Danh sách tiểu hành tinh/257001–258000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257001 2008 EM150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257002 2008 EX150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257003 2008 ED151 11/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257004 2008 ES151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257005 Arpadpal 2008 EW152 11/03/2008 La Silla EURONEAR 3,3 km MPC · JPL
257006 2008 EC154 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257007 2008 ED158 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257008 2008 EX159 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257009 2008 EH165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257010 2008 EO166 06/03/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
257011 2008 ES167 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257012 2008 EA169 14/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257013 2008 FW1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257014 2008 FQ6 30/03/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,3 km MPC · JPL
257015 2008 FJ8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257016 2008 FR11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257017 2008 FU12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
257018 2008 FX12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257019 2008 FN14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257020 2008 FJ17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257021 2008 FK18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257022 2008 FT23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257023 2008 FQ24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257024 2008 FU24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257025 2008 FK25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257026 2008 FX25 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
257027 2008 FU32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
257028 2008 FM35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257029 2008 FK38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257030 2008 FW38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257031 2008 FD39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257032 2008 FZ39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257033 2008 FL41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257034 2008 FN41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
257035 2008 FO48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257036 2008 FU48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257037 2008 FX50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257038 2008 FV51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257039 2008 FR54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257040 2008 FY55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257041 2008 FN58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
257042 2008 FD67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257043 2008 FH67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257044 2008 FL67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
257045 2008 FN69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257046 2008 FT74 31/03/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
257047 2008 FN77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257048 2008 FA78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
257049 2008 FL78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257050 2008 FX79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257051 2008 FE80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257052 2008 FH82 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257053 2008 FT84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257054 2008 FN85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257055 2008 FF86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257056 2008 FL88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
257057 2008 FU88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257058 2008 FN89 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257059 2008 FD94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257060 2008 FL94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257061 2008 FB96 29/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
257062 2008 FC99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257063 2008 FZ99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257064 2008 FG102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257065 2008 FJ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257066 2008 FU107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257067 2008 FV110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
257068 2008 FE113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257069 2008 FP113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257070 2008 FV113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257071 2008 FB114 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257072 2008 FU114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
257073 2008 FU116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
257074 2008 FN117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257075 2008 FJ118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
257076 2008 FK128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257077 2008 FV130 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
257078 2008 FZ130 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
257079 2008 FU131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257080 2008 FR135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257081 2008 FV135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257082 2008 FH137 30/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
257083 2008 FS137 31/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257084 2008 GX1 05/04/2008 Costitx Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
257085 2008 GD2 06/04/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,9 km MPC · JPL
257086 2008 GT3 07/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
257087 2008 GL14 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257088 2008 GH20 07/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 4,8 km MPC · JPL
257089 2008 GA23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257090 2008 GZ26 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257091 2008 GT32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257092 2008 GW34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
257093 2008 GK37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257094 2008 GV38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
257095 2008 GO39 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257096 2008 GJ41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257097 2008 GY42 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257098 2008 GR45 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
257099 2008 GO46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257100 2008 GQ46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257101 2008 GV46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257102 2008 GR49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257103 2008 GE50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
257104 2008 GG52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257105 2008 GE60 05/04/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
257106 2008 GU60 05/04/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
257107 2008 GJ64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257108 2008 GO64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257109 2008 GZ68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257110 2008 GV70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257111 2008 GE72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257112 2008 GT72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
257113 2008 GE74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257114 2008 GN77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257115 2008 GE78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257116 2008 GH79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257117 2008 GO81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257118 2008 GS81 08/04/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
257119 2008 GD86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257120 2008 GU87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257121 2008 GZ87 05/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
257122 2008 GC89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257123 2008 GT96 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257124 2008 GG98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257125 2008 GX101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257126 2008 GH106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
