Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/386001–387000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386001 2007 CG56 15/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
386002 2007 CA60 10/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
386003 2007 CU70 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
386004 2007 DM4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386005 2007 DT5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
386006 2007 DQ14 29/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
386007 2007 DN22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386008 2007 DL24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386009 2007 DQ26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386010 2007 DN30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
386011 2007 DZ30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
386012 2007 DB31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386013 2007 DY34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386014 2007 DR47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386015 2007 DY51 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386016 2007 DV52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386017 2007 DV66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386018 2007 DE85 19/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386019 2007 DA88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386020 2007 DH92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386021 2007 DJ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386022 2007 DJ109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
386023 2007 DX112 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386024 2007 DU113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386025 2007 EV6 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386026 2007 EB11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
386027 2007 ED23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386028 2007 EG23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386029 2007 EK23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
386030 2007 EO25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386031 2007 EY26 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
386032 2007 EH27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 760 m MPC · JPL
386033 2007 ES31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386034 2007 EM39 12/03/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
386035 2007 ER41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386036 2007 EF46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386037 2007 ED59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386038 2007 EH71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386039 2007 EX74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386040 2007 EP96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386041 2007 EZ96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386042 2007 EB97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386043 2007 ED111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386044 2007 EW129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386045 2007 ET162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386046 2007 EP180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386047 2007 EO197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386048 2007 EQ217 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386049 2007 ET220 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386050 2007 EV222 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386051 2007 FV7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
386052 2007 FY23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386053 2007 FL30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386054 2007 FE32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386055 2007 FQ35 20/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386056 2007 FV35 24/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 790 m MPC · JPL
386057 2007 FH37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
386058 2007 FF47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386059 2007 FP47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386060 2007 GD8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386061 2007 GP36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386062 2007 GF37 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
386063 2007 GK37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386064 2007 GA50 15/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
386065 2007 GW50 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386066 2007 HJ6 16/04/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
386067 2007 HX23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
386068 2007 HO30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386069 2007 HD33 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386070 2007 HQ35 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386071 2007 HS35 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
386072 2007 HW39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386073 2007 HK50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386074 2007 HN63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
386075 2007 HB91 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386076 2007 JG7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386077 2007 JA17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
386078 2007 JD18 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386079 2007 JM24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386080 2007 JA44 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
386081 2007 KH1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
386082 2007 LR8 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386083 2007 LL12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386084 2007 LK24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386085 2007 LY37 11/06/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
386086 2007 OL1 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386087 2007 OD3 21/07/2007 Wrightwood J. W. Young 2,8 km MPC · JPL
386088 2007 OD7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
386089 2007 OD8 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
386090 2007 OU10 20/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
386091 2007 PV2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
386092 2007 PO9 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
386093 2007 PG13 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
386094 2007 PN26 12/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
386095 2007 PJ33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386096 2007 PR44 07/08/2007 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown 2,3 km MPC · JPL
386097 2007 PV49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386098 2007 PY49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386099 2007 QC1 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
386100 2007 QT10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386101 2007 RP30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
386102 2007 RL39 08/09/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,8 km MPC · JPL
386103 2007 RZ40 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
386104 2007 RW59 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
386105 2007 RF102 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
386106 2007 RF109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386107 2007 RF117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386108 2007 RV123 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386109 2007 RO128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386110 2007 RY130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386111 2007 RS135 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386112 2007 RQ139 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
386113 2007 RJ148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
386114 2007 RA169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386115 2007 RO170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386116 2007 RH172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386117 2007 RX178 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386118 2007 RB220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386119 2007 RU227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
386120 2007 RO238 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386121 2007 RC262 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386122 2007 RD285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386123 2007 RD286 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386124 2007 RU294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386125 2007 RV299 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386126 2007 RV307 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386127 2007 RQ322 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386128 2007 RM325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386129 2007 SG24 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386130 2007 TO10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386131 2007 TJ21 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386132 2007 TQ39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386133 2007 TF41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386134 2007 TL61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386135 2007 TC81 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386136 2007 TH91 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
386137 2007 TV92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386138 2007 TU93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386139 2007 TV106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386140 2007 TC115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
386141 2007 TV132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
386142 2007 TC158 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
