Danh sách tiểu hành tinh/282001–283000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282001 2011 HO44 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
282002 2011 HA49 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282003 2011 HG49 16/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
282004 2011 HY49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282005 2011 HS52 07/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
282006 2011 HZ55 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282007 2011 HJ56 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
282008 2011 HV57 05/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282009 2011 HR58 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282010 2011 HL61 22/01/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
282011 2011 HF64 12/02/2000 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
282012 2011 HF66 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
282013 2011 HH66 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
282014 2011 HA67 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282015 2011 HE71 02/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282016 2011 HN78 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
282017 2011 HW78 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
282018 2011 HC82 07/03/2003 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 940 m MPC · JPL
282019 2011 HP82 10/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
282020 2011 HQ82 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
282021 2011 HE83 11/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
282022 2011 JC2 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
282023 2011 JY10 22/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
282024 2852 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
282025 5347 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
282026 2184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
282027 5069 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
282028 1990 TV9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
282029 1993 OH3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
282030 1994 XK2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282031 1995 ME6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282032 1995 OP4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282033 1995 OA17 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
282034 1995 UO 19/10/1995 Sormano V. Giuliani, A. Testa 2,1 km MPC · JPL
282035 1995 WG18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282036 1996 FQ13 18/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
282037 1998 QD49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
282038 1998 QO79 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282039 1998 QJ89 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282040 1998 QJ94 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282041 1998 RT54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282042 1998 SP2 18/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282043 1998 ST106 26/09/1998 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
282044 1998 SF107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282045 1998 VL55 10/11/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
282046 1998 XY65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282047 1999 FC12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
282048 1999 JY110 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282049 1999 RE66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282050 1999 RC91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282051 1999 RF240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
282052 1999 SO2 22/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282053 1999 TO18 14/10/1999 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
282054 1999 TS129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282055 1999 TT148 07/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
282056 1999 TD168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282057 1999 TH193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282058 1999 TO244 07/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282059 1999 TE255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282060 1999 TT265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282061 1999 TL270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282062 1999 UM12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282063 1999 VJ44 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
282064 1999 VT50 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282065 1999 VT109 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
282066 1999 WE17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
282067 1999 XC9 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282068 1999 XH17 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282069 1999 XN24 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282070 1999 XB80 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282071 1999 XE155 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282072 1999 XT239 07/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282073 1999 XN259 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
282074 2000 AP26 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282075 2000 CZ71 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
282076 2000 CC73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282077 2000 ER142 03/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
282078 2000 GP51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282079 2000 HS33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
282080 2000 LU29 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
282081 2000 NG 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
282082 2000 PE6 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
282083 2000 PX27 09/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282084 2000 QN7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
282085 2000 QD24 25/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282086 2000 QS39 24/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282087 2000 QW59 26/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
282088 2000 QU84 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282089 2000 QK134 26/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
282090 2000 QE143 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282091 2000 QL158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
282092 2000 QM229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282093 2000 RR75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282094 2000 RN90 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282095 2000 SP20 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282096 2000 SG26 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282097 2000 ST63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282098 2000 SN78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282099 2000 SH96 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
282100 2000 SP134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282101 2000 SE225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282102 2000 SL286 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282103 2000 TV17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282104 2000 TN60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
282105 2000 UN95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282106 2000 UE97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282107 2000 VW6 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282108 2000 WH36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282109 2000 WL67 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282110 2000 WJ79 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282111 2000 WW123 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282112 2000 WT160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
282113 2000 WY174 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282114 2000 WL177 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282115 2000 YS97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282116 2001 AF8 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282117 2001 AN10 02/01/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
282118 2001 AT37 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282119 2001 BN57 20/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
282120 2001 CU41 15/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,0 km MPC · JPL
282121 2001 DW6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
282122 2001 DD8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
282123 2001 DU39 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282124 2001 FV186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
282125 2001 HP6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282126 2001 MV1 18/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
282127 2001 MD18 20/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
282128 2001 NT12 13/07/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
282129 2001 NG17 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282130 2001 ON55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282131 2001 OW87 30/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
282132 2001 PM39 11/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
282133 2001 QL48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
282134 2001 QU114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282135 2001 QJ132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282136 2001 QX133 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282137 2001 QE153 26/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
282138 2001 QN153 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282139 2001 QL157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
282140 2001 QK166 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
282141 2001 QQ170 24/08/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
282142 2001 QG268 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282143 2001 QT327 17/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