257127 2008 GZ116 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257128 2008 GT117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257129 2008 GK118 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257130 2008 GY120 12/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
257131 2008 GV121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257132 2008 GF123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257133 2008 GL130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257134 2008 GY132 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257135 2008 GM136 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257136 2008 GK142 04/04/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257137 2008 GL144 04/04/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257138 2008 HM 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257139 2008 HB3 26/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
257140 2008 HJ4 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
257141 2008 HW5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257142 2008 HA6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257143 2008 HP6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257144 2008 HP9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257145 2008 HW9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
257146 2008 HA13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257147 2008 HP13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257148 2008 HL15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257149 2008 HW16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257150 2008 HF17 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257151 2008 HO18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257152 2008 HD21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257153 2008 HQ27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257154 2008 HM33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257155 2008 HD37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257156 2008 HO37 29/04/2008 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
257157 2008 HL38 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
257158 2008 HN39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
257159 2008 HB43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
257160 2008 HR43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257161 2008 HO54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257162 2008 HU56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257163 2008 HK58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
257164 2008 HO58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257165 2008 HR60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
257166 2008 HQ66 29/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
257167 2008 HS66 30/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
257168 2008 HA69 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257169 2008 HN69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
257170 2008 JD1 01/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257171 2008 JS1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
257172 2008 JF2 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257173 2008 JF13 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257174 2008 JX18 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257175 2008 JO23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257176 2008 JZ27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257177 2008 JO28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257178 2008 JE29 11/05/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
257179 2008 JA30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257180 2008 JF31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
257181 2008 JO32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257182 2008 JZ34 07/05/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
257183 2008 JP39 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257184 2008 KJ 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257185 2008 KE1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257186 2008 KZ7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257187 2008 KD10 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
257188 2008 KE11 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
257189 2008 KU11 28/05/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,7 km MPC · JPL
257190 2008 KD35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257191 2008 LE7 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257192 2008 MG 22/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
257193 2008 PK19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257194 2008 PZ21 03/08/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
257195 2008 QY41 29/08/2008 Pises Pises Obs. 12 km MPC · JPL
257196 2008 RE3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257197 2008 RG33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
257198 2008 RE54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
257199 2008 RW58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257200 2008 RJ65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257201 2008 RT66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257202 2008 RU122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257203 2008 RW122 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
257204 2008 SQ220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257205 2008 TT64 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
257206 2008 UA 18/10/2008 Sandlot G. Hug 15 km MPC · JPL
257207 2008 UL123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257208 2008 WB38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257209 2008 WW91 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
257210 2008 XO22 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
257211 2008 YY4 21/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
257212 2008 YB5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,7 km MPC · JPL
257213 2008 YM79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257214 2009 AF14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257215 2009 AT22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257216 2009 AY43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257217 2009 AL48 02/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
257218 2009 BK112 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
257219 2009 BM178 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257220 2009 BB179 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257221 2009 CX26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
257222 2009 CG58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
257223 2009 CB62 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
257224 2009 DZ6 18/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
257225 2009 DY11 18/02/2009 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
257226 2009 DW31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257227 2009 DU35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
257228 2009 DP50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257229 2009 DS61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257230 2009 DR64 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257231 2009 DW71 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257232 2009 DJ75 19/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
257233 2009 DV91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257234 Güntherkurtze 2009 DD112 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 980 m MPC · JPL
257235 2009 DO124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257236 2009 DF125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257237 2009 DU125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257238 2009 DN130 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257239 2009 ET4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
257240 2009 EJ12 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257241 2009 EM13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257242 2009 ET14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
257243 2009 EU21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
257244 2009 EP26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257245 2009 FW3 18/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
257246 2009 FA4 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257247 2009 FS18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
257248 Chouchiehlun 2009 FA19 20/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, T. Chen 1,0 km MPC · JPL
257249 2009 FL20 17/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
257250 2009 FF22 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257251 2009 FG25 22/03/2009 Vicques M. Ory 2,5 km MPC · JPL
