Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/414001–415000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414001 2007 FQ23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414002 2007 FP48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
414003 2007 FC49 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414004 2007 GP17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414005 2007 GR27 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414006 2007 GO32 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414007 2007 GJ46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
414008 2007 GN49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
414009 2007 GR57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414010 2007 GJ71 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414011 2007 GO73 15/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
414012 2007 GT74 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414013 2007 HZ33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414014 2007 HB36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414015 2007 HN41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
414016 2007 HZ44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414017 2007 HG64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414018 2007 HP67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414019 2007 HT72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414020 2007 HA93 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
414021 2007 HH97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414022 2007 JW44 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
414023 2007 LA4 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414024 2007 LB11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414025 2007 LO15 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414026 Bochonko 2007 LX29 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 900 m MPC · JPL
414027 2007 MF13 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
414028 2007 MD27 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414029 2007 OK1 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
414030 2007 PC5 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
414031 2007 PM28 13/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
414032 2007 PJ34 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
414033 2007 QT5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 710 m MPC · JPL
414034 2007 RE28 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414035 2007 RX36 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414036 2007 RH56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414037 2007 RK64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414038 2007 RX86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414039 2007 RL104 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
414040 2007 RA105 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414041 2007 RY118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414042 2007 RX133 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414043 2007 RB146 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
414044 2007 RK159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414045 2007 RY161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414046 2007 RY163 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414047 2007 RW197 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414048 2007 RD209 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414049 2007 RQ210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414050 2007 RC211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414051 2007 RC213 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
414052 2007 RV228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414053 2007 RL250 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414054 2007 RZ264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414055 2007 RL270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414056 2007 RW270 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414057 2007 RK284 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414058 2007 RY285 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414059 2007 RM295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414060 2007 RC302 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414061 2007 RF318 11/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414062 2007 SE17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414063 2007 SG17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414064 2007 SM19 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
414065 2007 SO19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
414066 2007 SZ20 21/09/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
414067 2007 SB22 21/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414068 2007 TX20 10/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 590 m MPC · JPL
414069 2007 TM30 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414070 2007 TS33 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414071 2007 TN54 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414072 2007 TD57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414073 2007 TJ58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414074 2007 TO64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414075 2007 TU69 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414076 2007 TV77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414077 2007 TA93 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414078 2007 TH103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414079 2007 TU107 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414080 2007 TL116 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414081 2007 TV122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414082 2007 TN123 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
414083 2007 TZ126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414084 2007 TY153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
414085 2007 TG156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
414086 2007 TV165 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414087 2007 TY166 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
414088 2007 TQ177 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414089 2007 TL181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
414090 2007 TS192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414091 2007 TA199 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414092 2007 TG212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414093 2007 TD213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414094 2007 TD216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414095 2007 TF222 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414096 2007 TD229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414097 2007 TH231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414098 2007 TT242 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414099 2007 TR243 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414100 2007 TG268 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414101 2007 TF281 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414102 2007 TJ298 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414103 2007 TQ318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414104 2007 TX320 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414105 2007 TT332 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414106 2007 TK385 15/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
414107 2007 TS386 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
414108 2007 TM401 15/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414109 2007 TZ448 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
414110 2007 UM18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
414111 2007 UR21 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414112 2007 UD23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414113 2007 UQ29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414114 2007 UM33 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414115 2007 UW34 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
414116 2007 UG35 19/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414117 2007 UE49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414118 2007 UZ49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414119 2007 UN63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414120 2007 UC68 30/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414121 2007 UF68 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414122 2007 UN68 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414123 2007 UQ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414124 2007 UQ131 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414125 2007 UP138 20/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
414126 2007 UR139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414127 2007 VR9 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414128 2007 VS43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414129 2007 VL50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414130 2007 VJ51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414131 2007 VA57 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414132 2007 VJ62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414133 2007 VG65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414134 2007 VQ84 06/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
414135 2007 VU102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414136 2007 VB145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414137 2007 VC166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414138 2007 VB217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414139 2007 VY223 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414140 2007 VL239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414141 2007 VQ247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414142 2007 VG256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414143 2007 VR273 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
