Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/298001–299000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298001 2002 NQ75 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298002 2002 OT4 16/07/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
298003 2002 ON14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298004 2002 OC15 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298005 2002 OU27 19/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298006 2002 OA30 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
298007 2002 OA31 29/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298008 2002 OH32 20/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298009 2002 OR35 17/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
298010 2002 PG2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298011 2002 PT2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298012 2002 PY7 03/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298013 2002 PJ10 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298014 2002 PL10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298015 2002 PN24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298016 2002 PO25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298017 2002 PB29 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298018 2002 PA31 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298019 2002 PY35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298020 2002 PH53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298021 2002 PW53 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298022 2002 PF78 11/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298023 2002 PH86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298024 2002 PF90 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298025 2002 PR92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298026 2002 PH102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298027 2002 PK105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298028 2002 PG119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298029 2002 PX119 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298030 2002 PM141 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298031 2002 PP141 15/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
298032 2002 PG142 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
298033 2002 PC152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
298034 2002 PR156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
298035 2002 PN161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298036 2002 PO162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
298037 2002 PW163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298038 2002 PQ164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
298039 2002 PP168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298040 2002 PO182 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298041 2002 PD191 14/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298042 2002 PR191 15/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
298043 2002 PV193 05/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
298044 2002 PS197 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
298045 2002 QU3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298046 2002 QF7 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298047 2002 QB8 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298048 2002 QL16 26/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298049 2002 QF35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298050 2002 QP36 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298051 2002 QD37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298052 2002 QT39 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298053 2002 QW48 20/08/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
298054 2002 QH50 30/08/2002 Palomar R. Matson 1,3 km MPC · JPL
298055 2002 QM51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
298056 2002 QC54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
298057 2002 QN61 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298058 2002 QB81 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298059 2002 QO83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298060 2002 QM84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298061 2002 QN84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298062 2002 QX85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298063 2002 QW86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298064 2002 QQ87 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298065 2002 QP96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298066 2002 QR96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298067 2002 QM98 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298068 2002 QG105 27/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298069 2002 QJ106 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298070 2002 QC107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298071 2002 QV110 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298072 2002 QB113 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298073 2002 QZ114 16/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298074 2002 QW123 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
298075 2002 QE129 27/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
298076 2002 QK131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298077 2002 QR131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298078 2002 QU131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298079 2002 QH133 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298080 2002 QA134 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298081 2002 QH135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298082 2002 QL135 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298083 2002 QY139 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298084 2002 QC140 17/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298085 2002 QU142 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298086 2002 QE147 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
298087 2002 RW2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
298088 2002 RW4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298089 2002 RF36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
298090 2002 RM36 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298091 2002 RY41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298092 2002 RH45 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
298093 2002 RQ46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298094 2002 RM58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
298095 2002 RO60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298096 2002 RE68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
298097 2002 RY76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298098 2002 RY79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298099 2002 RK99 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298100 2002 RS108 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298101 2002 RC119 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
298102 2002 RO121 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
298103 2002 RP126 09/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298104 2002 RQ127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298105 2002 RS127 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298106 2002 RR133 10/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298107 2002 RR139 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298108 2002 RV140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298109 2002 RZ144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298110 2002 RG146 11/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298111 2002 RJ152 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298112 2002 RC154 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298113 2002 RN176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298114 2002 RF177 13/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298115 2002 RR177 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298116 2002 RC199 13/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298117 2002 RB202 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
298118 2002 RF202 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298119 2002 RS206 14/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298120 2002 RV212 15/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
298121 2002 RP228 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
298122 2002 RP237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,3 km MPC · JPL
298123 2002 RW237 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
298124 2002 RE243 14/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298125 2002 RH247 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298126 2002 RB251 15/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298127 2002 RF251 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298128 2002 RZ251 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298129 2002 RR253 11/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298130 2002 RD255 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298131 2002 RZ262 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298132 2002 RZ263 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
298133 2002 RR265 05/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
298134 2002 RD272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298135 2002 RV272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298136 2002 RD273 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298137 2002 RZ277 04/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298138 2002 RH280 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298139 2002 RN290 09/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298140 2002 SL1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298141 2002 ST4 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298142 2002 SX20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298143 2002 SN25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
