Danh sách tiểu hành tinh/39001–40000

Tủ sách mở Wikibooks


38601–38700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38601 1999 XK229 07/12/1999 Catalina]] CSS]] 10 km MPC · JPL
38602 1999 XW229 07/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
38603 1999 XO242 13/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
38604 1999 YJ4 27/12/1999 Farpoint]] G. Hug]], G. Bell]] 9,7 km MPC · JPL
38605 1999 YV10 27/12/1999 Kitt Peak]] align="right" | 9,9 km MPC · JPL
38606 1999 YC13 31/12/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 24 km MPC · JPL
38607 2000 AN6 04/01/2000 Prescott]] P. G. Comba]] 23 km MPC · JPL
38608 2000 AW11 03/01/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,8 km MPC · JPL
38609 2000 AB26 03/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
38610 2000 AU45 03/01/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
38611 2000 AS74 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
38612 2000 AA79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38613 2000 AV110 05/01/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38614 2000 AA113 05/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
38615 2000 AV121 05/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38616 2000 AS145 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38617 2000 AY161 04/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
38618 2000 AH165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38619 2000 AW183 07/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38620 2000 AQ186 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38621 2000 AG201 09/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38622 2000 AZ230 04/01/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 9,5 km MPC · JPL
38623 2000 AQ233 05/01/2000 Socorro]] LINEAR]] 12 km MPC · JPL
38624 2000 CD12 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38625 2000 CN12 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38626 2000 EZ97 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38627 2000 EV119 11/03/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,7 km MPC · JPL
2000 EB173 10/03/2000 Mérida]] I. R. Ferrín]] 486 km MPC · JPL
38629 2000 ER173 04/03/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,7 km MPC · JPL
38630 2000 GA93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38631 2000 KA31 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
38632 2000 KX36 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38633 2000 LY13 06/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38634 2000 LL18 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38635 2000 LB21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38636 Kitazato 2000 LM27 06/06/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 1,3 km MPC · JPL
38637 2000 LL35 01/06/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,5 km MPC · JPL
38638 2000 NZ8 07/07/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,6 km MPC · JPL
38639 2000 NJ16 05/07/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 1,3 km MPC · JPL
38640 2000 NO16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
38641 Philpott 2000 NX16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
38642 2000 NY17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
38643 2000 NZ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
38644 2000 NN21 07/07/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,2 km MPC · JPL
38645 2000 OT3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38646 2000 OX4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38647 2000 OW8 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38648 2000 OG11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38649 2000 OX16 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38650 2000 ON17 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38651 2000 ON18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38652 2000 OV20 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38653 2000 OT22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38654 2000 OK27 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38655 2000 OX38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38656 2000 OR45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38657 2000 OO46 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38658 2000 ON48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38659 2000 OS48 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38660 2000 OT48 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38661 2000 OC49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38662 2000 OG49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38663 2000 OK49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38664 2000 OU50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38665 2000 OC52 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38666 2000 OR52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38667 2000 OT56 29/07/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,0 km MPC · JPL
38668 2000 PM 01/08/2000 Reedy Creek]] J. Broughton]] 3,8 km MPC · JPL
38669 Michikawa 2000 PX3 03/08/2000 Bisei SG Center]] BATTeRS]] 2,7 km MPC · JPL
38670 2000 PR6 03/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 6,9 km MPC · JPL
38671 Verdaguer 2000 PZ6 07/08/2000 Ametlla de Mar]] J. Nomen]] 2,4 km MPC · JPL
38672 2000 PN7 02/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,5 km MPC · JPL
38673 2000 PC8 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38674 Těšínsko 2000 PT8 09/08/2000 Ondřejov]] L. Kotková]] 2,0 km MPC · JPL
38675 2000 PT10 01/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,1 km MPC · JPL
38676 2000 PR15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38677 2000 PD25 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38678 2000 PS26 05/08/2000 NEAT]] 7,2 km MPC · JPL
38679 2000 QX 22/08/2000 Gnosca]] S. Sposetti]] 2,4 km MPC · JPL
38680 2000 QM2 24/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,1 km MPC · JPL
38681 2000 QK6 24/08/2000 Starkenburg Observatory]] Starkenburg Obs.]] 2,2 km MPC · JPL
38682 2000 QE7 24/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,5 km MPC · JPL
38683 2000 QQ7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38684 Velehrad 2000 QK9 25/08/2000 Ondřejov]] P. Pravec]], P. Kušnirák]] 13 km MPC · JPL
38685 2000 QP9 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
38686 2000 QE10 24/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,6 km MPC · JPL
38687 2000 QT18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38688 2000 QS23 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38689 2000 QS27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38690 2000 QS29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38691 2000 QY29 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38692 2000 QD30 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38693 2000 QB36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38694 2000 QO46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38695 2000 QQ50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38696 2000 QR58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38697 2000 QM62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38698 2000 QU63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38699 2000 QX63 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38700 2000 QL65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL

38701–38800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38701 2000 QB66 28/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 22 km MPC · JPL
38702 2000 QX66 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38703 2000 QR72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38704 2000 QZ76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38705 2000 QU80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38706 2000 QP83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38707 2000 QK89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38708 2000 QQ89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38709 2000 QO90 25/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38710 2000 QG97 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38711 2000 QU97 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38712 2000 QP103 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38713 2000 QJ116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38714 2000 QS116 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38715 2000 QY120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38716 2000 QL121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38717 2000 QM121 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
38718 2000 QW121 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38719 2000 QQ127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38720 2000 QB128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38721 2000 QQ128 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38722 2000 QU128 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38723 2000 QT129 30/08/2000 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 3,4 km MPC · JPL
38724 2000 QW129 31/08/2000 Reedy Creek]] J. Broughton]] 2,8 km MPC · JPL
38725 2000 QD130 31/08/2000 Socorro]] LINEAR]] 8,8 km MPC · JPL
38726 2000 QQ131 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38727 2000 QR131 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38728 2000 QJ133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38729 2000 QP137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38730 2000 QE138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38731 2000 QX138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38732 2000 QF140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38733 2000 QF141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38734 2000 QC143 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38735 2000 QQ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38736 2000 QU144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38737 2000 QN146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38738 2000 QT146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38739 2000 QO149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38740 2000 QC152 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38741 2000 QO180 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38742 2000 QP184 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38743 2000 QB185 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38744 2000 QE186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38745 2000 QM186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38746 2000 QT186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38747 2000 QE190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38748 2000 QY191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38749 2000 QU206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38750 2000 QJ207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38751 2000 QN207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38752 2000 QY207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38753 2000 QE217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38754 2000 QG217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38755 2000 QR227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38756 2000 QG228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38757 2000 RM1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38758 2000 RS2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38759 2000 RD3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38760 2000 RG3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38761 2000 RH3 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38762 2000 RK4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38763 2000 RW5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38764 2000 RB6 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38765 2000 RU6 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38766 2000 RV6 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38767 2000 RB7 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38768 2000 RF7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38769 2000 RS7 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38770 2000 RT8 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38771 2000 RP9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38772 2000 RR9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38773 2000 RY9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38774 2000 RD10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38775 2000 RZ10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38776 2000 RK11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38777 2000 RS17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38778 2000 RX19 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38779 2000 RH22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38780 2000 RX30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38781 2000 RN31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38782 2000 RP31 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38783 2000 RU35 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38784 2000 RT42 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38785 2000 RR43 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38786 2000 RG45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38787 2000 RU45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38788 2000 RW45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38789 2000 RB46 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38790 2000 RE46 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38791 2000 RU46 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38792 2000 RA49 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38793 2000 RY49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38794 2000 RC50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38795 2000 RA51 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38796 2000 RK51 05/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38797 2000 RW51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38798 2000 RB54 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38799 2000 RE54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38800 2000 RA55 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL

38801–38900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38801 2000 RS55 04/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,0 km MPC · JPL
38802 2000 RW60 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38803 2000 RH62 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38804 2000 RB64 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38805 2000 RL65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38806 2000 RH66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38807 2000 RM68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38808 2000 RX68 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38809 2000 RT69 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38810 2000 RP70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38811 2000 RW71 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38812 2000 RL72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38813 2000 RP72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38814 2000 RR72 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38815 2000 RY73 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38816 2000 RZ73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38817 2000 RH74 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38818 2000 RJ74 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38819 2000 RX75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38820 2000 RB77 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38821 Linchinghsia 2000 RJ78 09/09/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 2,5 km MPC · JPL
38822 2000 RY83 01/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,9 km MPC · JPL
38823 2000 RN87 02/09/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 4,4 km MPC · JPL
38824 2000 RG91 03/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,9 km MPC · JPL
38825 2000 RS91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38826 2000 RZ92 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38827 2000 RQ93 04/09/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,1 km MPC · JPL
38828 2000 RQ94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
38829 2000 RQ96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
38830 2000 RK99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
38831 2000 RC105 07/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,6 km MPC · JPL
38832 2000 RH105 07/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38833 2000 SC 17/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38834 2000 SP1 18/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38835 2000 SS2 20/09/2000 NEAT]] 3,3 km MPC · JPL
38836 2000 SS19 23/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 6,4 km MPC · JPL
38837 2000 SM23 26/09/2000 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 4,6 km MPC · JPL
38838 2000 SB31 24/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
38839 2000 SU32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38840 2000 SH39 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38841 2000 SH43 26/09/2000 Črni Vrh]] Črni Vrh]] 2,2 km MPC · JPL
38842 2000 SW44 26/09/2000 Nachi-Katsuura]] Nachi-Katsuura Obs.]] 1,8 km MPC · JPL
38843 2000 SN49 23/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
38844 2000 SW58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38845 2000 SL59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38846 2000 SH68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38847 2000 SJ68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38848 2000 SN68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
38849 2000 SS68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38850 2000 SW68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38851 2000 SM69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38852 2000 SR70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38853 2000 SW71 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38854 2000 SY71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38855 2000 SY81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38856 2000 SH87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38857 2000 SE88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38858 2000 SB91 22/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38859 2000 SL92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38860 2000 SH100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38861 2000 SB104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38862 2000 SD105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38863 2000 SX108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38864 2000 SZ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38865 2000 SD111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38866 2000 SK111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38867 2000 SF112 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38868 2000 SX112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38869 2000 SL113 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38870 2000 SQ114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38871 2000 SO115 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38872 2000 SP116 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
38873 2000 SB117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38874 2000 SZ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38875 2000 SA120 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38876 2000 SX120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38877 2000 SE121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38878 2000 SL121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38879 2000 SO121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38880 2000 SD123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38881 2000 SE123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38882 2000 SG123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38883 2000 SZ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38884 2000 SF124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38885 2000 SG126 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38886 2000 SW126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38887 2000 SN134 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38888 2000 SA137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38889 2000 SJ146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38890 2000 SO146 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38891 2000 SO148 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
38892 2000 SS148 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38893 2000 SH149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38894 2000 SC152 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38895 2000 SE152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38896 2000 SB153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38897 2000 SO154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38898 2000 SD155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38899 2000 SG157 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38900 2000 SH157 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL

38901–39000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38901 2000 SQ157 27/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,1 km MPC · JPL
38902 2000 SO158 22/09/2000 Kitt Peak]] align="right" | 2,3 km MPC · JPL
38903 2000 SP160 27/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 11 km MPC · JPL
38904 2000 SG162 21/09/2000 NEAT]] 5,4 km MPC · JPL
38905 2000 SW167 23/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,5 km MPC · JPL
38906 2000 SE169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38907 2000 SC170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38908 2000 SX170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38909 2000 SQ172 27/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
38910 2000 SA178 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38911 2000 SW178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38912 2000 SK179 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38913 2000 SY184 20/09/2000 NEAT]] 2,9 km MPC · JPL
38914 2000 SQ186 21/09/2000 Kitt Peak]] align="right" | 2,0 km MPC · JPL
38915 2000 SR189 22/09/2000 NEAT]] 6,2 km MPC · JPL
38916 2000 SY189 22/09/2000 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
38917 2000 SE190 23/09/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,2 km MPC · JPL
38918 2000 SS205 24/09/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,6 km MPC · JPL
38919 2000 SS218 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38920 2000 SW218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38921 2000 SG219 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38922 2000 SF221 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38923 2000 SM221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38924 2000 SB222 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38925 2000 SE222 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38926 2000 SH226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38927 2000 SV226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38928 2000 SY226 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38929 2000 SH227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38930 2000 SW230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38931 2000 SY234 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38932 2000 SL236 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38933 2000 SE237 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38934 2000 SB239 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38935 2000 SC239 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38936 2000 SD258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38937 2000 SL258 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38938 2000 SU258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38939 2000 SH260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38940 2000 SY265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38941 2000 SN269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38942 2000 SA271 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38943 2000 SQ273 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38944 2000 SF274 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38945 2000 SO274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38946 2000 SS274 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38947 2000 SD287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38948 2000 ST292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38949 2000 SJ295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38950 2000 ST295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38951 2000 SA296 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38952 2000 SG309 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38953 2000 SK310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38954 2000 SD313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38955 2000 SE319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38956 2000 SR336 26/09/2000 NEAT]] 3,1 km MPC · JPL
38957 2000 SZ336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
38958 2000 SL337 25/09/2000 Kitt Peak]] align="right" | 4,4 km MPC · JPL
38959 2000 SE363 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
38960 Yeungchihung 2000 TS 02/10/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 7,6 km MPC · JPL
38961 2000 TG1 01/10/2000 Ametlla de Mar]] J. Nomen]] 2,7 km MPC · JPL
38962 Chuwinghung 2000 TN2 05/10/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 8,9 km MPC · JPL
38963 2000 TJ14 01/10/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,3 km MPC · JPL
38964 2000 TU18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38965 2000 TB29 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38966 Deller 2000 TW35 06/10/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 4,5 km MPC · JPL
38967 2000 TF36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
38968 2000 TF55 01/10/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,2 km MPC · JPL
38969 2000 TV55 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38970 2000 TC58 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38971 2000 TQ60 02/10/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 3,1 km MPC · JPL
38972 2000 TE61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
38973 2000 TQ61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
38974 2000 TK62 02/10/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,9 km MPC · JPL
38975 2000 TH66 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38976 Taeve 2000 UR 21/10/2000 Drebach]] G. Lehmann]] 2,3 km MPC · JPL
38977 2000 UV 21/10/2000 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 6,0 km MPC · JPL
38978 2000 UA2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
38979 2000 UB2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
38980 Gaoyaojie 2000 UJ2 23/10/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 3,4 km MPC · JPL
38981 2000 UW3 24/10/2000 Socorro]] LINEAR]] 9,6 km MPC · JPL
38982 2000 UD4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38983 2000 UT4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38984]] 2000 UZ4 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38985 2000 UA5 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38986 2000 UP5 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38987 2000 UB8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38988 2000 UJ12 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38989 2000 UF13 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38990 2000 UZ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38991 2000 UE19 29/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38992 2000 UN20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38993 2000 UX20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38994 2000 UZ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38995 2000 UJ24 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38996 2000 UM25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38997 2000 UF26 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38998 2000 UP26 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38999 2000 UV26 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
39000 2000 UZ26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL