Danh sách tiểu hành tinh/369001–370000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369001 2007 HP16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369002 2007 HC66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369003 2007 HP79 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369004 2007 HG80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369005 2007 JE12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369006 2007 JD20 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369007 2007 JU28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369008 2007 LO3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369009 2007 LF10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369010 2007 OK2 18/07/2007 Crimea-Simeis Simeiz Obs. 4,8 km MPC · JPL
369011 2007 PD6 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
369012 2007 PG29 15/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
369013 2007 RT68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369014 2007 RP286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369015 2007 TY51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
369016 2007 TA148 07/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
369017 2007 TC181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
369018 2007 TS181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
369019 2007 TE198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
369020 2007 TG359 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369021 2007 TO362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
369022 2007 TO397 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369023 2007 TF404 03/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369024 2007 VY211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369025 2007 VE267 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 650 m MPC · JPL
369026 2007 VB314 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369027 2007 XC4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369028 2007 XN31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369029 2007 XC58 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369030 2007 YN65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369031 2007 YK66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
369032 2008 AW18 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369033 2008 AO53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369034 2008 AH102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369035 2008 AR107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369036 2008 AC109 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369037 2008 AA115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369038 2008 BE7 19/10/2003 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
369039 2008 BK15 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369040 2008 BE22 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369041 2008 BV22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
369042 2008 CS17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369043 2008 CF20 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
369044 2008 CV27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369045 2008 CB29 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
369046 2008 CM32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369047 2008 CQ86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369048 2008 CJ91 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369049 2008 CT121 30/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369050 2008 CQ150 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369051 2008 CQ183 13/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369052 2008 CU184 08/02/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
369053 2008 CT194 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369054 2008 CB197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369055 2008 CG204 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369056 2008 CG210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369057 2008 DK5 28/02/2008 Catalina CSS APO · 200 m MPC · JPL
369058 2008 DP38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369059 2008 DC68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369060 2008 DW70 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
369061 2008 ER25 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369062 2008 ER29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369063 2008 EX32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369064 2008 EY36 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369065 2008 EO48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369066 2008 EA70 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369067 2008 EW87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369068 2008 EL123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369069 2008 ET160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369070 2008 EB161 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369071 2008 FU3 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369072 2008 FN27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369073 2008 FO54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369074 2008 FT57 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369075 2008 FP63 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369076 2008 FT72 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369077 2008 FP81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369078 2008 FX96 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369079 2008 FD100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369080 2008 FT100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369081 2008 FE105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369082 2008 FW111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369083 2008 FZ115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369084 2008 FJ136 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369085 2008 GU21 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
369086 2008 GJ32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369087 2008 GF44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369088 Marcus 2008 GG44 12/03/2008 La Silla EURONEAR 1,2 km MPC · JPL
369089 2008 GE65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369090 2008 GA70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369091 2008 GN88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369092 2008 GM91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369093 2008 GM101 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369094 2008 GA118 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369095 2008 GT122 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369096 2008 GO123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369097 2008 GC124 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369098 2008 GW131 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369099 2008 GU136 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369100 2008 GP144 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369101 2008 HA1 24/04/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
369102 2008 HW2 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369103 2008 HS34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369104 2008 HN35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369105 2008 HP54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369106 2008 HA63 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369107 2008 JH5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369108 2008 JT24 03/05/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,3 km MPC · JPL
369109 2008 JF40 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369110 2008 KV25 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369111 2008 KP38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369112 2008 NS3 06/07/2008 Antares ARO 4,0 km MPC · JPL
369113 2008 OC4 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
369114 2008 OZ20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369115 2008 OA24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369116 2008 PB17 11/08/2008 Sandlot G. Hug 3,5 km MPC · JPL
369117 2008 QJ6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
369118 2008 QO10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
369119 2008 QC11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
369120 2008 QV33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
369121 2008 QS36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369122 2008 QM39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369123 2008 QH44 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
369124 2008 RA4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369125 2008 RY4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369126 2008 RP6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369127 2008 RX6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
369128 2008 RW11 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369129 2008 RS15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369130 2008 RP28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369131 2008 RS29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369132 2008 RB34 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369133 2008 RB49 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369134 2008 RG79 08/09/2008 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 2,4 km MPC · JPL
369135 2008 RU83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369136 2008 RC86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369137 2008 RE88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369138 2008 RJ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369139 2008 RB110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369140 2008 RG119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369141 2008 RL131 19/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
369142 2008 RN135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369143 2008 RA136 04/09/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