282144 2001 QH330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
282145 2001 QJ333 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282146 2001 RJ3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
282147 2001 RV39 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
282148 2001 RC54 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
282149 2001 RN58 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
282150 2001 RE72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282151 2001 RF82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
282152 2001 RF115 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282153 2001 SF5 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282154 2001 SU12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282155 2001 SL17 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
282156 2001 SS49 16/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
282157 2001 SS94 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
282158 2001 SY101 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
282159 2001 SV110 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
282160 2001 SG112 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
282161 2001 SO112 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282162 2001 SC167 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282163 2001 SK207 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
282164 2001 SA223 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282165 2001 SF227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
282166 2001 SU229 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282167 2001 ST275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
282168 2001 SJ280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
282169 2001 SV317 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282170 2001 SB323 25/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
282171 2001 ST345 23/09/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
282172 2001 SW353 26/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
282173 2001 SX353 28/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
282174 2001 TP7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
282175 2001 TC13 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
282176 2001 TR21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282177 2001 TZ23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282178 2001 TJ25 14/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
282179 2001 TK46 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
282180 2001 TX48 15/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
282181 2001 TN76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282182 2001 TZ86 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
282183 2001 TJ88 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
282184 2001 TV111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282185 2001 TL175 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
282186 2001 TG180 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282187 2001 TZ180 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
282188 2001 TS181 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
282189 2001 TE188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282190 2001 TG198 11/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 630 m MPC · JPL
282191 2001 TU213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
282192 2001 TB229 15/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
282193 2001 TR239 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
282194 2001 TR243 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
282195 2001 UD7 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282196 2001 UV29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282197 2001 UE51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282198 2001 UM166 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
282199 2001 UA184 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282200 2001 UX188 17/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282201 2001 UE218 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282202 2001 VX20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282203 2001 VG51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
282204 2001 VC53 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282205 2001 VG54 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282206 2001 VN61 10/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282207 2001 VS76 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
282208 2001 VY95 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
282209 2001 VJ109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282210 2001 WS17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282211 2001 WX59 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282212 2001 XG26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282213 2001 XT73 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282214 2001 XG78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282215 2001 XY78 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282216 2001 XU103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282217 2001 XE112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282218 2001 XS126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
282219 2001 XN130 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
282220 2001 XT218 15/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
282221 2001 XE262 12/12/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
282222 2001 YO1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282223 2001 YK78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282224 2001 YK155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
282225 2001 YB162 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,1 km MPC · JPL
282226 2002 AU17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282227 2002 AS20 06/01/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
282228 2002 AG22 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282229 2002 AZ65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282230 2002 AM143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282231 2002 BS24 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282232 2002 CC34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282233 2002 CA129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
282234 2002 CY188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282235 2002 CF210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282236 2002 CJ223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282237 2002 CR279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282238 2002 CN281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
282239 2002 CP304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
282240 2002 CW309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
282241 2002 CE314 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282242 2002 DM8 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282243 2002 ES79 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
282244 2002 EZ160 12/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
282245 2002 GJ6 13/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
282246 2002 GE11 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
282247 2002 GO49 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282248 2002 GD61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282249 2002 GA69 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
282250 2002 GW115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282251 2002 GH160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
282252 2002 GJ183 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282253 2002 GM183 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282254 2002 HP12 21/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
282255 2002 JX49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282256 2002 JH67 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282257 2002 JA75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282258 2002 JQ90 11/05/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
282259 2002 JZ98 13/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
282260 2002 JT116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
282261 2002 JV116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
282262 2002 JK131 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282263 2002 JJ145 14/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
282264 2002 JT149 10/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
282265 2002 KP14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
282266 2002 LS18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282267 2002 LY61 12/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
282268 2002 NB4 01/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
282269 2002 NQ17 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
282270 2002 NP25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
282271 2002 NL66 09/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282272 2002 NT75 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
282273 2002 NU76 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
282274 2002 OB6 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
282275 2002 OM12 25/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
282276 2002 OQ14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282277 2002 OR15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282278 2002 OB16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
282279 2002 OH18 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282280 2002 OQ21 18/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282281 2002 PF16 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282282 2002 PK38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282283 2002 PJ41 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282284 2002 PW63 04/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282285 2002 PS69 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282286 2002 PM83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282287 2002 PX89 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282288 2002 PS109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282289 2002 PV123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282290 2002 PU128 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282291 2002 PF131 07/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282292 2002 PK170 15/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282293 2002 QP 16/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
