Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/33001–34000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33001 1997 CU29 06/02/1997 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo, J. Chen 280 km MPC · JPL
33002 Everest 1997 DM 17/02/1997 Colleverde V. S. Casulli 6,7 km MPC · JPL
33003 1997 EJ 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,3 km MPC · JPL
33004 Dianesipiera 1997 EP 02/03/1997 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
33005 1997 EZ3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
33006 1997 EJ6 06/03/1997 Kleť Kleť Obs. 13 km MPC · JPL
33007 1997 EX10 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
33008 1997 EU17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
33009 1997 EM28 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
33010 Enricoprosperi 1997 EO30 11/03/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 3,1 km MPC · JPL
33011 Kurtiscarsch 1997 EH36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33012 Eddieirizarry 1997 EJ55 09/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
33013 1997 FZ 28/03/1997 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
33014 Kalinich 1997 FE4 31/03/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
33015 1997 GF7 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33016 1997 GZ31 13/04/1997 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
33017 Wronski 1997 GM41 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
33018 1997 HT5 28/04/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33019 1997 ME3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33020 1997 MG9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
33021 1997 MV10 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33022 1997 NN 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
33023 1997 PJ3 03/08/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
33024 1997 PD5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
33025 1997 PV5 03/08/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
33026 1997 PD6 05/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
33027 Brouillac 1997 QE 23/08/1997 Castres A. Klotz 1,7 km MPC · JPL
33028 1997 QN 24/08/1997 Dynic A. Sugie 3,1 km MPC · JPL
33029 1997 QV 25/08/1997 Lake Clear K. A. Williams 2,2 km MPC · JPL
33030 1997 QB2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
33031 1997 RX 01/09/1997 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
33032 1997 RQ8 12/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
33033 1997 RA10 12/09/1997 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
33034 Dianadamrau 1997 RC11 03/09/1997 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
33035 Pareschi 1997 SZ9 27/09/1997 Sormano M. Cavagna, A. Testa 2,0 km MPC · JPL
33036 1997 ST10 26/09/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
33037 1997 SB14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
33038 1997 SP24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
33039 1997 SA25 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
33040 Pavelmayer 1997 SO25 28/09/1997 Ondřejov M. Wolf 4,0 km MPC · JPL
33041 1997 TG17 06/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
33042 1997 TU18 06/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
33043 1997 TC23 06/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
33044 Erikdavy 1997 UE 20/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
33045 1997 UF1 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
33046 1997 UF2 21/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
33047 1997 UO3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
33048 1997 UX4 20/10/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
33049 1997 UF5 25/10/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 2,0 km MPC · JPL
33050 1997 UR6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
33051 1997 UF7 27/10/1997 Lime Creek R. Linderholm 2,2 km MPC · JPL
33052 1997 UA8 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
33053 1997 UB12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
33054 1997 UU14 26/10/1997 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
33055 1997 UB15 26/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
33056 Ogunimachi 1997 UG15 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 6,3 km MPC · JPL
33057 1997 US17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
33058 Kovařík 1997 UP20 22/10/1997 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 2,8 km MPC · JPL
33059 1997 VS 01/11/ 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,5 km MPC · JPL
33060 1997 VY 01/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
33061 Václavmorava 1997 VA1 02/11/ 1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,7 km MPC · JPL
33062 1997 VT2 01/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
33063 1997 VB3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
33064 1997 VS3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
33065 1997 VQ5 08/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
33066 1997 VS6 03/11/ 1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,4 km MPC · JPL
33067 1997 WJ 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
33068 1997 WO1 21/11/ 1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
33069 1997 WQ2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
33070 1997 WY7 23/11/ 1997 Chichibu N. Satō 6,0 km MPC · JPL
33071 1997 WJ12 22/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
33072 1997 WO12 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
33073 1997 WU16 28/11/ 1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
33074 1997 WP21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 18 km MPC · JPL
33075 1997 WV22 22/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
33076 1997 WM24 28/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
33077 1997 WG25 28/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
33078 1997 WN35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33079 1997 WB39 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33080 1997 WF39 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33081 1997 WR41 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33082 1997 WF43 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33083 1997 WN47 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33084 1997 WX49 26/11/ 1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33085 1997 WN56 21/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
33086 1997 XS 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33087 1997 XX 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
33088 1997 XX9 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
33089 1997 XK11 15/12/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
33090 1997 XT11 13/12/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
33091 1997 XO12 04/12/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33092 1997 YR1 20/12/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
33093 1997 YF3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
33094 1997 YG5 23/12/1997 Bédoin P. Antonini 2,5 km MPC · JPL
33095 1997 YM5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
33096 1997 YS6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
33097 1997 YB7 25/12/1997 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
33098 1997 YG7 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
33099 1997 YN8 27/12/1997 Woomera F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
33100 Udine 1997 YK9 28/12/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33101 1997 YN10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
33102 1997 YJ11 22/12/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
33103 Pintar 1997 YA12 27/12/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
33104 1997 YJ13 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
33105 1997 YB14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
33106 1997 YG16 31/12/1997 Oohira T. Urata 5,1 km MPC · JPL
33107 1997 YL16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
33108 1997 YJ18 21/12/1997 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
33109 1998 AB2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
33110 1998 AM10 02/01/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
33111 1998 BL 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
33112 1998 BL1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
33113 Julabeth 1998 BZ3 22/01/1998 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
33114 1998 BH5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
33115 1998 BB8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
33116 1998 BO12 23/01/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33117 Ashinimodi 1998 BR12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33118 Naiknaware 1998 BZ12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33119 1998 BE15 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
33120 1998 BQ15 24/01/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
33121 1998 BR15 24/01/1998 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
33122 1998 BR17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
33123 1998 BG31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
