Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/227001–228000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227001 2004 XV80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227002 2004 XQ88 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
227003 2004 XF89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
227004 2004 XA97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227005 2004 XR100 14/12/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
227006 2004 XC102 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227007 2004 XO114 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
227008 2004 XZ115 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227009 2004 XF121 14/12/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
227010 2004 XD124 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227011 2004 XY125 11/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
227012 2004 XJ129 14/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227013 2004 XP132 13/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227014 2004 XU133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
227015 2004 XN135 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
227016 2004 XC137 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
227017 2004 XM137 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
227018 2004 XZ142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227019 2004 XN149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227020 2004 XS155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227021 2004 XA168 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
227022 2004 XG177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227023 2004 XG180 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
227024 2004 YC1 16/12/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
227025 2004 YK24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227026 2004 YA26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
227027 2004 YZ30 18/12/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
227028 2005 AD10 07/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
227029 2005 AB15 06/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227030 2005 AO16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
227031 2005 AW22 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
227032 2005 AU25 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227033 2005 AM26 11/01/2005 WISE Wise Obs. 3,9 km MPC · JPL
227034 2005 AK27 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
227035 2005 AG35 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
227036 2005 AR45 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227037 2005 AX51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227038 2005 AU54 15/01/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
227039 2005 AU73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227040 2005 AZ81 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
227041 2005 AL82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227042 2005 BO2 16/01/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
227043 2005 BF18 16/01/2005 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
227044 2005 BU23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
227045 2005 BZ27 20/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
227046 2005 BE29 31/01/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
227047 2005 CH 01/02/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
227048 2005 CQ4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227049 2005 CN7 04/02/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
227050 2005 CB22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
227051 2005 CY25 05/02/2005 Uccle T. Pauwels 5,6 km MPC · JPL
227052 2005 CK45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227053 2005 CP76 04/02/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
227054 2005 EH38 01/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
227055 2005 EE39 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
227056 2005 EJ45 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
227057 2005 ER93 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
227058 2005 EA119 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
227059 2005 EW153 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227060 2005 EB202 08/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
227061 2005 EK209 04/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
227062 2005 EX262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
227063 2005 EM291 10/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227064 2005 FB7 30/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227065 Romandia 2005 GQ9 01/04/2005 Vicques M. Ory 9,5 km MPC · JPL
227066 2005 GB26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227067 2005 GC32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227068 2005 GX92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
227069 2005 GK180 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
227070 2005 HV1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227071 2005 JF42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227072 2005 JV43 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227073 2005 JO73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227074 2005 JG89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
227075 2005 JQ104 10/05/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
227076 2005 JT144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227077 2005 LT18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
227078 2005 LZ18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
227079 2005 LD20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
227080 2005 LK30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227081 2005 LM32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227082 2005 LY49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
227083 2005 LV51 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
227084 2005 LA53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227085 2005 MZ 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
227086 2005 MY2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227087 2005 ME8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227088 2005 MJ9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227089 2005 MX10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
227090 2005 MU17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227091 2005 MC21 30/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
227092 2005 MM21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227093 2005 MZ25 27/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 830 m MPC · JPL
227094 2005 MF30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
227095 2005 MR36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227096 2005 MU36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227097 2005 MV36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227098 2005 MU42 29/06/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
227099 2005 MR49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227100 2005 MM50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227101 2005 NW13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227102 2005 NH20 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
227103 2005 NX24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227104 2005 NO26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227105 2005 NW28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227106 2005 NL35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227107 2005 ND36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227108 2005 NH36 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227109 2005 ND43 05/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
227110 2005 NT48 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227111 2005 NH52 10/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227112 2005 NG54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
227113 2005 NM55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
227114 2005 NP57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227115 2005 NW61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227116 2005 NM64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227117 2005 NU64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227118 2005 NL77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227119 2005 ND85 03/07/2005 Apache Point Apache Point Obs. 1,5 km MPC · JPL
227120 2005 NE85 03/07/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227121 2005 NA122 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227122 2005 NW122 04/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
227123 2005 NR123 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227124 2005 OE2 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
227125 2005 ON3 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
227126 2005 OP4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227127 2005 OB6 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
227128 2005 OJ7 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227129 2005 OE9 26/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
227130 2005 OT9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227131 2005 OB10 27/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
227132 2005 OJ10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227133 2005 OR11 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
227134 2005 OR12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227135 2005 OE13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
227136 2005 OL14 31/07/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
227137 2005 OE15 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
227138 2005 OH15 30/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
227139 2005 OG26 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227140 2005 OT27 28/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
227141 2005 PJ 01/08/2005 Eskridge Farpoint Obs. 940 m MPC · JPL
