Danh sách tiểu hành tinh/352001–353000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352001 2006 UG221 17/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352002 2006 UH227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
352003 2006 UA253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352004 2006 UG253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352005 2006 UE274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352006 2006 UK287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352007 2006 UZ289 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352008 2006 UK329 23/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
352009 2006 UN332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
352010 2006 UR334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352011 2006 UG335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352012 2006 UM346 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352013 2006 UT360 27/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
352014 2006 VC5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352015 2006 VP7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352016 2006 VB8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352017 2006 VR13 12/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
352018 2006 VW15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352019 2006 VA17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352020 2006 VS17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352021 2006 VC22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352022 2006 VP24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352023 2006 VP27 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352024 2006 VB30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352025 2006 VJ36 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
352026 2006 VM45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352027 2006 VS54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352028 2006 VE56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352029 2006 VR58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352030 2006 VR59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352031 2006 VX67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352032 2006 VA68 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352033 2006 VK73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352034 2006 VN73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352035 2006 VV80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352036 2006 VT83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352037 2006 VU84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352038 2006 VK86 14/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
352039 2006 VH87 14/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352040 2006 VY89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352041 2006 VU97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352042 2006 VV104 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352043 2006 VT107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352044 2006 VX107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352045 2006 VD109 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352046 2006 VA112 13/11/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
352047 2006 VO129 15/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
352048 2006 VR142 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352049 2006 VX145 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352050 2006 VH146 15/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352051 2006 VN152 09/11/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
352052 2006 VB154 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352053 2006 VO155 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
352054 2006 VT155 15/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352055 2006 VR173 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352056 2006 VX173 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352057 2006 WW33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352058 2006 WG36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352059 2006 WW36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352060 2006 WF50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352061 2006 WV50 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352062 2006 WA57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352063 2006 WU58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352064 2006 WM72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352065 2006 WL73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352066 2006 WM73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352067 2006 WG85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352068 2006 WL94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352069 2006 WY107 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352070 2006 WH108 19/11/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
352071 2006 WC111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352072 2006 WQ111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352073 2006 WW113 20/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352074 2006 WB116 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
352075 2006 WM128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
352076 2006 WN130 26/11/2006 Jornada D. S. Dixon 3,4 km MPC · JPL
352077 2006 WU132 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352078 2006 WC149 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352079 2006 WM151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
352080 2006 WN174 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352081 2006 WT187 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352082 2006 WG188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352083 2006 WB193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352084 2006 WH193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
352085 2006 WZ199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
352086 2006 XW6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
352087 2006 XY8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352088 2006 XD11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352089 2006 XZ22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352090 2006 XU23 07/08/2005 Needville J. Dellinger 2,1 km MPC · JPL
352091 2006 XC31 12/12/2006 Marly P. Kocher 6,3 km MPC · JPL
352092 2006 XC56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
352093 2006 XW63 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352094 2006 XM71 13/12/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
352095 2006 XR71 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352096 2006 YP10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352097 2006 YN26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352098 2006 YD40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352099 2006 YP45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352100 2006 YM53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352101 2007 AE6 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
352102 2007 AG12 13/01/2007 Mauna Kea D. D. Balam 450 m MPC · JPL
352103 2007 AN20 10/01/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
352104 2007 BA5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
352105 2007 BS9 17/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
352106 2007 BB17 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352107 2007 BF20 23/01/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
352108 2007 BX55 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
352109 2007 BD59 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352110 2007 CM22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352111 2007 CS55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
352112 2007 CO59 10/02/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
352113 2007 CU59 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
352114 2007 CG65 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
352115 2007 DD32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352116 2007 DU98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352117 2007 EB39 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352118 2007 EK56 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352119 2007 EO139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352120 2007 EO141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352121 2007 EP182 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352122 2007 EU190 13/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352123 2007 EZ198 10/03/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
352124 2007 EZ214 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352125 2007 EJ223 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352126 2007 FJ46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352127 2007 FO49 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352128 2007 GZ40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352129 2007 GO62 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
352130 2007 GY65 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
352131 2007 GU73 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352132 2007 HF23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352133 2007 HH55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352134 2007 HJ61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
352135 2007 HX68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352136 2007 HW77 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352137 2007 HQ97 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352138 2007 JN8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
352139 2007 JL26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352140 2007 JV38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352141 2007 JB45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352142 2007 LB18 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352143 2007 LR32 15/06/2007 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