298144 2002 SQ38 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298145 2002 SH45 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
298146 2002 SX49 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
298147 2002 SD54 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
298148 2002 SO62 26/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
298149 2002 SE66 16/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298150 2002 SC69 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298151 2002 SJ72 16/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298152 2002 SG74 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298153 2002 TQ2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
298154 2002 TG18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
298155 2002 TV22 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298156 2002 TW24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298157 2002 TA26 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298158 2002 TU50 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
298159 2002 TZ55 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
298160 2002 TR56 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298161 2002 TP62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
298162 2002 TO67 06/10/2002 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
298163 2002 TN101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298164 2002 TA102 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298165 2002 TN103 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298166 2002 TF110 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
298167 2002 TK119 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
298168 2002 TU123 04/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
298169 2002 TU141 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
298170 2002 TS145 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
298171 2002 TO154 05/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298172 2002 TV154 05/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
298173 2002 TM161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298174 2002 TM163 05/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298175 2002 TQ165 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298176 2002 TE166 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298177 2002 TM166 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298178 2002 TV166 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298179 2002 TO167 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298180 2002 TR169 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298181 2002 TW172 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298182 2002 TH175 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298183 2002 TY189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298184 2002 TS193 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298185 2002 TW196 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298186 2002 TD197 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298187 2002 TP197 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
298188 2002 TO199 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298189 2002 TL203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
298190 2002 TQ205 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298191 2002 TL230 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
298192 2002 TV235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298193 2002 TL239 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298194 2002 TO244 10/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
298195 2002 TU256 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
298196 2002 TA262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
298197 2002 TG274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298198 2002 TH279 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298199 2002 TT279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298200 2002 TP280 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298201 2002 TN282 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
298202 2002 TZ292 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
298203 2002 TC296 13/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
298204 2002 TJ298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298205 2002 TS298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298206 2002 TR299 15/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
298207 2002 TT311 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
298208 2002 TS318 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
298209 2002 TD330 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
298210 2002 TW339 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
298211 2002 TB351 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
298212 2002 TD354 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
298213 2002 TE355 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
298214 2002 TN355 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
298215 2002 TS374 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298216 2002 TT375 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
298217 2002 TF382 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
298218 2002 TT382 15/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
298219 2002 TF385 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
298220 2002 UF6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298221 2002 UD7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
298222 2002 UT24 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298223 2002 UB33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
298224 2002 UC36 31/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298225 2002 UR43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
298226 2002 UA45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298227 2002 UO46 31/10/2002 Needville Needville Obs. 1,8 km MPC · JPL
298228 2002 UY46 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
298229 2002 UG63 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
298230 2002 UU63 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
298231 2002 UL75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298232 2002 UA77 31/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
298233 2002 UH77 18/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298234 2002 UE78 29/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
298235 2002 VC4 01/11/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
298236 2002 VQ7 01/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
298237 2002 VM13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298238 2002 VP13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
298239 2002 VB16 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
298240 2002 VS22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298241 2002 VC28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
298242 2002 VP36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
298243 2002 VY42 04/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
298244 2002 VB44 04/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
298245 2002 VC44 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
298246 2002 VW50 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298247 2002 VL51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
298248 2002 VE52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
298249 2002 VZ53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298250 2002 VO54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
298251 2002 VP58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
298252 2002 VE61 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298253 2002 VF61 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298254 2002 VG78 07/11/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
298255 2002 VS87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298256 2002 VP96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
298257 2002 VZ96 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
298258 2002 VT102 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298259 2002 VW117 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298260 2002 VS123 14/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
298261 2002 VA143 15/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298262 2002 VD144 04/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
298263 2002 WN15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
298264 2002 WH16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
298265 2002 WS16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
298266 2002 WU18 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298267 2002 WL20 25/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298268 2002 XG 01/12/2002 Emerald Lane L. Ball 1,5 km MPC · JPL
298269 2002 XY 01/12/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
298270 2002 XW2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298271 2002 XY5 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298272 2002 XY6 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298273 2002 XJ12 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298274 2002 XY23 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298275 2002 XF30 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298276 2002 XE33 06/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
298277 2002 XG46 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298278 2002 XL54 10/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298279 2002 XV66 10/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
298280 2002 XZ83 13/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
298281 2002 XD94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
298282 2002 XL98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298283 2002 XW100 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298284 2002 YC13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298285 2002 YD31 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
