Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/539001–540000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539001 2016 KE10 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539002 2016 LX3 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539003 2016 LT11 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539004 2016 LH12 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
539005 2016 LN12 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539006 2016 LS12 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
539007 2016 LL22 23/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
539008 2016 LB29 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539009 2016 LP36 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539010 2016 LQ36 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539011 2016 LQ38 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539012 2016 LR40 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539013 2016 LA50 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539014 2016 LX55 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539015 2016 LJ56 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539016 2016 LK56 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539017 2016 LM56 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
539018 2016 LP56 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539019 2016 LV56 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539020 2016 LX56 02/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539021 2016 LY56 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539022 2016 LK57 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539023 2016 LM57 18/07/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
539024 2016 LO57 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
539025 2016 LT57 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539026 2016 LW57 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539027 2016 LN58 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
539028 2016 LP58 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539029 2016 LR58 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539030 2016 LS58 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539031 2016 LU58 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539032 2016 LX58 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539033 2016 LY58 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539034 2016 LB59 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539035 2016 LC59 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539036 2016 LE59 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539037 2016 LG59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539038 2016 LK59 02/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539039 2016 LT59 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539040 2016 LY59 27/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539041 2016 LU60 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
539042 2016 LE61 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539043 2016 LM61 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539044 2016 LO61 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539045 2016 LG62 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539046 2016 LW62 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539047 2016 LQ63 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539048 2016 LZ63 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539049 2016 LF64 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539050 2016 LL64 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539051 2016 LW64 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539052 2016 LA65 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
539053 2016 LC65 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
539054 2016 LF65 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539055 2016 LR65 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539056 2016 LS65 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
539057 2016 LT65 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539058 2016 LB66 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539059 2016 LG67 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539060 2016 LR67 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539061 2016 LQ68 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
539062 2016 MQ 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
539063 2016 MK1 29/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
539064 2016 MP1 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539065 2016 MC2 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539066 2016 MG2 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539067 2016 MA3 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539068 2016 MV3 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539069 2016 MY3 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539070 2016 MR4 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539071 2016 NC2 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
539072 2016 NC5 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539073 2016 NH5 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539074 2016 NQ5 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539075 2016 NJ8 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539076 2016 NS8 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539077 2016 NT8 19/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
539078 2016 NK9 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539079 2016 NU10 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539080 2016 NW12 20/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
539081 2016 NA13 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
539082 2016 NF16 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
539083 2016 NC17 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539084 2016 NH18 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539085 2016 NC21 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
539086 2016 NH21 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539087 2016 NA24 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
539088 2016 NW27 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
539089 2016 NE31 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539090 2016 NA33 26/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
539091 2016 NR34 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539092 2016 ND37 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
539093 2016 NO37 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539094 2016 NG41 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539095 2016 NF42 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539096 2016 NA43 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539097 2016 NK45 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539098 2016 ND47 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
539099 2016 NT48 16/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
539100 2016 NX48 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539101 2016 NB49 13/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539102 2016 NA50 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539103 2016 NT50 18/07/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
539104 2016 NK54 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539105 2016 NN54 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
539106 2016 NC62 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539107 2016 NB64 16/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
539108 2016 NG65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539109 2016 NS65 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539110 2016 NV65 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539111 2016 NW65 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539112 2016 NZ65 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539113 2016 NJ66 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539114 2016 NN66 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539115 2016 NO66 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539116 2016 NQ66 18/07/2012 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
539117 2016 NR66 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539118 2016 NS66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539119 2016 NT66 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539120 2016 NX66 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539121 2016 NY66 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539122 2016 NA67 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539123 2016 NB67 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539124 2016 NC67 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539125 2016 NE67 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539126 2016 NJ67 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539127 2016 NL67 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539128 2016 NO67 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539129 2016 NP67 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539130 2016 NQ67 16/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
539131 2016 NR67 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539132 2016 NT67 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539133 2016 NY67 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539134 2016 NZ67 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539135 2016 NA68 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539136 2016 NB68 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539137 2016 NF68 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
539138 2016 NG68 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539139 2016 NJ68 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539140 2016 NM68 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539141 2016 NQ68 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539142 2016 NR68 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539143 2016 NV68 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539144 2016 NY68 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539145 2016 NB69 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539146 2016 ND69 13/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