227142 2005 PL1 01/08/2005 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
227143 2005 PT1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
227144 2005 PG2 04/08/2005 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
227145 2005 PX2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227146 2005 PB3 02/08/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
227147 2005 PW5 10/08/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
227148 2005 PW10 04/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227149 2005 PE14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227150 2005 PM15 04/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
227151 Desargues 2005 PT16 10/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 860 m MPC · JPL
227152 2005 PJ20 05/08/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 940 m MPC · JPL
227153 2005 PQ23 09/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
227154 2005 QQ1 22/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
227155 2005 QD6 24/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227156 2005 QY8 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227157 2005 QR10 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
227158 2005 QW11 22/08/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
227159 2005 QZ11 24/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
227160 2005 QP13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227161 2005 QT13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227162 2005 QH15 25/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
227163 2005 QE18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227164 2005 QX23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227165 2005 QK35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227166 2005 QD36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227167 2005 QJ36 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
227168 2005 QL36 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
227169 2005 QB37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
227170 2005 QQ38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
227171 2005 QF41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
227172 2005 QP41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227173 2005 QT41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
227174 2005 QU41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
227175 2005 QP42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227176 2005 QW43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227177 2005 QY45 26/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
227178 2005 QX46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227179 2005 QL48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227180 2005 QU49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227181 2005 QU50 26/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
227182 2005 QW52 27/08/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
227183 2005 QG54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227184 2005 QZ54 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
227185 2005 QL55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227186 2005 QV55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227187 2005 QL57 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
227188 2005 QH60 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227189 2005 QS67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227190 2005 QA68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
227191 2005 QZ68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
227192 2005 QT69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227193 2005 QS70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227194 2005 QE72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227195 2005 QT74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227196 2005 QW76 29/08/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,5 km MPC · JPL
227197 2005 QK78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
227198 2005 QG82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
227199 2005 QS95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227200 2005 QQ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227201 2005 QY103 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227202 2005 QG107 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227203 2005 QY111 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
227204 2005 QZ119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
227205 2005 QM139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227206 2005 QC145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
227207 2005 QK145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
227208 2005 QD148 28/08/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
227209 2005 QC150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227210 2005 QH152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227211 2005 QB156 30/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
227212 2005 QN159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
227213 2005 QP164 31/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
227214 2005 QU177 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
227215 2005 QK178 26/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
227216 2005 QA179 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227217 2005 QR182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
227218 Rényi 2005 RU3 05/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
227219 2005 RZ4 07/09/2005 Uccle T. Pauwels 910 m MPC · JPL
227220 2005 RQ7 08/09/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
227221 2005 RH8 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
227222 2005 RL10 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
227223 2005 RA21 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
227224 2005 RY21 06/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
227225 2005 RG26 12/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
227226 2005 RV29 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
227227 2005 RW29 08/09/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
227228 2005 RA33 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
227229 2005 RE40 05/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
227230 2005 RZ40 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227231 2005 RJ42 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227232 2005 SX2 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
227233 2005 SH5 23/09/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
227234 2005 SR5 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227235 2005 SD6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227236 2005 SW7 25/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
227237 2005 SR22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227238 2005 SL28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227239 2005 SG30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227240 2005 SW32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227241 2005 SU34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227242 2005 SG35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227243 2005 SH36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227244 2005 SL36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227245 2005 SG42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227246 2005 SF46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227247 2005 SC50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227248 2005 SJ54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227249 2005 SU54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
227250 2005 ST59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227251 2005 SJ64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227252 2005 SZ74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227253 2005 SW75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227254 2005 SY76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227255 2005 SB78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227256 2005 SS79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227257 2005 SD82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227258 2005 SV83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227259 2005 SR91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227260 2005 SF92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227261 2005 SE93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227262 2005 SL98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227263 2005 SH113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227264 2005 SR115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227265 2005 SS119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227266 2005 SN121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227267 2005 SQ123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
227268 2005 SW123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
227269 2005 SJ125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
227270 2005 SY127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227271 2005 SK128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227272 2005 SU133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227273 2005 SY135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
227274 2005 SX140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227275 2005 SG145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227276 2005 SF146 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227277 2005 SL152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227278 2005 SX159 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
227279 2005 SR161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227280 2005 SF163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227281 2005 SK163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227282 2005 SD166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
227283 2005 SC169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227284 2005 SL171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227285 2005 SG172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227286 2005 SO178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