369144 2008 RY136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369145 2008 RH137 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369146 2008 RK139 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369147 2008 RA142 04/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
369148 2008 RU142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369149 2008 SX32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369150 2008 SF42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369151 2008 SK44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369152 2008 SJ52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369153 2008 SM52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369154 2008 SQ60 20/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369155 2008 SB62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369156 2008 SU63 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369157 2008 SF64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369158 2008 SB78 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369159 2008 SC86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369160 2008 SM93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369161 2008 SH96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369162 2008 SV97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369163 2008 SW99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369164 2008 SV109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369165 2008 SW109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369166 2008 ST110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369167 2008 SU110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369168 2008 SC115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369169 2008 SW128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369170 2008 SH132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369171 2008 SD140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369172 2008 SY140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369173 2008 SC146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369174 2008 SG149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369175 2008 SS163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369176 2008 SP170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369177 2008 SE171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369178 2008 SN173 22/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
369179 2008 SB176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369180 2008 SG196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369181 2008 SO205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369182 2008 SK208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369183 2008 SH218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
369184 2008 SO234 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369185 2008 SP235 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
369186 2008 SD259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369187 2008 SX268 30/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369188 2008 SQ283 23/09/2008 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
369189 2008 SP285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369190 2008 TH11 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369191 2008 TY16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369192 2008 TO32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369193 2008 TS53 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369194 2008 TV60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
369195 2008 TE62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369196 2008 TU64 02/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
369197 2008 TD65 02/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369198 2008 TD94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
369199 2008 TN105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369200 2008 TU105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369201 2008 TF116 06/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369202 2008 TA135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369203 2008 TT152 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369204 2008 TU153 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369205 2008 TJ160 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369206 2008 TY165 06/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
369207 2008 TO173 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
369208 2008 TS180 02/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369209 2008 TE188 09/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
369210 2008 UL10 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369211 2008 UR10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369212 2008 UD12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369213 2008 UL22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369214 2008 UJ39 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369215 2008 US63 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369216 2008 UH70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369217 2008 UH75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369218 2008 UP80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369219 2008 UY92 08/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369220 2008 UC101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369221 2008 UT106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369222 2008 UO117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369223 2008 UL119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369224 2008 UP151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369225 2008 UX156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369226 2008 UW160 23/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
369227 2008 UF209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369228 2008 UU213 24/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369229 2008 UD226 25/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
369230 2008 UL259 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369231 2008 UB276 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369232 2008 UJ278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369233 2008 UK309 30/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
369234 2008 UD322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369235 2008 UB354 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369236 2008 UR362 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
369237 2008 UV369 30/10/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
369238 2008 VN1 02/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
369239 2008 VO16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369240 2008 WK12 18/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
369241 2008 WU24 18/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
369242 2008 WH69 18/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369243 2008 WJ69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369244 2008 WY92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 6,8 km MPC · JPL
369245 2008 WQ94 29/11/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
369246 2008 XJ51 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
369247 2008 YM46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369248 2009 DA4 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
369249 2009 DC4 01/02/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369250 2009 DK30 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
369251 2009 DF137 27/02/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
369252 2009 DB142 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369253 2009 ED31 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
369254 2009 FB22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
369255 2009 FP50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
369256 2009 HH42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
369257 2009 HY96 23/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
369258 2009 HV100 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
369259 2009 JF7 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369260 2009 JW17 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369261 2009 KB2 16/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
369262 2009 KO5 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369263 2009 LE4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369264 2009 MS 19/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
369265 2009 MN1 22/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,6 km MPC · JPL
369266 2009 MG3 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369267 2009 OE15 29/07/2009 Tiki N. Teamo 980 m MPC · JPL
369268 2009 OA23 21/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
369269 2009 PG3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
369270 2009 PZ15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369271 2009 QU5 16/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
369272 2009 QA7 17/08/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
369273 2009 QO7 18/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
369274 2009 QD10 21/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,3 km MPC · JPL
369275 2009 QX13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369276 2009 QY13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369277 2009 QG14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369278 2009 QK36 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
369279 2009 QN38 30/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
369280 2009 QJ49 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369281 2009 QF51 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369282 2009 QU57 27/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
369283 2009 RT25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369284 2009 RQ26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