539147 2016 NH69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539148 2016 NL69 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539149 2016 NS69 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539150 2016 NT69 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539151 2016 NU69 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539152 2016 NV69 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539153 2016 NY69 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
539154 2016 NZ69 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539155 2016 NA70 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539156 2016 NB70 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539157 2016 NE70 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539158 2016 NJ70 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539159 2016 NK70 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539160 2016 NL70 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539161 2016 NM70 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
539162 2016 NP70 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539163 2016 NE71 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
539164 2016 NZ71 06/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
539165 2016 NG72 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539166 2016 NP72 09/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539167 2016 NQ72 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539168 2016 NT72 28/08/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
539169 2016 NU72 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539170 2016 NX72 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
539171 2016 NB73 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539172 2016 ND73 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539173 2016 NE73 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539174 2016 NG73 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539175 2016 NO73 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
539176 2016 NR73 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539177 2016 NS73 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539178 2016 NV73 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539179 2016 NW73 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539180 2016 NY73 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
539181 2016 NB74 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539182 2016 ND74 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539183 2016 NE74 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539184 2016 NF74 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
539185 2016 NH74 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539186 2016 NL74 15/09/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
539187 2016 NP74 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539188 2016 NR74 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539189 2016 NS74 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539190 2016 NT74 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539191 2016 NU74 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539192 2016 ND75 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
539193 2016 NS75 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
539194 2016 NH76 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539195 2016 NR78 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539196 2016 NB79 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539197 2016 NK80 15/03/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
539198 2016 NW80 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539199 2016 NY80 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539200 2016 NB81 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539201 2016 NJ81 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539202 2016 NL81 07/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539203 2016 NO81 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
539204 2016 NR81 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
539205 2016 NE82 27/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
539206 2016 NG82 09/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539207 2016 NQ82 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539208 2016 NV82 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539209 2016 NA83 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539210 2016 NK83 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539211 2016 NX83 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
539212 2016 NA84 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539213 2016 NK84 25/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539214 2016 NM84 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539215 2016 NP84 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539216 2016 NR84 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539217 2016 NW84 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
539218 2016 NH85 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539219 2016 NR87 09/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
539220 2016 NT87 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539221 2016 NX87 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539222 2016 NQ88 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539223 2016 NK89 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539224 2016 NL90 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539225 2016 NM90 09/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539226 2016 NO90 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539227 2016 NP90 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539228 2016 NQ90 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
539229 2016 NR90 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539230 2016 NS90 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539231 2016 OK2 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539232 2016 OQ4 30/06/1997 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
539233 2016 OZ5 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539234 2016 OP6 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539235 2016 OR6 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
539236 2016 OA7 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539237 2016 OB7 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539238 2016 OH7 25/09/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
539239 2016 OR7 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
539240 2016 OL8 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539241 2016 PX3 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539242 2016 PV5 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539243 2016 PC7 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539244 2016 PP11 21/03/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
539245 2016 PY11 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539246 2016 PE12 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
539247 2016 PQ12 31/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
539248 2016 PV12 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
539249 2016 PB14 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539250 2016 PL24 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539251 2016 PB29 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539252 2016 PR30 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539253 2016 PK31 06/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
539254 2016 PB36 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539255 2016 PS37 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539256 2016 PU37 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539257 2016 PJ50 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539258 2016 PJ51 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
539259 2016 PR55 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539260 2016 PF68 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539261 2016 PD69 19/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
539262 2016 PF71 06/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
539263 2016 PJ72 03/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
539264 2016 PG75 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539265 2016 PN77 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539266 2016 PP77 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
539267 2016 PS77 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
539268 2016 PV77 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
539269 2016 PT78 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539270 2016 PB83 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539271 2016 PA84 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539272 2016 PB85 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539273 2016 PX85 16/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
539274 2016 PC87 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539275 2016 PN87 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539276 2016 PY88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539277 2016 PT89 14/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
539278 2016 PW89 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
539279 2016 PG90 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
539280 2016 PP90 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539281 2016 PS90 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
539282 2016 PT90 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539283 2016 PC91 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539284 2016 PJ91 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539285 2016 PK91 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