227287 2005 SJ179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
227288 2005 SS179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
227289 2005 SZ183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227290 2005 SW189 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
227291 2005 SX195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227292 2005 SC206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
227293 2005 SC208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227294 2005 SO215 30/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227295 2005 SP219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227296 2005 SY224 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227297 2005 SH232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227298 2005 SH247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227299 2005 SC251 24/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
227300 2005 SP261 22/09/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227301 2005 SU261 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227302 2005 SV265 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
227303 2005 SK266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
227304 2005 SL266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
227305 2005 SV271 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227306 2005 TE8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227307 2005 TN11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227308 2005 TT12 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
227309 2005 TN20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
227310 Scottkardel 2005 TN29 02/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,2 km MPC · JPL
227311 2005 TC31 01/10/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
227312 2005 TV31 01/10/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
227313 2005 TE35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
227314 2005 TT61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227315 2005 TM62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227316 2005 TZ62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227317 2005 TR68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227318 2005 TX86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227319 2005 TF88 05/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
227320 2005 TD97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
227321 2005 TL106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227322 2005 TN121 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227323 2005 TA123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227324 2005 TK137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227325 2005 TB151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227326 Narodychi 2005 TB152 11/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,1 km MPC · JPL
227327 2005 TT161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227328 2005 TJ170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227329 2005 TQ190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227330 2005 UM 23/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
227331 2005 UW 23/10/2005 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
227332 2005 UF2 23/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
227333 2005 UL2 23/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
227334 2005 UJ3 24/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
227335 2005 UY3 25/10/2005 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
227336 2005 UJ7 27/10/2005 Mayhill E. Guido 1,5 km MPC · JPL
227337 2005 UH8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,0 km MPC · JPL
227338 2005 UX8 20/10/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
227339 2005 UL27 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
227340 2005 UR50 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
227341 2005 US53 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
227342 2005 UX58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227343 2005 UC59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227344 2005 UN61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227345 2005 UX66 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
227346 2005 UA67 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227347 2005 UK74 23/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227348 2005 UB79 25/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227349 2005 UQ80 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
227350 2005 UJ81 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
227351 2005 UM87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227352 2005 UG88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227353 2005 UQ100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227354 2005 UV102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227355 2005 UU111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227356 2005 UD125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
227357 2005 UN125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227358 2005 UZ127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227359 2005 UP131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
227360 2005 UK138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227361 2005 UV148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227362 2005 UD153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227363 2005 UB160 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227364 2005 UU163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227365 2005 UK164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227366 2005 UZ166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227367 2005 UB167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227368 2005 UP172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227369 2005 US180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227370 2005 UV190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227371 2005 UT191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227372 2005 UL203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227373 2005 UH213 20/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
227374 2005 UH216 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227375 2005 UA227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227376 2005 UM233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227377 2005 UV238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227378 2005 UE241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227379 2005 UQ244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227380 2005 UJ255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227381 2005 US256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227382 2005 UV265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227383 2005 UB266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227384 2005 UT275 23/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
227385 2005 UA284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227386 2005 UJ297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227387 2005 UQ298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227388 2005 UE301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227389 2005 UH310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227390 2005 UQ311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227391 2005 UW319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227392 2005 UP342 31/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
227393 2005 UL345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227394 2005 UR351 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227395 2005 UD364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227396 2005 UC374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227397 2005 UO377 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227398 2005 UW388 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227399 2005 UW394 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227400 2005 UK398 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227401 2005 UM403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227402 2005 UF411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227403 2005 UA432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227404 2005 UE433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
227405 2005 UT441 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227406 2005 UJ445 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227407 2005 UN446 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227408 2005 UZ448 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227409 2005 UA451 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227410 2005 UN457 31/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
227411 2005 UR459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227412 2005 UG476 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
227413 2005 UK497 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
227414 2005 US501 27/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
227415 2005 US508 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227416 2005 UD509 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227417 2005 UK513 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
227418 2005 UJ517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
227419 2005 VQ4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,0 km MPC · JPL
227420 2005 VP26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227421 2005 VJ32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227422 2005 VN34 03/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
227423 2005 VC42 03/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
227424 2005 VR58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227425 2005 VR66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227426 2005 VB70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227427 2005 VX78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