414144 2007 VC285 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414145 2007 VB292 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414146 2007 VU293 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
414147 2007 VH310 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414148 2007 VE313 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
414149 2007 VJ335 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414150 2007 WK5 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414151 2007 WG11 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414152 2007 WM26 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
414153 2007 WK28 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414154 2007 WC40 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
414155 2007 WO43 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414156 2007 XW5 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414157 2007 XU18 11/12/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 1,3 km MPC · JPL
414158 2007 XC59 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414159 2007 YC3 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414160 2007 YJ12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414161 2007 YO45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414162 2007 YD70 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414163 2008 AF13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414164 2008 AW32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
414165 2008 AS61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
414166 2008 AU67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414167 2008 AX82 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414168 2008 AB89 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414169 2008 AA91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414170 2008 AS97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
414171 2008 AG99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414172 2008 AR102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414173 2008 AU128 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414174 2008 AK135 11/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414175 2008 BE14 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414176 2008 BK32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414177 2008 BE38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414178 2008 CW 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
414179 2008 CA4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
414180 2008 CO6 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414181 2008 CJ33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414182 2008 CF39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414183 2008 CS65 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414184 2008 CR81 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414185 2008 CE109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414186 2008 CN109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414187 2008 CL137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414188 2008 CZ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414189 2008 CG159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414190 2008 CC171 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414191 2008 CS174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414192 2008 CU192 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414193 2008 CZ197 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414194 2008 CB200 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414195 2008 CC210 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
414196 2008 CK210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414197 2008 CD215 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414198 2008 DE6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414199 2008 DT15 27/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
414200 2008 DW15 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414201 2008 DU36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414202 2008 DU43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414203 2008 DE66 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414204 2008 DF66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414205 2008 DB67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414206 2008 DX77 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414207 2008 DQ78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414208 2008 ET6 02/03/2008 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
414209 2008 EY15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414210 2008 EN16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414211 2008 EY19 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414212 2008 EU22 03/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414213 2008 EN42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414214 2008 ES44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414215 2008 EF46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414216 2008 EE70 08/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414217 2008 EN74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414218 2008 EZ82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414219 2008 EE126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414220 2008 EL152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414221 2008 EP165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414222 2008 FZ6 13/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414223 2008 FV7 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414224 2008 FA18 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414225 2008 FS20 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414226 2008 FX28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
414227 2008 FG41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414228 2008 FB51 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414229 2008 FV54 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414230 2008 FM69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414231 2008 FF70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414232 2008 FL70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414233 2008 FS72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414234 2008 FA74 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
414235 2008 FO76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414236 2008 FW79 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414237 2008 FX105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414238 2008 FC106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414239 2008 FH112 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414240 2008 FZ128 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414241 2008 FY131 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414242 2008 FS135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414243 2008 GW17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414244 2008 GO21 05/03/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
414245 2008 GA24 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414246 2008 GN26 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414247 2008 GS30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414248 2008 GT31 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414249 2008 GC32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
414250 2008 GH36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414251 2008 GY36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414252 2008 GN37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414253 2008 GY41 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414254 2008 GG75 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414255 2008 GD77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414256 2008 GJ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
414257 2008 GZ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414258 2008 GD78 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414259 2008 GH87 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414260 2008 GQ88 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414261 2008 GV88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414262 2008 GN92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
414263 2008 GP105 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414264 2008 GN111 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414265 2008 GC113 07/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
414266 2008 GW121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414267 2008 GW123 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414268 2008 HP 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414269 2008 HW11 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414270 2008 HG21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414271 2008 HR22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414272 2008 HZ32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414273 2008 JC4 01/05/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
414274 2008 JR8 05/05/2008 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 2,0 km MPC · JPL
414275 2008 JO21 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
414276 2008 JF32 01/05/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
414277 2008 JU34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414278 2008 JW35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414279 2008 KB26 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
414280 2008 KD36 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414281 2008 KA43 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414282 2008 MN3 28/06/2008 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
414283 2008 MW4 30/06/2008 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
414284 2008 ML5 29/06/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
414285 2008 OY 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