539286 2016 PS91 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539287 2016 PY91 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539288 2016 PZ91 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539289 2016 PC92 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539290 2016 PD92 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
539291 2016 PE92 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539292 2016 PJ92 12/05/2015 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
539293 2016 PL92 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539294 2016 PM92 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539295 2016 PO92 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539296 2016 PP92 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539297 2016 PR92 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539298 2016 PS92 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539299 2016 PT92 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539300 2016 PV92 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539301 2016 PL93 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539302 2016 PO93 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539303 2016 PR93 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539304 2016 PS93 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539305 2016 PA94 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539306 2016 PB94 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
539307 2016 PQ94 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539308 2016 PS94 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539309 2016 PT94 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539310 2016 PV94 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539311 2016 PC95 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539312 2016 PD95 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539313 2016 PF95 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539314 2016 PG95 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539315 2016 PJ95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539316 2016 PK95 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539317 2016 PL95 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539318 2016 PM95 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539319 2016 PO95 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539320 2016 PQ95 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539321 2016 PX95 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539322 2016 PY95 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539323 2016 PB96 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539324 2016 PE96 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539325 2016 PH96 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539326 2016 PJ96 27/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
539327 2016 PK96 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539328 2016 PM96 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539329 2016 PO96 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539330 2016 PQ96 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539331 2016 PD97 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539332 2016 PG97 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539333 2016 PU97 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
539334 2016 PW97 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539335 2016 PY97 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539336 2016 PL98 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
539337 2016 PO98 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539338 2016 PV98 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
539339 2016 PM99 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539340 2016 PN99 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539341 2016 PV99 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
539342 2016 PW99 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539343 2016 PX99 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
539344 2016 PY99 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539345 2016 PD100 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
539346 2016 PJ100 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539347 2016 PM100 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539348 2016 PN100 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539349 2016 PR100 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539350 2016 PS100 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539351 2016 PT100 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539352 2016 PU100 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539353 2016 PW100 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539354 2016 PZ100 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539355 2016 PC101 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539356 2016 PD101 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539357 2016 PL101 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539358 2016 PM101 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539359 2016 PN101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539360 2016 PP101 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539361 2016 PU101 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539362 2016 PY101 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539363 2016 PC102 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
539364 2016 PG102 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539365 2016 PH102 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539366 2016 PK102 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539367 2016 PL102 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539368 2016 PP102 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539369 2016 PQ102 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539370 2016 PT102 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539371 2016 PU102 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539372 2016 PW102 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539373 2016 PX102 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539374 2016 PZ102 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539375 2016 PB103 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539376 2016 PH103 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539377 2016 PK103 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539378 2016 PL103 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539379 2016 PQ103 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539380 2016 PR103 06/02/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
539381 2016 PD104 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539382 2016 PX105 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539383 2016 PC106 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539384 2016 PD106 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
539385 2016 PF106 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539386 2016 PQ106 02/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
539387 2016 PX106 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539388 2016 PA107 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539389 2016 PC110 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539390 2016 PN110 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
539391 2016 PO110 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539392 2016 PV110 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539393 2016 PB111 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539394 2016 PK111 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539395 2016 PN111 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539396 2016 PV111 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539397 2016 PB112 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539398 2016 PT113 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539399 2016 PU113 21/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
539400 2016 PA114 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539401 2016 PJ114 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539402 2016 PL114 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539403 2016 PA115 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539404 2016 PG116 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539405 2016 PC117 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539406 2016 PG117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539407 2016 PK117 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539408 2016 PZ117 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539409 2016 PG118 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539410 2016 PP120 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539411 2016 PU120 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
539412 2016 PX120 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539413 2016 PC121 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539414 2016 PD121 11/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539415 2016 PH122 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
539416 2016 PV122 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539417 2016 PZ122 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539418 2016 PA123 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539419 2016 PK123 21/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
539420 2016 PP123 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539421 2016 PT123 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539422 2016 PA124 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