227428 2005 VC81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227429 2005 VQ81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227430 2005 VX98 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
227431 2005 VF109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227432 2005 VN115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227433 2005 VF122 01/11/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
227434 2005 VV123 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227435 2005 WQ15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227436 2005 WF20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227437 2005 WB22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227438 2005 WN26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227439 2005 WM29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227440 2005 WN30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227441 2005 WC31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227442 2005 WN33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
227443 2005 WW37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227444 2005 WS38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227445 2005 WR45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227446 2005 WF47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227447 2005 WF48 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227448 2005 WL53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227449 2005 WC54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227450 2005 WA62 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227451 2005 WA68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227452 2005 WN73 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227453 2005 WR74 28/11/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
227454 2005 WJ99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227455 2005 WO99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227456 2005 WS99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227457 2005 WQ101 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227458 2005 WB103 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227459 2005 WV103 28/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
227460 2005 WF104 28/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227461 2005 WF113 25/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227462 2005 WX115 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
227463 2005 WF117 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
227464 2005 WK120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227465 2005 WR120 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227466 2005 WO121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227467 2005 WH134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227468 2005 WJ135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227469 2005 WQ142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
227470 2005 WU147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227471 2005 WO160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227472 2005 WF162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227473 2005 WO166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227474 2005 WZ167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227475 2005 WY174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227476 2005 WA177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227477 2005 WV185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
227478 2005 WY188 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
227479 2005 WE190 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
227480 2005 WP192 25/11/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
227481 2005 WT194 29/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
227482 2005 WG202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227483 2005 XO 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
227484 2005 XB3 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
227485 2005 XF13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227486 2005 XQ17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227487 2005 XD19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227488 2005 XN25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
227489 2005 XS28 01/12/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
227490 2005 XO34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227491 2005 XW48 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
227492 2005 XR50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227493 2005 XF56 05/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
227494 2005 XL67 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
227495 2005 XT71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227496 2005 XW72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227497 2005 XF75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227498 2005 XJ76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227499 2005 XV76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227500 2005 XE78 02/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227501 2005 XK79 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227502 2005 XQ83 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
227503 2005 XR84 10/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
227504 2005 XK104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
227505 2005 XW105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
227506 2005 XQ106 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
227507 2005 XU114 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
227508 2005 YS2 21/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
227509 2005 YM7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227510 2005 YV10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227511 2005 YN13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227512 2005 YE21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227513 2005 YR30 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227514 2005 YS32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227515 2005 YC34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227516 2005 YQ34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227517 2005 YN36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227518 2005 YS39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227519 2005 YV39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227520 2005 YY40 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227521 2005 YE42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227522 2005 YD46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227523 2005 YZ54 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227524 2005 YF56 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
227525 2005 YU57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227526 2005 YM59 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227527 2005 YX59 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227528 2005 YR60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227529 2005 YV61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227530 2005 YZ69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227531 2005 YS73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227532 2005 YD76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227533 2005 YH84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227534 2005 YK84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227535 2005 YF90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227536 2005 YB91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
227537 2005 YP91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227538 2005 YJ94 27/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
227539 2005 YN96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227540 2005 YL102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227541 2005 YR113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227542 2005 YN115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227543 2005 YP120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227544 2005 YZ124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227545 2005 YZ128 25/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,7 km MPC · JPL
227546 2005 YQ135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227547 2005 YS136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227548 2005 YL138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227549 2005 YT144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227550 2005 YD150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227551 2005 YL157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227552 2005 YK167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227553 2005 YX167 28/12/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
227554 2005 YK170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227555 2005 YH174 29/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
227556 2005 YB176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227557 2005 YN178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227558 2005 YQ182 30/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
227559 2005 YW184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227560 2005 YE185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227561 2005 YX189 30/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
227562 2005 YM190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227563 2005 YP190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227564 2005 YV192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227565 2005 YN193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227566 2005 YQ199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227567 2005 YY200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227568 2005 YL205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227569 2005 YT206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227570 2005 YH210 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