414286 2008 OC6 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 370 m MPC · JPL
414287 2008 OB9 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 2,0 km MPC · JPL
414288 2008 OD16 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
414289 2008 PU7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
414290 2008 PY14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
414291 2008 PF22 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
414292 2008 QF1 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
414293 2008 QE6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
414294 2008 QC12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
414295 2008 QJ21 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
414296 2008 QJ44 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
414297 2008 QY45 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
414298 2008 RT1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
414299 2008 RV11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414300 2008 RQ13 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414301 2008 RS18 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414302 2008 RC26 07/09/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
414303 2008 RX29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414304 2008 RA33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414305 2008 RC43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
414306 2008 RR45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414307 2008 RQ53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414308 2008 RJ76 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
414309 2008 RF79 08/09/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,4 km MPC · JPL
414310 2008 RM85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414311 2008 RV89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414312 2008 RU99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
414313 2008 RQ109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
414314 2008 RC114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414315 2008 RP115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414316 2008 RX117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414317 2008 RJ124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414318 2008 RQ127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414319 2008 RF128 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414320 2008 RO140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414321 2008 RA141 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
414322 2008 RP141 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414323 2008 RD146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 69559| 2,9 km MPC · JPL
414324 2008 SS8 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414325 2008 SG25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414326 2008 SU28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414327 2008 SC64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414328 2008 SH77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414329 2008 SD90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414330 2008 SR97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414331 2008 SY113 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414332 2008 SY133 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414333 2008 SN151 29/09/2008 Dauban F. Kugel 5,0 km MPC · JPL
414334 2008 SC170 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414335 2008 SB192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414336 2008 SX214 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414337 2008 SC218 29/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
414338 2008 SD219 20/09/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
414339 2008 SK223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414340 2008 SH245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414341 2008 SQ252 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414342 2008 SB253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414343 2008 SK278 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414344 2008 SX282 28/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
414345 2008 SW286 23/09/2008 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
414346 2008 SV287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414347 2008 SD303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414348 2008 SK308 30/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
414349 2008 TQ8 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
414350 2008 TJ18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
414351 2008 TD31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414352 2008 TB32 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414353 2008 TO44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414354 2008 TP50 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414355 2008 TO56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414356 2008 TB75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
414357 2008 TL79 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414358 2008 TL95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414359 2008 TW106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414360 2008 TH112 06/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
414361 2008 TE126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
414362 2008 TF128 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414363 2008 TU149 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414364 2008 TZ149 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414365 2008 TC191 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414366 2008 UG9 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414367 2008 UO15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414368 2008 UN68 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414369 2008 UM92 29/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
414370 2008 UU113 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414371 2008 UD134 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
414372 2008 UP204 19/10/2008 Marly P. Kocher 3,6 km MPC · JPL
414373 2008 UB236 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414374 2008 UO249 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
414375 2008 UQ251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414376 2008 UB253 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
414377 2008 UW290 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
414378 2008 UV309 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
414379 2008 UR338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
414380 2008 UH346 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414381 2008 US361 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414382 2008 UU363 27/09/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
414383 2008 UW368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
414384 2008 VA73 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
414385 2008 WT9 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414386 2008 WT14 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
414387 2008 WO91 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414388 2008 WF130 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
414389 2008 XD51 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
414390 2008 YM48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414391 2008 YM54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414392 2008 YK116 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414393 2008 YK149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
414394 2009 AE27 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414395 2009 AW33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414396 2009 AU44 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414397 2009 AM50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414398 2009 BV8 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414399 2009 BF29 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414400 2009 BY31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414401 2009 BY38 30/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414402 2009 BV39 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414403 2009 BY46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414404 2009 BK47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414405 2009 BC69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414406 2009 BL74 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414407 2009 BE87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414408 2009 BJ107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414409 2009 BW110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414410 2009 BJ111 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414411 2009 BP112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414412 2009 BW148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414413 2009 BT150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414414 2009 BN151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414415 2009 BN169 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414416 2009 CF11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414417 2009 CD26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414418 2009 CA32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414419 2009 CR34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414420 2009 CS54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414421 2009 CA65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414422 2009 DV1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 650 m MPC · JPL
414423 2009 DS7 19/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
414424 2009 DW7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414425 2009 DT18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414426 2009 DF19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414427 2009 DU29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 780 m MPC · JPL