352144 2007 MU12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352145 2007 MC17 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352146 2007 MH27 23/06/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
352147 2007 OD5 23/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 820 m MPC · JPL
352148 Tarcisiozani 2007 PH 04/08/2007 Lumezzane M. Micheli, G. P. Pizzetti 1,9 km MPC · JPL
352149 2007 PU7 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
352150 2007 PA10 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352151 2007 PC10 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352152 2007 PZ22 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
352153 2007 PM24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
352154 2007 PV45 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352155 2007 PP47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
352156 2007 PE48 11/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
352157 2007 PB50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352158 2007 QN 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
352159 2007 QS11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352160 2007 RE 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 1,2 km MPC · JPL
352161 2007 RJ7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
352162 2007 RV15 12/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,1 km MPC · JPL
352163 2007 RO19 05/09/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
352164 2007 RE24 03/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352165 2007 RL24 03/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352166 2007 RM29 04/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352167 2007 RN39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 900 m MPC · JPL
352168 2007 RB41 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
352169 2007 RE53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352170 2007 RZ66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352171 2007 RP75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352172 2007 RQ78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352173 2007 RF81 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352174 2007 RH90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352175 2007 RT93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352176 2007 RM114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352177 2007 RM118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
352178 2007 RN125 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352179 2007 RP138 15/09/2007 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
352180 2007 RD143 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352181 2007 RL147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
352182 2007 RM165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352183 2007 RM173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352184 2007 RZ184 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352185 2007 RW189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352186 2007 RN204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352187 2007 RU207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352188 2007 RF213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352189 2007 RK221 14/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352190 2007 RP227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352191 2007 RS230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352192 2007 RD233 12/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352193 2007 RM243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352194 2007 RX246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352195 2007 RQ249 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352196 2007 RS272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352197 2007 RF277 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
352198 2007 RT283 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352199 2007 RF284 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352200 2007 RZ284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352201 2007 RA288 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352202 2007 RY289 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352203 2007 RF291 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352204 2007 RR295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352205 2007 RH311 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
352206 2007 RV312 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
352207 2007 RZ315 13/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
352208 2007 SV10 21/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 1,5 km MPC · JPL
352209 2007 SH11 20/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
352210 2007 SB12 22/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
352211 2007 SZ12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352212 2007 SE22 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352213 2007 TW2 03/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
352214 2007 TY4 02/10/2007 Charleston ARO 1,3 km MPC · JPL
352215 2007 TN18 04/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
352216 2007 TJ20 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352217 2007 TJ24 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352218 2007 TP30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352219 2007 TZ31 05/10/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
352220 2007 TB33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352221 2007 TC34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352222 2007 TQ35 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
352223 2007 TD56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352224 2007 TZ63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352225 2007 TB65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352226 2007 TT65 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352227 2007 TV66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
352228 2007 TF67 03/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
352229 2007 TD70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352230 2007 TD73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
352231 2007 TL78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352232 2007 TJ79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352233 2007 TP82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352234 2007 TR82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
352235 2007 TW107 04/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352236 2007 TO111 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352237 2007 TY125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352238 2007 TB132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352239 2007 TV134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352240 2007 TZ136 08/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352241 2007 TS137 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352242 2007 TG139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352243 2007 TW142 14/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,9 km MPC · JPL
352244 2007 TO143 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
352245 2007 TO150 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
352246 2007 TB161 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
352247 2007 TQ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352248 2007 TJ163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
352249 2007 TC165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352250 2007 TC168 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352251 2007 TV169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
352252 2007 TF172 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
352253 2007 TB174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352254 2007 TJ178 10/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
352255 2007 TZ180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
352256 2007 TS186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
352257 2007 TQ188 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352258 2007 TF195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352259 2007 TG201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352260 2007 TR209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352261 2007 TY213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352262 2007 TU214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352263 2007 TT215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352264 2007 TG222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352265 2007 TJ247 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
352266 2007 TM250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352267 2007 TM266 07/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352268 2007 TB269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352269 2007 TD270 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
352270 2007 TX278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352271 2007 TC284 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352272 2007 TQ285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352273 2007 TF298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 2,4 km MPC · JPL
352274 2007 TZ306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352275 2007 TV310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352276 2007 TQ322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352277 2007 TZ337 13/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
352278 2007 TZ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352279 2007 TS353 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352280 2007 TT371 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352281 2007 TO372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
352282 2007 TR372 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,2 km MPC · JPL
