 2010 CQ180 13/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
429296 2010 CO183 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429297 2010 CB218 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429298 2010 CB220 08/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
429299 2010 CV229 09/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
429300 2010 DA1 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429301 2010 DC14 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
429302 2010 DU16 16/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
429303 2010 DG17 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429304 2010 DA19 16/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
429305 2010 DH21 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429306 2010 DM38 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429307 2010 DX45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429308 2010 DY45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
429309 2010 DM77 19/02/2010 LightBuckets LightBuckets Obs. 2,6 km MPC · JPL
429310 2010 DW91 23/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429311 2010 EU20 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429312 2010 EN30 10/03/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
429313 2010 EZ32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429314 2010 ED40 12/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429315 2010 EP69 13/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429316 2010 EU70 13/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
429317 2010 EE71 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
429318 2010 EO72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429319 2010 EP72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429320 2010 EA81 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429321 2010 EL84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429322 2010 EF86 14/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429323 2010 EA88 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
429324 2010 EH89 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429325 2010 EB90 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429326 2010 EF99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429327 2010 EY99 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429328 2010 EZ106 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429329 2010 ED113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429330 2010 EO125 16/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429331 2010 ET127 13/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
429332 2010 EZ129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429333 2010 EZ130 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
429334 2010 EM132 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
429335 2010 EQ133 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429336 2010 EZ142 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429337 2010 EM143 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429338 2010 FO12 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429339 2010 FP12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429340 2010 FW15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429341 2010 FN18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429342 2010 FN20 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
429343 2010 FM25 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429344 2010 FA26 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
429345 2010 FX28 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429346 2010 FO54 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429347 2010 FR55 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
429348 2010 FN83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429349 2010 FY83 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429350 2010 FS89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
429351 2010 FS95 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429352 2010 FT96 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429353 2010 GJ24 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429354 2010 GE28 31/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
429355 2010 GN29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429356 2010 GA65 08/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
429357 2010 GS66 09/04/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
429358 2010 GS73 14/04/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
429359 2010 GX97 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429360 2010 GH99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429361 2010 GF121 22/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
429362 2010 GQ122 28/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
429363 2010 GZ138 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429364 2010 GC142 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429365 2010 GW160 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
429366 2010 GH173 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429367 2010 HD13 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
429368 2010 HC59 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429369 2010 JO1 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429370 2010 JM16 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429371 2010 JH75 03/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429372 2010 JY87 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429373 2010 JP114 09/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429374 2010 JT148 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429375 2010 JC155 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
429376 2010 KD128 22/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
429377 2010 LP24 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
429378 2010 LZ31 06/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
429379 2010 LL64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429380 2010 MC5 16/02/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
429381 2010 NZ65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429382 2010 NW117 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 450 m MPC · JPL
429383 2010 OV62 29/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
429384 2010 ON70 29/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
429385 2010 OM79 31/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429386 2010 ON86 01/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
429387 2010 OH116 16/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429388 2010 OD123 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429389 2010 PR10 06/08/2010 Siding Spring SSS 170 m MPC · JPL
429390 2010 PF70 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
429391 2010 PW77 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429392 2010 PU78 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429393 2010 RT12 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
429394 2010 RJ47 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
429395 2010 RK49 04/09/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
429396 2010 RL58 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429397 2010 RB78 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
429398 2010 RE78 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
429399 2010 RK103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429400 2010 RC128 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429401 2010 RC166 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429402 2010 SZ38 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429403 2010 TC2 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429404 2010 TJ18 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429405 2010 TE48 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429406 2010 TK95 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429407 2010 TQ105 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429408 2010 TB116 09/10/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
429409 2010 TA138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429410 2010 TZ138 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
429411 2010 TW140 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429412 2010 TP146 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429413 2010 TS146 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429414 2010 TO176 09/10/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
429415 2010 TY176 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
429416 2010 TU181 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
429417 2010 UU5 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429418 2010 UT10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429419 2010 UD13 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429420 2010 UW22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429421 2010 UD41 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429422 2010 UM51 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429423 2010 US52 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
429424 2010 UZ60 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429425 2010 UX62 30/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429426 2010 UT65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429427 2010 UO70 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429428 2010 UX74 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429429 2010 UV77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429430 2010 UT93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429431 2010 UX101 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429432 2010 VZ14 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
429433 2010 VF16 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429434 2010 VT22 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429435 2010 VE31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429436 2010 VF32 11/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