282294 2002 QN5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
282295 2002 QB14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282296 2002 QF38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282297 2002 QW79 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
282298 2002 QR82 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
282299 2002 QA119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282300 2002 QT127 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282301 2002 RT4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
282302 2002 RA118 03/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
282303 2002 RN255 03/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282304 2002 SL46 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
282305 2002 SQ51 17/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282306 2002 TC6 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282307 2002 TX12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
282308 2002 TH26 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
282309 2002 TY71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
282310 2002 TA82 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
282311 2002 TW90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282312 2002 TP95 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282313 2002 TO112 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282314 2002 TQ116 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
282315 2002 TD132 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282316 2002 TG136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
282317 2002 TT138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
282318 2002 TS146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282319 2002 TS159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282320 2002 TW171 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
282321 2002 TB192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
282322 2002 TG193 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282323 2002 TN218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
282324 2002 TB231 08/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
282325 2002 TM232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282326 2002 TW313 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
282327 2002 TB314 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
282328 2002 TD315 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
282329 2002 TP315 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
282330 2002 TG384 15/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
282331 2002 UK35 31/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282332 2002 UO42 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282333 2002 UX51 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
282334 2002 UN59 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
282335 2002 UV70 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
282336 2002 VT 01/11/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
282337 2002 VC3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
282338 2002 VQ11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282339 2002 VW93 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282340 2002 XM21 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282341 2002 XZ30 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282342 2002 XA33 06/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
282343 2002 XB47 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
282344 2002 XN117 07/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
282345 2002 YE5 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282346 2002 YY32 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282347 2003 AZ22 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282348 2003 AF41 07/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282349 2003 BA56 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282350 2003 BW72 28/01/2003 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
282351 2003 DQ2 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282352 2003 FN75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282353 2003 FS91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
282354 2003 FZ107 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
282355 2003 FC124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
282356 2003 GE1 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282357 2003 HL1 22/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 980 m MPC · JPL
282358 2003 HK5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282359 2003 HG16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
282360 2003 HR22 25/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282361 2003 KD19 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282362 2003 LS2 03/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
282363 2003 MD2 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
282364 2003 NR2 02/07/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282365 2003 NU11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282366 2003 OO10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
282367 2003 OD11 21/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
282368 2003 OA13 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282369 2003 OB19 30/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282370 2003 PR9 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
282371 2003 PB13 04/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
282372 2003 QN15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282373 2003 QK16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
282374 2003 QW21 20/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
282375 2003 QT33 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
282376 2003 QH40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282377 2003 QN60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282378 2003 QQ63 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
282379 2003 QU71 25/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
282380 2003 QL86 25/08/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
282381 2003 QS109 26/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
282382 2003 RU22 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282383 2003 RU25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
282384 2003 SB11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
282385 2003 SU26 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
282386 2003 SN35 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
282387 2003 SC38 16/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282388 2003 SM81 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
282389 2003 SA98 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282390 2003 SQ118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282391 2003 SK131 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282392 2003 SX145 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
282393 2003 SR194 20/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282394 2003 ST196 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282395 2003 SY214 27/09/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
282396 2003 SA222 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282397 2003 SU257 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282398 2003 SM273 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282399 2003 SV294 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282400 2003 SQ303 17/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282401 2003 SF305 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282402 2003 SA313 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282403 2003 SV320 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282404 2003 SH336 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
282405 2003 TW13 05/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
282406 2003 TR21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
282407 2003 TC56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282408 2003 UW8 18/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
282409 2003 UL11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282410 2003 UX14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
282411 2003 UJ17 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282412 2003 UF62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
282413 2003 UQ144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
282414 2003 UQ179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282415 2003 UK200 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282416 2003 UX202 21/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282417 2003 UA205 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282418 2003 UF213 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
282419 2003 UX223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282420 2003 UB251 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
282421 2003 UQ274 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282422 2003 UF322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282423 2003 UZ323 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
282424 2003 UM362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282425 2003 UQ374 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
282426 2003 UO381 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
282427 2003 WG54 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282428 2003 WU66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282429 2003 WW78 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282430 2003 WS86 21/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