352283 2007 TN377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352284 2007 TX378 13/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352285 2007 TQ388 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352286 2007 TR392 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352287 2007 TM396 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352288 2007 TS399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352289 2007 TU411 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352290 2007 TY413 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352291 2007 TZ413 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352292 2007 TG419 10/10/2007 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
352293 2007 TR419 02/10/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
352294 2007 TG421 11/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352295 2007 TG426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352296 2007 TW426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352297 2007 TW429 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352298 2007 TT434 11/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
352299 2007 TB441 10/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352300 2007 TO442 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352301 2007 TV444 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352302 2007 TO448 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352303 2007 TF453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
352304 2007 UT5 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 5,9 km MPC · JPL
352305 2007 UF8 16/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
352306 2007 UB15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352307 2007 UT25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352308 2007 UE36 19/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352309 2007 UZ46 20/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
352310 2007 UM47 19/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
352311 2007 UP59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352312 2007 UE62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352313 2007 UP74 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352314 2007 UR79 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352315 2007 UF81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352316 2007 US82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352317 2007 UE86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352318 2007 UM91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352319 2007 UZ103 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352320 2007 UN106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352321 2007 UG109 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352322 2007 UQ113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352323 2007 UB114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352324 2007 UN116 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352325 2007 US123 31/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352326 2007 UX126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352327 2007 UB128 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352328 2007 UC129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352329 2007 UW130 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352330 2007 UM136 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352331 2007 UY139 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352332 2007 UB142 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352333 Sylvievauclair 2007 VV 01/11/2007 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
352334 2007 VL7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 3,2 km MPC · JPL
352335 2007 VV12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352336 2007 VC14 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352337 2007 VG28 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352338 2007 VS44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352339 2007 VG47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352340 2007 VA58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352341 2007 VK66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352342 2007 VA74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352343 2007 VO75 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352344 2007 VL85 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352345 2007 VA86 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
352346 2007 VX100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352347 2007 VW105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352348 2007 VB108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352349 2007 VG110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352350 2007 VT124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352351 2007 VQ133 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
352352 2007 VN136 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352353 2007 VW166 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352354 2007 VY167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352355 2007 VX170 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352356 2007 VB183 08/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
352357 2007 VA185 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
352358 2007 VO190 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352359 2007 VP190 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352360 2007 VX203 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352361 2007 VD205 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352362 2007 VJ206 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352363 2007 VH210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352364 2007 VN214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352365 2007 VB216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352366 2007 VO216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352367 2007 VS233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352368 2007 VR242 12/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352369 2007 VH243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352370 2007 VG244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
352371 2007 VL254 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352372 2007 VA255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352373 2007 VG260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
352374 2007 VM263 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352375 2007 VM269 14/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352376 2007 VF278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352377 2007 VL286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352378 2007 VW294 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352379 2007 VD298 11/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352380 2007 VE299 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
352381 2007 VF304 07/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352382 2007 VU309 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352383 2007 VN318 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352384 2007 VZ323 05/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
352385 2007 VD328 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
352386 2007 VO331 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352387 2007 VP331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352388 2007 WB6 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
352389 2007 WP8 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352390 2007 WK11 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352391 2007 WG15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352392 2007 WM22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352393 2007 WV36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352394 2007 WQ38 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352395 2007 WM51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
352396 2007 WG56 29/11/2007 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
352397 2007 WS62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
352398 2007 WA63 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352399 2007 XY1 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352400 2007 XM5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352401 2007 XS9 05/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
352402 2007 XS14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352403 2007 XU14 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352404 2007 XC19 12/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
352405 2007 XJ26 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352406 2007 XG30 15/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352407 2007 XC40 13/12/2007 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
352408 2007 XG41 14/12/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352409 2007 XH41 14/12/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
352410 2007 XJ42 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352411 2007 XF52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352412 2007 XX52 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352413 2007 XZ52 04/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352414 2007 XF53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352415 2007 XX53 14/12/2007 Charleston ARO 3,1 km MPC · JPL
352416 2007 XJ56 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
352417 2007 XA58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352418 2007 YN13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352419 2007 YR17 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352420 2007 YO20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352421 2007 YM22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
352422 2007 YZ35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352423 2007 YJ43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352424 2007 YV45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
352425 2007 YY48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352426 2007 YF64 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352427 2007 YL66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352428 2007 YW72 19/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
