Danh sách tiểu hành tinh/130001–131000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130001 1999 VC34 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130002 1999 VR35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130003 1999 VB39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130004 1999 VN42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130005 1999 VE43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
130006 Imranaslam 1999 VB45 04/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
130007 Frankteti 1999 VC45 04/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
130008 1999 VU46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130009 1999 VH52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130010 1999 VR52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130011 1999 VP53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130012 1999 VR53 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130013 1999 VB56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130014 1999 VZ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130015 1999 VF57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130016 1999 VU59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130017 1999 VB66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130018 1999 VK67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130019 1999 VW68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130020 1999 VC69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130021 1999 VY74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
130022 1999 VD77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
130023 1999 VV77 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130024 1999 VK80 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130025 1999 VU80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130026 1999 VG84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
130027 1999 VC88 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130028 1999 VO90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130029 1999 VR93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130030 1999 VH95 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130031 1999 VT96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130032 1999 VE98 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130033 1999 VP98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130034 1999 VT99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130035 1999 VA123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
130036 1999 VO125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
130037 1999 VR125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130038 1999 VM127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
130039 1999 VY136 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130040 1999 VO137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130041 1999 VL140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
130042 1999 VE147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130043 1999 VZ148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130044 1999 VK149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130045 1999 VZ157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130046 1999 VF159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130047 1999 VJ163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130048 1999 VG164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130049 1999 VU166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130050 1999 VL167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130051 1999 VK168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130052 1999 VO171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130053 1999 VW171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130054 1999 VM173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130055 1999 VY173 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130056 1999 VA177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130057 1999 VA179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130058 1999 VN179 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130059 1999 VT181 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130060 1999 VO185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130061 1999 VR187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130062 1999 VU188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130063 1999 VZ191 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130064 1999 VB192 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130065 1999 VC192 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130066 Timhaltigin 1999 VK193 01/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
130067 Marius-Phaneuf 130067|Marius-Phaneuf}} 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
130068 1999 VH196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
130069 Danielgaudreau 1999 VV196 01/11/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
130070 1999 VK197 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
130071 Claudebrunet 1999 VD198 03/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
130072 Ilincaignat 1999 VL198 03/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
130073 1999 VH204 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
130074 1999 VG205 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
130075 1999 VO217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130076 1999 VA224 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130077 1999 VA225 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130078 Taschner 1999 WH2 26/11/1999 Linz E. Meyer 1,6 km MPC · JPL
130079 1999 WW2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
130080 1999 WQ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
130081 1999 WM12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
130082 1999 WP13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
130083 1999 WV14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130084 1999 WM16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
130085 1999 WX16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
130086 1999 WW17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130087 1999 WA25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130088 Grantcunningham 1999 XQ3 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
130089 Saadatanwar 1999 XC5 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130090 Heatherbowles 1999 XJ6 04/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
130091 1999 XC10 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130092 1999 XD13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130093 1999 XP14 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130094 1999 XW14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130095 1999 XR16 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130096 1999 XJ19 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130097 1999 XW20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130098 1999 XM21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130099 1999 XU22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130100 1999 XY28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130101 1999 XM29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130102 1999 XO30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130103 1999 XR30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130104 1999 XB41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130105 1999 XW42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130106 1999 XT47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130107 1999 XS51 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130108 1999 XQ58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130109 1999 XC65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130110 1999 XQ65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130111 1999 XR67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130112 1999 XF70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130113 1999 XY72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130114 1999 XS73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130115 1999 XO78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130116 1999 XH79 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130117 1999 XD80 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130118 1999 XR80 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130119 1999 XH81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130120 1999 XH84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130121 1999 XH86 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130122 1999 XZ90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130123 1999 XJ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130124 1999 XJ105 10/12/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 1,5 km MPC · JPL
130125 1999 XV105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
130126 Stillmanchase 1999 XW106 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130127 Zoltanfarkas 1999 XC110 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130128 Tarafisher 1999 XG118 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
130129 1999 XS127 12/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
130130 1999 XB133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130131 1999 XC133 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130132 1999 XQ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
130133 1999 XP134 03/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130134 1999 XR135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130135 1999 XF136 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130136 1999 XP137 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
130137 1999 XT137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
130138 1999 XT145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130139 1999 XF148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130140 1999 XC150 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
