Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/422001–423000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422001 2014 QD315 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422002 2014 QB321 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422003 2014 QE321 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422004 2004 GT52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422005 2014 QT323 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422006 2014 QL325 22/10/2003 Haleakala SDSS 3,2 km MPC · JPL
422007 2014 QX326 28/09/2001 Haleakala NEAT 570 m MPC · JPL
422008 2014 QM327 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
422009 2014 QP328 19/08/2006 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422010 2014 QW328 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422011 2014 QH329 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422012 2014 QL329 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422013 2014 QD333 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422014 2014 QH333 01/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
422015 2014 QO333 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422016 2014 QZ333 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422017 2014 QN334 21/11/2008 Haleakala Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
422018 2014 QN335 06/02/2002 Haleakala M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
422019 2014 QX335 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422020 2014 QJ336 12/08/2001 La Sagra NEAT 2,2 km MPC · JPL
422021 2014 QL336 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
422022 2014 QL337 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422023 2014 QW340 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422024 2014 QT341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422025 2014 QW341 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422026 2014 QE342 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422027 2014 QF342 22/07/2006 Haleakala Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422028 2014 QJ343 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422029 2014 QF347 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
422030 2014 QS347 05/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422031 2014 QX347 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
422032 2014 QY347 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
422033 2014 QU348 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422034 2014 QA350 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
422035 2014 QM350 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422036 2014 QA351 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422037 2014 QN351 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422038 2014 QT354 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
422039 2014 QJ355 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422040 2014 QR355 23/07/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
422041 2014 QV355 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422042 2014 QY355 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422043 2014 QO357 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422044 2014 QY357 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422045 2014 QZ357 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422046 2014 QG358 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422047 2014 QN358 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422048 2014 QW358 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422049 2014 QE359 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422050 2014 QR360 06/07/2003 Haleakala Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422051 2014 QZ360 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422052 2014 QT365 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422053 2014 QA366 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422054 2014 QE366 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 720 m MPC · JPL
422055 2014 QQ366 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
422056 2014 QO367 12/02/2004 Haleakala Spacewatch 980 m MPC · JPL
422057 2014 QT367 30/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
422058 2014 QH370 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11882| 2,1 km MPC · JPL
422059 2014 QN373 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422060 2014 QW373 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422061 2014 QK375 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
422062 2014 QV375 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422063 2014 QK377 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422064 2014 QQ378 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422065 2014 QV378 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
422066 2014 QD379 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422067 2014 QM379 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422068 2014 QG380 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422069 2014 QK380 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422070 2014 QP380 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422071 2014 QV380 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422072 2014 QW380 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422073 2014 QL381 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422074 2014 QQ381 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422075 2014 QY381 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422076 2014 QT382 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
422077 2014 QK383 30/04/2005 Haleakala Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422078 2014 QP383 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
422079 2014 QB385 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422080 2014 QR386 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
422081 2014 QL387 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422082 2014 QW388 25/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422083 2014 QP389 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
422084 2014 QW389 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422085 2014 QC390 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422086 2014 QG390 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422087 2014 QT392 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422088 2014 QE394 09/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
422089 2014 QK394 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422090 2014 QK396 18/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422091 2014 QS396 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422092 2014 QW397 29/09/2003 Haleakala Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422093 2014 QE398 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422094 2014 QS398 27/10/2005 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
422095 2014 QM399 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422096 2014 QM400 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422097 2014 QH401 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422098 2014 QC402 12/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
422099 2014 QL402 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422100 2014 QE404 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422101 2012 CR37 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422102 2010 BC131 31/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
422103 2006 DC134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422104 2014 QO407 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422105 2014 QL408 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422106 2014 QQ408 28/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422107 2014 QT408 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422108 2014 QV408 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422109 2014 QE409 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422110 2014 QD410 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
422111 2014 QQ410 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422112 2014 QP411 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,0 km MPC · JPL
422113 2014 QK413 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422114 2014 QP413 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422115 2014 QY413 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
422116 2014 QG414 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422117 2014 QU414 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422118 2014 QB415 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422119 2014 QY416 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422120 2014 QJ417 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422121 2014 QH418 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422122 2014 QJ418 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422123 2014 QL418 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422124 2014 QY418 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422125 2014 QB419 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422126 2014 QT419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422127 2014 QA420 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422128 2014 QG421 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422129 2014 QT421 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
422130 2014 QA423 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