33124 1998 BN33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
33125 1998 BU33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
33126 1998 BB34 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
33127 1998 BO46 26/01/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
33128 1998 BU48 22/01/1998 Steward Observatory N. Danzl 203 km MPC · JPL
33129 Ivankrasko 1998 CB 01/02/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 7,7 km MPC · JPL
33130 1998 CR1 01/02/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
33131 1998 CW3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
33132 1998 CD4 13/02/1998 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
33133 1998 CF4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
33134 1998 CZ4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
33135 Davidrisoldi 1998 DX 19/02/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,4 km MPC · JPL
33136 1998 DZ 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
33137 1998 DO1 20/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,7 km MPC · JPL
33138 1998 DQ2 20/02/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
33139 1998 DU2 16/02/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
33140 1998 DF3 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
33141 1998 DZ4 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
33142 1998 DL6 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
33143 1998 DJ7 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
33144 1998 DM7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
33145 1998 DK8 21/02/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
33146 1998 DL8 21/02/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
33147 1998 DD9 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
33148 1998 DM9 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
33149 1998 DE10 22/02/1998 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
33150 1998 DN10 23/02/1998 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
33151 1998 DY11 25/02/1998 Sormano M. Cavagna, P. Ghezzi 5,1 km MPC · JPL
33152 1998 DV12 26/02/1998 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
33153 1998 DH15 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
33154 Talent 1998 DT15 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
33155 1998 DD17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
33156 1998 DG17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
33157 Pertile 1998 DF20 24/02/1998 Ondřejov P. Pravec 4,5 km MPC · JPL
33158 Rúfus 1998 DU23 26/02/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 3,1 km MPC · JPL
33159 1998 DQ33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
33160 Denismukwege 1998 DW34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
33161 1998 DE35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
33162 1998 DT35 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 2,6 km MPC · JPL
33163 Alainaspect 1998 EH 02/03/1998 Caussols CERGA 2,9 km MPC · JPL
33164 1998 EB2 02/03/1998 Caussols ODAS 5,5 km MPC · JPL
33165 Joschhambsch 1998 EO2 02/03/1998 Caussols CERGA 11 km MPC · JPL
33166 1998 EV8 05/03/1998 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
33167 1998 EJ9 11/03/1998 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
33168 1998 ED10 02/03/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
33169 1998 EU10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
33170 1998 EE11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
33171 1998 EF14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
33172 1998 EK14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
33173 1998 FC 16/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
33174 1998 FK3 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
33175 1998 FP5 22/03/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 6,8 km MPC · JPL
33176 1998 FN12 20/03/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
33177 1998 FR14 26/03/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
33178 1998 FL15 27/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,4 km MPC · JPL
33179 Arsènewenger 1998 FY15 29/03/1998 Cocoa I. P. Griffin 4,3 km MPC · JPL
33180 1998 FD17 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
33181 Aalokpatwa 1998 FN17 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33182 1998 FT26 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33183 1998 FA28 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33184 1998 FM30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33185 1998 FB31 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33186 1998 FR34 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33187 Pizzolato 1998 FD36 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33188 Shreya 1998 FC43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33189 Ritzdorf 1998 FK43 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33190 Sigrest 1998 FV43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33191 Santiagostone 1998 FW43 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33192 1998 FD44 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33193 Emhyr 1998 FO47 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
33194 1998 FE48 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33195 Davenyadav 1998 FO48 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33196 Kaienyang 1998 FX48 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33197 Charlallen 1998 FA52 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33198 Mackewicz 1998 FV52 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
33199 1998 FS53 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33200 Carasummit 1998 FY53 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33201 Thomasartiss 1998 FL54 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33202 Davignon 1998 FY54 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33203 1998 FA57 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33204 1998 FP57 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33205 Graigmarx 1998 FH58 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33206 1998 FB60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33207 1998 FU64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33208 1998 FL65 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33209 1998 FD67 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33210 Johnrobertson 1998 FC70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
33211 1998 FG74 30/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,7 km MPC · JPL
33212 1998 FG76 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33213 Diggs 1998 FB80 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33214 1998 FP90 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33215 Garyjones 1998 FU90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33216 1998 FW96 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33217 Bonnybasu 1998 FJ97 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33218 1998 FO106 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33219 De Los Santos 1998 FN107 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33220 1998 FS109 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33221 Raqueljacobson 1998 FS111 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33222 Gillingham 1998 FG112 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33223 1998 FT113 31/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33224 Lesrogers 1998 FG114 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33225 1998 FA118 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33226 Melissamacko 1998 FW121 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33227 1998 FX121 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33228 1998 FZ121 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
33229 1998 FC124 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33230 Libbyrobertson 1998 FC128 25/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33231 1998 FH146 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33232 1998 GE3 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33233 1998 GT6 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33234 1998 GL7 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33235 1998 GB8 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33236 1998 GV8 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33237 1998 GY8 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33238 1998 GE9 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33239 1998 GO9 02/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33240 1998 HC3 20/04/1998 Kleť Kleť Obs. 6,3 km MPC · JPL
33241 1998 HX5 21/04/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
33242 1998 HR6 22/04/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
33243 1998 HY7 24/04/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
33244 1998 HO13 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
33245 1998 HV14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