298286 2003 AG3 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
298287 2003 AF22 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
298288 2003 AC68 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298289 2003 AF70 08/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
298290 2003 AZ72 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
298291 2003 AL86 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298292 2003 AC90 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
298293 2003 BA10 26/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
298294 2003 BX11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
298295 2003 BW18 26/01/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
298296 2003 BC27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
298297 2003 BF32 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298298 2003 BH39 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298299 2003 BH62 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
298300 2003 BL78 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298301 2003 BH94 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
298302 2003 CW11 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298303 2003 CY16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
298304 2003 CN18 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298305 2003 DO 31/01/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
298306 2003 DG1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298307 2003 DZ7 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298308 2003 DR12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
298309 2003 DK18 19/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298310 2003 EV3 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298311 2003 EJ11 06/03/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298312 2003 EE18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
298313 2003 EV26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
298314 2003 ED33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
298315 2003 EG35 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
298316 2003 ET38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
298317 2003 EL43 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
298318 2003 ES44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
298319 2003 EC45 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298320 2003 EK50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
298321 2003 ED56 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
298322 2003 ER61 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
298323 2003 FG30 25/03/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
298324 2003 FY32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298325 2003 FB38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
298326 2003 FB41 25/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298327 2003 FK46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
298328 2003 FY47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298329 2003 FV50 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298330 2003 FR59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298331 2003 FZ86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298332 2003 FA111 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
298333 2003 FF111 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298334 2003 FQ113 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
298335 2003 FL121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
298336 2003 FP123 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
298337 2003 FZ130 31/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298338 2003 GG2 01/04/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298339 2003 GK9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298340 2003 GN12 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298341 2003 GK31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298342 2003 GM52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
298343 2003 HV6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
298344 2003 HF10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
298345 2003 HK21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298346 2003 HH31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
298347 2003 HD42 27/04/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
298348 2003 HT43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
298349 2003 JW10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,1 km MPC · JPL
298350 2003 JY14 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
298351 2003 KU9 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298352 2003 KC11 25/05/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
298353 2003 KU16 28/05/2003 Emerald Lane L. Ball 4,4 km MPC · JPL
298354 2003 KW32 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298355 2003 LD4 03/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298356 2003 OE26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298357 2003 OL32 29/07/2003 Mauna Kea Y. Torres 860 m MPC · JPL
298358 2003 PQ8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298359 2003 QG29 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298360 2003 QV57 23/08/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
298361 2003 QR59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298362 2003 QJ73 25/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298363 2003 QH89 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298364 2003 QM89 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
298365 2003 QQ92 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
298366 2003 QX95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
298367 2003 QB103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
298368 2003 QL105 31/08/2003 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
298369 2003 QW109 27/08/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
298370 2003 RK2 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298371 2003 RY7 04/09/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298372 2003 RW17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298373 2003 SX2 16/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
298374 2003 SZ3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298375 2003 SO31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298376 2003 SU45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
298377 2003 SZ49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298378 2003 SM51 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
298379 2003 SP51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298380 2003 ST58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298381 2003 SK72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298382 2003 SC76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298383 2003 SD101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298384 2003 SA116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298385 2003 SU127 20/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
298386 2003 SQ134 18/09/2003 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
298387 2003 SV148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298388 2003 SS149 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
298389 2003 SM166 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298390 2003 SV171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298391 2003 SJ180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298392 2003 ST188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
298393 2003 SW193 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
298394 2003 SN201 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298395 2003 SA207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298396 2003 SE236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298397 2003 SE242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298398 2003 SM242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
298399 2003 SR243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298400 2003 SR253 27/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298401 2003 SS261 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298402 2003 SC263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298403 2003 SK268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
298404 2003 SD269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,0 km MPC · JPL
298405 2003 SE270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
298406 2003 SZ270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298407 2003 SU271 26/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298408 2003 SL280 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298409 2003 SR294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
298410 2003 SK296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
298411 2003 SQ296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298412 2003 SB304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298413 2003 SH307 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298414 2003 ST307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298415 2003 SF322 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
298416 2003 SO322 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298417 2003 SK325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
298418 2003 SW331 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298419 2003 SP346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298420 2003 SO361 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
298421 2003 SR380 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
298422 2003 SV406 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
298423 2003 SB407 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
298424 2003 SG423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298425 2003 TU 03/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
298426 2003 TJ12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
298427 2003 TW15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