539423 2016 PJ124 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539424 2016 PN124 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539425 2016 PT124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539426 2016 PU124 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539427 2016 PE125 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539428 2016 PM125 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539429 2016 PS125 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539430 2016 PG126 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539431 2016 PM126 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539432 2016 PV126 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539433 2016 PC127 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539434 2016 PR127 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539435 2016 PS127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539436 2016 PU127 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539437 2016 PD128 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539438 2016 PH128 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
539439 2016 QG4 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
539440 2016 QR4 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539441 2016 QA5 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539442 2016 QC5 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
539443 2016 QA6 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539444 2016 QK7 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
539445 2016 QX8 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539446 2016 QG9 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
539447 2016 QS9 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539448 2016 QX9 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539449 2016 QU11 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539450 2016 QV13 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539451 2016 QY14 24/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
539452 2016 QE16 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539453 2016 QG19 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539454 2016 QP19 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539455 2016 QS19 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539456 2016 QZ19 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539457 2016 QK22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
539458 2016 QN26 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
539459 2016 QK27 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539460 2016 QR27 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539461 2016 QD31 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539462 2016 QG32 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539463 2016 QX35 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539464 2016 QF37 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
539465 2016 QX39 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539466 2016 QQ41 29/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539467 2016 QA42 10/05/2012 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
539468 2016 QS42 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539469 2016 QT46 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539470 2016 QC47 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539471 2016 QF47 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539472 2016 QA50 13/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
539473 2016 QU50 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539474 2016 QC51 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539475 2016 QG55 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539476 2016 QS55 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539477 2016 QX56 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539478 2016 QL57 06/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539479 2016 QS57 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
539480 2016 QL58 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539481 2016 QY64 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
539482 2016 QT65 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539483 2016 QP66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539484 2016 QL68 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539485 2016 QL72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539486 2016 QS72 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539487 2016 QX72 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
539488 2016 QD73 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539489 2016 QV75 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539490 2016 QX75 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539491 2016 QG76 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539492 2016 QL77 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539493 2016 QK79 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539494 2016 QM79 13/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
539495 2016 QQ82 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539496 2016 QK84 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539497 2016 QK85 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
539498 2016 QH86 16/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539499 2016 QT87 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539500 2016 QW87 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539501 2016 QL88 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539502 2016 QU88 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539503 2016 QW88 04/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
539504 2016 QY88 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539505 2016 QA89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539506 2016 QB89 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539507 2016 QD89 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539508 2016 QE89 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539509 2016 QH89 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539510 2016 QN89 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539511 2016 QA90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539512 2016 QD90 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539513 2016 QG90 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539514 2016 QJ90 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
539515 2016 QO90 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539516 2016 QL91 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
539517 2016 QQ91 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539518 2016 QX91 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539519 2016 QY91 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539520 2016 QJ92 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539521 2016 QK92 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539522 2016 QM92 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539523 2016 QN92 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539524 2016 QQ92 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539525 2016 QV92 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539526 2016 QY92 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539527 2016 QG94 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539528 2016 QU94 15/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
539529 2016 QX94 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539530 2016 QY94 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539531 2016 QB95 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539532 2016 RY1 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539533 2016 RY3 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
539534 2016 RA5 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539535 2016 RQ6 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539536 2016 RF7 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539537 2016 RV8 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539538 2016 RL9 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
539539 2016 RZ9 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
539540 2016 RN11 13/01/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
539541 2016 RE13 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539542 2016 RH14 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539543 2016 RA21 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
539544 2016 RG22 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
539545 2016 RL22 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539546 2016 RD25 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
539547 2016 RK25 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539548 2016 RW25 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
539549 2016 RZ25 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539550 2016 RH26 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539551 2016 RR26 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539552 2016 RK27 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539553 2016 RJ28 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539554 2016 RQ30 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539555 2016 RZ32 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539556 2016 RN33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539557 2016 RV34 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539558 2016 RK35 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539559 2016 RR37 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
539560 2016 RV37 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539561 2016 RW39 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539562 2016 RM44 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539563 2016 RH45 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539564 2016 RM45 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539565 2016 RO45 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539566 2016 RU45 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
539567 2016 RV45 10/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
539568 2016 RX45 02/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539569 2016 RA46 25/03/2014 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
539570 2016 RM46 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539571 2016 RT46 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539572 2016 RY46 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539573 2016 RZ46 06/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