369285 2009 RA28 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369286 2009 RL29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369287 2009 RV34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369288 2009 RR43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369289 2009 RT46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369290 2009 RY55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369291 2009 RB61 14/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
369292 2009 RC61 14/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
369293 2009 RN71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
369294 2009 RA76 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369295 2009 SH18 21/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
369296 2009 SU19 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 930 m MPC · JPL
369297 2009 SW20 23/09/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
369298 2009 SZ25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369299 2009 SR26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369300 2009 SU34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369301 2009 SK37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369302 2009 SY38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369303 2009 SE39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369304 2009 SM45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369305 2009 SO45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369306 2009 SS45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369307 2009 SL46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369308 2009 SQ48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369309 2009 SZ60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369310 2009 SB67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369311 2009 SS75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369312 2009 SA81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
369313 2009 SV92 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
369314 2009 SL101 18/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
369315 2009 SR102 23/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,7 km MPC · JPL
369316 2009 SU103 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369317 2009 ST113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369318 2009 SS118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369319 2009 ST118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
369320 2009 SM136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369321 2009 SH138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369322 2009 SB140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369323 2009 SY140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369324 2009 SE142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369325 2009 SW183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369326 2009 SW201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369327 2009 SD244 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
369328 2009 SD249 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
369329 2009 SH253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369330 2009 SM257 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
369331 2009 SN257 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
369332 2009 SQ257 21/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
369333 2009 SO258 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369334 2009 SW269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369335 2009 SS279 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369336 2009 SN284 25/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369337 2009 SW292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369338 2009 SJ319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369339 2009 SD321 30/07/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
369340 2009 SY322 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369341 2009 SC326 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
369342 2009 SX331 20/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369343 2009 SN332 21/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369344 2009 SU333 16/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369345 2009 SQ334 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369346 2009 SO337 28/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
369347 2009 SG340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369348 2009 SJ340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
369349 2009 SV344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
369350 2009 SK350 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369351 2009 SM352 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369352 2009 SY352 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369353 2009 TU12 11/10/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
369354 2009 TN26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
369355 2009 TT27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
369356 2009 TP29 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
369357 2009 TC35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
369358 2009 TW37 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
369359 2009 UE6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369360 2009 UC9 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369361 2009 UR11 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369362 2009 UW20 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
369363 2009 UC27 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369364 2009 UW32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369365 2009 US33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369366 2009 UU33 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369367 2009 UQ39 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
369368 2009 UU53 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
369369 2009 UD57 14/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
369370 2009 UP94 21/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369371 2009 UW107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369372 2009 UT109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369373 2009 UK116 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
369374 2009 UP117 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369375 2009 UH132 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
369376 2009 UB137 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
369377 2009 UE139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369378 2009 UM140 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369379 2009 UF143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
369380 2009 UD146 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
369381 2009 UX149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369382 2009 UX151 18/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
369383 2009 US152 17/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369384 2009 UD154 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369385 2009 UW154 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
369386 2009 VR6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
369387 2009 VA17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369388 2009 VR33 10/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369389 2009 VS33 10/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
369390 2009 VQ62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369391 2009 VB64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369392 2009 VJ76 15/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
369393 2009 VE79 10/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
369394 2009 VT82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
369395 2009 VZ82 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369396 2009 VC87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369397 2009 VP105 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
369398 2009 VS112 15/11/2009 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
369399 2009 VQ115 15/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
369400 2009 WS7 18/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369401 2009 WL9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
369402 2009 WQ18 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369403 2009 WO21 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369404 2009 WY24 20/11/2009 Westfield ARO 1,5 km MPC · JPL
369405 2009 WL25 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
369406 2009 WO25 22/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
369407 2009 WP43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369408 2009 WM44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369409 2009 WT46 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369410 2009 WC66 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369411 2009 WA80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
369412 2009 WM85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369413 2009 WX91 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369414 2009 WS98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369415 2009 WN101 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
369416 2009 WT102 22/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
369417 2009 WO114 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369418 2009 WF127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369419 2009 WY159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369420 2009 WF168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369421 2009 WT178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369422 2009 WY194 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
369423 Quintegr'al 369423|Quintegr'al}} 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,4 km MPC · JPL
369424 2009 WB205 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369425 2009 WX208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369426 2009 WW210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369427 2009 WB211 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369428 2009 WZ239 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