298428 2003 TR51 05/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298429 2003 TN53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298430 2003 TF57 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298431 2003 TO58 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298432 2003 UY1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298433 2003 US10 19/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298434 2003 UT10 19/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298435 2003 UO13 19/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
298436 2003 UG16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
298437 2003 UN19 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,5 km MPC · JPL
298438 2003 UU20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298439 2003 UB24 23/10/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,3 km MPC · JPL
298440 2003 UQ28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
298441 2003 UW31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
298442 2003 UQ34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298443 2003 UV36 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
298444 2003 UD46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298445 2003 US53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298446 2003 UQ55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298447 2003 UE56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
298448 2003 UM58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298449 2003 US64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
298450 2003 UH68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298451 2003 UF73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298452 2003 UF76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298453 2003 UA78 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298454 2003 UG84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298455 2003 UC89 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298456 2003 UV95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
298457 2003 UF109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298458 2003 UX119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298459 2003 UY126 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298460 2003 UF128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298461 2003 UV128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
298462 2003 UJ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
298463 2003 UM145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298464 2003 UL150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298465 2003 UG151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298466 2003 UQ158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298467 2003 UW169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298468 2003 UW188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298469 2003 UE197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298470 2003 UY199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298471 2003 UA201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298472 2003 UO202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298473 2003 UT205 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298474 2003 UW205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
298475 2003 UY211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298476 2003 UE212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298477 2003 UZ215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298478 2003 UR218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298479 2003 UH225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298480 2003 UN227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298481 2003 UZ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298482 2003 UW238 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298483 2003 UL249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298484 2003 UQ261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
298485 2003 UT261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298486 2003 UK264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298487 2003 US264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298488 2003 UY265 27/10/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
298489 2003 UX266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298490 2003 UR268 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298491 2003 UD276 29/10/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
298492 2003 UO276 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298493 2003 UP280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298494 2003 US282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
298495 2003 UB287 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
298496 2003 UG315 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
298497 2003 UW343 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298498 2003 UD345 19/10/2003 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
298499 2003 UU367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298500 2003 US373 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298501 2003 UC415 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298502 2003 VD2 03/11/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298503 2003 VT2 06/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298504 2003 VD7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298505 2003 VG9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298506 2003 VK9 15/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298507 2003 VD11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298508 2003 WU 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
298509 2003 WQ6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298510 2003 WU9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298511 2003 WO13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298512 2003 WL17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298513 2003 WF19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298514 2003 WX19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298515 2003 WB28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298516 2003 WN28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298517 2003 WE32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298518 2003 WY32 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298519 2003 WB33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298520 2003 WH35 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298521 2003 WC38 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298522 2003 WE40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298523 2003 WX40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298524 2003 WL41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298525 2003 WF51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298526 2003 WM66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298527 2003 WQ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298528 2003 WS78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298529 2003 WE81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298530 2003 WM91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298531 2003 WG97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
298532 2003 WA99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298533 2003 WG104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298534 2003 WN111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298535 2003 WM114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298536 2003 WT115 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298537 2003 WB118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298538 2003 WF121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298539 2003 WM121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298540 2003 WJ124 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298541 2003 WM126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298542 2003 WK128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298543 2003 WK130 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298544 2003 WN133 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298545 2003 WC136 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298546 2003 WN136 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
298547 2003 WX140 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298548 2003 WA147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298549 2003 WC147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298550 2003 WG148 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298551 2003 WV149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
298552 2003 WH151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298553 2003 WJ159 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298554 2003 WJ165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298555 2003 WW171 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298556 2003 WM188 23/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298557 2003 XC2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298558 2003 XQ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298559 2003 XX7 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298560 2003 XM8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298561 2003 XV8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298562 2003 XR9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298563 2003 XC10 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298564 2003 XM19 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298565 2003 XZ20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298566 2003 XU31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298567 2003 XH39 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
298568 2003 XK39 05/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