352429 2007 YC73 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352430 2007 YB74 31/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352431 2008 AY4 07/01/2008 Lulin LUSS 3,7 km MPC · JPL
352432 2008 AY12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352433 2008 AV13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352434 2008 AZ16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352435 2008 AO20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352436 2008 AK21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352437 2008 AS23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352438 2008 AB25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352439 2008 AN27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352440 2008 AR28 11/01/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
352441 2008 AP34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352442 2008 AM35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352443 2008 AD36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352444 2008 AR40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352445 2008 AY41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352446 2008 AF43 10/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352447 2008 AB45 10/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352448 2008 AU49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352449 2008 AM54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352450 2008 AE59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352451 2008 AU65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352452 2008 AF68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352453 2008 AN69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352454 2008 AO73 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352455 2008 AW75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352456 2008 AQ78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352457 2008 AB84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352458 2008 AU84 05/01/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,3 km MPC · JPL
352459 2008 AQ85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352460 2008 AA86 28/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352461 2008 AW94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352462 2008 AN100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352463 2008 AA102 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352464 2008 AS106 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352465 2008 AO108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352466 2008 AL111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352467 2008 AC115 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352468 2008 AC117 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352469 2008 AU126 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352470 2008 AJ130 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352471 2008 AY136 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352472 2008 BN 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
352473 2008 BD2 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352474 2008 BZ2 21/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
352475 2008 BD4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352476 2008 BJ5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352477 2008 BL16 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
352478 2008 BV19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352479 2008 BO31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352480 2008 BH32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352481 2008 BN33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352482 2008 BG40 30/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
352483 2008 BR41 30/01/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
352484 2008 BD48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352485 2008 BD49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352486 2008 BW49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352487 2008 BZ50 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352488 2008 BS53 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352489 2008 CF4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
352490 2008 CO4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352491 2008 CS4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352492 2008 CL5 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
352493 2008 CG8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352494 2008 CL10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352495 2008 CV10 03/02/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
352496 2008 CF14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352497 2008 CM15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
352498 2008 CL16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352499 2008 CK28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
352500 2008 CP29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352501 2008 CC37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352502 2008 CQ37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352503 2008 CL52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352504 2008 CX62 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352505 2008 CA69 07/02/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
352506 2008 CF74 09/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352507 2008 CO74 07/02/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
352508 2008 CY74 10/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
352509 2008 CP75 10/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
352510 2008 CZ81 22/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352511 2008 CN83 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352512 2008 CJ87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352513 2008 CM89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352514 2008 CL95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352515 2008 CP98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352516 2008 CO99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352517 2008 CJ110 09/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
352518 2008 CN113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352519 2008 CU117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
352520 2008 CC118 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,5 km MPC · JPL
352521 2008 CX120 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
352522 2008 CP127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352523 2008 CO130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352524 2008 CK134 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
352525 2008 CR137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352526 2008 CF141 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352527 2008 CT144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
352528 2008 CO148 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
352529 2008 CK149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352530 2008 CW150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352531 2008 CF155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
352532 2008 CD156 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352533 2008 CX164 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352534 2008 CP176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
352535 2008 CD178 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
352536 2008 CT178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
352537 2008 CG179 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352538 2008 CN179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
352539 2008 CM180 09/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352540 2008 CQ180 09/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
352541 2008 CW185 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
352542 2008 CY190 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352543 2008 CZ190 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
352544 2008 CX192 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352545 2008 CD193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
352546 2008 CZ199 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352547 2008 CG200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
352548 2008 CD201 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352549 2008 CF202 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352550 2008 CF205 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
352551 2008 CB207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352552 2008 CQ209 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
352553 2008 CY210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352554 2008 CT211 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
352555 2008 CR212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352556 2008 CZ212 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352557 2008 CA213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352558 2008 CK213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
352559 2008 CB214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
352560 2008 CH214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
352561 2008 CW214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352562 2008 DG1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352563 2008 DC3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352564 2008 DW8 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352565 2008 DN10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352566 2008 DK12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352567 2008 DW13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352568 2008 DS18 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352569 2008 DT18 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352570 2008 DZ19 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352571 2008 DJ22 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352572 2008 DO22 10/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352573 2008 DS23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
