Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/22001–23000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22001 1999 XY41 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
22002 Richardregan 1999 XB42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22003 Startek 1999 XO42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22004 1999 XF45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22005 Willnelson 1999 XK47 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22006 1999 XP51 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22007 1999 XQ57 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22008 1999 XM71 07/12/1999 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22009 1999 XK77 07/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
22010 1999 XM78 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22011 1999 XR81 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
22012 1999 XO82 07/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
22013 1999 XO89 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22014 1999 XQ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 39 km MPC · JPL
22015 1999 XM100 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
22016 1999 XU101 07/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22017 1999 XT104 10/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
22018 1999 XK105 08/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
22019 1999 XU106 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
22020 1999 XG108 04/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
22021 1999 XQ108 04/12/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
22022 1999 XR110 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
22023 1999 XH114 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
22024 1999 XY114 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22025 1999 XS118 05/12/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
22026 1999 XS119 05/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
22027 1999 XS120 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
22028 1999 XP125 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
22029 1999 XN126 07/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22030 1999 XU127 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,3 km MPC · JPL
22031 1999 XA137 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
22032 Mikekoop 1999 XB151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
22033 1999 XH154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22034 1999 XL168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22035 1999 XR170 10/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
22036 1999 XL181 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22037 1999 XQ181 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
22038 Margarshain 1999 XJ182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22039 1999 XA185 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
22040 1999 XR188 12/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22041 1999 XK192 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
22042 1999 XP194 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22043 1999 XW204 12/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22044 1999 XS206 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22045 1999 XD211 13/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22046 1999 XU211 13/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
22047 1999 XU215 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22048 1999 XK238 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22049 1999 XW257 07/12/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22050 1999 YV13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16 km MPC · JPL
22051 2000 AS7 02/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22052 2000 AQ14 03/01/2000 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
22053 2000 AO17 03/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22054 2000 AP21 03/01/2000 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
22055 2000 AS25 03/01/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
22056 2000 AU31 03/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22057 Brianking 2000 AE52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22058 2000 AA64 04/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22059 2000 AD75 05/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22060 2000 AF76 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
22061 2000 AX98 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22062 2000 AL99 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
22063 Dansealey 2000 AO99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22064 Angelalewis 2000 AQ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22065 Colgrove 2000 AZ99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22066 2000 AX100 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22067 2000 AM101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22068 2000 AG103 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22069 2000 AK105 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22070 2000 AN106 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
22071 2000 AB107 05/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
22072 2000 AT112 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22073 2000 AX112 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22074 2000 AB113 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22075 2000 AL138 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22076 2000 AZ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22077 2000 AL140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22078 2000 AF149 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22079 Kabinoff 2000 AU151 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22080 Emilevasseur 2000 AS161 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22081 2000 AA165 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22082 Rountree 2000 AD165 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22083 2000 AN165 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22084 2000 AX168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22085 2000 AA169 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22086 2000 AG170 07/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
22087 2000 AZ175 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22088 2000 AT185 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22089 2000 AA186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
22090 2000 AC186 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22091 2000 AY186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22092 2000 AQ199 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
22093 2000 AG200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22094 2000 AQ200 09/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22095 2000 AY204 11/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
22096 2000 AF229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22097 2000 BH4 21/01/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
22098 2000 BJ16 30/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22099 2000 EX106 14/03/2000 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
22100 2000 GV93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22101 2000 JG15 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
22102 Karenlamb 2000 JR61 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
22103 2000 LR17 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22104 2000 LN19 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22105 Pirko 2000 LS36 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
22106 Tomokoarai 2000 NC12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
22107 2000 OV21 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22108 2000 PD 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
22109 Loriehutch 2000 PJ22 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22110 2000 QR7 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22111 2000 QK150 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22112 Staceyraw 2000 QO181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22113 2000 RH9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22114 2000 RB50 05/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22115 2000 RB62 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22116 2000 RK71 02/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22117 2000 SX39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22118 2000 SL86 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22119 2000 SA101 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22121 2000 SM107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22122 2000 SU155 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22123 2000 SG172 27/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22124 2000 ST183 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
22125 2000 SH186 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22126 2000 SR187 21/09/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