227571 2005 YW214 30/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227572 2005 YT217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227573 2005 YO221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227574 2005 YR223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227575 2005 YP229 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227576 2005 YZ231 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227577 2005 YO240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227578 2005 YJ252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227579 2005 YB260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227580 2005 YT273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227581 2005 YH275 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227582 2005 YY277 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
227583 2006 AU2 05/01/2006 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
227584 2006 AE4 07/01/2006 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
227585 2006 AT5 02/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
227586 2006 AC9 02/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
227587 2006 AC18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227588 2006 AH18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
227589 2006 AA20 05/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227590 2006 AB23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227591 2006 AR23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227592 2006 AO27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227593 2006 AG29 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227594 2006 AB32 05/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
227595 2006 AX37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227596 2006 AV41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227597 2006 AF42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227598 2006 AU42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227599 2006 AZ48 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227600 2006 AU52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227601 2006 AB55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227602 2006 AD68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227603 2006 AH68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227604 2006 AV68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227605 2006 AM70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227606 2006 AQ70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227607 2006 AD71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227608 2006 AH71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227609 2006 AK78 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227610 2006 AT84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
227611 2006 AJ95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227612 2006 AO96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
227613 2006 AF100 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227614 2006 BJ1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227615 2006 BD5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227616 2006 BF10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227617 2006 BP10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227618 2006 BZ13 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227619 2006 BH26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
227620 2006 BO33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227621 2006 BU43 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
227622 2006 BF46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227623 2006 BW49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227624 2006 BX59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227625 2006 BG60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227626 2006 BG62 22/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
227627 2006 BS65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227628 2006 BN73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227629 2006 BT77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227630 2006 BR84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227631 2006 BT86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227632 2006 BX87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227633 2006 BY91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227634 2006 BV93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227635 2006 BU94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227636 2006 BX94 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
227637 2006 BG95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227638 2006 BM95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227639 2006 BS95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227640 2006 BT98 20/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227641 Nothomb 2006 BD99 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,7 km MPC · JPL
227642 2006 BW103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
227643 2006 BO107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227644 2006 BB110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227645 2006 BS110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
227646 2006 BF120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227647 2006 BY120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227648 2006 BO128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227649 2006 BB133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
227650 2006 BP134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
227651 2006 BH141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227652 2006 BY142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227653 2006 BQ143 29/01/2006 Junk Bond D. Healy 1,9 km MPC · JPL
227654 2006 BA150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
227655 2006 BA152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227656 2006 BC157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
227657 2006 BZ157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227658 2006 BK172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227659 2006 BU173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227660 2006 BD174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
227661 2006 BO192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227662 2006 BR199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227663 2006 BF201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227664 2006 BZ201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227665 2006 BD204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227666 2006 BC208 31/01/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
227667 2006 BG210 31/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
227668 2006 BE227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227669 2006 BH231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227670 2006 BZ238 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
227671 2006 BT250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227672 2006 BK260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227673 2006 CQ12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227674 2006 CY13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227675 2006 CM17 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
227676 2006 CA18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227677 2006 CT19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
227678 2006 CS22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227679 2006 CG33 02/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
227680 2006 CR35 02/02/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227681 2006 CJ42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227682 2006 CP48 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227683 2006 CO49 03/02/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
227684 2006 CQ62 09/02/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
227685 2006 CR62 09/02/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
227686 2006 DQ2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227687 2006 DE6 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
227688 2006 DN16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227689 2006 DA17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227690 2006 DK23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227691 2006 DA24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227692 2006 DZ33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
227693 2006 DR36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227694 2006 DF39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
227695 2006 DK44 20/02/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
227696 2006 DN49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227697 2006 DG57 24/02/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
227698 2006 DL60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227699 2006 DB62 24/02/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
227700 2006 DV65 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227701 2006 DJ74 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
227702 2006 DY80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227703 2006 DU82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227704 2006 DU86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227705 2006 DN90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227706 2006 DG93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227707 2006 DA102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227708 2006 DT102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227709 2006 DB110 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227710 2006 DF111 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
227711 2006 DP114 27/02/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
227712 2006 DA116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227713 2006 DZ125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
227714 2006 DQ142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227715 2006 DC169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227716 2006 DQ188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