257252 2009 FK26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257253 2009 FH30 27/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257254 2009 FC31 24/03/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257255 2009 FB39 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257256 2009 FA43 29/03/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257257 2009 FB43 29/03/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257258 2009 FP45 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
257259 2009 FU45 27/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
257260 2009 FK46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257261 Ovechkin 2009 FS47 31/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 1,9 km MPC · JPL
257262 2009 FC49 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257263 2009 FF58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257264 2009 FG58 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
257265 2009 FY58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
257266 2009 FZ74 28/03/2009 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
257267 2009 FY75 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257268 2009 FC76 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257269 2009 FP76 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
257270 2009 GW2 15/04/2009 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
257271 2009 GV5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257272 2009 HH 17/04/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,6 km MPC · JPL
257273 2009 HC1 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
257274 2009 HF1 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257275 2009 HA2 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257276 2009 HG2 17/04/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
257277 2009 HX4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257278 2009 HJ5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257279 2009 HY7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257280 2009 HE8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
257281 2009 HN19 19/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
257282 2009 HT19 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257283 2009 HH20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257284 2009 HK20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
257285 2009 HV21 16/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257286 2009 HU27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257287 2009 HT28 18/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
257288 2009 HJ32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257289 2009 HJ37 17/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
257290 2009 HS41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257291 2009 HQ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
257292 2009 HK45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
257293 2009 HC50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257294 2009 HQ53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257295 2009 HN55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
257296 Jessicaamy 2009 HT57 20/04/2009 Zadko M. Todd 1,7 km MPC · JPL
257297 2009 HY58 17/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
257298 2009 HA59 18/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257299 2009 HB60 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257300 2009 HE61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257301 2009 HT61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257302 2009 HX61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257303 2009 HS65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257304 2009 HT68 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257305 2009 HS69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257306 2009 HZ72 28/04/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
257307 2009 HK75 28/04/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
257308 2009 HM77 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
257309 2009 HU83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257310 2009 HU85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257311 2009 HM88 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
257312 2009 HT88 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
257313 2009 HW88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
257314 2009 HY88 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 940 m MPC · JPL
257315 2009 HU89 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
257316 2009 HJ90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257317 2009 HS90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
257318 2009 HD92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257319 2009 HN92 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257320 2009 HE94 26/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 980 m MPC · JPL
257321 2009 HF94 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257322 2009 HK97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257323 2009 HC98 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257324 2009 HS98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
257325 2009 HN99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
257326 2009 HA101 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257327 2009 HE101 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
257328 2009 HF101 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257329 2009 HK102 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257330 2009 HD103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257331 2009 HN103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
257332 2009 HD105 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257333 2009 HY105 16/04/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
257334 2009 JM 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
257335 2009 JZ 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
257336 Noeliasanchez 2009 JA1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 7,1 km MPC · JPL
257337 2009 JG9 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
257338 2009 JO10 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
257339 2009 JZ12 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
257340 2009 JC13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
257341 2009 JE16 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
257342 2009 JG16 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
257343 2009 JA17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
257344 2009 JG17 15/05/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
257345 2009 KR1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 920 m MPC · JPL
257346 2009 KA3 20/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
257347 2009 KC4 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
257348 2009 KN7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
257349 2009 KD8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
257350 2009 KF8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257351 2009 KU14 26/05/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257352 2009 KG15 26/05/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
257353 2009 KL15 26/05/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
257354 2009 KT18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257355 2009 KT22 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
257356 2009 KD23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
257357 2009 KQ30 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257358 2009 LT 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
257359 2009 LY4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257360 2009 MA1 17/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
257361 2009 ME7 24/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
257362 2009 MR8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
257363 2009 NC2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
257364 2009 OH 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
257365 2009 OZ 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
257366 2009 OJ4 23/07/2009 Tiki N. Teamo 5,4 km MPC · JPL
257367 2009 OD19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257368 2009 OO21 31/07/2009 Sandlot G. Hug 4,4 km MPC · JPL
257369 2009 OF24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257370 2009 OR24 27/07/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
257371 Miguelbello 2009 PM4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
257372 2009 PY9 15/08/2009 Kachina Kachina Obs. 2,8 km MPC · JPL
257373 2009 PQ20 01/08/2009 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
257374 2009 QA13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257375 2009 QZ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