429437 2010 VN45 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429438 2010 VL54 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429439 2010 VE56 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429440 2010 VR61 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
429441 2010 VW71 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429442 2010 VV79 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
429443 2010 VP83 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429444 2010 VS100 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429445 2010 VU111 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429446 2010 VU114 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429447 2010 VG118 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429448 2010 VL124 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
429449 2010 VA127 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429450 2010 VK131 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429451 2010 VX159 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429452 2010 VG161 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429453 2010 VS172 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429454 2010 VW172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
429455 2010 VP189 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
429456 2010 VD205 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429457 2010 VG213 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429458 2010 VR215 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
429459 2010 VK216 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429460 2010 VQ216 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429461 2010 WD28 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429462 2010 WA31 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429463 2010 WY39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429464 2010 WK52 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
429465 2010 WY54 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429466 2010 WW64 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
429467 2010 WQ69 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
429468 2010 XK17 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429469 2010 XW17 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429470 2010 XA49 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429471 2010 XE56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429472 2010 XT66 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
429473 2010 XC67 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429474 2010 XB71 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429475 2010 YS2 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429476 2011 AA1 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429477 2011 AD6 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429478 2011 AV7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429479 2011 AR15 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429480 2011 AR18 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429481 2011 AU20 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429482 2011 AD21 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429483 2011 AA22 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
429484 2011 AU30 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429485 2011 AF31 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429486 2011 AO32 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429487 2011 AX35 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429488 2011 AX40 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429489 2011 AD44 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
429490 2011 AH44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429491 2011 AL44 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429492 2011 AZ52 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429493 2011 AF53 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429494 2011 AB54 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429495 2011 AA56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429496 2011 AT57 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429497 2011 AX57 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429498 2011 AK58 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
429499 2011 AG68 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429500 2011 AX68 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429501 2011 AQ76 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429502 2011 BZ2 03/03/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
429503 2011 BP3 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
429504 2011 BN9 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429505 2011 BM12 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429506 2011 BS13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429507 2011 BH15 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429508 2011 BO17 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429509 2011 BE18 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429510 2011 BR20 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429511 2011 BG21 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429512 2011 BM25 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429513 2011 BO26 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
429514 2011 BC28 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429515 2011 BU30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429516 2011 BA32 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429517 2011 BG37 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429518 2011 BG48 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429519 2011 BB52 20/02/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
429520 2011 BG53 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429521 2011 BB63 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429522 2011 BU63 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429523 2011 BV65 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429524 2011 BZ70 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
429525 2011 BN78 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429526 2011 BK80 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429527 2011 BL80 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429528 2011 BO81 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429529 2011 BN87 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429530 2011 BG92 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
429531 2011 BN95 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429532 2011 BW95 28/07/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
429533 2011 BM114 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429534 2011 BM116 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429535 2011 BH132 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429536 2011 BS133 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429537 2011 BB141 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429538 2011 CM1 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
429539 2011 CS1 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
429540 2011 CL3 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429541 2011 CB4 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
429542 2011 CF5 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429543 2011 CG7 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429544 2011 CM9 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429545 2011 CL16 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
429546 2011 CU17 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429547 2011 CD18 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429548 2011 CF28 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429549 2011 CY32 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429550 2011 CB34 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429551 2011 CR34 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429552 2011 CL37 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429553 2011 CR39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429554 2011 CM54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429555 2011 CM56 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429556 2011 CW72 05/02/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
429557 2011 CE74 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429558 2011 CB75 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429559 2011 CM76 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429560 2011 CS84 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429561 2011 CX85 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429562 2011 CK86 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429563 2011 CO89 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429564 2011 CZ104 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429565 2011 CK106 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
429566 2011 DK8 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429567 2011 DY8 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429568 2011 DC21 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429569 2011 DT26 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429570 2011 DZ37 28/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
429571 2011 DL42 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429572 2011 EF1 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429573 2011 EK1 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429574 2011 EP3 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429575 2011 EW6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429576 2011 EF7 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
429577 2011 EP8 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