130141 1999 XZ153 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130142 1999 XP157 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130143 1999 XC177 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130144 1999 XQ182 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130145 1999 XD186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130146 1999 XS191 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130147 1999 XF199 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130148 1999 XT202 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130149 1999 XZ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130150 1999 XJ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130151 1999 XB209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130152 1999 XV213 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130153 1999 XA217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130154 1999 XQ220 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130155 1999 XD223 15/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
130156 1999 XS225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
130157 1999 XL228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
130158 Orsonjohn 1999 XD231 07/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
130159 1999 XH233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
130160 1999 XP235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130161 Iankubik 1999 XG237 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
130162 1999 YM 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130163 1999 YX5 29/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130164 1999 YW9 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130165 1999 YV11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
130166 1999 YL17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
130167 1999 YV27 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130168 1999 YX27 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130169 2000 AG1 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130170 2000 AL4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
130171 2000 AS6 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130172 2000 AU6 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130173 2000 AU10 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130174 2000 AO18 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130175 2000 AL20 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130176 2000 AO28 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130177 2000 AH36 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130178 2000 AD39 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130179 2000 AC45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130180 2000 AP52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130181 2000 AZ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130182 2000 AZ55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130183 2000 AS58 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130184 2000 AA60 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
130185 2000 AE66 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130186 2000 AE70 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130187 2000 AJ83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130188 2000 AZ85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130189 2000 AY86 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130190 2000 AG90 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
130191 2000 AS92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130192 2000 AB93 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130193 2000 AM95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130194 2000 AZ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130195 2000 AM129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130196 2000 AW133 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130197 2000 AL152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130198 2000 AY152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130199 2000 AC161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130200 2000 AG167 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130201 2000 AE170 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130202 2000 AJ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130203 2000 AT176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130204 2000 AZ176 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130205 2000 AY181 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130206 2000 AK201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130207 2000 AV205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
130208 2000 AB211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130209 2000 AZ214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
130210 2000 AX217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130211 2000 AF219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130212 2000 AD220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
130213 2000 AX222 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130214 2000 AC227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
130215 2000 AK228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
130216 2000 AC238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130217 2000 AA239 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130218 2000 AG239 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130219 2000 AG242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
130220 2000 AM245 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
130221 2000 AG248 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
130222 2000 BM 24/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
130223 2000 BA2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130224 2000 BL7 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130225 2000 BW10 25/01/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
130226 2000 BT20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130227 2000 BC22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
130228 2000 BV32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130229 Igorlazbin 2000 BV33 30/01/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
130230 2000 BN36 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130231 2000 BS38 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130232 2000 BC50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
130233 2000 CJ8 02/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
130234 2000 CR13 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130235 2000 CC24 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130236 2000 CX24 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
130237 2000 CJ26 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130238 2000 CK32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130239 2000 CU39 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
130240 2000 CD41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,2 km MPC · JPL
130241 2000 CE53 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130242 2000 CR54 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130243 2000 CA75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130244 2000 CD76 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
130245 2000 CO77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
130246 2000 CN83 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130247 2000 CE85 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130248 2000 CV90 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
130249 Markminer 2000 CS106 05/02/2000 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
130250 2000 CD116 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130251 2000 CM118 11/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
130252 2000 CN135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
130253 2000 DV2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
130254 2000 DJ14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
130255 2000 DQ18 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130256 2000 DG24 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130257 2000 DB31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130258 2000 DL33 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130259 2000 DV33 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130260 2000 DP38 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130261 2000 DV38 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130262 2000 DY39 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130263 2000 DP42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130264 2000 DZ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130265 2000 DB48 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130266 2000 DF50 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
130267 2000 DK53 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130268 2000 DP54 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130269 2000 DU54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130270 2000 DZ54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
130271 2000 DJ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130272 2000 DY60 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130273 2000 DV64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130274 2000 DT65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130275 2000 DD70 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130276 2000 DY76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130277 2000 DT79 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130278 2000 DZ82 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130279 2000 DO87 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130280 2000 DJ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130281 2000 EM 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