282431 2003 WU86 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
282432 2003 WK89 16/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282433 2003 WO137 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282434 2003 WX139 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
282435 2003 WY161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282436 2003 WR189 21/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
282437 2003 XE6 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282438 2003 XV21 15/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
282439 2003 XE22 14/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
282440 2003 YL35 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282441 2003 YY42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
282442 2003 YX55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282443 2003 YT90 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282444 2003 YJ102 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
282445 2003 YP102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282446 2003 YK152 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282447 2004 BC35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282448 2004 BL81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
282449 2004 BS100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282450 2004 BE109 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282451 2004 BH151 18/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282452 2004 CT18 10/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
282453 2004 CH32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282454 2004 CP47 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
282455 2004 CY48 15/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
282456 2004 CB68 10/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
282457 2004 CY88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
282458 2004 CC99 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
282459 2004 CF113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
282460 2004 DN11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282461 2004 DO33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282462 2004 DO35 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282463 2004 EJ59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
282464 2004 FY 16/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
282465 2004 FF13 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282466 2004 FK30 20/03/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
282467 2004 FS56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282468 2004 FF61 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
282469 2004 FE141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282470 2004 FY143 28/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
282471 2004 GZ4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282472 2004 GF21 11/04/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
282473 2004 GZ23 13/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
282474 2004 GZ28 09/04/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
282475 2004 GE38 14/04/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
282476 2004 GN50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282477 2004 HU56 27/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282478 2004 JP11 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282479 2004 KL10 21/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282480 2004 KW10 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282481 2004 KO12 22/05/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
282482 2004 LP16 12/06/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
282483 2004 MG6 19/06/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282484 2004 NL5 10/07/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282485 2004 NQ13 11/07/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
282486 2004 NL18 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282487 2004 NW19 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282488 2004 NW32 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282489 2004 OL1 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282490 2004 PY5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282491 2004 PC9 06/08/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
282492 2004 PE11 07/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
282493 2004 PB15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282494 2004 PZ26 08/08/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
282495 2004 PK34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
282496 2004 PW40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282497 2004 PC43 05/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282498 2004 PA54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
282499 2004 PE55 08/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282500 2004 PL62 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282501 2004 PJ64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
282502 2004 PK83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282503 2004 PM94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282504 2004 PA101 11/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
282505 2004 PA102 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282506 2004 PD102 11/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
282507 2004 PW102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282508 2004 PZ112 15/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
282509 2004 PL114 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282510 2004 QJ10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
282511 2004 QL20 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282512 2004 QU27 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
282513 2004 RR7 06/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
282514 2004 RN45 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
282515 2004 RY46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282516 2004 RH48 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282517 2004 RT54 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282518 2004 RX66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282519 2004 RA75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282520 2004 RW79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282521 2004 RV85 06/09/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
282522 2004 RP97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282523 2004 RX103 08/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
282524 2004 RJ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
282525 2004 RS169 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
282526 2004 RF180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282527 2004 RK180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282528 2004 RK194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282529 2004 RG195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282530 2004 RV203 12/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282531 2004 RR215 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282532 2004 RM224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282533 2004 RU234 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
282534 2004 RD248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282535 2004 RF257 09/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282536 2004 RZ260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
282537 2004 RF277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282538 2004 RX289 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
282539 2004 RC316 08/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
282540 2004 RE325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282541 2004 ST13 17/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
282542 2004 SB59 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282543 2004 ST60 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
282544 2004 TB54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282545 2004 TL68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
282546 2004 TG121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
282547 2004 TE131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
282548 2004 TV160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
282549 2004 TN199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282550 2004 TX199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282551 2004 TG215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
282552 2004 TV328 04/10/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
282553 2004 TF346 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282554 2004 TH356 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
282555 2004 TU356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
282556 2004 UN9 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282557 2004 VM11 03/11/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
282558 2004 VK28 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282559 2004 WS6 19/11/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
282560 2004 XW35 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
282561 2004 XO61 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
282562 2004 XO66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282563 2004 XR68 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282564 2004 XE80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
282565 2004 XZ80 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282566 2004 XY90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282567 2004 XH95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282568 2004 YJ14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
282569 2004 YF24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
282570 2005 AT28 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