429578 2011 EC14 07/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
429579 2011 EO16 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429580 2011 EC19 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429581 2011 ET22 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429582 2011 EE23 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429583 2011 EL28 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429584 2011 EU29 08/03/2011 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
429585 2011 EQ36 13/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
429586 2011 ET38 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429587 2011 EP39 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
429588 2011 EJ40 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429589 2011 ED46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429590 2011 EY53 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429591 2011 EB55 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429592 2011 EV61 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429593 2011 EV63 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429594 2011 EB68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429595 2011 EE69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429596 2011 EA70 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
429597 2011 EO71 19/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
429598 2011 EQ71 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429599 2011 EZ75 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
429600 2011 EM76 05/03/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429601 2011 EJ77 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429602 2011 EF80 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429603 2011 EX84 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429604 2011 FP3 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429605 2011 FQ3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429606 2011 FE4 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429607 2011 FD7 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429608 2011 FH7 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429609 2011 FH11 19/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
429610 2011 FW11 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429611 2011 FS13 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429612 2011 FG18 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429613 2011 FB19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429614 2011 FK19 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429615 2011 FO22 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429616 2011 FD23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429617 2011 FT30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,3 km MPC · JPL
429618 2011 FK32 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429619 2011 FB33 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429620 2011 FP34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429621 2011 FG38 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429622 2011 FD39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429623 2011 FK44 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429624 2011 FV44 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429625 2011 FE54 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429626 2011 FG60 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429627 2011 FN64 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429628 2011 FR67 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429629 2011 FG68 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429630 2011 FM80 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429631 2011 FN80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429632 2011 FU92 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429633 2011 FO93 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429634 2011 FB105 21/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
429635 2011 FZ110 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429636 2011 FH120 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429637 2011 FP120 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429638 2011 FW131 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429639 2011 FB134 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429640 2011 FT134 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429641 2011 FX138 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
429642 2011 FK143 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429643 2011 FQ144 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429644 2011 FV147 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429645 2011 FH148 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429646 2011 FB150 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429647 2011 FX155 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429648 2011 GT1 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429649 2011 GU3 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429650 2011 GF4 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429651 2011 GE12 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429652 2011 GG13 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429653 2011 GF25 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429654 2011 GR27 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429655 2011 GS31 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429656 2011 GK32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429657 2011 GF44 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429658 2011 GP45 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429659 2011 GR46 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429660 2011 GJ53 14/03/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
429661 2011 GK55 13/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
429662 2011 GR60 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429663 2011 GZ60 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429664 2011 GA61 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429665 2011 GW61 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
429666 2011 GL64 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429667 2011 GN64 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429668 2011 GB67 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429669 2011 GK67 22/04/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429670 2011 GA68 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429671 2011 GN75 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429672 2011 GN81 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429673 2011 GK84 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429674 2011 GX87 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429675 2011 HO1 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429676 2011 HZ2 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429677 2011 HB5 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429678 2011 HA6 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429679 2011 HE6 14/03/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
429680 2011 HQ6 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429681 2011 HZ6 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429682 2011 HV9 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429683 2011 HC10 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
429684 2011 HY10 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
429685 2011 HA25 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429686 2011 HJ25 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429687 2011 HU29 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
429688 2011 HL33 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429689 2011 HT38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429690 2011 HG43 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429691 2011 HK43 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429692 2011 HT43 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429693 2011 HN51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429694 2011 HW51 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429695 2011 HZ51 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429696 2011 HB55 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429697 2011 HC57 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429698 2011 HK58 13/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
429699 2011 HX62 14/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
429700 2011 HL63 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429701 2011 HO74 26/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
429702 2011 HM75 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429703 2011 HD76 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429704 2011 HL77 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429705 2011 HL79 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429706 2011 HU81 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429707 2011 HO89 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429708 2011 HA95 10/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
429709 2011 HN98 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429710 2011 HC100 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429711 2011 HB101 28/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
429712 2011 JF1 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429713 2011 JB2 17/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
429714 2011 JS5 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429715 2011 JD7 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429716 2011 JH12 13/04/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
429717 2011 JZ26 06/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