22127 2000 SZ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22128 2000 SH242 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22129 2000 SD311 26/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22130 2000 UT3 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22131 2000 UK4 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22132 Merkley 2000 UD21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22133 2000 UO56 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22134 Kirian 2000 UA66 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22135 2000 UA100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22136 Jamesharrison 2000 VJ3 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
22137 Annettelee 2000 VM15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22138 Laynrichards 2000 VD25 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22139 Jamescox 2000 VU28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22141 2000 VH36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22142 Loripryor 2000 VC37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22143 Cathyfowler 2000 VL37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22144 Linmichaels 2000 VM37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22145 2000 WJ17 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22146 Samaan 2000 WM23 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22147 2000 WP32 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22148 Francislee 2000 WH46 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22149 2000 WD49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 48 km MPC · JPL
22150 2000 WM49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
22151 Davebracy 2000 WM56 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22152 Robbennett 2000 WG57 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22154 2000 WV72 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22155 Marchetti 2000 WQ88 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22156 Richoffman 2000 WQ94 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
22158 Chee 2000 WG101 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22159 2000 WW116 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22160 2000 WP120 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22161 Santagata 2000 WR123 29/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22162 Leslijohnson 2000 WS123 29/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22163 2000 WF125 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22164 2000 WE135 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
22165 Kathydouglas 2000 WX137 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22166 2000 WX154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22167 Lane-Cline 2000 WP157 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22168 Weissflog 2000 WX158 30/11/ 2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 2,2 km MPC · JPL
22169 2000 WP165 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
22170 2000 WE175 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
22171 Choi 2000 WK179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22172 2000 XQ11 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22173 Myersdavis 2000 XE25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22174 Allisonmae 2000 XG28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22175 2000 XS29 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22176 2000 XG36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22177 Saotome 2000 XS38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 22 km MPC · JPL
22178 2000 XW40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22179 2000 YY 17/12/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
22180 2000 YZ 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 40 km MPC · JPL
22181 2000 YA6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22182 2000 YR9 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
22183 Canonlau 2000 YE12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
22184 Rudolfveltman 2000 YT15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
22185 Štiavnica 2000 YV28 29/12/2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 21 km MPC · JPL
22186 2000 YO30 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
22187 2000 YZ33 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22188 2000 YU61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22189 Gijskatgert 2049 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22190 Stellakwee 2100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
22191 Achúcarro 2113 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
22192 Vivienreuter 2571 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
22193 2712 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22194 2740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22195 Nevadodelruiz 3509 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22196 3518 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
22197 3555 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22198 4080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
22199 Klonios 4572 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
22200 4573 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22201 4584 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22202 4715 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
22203 Prothoenor 6020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
22204 6121 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
22205 6703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
22206 6735 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
22207 7081 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
22208 7605 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
22209 1056 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
22210 2206 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
22211 3106 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
22212 3195 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22213 4322 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
22214 4326 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
22215 1108 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22216 1242 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
22217 1260 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22218 2064 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22219 2066 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
22220 2097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
22221 2243 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22222 Hodios 3156 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
22223 3232 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
22224 3270 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
22225 4091 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
22226 4328 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
22227 Polyxenos 5030 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
22228 5081 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
22229 5415 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
22230 1022 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
22231 2239 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
22232 2311 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
22233 3093 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
22234 3166 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
22235 3502 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
22236 3535 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
22237 3833 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22238 3854 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
22239 4030 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22240 4039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
22241 4072 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
22242 4080 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
22243 4141 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
22244 4235 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
22245 4309 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
22246 4380 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
22247 4611 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
22248 5029 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
22249 Dvorets Pionerov 1972 RF2 11/09/1972 Nauchnij N. S. Chernykh 5,5 km MPC · JPL
22250 Konstfrolov 1978 RD2 07/09/1978 Nauchnij T. M. Smirnova 3,6 km MPC · JPL
22251 1978 RT6 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,9 km MPC · JPL
22252 1978 SG 27/09/1978 La Silla R. M. West 2,3 km MPC · JPL
22253 Sivers 1978 SU7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,4 km MPC · JPL
22254 Vladbarmin 1978 TV2 03/10/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,7 km MPC · JPL
22255 1978 VX4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
22256 1978 VP9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
22257 1978 VJ10 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
22258 1979 MB3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
22259 1979 MD5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
22260 Ur 1979 UR 19/10/1979 Kleť A. Mrkos 9,7 km MPC · JPL