352574 2008 DT24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
352575 2008 DF54 27/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
352576 2008 DA55 29/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
352577 2008 DD55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352578 2008 DN55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352579 2008 DD59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352580 2008 DJ60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352581 2008 DC70 28/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
352582 2008 DG70 18/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352583 2008 DA72 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352584 2008 DF87 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352585 2008 EJ8 03/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
352586 2008 EZ10 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
352587 2008 ER11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352588 2008 ED20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352589 2008 EG21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
352590 2008 ES22 03/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
352591 2008 ED24 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352592 2008 EL27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
352593 2008 ET28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352594 2008 EA41 04/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352595 2008 EP42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352596 2008 EW48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352597 2008 ET49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
352598 2008 ER52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352599 2008 EZ55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352600 2008 EB56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352601 2008 ER56 07/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352602 2008 EN69 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352603 2008 EK79 08/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352604 2008 ES87 10/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352605 2008 EH90 14/03/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
352606 2008 ET90 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352607 2008 EX92 06/03/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
352608 2008 EX93 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352609 2008 EA94 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 5,6 km MPC · JPL
352610 2008 EF97 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352611 2008 EE101 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
352612 2008 EH136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352613 2008 EC138 11/03/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
352614 2008 EM146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
352615 2008 EA152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
352616 2008 EX168 13/03/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
352617 2008 FE1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352618 2008 FQ1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352619 2008 FV2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352620 2008 FG3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352621 2008 FO6 30/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352622 2008 FA7 30/03/2008 Skylive F. Tozzi 4,5 km MPC · JPL
352623 2008 FH7 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352624 2008 FQ11 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352625 2008 FA16 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352626 2008 FT33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352627 2008 FD40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352628 2008 FA41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352629 2008 FF78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352630 2008 FX89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352631 2008 FH115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352632 2008 FJ122 30/03/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,6 km MPC · JPL
352633 2008 GM31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352634 2008 GB64 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352635 2008 GK88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
352636 2008 GW89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352637 2008 GW108 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
352638 2008 GY110 03/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
352639 2008 GZ110 03/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352640 2008 GE111 12/04/2008 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
352641 2008 HA62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352642 2008 JM 02/05/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352643 2008 JB32 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352644 2008 KQ36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352645 2008 LW2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352646 Blumbahs 2008 OZ1 25/07/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 940 m MPC · JPL
352647 2008 OD14 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
352648 2008 OA18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352649 2008 OQ22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
352650 2008 PF9 07/08/2008 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
352651 2008 QA9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
352652 2008 QR10 26/08/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
352653 2008 QE17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
352654 2008 QJ24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 770 m MPC · JPL
352655 2008 QX28 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 13 km MPC · JPL
352656 2008 QR29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
352657 2008 QS33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
352658 2008 QZ33 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
352659 2008 RE2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
352660 2008 RX3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
352661 2008 RY5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352662 2008 RM14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
352663 2008 RZ16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352664 2008 RC23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352665 2008 RW56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352666 2008 RZ58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
352667 2008 RA69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352668 2008 RQ72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
352669 2008 RN77 06/09/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
352670 2008 RU87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352671 2008 RC95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
352672 2008 RK99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352673 2008 RZ100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352674 2008 RR101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352675 2008 RO106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352676 2008 RO107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
352677 2008 RQ107 08/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352678 2008 RG109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
352679 2008 RR111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
352680 2008 RL136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352681 2008 SS3 22/09/2008 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
352682 2008 ST5 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
352683 2008 SU5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352684 2008 SU8 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
352685 2008 SP28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352686 2008 SV29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
352687 2008 SY35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352688 2008 SE46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352689 2008 SM60 20/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352690 2008 SR74 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352691 2008 SH84 27/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 790 m MPC · JPL
352692 2008 SS85 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
352693 2008 SQ88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
352694 2008 SB100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352695 2008 SE105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352696 2008 SP105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352697 2008 SE106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352698 2008 SA107 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352699 2008 SO117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352700 2008 SV118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352701 2008 SE137 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
352702 2008 SS138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352703 2008 SO151 29/09/2008 Dauban F. Kugel 630 m MPC · JPL
352704 2008 SW151 26/09/2008 Charleston ARO 580 m MPC · JPL
352705 2008 SC152 28/09/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 940 m MPC · JPL
352706 2008 SF179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
352707 2008 SQ179 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352708 2008 SH180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352709 2008 SM188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
352710 2008 SW189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352711 2008 SZ189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352712 2008 SM191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
352713 2008 SH195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