429718 2011 JT27 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429719 2011 JB29 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429720 2011 JG29 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429721 2011 KW 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429722 2011 KA2 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429723 2011 KS5 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429724 2011 KA14 28/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
429725 2011 KW22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429726 2011 KH24 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429727 2011 KC26 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429728 2011 KD28 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429729 2011 KF29 10/06/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
429730 2011 KQ43 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429731 2011 KP47 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429732 2011 LZ8 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429733 2011 LX10 06/06/2011 Catalina CSS AMO 1,7 km MPC · JPL
429734 2011 LM11 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429735 2011 MA 19/06/2011 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
429736 2011 MB2 24/06/2011 Siding Spring SSS 310 m MPC · JPL
429737 2011 NC1 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429738 2011 OD3 25/02/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
429739 2011 OA6 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429740 2011 OD25 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
429741 2011 OT59 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429742 2011 QG28 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429743 2011 QP52 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
429744 2011 QN53 22/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429745 2011 QC66 29/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
429746 2011 SA16 18/09/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,3 km MPC · JPL
429747 2011 SM61 16/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
429748 2011 SD97 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429749 2011 SC113 09/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
429750 2011 SC202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
429751 2011 SS249 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429752 2011 UO10 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
429753 2011 UZ20 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429754 2011 UB29 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429755 2011 UM106 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429756 2011 UW159 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429757 2011 UV271 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429758 2011 WO65 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
429759 2011 WR72 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
429760 2011 WV129 28/05/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429761 2012 BP134 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
429762 2012 DN13 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429763 2012 DN15 20/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429764 2012 DZ43 06/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
429765 2012 DF45 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429766 2012 DY45 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429767 2012 DA56 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
429768 2012 DX73 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429769 2012 DJ76 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429770 2012 DP79 21/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
429771 2012 EF1 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429772 2012 EO12 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
429773 2012 FU4 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
429774 2012 FT29 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
429775 2012 FT52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429776 2012 GK1 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
429777 2012 GS21 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
429778 2012 GK22 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429779 2012 GZ26 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429780 2012 GB37 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429781 2012 GX37 06/05/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
429782 2012 GY39 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
429783 2012 HZ6 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429784 2012 HJ7 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429785 2012 HA18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429786 2012 HO21 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429787 2012 HP23 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429788 2012 HN27 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429789 2012 HR27 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429790 2012 HT27 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
429791 2012 HB29 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
429792 2012 HJ37 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429793 2012 HU37 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429794 2012 HH39 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429795 2012 HE55 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
429796 2012 HW55 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429797 2012 HQ58 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429798 2012 HN67 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429799 2012 HJ82 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
429800 2012 HT83 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429801 2012 JW1 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429802 2012 JL2 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429803 2012 JX8 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
429804 2012 JM12 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429805 2012 JY15 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
429806 2012 JB17 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
429807 2012 JT20 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
429808 2012 JD24 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429809 2012 JW24 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429810 2012 JY25 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429811 2012 JM50 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
429812 2012 JP50 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
429813 2012 JW58 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
429814 2012 KB3 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
429815 2012 KM15 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429816 2012 KR32 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
429817 2012 KG38 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
429818 2012 KN43 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
429819 2012 KR46 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
429820 2012 KC48 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429821 2012 KO48 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429822 2012 KK51 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429823 2012 LX21 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429824 2012 MC8 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429825 2012 NW1 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429826 2012 PS 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
429827 2012 PS3 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429828 2012 PC4 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429829 2012 PU4 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429830 2012 PK12 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429831 2012 PB15 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429832 2012 PF22 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429833 2012 PM30 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429834 2012 PW33 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429835 2012 PX36 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429836 2012 QB7 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429837 2012 QR9 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429838 2012 QU18 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429839 2012 QC25 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429840 2012 QD27 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429841 2012 QN34 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
429842 2012 QP34 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429843 2012 QB35 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429844 2012 QL39 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429845 2012 QX40 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
429846 2012 QK41 24/03/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
429847 2012 QK44 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429848 2012 QA46 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429849 2012 QC51 10/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
429850 2012 RA4 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429851 2012 RP5 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,8 km MPC · JPL
429852 2012 RW7 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429853 2012 RH9 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429854 2012 RD15 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429855 2012 RF18 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429856 2012 RH18 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429857 2012 RG20 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429858 2012 RC28 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429859 2012 RA31 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429860 2012 RN31 15/06/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