539574 2016 RA47 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539575 2016 RB47 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539576 2016 RE47 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539577 2016 RZ47 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539578 2016 RJ48 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
539579 2016 RL49 26/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539580 2016 RS49 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539581 2016 RV49 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539582 2016 RC50 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539583 2016 RJ50 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539584 2016 SM4 13/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539585 2016 SU4 29/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
539586 2016 SW4 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539587 2016 SZ4 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539588 2016 SX5 29/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
539589 2016 SJ7 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
539590 2016 SD8 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539591 2016 SH9 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539592 2016 SU10 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539593 2016 ST11 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539594 2016 SV14 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539595 2016 SJ15 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539596 2016 SO21 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539597 2016 SP21 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
539598 2016 SC24 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539599 2016 SG25 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539600 2016 SO25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539601 2016 SS25 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539602 2016 SD26 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539603 2016 SF28 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
539604 2016 SV28 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539605 2016 SR29 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539606 2016 SS31 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539607 2016 SO33 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539608 2016 SY34 03/06/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
539609 2016 SZ34 20/03/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
539610 2016 SR38 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539611 2016 SG40 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
539612 2016 SK40 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539613 2016 SZ40 02/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539614 2016 SB41 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539615 2016 SM41 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539616 2016 SA42 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539617 2016 SS42 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539618 2016 SB44 14/08/2012 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
539619 2016 SG44 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539620 2016 SA46 07/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
539621 2016 SB46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
539622 2016 SC48 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539623 2016 SV48 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539624 2016 SC49 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539625 2016 SG49 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539626 2016 SM49 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539627 2016 SS49 30/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539628 2016 ST49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539629 2016 SA50 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539630 2016 SC50 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539631 2016 SE50 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539632 2016 SL50 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
539633 2016 SN50 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539634 2016 SO50 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539635 2016 SR50 09/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539636 2016 ST50 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539637 2016 SX50 04/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
539638 2016 SY50 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539639 2016 SC51 10/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539640 2016 SD51 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539641 2016 SE51 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539642 2016 SF51 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539643 2016 SG51 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539644 2016 SH51 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539645 2016 SJ51 14/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
539646 2016 SN51 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539647 2016 SR51 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539648 2016 ST51 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539649 2016 SF54 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539650 2016 SQ54 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539651 2016 SE59 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539652 2016 TW 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
539653 2016 TT2 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
539654 2016 TC4 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539655 2016 TF4 22/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
539656 2016 TL4 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539657 2016 TO4 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539658 2016 TQ4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539659 2016 TD6 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539660 2016 TW11 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539661 2016 TQ12 25/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
539662 2016 TB16 18/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
539663 2016 TT22 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539664 2016 TS25 25/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
539665 2016 TJ26 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539666 2016 TX27 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
539667 2016 TL29 19/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
539668 2016 TW30 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
539669 2016 TM34 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539670 2016 TU34 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539671 2016 TW34 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
539672 2016 TE35 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
539673 2016 TO40 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539674 2016 TN42 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539675 2016 TQ42 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539676 2016 TM43 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539677 2016 TP45 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539678 2016 TZ46 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539679 2016 TL47 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539680 2016 TE53 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539681 2016 TE61 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
539682 2016 TN63 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539683 2016 TB66 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
539684 2016 TJ66 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539685 2016 TG70 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
539686 2016 TK70 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539687 2016 TZ72 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
539688 2016 TE75 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539689 2016 TF75 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539690 2016 TZ75 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539691 2016 TJ78 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
539692 2016 TD79 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539693 2016 TB86 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539694 2016 TE93 13/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
539695 2016 TS96 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539696 2016 TT96 22/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
539697 2016 TB97 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
539698 2016 TL97 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
539699 2016 TN97 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539700 2016 TT97 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539701 2016 TL98 26/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
539702 2016 TR98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539703 2016 TX98 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539704 2016 TB100 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539705 2016 TM100 07/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
539706 2016 TN100 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
539707 2016 UM 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
539708 2016 UV 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
539709 2016 UN1 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539710 2016 UT2 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539711 2016 UL3 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539712 2016 UO11 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
539713 2016 UP11 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539714 2016 UW11 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539715 2016 UK12 27/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539716 2016 UF14 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