130282 2000 EZ2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130283 Elizabethgraham 2000 EB8 04/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 5,7 km MPC · JPL
130284 2000 EL17 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130285 2000 EW18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130286 2000 EN22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
130287 2000 EW27 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
130288 2000 ED35 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130289 2000 EX35 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130290 2000 EO39 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130291 2000 ES39 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130292 2000 ER41 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130293 2000 EH44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130294 2000 EA59 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130295 2000 EF60 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130296 2000 EF62 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130297 2000 ET62 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
130298 2000 EA68 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
130299 2000 EQ68 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
130300 2000 EV69 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130301 2000 EP71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130302 2000 EH78 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130303 2000 EO79 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
130304 2000 EY82 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130305 2000 EW88 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130306 2000 EN96 12/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130307 2000 EP102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130308 2000 EZ102 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
130309 2000 EM103 12/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
130310 2000 EP103 12/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
130311 2000 EW105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
130312 2000 EX107 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
130313 2000 EM120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
130314 Williamodonnell 2000 EU121 11/03/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
130315 2000 EV122 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130316 2000 EK123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
130317 2000 EK124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
130318 2000 EO130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
130319 Danielpelham 2000 EX140 02/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
130320 Maherrassas 2000 EL141 02/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
130321 2000 EW163 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
130322 2000 EO166 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130323 2000 ED169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130324 2000 EC170 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
130325 2000 EV178 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130326 2000 EJ183 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130327 2000 EU189 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130328 2000 FT6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130329 2000 FG11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
130330 2000 FK11 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
130331 2000 FJ14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130332 2000 FC23 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
130333 2000 FT23 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
130334 2000 FD24 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
130335 2000 FZ26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
130336 2000 FU27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
130337 2000 FR29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
130338 2000 FO34 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
130339 2000 FC39 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
130340 2000 FU43 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130341 2000 FU47 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
130342 2000 FK53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
130343 2000 FB56 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130344 2000 FL57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
130345 2000 FQ57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
130346 2000 FA61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130347 2000 FV63 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
130348 2000 FJ72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130349 2000 FC73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
130350 2000 GS4 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130351 2000 GQ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
130352 2000 GU19 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
130353 2000 GD21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
130354 2000 GF25 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
130355 2000 GG35 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130356 2000 GW43 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130357 2000 GD47 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130358 2000 GT61 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
130359 2000 GQ65 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
130360 2000 GW70 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
130361 2000 GN86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
130362 2000 GY87 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
130363 2000 GH93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
130364 2000 GJ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
130365 2000 GV100 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130366 2000 GT116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
130367 2000 GS118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
130368 2000 GF121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
130369 2000 GZ124 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
130370 2000 GP129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
130371 2000 GZ147 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
130372 2000 GP149 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130373 2000 GU156 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
130374 2000 GB164 12/04/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
130375 2000 GX170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
130376 2000 GJ178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
130377 2000 GJ183 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
130378 2000 HR 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
130379 2000 HO15 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
130380 2000 HN33 30/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130381 2000 HR35 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
130382 2000 HW60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
130383 2000 HA61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
130384 2000 HB77 27/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
130385 2000 JS29 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
130386 2000 JY33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130387 2000 JJ40 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130388 2000 JY66 01/05/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
130389 2000 JH70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
130390 2000 JW70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
130391 2000 JG81 06/05/2000 La Silla La Silla Obs. 111 km MPC · JPL
130392 2000 KM60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
130393 2000 KV67 30/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
130394 2000 LL14 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130395 2000 LX25 11/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130396 2000 LD31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
130397 2000 LB32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
130398 2000 NR8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130399 2000 NG13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
130400 2000 NP13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130401 2000 NX18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130402 2000 OP6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130403 2000 OZ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130404 2000 OQ16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130405 2000 OO17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130406 2000 OF25 23/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
130407 2000 OV29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130408 2000 ON32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130409 2000 OB33 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130410 2000 OW40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130411 2000 OU44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130412 2000 OT45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130413 2000 OO47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130414 2000 OU51 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130415 2000 OH57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
130416 2000 OJ58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130417 2000 OR58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
130418 2000 OV60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
130419 2000 PP 01/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