369429 2009 WN253 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
369430 2009 WT256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
369431 2009 WU262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369432 2009 XG1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
369433 2009 XU11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369434 2009 XB21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
369435 2009 YS12 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
369436 2009 YM19 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369437 2009 YS19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369438 2010 AO1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369439 2010 AB38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
369440 2010 AM64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369441 2010 AT68 12/01/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
369442 2010 AV70 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
369443 2010 BP 16/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
369444 2010 BS1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 4,6 km MPC · JPL
369445 2010 BF39 19/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
369446 2010 BF63 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
369447 2010 CX78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369448 2010 CV117 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369449 2010 CF148 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
369450 2010 CA167 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
369451 2010 CV249 30/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369452 2010 LG14 04/06/2010 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
369453 2010 LV75 10/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
369454 2010 NZ1 09/07/2010 WISE WISE 850 m MPC · JPL
369455 2010 OO8 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
369456 2010 OR122 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369457 2010 QF3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
369458 2010 RK45 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369459 2010 RL45 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
369460 2010 RD61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369461 2010 RC68 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
369462 2010 RY101 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369463 2010 RA112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369464 2010 RC115 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
369465 2010 RT125 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
369466 2010 RA142 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
369467 2010 RG157 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369468 2010 RJ176 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
369469 2010 SW14 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369470 2010 SK18 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
369471 2010 TF1 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369472 2010 TH23 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
369473 2010 TE34 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369474 2010 TP34 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
369475 2010 TY76 30/09/2010 Jarnac T. Glinos 1,1 km MPC · JPL
369476 2010 TE95 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369477 2010 TK96 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369478 2010 TT105 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369479 2010 TE117 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369480 2010 TT139 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369481 2010 TB152 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369482 2010 TW170 05/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
369483 2010 TO173 09/09/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 940 m MPC · JPL
369484 2010 TT177 02/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 700 m MPC · JPL
369485 2010 UP6 16/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin, A. Novichonok 1,1 km MPC · JPL
369486 2010 UQ9 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369487 2010 US39 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369488 2010 UA55 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369489 2010 UM55 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369490 2010 UR62 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
369491 2010 US70 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369492 2010 UT70 27/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369493 2010 UE71 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
369494 2010 UQ74 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
369495 2010 UM99 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
369496 2010 UK101 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369497 2010 UN105 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369498 2010 VQ14 16/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
369499 2010 VY16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369500 2010 VG29 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369501 2010 VX33 21/11/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
369502 2010 VX36 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369503 2010 VO47 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
369504 2010 VK50 01/10/2000 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
369505 2010 VV75 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369506 2010 VG91 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369507 2010 VJ92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369508 2010 VN103 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369509 2010 VJ114 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
369510 2010 VB116 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369511 2010 VD127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369512 2010 VC153 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369513 2010 VT161 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
369514 2010 VA168 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
369515 2010 VX173 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369516 2010 VX175 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369517 2010 VM179 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
369518 2010 VL210 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
369519 2010 VN213 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
369520 2010 VW216 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
369521 2010 VH217 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369522 2010 VW217 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369523 2010 VQ219 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
369524 2010 WY21 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369525 2010 WY41 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
369526 2010 WZ52 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369527 2010 WE62 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
369528 2010 WC72 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
369529 2010 WK72 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369530 2010 XD2 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369531 2010 XU13 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
369532 2010 XV56 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369533 2010 XO59 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369534 2010 XA67 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369535 2010 XS72 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369536 2010 XT80 02/04/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
369537 2010 XO88 01/02/2006 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
369538 2011 AL2 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369539 2011 AP5 30/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
369540 2011 AA10 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369541 2011 AE12 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
369542 2011 AT14 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369543 2011 AK18 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369544 2011 AG21 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369545 2011 AK26 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369546 2011 AN31 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369547 2011 AC39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369548 2011 AO44 18/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369549 2011 AP46 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369550 2011 AZ47 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
369551 2011 AB51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369552 2011 AS51 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369553 2011 AC59 13/11/2002 Needville J. Dellinger 940 m MPC · JPL
369554 2011 AK59 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369555 2011 AJ60 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
369556 2011 AV65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369557 2011 AG73 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
369558 2011 AO74 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369559 2011 AQ74 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369560 2011 AK75 27/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
369561 2011 BF3 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369562 2011 BS8 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369563 2011 BN13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369564 2011 BN14 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
369565 2011 BW14 16/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
369566 2011 BH19 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
369567 2011 BL27 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369568 2011 BV30 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369569 2011 BB44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369570 2011 BF67 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369571 2011 BW68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369572 2011 BW73 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369573 2011 BY73 23/04/2007 Mount Graham D. E. Trilling 1,3 km MPC · JPL