282571 2005 AX34 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282572 2005 AH38 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282573 2005 AE40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282574 2005 AB41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282575 2005 AM55 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282576 2005 AP55 15/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
282577 2005 CU 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
282578 2005 CG4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282579 2005 CU13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282580 2005 CQ15 02/02/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282581 2005 CS61 09/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282582 2005 EG102 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282583 2005 EW138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
282584 2005 EV145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282585 2005 ED146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
282586 2005 EX171 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
282587 2005 EW173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
282588 2005 EX174 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
282589 2005 EP203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282590 2005 EU217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
282591 2005 EC236 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
282592 2005 EL252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
282593 2005 EQ264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282594 2005 EF275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
282595 2005 FU1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282596 2005 FG6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282597 2005 GK31 04/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282598 2005 GF50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
282599 2005 GX55 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282600 2005 GR82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282601 2005 GA94 06/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
282602 2005 GY114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
282603 2005 GP130 08/04/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
282604 2005 GQ151 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
282605 2005 GA153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
282606 2005 GW154 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
282607 2005 GR163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
282608 2005 GN177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
282609 2005 JN2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
282610 2005 JV20 04/05/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
282611 2005 JH24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282612 2005 JQ31 04/05/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
282613 2005 JA33 04/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282614 2005 JZ37 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
282615 2005 JH44 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
282616 2005 JZ51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
282617 2005 JK99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282618 2005 JZ99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282619 2005 JM100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282620 2005 JK135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
282621 2005 JG157 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
282622 2005 KH7 19/05/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
282623 2005 LR19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
282624 2005 LN20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282625 2005 LL28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
282626 2005 MQ4 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282627 2005 PO24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
282628 2005 QC104 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282629 2005 QY182 27/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
282630 2005 RL50 03/09/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 5,1 km MPC · JPL
282631 2005 SV1 23/09/2005 Ondřejov P. Kušnirák 3,1 km MPC · JPL
282632 2005 SE34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
282633 2005 SG208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282634 2005 SQ263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282635 2005 SK276 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282636 2005 SH293 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
282637 2005 TT1 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282638 2005 TY11 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282639 2005 TC46 09/10/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 940 m MPC · JPL
282640 2005 TG63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282641 2005 TK74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
282642 2005 TB100 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282643 2005 TQ104 08/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282644 2005 TN138 07/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
282645 2005 TA172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282646 2005 UR17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282647 2005 UB53 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
282648 2005 UM60 25/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
282649 2005 UP98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282650 2005 UF99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282651 2005 UU106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282652 2005 UP113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282653 2005 UO141 25/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
282654 2005 UF156 26/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
282655 2005 US166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282656 2005 UU198 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
282657 2005 UW312 29/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
282658 2005 UJ347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
282659 2005 UD352 29/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
282660 2005 UR353 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
282661 2005 UN393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
282662 2005 UJ399 31/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
282663 2005 UE405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
282664 2005 UL436 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
282665 2005 UT469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
282666 2005 UE479 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
282667 2005 UF513 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282668 2005 UK521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 620 m MPC · JPL
282669 Erguël 2005 VD4 06/11/2005 Nogales M. Ory 980 m MPC · JPL
282670 2005 VP67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
282671 2005 VC95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282672 2005 WZ2 20/11/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
282673 2005 WX7 21/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
282674 2005 WF44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
282675 2005 WX73 26/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
282676 2005 WO93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
282677 2005 WN105 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
282678 2005 WG110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
282679 2005 WG119 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282680 2005 WM179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282681 2005 WG180 21/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282682 2005 WN180 22/11/2005 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
282683 2005 XT2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282684 2005 XB19 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282685 2005 XC24 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282686 2005 XB31 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282687 2005 YW27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282688 2005 YJ32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
282689 2005 YO53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282690 2005 YN90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
282691 2005 YM164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
282692 2005 YZ176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
282693 2005 YD270 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
282694 2006 AO5 02/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
282695 2006 AJ22 05/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282696 2006 AD62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282697 2006 AS86 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
282698 2006 BF27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282699 2006 BY37 23/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
282700 2006 BS43 23/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282701 2006 BD65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282702 2006 BL74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282703 2006 BF77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
282704 2006 BJ79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282705 2006 BD96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282706 2006 BZ96 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
282707 2006 BK115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282708 2006 BC122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282709 2006 BC153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282710 2006 BD156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282711 2006 BX193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
282712 2006 BN199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282713 2006 BP231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
282714 2006 BW244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