130420 2000 PB10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130421 2000 PN11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130422 2000 PZ15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130423 2000 PA16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130424 2000 PV18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130425 2000 PF19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130426 2000 PT21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130427 2000 PU21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130428 2000 PF22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130429 2000 PY22 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130430 2000 PM24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130431 2000 PQ24 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130432 2000 QM4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130433 2000 QO9 26/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,8 km MPC · JPL
130434 2000 QU11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130435 2000 QB12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130436 2000 QY13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130437 2000 QJ15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130438 2000 QS17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130439 2000 QO18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130440 2000 QW18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130441 2000 QQ20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130442 2000 QL24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130443 2000 QC26 26/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
130444 2000 QJ29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130445 2000 QV31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130446 2000 QO36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130447 2000 QZ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130448 2000 QP43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130449 2000 QY48 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130450 2000 QP50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130451 2000 QE56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130452 2000 QX56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130453 2000 QT59 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
130454 2000 QK61 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130455 2000 QD63 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130456 2000 QE63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130457 2000 QZ65 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130458 2000 QG66 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130459 2000 QZ66 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130460 2000 QL67 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130461 2000 QR71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130462 2000 QU73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130463 2000 QR74 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130464 2000 QU77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130465 2000 QF78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130466 2000 QL78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130467 2000 QO78 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130468 2000 QQ79 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130469 2000 QQ80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130470 2000 QM82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130471 2000 QJ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130472 2000 QM85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130473 2000 QJ86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130474 2000 QU87 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130475 2000 QC90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130476 2000 QZ93 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130477 2000 QK94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130478 2000 QY95 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130479 2000 QB97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130480 2000 QE97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130481 2000 QQ97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130482 2000 QX97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130483 2000 QX100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130484 2000 QY101 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130485 2000 QN103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130486 2000 QA106 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130487 2000 QJ112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130488 2000 QS112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130489 2000 QN113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130490 2000 QY116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130491 2000 QT117 29/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
130492 2000 QT118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130493 2000 QV118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130494 2000 QH120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130495 2000 QX126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130496 2000 QT127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130497 2000 QY127 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130498 2000 QW128 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130499 2000 QB129 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
130500 2000 QR134 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130501 2000 QK136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130502 2000 QR138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130503 2000 QC140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130504 2000 QL140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130505 2000 QQ141 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130506 2000 QN144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130507 2000 QS144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130508 2000 QG145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130509 2000 QK145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130510 2000 QS151 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130511 2000 QG152 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130512 2000 QS154 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130513 2000 QG159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130514 2000 QR163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130515 2000 QC165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130516 2000 QJ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130517 2000 QW168 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130518 2000 QN169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130519 2000 QQ172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130520 2000 QO175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130521 2000 QV180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130522 2000 QC182 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130523 2000 QX183 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130524 2000 QB189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130525 2000 QX191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130526 2000 QQ194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130527 2000 QW198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130528 2000 QY199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130529 2000 QY200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130530 2000 QK201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130531 2000 QY201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130532 2000 QB202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130533 2000 QK204 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130534 2000 QX204 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130535 2000 QU207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130536 2000 QV208 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130537 2000 QV210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130538 2000 QC213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130539 2000 QG213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130540 2000 QJ213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130541 2000 QJ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130542 2000 QZ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130543 2000 QH216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130544 2000 QP221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
130545 2000 QK223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
130546 2000 QW227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130547 2000 QX229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130548 2000 QL230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130549 2000 RT 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130550 2000 RO1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130551 2000 RV4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130552 2000 RX13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130553 2000 RV14 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130554 2000 RT18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130555 2000 RR23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130556 2000 RE30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130557 2000 RB31 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130558 2000 RE31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130559 2000 RJ31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130560 2000 RL32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130561 2000 RW32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130562 2000 RE33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130563 2000 RE35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130564 2000 RC38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
130565 2000 RH38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