33246 1998 HK17 18/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33247 Iannacone 1998 HO18 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33248 Nataliehowell 1998 HY18 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33249 Pamelasvenson 1998 HE22 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33250 1998 HO23 25/04/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
33251 1998 HS24 22/04/1998 Uccle T. Pauwels 5,5 km MPC · JPL
33252 1998 HA28 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
33253 1998 HJ29 20/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33254 Sundaresakumar 1998 HE30 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33255 Kathybush 1998 HB32 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33256 1998 HK35 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33257 1998 HS37 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
33258 Femariebustos 1998 HX38 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33259 1998 HL39 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33260 1998 HJ43 24/04/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
33261 Ginagarlie 1998 HQ45 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
33262 1998 HK51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
33263 Willhutch 1998 HP53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33264 Maryrogers 1998 HM56 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33265 1998 HC63 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33266 1998 HW78 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33267 1998 HY93 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33268 1998 HZ93 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33269 Broccoli 1998 HC95 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33270 Katiecrysup 1998 HJ99 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33271 1998 HS101 28/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33272 1998 HC102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
33273 1998 HM103 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33274 Beaubingham 1998 HT105 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33275 1998 HD115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33276 1998 HS115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33277 1998 HO119 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33278 1998 HR119 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33279 1998 HA120 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33280 1998 HT120 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33281 1998 HE125 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
33282 Arjunramani 1998 HZ129 19/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33283 1998 HJ148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
33284 1998 HD153 24/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33285 1998 JR2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
33286 1998 KA 16/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,4 km MPC · JPL
33287 1998 KE1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
33288 Shixian 1998 KL4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
33289 1998 KP5 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
33290 Carloszuluaga 1998 KZ7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
33291 1998 KP9 20/05/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
33292 1998 KT26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
33293 1998 KM31 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33294 1998 KM35 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33295 1998 KV40 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
33296 1998 KN42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
33297 1998 KW44 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33298 1998 KY44 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33299 1998 KN45 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33300 1998 KP45 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33301 1998 KH47 22/05/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33302 1998 KV48 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
33303 1998 KW48 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33304 1998 KH50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33305 1998 KQ50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33306 1998 KT50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33307 1998 KX52 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33308 1998 KR53 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33309 1998 KY53 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33310 1998 KF54 23/05/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33311 1998 KX54 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33312 1998 KG57 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33313 1998 KJ60 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33314 1998 KX60 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33315 1998 KA63 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33316 1998 KY65 27/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33317 1998 MT5 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33318 1998 MU9 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33319 Kunqu 1998 MJ41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
33320 1998 OP12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
33321 1998 QL 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,4 km MPC · JPL
33322 1998 QQ5 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33323 1998 QN53 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
33324 1998 QE56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33325 1998 RH3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33326 1998 RJ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
33327 1998 RV4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33328 Archanaverma 1998 RV41 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33329 Stefanwan 1998 RY77 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33330 Barèges 1998 SW 16/09/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
33331 1998 SY21 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
33332 1998 SN34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33333 1998 SP66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
33334 Turon 1998 VM4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
33335 Guibert 1998 VQ4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
33336 1998 VF7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33337 Amberyang 1998 VA11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33338 1998 VF21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33339 1998 VR32 15/11/ 1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
33340 1998 VG44 14/11/ 1998 Steward Observatory J. A. Larsen, N. Danzl, A. Gleason 222 km MPC · JPL
33341 1998 WA5 19/11/ 1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
33342 1998 WT24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
33343 Madorobin 1998 XT10 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
33344 Madymesple 1998 XN13 15/12/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
33345 Nataliedessay 1998 XC14 15/12/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
33346 Sabinedevieilhe 1998 XD14 15/12/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
33347 Maryzhu 1998 XJ35 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33348 Stevelliott 1998 XO39 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33349 1998 XF72 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33350 1998 XY86 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33351 1998 XZ89 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33352 1998 XF95 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33353 Chattopadhyay 1998 XU95 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33354 1998 YZ16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
33355 1998 YJ19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
33356 1999 AM3 09/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,1 km MPC · JPL
33357 1999 AX5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
33358 1999 AD8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
33359 1999 AD19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
33360 1999 AK25 15/01/1999 Monte Agliale S. Donati 4,4 km MPC · JPL
33361 1999 AU25 15/01/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
33362 1999 BP1 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
33363 1999 BO4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
33364 1999 BX5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
33365 1999 BQ6 20/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
33366 1999 BF7 21/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
33367 1999 BD8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
33368 1999 BD9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
33369 1999 BE11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
33370 1999 BQ11 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
33371 1999 BS11 21/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
33372 Jonathanchung 1999 BP23 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33373 1999 BL28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
33374 1999 CE2 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
