Danh sách tiểu hành tinh/496001–497000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496001 2007 VR183 08/11/2007 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
496002 2007 VF223 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496003 2007 VN233 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496004 2007 XS 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
496005 2007 XJ16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch APO · 540 m MPC · JPL
496006 2007 XJ52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496007 2007 XS56 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
496008 2007 XQ59 15/12/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
496009 2007 YD69 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496010 2007 YB73 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
496011 2008 AK49 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496012 2008 DK61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
496013 2008 EL6 05/03/2008 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
496014 2008 EC57 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496015 2008 HF53 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496016 2008 HD70 07/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
496017 2008 KG32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
496018 2008 NU 01/07/2008 Catalina CSS AMO 1,2 km MPC · JPL
496019 2008 ON11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
496020 2008 PP15 10/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
496021 2008 QC2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 520 m MPC · JPL
496022 2008 QV25 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496023 2008 RH66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496024 2008 RT104 06/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
496025 2008 RN116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
496026 2008 RV121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496027 2008 RH131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496028 2008 SC9 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
496029 2008 SL60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
496030 2008 SU181 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496031 2008 SR274 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
496032 2008 SS294 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
496033 2008 TH49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496034 2008 TG107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496035 2008 UQ102 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496036 2008 UK121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496037 2008 US135 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
496038 2008 UY195 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
496039 2008 UV329 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496040 2008 UM345 31/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
496041 2008 US366 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
496042 2008 VP73 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
496043 2008 WP7 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
496044 2008 WM41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
496045 2008 WA64 01/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
496046 2008 WN106 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496047 2008 WZ127 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
496048 2008 XU 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
496049 2008 YE28 29/12/2008 Mayhill A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
496050 2009 AZ24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496051 2009 AG33 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496052 2009 AK33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496053 2009 AM33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496054 2009 BT4 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
496055 2009 BU131 20/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
496056 2009 BH189 21/12/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
496057 2009 CQ24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496058 2009 DE107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496059 2009 DL109 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
496060 2009 DZ121 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496061 2009 GX3 04/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 820 m MPC · JPL
496062 2009 JC6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496063 2009 OY23 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496064 2009 OZ23 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496065 2009 PT1 27/07/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
496066 2009 PK16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496067 2009 QR41 22/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
496068 2009 RC 31/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
496069 2009 RT18 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
496070 2009 RH28 28/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
496071 2009 RD30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
496072 2009 RP47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
496073 2009 RV47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
496074 2009 RS50 14/09/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
496075 2009 RE56 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
496076 2009 SX13 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
496077 2009 SV15 17/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
496078 2009 SU23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496079 2009 SD50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496080 2009 SB56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496081 2009 SG103 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
496082 2009 SD112 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496083 2009 SD130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496084 2009 SB134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496085 2009 SF142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496086 2009 SC150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496087 2009 ST162 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
496088 2009 SF170 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496089 2009 SH194 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496090 2009 SW220 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
496091 2009 SU255 21/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
496092 2009 SX290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496093 2009 SE293 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
496094 2009 SL327 19/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
496095 2009 TZ6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
496096 2009 TS14 14/09/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
496097 2009 TX44 09/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
496098 2009 UX59 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
496099 2009 UQ111 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
496100 2009 UE116 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496101 2009 UW129 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
496102 2009 UP133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
496103 2009 VA11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496104 2009 VR57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
496105 2009 VX70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496106 2009 VF81 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496107 2009 WH 15/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
496108 2009 WR23 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496109 2009 WY44 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496110 2009 WK82 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496111 2009 WU94 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
496112 2009 WE160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496113 2009 WN163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496114 2009 WF185 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
496115 2009 WF242 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496116 2009 WA263 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496117 2009 XZ8 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496118 2009 YX15 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496119 2010 AH69 12/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
496120 2010 AS115 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
496121 2010 CG182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496122 2010 CZ182 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496123 2010 CJ186 10/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