298569 2003 XU40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298570 2003 XK43 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298571 2003 YC6 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298572 2003 YV7 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298573 2003 YA8 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298574 2003 YX9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298575 2003 YL11 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298576 2003 YX11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298577 2003 YB12 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298578 2003 YC20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298579 2003 YV21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
298580 2003 YA25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298581 2003 YE27 16/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
298582 2003 YG29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298583 2003 YS32 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298584 2003 YZ33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
298585 2003 YF35 18/12/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
298586 2003 YF43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
298587 2003 YG47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298588 2003 YF56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298589 2003 YL56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298590 2003 YC62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
298591 2003 YE64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298592 2003 YS64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298593 2003 YA71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
298594 2003 YZ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298595 2003 YC105 21/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
298596 2003 YM114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
298597 2003 YT120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298598 2003 YP123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298599 2003 YN124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298600 2003 YM129 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298601 2003 YM131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
298602 2003 YY131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
298603 2003 YC132 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
298604 2003 YG133 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298605 2003 YB135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298606 2003 YO137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298607 2003 YZ137 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298608 2003 YH143 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298609 2003 YH144 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298610 2003 YY146 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298611 2003 YK151 29/12/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
298612 2003 YA154 29/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
298613 2003 YH169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298614 2003 YD179 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
298615 2004 AE8 13/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
298616 2004 AG9 14/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
298617 2004 AH12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298618 2004 AO13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298619 2004 AW15 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298620 2004 AS19 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298621 2004 AF26 13/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298622 2004 BA1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298623 2004 BZ2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
298624 2004 BH10 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298625 2004 BC13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
298626 2004 BD14 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
298627 2004 BB15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298628 2004 BA19 16/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298629 2004 BV19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298630 2004 BF27 19/01/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
298631 2004 BO27 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298632 2004 BG36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298633 2004 BD37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298634 2004 BS37 19/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
298635 2004 BM41 23/01/2004 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
298636 2004 BD42 19/01/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
298637 2004 BY53 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298638 2004 BA54 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
298639 2004 BZ54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298640 2004 BQ77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298641 2004 BV78 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298642 2004 BT83 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
298643 2004 BA88 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298644 2004 BG90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298645 2004 BT90 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
298646 2004 BH94 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298647 2004 BG102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
298648 2004 BX105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
298649 2004 BA107 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
298650 2004 BZ110 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298651 2004 BJ113 28/01/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
298652 2004 BV118 30/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
298653 2004 BJ148 16/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298654 2004 BO158 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298655 2004 CS2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
298656 2004 CW10 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
298657 2004 CV13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
298658 2004 CB19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298659 2004 CL23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
298660 2004 CT28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298661 2004 CW32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298662 2004 CB42 10/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298663 2004 CT42 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298664 2004 CL56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
298665 2004 CW57 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298666 2004 CE59 10/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298667 2004 CZ61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298668 2004 CW65 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298669 2004 CD77 11/02/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
298670 2004 CS82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298671 2004 CA91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
298672 2004 CW100 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
298673 2004 CF103 12/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
298674 2004 CJ107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
298675 2004 CX109 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298676 2004 CU116 11/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
298677 2004 CD122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298678 2004 CK125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
298679 2004 DP15 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298680 2004 DJ25 19/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
298681 2004 DL27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298682 2004 DV30 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298683 2004 DK32 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298684 2004 DT35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298685 2004 DA39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298686 2004 DW41 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298687 2004 DS44 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
298688 2004 DQ46 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298689 2004 DO61 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
298690 2004 DX64 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298691 2004 DY67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
298692 2004 DL70 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298693 2004 EC6 11/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
298694 2004 EL12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
298695 2004 EV13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
298696 2004 EM14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
298697 2004 EC18 12/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
298698 2004 EH39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
298699 2004 EG48 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298700 2004 EX50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298701 2004 EW54 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298702 2004 EL55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
298703 2004 EP55 14/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
298704 2004 EQ66 14/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
298705 2004 EY66 14/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298706 2004 EU89 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
298707 2004 EV90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
298708 2004 EJ92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298709 2004 ES100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
298710 2004 FZ12 16/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
298711 2004 FU13 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
298712 2004 FR14 16/03/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
298713 2004 FC24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
298714 2004 FJ25 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
298715 2004 FT35 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298716 2004 FS49 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