386143 2007 TH159 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386144 2007 TT161 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
386145 2007 TU168 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386146 2007 TM188 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386147 2007 TM191 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386148 2007 TE196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386149 2007 TD245 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
386150 2007 TF256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386151 2007 TD271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386152 2007 TP292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386153 2007 TB302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386154 2007 TN316 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386155 2007 TF320 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386156 2007 TV326 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386157 2007 TC366 13/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
386158 2007 TH366 09/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
386159 2007 TB372 13/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386160 2007 TL373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386161 2007 TU377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386162 2007 TM399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386163 2007 TR433 11/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386164 2007 TE439 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386165 2007 TO444 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
386166 2007 TA449 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386167 2007 UL3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,0 km MPC · JPL
386168 2007 UH24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386169 2007 UX48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386170 2007 UE64 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386171 2007 UK79 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386172 2007 UK82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386173 2007 UD89 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386174 2007 UY103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386175 2007 UJ115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
386176 2007 UV124 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386177 2007 UE137 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386178 2007 UU137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386179 2007 VT50 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386180 2007 VQ53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386181 2007 VH60 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386182 2007 VH66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386183 2007 VD79 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386184 2007 VA89 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
386185 2007 VH89 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
386186 2007 VT96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386187 2007 VC107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386188 2007 VB120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386189 2007 VM135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386190 2007 VD142 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386191 2007 VY142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386192 2007 VU150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386193 2007 VO154 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386194 2007 VQ196 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386195 2007 VA211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
386196 2007 VS215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386197 2007 VW217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386198 2007 VG230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386199 2007 VM253 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
386200 2007 VE263 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386201 2007 VU269 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386202 2007 VR287 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386203 2007 VA288 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386204 2007 VP289 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
386205 2007 VC298 11/11/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
386206 2007 VL308 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386207 2007 VH321 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386208 2007 VA326 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
386209 2007 VB327 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386210 2007 VZ328 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386211 2007 VC329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386212 2007 VE329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386213 2007 WF2 16/11/2007 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
386214 2007 WB4 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
386215 2007 WO6 17/11/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
386216 2007 WW34 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
386217 2007 WZ40 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386218 2007 WJ50 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386219 2007 WX58 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386220 2007 WL62 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386221 2007 XQ19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
386222 2007 XS39 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386223 2007 XY44 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386224 2007 YY2 18/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
386225 2007 YB12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386226 2007 YN34 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386227 2007 YB37 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386228 2007 YK41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
386229 2007 YW42 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386230 2007 YQ45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
386231 2007 YE49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
386232 2007 YD63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386233 2007 YE72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
386234 2008 AO6 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386235 2008 AX6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386236 2008 AX8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386237 2008 AM13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386238 2008 AC37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
386239 2008 AR49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386240 2008 AU58 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
386241 2008 AR59 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
386242 2008 AH72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386243 2008 AO87 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
386244 2008 AA92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386245 2008 AZ92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386246 2008 AP117 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386247 2008 AS134 10/01/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
386248 2008 AV134 10/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386249 2008 BL13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
386250 2008 CS8 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
386251 2008 CN12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386252 2008 CR15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386253 2008 CG62 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386254 2008 CG73 06/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
386255 2008 CV202 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386256 2008 CR207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
386257 2008 DW29 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
386258 2008 DK57 28/02/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
386259 2008 EJ1 02/03/2008 Siding Spring SSS APO 2,6 km MPC · JPL
386260 2008 EQ67 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386261 2008 FY60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386262 2008 FN73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
386263 2008 FQ93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
386264 2008 FP110 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386265 2008 GO6 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386266 2008 GS75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386267 2008 HF25 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386268 2008 JN6 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386269 2008 JE17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386270 2008 JF17 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
386271 2008 KH3 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386272 2008 KP10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
386273 2008 KS29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386274 2008 KC43 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386275 2008 LT14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386276 2008 OB25 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386277 2008 QD 20/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
386278 2008 QN10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
386279 2008 QR19 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
386280 2008 QS25 30/08/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
386281 2008 RJ1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch AMO 930 m MPC · JPL
386282 2008 RO2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386283 2008 RT4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386284 2008 RH39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386285 2008 RW41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