369574 2011 BL81 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369575 2011 BM86 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369576 2011 BH89 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369577 2011 BV89 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369578 2011 BY89 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
369579 2011 BP96 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369580 2011 BZ97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
369581 2011 BD98 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369582 2011 BY102 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369583 2011 BN106 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369584 2011 BV108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369585 2011 BD116 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369586 2011 BR128 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369587 2011 BG132 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369588 2011 BS132 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369589 2011 BH134 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
369590 2011 BZ153 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369591 2011 BA161 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369592 2011 CK4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369593 2011 CZ8 24/11/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
369594 2011 CK14 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369595 2011 CT17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369596 2011 CA24 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369597 2011 CQ28 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369598 2011 CF31 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369599 2011 CW34 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
369600 2011 CC35 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369601 2011 CM43 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369602 2011 CE46 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369603 2011 CP46 18/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369604 2011 CZ50 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369605 2011 CL51 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369606 2011 CN54 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369607 2011 CT56 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
369608 2011 CB62 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369609 2011 CW63 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369610 2011 CH68 10/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
369611 2011 CW68 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
369612 2011 CK70 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369613 2011 CJ73 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
369614 2011 CN85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369615 2011 CW86 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369616 2011 CZ87 22/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
369617 2011 CH93 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
369618 2011 CM104 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369619 2011 CD116 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369620 2011 DT2 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
369621 2011 DB5 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369622 2011 DO5 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369623 2011 DY5 30/08/2008 Pises C. Demeautis, J.-M. Lopez 3,3 km MPC · JPL
369624 2011 DH11 09/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
369625 2011 DN17 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
369626 2011 DO18 16/10/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
369627 2011 DQ18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369628 2011 DP22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369629 2011 DD23 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369630 2011 DO24 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
369631 2011 DV37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369632 2011 ED 17/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369633 2011 EG9 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
369634 2011 EG12 16/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
369635 2011 EH12 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
369636 2011 EA19 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
369637 2011 EW20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
369638 2011 EM24 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
369639 2011 ED45 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369640 2011 EZ54 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369641 2011 EY65 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369642 2011 ER66 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369643 2011 EX77 23/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
369644 2011 EB78 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
369645 2011 ES78 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369646 2011 EN81 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369647 2011 EU81 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369648 2011 FQ1 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369649 2011 FA20 02/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
369650 2011 FB23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369651 2011 FT24 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369652 2011 FW38 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369653 2011 FE44 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369654 2011 FU75 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369655 2011 FK106 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369656 2011 FU109 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369657 2011 FF120 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369658 2011 FG130 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369659 2011 FA131 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
369660 2011 FQ149 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369661 2011 FP155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369662 2011 GA59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
369663 2011 GS72 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
369664 2011 GL77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369665 2011 HF14 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369666 2011 HY17 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369667 2011 HM29 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369668 2011 HU102 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
369669 2011 JG3 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369670 2011 KR20 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369671 2011 KP31 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369672 2011 SS89 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
369673 2011 ST254 19/04/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 980 m MPC · JPL
369674 2011 UZ181 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369675 2011 UY278 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
369676 2011 VO12 12/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
369677 2011 WQ5 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 2,5 km MPC · JPL
369678 2011 WB16 28/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
369679 2011 YU6 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369680 2011 YX63 03/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
369681 2011 YK75 18/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
369682 2012 AM2 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369683 2012 AX17 07/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
369684 2012 BJ1 29/01/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
369685 2012 BU18 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369686 2012 BL28 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
369687 2012 BD52 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369688 2012 BZ72 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369689 2012 BC75 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369690 2012 BL96 31/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369691 2012 BJ101 13/02/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
369692 2012 BE106 24/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
369693 2012 BA122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369694 2012 BK129 25/07/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
369695 2012 BT133 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369696 2012 CO15 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
369697 2012 CV26 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
369698 2012 CH43 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369699 2012 CU47 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369700 2012 CC51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369701 2012 DH3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369702 2012 DK9 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
369703 2012 DL16 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369704 2012 DM19 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369705 2012 DN26 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 840 m MPC · JPL
369706 2012 DA27 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
369707 2012 DB27 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369708 2012 DP27 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369709 2012 DT36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369710 2012 DL37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369711 2012 DR37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
369712 2012 DR40 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369713 2012 DB50 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369714 2012 DF50 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369715 2012 DW52 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