257376 2009 QW57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257377 2009 RG5 14/09/2009 Needville C. Sexton, J. Dellinger 4,0 km MPC · JPL
257378 2009 RN9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
257379 2009 RP55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257380 2009 SO10 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257381 2009 SK38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
257382 2009 SR49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257383 2009 SO52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257384 2009 SO60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257385 2009 ST121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257386 2009 SN122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257387 2009 SO137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257388 2009 SD154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257389 2009 SY155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257390 2009 SM189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
257391 2009 SD200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257392 2009 ST203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257393 2009 SZ211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257394 2009 SV215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
257395 2009 SW216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
257396 2009 SF220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
257397 2009 SL229 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
257398 2009 SY246 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257399 2009 SX253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
257400 2009 SK264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257401 2009 SM264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
257402 2009 SG297 28/09/2009 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
257403 2009 SO299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
257404 2009 SF315 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
257405 2009 SG330 18/09/2009 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
257406 2009 ST334 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257407 2009 SO356 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257408 2009 SH358 16/09/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
257409 2009 SB360 27/09/2009 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
257410 2009 TP15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
257411 2009 TM18 09/10/2009 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
257412 2009 UY2 16/10/2009 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
257413 2009 UB61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
257414 2009 UE71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
257415 2009 UP118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
257416 2009 UV147 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
257417 2009 WT 16/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,4 km MPC · JPL
257418 2009 WD2 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
257419 2009 YE19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257420 2009 YT24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
257421 2010 BR11 16/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
257422 2010 FR47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,4 km MPC · JPL
257423 2010 FM48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
257424 2010 HX90 29/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
257425 2010 JD24 04/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
257426 2010 KB99 28/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
257427 2010 KX104 29/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257428 2010 LH38 06/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
257429 2010 LA46 08/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257430 2010 LC95 12/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
257431 2010 LT131 15/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
257432 2010 MX112 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
257433 2010 NX5 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257434 2010 ND6 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
257435 2010 NG35 08/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
257436 2010 NO42 09/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
257437 2010 NW68 14/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
257438 2010 OH98 28/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
257439 Peppeprosperini 2010 PL23 09/08/2010 Frasso Sabino Frasso Sabino Obs. 2,1 km MPC · JPL
257440 2010 PF65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257441 2010 QZ3 19/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
257442 2010 RH71 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
257443 2641 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
257444 4188 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
257445 6010 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
257446 6251 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
257447 1037 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
257448 2236 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
257449 4219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
257450 2005 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 700 m MPC · JPL
257451 2138 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
257452 2408 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
257453 4003 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
257454 4154 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
257455 4311 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
257456 1981 DA3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
257457 1981 EG33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
257458 1981 EV36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
257459 1981 EA37 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
257460 1981 ES37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
257461 1990 UT2 18/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257462 1992 UE7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257463 1992 WW6 19/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257464 1993 FC26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
257465 1993 OE6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
257466 1993 TX5 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257467 1993 TU41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
257468 1994 CU3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257469 1994 CG7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257470 1994 RE8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257471 1994 SA 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
257472 1994 SX2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257473 1994 SC4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257474 1994 WF8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
257475 1995 DP5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
257476 1995 FE3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
257477 1995 FG3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257478 1995 HJ3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257479 1995 MD6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257480 1995 NR 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
257481 1995 OX3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257482 1995 OW10 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257483 1995 OD11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257484 1995 QW13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
257485 1995 SD23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257486 1995 SC24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
257487 1995 SQ24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257488 1995 SD27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257489 1995 UY12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257490 1995 UT17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257491 1995 UK38 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257492 1995 UM54 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257493 1995 UY58 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257494 1995 UB66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257495 1995 UE67 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257496 1995 VQ9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257497 1995 VL13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257498 1995 WO14 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257499 1995 WX22 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257500 1995 WL29 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257501 1995 YS5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257502 1996 AQ10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257503 1996 BQ11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257504 1996 GZ5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257505 1996 RH33 15/09/1996 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