386286 2008 RU84 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386287 2008 RF85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386288 2008 RS104 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386289 2008 RD116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386290 2008 RH118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386291 2008 RJ131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386292 2008 RX133 06/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
386293 2008 RG134 06/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386294 2008 RJ140 09/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
386295 2008 RN140 09/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386296 2008 SD1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
386297 2008 SP5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
386298 2008 SR7 24/09/2008 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
386299 2008 SL16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386300 2008 SB26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386301 2008 SS28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386302 2008 SA29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386303 2008 SF29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386304 2008 SN35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386305 2008 SD45 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386306 2008 SL50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
386307 2008 SD53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386308 2008 SB56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386309 2008 SS56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386310 2008 SM59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386311 2008 SW59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386312 2008 SB64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386313 2008 SO65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386314 2008 SW65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386315 2008 SH66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386316 2008 SY72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386317 2008 SQ80 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386318 2008 SH86 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386319 2008 SE94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386320 2008 SV94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
386321 2008 SC100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386322 2008 SG116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386323 2008 SL127 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386324 2008 SQ130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386325 2008 SC151 09/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386326 2008 SQ151 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386327 2008 ST155 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386328 2008 SX159 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
386329 2008 SL167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386330 2008 SR170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386331 2008 SS192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386332 2008 SJ193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386333 2008 SB201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386334 2008 SV207 27/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386335 2008 SE223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386336 2008 SP242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386337 2008 SZ243 24/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386338 2008 SB246 09/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386339 2008 SG250 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386340 2008 SG259 23/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386341 2008 SJ265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386342 2008 SG269 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386343 2008 SG271 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386344 2008 SL271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386345 2008 SW271 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386346 2008 SL284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386347 2008 SD287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386348 2008 SG288 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386349 2008 SD296 28/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386350 2008 SR299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386351 2008 SY299 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386352 2008 SA303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386353 2008 SF308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386354 2008 TM5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
386355 2008 TU8 06/10/2008 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
386356 2008 TS23 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386357 2008 TL45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386358 2008 TX45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386359 2008 TW49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
386360 2008 TV67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386361 2008 TT85 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386362 2008 TY91 04/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
386363 2008 TQ95 02/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386364 2008 TP113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386365 2008 TG124 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386366 2008 TN127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386367 2008 TS127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386368 2008 TU128 08/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386369 2008 TN131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386370 2008 TO139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386371 2008 TJ145 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386372 2008 TT149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386373 2008 TV164 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386374 2008 TO166 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386375 2008 TN173 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386376 2008 TQ177 23/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
386377 2008 UV11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386378 2008 UH28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386379 2008 UJ41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386380 2008 UB54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386381 2008 UR60 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386382 2008 UZ70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386383 2008 UF73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386384 2008 UJ79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386385 2008 UX86 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386386 2008 UZ107 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386387 2008 UB115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386388 2008 UN127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386389 2008 UH138 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386390 2008 US147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386391 2008 UO148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386392 2008 UU148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386393 2008 US158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386394 2008 UQ161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386395 2008 UD165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386396 2008 UB167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386397 2008 UP173 23/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386398 2008 UT173 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386399 2008 UF180 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386400 2008 UC184 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386401 2008 UE198 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
386402 2008 UL200 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386403 2008 UL214 10/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386404 2008 UX214 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386405 2008 UL222 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386406 2008 UO227 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386407 2008 UT237 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
386408 2008 UL239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386409 2008 UQ244 26/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386410 2008 UB250 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386411 2008 UU262 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386412 2008 US284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386413 2008 UT286 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386414 2008 UZ303 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386415 2008 UD306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386416 2008 UM337 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386417 2008 UC345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386418 2008 UD345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386419 2008 UA348 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386420 2008 UV352 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386421 2008 UT354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386422 2008 UY358 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386423 2008 VJ1 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
386424 2008 VX3 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386425 2008 VT12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386426 2008 VC14 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386427 2008 VJ18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386428 2008 VW18 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386429 2008 VU21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386430 2008 VY21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386431 2008 VM34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386432 2008 VO38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386433 2008 VX59 07/11/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