539717 2016 UN14 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539718 2016 UK23 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539719 2016 UR29 14/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
539720 2016 US30 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539721 2016 UD35 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539722 2016 UW37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539723 2016 UA38 03/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
539724 2016 UL38 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
539725 2016 UP38 08/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
539726 2016 UK39 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
539727 2016 UU44 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
539728 2016 UV49 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539729 2016 UB50 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
539730 2016 UC52 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539731 2016 UN58 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
539732 2016 UK59 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
539733 2016 UC60 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
539734 2016 UY61 03/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
539735 2016 UH63 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
539736 2016 UK64 20/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
539737 2016 US64 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
539738 2016 UN68 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539739 2016 UT68 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
539740 2016 UP69 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539741 2016 UR69 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
539742 2016 UQ70 12/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
539743 2016 UK72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539744 2016 UX73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539745 2016 UK78 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539746 2016 UD80 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
539747 2016 UQ81 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539748 2016 US81 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539749 2016 UP85 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539750 2016 UH86 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
539751 2016 UU86 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539752 2016 UK89 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539753 2016 UL89 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
539754 2016 UY93 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539755 2016 UH95 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
539756 2016 UB96 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539757 2016 UK96 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539758 2016 UN102 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
539759 2016 UO107 01/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
539760 2016 UO116 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539761 2016 UK128 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
539762 2016 UO135 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539763 2016 UV135 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539764 2016 UU136 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539765 2016 UM141 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539766 2016 UZ142 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
539767 2016 UF148 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
539768 2016 UT148 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539769 2016 UY148 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539770 2016 VL12 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539771 2016 VM19 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539772 2016 WG4 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
539773 2016 WR4 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539774 2016 WQ10 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
539775 2016 WY10 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539776 2016 WL12 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
539777 2016 WN18 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539778 2016 WO20 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
539779 2016 WD21 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
539780 2016 WF24 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539781 2016 WL24 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539782 2016 WC42 21/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
539783 2016 WH46 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
539784 2016 WU51 09/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
539785 2016 WT52 26/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
539786 2016 WT55 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539787 2016 WG56 18/10/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
539788 2016 WD57 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
539789 2016 XT20 04/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539790 2016 YP9 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 5,3 km MPC · JPL
539791 2016 YH11 24/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
539792 2017 AX2 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539793 2017 AP21 25/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539794 2017 BK29 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
539795 2017 BT29 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539796 2017 BB56 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
539797 2017 BG60 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
539798 2017 BD93 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539799 2017 BP136 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
539800 2017 CD 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539801 2017 CL 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
539802 2017 CB1 04/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
539803 2017 CE3 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
539804 2017 CQ4 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
539805 2017 CG5 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
539806 2017 CR16 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
539807 2017 CS28 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
539808 2017 CS31 27/01/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
539809 2017 CF33 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539810 2017 CO35 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539811 2017 DQ 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
539812 2017 DZ1 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539813 2017 DY3 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
539814 2017 DW4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
539815 2017 DY6 23/03/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
539816 2017 DH7 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539817 2017 DN11 21/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
539818 2017 DR14 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
539819 2017 DB15 13/03/2012 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
539820 2017 DE15 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539821 2017 DY18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539822 2017 DR24 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539823 2017 DM25 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539824 2017 DZ29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
539825 2017 DC37 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
539826 2017 DD37 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539827 2017 DN37 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
539828 2017 DY38 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
539829 2017 DZ38 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
539830 2017 DS44 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
539831 2017 DH62 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
539832 2017 DO64 03/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
539833 2017 DR74 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
539834 2017 DJ78 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539835 2017 DR78 02/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
539836 2017 DH80 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
539837 2017 DS82 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
539838 2017 DW82 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
539839 2017 DH84 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539840 2017 DU85 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
539841 2017 DA86 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539842 2017 DJ87 14/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
539843 2017 DH88 31/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
539844 2017 DU88 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
539845 2017 DO91 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539846 2017 DR95 26/02/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
539847 2017 DE103 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
539848 2017 DG104 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539849 2017 DO105 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539850 2017 DR107 28/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
539851 2017 DP116 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
539852 2017 DA123 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
539853 2017 EP 08/12/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
539854 2017 EL1 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539855 2017 EN1 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
539856 2017 EV2 05/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 230 m MPC · JPL
539857 2017 EO3 21/12/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
539858 2017 EY3 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539859 2017 EF11 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