130566 2000 RW38 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130567 2000 RV39 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130568 2000 RN41 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130569 2000 RD44 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130570 2000 RR45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130571 2000 RJ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130572 2000 RF48 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130573 2000 RZ55 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130574 2000 RF60 08/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
130575 2000 RV67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130576 2000 RK68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130577 2000 RK69 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130578 2000 RO69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130579 2000 RX69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130580 2000 RO71 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130581 2000 RQ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130582 2000 RH75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130583 2000 RS75 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130584 2000 RA77 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130585 2000 RU77 09/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
130586 2000 RG78 09/09/2000 Farpoint G. Hug 1,0 km MPC · JPL
130587 2000 RT80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130588 2000 RD83 01/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
130589 2000 RD85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130590 2000 RG87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
130591 2000 RM87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
130592 2000 RT87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
130593 2000 RX88 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130594 2000 RA90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130595 2000 RP90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130596 2000 RV91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130597 2000 RT93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
130598 2000 RH94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
130599 2000 RF95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130600 2000 RU96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130601 2000 SD 17/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130602 2000 SE4 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
130603 2000 SE7 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
130604 2000 SH10 23/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
130605 2000 SH14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130606 2000 SV14 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130607 2000 SY14 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130608 2000 SV17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130609 2000 SE19 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
130610 2000 SK22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
130611 2000 SP23 26/09/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,3 km MPC · JPL
130612 2000 SQ24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
130613 2000 SG29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130614 2000 SW29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130615 2000 SX33 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130616 2000 SX34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130617 2000 SQ36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130618 2000 SU36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130619 2000 SY36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130620 2000 SJ38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130621 2000 SV39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130622 2000 SM41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130623 2000 SP41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130624 2000 SC43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
130625 2000 SJ44 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130626 2000 SO49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130627 2000 SB53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130628 2000 SG54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130629 2000 SX55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130630 2000 SB57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130631 2000 SD57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130632 2000 SN57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130633 2000 SA59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130634 2000 SP61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130635 2000 SB63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130636 2000 SC64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130637 2000 SQ64 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130638 2000 SC66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130639 2000 SQ66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130640 2000 SN67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130641 2000 SP68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130642 2000 SE70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130643 2000 SD71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130644 2000 SU71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130645 2000 SC73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130646 2000 SW74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130647 2000 SG75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130648 2000 SW76 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
130649 2000 SR81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130650 2000 SB83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130651 2000 SA86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130652 2000 SG86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130653 2000 SO88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130654 2000 SN94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130655 2000 ST95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130656 2000 SD97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130657 2000 SH97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130658 2000 SQ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130659 2000 SY98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130660 2000 SR101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130661 2000 SG103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130662 2000 SM104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130663 2000 SY104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130664 2000 SZ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130665 2000 SD107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130666 2000 SH109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130667 2000 ST109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130668 2000 SE111 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
130669 2000 SF111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130670 2000 ST111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130671 2000 SH113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130672 2000 SC114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130673 2000 SU114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130674 2000 SB116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130675 2000 SF117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130676 2000 SH117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130677 2000 ST117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130678 2000 SS118 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130679 2000 SD119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130680 2000 SK119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130681 2000 SK121 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130682 2000 SM122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130683 2000 SV123 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130684 2000 SH126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130685 2000 SP127 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130686 2000 SR128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130687 2000 SZ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
130688 2000 SR136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130689 2000 SM138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130690 2000 SO140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130691 2000 SW145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130692 2000 SK148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130693 2000 SB149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130694 2000 SO149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130695 2000 SJ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130696 2000 SK152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130697 2000 SP153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130698 2000 SW153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130699 2000 SG156 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130700 2000 SA160 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130701 2000 SG168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130702 2000 ST169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130703 2000 SH170 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130704 2000 SH176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130705 2000 SF178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130706 2000 SP179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130707 2000 ST179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130708 2000 SE186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
130709 2000 SR186 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
130710 2000 SN187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