298717 2004 FV57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
298718 2004 FM58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298719 2004 FF62 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
298720 2004 FY69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
298721 2004 FY72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
298722 2004 FT73 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
298723 2004 FS93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
298724 2004 FH99 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298725 2004 FC102 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
298726 2004 FH107 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
298727 2004 FO108 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298728 2004 FP112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298729 2004 FJ134 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298730 2004 FA140 26/03/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
298731 2004 FN145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
298732 2004 FB148 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
298733 2004 FF155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298734 2004 GB5 11/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
298735 2004 GB9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
298736 2004 GU14 13/04/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
298737 2004 GQ35 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298738 2004 GD36 13/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
298739 2004 GH41 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
298740 2004 GT42 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
298741 2004 GZ45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
298742 2004 GK54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298743 2004 GM56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298744 2004 GM62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
298745 2004 GL66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
298746 2004 GU66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298747 2004 GU76 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
298748 2004 GU78 11/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
298749 2004 GA79 11/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
298750 2004 GY82 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298751 2004 HC9 16/04/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
298752 2004 HA17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
298753 2004 HU27 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
298754 2004 HA42 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
298755 2004 HB42 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
298756 2004 HD45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
298757 2004 HW47 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
298758 2004 HT56 24/04/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
298759 2004 HP57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
298760 2004 HU67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
298761 2004 HL71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
298762 2004 HT77 26/04/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 570 m MPC · JPL
298763 2004 JD29 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
298764 2004 JU33 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
298765 2004 KC15 21/05/2004 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
298766 2004 LW16 14/06/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
298767 2004 NS3 09/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
298768 2004 NO4 12/07/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
298769 2004 NE6 11/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298770 2004 NL10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298771 2004 NE18 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
298772 2004 OU3 17/07/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
298773 2004 OK5 16/07/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
298774 2004 PH1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
298775 2004 PH8 06/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
298776 2004 PL8 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298777 2004 PQ17 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298778 2004 PC19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
298779 2004 PW20 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
298780 2004 PP38 09/08/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
298781 2004 PU43 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298782 2004 PX44 07/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
298783 2004 PD45 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
298784 2004 PU46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
298785 2004 PU47 08/08/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
298786 2004 PS50 08/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
298787 2004 PO81 10/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298788 2004 PO87 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298789 2004 PS98 08/08/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298790 2004 PC99 08/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
298791 2004 PZ101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298792 2004 PJ106 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
298793 2004 QE3 18/08/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
298794 2004 QH3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
298795 2004 QG6 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
298796 2004 QY8 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
298797 2004 QX9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
298798 2004 QA14 24/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298799 2004 QC19 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 980 m MPC · JPL
298800 2004 QT21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298801 2004 QD22 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
298802 2004 QR26 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
298803 2004 RJ8 06/09/2004 Altschwendt W. Ries 850 m MPC · JPL
298804 2004 RZ13 06/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
298805 2004 RZ14 06/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
298806 2004 RV25 09/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298807 2004 RS31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298808 2004 RV33 07/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298809 2004 RF36 07/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298810 2004 RJ47 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298811 2004 RR51 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298812 2004 RZ56 08/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
298813 2004 RS57 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
298814 2004 RO60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298815 2004 RX60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298816 2004 RM62 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
298817 2004 RP63 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298818 2004 RU64 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298819 2004 RN66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298820 2004 RT71 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298821 2004 RS73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298822 2004 RM74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298823 2004 RA79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298824 2004 RB80 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298825 2004 RD100 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
298826 2004 RY102 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
298827 2004 RO125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
298828 2004 RZ143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298829 2004 RH147 09/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
298830 2004 RF156 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298831 2004 RN160 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298832 2004 RA164 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298833 2004 RD164 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
298834 2004 RT164 13/09/2004 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
298835 2004 RN178 10/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
298836 2004 RQ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298837 2004 RO181 10/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
298838 2004 RP186 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298839 2004 RP187 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298840 2004 RX187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298841 2004 RM188 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298842 2004 RL189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
298843 2004 RX189 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298844 2004 RL191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298845 2004 RM192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298846 2004 RK196 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298847 2004 RD197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298848 2004 RQ205 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298849 2004 RX214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298850 2004 RX232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
298851 2004 RZ232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298852 2004 RK235 10/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
298853 2004 RZ235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298854 2004 RF236 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298855 2004 RA237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
298856 2004 RT246 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298857 2004 RN250 13/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
298858 2004 RO250 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