539860 2017 EH14 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
539861 2017 EP14 21/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
539862 2017 EN17 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
539863 2017 EY24 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
539864 2017 FA 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
539865 2017 FC 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
539866 2017 FD 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539867 2017 FL 26/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
539868 2017 FT1 12/09/2013 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
539869 2017 FX1 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539870 2017 FG2 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
539871 2017 FL2 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539872 2017 FV8 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539873 2017 FA24 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
539874 2017 FU24 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
539875 2017 FQ25 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
539876 2017 FV25 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
539877 2017 FQ29 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539878 2017 FP31 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539879 2017 FF32 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
539880 2017 FO35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539881 2017 FG39 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
539882 2017 FN40 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
539883 2017 FM41 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539884 2017 FE42 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539885 2017 FF42 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539886 2017 FM47 08/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
539887 2017 FZ50 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
539888 2017 FP59 06/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
539889 2017 FW59 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539890 2017 FG64 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
539891 2017 FJ65 17/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
539892 2017 FG70 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539893 2017 FD76 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539894 2017 FY76 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539895 2017 FS78 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539896 2017 FY78 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539897 2017 FA79 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539898 2017 FR88 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539899 2017 FE91 13/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
539900 2017 FP92 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
539901 2017 FX94 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
539902 2017 FZ100 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539903 2017 FD102 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
539904 2017 FT103 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
539905 2017 FT106 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539906 2017 FX106 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
539907 2017 FQ108 31/03/2014 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
539908 2017 FF109 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539909 2017 FE112 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
539910 2017 FY112 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539911 2017 FU115 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
539912 2017 FV117 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
539913 2017 FN120 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539914 2017 FH125 19/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
539915 2017 FF127 05/12/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
539916 2017 FS127 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
539917 2017 FW127 07/10/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
539918 2017 FC128 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539919 2017 FX128 22/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
539920 2017 FA131 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
539921 2017 FW157 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
539922 2017 FA160 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539923 2017 FX161 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
539924 2017 GE 22/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
539925 2017 GF4 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539926 2017 GD5 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539927 2017 GV5 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
539928 2017 GE6 30/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
539929 2017 GB7 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
539930 2017 GP7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
539931 2017 GQ7 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539932 2017 GS7 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
539933 2017 GG9 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
539934 2017 GH9 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
539935 2017 GR9 16/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
539936 2017 GB10 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
539937 2017 HL 07/11/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
539938 2017 HR 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
539939 2017 HP1 11/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
539940 2017 HW1 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS AMO 980 m MPC · JPL
539941 2017 HX1 09/12/2010 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
539942 2017 HO2 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
539943 2017 HA3 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
539944 2017 HF3 23/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
539945 2017 HK4 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
539946 2017 HB5 18/03/2004 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
539947 2017 HP5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
539948 2017 HA8 08/04/2010 WISE WISE 710 m MPC · JPL
539949 2017 HB8 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
539950 2017 HR8 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
539951 2017 HZ10 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539952 2017 HD12 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
539953 2017 HM12 01/09/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
539954 2017 HN12 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539955 2017 HG13 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539956 2017 HS14 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539957 2017 HZ14 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539958 2017 HT20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
539959 2017 HL22 28/07/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
539960 2017 HF25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
539961 2017 HY31 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
539962 2017 HW35 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
539963 2017 HS40 02/03/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
539964 2017 HZ40 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
539965 2017 HM46 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
539966 2017 HQ48 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
539967 2017 HO50 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
539968 2017 HM61 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539969 2017 HT62 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
539970 2017 JR 23/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
539971 2017 JW 18/11/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
539972 2017 JE1 22/08/2015 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
539973 2017 JF1 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539974 2017 JJ1 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
539975 2017 JL1 10/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
539976 2017 JN1 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
539977 2017 JC2 21/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
539978 2017 JF2 12/08/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
539979 2017 JG2 20/08/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
539980 2017 JY2 02/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
539981 2017 JJ3 04/08/2011 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
539982 2017 JK3 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
539983 2017 JX3 09/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
539984 2017 JL4 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
539985 2017 JH6 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
539986 2017 KA 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539987 2017 KC 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
539988 2017 KM 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
539989 2017 KT 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
539990 2017 KC2 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
539991 2017 KN2 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
539992 2017 KP2 03/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
539993 2017 KR2 13/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
539994 2017 KZ3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
539995 2017 KO5 02/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
539996 2017 KJ10 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
539997 2017 KU11 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
539998 2017 KV11 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
539999 2017 KJ12 31/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
540000 2017 KN12 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001