22261 1980 AB 13/01/1980 Kleť Z. Vávrová 5,3 km MPC · JPL
22262 1980 PZ2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 7,3 km MPC · JPL
22263 Pignedoli 1980 RC 03/09/1980 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
22264 1981 EX8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
22265 1981 EE11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
22266 1981 EQ11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
22267 1981 ET23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
22268 1981 EJ26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
22269 1981 EK27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
22270 1981 EQ30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
22271 1981 EZ32 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
22272 1981 EY39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
22273 1981 QO3 26/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
22274 1981 RN 07/09/1981 Kleť A. Mrkos 3,9 km MPC · JPL
22275 Barentsen 1982 BU 18/01/1982 Anderson Mesa E. Bowell 6,1 km MPC · JPL
22276 Belkin 1982 UH9 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 5,5 km MPC · JPL
22277 Hirado 1982 VK4 14/11/ 1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,1 km MPC · JPL
22278 Protitch 1983 RT3 02/09/1983 La Silla H. Debehogne 4,9 km MPC · JPL
22279 1984 DM 23/02/1984 La Silla H. Debehogne 24 km MPC · JPL
22280 Mandragora 1985 CD2 12/02/1985 La Silla H. Debehogne 9,9 km MPC · JPL
22281 Popescu 1985 PC 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,5 km MPC · JPL
22282 1985 RA 11/09/1985 Brorfelde Copenhagen Obs. 5,9 km MPC · JPL
22283 Pytheas 1986 PY 06/08/1986 Smolyan E. W. Elst, V. G. Ivanova 3,3 km MPC · JPL
22284 1986 SH 30/09/1986 Kleť A. Mrkos 3,8 km MPC · JPL
22285 1987 RR 03/09/1987 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
22286 1988 BO3 18/01/1988 La Silla H. Debehogne 8,4 km MPC · JPL
22287 1988 RL12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
22288 1988 TR2 11/10/1988 Kleť A. Mrkos 8,2 km MPC · JPL
22289 1988 XV1 11/12/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
22290 1989 AO 02/01/1989 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
22291 Heitifer 1989 CH5 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 14 km MPC · JPL
22292 Mosul 1989 SM1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
22293 1989 SK4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
22294 Simmons 1989 SC8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,0 km MPC · JPL
22295 1989 SZ9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 7,1 km MPC · JPL
22296 1989 TW4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
22297 1989 WA1 21/11/ 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 4,7 km MPC · JPL
22298 1990 EJ 02/03/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 17 km MPC · JPL
22299 Georgesteiner 1990 GS 15/04/1990 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
22300 1990 OY 19/07/1990 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22301 1990 OB1 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
22302 1990 OG4 24/07/1990 Palomar H. E. Holt 9,7 km MPC · JPL
22303 1990 QE4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
22304 1990 RU9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
22305 1990 SD2 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
22306 1990 SF4 23/09/1990 Palomar K. J. Lawrence 3,3 km MPC · JPL
22307 1990 SU4 16/09/1990 Kleť A. Mrkos 6,7 km MPC · JPL
22308 1990 UO4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
22309 1990 VO4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
22310 1990 WU1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
22311 1991 EF2 10/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
22312 Kelly 1991 GW1 14/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,7 km MPC · JPL
22313 1991 GP3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
22314 1991 GV3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
22315 1991 GA4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
22316 1991 LO1 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
22317 1991 LL2 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
22318 1991 PG1 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
22319 1991 PX6 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
22320 1991 PH18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
22321 1991 RP 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
22322 Bodensee 1991 RQ4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
22323 1991 RC6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
22324 1991 RQ9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
22325 1991 RE19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
22326 1991 SZ 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
22327 1991 TS 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
22328 1991 VJ1 04/11/ 1991 Kiyosato S. Otomo 3,1 km MPC · JPL
22329 1991 VT5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22330 1991 VU5 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
22331 1992 AC1 10/01/1992 Dynic A. Sugie 7,0 km MPC · JPL
22332 1992 DD8 29/02/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
22333 1992 DG10 29/02/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
22334 1992 ES6 01/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
22335 1992 ED18 03/03/1992 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
22336 1992 EA19 01/03/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
22337 1992 EV32 02/03/1992 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
22338 Janemojo 1992 LE 03/06/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 8,2 km MPC · JPL
22339 1992 OL3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
22340 1992 OM6 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22341 Francispoulenc 1992 PF 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
22342 1992 RW2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22343 1992 RM5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
22344 1992 RJ7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
22345 1992 SP2 23/09/1992 Palomar E. F. Helin 5,8 km MPC · JPL
22346 Katsumatatakashi 1992 SY12 28/09/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
22347 Mishinatakashi 1992 SE13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
22348 Schmeidler 1992 SA17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
22349 1992 UH 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
22350 1992 US 21/10/1992 Dynic A. Sugie 7,6 km MPC · JPL
22351 Yamashitatoshiki 1992 UT2 19/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
22352 1992 UP3 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
22353 1992 UA6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
22354 Sposetti 1992 UR8 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
22355 Yahabananshozan 1992 WD1 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
22356 Feyerabend 1992 WS6 19/11/ 1992 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22357 1992 YJ 22/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
22358 1993 FK11 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
22359 1993 FR11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
22360 1993 FT11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
22361 1993 FN14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
22362 1993 FY19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
22363 1993 FX21 21/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
22364 1993 FJ33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
22365 1993 FQ43 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
22366 Flettner 1993 MT 21/06/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
22367 1993 MZ 18/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
22368 1993 PV3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
22369 Klinger 1993 SE3 18/09/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
22370 Italocalvino 1993 TJ2 15/10/1993 Bassano Bresciano Bassano Bresciano Obs. 8,5 km MPC · JPL
22371 1993 TA16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
22372 1993 TD28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
22373 1993 TJ31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
22374 1993 TX33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
22375 1993 TF34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
22376 1993 TX38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
22377 1993 UW6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22378 Gaherty 1994 AY10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
22379 1994 CO1 10/02/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
22380 1994 CF10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
22381 1994 CN10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22382 1994 CY16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
22383 Nikolauspacassi 1994 EL 05/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
22384 1994 EZ6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
22385 Fujimoriboshi 1994 EK7 14/03/1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,4 km MPC · JPL
22386 1994 PF14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