33375 1999 CD4 09/02/1999 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
33376 Medi 1999 CZ8 06/02/1999 Pianoro V. Goretti 4,8 km MPC · JPL
33377 Večerníček 1999 CR9 12/02/1999 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
33378 1999 CE14 13/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
33379 Rohandalvi 1999 CX23 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33380 1999 CC33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33381 1999 CD33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33382 Indranidas 1999 CE33 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33383 Edupuganti 1999 CV36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33384 Jacyfang 1999 CV42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33385 1999 CY46 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33386 1999 CJ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33387 1999 CA49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33388 1999 CH50 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33389 Isairisgreco 1999 CZ50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33390 Hajlasz 1999 CJ51 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33391 1999 CN51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33392 Blakehord 1999 CH54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33393 Khandelwal 1999 CL54 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33394 Nathaniellee 1999 CR54 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33395 Dylanli 1999 CU54 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33396 Vrindamadan 1999 CU56 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33397 Prathiknaidu 1999 CG57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33398 1999 CQ58 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33399 Emilyann 1999 CC59 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33400 Laurapierson 1999 CJ59 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33401 Radiya-Dixit 1999 CC68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33402 Canizares 1999 CC71 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33403 1999 CN73 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33404 1999 CT73 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33405 Rekhtman 1999 CW73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33406 Saltzman 1999 CM74 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33407 1999 CA75 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33408 Mananshah 1999 CW76 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33409 1999 CD77 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33410 1999 CX85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33411 1999 CV91 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33412 Arjunsubra 1999 CX96 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
33413 Alecsun 1999 CP99 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33414 Jessicatian 1999 CP100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33415 Felixwang 1999 CB101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33416 1999 CW101 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33417 1999 CV103 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33418 Jacksonweaver 1999 CJ106 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33419 Wellman 1999 CD112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33420 Derekwoo 1999 CT116 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33421 Byronxu 1999 CN118 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33422 1999 CN135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
33423 1999 DK 16/02/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
33424 1999 DC2 16/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33425 1999 DP2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33426 1999 DR2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
33427 1999 DZ2 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33428 1999 DO3 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
33429 1999 DL4 23/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,7 km MPC · JPL
33430 1999 EH 07/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
33431 1999 EK 09/03/1999 Zeno T. Stafford 3,3 km MPC · JPL
33432 1999 ET3 15/03/1999 Prescott P. G. Comba 6,0 km MPC · JPL
33433 Maurilia 1999 EZ4 14/03/1999 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
33434 Scottmanley 1999 FU 17/03/1999 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
33435 1999 FD4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
33436 1999 FZ6 20/03/1999 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
33437 1999 FK9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33438 1999 FE10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
33439 1999 FF18 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
33440 Nicholasprato 1999 FR18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33441 Catherineprato 1999 FT18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
33442 1999 FW18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
33443 1999 FZ18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
33444 1999 FF19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33445 1999 FB21 23/03/1999 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
33446 Michaelyang 1999 FU23 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33447 1999 FM24 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33448 Aaronyeiser 1999 FT24 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33449 1999 FL25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33450 Allender 1999 FO25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33451 Michaelarney 1999 FL26 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33452 Olivebryan 1999 FU26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33453 Townley 1999 FG27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33454 Neilclaffey 1999 FJ27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33455 Coakley 1999 FV27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33456 Ericacurran 1999 FG28 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33457 Cutillo 1999 FP28 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33458 Fialkow 1999 FE29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33459 1999 FM30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33460 1999 FL31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33461 1999 FP31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33462 Tophergee 1999 FT31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33463 Bettinagregg 1999 FM32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33464 Melahudock 1999 FN32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33465 1999 FP32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
33466 Thomaslarson 1999 FE33 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33467 Johnlieb 1999 FG35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33468 Nelsoneric 1999 FD36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33469 1999 FL36 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33470 1999 FQ37 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33471 Ozuna 1999 FV38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33472 Yunorperalta 1999 FN42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33473 Porterfield 1999 FZ45 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33474 1999 FB51 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33475 1999 FK53 28/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
33476 Gilanareiss 1999 FV54 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33477 1999 FR59 27/03/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
33478 Deniselivon 1999 GB 02/04/1999 Wykrota C. Jacques 2,1 km MPC · JPL
33479 1999 GO 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
33480 Bartolucci 1999 GA1 04/04/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,0 km MPC · JPL
33481 1999 GH1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
33482 1999 GO4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
33483 1999 GW4 11/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
33484 1999 GS7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
33485 1999 GE8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
33486 1999 GN8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
33487 1999 GS8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33488 1999 GD9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
33489 Myungjinkim 1999 GF9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
33490 1999 GK9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
33491 1999 GM9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
33492 Christirogers 1999 GT17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33493 1999 GX17 15/04/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33494 1999 GZ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33495 Schaferjames 1999 GL18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33496 1999 GQ18 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33497 1999 GD19 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33498 Juliesmith 1999 GG19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33499 Stanton 1999 GN19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33500 1999 GV19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33501 Juliethompson 1999 GJ20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33502 Janetwaldeck 1999 GM20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33503 Dasilvaborges 1999 GS20 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