496124 2010 EK12 08/03/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
496125 2010 FF92 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496126 2010 GQ108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496127 2010 GN145 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496128 2010 LJ10 02/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
496129 2010 MZ99 29/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
496130 2010 NB67 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
496131 2010 OF35 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496132 2010 PW23 17/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
496133 2010 QN4 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
496134 2010 RS27 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496135 2010 RY39 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496136 2010 RP61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496137 2010 RU63 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
496138 2010 RN73 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496139 2010 RX80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
496140 2010 RY90 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
496141 2010 RY109 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496142 2010 RM125 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496143 2010 RC165 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496144 2010 RM165 09/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
496145 2010 RF179 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
496146 2010 SO10 14/06/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
496147 2010 SC18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496148 2010 SZ19 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496149 2010 SA33 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
496150 2010 TR74 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496151 2010 TJ76 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496152 2010 TN120 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
496153 2010 UC25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496154 2010 UM67 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
496155 2010 UR92 01/12/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
496156 2010 VO11 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496157 2010 VC78 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496158 2010 VJ164 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
496159 2010 VG189 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496160 2010 VE198 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496161 2010 VJ208 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
496162 2010 VZ210 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496163 2010 WM19 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496164 2010 WL40 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496165 2010 XW3 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496166 2010 XW18 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
496167 2010 XA76 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
496168 2011 AC7 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
496169 2011 AU39 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496170 2011 AD45 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496171 2011 AU74 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496172 2011 BG109 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
496173 2011 BT120 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
496174 2011 CQ4 01/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
496175 2011 CK23 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496176 2011 CR41 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
496177 2011 CA66 13/12/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
496178 2011 CN78 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496179 2011 CO105 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496180 2011 CQ110 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496181 2011 CM112 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
496182 2011 CZ115 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
496183 2011 DG3 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496184 2011 DC15 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496185 2011 EB9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496186 2011 FO12 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496187 2011 FZ47 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496188 2011 GQ17 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
496189 2011 GO85 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496190 2011 HW4 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496191 2011 HH31 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
496192 2011 HK36 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496193 2011 HX39 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
496194 2011 HH52 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496195 2011 HF54 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
496196 2011 HN58 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
496197 2011 HK59 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496198 2011 HP99 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496199 2011 JB4 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496200 2011 JM10 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496201 2011 JO18 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
496202 2011 JJ21 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496203 2011 KJ8 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
496204 2011 SF4 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496205 2011 SW73 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
496206 2011 SW174 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496207 2011 SZ183 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496208 2011 SE207 14/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496209 2011 SQ269 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496210 2011 UY8 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
496211 2011 UZ82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496212 2011 UT142 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
496213 2011 UR201 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496214 2011 US246 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
496215 2011 UA299 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
496216 2011 WH2 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496217 2011 WZ7 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496218 2011 WV8 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496219 2011 WR56 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
496220 2011 WW58 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496221 2011 WW83 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496222 2011 WQ89 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
496223 2011 WL104 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496224 2011 WU109 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496225 2011 WX109 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
496226 2012 BC3 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
496227 2012 BY30 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
496228 2012 BS121 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
496229 2012 BB147 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496230 2012 CL2 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
496231 2012 CJ11 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
496232 2012 CL32 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
496233 2012 CA54 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496234 2012 DF20 18/02/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
496235 2012 DH34 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496236 2012 FS40 14/03/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
496237 2012 FP53 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
496238 2012 FQ63 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496239 2012 FR72 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
496240 2012 FD76 17/03/2012 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
496241 2012 GM18 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496242 2012 GQ22 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496243 2012 GX36 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496244 2012 HK26 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496245 2012 HZ31 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496246 2012 HZ66 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
496247 2012 HV68 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
496248 2012 HH72 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
496249 2012 HW74 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