257506 1996 SN7 23/09/1996 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
257507 1996 TG35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257508 1996 VJ16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257509 1996 VC18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257510 1996 VD33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
257511 1996 XY35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257512 1997 AS14 12/01/1997 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
257513 1997 AJ24 15/01/1997 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 820 m MPC · JPL
257514 1997 CL4 03/02/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 2,0 km MPC · JPL
257515 Zapperudi 1997 CD6 06/02/1997 Linz Davidschlag Obs. 4,0 km MPC · JPL
257516 1997 CO25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257517 1997 EZ42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257518 1997 GL25 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257519 1997 KV3 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257520 1997 ML 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
257521 1997 MX5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257522 1997 RH9 11/09/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,1 km MPC · JPL
257523 1997 SH11 30/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
257524 1997 SC13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257525 1997 SJ14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257526 1997 SM27 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257527 1997 TY23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257528 1997 UY22 25/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 610 m MPC · JPL
257529 1997 WA14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257530 1997 YO17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257531 1998 BL18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257532 1998 BN18 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257533 Iquique 1998 CN4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
257534 1998 DL12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257535 1998 DG13 23/02/1998 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
257536 1998 EU3 02/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 780 m MPC · JPL
257537 1998 FH38 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257538 1998 FO148 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257539 1998 HP 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257540 1998 HV26 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257541 1998 HQ56 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257542 1998 MW1 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257543 1998 MS16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257544 1998 QU4 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
257545 1998 RS12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
257546 1998 RH21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257547 1998 SO19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
257548 1998 SV40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257549 1998 SX40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257550 1998 SV43 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
257551 1998 SB48 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257552 1998 SY50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257553 1998 SF69 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257554 1998 SO81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257555 1998 SM104 26/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
257556 1998 SF174 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
257557 1998 TO8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257558 1998 TM16 12/10/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
257559 1998 TL19 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
257560 1998 TP25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257561 1998 TS25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
257562 1998 TT35 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257563 1998 UA2 19/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
257564 1998 UJ34 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257565 1998 UH49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
257566 1998 WP37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
257567 1998 XU6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257568 1998 YP13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257569 1998 YU15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257570 1998 YT16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
257571 1998 YW20 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257572 1999 CP1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
257573 1999 CH4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
257574 1999 CP10 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257575 1999 CR69 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257576 1999 CN82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257577 1999 CE92 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257578 1999 CS108 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257579 1999 CZ156 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257580 1999 DB9 18/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
257581 1999 FE8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257582 1999 FR70 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
257583 1999 GZ54 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257584 1999 JZ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257585 1999 JQ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
257586 1999 JK39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257587 1999 JR50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257588 1999 JF73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257589 1999 JV116 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257590 1999 KY13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
257591 1999 RM4 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257592 1999 RW8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257593 1999 RZ13 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257594 1999 RA31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257595 1999 RT40 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257596 1999 RT45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 3,3 km MPC · JPL
257597 1999 RH66 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257598 1999 RQ66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257599 1999 RN67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257600 1999 RT75 07/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257601 1999 RH85 07/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257602 1999 RE103 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257603 1999 RN107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257604 1999 RP171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257605 1999 RS200 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257606 1999 RJ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257607 1999 RB208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257608 1999 RM213 13/09/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
257609 1999 RQ214 12/09/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 820 m MPC · JPL
257610 1999 RM215 03/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257611 1999 SC1 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257612 1999 SH3 22/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257613 1999 SV13 29/09/1999 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
257614 1999 TF53 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257615 1999 TJ71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257616 1999 TL71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
257617 1999 TG73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
257618 1999 TJ73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
257619 1999 TD74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257620 1999 TN75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257621 1999 TR120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257622 1999 TG126 04/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
257623 1999 TG135 15/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
257624 1999 TU137 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257625 1999 TC138 06/10/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