352714 2008 SS195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352715 2008 SU202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352716 2008 SF211 28/09/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
352717 2008 SR211 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352718 2008 SK217 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
352719 2008 SU218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
352720 2008 SX222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
352721 2008 SB225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352722 2008 SQ243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352723 2008 SO272 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
352724 2008 SU281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352725 2008 SV285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352726 2008 SJ287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352727 2008 SM288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352728 2008 SU288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352729 2008 SH289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
352730 2008 SX293 20/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
352731 2008 SC294 20/09/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
352732 2008 SK294 29/08/2008 Lulin Lulin Obs. 940 m MPC · JPL
352733 2008 SK300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
352734 2008 SG301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352735 2008 SQ301 23/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
352736 2008 SC304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352737 2008 TQ16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
352738 2008 TY20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352739 2008 TJ56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352740 2008 TC62 02/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352741 2008 TF64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
352742 2008 TO67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352743 2008 TW71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352744 2008 TT82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
352745 2008 TS98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352746 2008 TX101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352747 2008 TW104 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352748 2008 TS111 06/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352749 2008 TB117 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352750 2008 TO117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352751 2008 TY120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352752 2008 TP121 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352753 2008 TN139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352754 2008 TG150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352755 2008 TF162 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352756 2008 TD167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
352757 2008 TH175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352758 2008 TY177 01/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352759 2008 TC182 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352760 Tesorero 2008 UR4 24/10/2008 La Cañada J. Lacruz 660 m MPC · JPL
352761 2008 UL5 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
352762 2008 UW6 24/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
352763 2008 UJ7 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
352764 2008 UF15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352765 2008 UY16 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352766 2008 UQ24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352767 2008 UD25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352768 2008 UN32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352769 2008 UV34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352770 2008 UU41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
352771 2008 US48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352772 2008 UO49 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
352773 2008 UR54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352774 2008 UB58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352775 2008 UE70 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352776 2008 UA72 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352777 2008 UL72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352778 2008 UP74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352779 2008 UA78 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352780 2008 UE80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
352781 2008 UT90 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
352782 2008 UE97 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 730 m MPC · JPL
352783 2008 UT97 26/10/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
352784 2008 UH112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
352785 2008 US114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352786 2008 UP123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352787 2008 UP124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352788 2008 UN141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352789 2008 UB148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352790 2008 UT164 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
352791 2008 UR179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352792 2008 UB187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
352793 2008 UF189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
352794 2008 UR197 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352795 2008 UZ198 27/10/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
352796 2008 UD199 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
352797 2008 UR204 27/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
352798 2008 UF213 24/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
352799 2008 UM216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352800 2008 UR218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352801 2008 UW218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
352802 2008 UK223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352803 2008 UF236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
352804 2008 UB241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352805 2008 UV242 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
352806 2008 US245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352807 2008 UW257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
352808 2008 UR263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352809 2008 UO277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
352810 2008 UD281 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352811 2008 UV282 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352812 2008 UG284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352813 2008 UL285 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352814 2008 UJ287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352815 2008 UP287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352816 2008 US291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
352817 2008 UZ301 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
352818 2008 UQ310 30/10/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
352819 2008 UQ312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352820 2008 UY313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352821 2008 UX324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
352822 2008 UZ326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352823 2008 UC330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352824 2008 UA331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
352825 2008 UL340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
352826 2008 UH343 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352827 2008 UG350 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352828 2008 UK351 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
352829 2008 UU355 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352830 2008 UX355 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352831 2008 US368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352832 2008 UE370 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352833 2008 VN2 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352834 Málaga 2008 VN4 06/11/2008 Málaga J. M. Ruiz, G. Muler 1,0 km MPC · JPL
352835 2008 VR13 06/11/2008 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,9 km MPC · JPL
352836 2008 VU14 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
352837 2008 VU16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352838 2008 VO50 04/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
352839 2008 VK68 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352840 2008 VS68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352841 2008 VR72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352842 2008 VX72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352843 2008 VO73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352844 2008 VW75 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352845 2008 VN78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352846 2008 WY11 18/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
352847 2008 WB22 03/12/2004 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
352848 2008 WX22 18/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
352849 2008 WT24 18/11/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
352850 2008 WE25 18/11/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
352851 2008 WF31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
352852 2008 WO40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
352853 2008 WZ60 20/11/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
352854 2008 WO62 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
352855 2008 WG66 18/11/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