496250 2012 HG82 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496251 2012 JP 09/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
496252 2012 JG55 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
496253 2012 KY4 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496254 2012 LE15 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496255 2012 MW12 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
496256 2012 OA 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496257 2012 OO1 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
496258 2012 OE4 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496259 2012 PB 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
496260 2012 PK16 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496261 2012 PO18 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496262 2012 PT40 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
496263 2012 PA43 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496264 2012 QX41 24/08/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
496265 2012 RE3 31/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496266 2012 RU27 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
496267 2012 RU37 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
496268 2012 SR4 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
496269 2012 SS20 15/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
496270 2012 ST32 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
496271 2012 TX3 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496272 2012 TW27 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496273 2012 TF67 16/09/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
496274 2012 TN121 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496275 2012 TG123 08/10/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
496276 2012 TS141 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496277 2012 TF175 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496278 2012 TV205 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496279 2012 TC291 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
496280 2012 UF47 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496281 2012 UO60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496282 2012 UK65 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496283 2012 UM106 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
496284 2012 VV45 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496285 2012 VP93 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496286 2012 VQ102 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
496287 2012 VD106 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
496288 2012 VZ107 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496289 2012 VE111 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
496290 2012 YA6 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496291 2013 AD3 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
496292 2013 AF55 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
496293 2013 AL55 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
496294 2013 AL94 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496295 2013 AA131 23/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
496296 2013 BB71 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496297 2013 BZ75 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
496298 2013 CC122 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496299 2013 CB124 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
496300 2013 CV194 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496301 2013 CZ212 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496302 2013 CA215 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
496303 2013 ER48 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
496304 2013 EJ95 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496305 2013 EG106 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496306 2013 EW122 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 820 m MPC · JPL
496307 2013 FJ4 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
496308 2013 FT11 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496309 2013 GP31 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
496310 2013 GX43 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496311 2013 GK101 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
496312 2013 GH102 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
496313 2013 GH112 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496314 2013 GS120 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
496315 2013 GP136 08/02/2013 Mauna Kea OSSOS 170 km MPC · JPL
496316 2013 HQ11 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496317 2013 HS40 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496318 2013 HT43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496319 2013 HG50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496320 2013 HZ142 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496321 2013 JJ23 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496322 2013 JR29 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496323 2013 JY60 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496324 2013 KU1 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496325 2013 KB13 16/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
496326 2013 LB1 01/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,2 km MPC · JPL
496327 2013 MY6 22/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
496328 2013 NB8 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
496329 2013 NF13 11/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496330 2013 NB21 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496331 2013 OH8 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
496332 2013 OC9 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
496333 2013 OK9 16/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
496334 2013 PL3 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
496335 2013 PD18 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
496336 2013 PO19 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496337 2013 PR23 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496338 2013 PS25 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496339 2013 PR30 12/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
496340 2013 PB43 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496341 2013 PN62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496342 2013 PA70 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496343 2013 QR2 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496344 2013 QA3 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
496345 2013 QF8 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496346 2013 QX14 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496347 2013 QJ41 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
496348 2013 QU47 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496349 2013 QZ53 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496350 2013 QU57 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
496351 2013 QD62 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
496352 2013 QO65 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496353 2013 QR65 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496354 2013 QD68 20/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496355 2013 QU68 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496356 2013 QN69 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496357 2013 QW70 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
496358 2013 QW71 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
496359 2013 QE77 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
496360 2013 QK84 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496361 2013 RN17 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
496362 2013 RY18 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
496363 2013 RB22 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
496364 2013 RS24 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496365 2013 RJ32 02/09/2013 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
496366 2013 RQ40 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496367 2013 RH42 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
496368 2013 RF49 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
496369 2013 RZ71 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
496370 2013 RP76 02/09/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
496371 2013 RV83 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496372 2013 RD91 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496373 2013 SY16 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496374 2013 SZ25 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496375 2013 SC43 27/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