257626 1999 TF140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257627 1999 TW165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257628 1999 TG168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257629 1999 TK169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257630 1999 TJ174 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257631 1999 TK175 10/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
257632 1999 TA177 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257633 1999 TV204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257634 1999 TJ217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257635 1999 TM218 15/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257636 1999 TQ233 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257637 1999 TW241 04/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
257638 1999 TQ244 07/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257639 1999 TK252 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257640 1999 TS261 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257641 1999 TX263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257642 1999 TP265 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
257643 1999 TS282 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257644 1999 TG290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257645 1999 TT292 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257646 1999 TQ308 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
257647 1999 TV317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
257648 1999 TY318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257649 1999 TP319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
257650 1999 TL321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257651 1999 UZ11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257652 1999 UZ28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
257653 1999 UV31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
257654 1999 UT33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257655 1999 UM36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
257656 1999 UY47 30/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
257657 1999 VE 01/11/1999 Olathe Olathe 830 m MPC · JPL
257658 1999 VJ29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257659 1999 VE32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257660 1999 VS39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257661 1999 VP40 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257662 1999 VC43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257663 1999 VQ45 04/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
257664 1999 VO46 03/11/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
257665 1999 VA51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257666 1999 VC62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257667 1999 VL65 04/11/1999 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
257668 1999 VU70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257669 1999 VV75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257670 1999 VC86 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257671 1999 VV103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257672 1999 VJ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257673 1999 VK106 09/11/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257674 1999 VM122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257675 1999 VO122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257676 1999 VQ125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257677 1999 VY125 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257678 1999 VV129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257679 1999 VJ132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257680 1999 VR134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
257681 1999 VG136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257682 1999 VC150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
257683 1999 VW150 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257684 1999 VT158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257685 1999 VW164 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
257686 1999 VS166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257687 1999 VL182 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
257688 1999 VW187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257689 1999 VQ197 03/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
257690 1999 VY205 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257691 1999 VC210 12/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
257692 1999 WT8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
257693 1999 WQ12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257694 1999 WU13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
257695 1999 WY13 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257696 1999 WV19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
257697 1999 WC21 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
257698 1999 WO23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
257699 1999 WR23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
257700 1999 WW25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257701 1999 XK4 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257702 1999 XR20 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257703 1999 XY43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257704 1999 XK45 07/12/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
257705 1999 XY50 07/12/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
257706 1999 XX62 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
257707 1999 XF80 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257708 1999 XN80 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257709 1999 XE112 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257710 1999 XD115 12/12/1999 Prescott P. G. Comba 960 m MPC · JPL
257711 1999 XH116 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
257712 1999 XG123 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
257713 1999 XL138 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
257714 1999 XJ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257715 1999 XT141 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257716 1999 XQ142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257717 1999 XZ149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
257718 1999 XY150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257719 1999 XO154 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257720 1999 XF217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257721 1999 XP218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257722 1999 XD219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
257723 1999 XE224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257724 1999 XP226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257725 1999 XE233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
257726 1999 XB249 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257727 1999 XU252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257728 1999 XG258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257729 1999 XC259 07/12/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
257730 1999 XM259 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257731 1999 YG5 27/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
257732 1999 YE6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257733 1999 YH12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
257734 1999 YF21 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
257735 1999 YP26 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257736 2000 AF43 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
257737 2000 AY48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257738 2000 AA49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257739 2000 AU54 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
257740 2000 AZ131 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257741 2000 AE150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257742 2000 AE151 10/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
257743 2000 AY183 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
257744 2000 AD205 08/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
257745 2000 AA209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257746 2000 AC212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257747 2000 AZ218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257748 2000 AB221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257749 2000 AT227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257750 2000 BN 24/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