386434 2008 VF68 02/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
386435 2008 VT76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386436 2008 WV8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386437 2008 WS22 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386438 2008 WD39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386439 2008 WV43 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386440 2008 WD62 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
386441 2008 WF68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386442 2008 WL85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386443 2008 WQ90 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
386444 2008 WG92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
386445 2008 WB95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,3 km MPC · JPL
386446 2008 WQ95 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386447 2008 WR98 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386448 2008 WM99 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386449 2008 WR101 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386450 2008 WH109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386451 2008 WV114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386452 2008 WQ137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
386453 2008 WT137 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386454 2008 XM 02/12/2008 Socorro LINEAR APO · 370 m MPC · JPL
386455 2008 XZ5 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
386456 2008 XV11 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386457 2008 XO14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386458 2008 XW17 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386459 2008 XO27 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386460 2008 XK30 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386461 2008 XQ39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386462 2008 XZ43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386463 2008 YA9 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
386464 2008 YW9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386465 2008 YS11 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
386466 2008 YP22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386467 2008 YG23 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
386468 2008 YU38 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386469 2008 YN40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386470 2008 YS50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386471 2008 YK79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386472 2008 YT94 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386473 2008 YV94 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386474 2008 YB100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386475 2008 YT105 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386476 2008 YF119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386477 2008 YG119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386478 2008 YU124 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386479 2008 YR146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386480 2008 YS156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386481 2008 YC165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386482 2008 YY167 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
386483 2008 YN170 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386484 2008 YF172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386485 2009 AZ29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386486 2009 AM35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386487 2009 AA36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386488 2009 AC43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386489 2009 AA47 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386490 2009 AZ47 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
386491 2009 BR2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
386492 2009 BT26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386493 2009 BC32 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386494 2009 BC38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386495 2009 BG38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386496 2009 BX39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
386497 2009 BR40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386498 2009 BK41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386499 2009 BB46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386500 2009 BM46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386501 2009 BA47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
386502 2009 BJ47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386503 2009 BM56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386504 2009 BP58 29/01/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
386505 2009 BU60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386506 2009 BX77 25/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
386507 2009 BZ87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386508 2009 BX89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386509 2009 BD105 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386510 2009 BP109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386511 2009 BC113 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386512 2009 BD113 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
386513 2009 BM115 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
386514 2009 BX115 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386515 2009 BY127 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386516 2009 BJ129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386517 2009 BK131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386518 2009 BV134 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386519 2009 BQ135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386520 2009 BD146 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386521 2009 BY149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386522 2009 BD154 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386523 2009 BL159 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386524 2009 BQ161 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
386525 2009 BR174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386526 2009 BD183 25/01/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386527 2009 BV184 18/01/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
386528 2009 CB5 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
386529 2009 CR20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386530 2009 CA21 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386531 2009 CQ23 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386532 2009 CA25 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386533 2009 CW32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386534 2009 CY34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386535 2009 CF42 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386536 2009 CJ48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386537 2009 CE49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386538 2009 CW56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386539 2009 CT57 02/02/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
386540 2009 CN58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386541 2009 CM59 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386542 2009 CL62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386543 2009 DZ2 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,2 km MPC · JPL
386544 2009 DZ3 18/02/2009 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
386545 2009 DY5 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386546 2009 DE14 18/02/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
386547 2009 DP14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386548 2009 DH16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
386549 2009 DC17 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386550 2009 DT31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386551 2009 DS39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386552 2009 DM43 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386553 2009 DQ49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386554 2009 DX52 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386555 2009 DJ53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386556 2009 DG55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386557 2009 DU65 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
386558 2009 DL66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386559 2009 DW72 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
386560 2009 DB78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
386561 2009 DD79 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386562 2009 DU85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386563 2009 DL86 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386564 2009 DK91 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386565 2009 DT98 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386566 2009 DN101 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386567 2009 DW111 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386568 2009 DO117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386569 2009 DX118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386570 2009 DG129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386571 2009 DS129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386572 2009 DW129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386573 2009 DD132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386574 2009 DO132 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386575 2009 DA140 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386576 2009 DJ142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386577 2009 DN142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386578 2009 EY1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386579 2009 EA14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386580 2009 EF14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386581 2009 EJ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386582 2009 FV18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