414428 2009 DE36 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414429 2009 DC43 26/02/2009 Catalina CSS APO 2,9 km MPC · JPL
414430 2009 DD58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414431 2009 DP71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
414432 2009 DM74 26/02/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
414433 2009 DM77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414434 2009 DA80 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414435 2009 DH112 26/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
414436 2009 DN117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414437 2009 DO119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414438 2009 DQ120 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414439 2009 DQ122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414440 2009 DB132 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414441 2009 DG138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414442 2009 EK20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
414443 2009 EB29 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
414444 2009 FC2 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 780 m MPC · JPL
414445 2009 FR23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414446 2009 FJ29 22/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414447 2009 FM50 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414448 2009 FG60 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414449 2009 FD61 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414450 2009 FJ73 23/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
414451 2009 FN76 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414452 2009 GS 03/04/2009 Mayhill A. Lowe 860 m MPC · JPL
414453 2009 HB4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414454 2009 HX12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414455 2009 HO17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414456 2009 HR17 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414457 2009 HV18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414458 2009 HH26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414459 2009 HP34 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414460 2009 HL37 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
414461 2009 HC45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
414462 2009 HB46 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
414463 2009 HL50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414464 2009 HA67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414465 2009 HK95 29/04/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
414466 2009 KQ7 21/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 860 m MPC · JPL
414467 2009 KD14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414468 2009 KM14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
414469 2009 KK23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
414470 2009 MQ8 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
414471 2009 OP2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
414472 2009 OH3 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414473 2009 OQ4 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
414474 2009 OJ11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414475 2009 OJ24 31/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
414476 2009 OQ24 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414477 2009 PH2 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
414478 2009 PG6 18/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
414479 2009 PK9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414480 2009 PY18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414481 2009 PP21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414482 2009 QC3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414483 2009 QD15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414484 2009 QF32 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414485 2009 QR35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414486 2009 QE53 18/08/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
414487 2009 QV54 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414488 2009 QS57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,2 km MPC · JPL
414489 2009 QT58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414490 2009 QG60 16/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414491 2009 RP4 13/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
414492 2009 RK7 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
414493 2009 RG8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414494 2009 RW10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414495 2009 RT12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414496 2009 RE15 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414497 2009 RW21 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414498 2009 RC47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414499 2009 RX48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414500 2009 RZ70 15/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414501 2009 RK76 17/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
414502 2009 SE1 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
414503 2009 SX8 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414504 2009 SZ11 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414505 2009 SL12 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414506 2009 SP14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
414507 2009 SF16 20/09/2009 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
414508 2009 SF17 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414509 2009 SZ20 24/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
414510 2009 SE27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414511 2009 SK29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414512 2009 SH30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414513 2009 SJ30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414514 2009 SU37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414515 2009 SB40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414516 2009 SC40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414517 2009 SY40 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414518 2009 SU43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414519 2009 SU50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414520 2009 SL53 17/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
414521 2009 SU53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414522 2009 SF54 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414523 2009 SR67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414524 2009 SE71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414525 2009 SM75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414526 2009 SO78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414527 2009 SB82 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414528 2009 SV86 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414529 2009 SX96 19/09/2009 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
414530 2009 SV98 22/09/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
414531 2009 SL99 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414532 2009 SM103 25/09/2009 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
414533 2009 SS114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414534 2009 SZ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414535 2009 SH131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414536 2009 SK132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414537 2009 SZ135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
414538 2009 SY144 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414539 2009 SJ151 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414540 2009 SZ153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414541 2009 SX154 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414542 2009 SN156 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414543 2009 SO158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414544 2009 SW166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414545 2009 SN168 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414546 2009 SR169 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414547 2009 SZ184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414548 2009 SU188 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414549 2009 SA191 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414550 2009 SL215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414551 2009 ST217 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414552 2009 SD239 17/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414553 2009 SP241 18/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
414554 2009 SK259 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414555 2009 SX262 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414556 2009 SC265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414557 2009 SJ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414558 2009 SU274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414559 2009 SQ281 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414560 2009 SD296 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414561 2009 SW299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414562 2009 SU300 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414563 2009 SY300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414564 2009 SM305 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414565 2009 SV316 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414566 2009 SM320 21/09/2009 Catalina CSS 18466| 2,8 km MPC · JPL
414567 2009 SA323 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
414568 2009 ST325 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414569 2009 SB331 19/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
414570 2009 SW331 20/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