496376 2013 SY45 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496377 2013 SQ59 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496378 2013 SH71 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496379 2013 SB82 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496380 2013 TU7 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
496381 2013 TT13 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
496382 2013 TK21 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
496383 2013 TG24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
496384 2013 TQ24 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
496385 2013 TD28 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
496386 2013 TF28 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496387 2013 TQ29 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
496388 2013 TY35 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
496389 2013 TO37 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
496390 2013 TX37 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
496391 2013 TA50 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496392 2013 TU51 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496393 2013 TV52 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
496394 2013 TR73 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
496395 2013 TQ75 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496396 2013 TM78 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496397 2013 TD80 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496398 2013 TS88 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496399 2013 TT99 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496400 2013 TR102 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496401 2013 TR109 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
496402 2013 TZ110 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496403 2013 TW125 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496404 2013 TD145 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
496405 2013 UY5 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
496406 2013 WZ2 13/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
496407 2013 WB5 13/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
496408 2013 WQ9 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496409 2013 WL27 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
496410 2013 WX37 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496411 2013 WN104 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
496412 2013 WB106 17/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
496413 2013 WD106 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
496414 2013 XT19 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
496415 2013 YD36 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
496416 2013 YE88 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
496417 2014 BJ55 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
496418 2014 CY13 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
496419 2014 DL47 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
496420 2014 DD49 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496421 2014 DL54 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
496422 2014 DR110 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496423 2014 DR141 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
496424 2014 EV4 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496425 2014 FT64 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496426 2014 GQ9 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
496427 2014 GG18 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496428 2014 GC50 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496429 2014 JH27 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496430 2014 JB31 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496431 2014 JM34 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
496432 2014 KX78 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
496433 2014 LB1 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496434 2014 LV15 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496435 2014 LJ17 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
496436 2014 LZ26 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
496437 2014 MJ9 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496438 2014 NS2 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496439 2014 OC36 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
496440 2014 OH99 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496441 2014 OM112 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496442 2014 OA137 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496443 2014 OF214 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496444 2014 OM230 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496445 2014 OJ232 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496446 2014 OW346 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
496447 2014 PC 26/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
496448 2014 PW22 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
496449 2014 PJ29 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
496450 2014 QB1 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496451 2014 QD32 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
496452 2014 QV42 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496453 2014 QR130 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496454 2014 QM263 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496455 2014 QJ279 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
496456 2014 QF284 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
496457 2014 QN297 29/10/2005 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
496458 2014 QJ356 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
496459 2014 QV372 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496460 2014 QS414 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496461 2014 QG415 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
496462 2014 QQ427 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496463 2014 QB439 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496464 2014 SW102 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496465 2014 SQ103 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496466 2014 SJ112 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496467 2014 SO112 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
496468 2014 SA113 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
496469 2014 SB126 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496470 2014 SV153 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
496471 2014 SL157 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
496472 2014 SS204 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496473 2014 SE207 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496474 2014 SR207 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
496475 2014 SO211 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
496476 2014 ST214 02/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496477 2014 SN215 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496478 2014 SP217 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496479 2014 SC219 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
496480 2014 SP278 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
496481 2014 SY287 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
496482 2014 SG303 16/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
496483 2014 SC310 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
496484 2014 SD314 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496485 2014 SM315 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496486 2014 SF316 10/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
496487 2014 TE9 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
496488 2014 TK9 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496489 2014 TN22 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
496490 2014 TQ22 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
496491 2014 TJ58 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
496492 2014 TP58 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496493 2014 TB63 11/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
496494 2014 TD66 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
496495 2014 TK72 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
496496 2014 TU74 13/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
496497 2014 UE15 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496498 2014 UJ49 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496499 2014 UW49 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496500 2014 UP53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496501 2014 UY66 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496502 2014 US67 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496503 2014 UA72 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496504 2014 UR85 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