429861 2012 RG38 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
429862 2012 SO6 13/01/2005 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
429863 2012 SQ9 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429864 2012 SQ10 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
429865 2012 SX11 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429866 2012 SH14 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429867 2012 SV15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
429868 2012 SO18 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
429869 2012 ST19 17/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
429870 2012 SC21 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429871 2012 SX24 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
429872 2012 SC30 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429873 2012 SZ31 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429874 2012 SS39 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429875 2012 SY40 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429876 2012 SO42 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429877 2012 SL46 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429878 2012 SO51 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429879 2012 SR51 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429880 2012 SM62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429881 2012 TL3 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429882 2012 TM7 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
429883 2012 TD14 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429884 2012 TE16 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
429885 2012 TT16 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429886 2012 TG21 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
429887 2012 TS25 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429888 2012 TY35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429889 2012 TH38 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429890 2012 TQ42 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429891 2012 TY49 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429892 2012 TU69 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429893 2012 TB70 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
429894 2012 TO72 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429895 2012 TB79 12/03/2011 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
429896 2012 TU87 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429897 2012 TS90 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429898 2012 TR91 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429899 2012 TV91 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
429900 2012 TG94 22/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429901 2012 TO96 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429902 2012 TZ96 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429903 2012 TF101 19/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
429904 2012 TG103 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
429905 2012 TA108 05/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
429906 2012 TV126 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429907 2012 TU134 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
429908 2012 TN138 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429909 2012 TK139 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429910 2012 TK141 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429911 2012 TG148 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429912 2012 TM152 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429913 2012 TR152 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429914 2012 TN167 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429915 2012 TU169 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429916 2012 TB171 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429917 2012 TF174 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429918 2012 TY179 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429919 2012 TR185 18/01/2009 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
429920 2012 TQ200 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
429921 2012 TT210 15/09/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
429922 2012 TN218 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429923 2012 TQ221 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429924 2012 TR223 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429925 2012 TD228 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429926 2012 TF234 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
429927 2012 TW238 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429928 2012 TP240 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429929 2012 TD253 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429930 2012 TX265 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
429931 2012 TF274 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429932 2012 TS275 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
429933 2012 TS284 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
429934 2012 TC286 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
429935 2012 TD287 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
429936 2012 TW287 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
429937 2012 TG302 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
429938 2012 TU307 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
429939 2012 TG309 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
429940 2012 TU312 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
429941 2012 TC313 07/06/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
429942 2012 TF313 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429943 2012 TZ314 02/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429944 2012 UZ4 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429945 2012 UP8 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429946 2012 UA11 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
429947 2012 UH24 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429948 2012 UK37 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429949 2012 UO46 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429950 2012 UA99 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429951 2012 UU112 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
429952 2012 UZ113 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
429953 2012 UR139 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
429954 2012 UL140 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429955 2012 UM157 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
429956 2012 US168 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
429957 2012 UG172 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
429958 2012 UQ176 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
429959 2012 VB14 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
429960 2012 VD29 11/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
429961 2012 VS50 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
429962 2012 VV61 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429963 2012 VR64 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429964 2012 VX64 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429965 2012 VG65 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
429966 2012 VK81 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
429967 2012 XC51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
429968 2012 XF114 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429969 2013 AU32 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
429970 2013 AQ54 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
429971 2013 AH60 27/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
429972 2013 AR131 25/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
429973 2013 AH144 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
429974 2013 BM26 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
429975 2013 CP210 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
429976 2013 JG1 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429977 2013 LN7 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429978 2013 LC11 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
429979 2013 LH30 16/03/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
429980 2013 MM4 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
429981 2013 NE 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
429982 2013 NV11 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429983 2013 OA5 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
429984 2013 PF3 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
429985 2013 PS7 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
429986 2013 PE28 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429987 2013 PC36 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429988 2013 PZ36 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
429989 2013 PK37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429990 2013 PL37 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429991 2013 PR37 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
429992 2013 PU38 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
429993 2013 PN56 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429994 2013 PG68 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
429995 2013 QQ3 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
429996 2013 QC13 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429997 2013 QH18 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
429998 2013 QM26 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429999 2013 QJ30 17/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430000 2013 QT44 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001