227717 2006 DL189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227718 2006 DC197 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
227719 2006 DK197 24/02/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
227720 2006 DF207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227721 2006 DU208 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
227722 2006 EQ 04/03/2006 Great Shefford Great Shefford Obs. 5,6 km MPC · JPL
227723 2006 EM8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227724 2006 EE21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227725 2006 EW28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227726 2006 EA29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227727 2006 EF35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227728 2006 EB43 04/03/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
227729 2006 EG56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227730 2006 EG60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227731 2006 EY62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
227732 2006 FM2 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227733 2006 FK14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227734 2006 FU14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227735 2006 FL16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
227736 2006 FP19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
227737 2006 FW20 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227738 2006 FT25 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
227739 2006 FV30 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227740 2006 FT45 24/03/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
227741 2006 GV17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227742 2006 GQ49 07/04/2006 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
227743 2006 HS11 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227744 2006 HW22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227745 2006 HJ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
227746 2006 HJ36 20/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
227747 2006 HP54 21/04/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
227748 2006 HX56 20/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
227749 2006 HG58 21/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 3,6 km MPC · JPL
227750 2006 HV58 21/04/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
227751 2006 HN61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227752 2006 HF88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227753 2006 HH88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227754 2006 HV108 30/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
227755 2006 JY8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
227756 2006 JL46 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
227757 2006 KX14 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
227758 2006 KN113 21/05/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
227759 2006 MQ10 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
227760 2006 MZ13 28/06/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
227761 2006 QF6 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
227762 2006 QH163 31/08/2006 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
227763 2006 RC2 14/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
227764 2006 SU59 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
227765 2006 SP393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227766 2006 TT87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227767 Enkibilal 2006 US62 20/10/2006 Nogales J.-C. Merlin 710 m MPC · JPL
227768 2006 UM72 17/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
227769 2006 UX88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227770 Wischnewski 2006 US289 30/10/2006 Altschwendt W. Ries 860 m MPC · JPL
227771 2006 VG35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
227772 2006 VL37 11/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
227773 2006 VR91 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
227774 2006 VV95 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227775 2006 VS110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227776 2006 VO124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
227777 2006 VW127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
227778 2006 VO133 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
227779 2006 VR136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227780 2006 WY75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227781 2006 WM153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
227782 2006 WC178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227783 2006 WK178 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227784 2006 WF198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227785 2006 WS203 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
227786 2006 WV203 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
227787 2006 XO28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227788 2006 XQ49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227789 2006 XG58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227790 2006 XK59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227791 2006 XZ59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
227792 2006 XW69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
227793 2006 YS8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227794 2006 YZ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227795 2006 YH19 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
227796 2006 YY30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227797 2006 YR32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227798 2006 YY37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227799 2006 YG45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227800 2006 YN50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227801 2007 AZ13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
227802 2007 AA16 10/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
227803 2007 AD21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227804 2007 BQ 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227805 2007 BF1 16/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
227806 2007 BF6 17/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
227807 2007 BL18 17/01/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
227808 2007 BK21 24/01/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
227809 2007 BA38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
227810 2007 BM43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227811 2007 BW43 24/01/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
227812 2007 BJ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227813 2007 BD50 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227814 2007 BE50 28/01/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
227815 2007 BN65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227816 2007 BL66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
227817 2007 BF69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227818 2007 BE71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
227819 2007 BY79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227820 2007 BL101 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227821 2007 CW4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
227822 2007 CS7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
227823 2007 CK19 05/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
227824 2007 CX22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
227825 2007 CE23 06/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
227826 2007 CG25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227827 2007 CL25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227828 2007 CA38 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227829 2007 CQ38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
227830 2007 CG40 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
227831 2007 CV41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
227832 2007 CW41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227833 2007 CJ50 08/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
227834 2007 CP50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
227835 2007 CM51 14/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
227836 2007 CJ53 15/02/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
227837 2007 CX56 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227838 2007 CE63 15/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
227839 2007 CC73 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
227840 2007 DC1 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
227841 2007 DY4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227842 2007 DK7 17/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 820 m MPC · JPL
227843 2007 DC20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227844 2007 DL21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227845 2007 DE24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227846 2007 DQ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227847 2007 DZ34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227848 2007 DF35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227849 2007 DX36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227850 2007 DV37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227851 2007 DG39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227852 2007 DX46 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
227853 2007 DH47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
227854 2007 DS49 16/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
227855 2007 DK53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
227856 2007 DQ64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227857 2007 DW68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
227858 2007 DE72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