496505 2014 UF87 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496506 2014 UA103 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496507 2014 UA118 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496508 2014 UH121 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496509 2014 UV132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496510 2014 UB133 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496511 2014 UE161 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
496512 2014 UX167 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
496513 2014 UJ173 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
496514 2014 UP176 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
496515 2014 UH189 13/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
496516 2014 UG198 15/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496517 2014 UQ198 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496518 2014 UX205 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496519 2014 US218 04/05/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
496520 2014 VQ2 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
496521 2014 VG9 05/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
496522 2014 VF14 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
496523 2014 VX21 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496524 2014 WY10 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496525 2014 WD51 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496526 2014 WK68 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
496527 2014 WN72 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
496528 2014 WX73 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496529 2014 WD123 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496530 2014 WB136 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
496531 2014 WA144 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
496532 2014 WF144 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496533 2014 WK145 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
496534 2014 WL158 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496535 2014 WU180 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496536 2014 WW184 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496537 2014 WE193 23/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
496538 2014 WR196 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496539 2014 WT199 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496540 2014 WU201 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496541 2014 WF224 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496542 2014 WM254 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496543 2014 WM261 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496544 2014 WT261 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496545 2014 WD262 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496546 2014 WY282 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496547 2014 WR310 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496548 2014 WW320 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
496549 2014 WT341 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
496550 2014 WA353 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
496551 2014 WD353 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496552 2014 WM385 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496553 2014 WV406 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496554 2014 WT414 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496555 2014 WW448 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496556 2014 WR468 01/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
496557 2014 WK479 13/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
496558 2014 WO479 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496559 2014 WA489 16/10/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
496560 2014 XB2 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496561 2014 XL4 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
496562 2014 XT26 04/03/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
496563 2014 XC27 11/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
496564 2014 XP37 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
496565 2014 XL39 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496566 2014 YF10 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 5,3 km MPC · JPL
496567 2014 YF12 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
496568 2014 YZ12 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496569 2014 YR20 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496570 2014 YF28 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
496571 2015 AX39 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496572 2015 AG101 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496573 2015 AO139 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
496574 2015 AZ161 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496575 2015 AH198 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496576 2015 AB224 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
496577 2015 AH260 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496578 2015 AB264 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496579 2015 AL264 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496580 2015 BE8 05/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
496581 2015 BS26 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496582 2015 BZ35 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496583 2015 BO75 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
496584 2015 BH76 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
496585 2015 BE84 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496586 2015 BB101 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496587 2015 BH156 15/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
496588 2015 BU167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496589 2015 BU171 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496590 2015 BF301 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
496591 2015 BG336 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496592 2015 BT365 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496593 2015 BC436 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
496594 2015 BD462 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
496595 2015 BX489 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
496596 2015 BP497 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496597 2015 CV35 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496598 2015 CH40 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
496599 2015 CG47 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496600 2015 CK56 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496601 2015 DA64 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
496602 2015 DY112 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
496603 2015 DP135 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
496604 2015 DC136 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
496605 2015 DC145 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496606 2015 DK156 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496607 2015 DL213 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496608 2015 ES9 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
496609 2015 EU53 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496610 2015 FO133 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496611 2015 FS169 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496612 2015 FS338 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
496613 2015 FE382 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496614 2015 GX2 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496615 2015 HA3 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
496616 2015 HH3 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496617 2015 HD105 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496618 2015 HE133 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
496619 2015 KX42 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496620 2015 PN3 07/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
496621 2015 PV229 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
496622 2015 RZ23 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
496623 2015 RM24 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496624 2015 RT63 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
496625 2015 RM76 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
496626 2015 RD98 29/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