386583 2009 FM22 19/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
386584 2009 FC27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
386585 2009 FM30 23/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
386586 2009 FQ30 25/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
386587 2009 FT30 19/03/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
386588 2009 FP33 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386589 2009 FH39 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386590 2009 FZ49 27/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
386591 2009 FN52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
386592 2009 FS54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
386593 2009 FN56 22/03/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
386594 2009 FS56 23/03/2009 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
386595 2009 FY56 25/03/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
386596 2009 FD58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386597 2009 FR59 27/03/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
386598 2009 FO65 18/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386599 2009 FK67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
386600 2009 FX68 16/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386601 2009 FP69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
386602 2009 FZ76 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386603 2009 FG77 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
386604 2009 GO5 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386605 2009 HW5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386606 2009 HM11 18/04/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
386607 2009 HQ29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386608 2009 HR36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
386609 2009 HF73 27/04/2009 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
386610 2009 HW95 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386611 2009 HF97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386612 2009 HB100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386613 2009 JN18 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386614 2009 OW15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
386615 2009 QP6 18/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 750 m MPC · JPL
386616 2009 QC26 20/08/2009 Taunus S. Karge, U. Zimmer 670 m MPC · JPL
386617 2009 QV53 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386618 2009 RD26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 1,4 km MPC · JPL
386619 2009 RP51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386620 2009 RX54 06/09/2008 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
386621 2009 RL59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386622 New Zealand 386622|New Zealand}} 16/09/2009 Farm Cove J. McCormick 610 m MPC · JPL
386623 2009 SY27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386624 2009 SU28 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
386625 2009 SH29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386626 2009 SS30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
386627 2009 SY59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
386628 2009 SP75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386629 2009 SM86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386630 2009 SR95 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386631 2009 SX104 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
386632 2009 SF108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
386633 2009 SS139 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
386634 2009 SW169 26/09/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 680 m MPC · JPL
386635 2009 SQ185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386636 2009 SF200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386637 2009 SB208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
386638 2009 SB234 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386639 2009 SP240 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386640 2009 SE246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
386641 2009 SF250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386642 2009 SS254 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386643 2009 SQ258 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
386644 2009 SE262 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386645 2009 SW262 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
386646 2009 SY271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386647 2009 SJ308 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
386648 2009 SP314 02/06/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
386649 2009 SK319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
386650 2009 SF321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386651 2009 SM349 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
386652 2009 SN352 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
386653 2009 SP361 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386654 2009 TH3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
386655 2009 TA7 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
386656 2009 TV10 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
386657 2009 TV45 14/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386658 2009 UF12 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
386659 2009 UQ28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386660 2009 UY29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
386661 2009 UE47 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
386662 2009 UQ50 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
386663 2009 UD58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386664 2009 UO75 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386665 2009 UG79 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
386666 2009 UR93 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386667 2009 UO101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386668 2009 UL118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
386669 2009 UJ120 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
386670 2009 UD121 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
386671 2009 UX128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
386672 2009 UA129 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
386673 2009 UJ141 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386674 2009 UU148 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
386675 2009 VQ43 09/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
386676 2009 VT43 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
386677 2009 VW43 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
386678 2009 VA51 15/11/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
386679 2009 VR51 11/11/2009 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
386680 2009 VS57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
386681 2009 VE64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386682 2009 VS64 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
386683 2009 VE66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386684 2009 VZ66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
386685 2009 VM75 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
386686 2009 VY80 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
386687 2009 VX84 17/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
386688 2009 VB94 15/11/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
386689 2009 WB7 18/11/2009 Marly P. Kocher 1,8 km MPC · JPL
386690 2009 WQ9 19/11/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
386691 2009 WT9 19/11/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
386692 2009 WH17 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
386693 2009 WV32 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386694 2009 WZ34 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386695 2009 WT38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
386696 2009 WY38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386697 2009 WZ38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386698 2009 WE39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
386699 2009 WF40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386700 2009 WD45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386701 2009 WH72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386702 2009 WN73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386703 2009 WV88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386704 2009 WV101 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
386705 2009 WG103 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
386706 2009 WN117 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
386707 2009 WK123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386708 2009 WX144 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386709 2009 WM163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
386710 2009 WL167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386711 2009 WW177 09/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386712 2009 WB183 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386713 2009 WX188 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386714 2009 WK193 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386715 2009 WT210 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386716 2009 WS215 19/11/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