298859 2004 RX250 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
298860 2004 RP287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
298861 2004 RM292 10/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
298862 2004 RW301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298863 2004 RF306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298864 2004 RW312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298865 2004 RJ319 13/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298866 2004 RA326 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298867 2004 RH328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
298868 2004 RJ328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
298869 2004 RN333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
298870 2004 RQ334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298871 2004 RR334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
298872 2004 RG337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
298873 2004 SE10 16/09/2004 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
298874 2004 SP15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298875 2004 SB17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298876 2004 SW23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
298877 Michaelreynolds 2004 SY26 23/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 710 m MPC · JPL
298878 2004 SJ29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298879 2004 SJ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298880 2004 SE33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298881 2004 SS34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298882 2004 SJ39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298883 2004 SN39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298884 2004 SC46 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298885 2004 SF46 18/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298886 2004 SU46 18/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298887 2004 SN48 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298888 2004 SD61 23/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
298889 2004 TB8 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,7 km MPC · JPL
298890 2004 TA14 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 890 m MPC · JPL
298891 2004 TP18 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 690 m MPC · JPL
298892 2004 TX19 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
298893 2004 TR31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
298894 2004 TZ34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
298895 2004 TD43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
298896 2004 TL45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298897 2004 TX46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
298898 2004 TR48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298899 2004 TR50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
298900 2004 TR56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
298901 2004 TU57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
298902 2004 TU63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
298903 2004 TV66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
298904 2004 TZ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298905 2004 TL71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
298906 2004 TB73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298907 2004 TT75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
298908 2004 TR79 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298909 2004 TF83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
298910 2004 TN84 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
298911 2004 TU89 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298912 2004 TF99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
298913 2004 TJ101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298914 2004 TU102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298915 2004 TD103 06/10/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
298916 2004 TT103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
298917 2004 TO107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
298918 2004 TB114 07/10/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
298919 2004 TB116 03/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
298920 2004 TS117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
298921 2004 TM126 07/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298922 2004 TR126 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298923 2004 TK136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
298924 2004 TG148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
298925 2004 TD151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298926 2004 TH151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298927 2004 TJ158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298928 2004 TK158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298929 2004 TQ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298930 2004 TK162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
298931 2004 TK168 07/10/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
298932 2004 TG176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
298933 2004 TR188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298934 2004 TZ190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
298935 2004 TW205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
298936 2004 TU215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
298937 2004 TU231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
298938 2004 TO234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
298939 2004 TU235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298940 2004 TQ237 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
298941 2004 TW240 10/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
298942 2004 TY253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
298943 2004 TJ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298944 2004 TL275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
298945 2004 TY286 09/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
298946 2004 TZ293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298947 2004 TD295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
298948 2004 TN295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298949 2004 TL307 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298950 2004 TM314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
298951 2004 TF316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
298952 2004 TN319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298953 2004 TG328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
298954 2004 TL335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298955 2004 TN349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298956 2004 TX353 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
298957 2004 TW355 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
298958 2004 TN367 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298959 2004 UV6 20/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298960 2004 VH3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
298961 2004 VY6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298962 2004 VV14 04/11/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
298963 2004 VM15 05/11/2004 Modra A. Galád 1,2 km MPC · JPL
298964 2004 VK16 04/11/2004 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
298965 2004 VL17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
298966 2004 VN17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298967 2004 VA19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
298968 2004 VS27 05/11/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
298969 2004 VL28 07/11/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
298970 2004 VN40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298971 2004 VB42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
298972 2004 VS69 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
298973 2004 VN72 05/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
298974 2004 VV73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
298975 2004 VU81 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
298976 2004 VB90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
298977 2004 VF112 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
298978 2004 WM 17/11/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
298979 2004 WL1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
298980 2004 WD5 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
298981 2004 WW10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298982 2004 WA11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298983 2004 WM11 30/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
298984 2004 XM6 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
298985 2004 XZ8 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
298986 2004 XD13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298987 2004 XB19 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
298988 2004 XX19 08/12/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
298989 2004 XZ19 08/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
298990 2004 XY23 09/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
298991 2004 XN24 09/12/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
298992 2004 XJ26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
298993 2004 XO27 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
298994 2004 XE28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
298995 2004 XH28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
298996 2004 XC29 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
298997 2004 XD32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
298998 2004 XG53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
298999 2004 XE64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
299000 2004 XF79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001