282715 2006 BG249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282716 2006 BV257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282717 2006 BZ264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
282718 2006 BH265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282719 2006 BP270 31/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282720 2006 CD34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
282721 2006 CX65 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282722 2006 DD15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282723 2006 DD39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
282724 2006 DV46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282725 2006 DF57 24/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282726 2006 DU57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
282727 2006 DG71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
282728 2006 DK76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282729 2006 DR78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282730 2006 DB91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282731 2006 DL119 20/02/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282732 2006 DO130 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282733 2006 DA140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282734 2006 DC196 21/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282735 2006 DK198 26/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282736 2006 DG200 24/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
282737 2006 DO204 25/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282738 2006 DJ206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282739 2006 DY213 25/02/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
282740 2006 DR214 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
282741 2006 DD217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282742 2006 ET39 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
282743 2006 EZ51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282744 2006 EY70 03/03/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
282745 2006 FL7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282746 2006 FO27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282747 2006 FL46 31/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
282748 2006 GA3 02/04/2006 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 2,4 km MPC · JPL
282749 2006 GN35 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282750 2006 GO39 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
282751 2006 GW41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
282752 2006 GE49 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
282753 2006 GK50 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
282754 2006 HF13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282755 2006 HL14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
282756 2006 HX17 21/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
282757 2006 HE26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282758 2006 HK27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282759 2006 HO31 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282760 2006 HB37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282761 2006 HU49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282762 2006 HV49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282763 2006 HA68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
282764 2006 HT71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282765 2006 HT79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282766 2006 HV79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282767 2006 HT103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282768 2006 HZ105 29/04/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
282769 2006 HC106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282770 2006 HY151 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282771 2006 JF26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
282772 2006 JU27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
282773 2006 JG48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
282774 2006 JA49 14/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282775 2006 JO55 01/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282776 2006 JB57 11/05/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282777 2006 KP11 19/05/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
282778 2006 KH12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282779 2006 KZ13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
282780 2006 KL16 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282781 2006 KO16 21/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
282782 2006 KK18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282783 2006 KM26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282784 2006 KP37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282785 2006 KC53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282786 2006 KD55 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
282787 2006 KL82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282788 2006 KX102 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282789 2006 KO114 25/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282790 2006 ME12 20/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
282791 2006 NA 01/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
282792 2006 OM4 21/07/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282793 2006 OV13 25/07/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282794 2006 OF14 27/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
282795 2006 PR17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282796 2006 PA19 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282797 2006 PO43 12/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
282798 2006 QR60 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282799 2006 QS62 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282800 2006 QK64 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282801 2006 QN91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
282802 2006 QG92 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
282803 2006 QD100 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282804 2006 QC116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
282805 2006 QU136 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
282806 2006 QN141 18/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282807 2006 QG147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282808 2006 QP184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
282809 2006 RB3 14/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
282810 2006 RC5 14/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
282811 2006 RZ9 13/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282812 2006 RQ18 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282813 2006 RJ20 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
282814 2006 RQ38 14/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282815 2006 RN60 13/09/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282816 2006 RL80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282817 2006 RT90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282818 2006 SD43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282819 2006 SR44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
282820 2006 SH59 16/09/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
282821 2006 SP111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
282822 2006 SA118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282823 2006 SL214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
282824 2006 SY219 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
282825 2006 SS249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282826 2006 SL306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282827 2006 SD349 28/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
282828 2006 SL405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282829 2006 TP45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282830 2006 TU67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282831 2006 TZ70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282832 2006 TN77 12/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
282833 2006 TK95 03/10/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
282834 2006 UZ2 16/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
282835 2006 UG8 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
282836 2006 UJ28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282837 2006 UO47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282838 2006 UU76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
282839 2006 UH124 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
282840 2006 US139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
282841 2006 UW146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282842 2006 UM184 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
282843 2006 UX186 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
282844 2006 UP203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
282845 2006 UZ291 28/10/2006 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
282846 2006 VQ12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282847 2006 VJ30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282848 2006 VL34 11/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
282849 2006 VV56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282850 2006 WX100 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282851 2006 XE6 08/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
282852 2006 XK69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282853 2007 AL30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
282854 2007 BZ12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282855 2007 BP21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282856 2007 BA42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282857 2007 BN47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
282858 2007 CX12 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282859 2007 CU23 07/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282860 2007 CM27 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