257751 2000 BT1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257752 2000 BZ12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257753 2000 BB14 28/01/2000 Uenohara N. Kawasato 1,5 km MPC · JPL
257754 2000 BP17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257755 2000 BY19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
257756 2000 BP21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
257757 2000 BG28 31/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257758 2000 BJ28 31/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257759 2000 BT31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257760 2000 BA37 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
257761 2000 BG37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
257762 2000 BV39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257763 2000 BK50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257764 2000 BD52 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257765 2000 CX33 04/02/2000 Višnjan K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
257766 2000 CN41 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
257767 2000 CZ68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257768 2000 CB74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257769 2000 CV83 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257770 2000 CA98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
257771 2000 CB99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257772 2000 CN109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 790 m MPC · JPL
257773 2000 CB111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
257774 2000 CT119 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257775 2000 CW129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
257776 2000 CT130 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
257777 2000 CB137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257778 2000 DN9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
257779 2000 DL12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257780 2000 DO23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
257781 2000 DK28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257782 2000 DJ31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257783 2000 DJ41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257784 2000 DB43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257785 2000 DU49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257786 2000 DG59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
257787 2000 DT64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257788 2000 DJ76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257789 2000 DA77 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257790 2000 DV90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
257791 2000 DT105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
257792 2000 EZ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257793 2000 EV2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257794 2000 EB7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
257795 2000 EA13 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257796 2000 EQ21 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257797 2000 EX22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257798 2000 EN23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
257799 2000 EG24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257800 2000 EO35 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257801 2000 EC66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257802 2000 EO71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
257803 2000 EC75 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
257804 2000 ED78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257805 2000 EO108 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
257806 2000 EC138 11/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
257807 2000 EK139 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257808 2000 EA165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257809 2000 FB5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257810 2000 FX12 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257811 2000 FZ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
257812 2000 FC21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
257813 2000 FU25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
257814 2000 FP41 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257815 2000 GQ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257816 2000 GP27 05/04/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257817 2000 GS36 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257818 2000 GB42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257819 2000 GJ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257820 2000 GU84 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
257821 2000 GB122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
257822 2000 GC132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
257823 2000 GN143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
257824 2000 GA144 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
257825 2000 GR151 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257826 2000 GQ155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
257827 2000 GY168 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257828 2000 GW177 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257829 2000 GK183 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257830 2000 HX13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257831 2000 HC23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257832 2000 HM54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
257833 2000 HR105 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
257834 2000 JW2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257835 2000 JR18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
257836 2000 JQ34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257837 2000 JS44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257838 2000 JQ66 11/05/2000 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
257839 2000 JQ90 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
257840 2000 KY6 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
257841 2000 KB11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
257842 2000 KO37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
257843 2000 KR43 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
257844 2000 KQ44 31/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
257845 2000 KK59 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257846 2000 LK22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
257847 2000 LE34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257848 2000 MJ 24/06/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
257849 2000 NH 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
257850 2000 NZ6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
257851 2000 OA13 23/07/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257852 2000 OF36 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257853 2000 OH54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
257854 2000 PG8 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
257855 2000 QR136 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
257856 2000 QN148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
257857 2000 QV156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
257858 2000 QK178 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257859 2000 QB186 26/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257860 2000 QE230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257861 2000 QD242 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
257862 2000 QC248 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 860 m MPC · JPL
257863 2000 RM14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
257864 2000 RQ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
257865 2000 RN84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
257866 2000 SF15 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257867 2000 SY27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257868 2000 SH30 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257869 2000 SD32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257870 2000 SY34 24/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
257871 2000 SX44 26/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
257872 2000 SY52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257873 2000 SP60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
257874 2000 SK93 23/09/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