496627 2015 TA24 10/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
496628 2015 TO209 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496629 2015 TT212 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496630 2015 TV219 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496631 2015 TN294 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
496632 2015 UE51 22/03/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
496633 2015 UF55 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496634 2015 UX65 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
496635 2015 VP6 13/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
496636 2015 VZ33 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496637 2015 VW66 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496638 2015 VM74 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
496639 2015 VL118 06/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
496640 2015 XJ128 12/06/2010 WISE WISE 590 m MPC · JPL
496641 2015 XU179 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496642 2016 AE3 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496643 2016 AW77 21/03/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
496644 2016 AW95 04/03/2006 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
496645 2016 AG97 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496646 2016 AR98 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
496647 2016 AC105 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
496648 2016 AZ110 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
496649 2016 AE111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
496650 2016 AL122 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496651 2016 AE129 15/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
496652 2016 AV129 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
496653 2016 AZ130 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
496654 2016 AY142 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496655 2016 AH177 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496656 2016 AG178 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496657 2016 AY183 15/07/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
496658 2016 BF4 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
496659 2016 BV19 20/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496660 2016 BP26 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496661 2016 BZ36 07/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
496662 2016 BK40 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496663 2016 BX51 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496664 2016 BK55 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496665 2016 BP58 11/05/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
496666 2016 BD70 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496667 2016 BF73 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496668 2016 CH4 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
496669 2016 CT28 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
496670 2016 CY28 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496671 2016 CY34 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
496672 2016 CF54 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496673 2016 CU71 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496674 2016 CE94 14/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496675 2016 CJ99 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496676 2016 CY106 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496677 2016 CV114 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496678 2016 CJ120 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496679 2016 CC123 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496680 2016 CK133 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
496681 2016 CV207 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
496682 2016 CH219 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
496683 2016 CB246 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496684 2016 CY248 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
496685 2016 CF257 16/11/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
496686 2016 CA264 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
496687 2016 DP9 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496688 2016 EL23 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
496689 2016 EO29 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
496690 2016 EU56 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
496691 2016 ER81 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
496692 2016 EU87 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496693 2016 EX109 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
496694 2016 EV123 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496695 2016 EP124 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
496696 2016 ER124 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496697 2016 EY124 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
496698 2016 EP126 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496699 2016 ET126 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496700 2016 EG129 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496701 2016 EQ129 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496702 2016 EQ154 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496703 2016 EX154 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
496704 2016 EC166 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
496705 2016 EG167 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
496706 2016 EB169 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
496707 2016 ET169 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496708 2016 ED176 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
496709 2016 EL176 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
496710 2016 EZ179 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
496711 2016 EC180 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496712 2016 EV191 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
496713 2016 FG5 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
496714 2016 FP5 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
496715 2016 FH9 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496716 2016 FB21 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
496717 2016 FP27 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496718 2016 GG13 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496719 2016 GA16 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496720 2016 GG17 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496721 2016 GY18 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
496722 2016 GQ23 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
496723 2016 GZ23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
496724 2016 GX24 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
496725 2016 GE34 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496726 2016 GO34 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496727 2016 GX58 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
496728 2016 GM131 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496729 2016 GZ170 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
496730 2016 GR180 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
496731 2016 GZ183 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496732 2016 GS209 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496733 2016 GJ241 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496734 2016 GX244 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
496735 2016 GX245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496736 2016 GE246 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496737 2016 GO247 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
496738 2016 GH248 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496739 2016 HA5 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
496740 2016 HA12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496741 2016 HC15 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
496742 2016 JQ1 13/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
496743 2016 JJ9 17/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496744 2016 JE10 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496745 2016 JQ25 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496746 2016 JZ26 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496747 2016 JH37 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
496748 2016 NC13 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
496749 2016 NY30 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
496750 2016 NT54 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496751 2016 PT37 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