130711 2000 SR191 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130712 2000 SP193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130713 2000 SQ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130714 2000 SR198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130715 2000 SV203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130716 2000 SL206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130717 2000 SN207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130718 2000 SM209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130719 2000 SZ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130720 2000 SQ212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130721 2000 SB213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130722 2000 SS214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130723 2000 SO216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130724 2000 SH218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130725 2000 SJ218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130726 2000 SE223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130727 2000 SM223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130728 2000 SJ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130729 2000 SK227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130730 2000 SO227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130731 2000 SF230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130732 2000 SQ230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130733 2000 SU231 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130734 2000 SW233 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130735 2000 SC236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130736 2000 ST241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130737 2000 SU241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130738 2000 SJ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130739 2000 SK247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130740 2000 SH251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130741 2000 SZ253 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130742 2000 SA256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130743 2000 SQ256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130744 2000 SH259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130745 2000 ST259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130746 2000 SF260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130747 2000 SV260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130748 2000 ST264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130749 2000 SP265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130750 2000 SV267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130751 2000 SH274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130752 2000 SP274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130753 2000 SA275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130754 2000 SV275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130755 2000 SX275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130756 2000 SB276 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130757 2000 SL277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130758 2000 SM277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130759 2000 SX278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130760 2000 SD279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130761 2000 SW281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130762 2000 SV285 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130763 2000 SV288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130764 2000 SM298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130765 2000 SX299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130766 2000 SJ301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130767 2000 SR307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130768 2000 SV308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130769 2000 SA314 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130770 2000 SS321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130771 2000 SU324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130772 2000 SD326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130773 2000 SH326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130774 2000 SX329 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130775 2000 SB335 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
130776 2000 SB348 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130777 2000 SA364 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130778 2000 SX369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130779 2000 TQ1 03/10/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
130780 2000 TH3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130781 2000 TF4 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130782 2000 TH6 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130783 2000 TD11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130784 2000 TF11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130785 2000 TM12 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130786 2000 TH16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130787 2000 TE17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130788 2000 TY18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130789 2000 TT19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130790 2000 TW20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130791 2000 TQ26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130792 2000 TW27 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130793 2000 TL31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130794 2000 TH34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
130795 2000 TS38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130796 2000 TQ39 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130797 2000 TW39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130798 2000 TQ41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130799 2000 TL43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130800 2000 TT45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130801 2000 TO49 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130802 2000 TX51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130803 2000 TS52 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130804 2000 TE55 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130805 2000 TU62 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130806 2000 TB66 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130807 2000 TY67 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130808 2000 UU 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
130809 2000 UJ5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130810 2000 UN5 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130811 2000 UH6 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130812 2000 UP6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130813 2000 UM8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130814 2000 UW8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130815 2000 UD9 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130816 2000 UJ9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130817 2000 UU9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130818 2000 UM13 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
130819 2000 UQ14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130820 2000 UH17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130821 2000 UT19 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130822 2000 UD20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130823 2000 UJ22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130824 2000 UQ25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
130825 2000 UV25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130826 2000 UT28 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130827 2000 UB34 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130828 2000 UL36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130829 2000 UX36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130830 2000 UJ40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130831 2000 UL43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130832 2000 UG44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130833 2000 UH44 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130834 2000 US44 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130835 2000 US46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130836 2000 UJ47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130837 2000 UU47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130838 2000 UY47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130839 2000 UY50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130840 2000 UN51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130841 2000 UG52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130842 2000 UY54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130843 2000 UP60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130844 2000 UL61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130845 2000 UQ62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130846 2000 UL63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130847 2000 UB64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130848 2000 UF64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130849 2000 UU64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130850 2000 UU66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130851 2000 UO68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130852 2000 UR68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130853 2000 UW68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130854 2000 UD73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130855 2000 UX73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130856 2000 UZ73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130857 2000 UV77 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