282861 2007 DQ25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282862 2007 DE31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282863 2007 DF33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
282864 2007 DQ49 16/02/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
282865 2007 DB97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282866 2007 DC110 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
282867 2007 DZ116 19/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
282868 2007 EQ1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282869 2007 EV17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
282870 2007 EV30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
282871 2007 EO47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
282872 2007 EV55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282873 2007 ET65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282874 2007 EH68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282875 2007 EH90 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282876 2007 EU101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282877 2007 ER104 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
282878 2007 EO110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
282879 2007 EV132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
282880 2007 EA157 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282881 2007 EN158 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282882 2007 EA159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
282883 2007 EQ160 14/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
282884 2007 ED167 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
282885 2007 ES169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
282886 2007 ER175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282887 2007 EE191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
282888 2007 EO210 08/03/2007 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
282889 2007 FP25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282890 2007 FZ30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
282891 2007 GE8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
282892 2007 GB11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282893 2007 GQ18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282894 2007 GH21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
282895 2007 GZ24 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
282896 2007 GW25 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282897 Kaltenbrunner 2007 GK28 15/04/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
282898 2007 GQ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282899 2007 GW35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282900 2007 GG50 15/04/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282901 2007 GV50 15/04/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
282902 2007 HN11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
282903 Masada 2007 HX14 20/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 850 m MPC · JPL
282904 2007 HV27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282905 2007 HP47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282906 2007 HV54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282907 2007 HA66 22/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282908 2007 HE81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
282909 2007 HQ88 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282910 2007 HY95 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282911 2007 HD97 16/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282912 2007 JR3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
282913 2007 JE43 13/05/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
282914 2007 LR14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
282915 2007 LF19 11/06/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
282916 2007 LH24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
282917 2007 LA33 15/06/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282918 2007 NA3 14/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
282919 2007 NW6 15/07/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
282920 2007 OS5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,1 km MPC · JPL
282921 2007 OA6 22/07/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
282922 2007 PL3 06/08/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
282923 2007 PO3 06/08/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
282924 2007 PP11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282925 2007 PF16 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
282926 2007 PN18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282927 2007 PB24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282928 2007 PD24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
282929 2007 PH29 06/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282930 2007 PM30 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282931 2007 PC31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282932 2007 PU34 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
282933 2007 PP40 06/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
282934 2007 PX44 12/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
282935 2007 PK49 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282936 2007 QA10 22/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282937 2007 QV11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282938 2007 RQ11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
282939 2007 RG13 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
282940 2007 RD18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,4 km MPC · JPL
282941 2007 RO24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
282942 2007 RQ37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
282943 2007 RU39 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282944 2007 RQ42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282945 2007 RS45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282946 2007 RA75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282947 2007 RG99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282948 2007 RY101 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
282949 2007 RQ112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282950 2007 RZ125 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
282951 2007 RN144 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282952 2007 RV187 13/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
282953 2007 RN200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282954 2007 RX201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282955 2007 RE222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282956 2007 RY236 13/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282957 2007 RG241 10/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282958 2007 RM253 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282959 2007 RR257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282960 2007 RZ260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282961 2007 RU263 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
282962 2007 RV273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282963 2007 RO277 05/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282964 2007 RN281 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
282965 2007 RB287 05/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
282966 2007 RA310 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282967 2007 RK311 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282968 2007 SS 18/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
282969 2007 SP4 20/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,2 km MPC · JPL
282970 2007 SA9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282971 2007 SP23 22/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282972 2007 TE4 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
282973 2007 TJ11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282974 2007 TQ14 07/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
282975 2007 TS14 08/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
282976 2007 TP27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282977 2007 TW39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282978 2007 TA41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282979 2007 TV41 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
282980 2007 TQ55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282981 2007 TL66 09/10/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 3,9 km MPC · JPL
282982 2007 TM80 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
282983 2007 TL94 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
282984 2007 TU109 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
282985 2007 TO122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282986 2007 TA136 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282987 2007 TK155 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282988 2007 TD156 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282989 2007 TP184 13/10/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
282990 2007 TJ222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282991 2007 TC245 08/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
282992 2007 TL246 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282993 2007 TN246 09/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
282994 2007 TJ248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
282995 2007 TF282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
282996 2007 TP283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
282997 2007 TR316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282998 2007 TV370 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
282999 2007 TM373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
283000 2007 TE386 15/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s  • 286.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001