496752 2016 SB14 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496753 2016 SG21 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
496754 2016 TP38 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496755 2016 TS62 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
496756 2016 UN49 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496757 2016 UD88 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
496758 2016 US102 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
496759 2016 UY117 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496760 2016 UE143 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496761 2016 VQ10 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496762 2016 WY48 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
496763 2016 XO3 31/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
496764 2017 BR15 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
496765 2017 BL21 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496766 2017 BF24 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
496767 2017 BU50 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
496768 2017 BG59 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
496769 2017 BQ84 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496770 2017 BF100 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496771 2017 BD108 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496772 2017 BP128 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
496773 2017 DE48 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496774 2017 DY83 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
496775 2017 DD108 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496776 2017 DR111 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
496777 2017 DY112 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496778 2017 DC114 17/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
496779 2017 DX115 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
496780 2017 EF2 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
496781 2017 EY5 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
496782 2017 EX16 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496783 2017 EU21 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496784 2017 FR41 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
496785 2017 FF71 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
496786 2017 FD77 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
496787 2017 FN106 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
496788 2017 GG5 18/09/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
496789 2017 HG18 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496790 2017 HD22 21/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
496791 2017 HP33 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496792 2017 HY33 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496793 2017 HJ34 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
496794 2017 HG41 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
496795 2017 HR42 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
496796 2017 HD46 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496797 2017 HG46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
496798 2017 HF47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496799 2017 HX47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
496800 2017 HP48 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496801 2017 JU 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
496802 2017 JZ 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496803 2017 JO1 12/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
496804 2017 JD2 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
496805 2017 JE2 15/07/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
496806 2017 JA4 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
496807 2017 JJ4 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
496808 2017 JM5 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
496809 2017 KH 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
496810 2017 KQ2 20/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496811 2017 KV2 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496812 2017 KB9 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
496813 2017 KT15 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
496814 2017 KY26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496815 2017 KX29 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
496816 1989 UP 27/10/1989 Steward D. L. Rabinowitz, J. V. Scotti APO · 300 m MPC · JPL
496817 1989 VB 01/11/1989 Siding Spring Q. A. Parker 400 m MPC · JPL
496818 1993 RA 09/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
496819 1994 XE 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496820 1995 FM15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496821 1995 OA3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
496822 1995 OW11 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496823 1995 QZ14 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496824 1995 SL22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
496825 1995 SY25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
496826 1995 SR65 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496827 1995 SE72 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
496828 1995 SO78 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496829 1995 TD5 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496830 1995 UM81 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496831 1995 VT6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496832 1995 WP21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496833 1996 AM6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496834 1996 TQ6 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 260 m MPC · JPL
496835 1997 GR1 05/04/1997 Mauna Kea C. Veillet 2,0 km MPC · JPL
496836 1998 OL2 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
496837 1998 SB15 21/09/1998 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
496838 1998 SS40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
496839 1998 WR30 26/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496840 1998 YX31 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
496841 1999 CV7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
496842 1999 RB30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
496843 1999 RH243 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
496844 1999 TH66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496845 1999 TF71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496846 1999 TD84 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496847 1999 TS209 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
496848 1999 TM294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496849 1999 TN319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
496850 1999 UK12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496851 1999 UX31 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
496852 1999 VD41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
496853 1999 VL42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496854 1999 VY84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496855 1999 VD116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
496856 1999 VQ131 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496857 1999 VD147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
496858 1999 VU209 12/11/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
496859 1999 WB18 09/11/1999 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
496860 1999 XL136 12/12/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
496861 2000 BE19 27/01/2000 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
496862 2000 BK42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
496863 2000 CL59 04/02/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
496864 2000 CW108 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
496865 2000 DP66 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
496866 2000 JO5 05/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
496867 2000 LM22 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
496868 2000 OA51 31/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
496869 2000 QU7 24/08/2000 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
496870 2000 QE227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
496871 2000 RZ12 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
496872 2000 SH5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
496873 2000 SJ9 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
496874 2000 SN21 05/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
496875 2000 SW26 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
496876 2000 SV43 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