422131 2014 QD423 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422132 2014 QM423 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422133 2014 QX423 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422134 2014 QY423 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422135 2014 QF425 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422136 2014 QQ425 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422137 2014 QO426 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422138 2014 QH428 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422139 2014 QO430 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422140 2014 QY430 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422141 2014 QL432 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
422142 2014 QS432 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422143 2014 QU434 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
422144 2014 QV434 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422145 2014 QT437 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
422146 2014 QV437 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422147 2014 QK438 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422148 2014 QS438 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422149 2014 QV438 11/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
422150 2014 QE439 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422151 2014 QJ441 02/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
422152 2014 RD 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422153 2014 RW1 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
422154 2014 RA2 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422155 2014 RS2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422156 2014 RY2 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422157 2014 RF3 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422158 2014 RY4 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422159 2014 RK6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422160 2014 RP6 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422161 2014 RW6 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422162 2014 RX6 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
422163 2014 RB7 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422164 2014 RO7 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422165 2014 RM8 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422166 2014 RB9 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422167 2014 RU15 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422168 2014 RN16 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422169 2014 RT16 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422170 2014 RZ16 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
422171 2014 RZ18 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422172 2014 RA19 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422173 2014 RC19 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
422174 2014 RG19 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422175 2014 RJ19 23/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
422176 2014 RK20 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422177 2014 RS20 28/11/2003 Lvye Spacewatch 900 m MPC · JPL
422178 2014 RM21 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422179 2014 RZ21 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422180 2014 RA22 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422181 2014 RF22 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
422182 2014 RH22 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422183 2014 RY24 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422184 2014 RX26 19/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422185 2014 RY26 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
422186 2014 RR29 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
422187 2014 RT30 27/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
422188 2014 RB31 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
422189 2014 RE33 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422190 2014 RA34 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422191 2014 RB35 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422192 2014 RN38 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422193 2014 RS41 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422194 2014 RB42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422195 2014 RK42 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422196 2014 RZ42 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422197 2014 RT43 20/06/2002 La Palma S. Collander-Brown, A. Fitzsimmons 4,4 km MPC · JPL
422198 2014 RG44 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422199 2014 RX44 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
422200 2014 RC45 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422201 2009 WQ147 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422202 2014 RE45 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422203 2004 YW8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422204 2005 GL220 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422205 2003 TG44 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422206 2014 RR49 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422207 2014 RD50 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422208 2014 RJ50 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422209 2014 RR50 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422210 2014 RD53 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422211 2014 RR55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422212 2014 RX55 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422213 2014 RG56 30/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
422214 2014 RJ56 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422215 2014 RH60 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422216 2014 RY60 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
422217 2014 RZ60 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
422218 2014 RE61 27/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422219 2014 RH61 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
422220 2014 RJ61 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
422221 2014 RL61 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422222 2014 RV61 05/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422223 2014 RA62 23/03/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
422224 2014 RJ62 20/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
422225 2014 RL62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422226 2014 RM62 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
422227 2014 RO62 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
422228 2014 RP62 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422229 2014 RR62 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
422230 2014 RT62 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
422231 2014 RD63 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
422232 2014 RL63 17/07/2010 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
422233 2014 SA2 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
422234 2014 SP9 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422235 2014 SW9 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422236 2014 SD19 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422237 2014 SZ20 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
422238 2014 SN23 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422239 2014 SS30 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422240 2014 SR41 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422241 2014 SZ45 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422242 2014 SH46 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
422243 2014 SW46 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422244 2014 SX55 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422245 2014 SM59 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422246 2014 SC64 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422247 2014 SF68 07/08/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
422248 2014 SC76 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422249 2014 SC82 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422250 2014 SX87 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422251 2014 SU102 07/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
422252 2014 SK115 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422253 2014 SN125 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
422254 2014 SU125 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422255 2014 SY131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422256 2014 SD134 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422257 2014 SJ135 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422258 2014 SK135 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422259 2014 SQ135 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422260 2014 ST135 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
422261 2014 SJ141 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
422262 2014 SO141 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422263 2014 SJ144 12/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
422264 2014 SC147 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422265 2014 SS147 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
422266 2014 SL148 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422267 2014 ST148 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422268 2014 SG150 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
422269 2014 SM150 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