227859 2007 DW76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
227860 2007 DK79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227861 2007 DM82 23/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
227862 2007 DX87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227863 2007 DQ93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
227864 2007 DL95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227865 2007 DY96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227866 2007 DQ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227867 2007 DZ97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
227868 2007 DQ112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227869 2007 DD113 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227870 2007 DH115 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227871 2007 EK8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227872 2007 EP8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
227873 2007 EW10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227874 2007 ER11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227875 2007 EH16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
227876 2007 EO18 09/03/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
227877 2007 ER21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227878 2007 EH22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
227879 2007 EG25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
227880 2007 ET25 10/03/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
227881 2007 EX27 09/03/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
227882 2007 EE32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227883 2007 EU35 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227884 2007 EU42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
227885 2007 EY42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227886 2007 EN45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
227887 2007 EK46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
227888 2007 EF48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227889 2007 EC49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
227890 2007 EJ57 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
227891 2007 ET69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227892 2007 EA70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227893 2007 EZ79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227894 2007 EX91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227895 2007 EY112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227896 2007 EV118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
227897 2007 ES126 09/03/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
227898 2007 EZ126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
227899 2007 EF128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
227900 2007 EU132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
227901 2007 EB141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227902 2007 EV156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227903 2007 EE165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227904 2007 EB168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227905 2007 EN171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
227906 2007 EU175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
227907 2007 EO180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
227908 2007 EU182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227909 2007 ED188 09/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
227910 2007 ER194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
227911 2007 EC197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227912 2007 EJ197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
227913 2007 EJ203 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227914 2007 ET208 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227915 2007 FQ 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
227916 2007 FZ11 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
227917 2007 FC24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227918 2007 FR25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227919 2007 FB36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227920 2007 FS36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
227921 2007 FF37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227922 2007 FQ37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227923 2007 FD38 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
227924 2007 FW43 26/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
227925 2007 FS44 25/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
227926 2007 FX48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227927 2007 GB 03/04/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
227928 2007 GT1 06/04/2007 Vicques M. Ory 5,0 km MPC · JPL
227929 2007 GT4 11/04/2007 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
227930 Athos 2007 GG6 14/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,6 km MPC · JPL
227931 2007 GV6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
227932 2007 GT7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227933 2007 GV15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
227934 2007 GQ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227935 2007 GY20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
227936 2007 GA22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
227937 2007 GH22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227938 2007 GD26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
227939 2007 GK29 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227940 2007 GV29 13/04/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
227941 2007 GF36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227942 2007 GE38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
227943 2007 GJ38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227944 2007 GW38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
227945 2007 GX40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
227946 2007 GW41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
227947 2007 GH42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
227948 2007 GU46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
227949 2007 GS49 15/04/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
227950 2007 GF57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
227951 2007 GO59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
227952 2007 GY60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227953 2007 GJ61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227954 2007 GZ65 15/04/2007 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
227955 2007 GQ67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227956 2007 GG69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227957 2007 GR69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
227958 2007 HH 16/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
227959 2007 HS5 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
227960 2007 HN7 16/04/2007 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
227961 2007 HO10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
227962 Aramis 2007 HQ14 19/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,5 km MPC · JPL
227963 2007 HR17 16/04/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
227964 2007 HE21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227965 2007 HC22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
227966 2007 HM23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
227967 2007 HN23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227968 2007 HZ27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
227969 2007 HL29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227970 2007 HL32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
227971 2007 HY36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
227972 2007 HG41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
227973 2007 HJ48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
227974 2007 HX48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
227975 2007 HL63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
227976 2007 HP75 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227977 2007 HV79 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227978 2007 HD81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
227979 2007 HG87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
227980 2007 HA88 27/04/2007 Desert Moon B. L. Stevens 4,4 km MPC · JPL
227981 2007 HT96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
227982 2007 JG1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
227983 2007 JR1 07/05/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227984 2007 JX1 07/05/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
227985 2007 JN2 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
227986 2007 JP2 07/05/2007 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
227987 2007 JL3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
227988 2007 JR5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227989 2007 JP7 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
227990 2007 JQ9 07/05/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 5,2 km MPC · JPL
227991 2007 JJ10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
227992 2007 JM17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
227993 2007 JO17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
227994 2007 JB19 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227995 2007 JS21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
227996 2007 JM38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
227997 NIGLAS 2007 KU7 16/05/2007 XuYi PMO NEO 5,9 km MPC · JPL
227998 2007 LD2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
227999 2007 LY4 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228000 2007 MJ1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s  • 229.000s  • 230.000s  • 231.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001