22387 1994 PN14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22388 1994 PC15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
22389 1994 PC21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
22390 1994 PA23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22391 1994 PE26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
22392 1994 PT27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
22393 1994 QV 29/08/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
22394 Kondouakira 1994 TO 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,4 km MPC · JPL
22395 Ourakenji 1994 TD3 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,2 km MPC · JPL
22396 1994 VR 03/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
22397 1994 VV2 04/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
22398 1994 WF1 27/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
22399 1995 CB 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
22400 1995 CC 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22401 Egisto 1995 DP3 24/02/1995 Asiago M. Tombelli 15 km MPC · JPL
22402 Goshi 1995 GN 03/04/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
22403 Manjitludher 1995 LK 05/06/1995 Siding Spring D. J. Asher 4,5 km MPC · JPL
22404 1995 ME4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
22405 Gavioliremo 1995 OB 19/07/1995 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,8 km MPC · JPL
22406 Garyboyle 1995 QW5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22407 1995 SK2 17/09/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,7 km MPC · JPL
22408 1995 SC3 20/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,2 km MPC · JPL
22409 Nagatohideaki 1995 SU3 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
22410 Grinspoon 1995 SS52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22411 1995 TR 02/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
22412 1995 UQ4 25/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
22413 Haifu 1995 UB13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22414 Hornschemeier 1995 UB15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22415 Humeivey 1995 UB21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22416 1995 UC47 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
22417 1995 WK1 18/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
22418 1995 WM4 20/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
22419 1995 WP5 24/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
22420 1995 WL42 28/11/ 1995 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
22421 Jamesedgar 1995 XC5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
22422 Kenmount Hill 1995 YO5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
22423 Kudlacek 1995 YJ12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
22424 1995 YS21 20/12/1995 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
22425 1996 AZ 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
22426 Mikehanes 1996 AH9 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
22427 1996 DB 18/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
22428 1996 DT 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
22429 Jurašek 1996 DD1 22/02/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 2,9 km MPC · JPL
22430 1996 DM2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
22431 1996 DY2 28/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 5,2 km MPC · JPL
22432 Pamgriffin 1996 EJ14 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
22433 1996 GC2 09/04/1996 Kiyosato S. Otomo 11 km MPC · JPL
22434 Peredery 1996 GE6 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
22435 Pierfederici 1996 GN7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
22436 1996 GO17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
22437 1996 GR20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
22438 1996 HQ19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
22439 1996 HL20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
22440 Bangsgaard 1996 KA 17/05/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 13 km MPC · JPL
22441 1996 PA9 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
22442 Blaha 1996 TM9 14/10/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
22443 1996 TJ11 11/10/1996 Kitami K. Endate 1,6 km MPC · JPL
22444 1996 TK12 15/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,0 km MPC · JPL
22445 1996 TT14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,5 km MPC · JPL
22446 Philwhitney 1996 TU25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22447 1996 TP34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
22448 Ricksaunders 1996 TP35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
22449 Ottijeff 1996 VC 01/11/ 1996 Catalina Station T. B. Spahr 3,8 km MPC · JPL
22450 Nové Hrady 1996 VN 03/11/ 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,0 km MPC · JPL
22451 Tymothycoons 1996 VN6 13/11/ 1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 4,3 km MPC · JPL
22452 1996 VD8 03/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,5 km MPC · JPL
22453 1996 VC9 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
22454 Rosalylopes 1996 VU17 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
22455 1996 XK1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
22456 Salopek 1996 XF12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
22457 1996 XC15 10/12/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
22458 1996 XD31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
22459 1997 AD2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
22460 1997 AJ2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
22461 1997 AB7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
22462 1997 AF7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
22463 1997 AT13 11/01/1997 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
22464 1997 AG14 04/01/1997 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
22465 Karelanděl 1997 AK18 15/01/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,8 km MPC · JPL
22466 1997 BA3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
22467 Koharumi 1997 BC3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
22468 1997 CK1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
22469 Poloniny 1997 CP1 02/02/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,7 km MPC · JPL
22470 Shirakawa-go 1997 CR21 09/02/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
22471 1997 CR28 02/02/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
22472 1997 CT28 06/02/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
22473 Stanleyhey 1997 EN4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
22474 Frobenius 1997 ED8 08/03/1997 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
22475 Stanrunge 1997 EH13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
22476 1997 EM23 08/03/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
22477 Julimacoraor 1997 EU42 10/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22478 1997 EM48 11/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
22479 1997 FY1 29/03/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
22480 1997 GU3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,8 km MPC · JPL
22481 Zachlynn 1997 GM13 03/04/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22482 Michbertier 1997 GK16 03/04/1997 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22483 1997 GX16 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22484 1997 GX21 06/04/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22485 Unterman 1997 GS22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22486 1997 GZ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22487 Megphillips 1997 GP23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22488 Martyschwartz 1997 GP24 07/04/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22489 Yanaka 1997 GR24 07/04/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 5,7 km MPC · JPL
22490 Zigamiyama 1997 GB26 11/04/1997 Nanyo T. Okuni 3,9 km MPC · JPL
22491 1997 GX32 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22492 Mosig 1997 GN35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22493 1997 GP40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
22494 Trillium 1997 JL 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22495 Fubini 1997 JU3 06/05/1997 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
22496 1997 JH13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
22497 Immanuelfuchs 1997 KG 30/05/1997 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
22498 Willman 1997 LY2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
22499 Wunibaldkamm 1997 MP9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
22500 Grazianoventre 1997 OJ 26/07/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22501 1997 PR3 05/08/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
22502 1997 SW 16/09/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
22503 Thalpius 1997 TB12 07/10/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 16 km MPC · JPL
22504 1997 TD17 06/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
22505 Lewit 1997 UF 19/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