369716 2012 DC58 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369717 2012 DE60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369718 2012 DT69 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369719 2012 DE74 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
369720 2012 DG74 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369721 2012 DC78 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369722 2012 DY78 18/03/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
369723 2012 DB79 22/02/2012 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
369724 2012 DN79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
369725 2012 DH81 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
369726 2012 DL82 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369727 2012 DQ86 15/02/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
369728 2012 DA87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369729 2012 DL89 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369730 2012 DC93 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369731 2012 DM98 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
369732 2012 EZ2 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369733 2012 EK11 15/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
369734 2012 EP11 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369735 2012 EX12 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369736 2012 FS1 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
369737 2012 FD5 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369738 2012 FR5 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369739 2012 FT6 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
369740 2012 FZ10 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369741 2012 FY14 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369742 2012 FZ26 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369743 2012 FZ28 03/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
369744 2012 FS29 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369745 2012 FB30 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369746 2012 FP33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369747 2012 FX34 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369748 2012 FU40 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369749 2012 FT41 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
369750 2012 FA53 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369751 2012 FS58 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369752 2012 FE63 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369753 2012 FU63 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369754 2012 FJ70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369755 2012 FQ70 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369756 2012 FG72 09/05/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
369757 2012 FP72 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369758 2012 FT74 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
369759 2012 FW74 10/06/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
369760 2012 FX74 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369761 2012 FJ76 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
369762 2012 FR76 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369763 2012 FG77 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
369764 2012 FK77 17/01/1998 Caussols ODAS 760 m MPC · JPL
369765 2012 FL78 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369766 2012 GZ 09/02/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
369767 2012 GK4 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369768 2012 GA8 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369769 2012 GF11 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
369770 2012 GS12 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
369771 2012 GR13 09/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
369772 2012 GD21 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369773 2012 GM21 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369774 2012 GA23 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369775 2012 GG23 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
369776 2012 GH23 06/05/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
369777 2012 GK23 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369778 2012 GS26 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369779 2012 GU26 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369780 2012 GP28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369781 2012 GO29 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369782 2012 GX29 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369783 2012 GJ30 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
369784 2012 GJ31 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369785 2012 GK32 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369786 2012 GV34 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369787 2012 GJ38 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369788 2012 HZ8 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369789 2012 HT11 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369790 2012 HA13 27/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
369791 2012 HW17 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369792 2012 HB18 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369793 2012 HL18 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369794 2012 HH21 17/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369795 2012 HX23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
369796 2012 HT26 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369797 2012 HV26 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369798 2012 HX26 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369799 2012 HK27 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369800 2012 HS28 19/11/2008 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369801 2012 HU31 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369802 2012 HA33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369803 2012 HZ39 09/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369804 2012 HR40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369805 2012 HJ41 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369806 2012 HU41 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369807 2012 HR42 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
369808 2012 HY44 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369809 2012 HE47 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
369810 2012 HR47 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369811 2012 HH52 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369812 2012 HJ53 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
369813 2012 HK53 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369814 2012 HT53 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369815 2012 HD55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
369816 2012 HP55 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369817 2012 HZ59 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369818 2012 HB60 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369819 2012 HD60 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
369820 2012 HP63 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
369821 2012 HJ64 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369822 2012 HY65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369823 2012 HL66 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369824 2012 HP70 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369825 2012 HN71 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369826 2012 HZ73 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369827 2012 HV79 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369828 2012 HM81 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369829 2012 HL84 18/09/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
369830 2012 JS 17/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369831 2012 JC4 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369832 2012 JA6 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
369833 2012 JB8 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369834 2012 JV10 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369835 2012 JW13 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369836 2012 JH15 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369837 2012 JR16 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369838 2012 JD17 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369839 2012 JP19 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369840 2012 JU22 17/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
369841 2012 JD26 07/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
369842 2012 JY29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369843 2012 JH34 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369844 2012 JO38 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369845 2012 JV38 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
369846 2012 JJ41 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369847 2012 JR45 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
369848 2012 JV45 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369849 2012 JP48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369850 2012 JG49 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369851 2012 JD50 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369852 2012 JA51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369853 2012 JY52 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369854 2012 JO58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369855 2012 JD60 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369856 2012 JV61 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369857 2012 JE63 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369858 2012 JJ63 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369859 2012 JT64 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369860 2012 JE65 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369861 2012 KN6 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369862 2012 KH10 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369863 2012 KK15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