422270 2014 SH151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422271 2014 SQ151 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422272 2014 SB152 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422273 2014 SJ152 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422274 2014 SO152 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422275 2014 SP152 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422276 2014 SQ152 11/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
422277 2014 SW152 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422278 2014 SC153 25/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
422279 2014 SJ153 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
422280 2014 SL153 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422281 2014 SP154 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
422282 2014 SC155 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
422283 2014 SF155 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422284 2014 SH155 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
422285 2014 SJ155 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
422286 2014 ST155 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422287 2014 SV155 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
422288 2014 SE156 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422289 2014 SO156 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
422290 2014 SR156 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
422291 2014 SV157 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
422292 2014 SW157 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422293 2014 SF158 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422294 2014 SO158 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422295 2014 SQ158 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422296 2014 SX158 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
422297 2014 SB159 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422298 2014 SH159 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422299 2014 SJ159 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422300 2014 SX159 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422301 2007 EK120 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422302 2010 QX61 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
422303 2014 SC160 28/09/2003 Haleakala LINEAR 2,2 km MPC · JPL
422304 2004 TZ174 09/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422305 2005 UV234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422306 2014 SM160 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
422307 2014 SD161 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
422308 2014 SO161 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422309 2014 SH164 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
422310 2014 SJ164 02/10/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
422311 2014 SW164 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
422312 2014 SE172 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422313 2014 SF177 21/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
422314 2014 SD179 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
422315 2014 SG183 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
422316 2014 SS183 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422317 2014 SQ185 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422318 2014 SC189 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422319 2014 SK189 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422320 2014 SW191 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422321 2014 SJ195 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422322 2014 SL198 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422323 2014 SV199 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422324 2014 SM201 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
422325 2014 SA204 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422326 2014 SJ205 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422327 2014 SG207 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422328 2014 SB208 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422329 2014 SK209 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422330 2014 SG211 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422331 2014 SY214 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422332 2014 SA215 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422333 2014 SQ215 16/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
422334 2014 SS215 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
422335 2014 SA216 04/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
422336 2014 SX220 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422337 2014 SL221 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422338 2014 SM221 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422339 2014 SG222 09/03/2002 Kitt Peak NEAT 1,8 km MPC · JPL
422340 2014 SR222 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
422341 2014 SW222 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
422342 2014 SO223 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422343 2014 SY224 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422344 2014 SJ227 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422345 2014 SY227 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422346 2014 SB228 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422347 2014 SK228 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
422348 2014 SM228 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422349 2014 SN228 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422350 2014 SY228 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
422351 2014 SF229 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422352 2014 SG229 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422353 2014 SH229 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422354 2014 SK229 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422355 2014 SN229 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422356 2014 SQ229 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
422357 2014 SS229 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422358 2014 SW229 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422359 2014 SB230 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422360 2014 SU230 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422361 2014 SX232 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422362 2014 SY232 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422363 2014 SB233 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422364 2014 SM240 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
422365 2014 SX241 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422366 2014 SX242 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422367 2014 SK245 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422368 2014 SP249 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
422369 2014 SG250 25/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422370 2014 SN250 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422371 2014 SC251 01/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
422372 2014 SP256 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422373 2014 SW256 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
422374 2014 SB257 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422375 2014 SB258 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422376 2014 SE258 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422377 2014 SF258 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
422378 2014 SF262 12/10/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
422379 2014 SZ262 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422380 2014 SB263 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
422381 2014 SO263 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
422382 2014 SZ263 28/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422383 2014 SH264 28/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
422384 2014 SJ264 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422385 2014 SL264 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
422386 2014 SN265 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422387 2014 SQ265 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
422388 2014 SJ266 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
422389 2014 SC267 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
422390 2014 SR276 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422391 2014 SD278 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422392 2014 SH278 18/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422393 2014 SJ278 10/09/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
422394 2014 SV278 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422395 2014 SC279 09/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
422396 2014 SD279 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422397 2014 SE279 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422398 2014 SF279 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 860 m MPC · JPL
422399 2014 SG279 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422400 2014 SU279 09/08/2010 XuYi PMO NEO 760 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422401 2014 SV279 15/08/2002 Kitt Peak LONEOS 4,6 km MPC · JPL
422402 2002 CQ118 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422403 2011 BQ117 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422404 2006 KH30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422405 2003 UB20 22/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422406 2014 SS280 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422407 2014 SV280 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
422408 2014 SX280 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