22506 1997 WD8 24/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
22507 1997 WA31 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22508 1997 WZ42 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22509 1997 YY2 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
22510 1997 YV7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
22511 1997 YC10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
22512 Cannat 1998 BH26 28/01/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
22513 1998 BX32 29/01/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
22514 1998 DN5 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
22515 1998 DJ15 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
22516 1998 DN28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
22517 Alexzanardi 1998 DX32 26/02/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 3,3 km MPC · JPL
22518 1998 DG34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
22519 Gerardklein 1998 EC2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
22520 1998 EL2 02/03/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
22521 ZZ Top 1998 ER2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
22522 1998 EF6 02/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,6 km MPC · JPL
22523 1998 EZ10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
22524 1998 FB6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
22525 1998 FB12 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
22526 1998 FV15 22/03/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,8 km MPC · JPL
22527 Gawlik 1998 FG20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22528 Elysehope 1998 FH34 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
22529 1998 FB40 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22530 Huynh-Le 1998 FY41 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22531 Davidkelley 1998 FN43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22532 1998 FG45 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22533 Krishnan 1998 FX47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22534 Lieblich 1998 FF57 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22535 1998 FH60 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22536 Katelowry 1998 FY61 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22537 Meyerowitz 1998 FB62 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22538 Lucasmoller 1998 FS63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22539 1998 FT65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22540 Mork 1998 FZ67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22541 1998 FC68 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22542 Pendri 1998 FG71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22543 Ranjan 1998 FA75 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22544 Sarahrapo 1998 FL75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22545 Brittrusso 1998 FP77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22546 Schickler 1998 FK78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22547 Kimberscott 1998 FO78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22548 1998 FV90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22549 1998 FQ94 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22550 Jonsellon 1998 FK106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22551 Adamsolomon 1998 FU110 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22552 1998 FN112 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22553 Yisun 1998 FS116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22554 Shoshanatell 1998 FC118 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22555 Joevellone 1998 FU118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22556 1998 FU120 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22557 1998 FF140 29/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22558 Mladen 1998 HH3 22/04/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,7 km MPC · JPL
22559 1998 HQ12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
22560 1998 HD17 18/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22561 Miviscardi 1998 HX18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22562 Wage 1998 HC19 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
22563 Xinwang 1998 HQ19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
22564 Jeffreyxing 1998 HP29 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22565 1998 HF30 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22566 Irazaitseva 1998 HY31 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22567 Zenisek 1998 HK33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22568 1998 HR34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22569 1998 HK36 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22570 Harleyzhang 1998 HN38 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
22571 Letianzhang 1998 HA39 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22572 Yuanzhang 1998 HJ39 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22573 Johnzhou 1998 HY43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22574 1998 HW44 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22575 Jayallen 1998 HC46 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22576 1998 HN46 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22577 Alfiuccio 1998 HT51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
22578 1998 HE59 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22579 Marcyeager 1998 HO62 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22580 Kenkaplan 1998 HB67 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22581 Rosahemphill 1998 HH77 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22582 Patmiller 1998 HD82 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22583 Metzler 1998 HL86 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22584 Winigleason 1998 HP88 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22585 1998 HM92 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22586 Shellyhynes 1998 HC96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22587 McKennon 1998 HB99 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
22588 1998 HW99 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22589 Minor 1998 HY100 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22590 1998 HJ102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
22591 1998 HO102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
22592 1998 HD103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
22593 1998 HH107 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22594 Stoops 1998 HT107 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22595 1998 HD110 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
22596 Kathwallace 1998 HB114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22597 Lynzielinski 1998 HM117 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22598 Francespearl 1998 HO117 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22599 Heatherhall 1998 HR122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22600 1998 HH123 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22601 1998 HD124 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22602 1998 HX124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22603 Davidoconnor 1998 HK133 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22604 1998 HG138 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22605 Steverumsey 1998 HH147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22606 1998 HK148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
22607 1998 HD149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
22608 1998 JP1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
22609 1998 JT1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
22610 1998 JK4 06/05/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
22611 Galerkin 1998 KB 17/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
22612 Dandibner 1998 KT3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
22613 Callander 1998 KP4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
22614 1998 KA6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
22615 1998 KB6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
22616 Bogolyubov 1998 KG7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
22617 Vidphananu 1998 KH7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
22618 Silva Nortica 1998 KK9 28/05/1998 Kleť M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
22619 Ajscheetz 1998 KJ10 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22620 1998 KZ26 23/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
22621 Larrybartel 1998 KO28 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22622 Strong 1998 KV32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22623 Fisico 1998 KR34 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22624 1998 KS34 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22625 Kanipe 1998 KB36 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22626 Jengordinier 1998 KS37 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22627 Aviscardi 1998 KM39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22628 Michaelallen 1998 KV39 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22629 1998 KF40 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22630 Wallmuth 1998 KH45 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22631 Dillard 1998 KV47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22632 DiNovis 1998 KG64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22633 Fazio 1998 KK64 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22634 1998 MN7 22/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