386717 2009 WQ217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386718 2009 WX259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386719 2009 WY260 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386720 2009 XC2 11/12/2009 Socorro LINEAR AMO 960 m MPC · JPL
386721 2009 XN12 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386722 2009 YC5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386723 2009 YE7 17/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 612 km MPC · JPL
386724 2009 YN20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386725 2009 YB24 16/12/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386726 2010 AF1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386727 2010 AP1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386728 2010 AY8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386729 2010 AJ17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386730 2010 AA30 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
386731 2010 AT35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386732 2010 AU41 06/01/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
386733 2010 AK44 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
386734 2010 AM45 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386735 2010 AQ45 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
386736 2010 AZ45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386737 2010 AR50 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386738 2010 AV58 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
386739 2010 AH65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386740 2010 AX66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386741 2010 AO67 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386742 2010 AO80 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386743 2010 AR116 13/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
386744 2010 BH3 19/01/2010 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
386745 2010 BC10 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
386746 2010 BU11 16/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
386747 2010 BC25 17/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
386748 2010 BS39 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386749 2010 BZ60 21/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
386750 2010 BB94 27/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
386751 2010 CR10 09/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
386752 2010 CW12 09/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
386753 2010 CV32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
386754 2010 CB40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386755 2010 CZ40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386756 2010 CT59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
386757 2010 CL63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386758 2010 CJ68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386759 2010 CW89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386760 2010 CK93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386761 2010 CJ98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386762 2010 CE102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386763 2010 CO114 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386764 2010 CM128 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386765 2010 CC144 09/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386766 2010 CB148 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386767 2010 CR160 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
386768 2010 CJ169 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
386769 2010 CB180 15/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
386770 2010 CS180 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386771 2010 CJ185 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386772 2010 CA223 08/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
386773 2010 CB223 08/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
386774 2010 CK225 08/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
386775 2010 CJ231 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386776 2010 DQ6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386777 2010 DZ21 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
386778 2010 DF24 19/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
386779 2010 DS42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386780 2010 DR45 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386781 2010 DN48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386782 2010 DG49 18/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
386783 2010 DK74 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386784 2010 EY18 08/03/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
386785 2010 EM21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386786 2010 ER21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
386787 2010 ES35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
386788 2010 EA38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386789 2010 EW38 05/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386790 2010 EZ69 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,4 km MPC · JPL
386791 2010 EB70 14/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386792 2010 EP90 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386793 2010 EG104 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386794 2010 EV104 13/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
386795 2010 EW105 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386796 2010 EW111 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386797 2010 EW112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
386798 2010 EM113 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
386799 2010 ES122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386800 2010 EJ129 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386801 2010 ER130 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386802 2010 EA139 14/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386803 2010 EV140 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386804 2010 EL147 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
386805 2010 FX2 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386806 2010 FY4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386807 2010 FL5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
386808 2010 FU20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386809 2010 FE21 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386810 2010 FK24 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386811 2010 FX26 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386812 2010 FZ28 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386813 2010 FG57 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386814 2010 FH87 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
386815 2010 FN94 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386816 2010 GP23 05/04/2010 Sandlot G. Hug 2,8 km MPC · JPL
386817 2010 GN24 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
386818 2010 GB27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386819 2010 GR29 08/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
386820 2010 GK33 10/04/2010 Plana F. Fratev 940 m MPC · JPL
386821 2010 GS62 06/04/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386822 2010 GY99 04/04/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
386823 2010 GX106 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
386824 2010 GS120 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
386825 2010 GJ124 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
386826 2010 GL126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386827 2010 GQ140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
386828 2010 GY143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386829 2010 GG161 09/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
386830 2010 GV172 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386831 2010 HX56 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
386832 2010 HU58 25/04/2010 WISE WISE 8,6 km MPC · JPL
386833 2010 HE103 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386834 2010 JM31 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386835 2010 JG34 06/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386836 2010 JO39 23/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
386837 2010 JT72 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386838 2010 JJ73 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386839 2010 JK85 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
386840 2010 JX106 12/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
386841 2010 JW110 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
386842 2010 JQ117 18/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
386843 2010 JB170 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386844 2010 JL177 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
386845 2010 JZ177 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
386846 2010 KS14 17/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
386847 2010 LR33 06/06/2010 WISE WISE APO 660 m MPC · JPL
386848 2010 LG110 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
386849 2010 LC128 13/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
386850 2010 MM 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386851 2010 ME75 26/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
386852 2010 PQ66 14/08/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
386853 2010 UM79 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
386854 2010 UT79 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
386855 2010 UT96 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386856 2010 XZ7 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
386857 2010 XR39 22/01/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