33504 Rebrouwer 1999 GT20 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33505 1999 GZ21 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33506 1999 GM23 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33507 1999 GT23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33508 Drewnik 1999 GH25 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33509 Mogilny 1999 GB27 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33510 1999 GM31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33511 Austinwang 1999 GW32 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33512 1999 GM33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33513 1999 GE34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33514 Changpeihsuan 1999 GF34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33515 Linbohan 1999 GM34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33516 Timonen 1999 GO34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33517 Paulfoltin 1999 GT34 06/04/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33518 Stoetzer 1999 GH35 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33519 1999 GL36 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33520 Ichige 1999 GE38 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33521 1999 GK40 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33522 Chizumimaeta 1999 GQ40 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33523 Warashina 1999 GT41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33524 1999 GM48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33525 Teresinha 1999 GG53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
33526 1999 GG55 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
33527 1999 GJ55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
33528 Jinzeman 1999 HL 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
33529 Henden 1999 HA1 19/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
33530 1999 HH1 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
33531 1999 HG2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,1 km MPC · JPL
33532 Gabriellacoli 1999 HV2 18/04/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
33533 1999 HV3 19/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
33534 Meiyamamura 1999 HL9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33535 Alshaikh 1999 HS9 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33536 Charpugdee 1999 HU9 17/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33537 Doungnga 1999 HJ10 17/04/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33538 Jaredbergen 1999 HR10 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33539 Elenaberman 1999 HU10 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33540 1999 JH3 07/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,2 km MPC · JPL
33541 1999 JF6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
33542 1999 JZ7 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33543 1999 JR8 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
33544 Jerold 1999 JY8 15/05/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
33545 1999 JV9 08/05/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
33546 1999 JM10 08/05/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
33547 1999 JZ12 15/05/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
33548 1999 JC13 10/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
33549 1999 JS13 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33550 Blackburn 1999 JQ14 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33551 1999 JB15 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33552 1999 JN15 15/05/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
33553 Nagai 1999 JQ17 11/05/1999 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
33554 1999 JU17 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33555 Nataliebush 1999 JV19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33556 Brennanclark 1999 JR20 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33557 1999 JC22 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33558 1999 JN22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33559 Laurencooper 1999 JK23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33560 D'Alessandro 1999 JN23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33561 Brianjasondu 1999 JA24 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33562 Amydunphy 1999 JO24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33563 1999 JV24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33564 Miriamshira 1999 JP25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33565 Samferguson 1999 JY25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33566 1999 JZ25 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33567 Sulekhfrederic 1999 JV27 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33568 Godishala 1999 JN29 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33569 Nikhilgopal 1999 JM30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33570 Jagruenstein 1999 JT30 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33571 Jaygupta 1999 JD32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33572 Mandolin 1999 JF32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33573 Hugrace 1999 JR32 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33574 Shailaja 1999 JA33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33575 Joshuajacob 1999 JR33 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33576 1999 JW33 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
33577 1999 JX33 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33578 1999 JT34 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
33579 1999 JC35 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33580 Priyankajain 1999 JM35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33581 Rajeevjha 1999 JQ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33582 Tiashajoardar 1999 JJ36 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33583 Karamchedu 1999 JV36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33584 Austinkatzer 1999 JY37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33585 1999 JC38 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33586 Keeley 1999 JH39 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33587 Arianakim 1999 JA42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33588 1999 JZ45 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33589 Edwardkim 1999 JM46 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33590 Sreelakshmi 1999 JS46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33591 Landsberger 1999 JW46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33592 Kathrynanna 1999 JJ47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33593 1999 JT47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
33594 Ralphlawton 1999 JN48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33595 Jiwoolee 1999 JC49 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33596 Taesoolee 1999 JM49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33597 1999 JQ49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33598 Christineliu 1999 JA50 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33599 Mckennaloop 1999 JP50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33600 Davidlu 1999 JA51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33601 1999 JO51 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33602 Varunmandi 1999 JW53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33603 Saramason 1999 JQ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33604 McChesney 1999 JW55 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33605 McCue 1999 JD56 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33606 Brandonmuncan 1999 JG56 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33607 Archanamurali 1999 JF57 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33608 Paladugu 1999 JA59 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33609 Harishpalani 1999 JO59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33610 Payra 1999 JF60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33611 1999 JB61 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33612 1999 JZ62 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33613 Pendharkar 1999 JO63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33614 Meganploch 1999 JS63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33615 1999 JB64 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33616 1999 JR64 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33617 Kailashraman 1999 JQ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33618 1999 JA66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33619 Dominickrowan 1999 JB66 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33620 1999 JC66 