22635 1998 MZ11 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22636 1998 MV13 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
22637 1998 MR22 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
22638 Abdulla 1998 MS31 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22639 Nickanthony 1998 MP32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22640 Shalilabaena 1998 MJ34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22641 1998 MX34 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22642 1998 NV 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
22643 1998 OB3 20/07/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
22644 Matejbel 1998 OZ4 27/07/1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková 7,7 km MPC · JPL
22645 Rotblat 1998 OT6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
22646 1998 OB8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
22647 Lévi-Strauss 1998 OR8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
22648 1998 OG9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
22649 1998 OD12 27/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
22650 1998 OG12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 9,2 km MPC · JPL
22651 1998 QW 19/08/1998 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
22652 1998 QV1 19/08/1998 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
22653 1998 QW2 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22654 1998 QA5 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
22655 1998 QC7 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22656 Aaronburrows 1998 QV7 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22657 1998 QN8 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22658 1998 QQ8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22659 1998 QW11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22660 1998 QB16 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
22661 1998 QP17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22662 1998 QL18 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22663 1998 QV19 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22664 1998 QY22 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22665 1998 QL23 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22666 Josephchurch 1998 QE24 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
22667 1998 QA26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,3 km MPC · JPL
22668 1998 QF26 26/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,2 km MPC · JPL
22669 1998 QX32 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22670 1998 QO35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22671 1998 QL36 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22672 1998 QV37 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
22673 1998 QR38 17/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22674 1998 QF39 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22675 Davidcohn 1998 QZ39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22676 1998 QS41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22677 1998 QY41 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
22678 1998 QB42 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
22679 Amydavid 1998 QJ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22680 1998 QB44 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22681 1998 QL44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22682 1998 QU47 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22683 1998 QB48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22684 1998 QO50 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22685 Dominguez 1998 QL51 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22686 Mishchenko 1998 QL53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
22687 1998 QJ64 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22688 1998 QB77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22689 1998 QQ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22690 1998 QU96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22691 1998 QD99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
22692 Carfrekahl 1998 QE99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22693 1998 QF102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
22694 Tyndall 1998 QF104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
22695 1998 QQ104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
22696 1998 QT105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22697 Mánek 1998 RM 07/09/1998 Ondřejov L. Kotková 8,0 km MPC · JPL
22698 1998 RA5 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,6 km MPC · JPL
22699 1998 RU22 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22700 1998 RP37 14/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22701 Cyannaskye 1998 RO38 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22702 1998 RO40 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22703 1998 RO44 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
22704 1998 RZ52 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22705 Erinedwards 1998 RF53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22706 Ganguly 1998 RT56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22707 Jackgrundy 1998 RN62 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22708 1998 RK66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22709 1998 RR73 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22710 1998 RF75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
22711 1998 RZ75 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22712 1998 RF78 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
22713 1998 RK79 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22714 1998 SR2 18/09/1998 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22715 1998 SQ6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
22716 1998 SV9 16/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 11 km MPC · JPL
22717 Romeuf 1998 SF13 21/09/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
22718 1998 SY15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
22719 Nakadori 1998 SH25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
22720 1998 SF49 24/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 15 km MPC · JPL
22721 1998 ST50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
22722 Timothycooper 1998 SE54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
22723 Edlopez 1998 SS58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
22724 Byatt 1998 SE59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
22725 Drabble 1998 SN62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
22726 1998 SZ72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
22727 1998 SV82 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22728 1998 SH106 26/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22729 Anthennig 1998 SV110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22730 Jacobhurwitz 1998 SY118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22731 1998 SD122 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22732 Jakpor 1998 SZ122 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22733 1998 SN132 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22734 Theojones 1998 SQ133 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22735 1998 SZ134 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22736 Kamitaki 1998 SM137 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22737 1998 SY139 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22738 1998 SL142 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22739 Sikhote-Alin 1998 SA144 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
22740 Rayleigh 1998 SX146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22741 1998 SQ154 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22742 1998 TX5 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
22743 1998 TD18 13/10/1998 Xinglong SCAP 15 km MPC · JPL
22744 Esterantonucci 1998 TB34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
22745 Rikuzentakata 1998 TN34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
22746 1998 UC7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
22747 1998 UD7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
22748 1998 UW8 17/10/1998 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
22749 1998 UF19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
22750 1998 US20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
22751 1998 UA27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
22752 1998 VS34 15/11/ 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,5 km MPC · JPL
22753 1998 WT 16/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
22754 Olympus 1998 WJ8 26/11/ 1998 Reedy Creek J. Broughton 22 km MPC · JPL