369864 2012 KK17 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
369865 2012 KL17 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
369866 2012 KA20 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369867 2012 KK21 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369868 2012 KM25 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369869 2012 KR27 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369870 2012 KV29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369871 2012 KV30 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369872 2012 KA41 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
369873 2012 KC44 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
369874 2012 KN45 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
369875 2012 KV48 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369876 2012 KG50 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369877 2012 LK4 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369878 2012 LB7 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369879 2012 LR10 03/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
369880 2012 LO26 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369881 2012 MF6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
369882 2012 MH8 21/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369883 2012 QR18 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369884 2012 QC23 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
369885 2012 QM28 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369886 2012 RM6 28/02/2005 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
369887 2012 RZ19 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
369888 2012 RV27 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369889 2012 RT31 19/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
369890 2012 TN27 08/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
369891 2012 TY31 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
369892 2012 TT66 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
369893 2012 TW72 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369894 2012 TM120 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369895 2012 TT133 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369896 2012 TC210 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369897 2012 TY229 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369898 2012 TU271 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369899 2012 TO288 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369900 2012 UD2 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369901 2012 UA50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
369902 2012 UE132 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
369903 2012 UN167 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369904 2012 VT100 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369905 2013 AQ30 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369906 2013 AF57 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369907 2013 AA81 15/10/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
369908 2013 AS121 03/08/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
369909 2013 BW25 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369910 2013 CW45 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369911 2013 CF162 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
369912 2013 CQ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369913 2013 CG174 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369914 2013 CF176 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
369915 2013 CJ176 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369916 2013 CO180 26/12/2005 Marly P. Kocher 4,9 km MPC · JPL
369917 2013 CH196 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
369918 2013 CJ204 05/10/2002 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
369919 2013 CU210 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369920 2013 CJ217 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369921 2013 EN34 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
369922 2013 EV35 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369923 2013 EX36 08/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
369924 2013 ER39 11/12/2002 Mount Graham W. H. Ryan, L. Stewart 2,8 km MPC · JPL
369925 2013 EZ56 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369926 2013 EP80 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369927 2013 EL86 06/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
369928 2013 EZ91 12/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
369929 2013 ER97 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369930 2013 EE99 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369931 2013 EZ99 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369932 2013 EH110 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369933 2013 EG114 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369934 2013 EY126 16/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
369935 2013 GQ7 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369936 2013 GM27 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369937 2013 GX37 02/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369938 2013 GV54 12/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
369939 2013 GL61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
369940 2013 GX71 14/04/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
369941 2013 GW72 10/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
369942 2013 GQ81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369943 2013 GB88 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369944 2013 GM88 06/12/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
369945 2013 GY95 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
369946 2013 GW98 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369947 2013 GA110 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
369948 2013 GW111 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369949 2013 HW 12/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
369950 2013 HJ2 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369951 2013 HH15 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369952 2013 HF41 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
369953 2013 JK16 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369954 2013 JO35 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
369955 2013 MK3 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369956 6241 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
369957 1993 TX35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
369958 1993 TV45 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
369959 1994 RW8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369960 1994 RC9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369961 1994 SL12 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369962 1994 UY8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369963 1995 OE3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369964 1995 SY31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369965 1995 SA87 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
369966 1995 UD21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369967 1995 UP21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369968 1995 UN24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369969 1995 WR11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369970 1996 AS18 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369971 1996 GU5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369972 1996 RT14 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369973 1996 SE1 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369974 1996 TV35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369975 1996 XZ9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369976 1997 AB10 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369977 1997 JC11 09/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
369978 1997 SW3 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369979 1997 SV5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369980 1997 TQ11 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
369981 1997 WP4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369982 1998 BL10 20/01/1998 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 2,4 km MPC · JPL
369983 1998 QB28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
369984 1998 QR52 27/08/1998 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
369985 1998 RK81 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369986 1998 SO 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
369987 1998 SA51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
369988 1998 SO105 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
369989 1998 WH44 17/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 1,8 km MPC · JPL
369990 1999 AE11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369991 1999 AB16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369992 1999 EF6 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369993 1999 RO37 11/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369994 1999 RQ55 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369995 1999 RV195 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
369996 1999 TT7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
369997 1999 TT23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369998 1999 TE53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369999 1999 TR60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
370000 1999 TR126 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001