386858 2010 XS63 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386859 2011 AB23 05/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
386860 2011 BD13 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
386861 2011 DX5 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386862 2011 DR8 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386863 2011 DB13 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
386864 2011 DQ19 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386865 2011 DE20 23/02/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
386866 2011 EX9 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386867 2011 EB39 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
386868 2011 EF42 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
386869 2011 EC45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
386870 2011 EE53 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
386871 2011 EJ70 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
386872 2011 FK4 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
386873 2011 FR5 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
386874 2011 FT5 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
386875 2011 FR8 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
386876 2011 FG13 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386877 2011 FV24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386878 2011 FZ28 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386879 2011 FS43 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386880 2011 FU45 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386881 2011 FW46 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
386882 2011 FV65 20/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386883 2011 FM86 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
386884 2011 FS131 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
386885 2011 FJ144 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386886 2011 FC149 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
386887 2011 GG22 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
386888 2011 GX25 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386889 2011 GK31 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386890 2011 GP56 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386891 2011 GD58 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386892 2011 GA72 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
386893 2011 GJ73 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
386894 2011 GK73 22/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
386895 2011 GZ75 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
386896 2011 GW79 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386897 2011 GW84 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 710 m MPC · JPL
386898 2011 HZ4 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386899 2011 HP12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
386900 2011 HF29 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
386901 2011 HS29 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
386902 2011 HH33 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
386903 2011 HA41 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
386904 2011 HF44 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386905 2011 HT50 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
386906 2011 HY51 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386907 2011 HQ57 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
386908 2011 HU63 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386909 2011 HG73 05/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
386910 2011 HV74 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
386911 2011 HY74 31/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
386912 2011 HD81 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
386913 2011 HU83 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386914 2011 JY2 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
386915 2011 JK5 09/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
386916 2011 JX15 17/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386917 2011 JX26 20/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
386918 2011 JK28 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
386919 2011 KB3 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
386920 2011 KB4 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
386921 2011 KX7 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
386922 2011 KC10 06/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
386923 2011 KC13 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
386924 2011 KV28 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
386925 2011 KV31 06/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
386926 2011 KL34 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386927 2011 LG2 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386928 2011 LJ24 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386929 2011 LN26 17/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
386930 2011 LV26 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386931 2011 LW26 22/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
386932 2011 LJ28 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386933 2011 NL3 16/07/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
386934 2011 OU 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
386935 2011 OE3 11/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
386936 2011 OC7 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386937 2011 OM23 17/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
386938 2011 OX43 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
386939 2011 OA49 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
386940 2011 OZ58 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
386941 2011 PJ10 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
386942 2011 QT17 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
386943 2011 QJ36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
386944 2011 QO43 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
386945 2011 QR57 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386946 2011 QD92 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386947 2011 QC95 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386948 2011 QT96 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386949 2011 ST27 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
386950 2011 SO65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386951 2011 SL74 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386952 2011 SN127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
386953 2011 SM130 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
386954 2011 SG164 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
386955 2011 SS184 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
386956 2011 SU195 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
386957 2011 SY207 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
386958 2011 SE208 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
386959 2011 ST211 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
386960 2011 SL222 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
386961 2011 SN237 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
386962 2011 SD239 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
386963 2011 UF34 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
386964 2011 UN105 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
386965 2011 UP211 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
386966 2011 WC51 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
386967 2011 YS34 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
386968 2012 BR61 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 61 km MPC · JPL
386969 2012 GJ 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
386970 2012 HN15 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
386971 2012 JU25 08/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
386972 2012 JD65 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
386973 2012 KR41 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386974 2012 LX6 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
386975 2012 LQ18 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
386976 2012 LY25 16/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
386977 2012 MK4 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
386978 2012 MA10 20/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
386979 2012 OW4 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
386980 2012 PG17 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
386981 2012 PK17 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386982 2012 PW19 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
386983 2012 PB30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
386984 2012 PR32 05/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
386985 2012 PC33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
386986 2012 PR34 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
386987 2012 QK19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
386988 2012 QR20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
386989 2012 QC21 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
386990 2012 QC26 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386991 2012 QA27 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
386992 2012 QE29 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
386993 2012 QK34 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
386994 2012 QB38 04/08/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
386995 2012 QC38 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
386996 2012 QN40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
386997 2012 QN41 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
386998 2012 QY44 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
386999 2012 QY50 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
387000 2012 RZ2 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001