22755 1998 WO9 28/11/ 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
22756 Manpreetkaur 1998 WA10 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22757 Klimcak 1998 WF11 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22758 Lemp 1998 WP18 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22759 1998 XA4 11/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
22760 1998 XR4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
22761 1998 YH4 16/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
22762 1998 YM12 27/12/1998 Gekko T. Kagawa 5,0 km MPC · JPL
22763 1999 AW3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
22764 1999 AX3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
22765 1999 AR5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
22766 1999 AE7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
22767 1999 AL21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
22768 1999 AU32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
22769 Aurelianora 1999 BD4 19/01/1999 Gnosca S. Sposetti 11 km MPC · JPL
22770 1999 BR14 24/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 11 km MPC · JPL
22771 1999 CU3 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22772 1999 CU17 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22773 1999 CV17 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22774 1999 CA19 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22775 Jasonelloyd 1999 CV20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22776 Matossian 1999 CS24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22777 McAliley 1999 CU29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22778 1999 CN63 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22779 1999 FU24 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
22780 McAlpine 1999 FS37 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22781 1999 GN4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
22782 Kushalnaik 1999 GJ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22783 Teng 1999 GT52 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
22784 Theresaoei 1999 JM43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22785 1999 JP62 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
22786 Willipete 1999 JY73 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
22787 1999 JL81 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22788 von Steuben 1999 JA136 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
22789 1999 KA4 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
22790 1999 KP4 20/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22791 Twarog 1999 LL7 14/06/1999 Farpoint G. Bell 2,1 km MPC · JPL
22792 1999 NU 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
22793 1999 NW1 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22794 Lindsayleona 1999 NH4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22795 1999 NX14 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22796 1999 NH18 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22797 1999 NO18 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22798 1999 NU18 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22799 1999 NH21 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22800 1999 NY22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22801 1999 NP39 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22802 Sigiriya 1999 PK6 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
22803 1999 RV 04/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22804 1999 RZ1 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
22805 1999 RR2 06/09/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22806 1999 RZ3 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
22807 1999 RK7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
22808 1999 RU12 07/09/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
22809 Kensiequade 1999 RL13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22810 Rawat 1999 RQ14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22811 1999 RS15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22812 Ricker 1999 RY15 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22813 1999 RY17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22814 1999 RJ18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22815 Sewell 1999 RN18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22816 1999 RL21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
22817 Shankar 1999 RC23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
22818 1999 RX25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22819 Davidtao 1999 RY26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22820 1999 RM31 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
22821 1999 RS33 02/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,8 km MPC · JPL
22822 1999 RT35 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
22823 1999 RN38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
22824 von Neumann 1999 RP38 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
22825 1999 RO39 13/09/1999 Zeno T. Stafford 2,8 km MPC · JPL
22826 1999 RR42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
22827 Arvernia 1999 RQ45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,1 km MPC · JPL
22828 Jaynethomp 1999 RF50 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22829 Paigerin 1999 RH52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22830 Tinker 1999 RW52 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
22831 Trevanvoorth 1999 RF53 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22832 1999 RM54 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22833 Scottyu 1999 RR75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22834 1999 RL76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22835 Rickgardner 1999 RT88 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22836 Leeannragasa 1999 RH89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22837 Richardcruz 1999 RR90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22838 Darcyhampton 1999 RF91 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
22839 Richlawrence 1999 RW92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22840 Villarreal 1999 RB98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22841 1999 RK105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22842 Alenashort 1999 RC107 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22843 Stverak 1999 RF107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
22844 1999 RU111 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22845 1999 RA115 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22846 Fredwhitaker 1999 RN120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22847 Utley 1999 RO121 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22848 Chrisharriot 1999 RJ125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22849 1999 RZ125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
22850 1999 RZ126 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22851 1999 RX127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22852 Kinney 1999 RN129 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22853 1999 RH130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
22854 1999 RY131 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22855 Donnajones 1999 RG139 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22856 Stevenzeiher 1999 RX142 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22857 Hyde 1999 RJ143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22858 Suesong 1999 RV143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22859 1999 RF146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22860 Francylemp 1999 RA149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22861 1999 RY149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
22862 Janinedavis 1999 RG152 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
22863 Namarkarian 1999 RJ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22864 1999 RO161 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
22865 Amymoffett 1999 RQ173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
22866 1999 RQ179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22867 1999 RZ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22868 Karst 1999 RX187 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
22869 Brianmcfar 1999 RP190 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22870 Rosing 1999 RO193 14/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,3 km MPC · JPL
22871 Ellenoei 1999 RX193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22872 Williamweber 1999 RM194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22873 Heatherholt 1999 RR194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22874 Haydeephelps 1999 RO197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22875 Lanejackson 1999 RB198 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22876 1999 RR198 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22877 Reginamiller 1999 RR200 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22878 1999 RA202 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22879 1999 RJ211 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22880 Pulaski 1999 RL224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