352856 2008 WK67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352857 2008 WB84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352858 2008 WV84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352859 2008 WX85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
352860 Monflier 2008 WY96 30/11/2008 Vicques M. Ory 870 m MPC · JPL
352861 2008 WB98 19/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352862 2008 WU109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352863 2008 WT112 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
352864 2008 WF115 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
352865 2008 WP116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352866 2008 WK121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352867 2008 WA125 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
352868 2008 WG139 30/11/2008 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
352869 2008 WL140 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352870 2008 XD4 02/12/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
352871 2008 XJ8 01/12/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352872 2008 XO30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352873 2008 XY31 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352874 2008 XF34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352875 2008 XO43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352876 2008 XR43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352877 2008 XU47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352878 2008 XX48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352879 2008 XK52 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352880 2008 YH3 22/12/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
352881 2008 YO3 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
352882 2008 YO4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
352883 2008 YJ9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
352884 2008 YZ10 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352885 2008 YJ13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352886 2008 YT20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352887 2008 YP32 30/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
352888 2008 YQ34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
352889 2008 YF35 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352890 2008 YJ37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352891 2008 YQ41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352892 2008 YD48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352893 2008 YR50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352894 2008 YA53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352895 2008 YW54 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352896 2008 YK62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352897 2008 YP66 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
352898 2008 YL71 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352899 2008 YL76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352900 2008 YQ84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352901 2008 YW96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352902 2008 YV101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352903 2008 YB102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352904 2008 YX103 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352905 2008 YF106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352906 2008 YW106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352907 2008 YH109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352908 2008 YV114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352909 2008 YD121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352910 2008 YQ122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352911 2008 YF124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352912 2008 YY135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352913 2008 YW138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352914 2008 YH139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
352915 2008 YA142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352916 2008 YB145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352917 2008 YJ145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352918 2008 YX153 21/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
352919 2008 YM157 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
352920 2008 YS157 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352921 2008 YX159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352922 2008 YF165 31/12/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352923 2008 YA167 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
352924 2008 YR167 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352925 2008 YL169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352926 2008 YG170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352927 2008 YG171 28/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
352928 2009 AK2 06/01/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
352929 2009 AK13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352930 2009 AA25 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352931 2009 AR26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352932 2009 AX27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352933 2009 AU28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
352934 2009 AJ30 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352935 2009 AJ33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352936 2009 AG36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352937 2009 AM36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352938 2009 AJ44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352939 2009 AY44 02/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352940 2009 AJ45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352941 2009 AL45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352942 2009 AT49 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352943 2009 BB7 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352944 2009 BS7 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352945 2009 BL10 21/01/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,8 km MPC · JPL
352946 2009 BP11 20/01/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
352947 2009 BU12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
352948 2009 BM13 22/01/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
352949 2009 BJ15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
352950 2009 BA17 17/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352951 2009 BC20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352952 2009 BU22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352953 2009 BA24 02/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352954 2009 BB24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352955 2009 BS27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352956 2009 BJ35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352957 2009 BM35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352958 2009 BC36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352959 2009 BP38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352960 2009 BT40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352961 2009 BE41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352962 2009 BX45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352963 2009 BA46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352964 2009 BG48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352965 2009 BN48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352966 2009 BS48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352967 2009 BG49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352968 2009 BN54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352969 2009 BQ54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352970 2009 BF59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352971 2009 BV61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352972 2009 BG64 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352973 2009 BS64 20/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352974 2009 BV65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352975 2009 BA67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352976 2009 BB67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352977 2009 BK67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352978 2009 BA75 21/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352979 2009 BJ75 21/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
352980 2009 BP75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
352981 2009 BQ76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
352982 2009 BO79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
352983 2009 BP82 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352984 2009 BN93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352985 2009 BG95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352986 2009 BA99 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
352987 2009 BY99 28/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352988 2009 BF101 29/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352989 2009 BG103 30/01/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
352990 2009 BV103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352991 2009 BU104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352992 2009 BN108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352993 2009 BR108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352994 2009 BO111 28/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
352995 2009 BZ111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352996 2009 BV112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352997 2009 BM116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352998 2009 BC121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352999 2009 BL125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353000 2009 BQ125 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001