130858 2000 UJ79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130859 2000 UO81 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130860 2000 UY82 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130861 2000 UH85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130862 2000 US86 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130863 2000 UB103 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130864 2000 UD103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130865 2000 UJ107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130866 2000 UO109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130867 2000 US110 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130868 2000 VZ 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
130869 2000 VH1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130870 2000 VK1 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130871 2000 VG2 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130872 2000 VQ2 01/11/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
130873 2000 VR2 01/11/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
130874 2000 VK3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
130875 2000 VN3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130876 2000 VU4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130877 2000 VT7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130878 2000 VM13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130879 2000 VP13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130880 2000 VV13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130881 2000 VX13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130882 2000 VN15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130883 2000 VU15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130884 2000 VY17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130885 2000 VV21 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130886 2000 VO22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130887 2000 VB23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130888 2000 VU23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130889 2000 VX23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130890 2000 VE24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130891 2000 VP24 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130892 2000 VV24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130893 2000 VA27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130894 2000 VC28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130895 2000 VM28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130896 2000 VY28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130897 2000 VS30 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130898 2000 VQ31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130899 2000 VG32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130900 2000 VH32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130901 2000 VB33 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130902 2000 VW33 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130903 2000 VE35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130904 2000 VH39 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130905 2000 VO39 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130906 2000 VD42 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130907 2000 VQ44 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130908 2000 VH45 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130909 2000 VG46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130910 2000 VU53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130911 2000 VK54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130912 2000 VJ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130913 2000 VX62 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130914 2000 WY 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
130915 2000 WO2 18/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
130916 2000 WY4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130917 2000 WE8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130918 2000 WP8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130919 2000 WU8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130920 2000 WL11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 2,8 km MPC · JPL
130921 2000 WF15 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130922 2000 WK15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130923 2000 WB16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130924 2000 WH17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130925 2000 WY17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130926 2000 WF19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
130927 2000 WM22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130928 2000 WN25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130929 2000 WA26 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130930 2000 WR26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130931 2000 WF29 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
130932 2000 WP29 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130933 2000 WL31 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130934 2000 WA32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130935 2000 WL35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130936 2000 WD40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130937 2000 WM40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130938 2000 WK41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130939 2000 WR41 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130940 2000 WE43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130941 2000 WY43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130942 2000 WB50 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130943 2000 WY51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
130944 2000 WK54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130945 2000 WC55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130946 2000 WT61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130947 2000 WP62 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
130948 2000 WM66 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130949 2000 WQ66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130950 2000 WS72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130951 2000 WQ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130952 2000 WB76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130953 2000 WT79 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130954 2000 WL81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130955 2000 WT90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130956 2000 WE95 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130957 2000 WS95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130958 2000 WD96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130959 2000 WF96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130960 2000 WS97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130961 2000 WV98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130962 2000 WX98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130963 2000 WD101 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130964 2000 WW101 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130965 2000 WK106 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
130966 2000 WA112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130967 2000 WX112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130968 2000 WC113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130969 2000 WC114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
130970 2000 WD114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130971 2000 WP114 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
130972 2000 WB116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130973 2000 WS116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130974 2000 WX116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130975 2000 WB118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130976 2000 WW118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130977 2000 WO123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130978 2000 WN125 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130979 2000 WF126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130980 2000 WJ126 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
130981 2000 WX126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
130982 2000 WH130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
130983 2000 WM130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
130984 2000 WA133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130985 2000 WX133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
130986 2000 WD138 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130987 2000 WO140 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130988 2000 WT141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
130989 2000 WL142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
130990 2000 WF153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130991 2000 WC158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130992 2000 WT159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
130993 2000 WZ159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
130994 2000 WA162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
130995 2000 WZ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
130996 2000 WE167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
130997 2000 WS167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
130998 2000 WY170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130999 2000 WU172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131000 2000 WL178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001