414571 2009 SZ332 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414572 2009 SZ350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414573 2009 SO354 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414574 2009 SX355 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414575 2009 SN356 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414576 2009 SE357 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414577 2009 SO357 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414578 2009 SF358 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414579 2009 SG360 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414580 2009 ST362 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414581 2009 SY363 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414582 2009 TB9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
414583 2009 TK18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414584 2009 TH42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414585 2009 UU18 23/10/2009 Tzec Maun F. Tozzi 5,0 km MPC · JPL
414586 2009 UV18 22/10/2009 Socorro LINEAR AMO 1000 m MPC · JPL
414587 2009 UP23 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
414588 2009 US27 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
414589 2009 UW29 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414590 2009 UJ31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414591 2009 UO33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414592 2009 UM39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414593 2009 UM40 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414594 2009 UM53 22/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
414595 2009 UF57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414596 2009 UE60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414597 2009 UY71 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414598 2009 UZ81 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414599 2009 UF89 26/10/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
414600 2009 UT89 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414601 2009 UE102 24/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
414602 2009 UJ105 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414603 2009 UL106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414604 2009 UM106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414605 2009 UO106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414606 2009 UG108 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
414607 2009 US108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414608 2009 UL115 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414609 2009 UM132 16/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
414610 2009 UF134 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414611 2009 UT140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414612 2009 UD143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414613 2009 UH144 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414614 2009 UM144 16/10/2009 Catalina CSS 58892| 3,4 km MPC · JPL
414615 2009 UP147 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
414616 2009 US147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414617 2009 UU150 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414618 2009 UQ151 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
414619 2009 UU154 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414620 2009 VU3 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414621 2009 VN5 08/11/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
414622 2009 VS11 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414623 2009 VK12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414624 2009 VR12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414625 2009 VT18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414626 2009 VK19 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414627 2009 VM20 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414628 2009 VO22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414629 2009 VX24 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414630 2009 VM29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
414631 2009 VZ31 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414632 2009 VW34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414633 2009 VJ37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414634 2009 VL37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414635 2009 VY37 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414636 2009 VR42 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414637 2009 VS42 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414638 2009 VU46 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414639 2009 VB60 09/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
414640 2009 VZ61 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414641 2009 VM62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414642 2009 VA64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414643 2009 VT64 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
414644 2009 VX64 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414645 2009 VP66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414646 2009 VV67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414647 2009 VX67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414648 2009 VA69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414649 2009 VG71 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414650 2009 VL80 11/11/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
414651 2009 VU81 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414652 2009 VF83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414653 2009 VF94 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414654 2009 VJ94 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414655 2009 VR103 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
414656 2009 VT116 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
414657 2009 WR4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414658 2009 WZ9 19/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
414659 2009 WM11 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414660 2009 WW26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414661 2009 WB31 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414662 2009 WM34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414663 2009 WW34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414664 2009 WX34 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414665 2009 WX38 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414666 2009 WH39 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414667 2009 WZ42 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414668 2009 WQ44 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414669 2009 WQ69 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414670 2009 WM70 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
414671 2009 WT73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414672 2009 WB78 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414673 2009 WM81 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414674 2009 WN83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414675 2009 WO85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
414676 2009 WA87 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414677 2009 WX87 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414678 2009 WN107 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414679 2009 WT117 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
414680 2009 WW123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414681 2009 WB125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414682 2009 WY128 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414683 2009 WH131 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414684 2009 WJ131 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
414685 2009 WR135 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414686 2009 WH139 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
414687 2009 WO140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
414688 2009 WN151 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414689 2009 WS153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
414690 2009 WO154 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
414691 2009 WO155 09/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
414692 2009 WF156 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414693 2009 WC159 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
414694 2009 WZ160 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414695 2009 WL161 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
414696 2009 WV162 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414697 2009 WH163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414698 2009 WR163 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414699 2009 WC166 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414700 2009 WB169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414701 2009 WJ170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414702 2009 WK170 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414703 2009 WY173 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414704 2009 WF182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414705 2009 WM184 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414706 2009 WN190 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414707 2009 WX196 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414708 2009 WV202 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414709 2009 WL209 17/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414710 2009 WS212 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414711 2009 WP214 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414712 2009 WB218 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414713 2009 WQ218 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414714 2009 WE223 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414715 2009 WG230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414716 2009 WV236 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414717 2009 WK239 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414718 2009 WV247 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414719 2009 WD249 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