257875 2000 SL97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257876 2000 SH131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257877 2000 SF136 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257878 2000 SM143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257879 2000 SJ153 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
257880 2000 SV157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257881 2000 SE158 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257882 2000 SK192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
257883 2000 SM214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257884 2000 SA228 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
257885 2000 SU256 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
257886 2000 SC263 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257887 2000 SU282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
257888 2000 SY290 27/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257889 2000 SD292 27/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
257890 2000 SE292 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257891 2000 SJ315 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257892 2000 SK339 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
257893 2000 SN340 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257894 2000 SF351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
257895 2000 SL370 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
257896 2000 TL3 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
257897 2000 TW3 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257898 2000 TX23 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
257899 2000 TR27 03/10/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
257900 2000 TZ33 04/10/2000 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
257901 2000 TC37 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257902 2000 TS41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257903 2000 TM54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257904 2000 UZ19 24/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
257905 2000 UP55 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
257906 2000 UD67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257907 2000 UY75 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
257908 2000 UB84 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
257909 2000 UQ97 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
257910 2000 UV105 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
257911 2000 VV1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
257912 2000 VF9 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257913 2000 VZ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257914 2000 VX21 01/11/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
257915 2000 VU48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257916 2000 VC56 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
257917 2000 VN62 03/11/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
257918 2000 WR 16/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
257919 2000 WZ12 20/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
257920 2000 WT27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
257921 2000 WA29 26/11/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
257922 2000 WK30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257923 2000 WS39 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
257924 2000 WH68 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
257925 2000 WK68 29/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
257926 2000 WY72 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257927 2000 WV76 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257928 2000 WL96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257929 2000 WR128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
257930 2000 WE134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
257931 2000 WZ152 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257932 2000 WH156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257933 2000 WB160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
257934 2000 WC176 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
257935 2000 WK182 25/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
257936 2000 WL182 26/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
257937 2000 WC184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
257938 2000 WS184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
257939 2000 WZ184 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
257940 2000 WL185 29/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
257941 2000 XB2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
257942 2000 XN15 04/12/2000 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
257943 2000 XL26 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257944 2000 XQ53 14/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,1 km MPC · JPL
257945 2000 YC12 22/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
257946 2000 YJ15 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
257947 2000 YT27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
257948 2000 YJ28 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
257949 2000 YX50 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
257950 2000 YV57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
257951 2000 YP111 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
257952 2000 YK113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257953 2000 YN119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
257954 2000 YY141 20/12/2000 Kitt Peak DLS 820 m MPC · JPL
257955 2001 AW9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257956 2001 AR41 03/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
257957 2001 AY45 07/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257958 2001 AQ51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257959 2001 BS6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
257960 2001 BY12 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
257961 2001 BZ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
257962 2001 BN51 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257963 2001 BV55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257964 2001 BD61 30/01/2001 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,1 km MPC · JPL
257965 2001 BK75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
257966 2001 CC2 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
257967 2001 CZ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
257968 2001 CK17 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257969 2001 CC25 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
257970 2001 CS31 05/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
257971 2001 CV34 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
257972 2001 CR35 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257973 2001 CT36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
257974 2001 CA38 15/02/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
257975 2001 CQ40 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
257976 2001 CT47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
257977 2001 CD48 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257978 2001 CR48 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
257979 2001 DA6 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
257980 2001 DA17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
257981 2001 DM19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257982 2001 DD20 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
257983 2001 DZ22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
257984 2001 DS33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
257985 2001 DC59 18/02/2001 Needville W. G. Dillon 3,5 km MPC · JPL
257986 2001 DS69 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257987 2001 DY77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
257988 2001 DM80 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
257989 2001 DR81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
257990 2001 DV81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257991 2001 DB82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
257992 2001 DJ96 17/02/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
257993 2001 DO99 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
257994 2001 DB109 18/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
257995 2001 EV1 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
257996 2001 ES4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
257997 2001 EU7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
257998 2001 EO8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
257999 2001 EH11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
258000 2001 EQ16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s  • 261.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001