22881 1999 RJ227 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
22882 1999 RV230 08/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
22883 1999 RC231 08/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
22884 1999 RK236 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
22885 Sakaemura 1999 RS239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
22886 1999 SB2 18/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22887 1999 SX3 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
22888 1999 SL4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
22889 Donnablaney 1999 SU7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22890 Ruthaellis 1999 SF8 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22891 1999 SO11 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
22892 1999 SV16 29/09/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
22893 1999 SD18 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22894 1999 TW 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
22895 1999 TV5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
22896 1999 TU6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
22897 1999 TH7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,5 km MPC · JPL
22898 Falce 1999 TF12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 7,3 km MPC · JPL
22899 Alconrad 1999 TO14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,7 km MPC · JPL
22900 Trudie 1999 TW14 11/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22901 Ivanbella 1999 TY15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,3 km MPC · JPL
22902 1999 TH17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
22903 Georgeclooney 1999 TU18 14/10/1999 Monte Agliale S. Donati 3,7 km MPC · JPL
22904 1999 TL19 09/10/1999 Uto F. Uto 6,7 km MPC · JPL
22905 Liciniotoso 1999 TO19 14/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
22906 Lisauckis 1999 TQ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22907 van Voorthuijsen 1999 TL26 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22908 Bayefsky-Anand 1999 TK27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22909 Gongmyunglee 1999 TJ28 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22910 Ruiwang 1999 TM30 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22911 Johnpardon 1999 TX30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22912 Noraxu 1999 TF31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22913 Brockman 1999 TO32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22914 Tsunanmachi 1999 TU36 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
22915 1999 TA40 03/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
22916 1999 TX40 05/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
22917 1999 TA77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
22918 1999 TZ80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
22919 Shuwan 1999 TR91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22920 Kaitduncan 1999 TF94 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
22921 Siyuanliu 1999 TG95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22922 Sophiecai 1999 TF97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22923 Kathrynblair 1999 TM97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22924 Deshpande 1999 TH101 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22925 1999 TH104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22926 1999 TK106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22927 Blewett 1999 TW110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
22928 Templehe 1999 TS111 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22929 Seanwahl 1999 TL126 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
22930 1999 TN128 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22931 1999 TB132 06/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22932 Orenbrecher 1999 TU136 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22933 Mareverett 1999 TZ141 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22934 1999 TN155 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
22935 1999 TO155 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22936 Ricmccutchen 1999 TR172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22937 Nataliavella 1999 TZ172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22938 Brilawrence 1999 TS173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22939 Handlin 1999 TU173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22940 Chyan 1999 TF178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
22941 1999 TG194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22942 Alexacourtis 1999 TZ205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22943 1999 TV209 14/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22944 Sarahmarzen 1999 TB216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22945 Schikowski 1999 TY216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22946 1999 TH218 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
22947 Carolsuh 1999 TW218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
22948 Maidanak 1999 TR222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
22949 1999 TH238 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
22950 1999 TO241 04/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
22951 Okabekazuko 1999 TA243 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
22952 Hommasachi 1999 TF243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
22953 1999 TW245 07/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
22954 1999 TU248 08/10/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
22955 1999 TH251 07/10/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
22956 1999 TK253 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22957 Vaintrob 1999 TR270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
22958 Rohatgi 1999 TC288 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
22959 1999 UY1 16/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
22960 1999 UE4 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
22961 1999 UM14 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
22962 1999 UH15 29/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
22963 1999 UN24 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
22964 1999 UV28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
22965 1999 UX40 16/10/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
22966 1999 UM45 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
22967 1999 VK4 01/11/ 1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
22968 1999 VB5 05/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
22969 1999 VD6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
22970 1999 VT8 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL
22971 1999 VY8 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
22972 1999 VR12 11/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
22973 1999 VW16 02/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
22974 1999 VN21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
22975 1999 VR23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,9 km MPC · JPL
22976 1999 VY23 13/11/ 1999 Kashihara F. Uto 9,6 km MPC · JPL
22977 1999 VF24 15/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
22978 Nyrola 1999 VO24 14/11/ 1999 Nyrölä Nyrölä 11 km MPC · JPL
22979 1999 VG25 13/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
22980 1999 VL27 03/11/ 1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
22981 Katz 1999 VN30 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
22982 Emmacall 1999 VB31 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22983 Schlingheyde 1999 VY34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22984 1999 VP36 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22985 1999 VY48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22986 1999 VX50 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
22987 Rebeckaufman 1999 VO53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
22988 Jimmyhom 1999 VN58 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
22989 Loriskopp 1999 VY61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22990 Mattbrenner 1999 VA62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22991 Jeffreyklus 1999 VX62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
22992 Susansmith 1999 VR65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
22993 Aferrari 1999 VX65 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22994 Workman 1999 VH66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
22995 Allenjanes 1999 VM67 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22996 De Boo 1999 VP70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22997 1999 VT70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
22998 Waltimyer 1999 VY70 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
22999 Irizarry 1999 VS81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23000 1999 VU87 07/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL

18.000s  • 19.000s  • 20.000s  • 21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001