414720 2009 WJ252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
414721 2009 WN256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414722 2009 XP3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
414723 2009 XB5 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414724 2009 XU7 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414725 2009 XP11 10/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
414726 2009 XO13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414727 2009 XN20 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414728 2009 XS22 13/12/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
414729 2009 YH1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414730 2009 YH5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414731 2009 YH19 26/12/2009 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 3,6 km MPC · JPL
414732 2009 YS23 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
414733 2010 AO18 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414734 2010 AO23 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414735 2010 AH59 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
414736 2010 AD66 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
414737 2010 AU76 06/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
414738 2010 AB77 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414739 2010 AL77 12/01/2010 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
414740 2010 BP4 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
414741 2010 CZ55 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
414742 2010 CZ75 13/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414743 2010 CG132 10/11/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
414744 2010 DK57 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
414745 2010 EX13 05/03/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
414746 2010 EH20 06/03/2010 WISE WISE AMO 1,8 km MPC · JPL
414747 2010 EL28 09/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
414748 2010 EW124 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414749 2010 FC56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414750 2010 FV73 30/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
414751 2010 FV97 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
414752 2010 GN1 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
414753 2010 GK28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414754 2010 GN59 20/12/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
414755 2010 GK92 14/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
414756 2010 GD103 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414757 2010 GH130 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414758 2010 GS131 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414759 2010 JP 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414760 2010 JM47 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
414761 2010 JH74 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414762 2010 KZ104 29/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
414763 2010 KH121 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
414764 2010 LE1 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414765 2010 LW33 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
414766 2010 MN2 18/06/2010 Westfield ARO 3,2 km MPC · JPL
414767 2010 MC27 19/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
414768 2010 MF90 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414769 2010 NV21 06/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
414770 2010 OZ30 20/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
414771 2010 OW46 27/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414772 2010 OC103 28/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
414773 2010 OP112 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414774 2010 PO24 06/08/2010 Antares A. Singh, S. Wadhwa 750 m MPC · JPL
414775 2010 PN56 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
414776 2010 PE59 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414777 2010 PX60 19/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414778 2010 PQ61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414779 2010 PN74 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414780 2010 PV77 10/08/2010 XuYi PMO NEO 760 m MPC · JPL
414781 2010 QM1 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
414782 2010 QH3 20/07/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414783 2010 QD4 20/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
414784 2010 RT25 03/09/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
414785 2010 RA40 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
414786 2010 RE48 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414787 2010 RE57 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414788 2010 RW59 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414789 2010 RY80 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414790 2010 RE106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414791 2010 RD126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414792 2010 RO134 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414793 2010 RR138 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414794 2010 RV146 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414795 2010 RU151 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414796 2010 RU166 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414797 2010 RN173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414798 2010 RB176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414799 2010 RH184 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414800 2010 SV3 17/09/2010 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414801 2010 SL18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414802 2010 SK19 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414803 2010 SS23 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414804 2010 SN29 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414805 2010 SB35 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414806 2010 SP37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414807 2010 TW15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414808 2010 TF16 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414809 2010 TR20 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
414810 2010 TQ25 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414811 2010 TS27 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414812 2010 TD36 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414813 2010 TR60 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414814 2010 TL79 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414815 2010 TX126 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
414816 2010 TN127 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414817 2010 TL149 17/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414818 2010 UR11 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414819 2010 UV14 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414820 2010 UF21 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414821 2010 UV26 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414822 2010 UF27 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
414823 2010 UC34 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414824 2010 UG36 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414825 2010 UP39 13/10/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414826 2010 UZ44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414827 2010 UV49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414828 2010 UM54 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414829 2010 UF59 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414830 2010 UC60 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414831 2010 UX60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
414832 2010 UF75 30/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
414833 2010 UJ76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414834 2010 UY77 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414835 2010 UW78 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414836 2010 UE80 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414837 2010 UY93 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414838 2010 UY96 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414839 2010 UZ99 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414840 2010 UD105 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414841 2010 VF22 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414842 2010 VP26 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414843 2010 VR30 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414844 2010 VY30 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414845 2010 VH31 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414846 2010 VE47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414847 2010 VN49 30/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414848 2010 VV51 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414849 2010 VO61 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414850 2010 VK63 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414851 2010 VF65 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414852 2010 VS70 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414853 2010 VD80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414854 2010 VU80 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414855 2010 VN82 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414856 2010 VS83 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414857 2010 VO84 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414858 2010 VD86 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414859 2010 VG89 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414860 2010 VW89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