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33621 Sathish 1999 JQ67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33622 Sedigh 1999 JR67 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33623 Kyraseevers 1999 JY68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33624 Omersiddiqui 1999 JP69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33625 Slepyan 1999 JP70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33626 Jasonsmith 1999 JH71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33627 1999 JS71 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33628 Spettel 1999 JW73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33629 1999 JK76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33630 Swathiravi 1999 JM76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33631 1999 JG77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33632 1999 JP78 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33633 Strickland 1999 JL79 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33634 Strickler 1999 JZ79 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33635 1999 JC80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33636 1999 JD80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33637 1999 JW80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33638 1999 JZ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33639 1999 JB81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33640 1999 JT81 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33641 1999 JZ81 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33642 1999 JB82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33643 1999 JJ82 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33644 1999 JT82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33645 1999 JW82 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33646 1999 JX82 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33647 1999 JE83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33648 1999 JN83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33649 1999 JR83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33650 1999 JF84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33651 1999 JG84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33652 1999 JP84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33653 1999 JR84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33654 1999 JX86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33655 Sumathipala 1999 JT88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33656 1999 JD89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33657 1999 JP89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33658 1999 JD90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33659 1999 JM91 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
33660 Rishishankar 1999 JS91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33661 Sophiaswartz 1999 JU91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33662 Tacescu 1999 JW91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33663 1999 JT92 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33664 1999 JK93 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33665 1999 JR93 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33666 1999 JO94 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
33667 Uttripathii 1999 JR95 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33668 1999 JO97 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33669 1999 JU97 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33670 1999 JB98 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33671 1999 JV98 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33672 1999 JU99 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33673 1999 JZ99 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33674 1999 JT100 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33675 1999 JW100 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33676 1999 JZ101 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33677 Truell 1999 JR102 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33678 1999 JW106 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33679 1999 JY107 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33680 Vasconcelos 1999 JP108 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33681 Wamsley 1999 JV109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33682 Waylonreid 1999 JO113 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33683 1999 JQ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33684 Xiaomichael 1999 JW119 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33685 Younglove 1999 JK120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33686 1999 JC122 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33687 Julianbain 1999 JP122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33688 Meghnabehari 1999 JQ123 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33689 1999 JM126 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33690 Noahcain 1999 JD127 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33691 Andrewchiang 1999 JT131 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33692 1999 JS133 14/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
33693 1999 KA 16/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
33694 1999 KN 16/05/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
33695 1999 KH3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
33696 Crouchley 1999 KM8 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33697 1999 KJ11 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33698 1999 KP12 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
33699 Jessiegan 1999 KT12 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
33700 Gluckman 1999 KR13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33701 Gotthold 1999 KD14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33702 Spencergreen 1999 KD15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33703 Anthonyhill 1999 KZ15 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33704 Herinkang 1999 KY16 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33705 1999 LJ 05/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
33706 1999 LD5 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33707 1999 LW8 08/06/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33708 1999 LE10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33709 1999 LK10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33710 1999 LC14 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33711 1999 LH15 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33712 1999 LE19 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,5 km MPC · JPL
33713 Mithravamshi 1999 LE22 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33714 Sarakaufman 1999 LG24 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33715 1999 LP25 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
33716 1999 LF26 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33717 1999 LS26 09/06/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
33718 1999 LZ26 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33719 1999 LA27 09/06/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33720 1999 LD27 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33721 1999 LS34 12/06/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
33722 1999 NO 07/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
33723 1999 NB3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33724 1999 NW4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
33725 Robertkent 1999 NJ6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33726 1999 NJ9 13/07/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
33727 Kummel 1999 NS13 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33728 1999 NO16 14/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33729 1999 NJ21 14/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33730 1999 NH23 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33731 1999 NM24 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33732 1999 NC32 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33733 1999 NU32 14/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33734 Stephenlitt 1999 NC34 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33735 1999 NW34 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33736 1999 NY36 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33737 Helenlyons 1999 NT38 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33738 1999 NY41 14/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33739 1999 NK43 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33740 Arjunmoorthy 1999 NS47 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33741 1999 NB50 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33742 1999 NK50 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33743 1999 NC55 12/07/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
33744 1999 NS55 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33745 1999 NW61 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33746 Sombart 1999 OK 17/07/1999 Pises Pises Obs. 8,6 km MPC · JPL
33747 Clingan 1999 PK4 14/08/1999 Farpoint G. Hug 5,8 km MPC · JPL