496877 2000 SD77 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
496878 2000 SS113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
496879 2000 SN214 26/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
496880 2000 SH233 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
496881 2000 SP242 10/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
496882 2000 SH362 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
496883 2000 SF369 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
496884 2000 TW32 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
496885 2000 TA45 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
496886 2000 UN15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
496887 2000 UT32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
496888 2000 UF44 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
496889 2000 UE67 25/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
496890 2000 VR23 30/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
496891 2000 WK159 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
496892 2000 XZ10 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
496893 2000 XG24 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
496894 2000 YF31 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
496895 2001 AF47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
496896 2001 AT47 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
496897 2001 BZ15 19/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
496898 2001 CM47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496899 2001 FH91 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
496900 2001 FH220 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
496901 2001 HB 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 300 m MPC · JPL
496902 2001 QB143 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
496903 2001 QJ144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496904 2001 QU151 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
496905 2001 QO204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
496906 2001 QT210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
496907 2001 QQ229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
496908 2001 QC237 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
496909 2001 RK139 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
496910 2001 SK168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
496911 2001 ST188 16/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496912 2001 SF209 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
496913 2001 SH222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
496914 2001 SV229 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
496915 2001 SA269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
496916 2001 SX288 30/09/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
496917 2001 SD336 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
496918 2001 TV2 06/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
496919 2001 TM103 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
496920 2001 TJ160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
496921 2001 TP207 11/10/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
496922 2001 TS260 14/10/2001 Apache Point SDSS 570 m MPC · JPL
496923 2001 UW57 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
496924 2001 UR64 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
496925 2001 UE86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
496926 2001 UP112 21/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
496927 2001 UY156 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
496928 2001 UG177 21/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
496929 2001 UM186 17/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
496930 2001 UF203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
496931 2001 UV226 16/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
496932 2001 UO229 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
496933 2001 VY2 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
496934 2001 VA6 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
496935 2001 VO55 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
496936 2001 VO74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
496937 2001 VH110 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
496938 2001 WF30 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
496939 2001 WO33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
496940 2001 WZ33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
496941 2001 WC66 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
496942 2001 WJ71 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
496943 2001 WY75 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
496944 2001 WX80 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
496945 2001 XO9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
496946 2001 XV14 09/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
496947 2001 XQ52 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
496948 2001 XP122 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
496949 2001 XM244 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
496950 2001 YR24 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
496951 2001 YD132 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
496952 2002 AQ5 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
496953 2002 AU12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
496954 2002 AM80 08/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
496955 2002 AQ108 09/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
496956 2002 AP190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
496957 2002 CX35 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
496958 2002 CU127 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
496959 2002 CP246 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
496960 2002 EX57 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
496961 2002 GQ86 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
496962 2002 GP186 08/04/2002 Palomar NEAT 180 m MPC · JPL
496963 2002 NL60 14/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
496964 2002 OM30 22/07/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
496965 2002 PQ40 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
496966 2002 PG83 10/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
496967 2002 PL155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 710 m MPC · JPL
496968 2002 PQ167 08/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
496969 2002 PR172 15/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
496970 2002 QV5 17/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
496971 2002 QO32 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
496972 2002 QU32 29/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
496973 2002 QD70 18/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
496974 2002 QD81 17/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
496975 2002 QW82 16/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
496976 2002 QH100 29/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
496977 2002 QT107 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
496978 2002 QN112 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
496979 2002 QD132 16/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
496980 2002 QQ138 17/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
496981 2002 RP28 05/09/2002 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
496982 2002 RT70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
496983 2002 RS79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
496984 2002 RX131 11/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
496985 2002 RJ146 11/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
496986 2002 RL170 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
496987 2002 RR174 13/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
496988 2002 RB209 14/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
496989 2002 RC211 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
496990 2002 RR240 14/09/2002 Palomar R. Matson 540 m MPC · JPL
496991 2002 RD253 14/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
496992 2002 RQ265 05/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
496993 2002 RL281 12/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
496994 2002 TS190 13/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
496995 2002 TF243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
496996 2002 TF325 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
496997 2002 TV330 05/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
496998 2002 TF378 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
496999 2002 TU379 06/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
497000 2002 UL9 29/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001