414861 2010 VQ95 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414862 2010 VM102 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414863 2010 VU102 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414864 2010 VE108 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414865 2010 VA115 07/11/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
414866 2010 VT117 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414867 2010 VV118 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414868 2010 VP131 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414869 2010 VB152 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414870 2010 VW163 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414871 2010 VG167 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414872 2010 VJ171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414873 2010 VV176 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414874 2010 VA185 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414875 2010 VY191 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414876 2010 VA192 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414877 2010 VF193 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
414878 2010 VM194 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414879 2010 VQ204 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414880 2010 VD212 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414881 2010 VY218 06/12/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
414882 2010 VW219 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
414883 2010 WR5 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414884 2010 WR21 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414885 2010 WP32 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414886 2010 WB46 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414887 2010 WM49 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414888 2010 WG50 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414889 2010 WX50 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414890 2010 WE67 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414891 2010 XO12 09/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
414892 2010 XS15 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414893 2010 XF16 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414894 2010 XE19 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414895 2010 XR20 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414896 2010 XP22 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414897 2010 XG24 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414898 2010 XW37 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414899 2010 XJ38 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414900 2010 XV38 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414901 2010 XT39 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414902 2010 XD42 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414903 2010 XT45 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
414904 2010 XN64 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
414905 2010 XR64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414906 2010 XK69 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414907 2010 XN71 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
414908 2010 XH76 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414909 2010 XL76 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414910 2010 XB84 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
414911 2010 YE1 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414912 2010 YN2 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414913 2010 YY4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414914 2011 AF9 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414915 2011 AR9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414916 2011 AU11 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414917 2011 AA20 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
414918 2011 AX27 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414919 2011 AP31 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414920 2011 AG33 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414921 2011 AX34 13/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
414922 2011 AT36 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414923 2011 AT39 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414924 2011 AC41 15/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
414925 2011 AG45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414926 2011 AP45 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
414927 2011 AG49 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414928 2011 AM49 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414929 2011 AV52 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414930 2011 AH57 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
414931 2011 AQ63 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414932 2011 AC66 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414933 2011 AH67 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414934 2011 AW69 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414935 2011 AD75 08/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
414936 2011 BJ1 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
414937 2011 BV6 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414938 2011 BK7 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414939 2011 BC17 02/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
414940 2011 BN27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414941 2011 BX34 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414942 2011 BX45 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414943 2011 BS53 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414944 2011 BM55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414945 2011 BR56 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414946 2011 BG57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414947 2011 BH70 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
414948 2011 BM70 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414949 2011 BK84 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414950 2011 BU85 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414951 2011 BF98 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414952 2011 BU100 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414953 2011 BO101 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414954 2011 BF116 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414955 2011 BC117 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
414956 2011 BZ117 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
414957 2011 BE119 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414958 2011 BH119 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414959 2011 BS122 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414960 2011 CS4 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
414961 2011 CS5 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414962 2011 CD7 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414963 2011 CV9 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414964 2011 CY9 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414965 2011 CQ15 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414966 2011 CX22 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414967 2011 CX34 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
414968 2011 CK37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414969 2011 CP50 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414970 2011 CN69 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414971 2011 CY78 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414972 2011 CP85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414973 2011 CH88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414974 2011 CP106 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414975 2011 CP108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414976 2011 DJ1 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414977 2011 DD3 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414978 2011 DY11 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414979 2011 DN12 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414980 2011 DB21 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414981 2011 DR22 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414982 2011 DX22 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414983 2011 DU37 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414984 2011 EB3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414985 2011 EM6 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
414986 2011 EW12 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
414987 2011 EN23 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414988 2011 EX23 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414989 2011 ES47 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414990 2011 EM51 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 150 m MPC · JPL
414991 2011 EO73 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414992 2011 EK77 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414993 2011 EA78 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414994 2011 ES80 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
414995 2011 EO84 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414996 2011 FJ 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414997 2011 FN28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
414998 2011 FA35 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414999 2011 FJ55 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415000 2011 FB56 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001