33748 1999 PP4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
33749 1999 QO 19/08/1999 Ondřejov P. Pravec 5,4 km MPC · JPL
33750 Davehiggins 1999 RD2 06/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
33751 1999 RR21 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33752 1999 RM36 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,2 km MPC · JPL
33753 1999 RW42 13/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 16 km MPC · JPL
33754 1999 RH47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33755 1999 RU47 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33756 1999 RF48 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33757 1999 RB52 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33758 1999 RY55 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33759 1999 RR57 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33760 1999 RE74 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33761 Honoranavid 1999 RR74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33762 Sanjayseshan 1999 RV83 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33763 1999 RB84 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33764 1999 RM92 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33765 1999 RK100 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33766 1999 RT100 08/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33767 1999 RK102 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33768 1999 RV107 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33769 1999 RN112 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33770 1999 RF128 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33771 1999 RJ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33772 1999 RF145 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33773 1999 RL145 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33774 1999 RD147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33775 1999 RZ151 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33776 1999 RB158 09/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
33777 1999 RM158 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33778 1999 RO160 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33779 1999 RG165 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33780 1999 RU171 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
33781 1999 RP174 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33782 1999 RW178 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33783 1999 RD183 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33784 1999 RE187 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33785 1999 RD192 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33786 1999 RJ196 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33787 1999 RJ229 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
33788 1999 RL240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
33789 Sharmacam 1999 SD8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33790 1999 SA9 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
33791 1999 SG17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33792 1999 SU18 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
33793 1999 SO26 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33794 1999 TR2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
33795 1999 TR6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 13 km MPC · JPL
33796 1999 TP37 01/10/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
33797 1999 TO88 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33798 1999 TO95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33799 Myra 1999 UV2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
33800 Gross 1999 VB7 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 23 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33801 Emilyshi 1999 VF28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33802 1999 VA203 08/11/ 1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
33803 1999 VK210 12/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33804 1999 WL4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
33805 1999 XQ36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
33806 Shrivastava 1999 XW39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33807 1999 XF71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33808 1999 XD114 11/12/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
33809 1999 XK152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33810 Tangirala 1999 XZ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33811 Scottobin 1999 XO164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33812 1999 XS173 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33813 1999 XH177 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33814 Viswesh 2000 AQ15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33815 2000 AG31 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
33816 2000 AL42 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33817 Fariswald 2000 AF64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33818 2000 AK97 04/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
33819 2000 AX119 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33820 2000 AB141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33821 2000 AF200 09/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
33822 2000 AA231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
33823 Mariorigutti 2000 CQ1 03/02/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 3,8 km MPC · JPL
33824 2000 DG31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33825 Reganwill 2000 DQ81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33826 Kevynadams 2000 DW82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33827 2000 ED 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
33828 2000 EP44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33829 Asherson 2000 EZ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33830 2000 EC93 09/03/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
33831 2000 EA98 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33832 2000 EE135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
33833 2000 EN154 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
33834 Hannahkaplan 2000 ES158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
33835 2000 EQ200 01/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
33836 2000 FB39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33837 2000 FQ40 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33838 Brandabaker 2000 GU49 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33839 2000 GQ58 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33840 2000 GR63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33841 2000 GB75 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33842 2000 GN79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33843 2000 GP127 11/04/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
33844 2000 GQ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33845 2000 GT157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
33846 2000 GO167 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33847 2000 GO182 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
33848 2000 HU6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
33849 2000 HL13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33850 2000 HT26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33851 2000 HD33 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33852 Baschnagel 2000 HO52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33853 2000 HB53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33854 2000 HH53 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33855 2000 HS60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
33856 2000 HD73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
33857 2000 HU74 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33858 2000 HG78 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33859 2000 HX82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33860 2000 HZ86 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
33861 Boucvalt 2000 HO94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33862 2000 HS99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
33863 Elfriederwin 2000 JH7 05/05/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,6 km MPC · JPL
33864 2000 JP12 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33865 2000 JX15 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33866 2000 JN17 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33867 2000 JO18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33868 2000 JF29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33869 Brunnermatt 2000 JK32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33870 2000 JP32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33871 Locastillo 2000 JK34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33872 Kristichung 2000 JX39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33873 2000 JS52 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33874 2000 JF53 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33875 Laurencooney 2000 JY54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33876 2000 JJ57 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33877 2000 JR57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33878 2000 JW61 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33879 Kierstendeen 2000 JG62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33880 2000 JD65 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33881 2000 JK66 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33882 2000 JM74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
33883 2000 KD4 27/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
33884 2000 KX9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33885 2000 KF16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33886 Lilydeveau 2000 KU18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33887 2000 KF19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33888 2000 KG21 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
33889 Jengebo 2000 KZ22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33890 2000 KQ24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
33891 2000 KS24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33892 Meligingrich 2000 KP25 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33893 2000 KB26 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
33894 2000 KM30 28/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33895 2000 KM31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33896 Hickson 2000 KL40 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33897 Erikagreen 2000 KU41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33898 Kendra 2000 KQ53 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33899 2000 KE55 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33900 2000 KS55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33901 2000 KJ56 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33902 Ingoldsby 2000 KU64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33903 2000 KH68 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
33904 Janardhanan 2000 KC77 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33905 Leyajoykutty 2000 KB80 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33906 2000 KL81 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
33907 Christykrenek 2000 LP4 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33908 2000 LL6 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
33909 2000 LU7 05/06/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
33910 Lestarge 2000 LJ9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33911 2000 LM11 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33912 Melissanoland 2000 LV13 06/06/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33913 2000 LK14 07/06/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33914 2000 LN14 07/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33915 2000 LA15 05/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,6 km MPC · JPL
33916 2000 LF19 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33917 Kellyoconnor 2000 LK19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33918 Janiscoville 2000 LL19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33919 2000 LV19 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33920 Trivisonno 2000 LZ20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33921 2000 LC21 08/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33922 2000 LB23 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
33923 Juliewarren 2000 LH25 07/06/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33924 2000 LS26 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
33925 2000 LB27 11/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
33926 2000 LC27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
33927 2000 LH27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
33928 2000 LJ27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
33929 Lisaprato 2000 LP27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
33930 2000 LQ27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
33931 2000 LW28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
33932 Keane 2000 LZ28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
33933 2000 LE29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33934 2000 LA30 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33935 2000 LH30 07/06/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33936 Johnwells 2000 LL30 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33937 Raphaelmarschall 2000 LZ31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
33938 2000 LT33 04/06/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
33939 2000 LO35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
33940 2000 LS35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
33941 2000 LX35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
33942 2000 LA36 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
33943 2000 LE36 01/06/2000 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
33944 2000 MA 16/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
33945 2000 MR 24/06/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
33946 2000 MV 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
33947 2000 ML1 25/06/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33948 2000 MA2 25/06/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,0 km MPC · JPL
33949 2000 MP4 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33950 2000 MY4 25/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33951 2000 MD5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33952 2000 ML5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33953 2000 MM6 30/06/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
33954 2000 ND 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
33955 2000 NC3 06/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
33956 2000 NN3 03/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33957 2000 NG5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33958 Zaferiou 2000 NK5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33959 2000 ND6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
33960 2000 NJ9 07/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33961 Macinleyneve 2000 NO9 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33962 2000 NR9 06/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33963 Moranhidalgo 2000 NA10 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33964 2000 NS10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33965 2000 NY10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
33966 2000 NC11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
33967 2000 NO12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
33968 2000 NF13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33969 2000 NM13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
33970 2000 NC14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
33971 2000 NL14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33972 2000 NO15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
33973 2000 NS16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
33974 2000 ND17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
33975 2000 NF17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
33976 2000 NL19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33977 2000 NY19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
33978 2000 NX20 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33979 Sunhaochun 2000 NJ21 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33980 2000 NW21 07/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33981 2000 NH22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
33982 2000 NQ23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
33983 2000 NV23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33984 2000 NU24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
33985 2000 NG25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
33986 2000 NK25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
33987 2000 NV25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33988 2000 NQ26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
33989 2000 NC27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
33990 2000 ND27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
33991 Weixunjing 2000 NB28 03/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33992 2000 OQ 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
33993 2000 OS 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
33994 Regidufour 2000 OR1 26/07/2000 Needville Needville Obs. 2,4 km MPC · JPL
33995 2000 OV1 26/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
33996 2000 OK2 28/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
33997 2000 OK3 24/07/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
33998 2000 OW3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33999 2000 OG4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34000 Martinmatl 2000 OL4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL

29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s  • 37.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001