422409 2014 SC281 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
422410 2014 SM281 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422411 2014 ST281 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
422412 2014 SE282 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
422413 2014 SJ282 17/09/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
422414 2014 SL282 02/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
422415 2014 SR282 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422416 2014 SV282 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,4 km MPC · JPL
422417 2014 SA283 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
422418 2014 SC283 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422419 2014 SN283 24/08/2003 Bergisch Gladbach M. W. Buie 750 m MPC · JPL
422420 2014 SU284 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422421 2014 SZ285 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422422 2014 SJ286 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422423 2014 SN286 29/08/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
422424 2014 SU286 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422425 2014 SZ286 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
422426 2014 SF287 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
422427 2014 SM287 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422428 2014 SU287 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422429 2014 SC288 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422430 2014 SH288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422431 2014 SJ289 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422432 2014 SY290 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
422433 2014 SF292 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422434 2014 SP296 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422435 2014 SQ299 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422436 2014 SF300 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422437 2014 SM300 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422438 2014 SW300 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
422439 2014 SA301 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422440 2014 SN301 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422441 2014 SU301 09/04/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422442 2014 SV301 20/08/2003 Barred Owl NEAT 820 m MPC · JPL
422443 2014 SL304 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422444 2014 SM304 10/05/2008 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
422445 2014 SQ305 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
422446 2014 SR305 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422447 2014 SY305 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422448 2014 SF306 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
422449 2014 ST306 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
422450 2014 SM307 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
422451 2014 SG309 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422452 2014 SM309 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
422453 2014 SQ309 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422454 2014 SD311 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422455 2014 SF312 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422456 2014 SS312 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422457 2014 SH313 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
422458 2014 SJ313 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
422459 2014 SL313 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422460 2014 SO313 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422461 2014 SV313 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
422462 2014 SW313 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422463 2014 SA315 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
422464 2014 SK315 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
422465 2014 SL316 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422466 2014 SB317 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
422467 2014 SS317 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422468 2014 SB318 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
422469 2014 ST318 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
422470 2014 SA319 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
422471 2014 SR319 01/09/2010 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
422472 2014 SZ319 23/03/2001 Kitt Peak B. Gladman 780 m MPC · JPL
422473 2014 SP320 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422474 2014 SR325 20/10/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
422475 2014 ST325 20/09/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
422476 2014 SE326 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
422477 2014 SG326 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422478 2014 SE328 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422479 2014 SC329 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
422480 2014 SR329 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422481 2014 SE330 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422482 2014 SH330 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
422483 2014 SW330 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422484 2014 SN332 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
422485 2014 SB336 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
422486 2014 SF336 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422487 2014 SJ337 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422488 2014 SR337 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
422489 2014 SW337 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
422490 2014 SM338 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
422491 2014 SA339 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422492 2014 SR341 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
422493 2014 SO342 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422494 2014 SV342 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422495 2014 SB345 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422496 2014 SZ345 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422497 2014 TJ 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
422498 2014 TY 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
422499 2014 TF1 30/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
422500 2014 TH2 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422501 2009 WH43 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
422502 2010 PV21 04/08/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
422503 2008 CD4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
422504 2010 EZ143 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422505 2014 TX3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422506 2014 TY3 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422507 2014 TD4 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422508 2014 TK5 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422509 2014 TP5 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422510 2014 TQ5 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422511 2014 TT5 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
422512 2014 TA6 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422513 2014 TO6 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422514 2014 TP6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422515 2014 TM7 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
422516 2014 TX7 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
422517 2014 TD8 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422518 2014 TK8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
422519 2014 TN8 28/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
422520 2014 TG9 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422521 2014 TN9 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422522 2014 TP9 28/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
422523 2014 TW10 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
422524 2014 TZ10 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422525 2014 TL11 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
422526 2014 TE12 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
422527 2014 TB13 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422528 2014 TX18 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422529 2014 TY18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422530 2014 TO19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
422531 2014 TS19 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422532 2014 TV19 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422533 2014 TF20 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422534 2014 TM20 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
422535 2014 TT20 07/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422536 2014 TG21 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422537 2014 TH23 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422538 2014 TU23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422539 2014 TC24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
422540 2014 TK26 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422541 2014 TR26 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
422542 2014 TZ26 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422543 2014 TM27 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422544 2014 TL28 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422545 2014 TM29 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422546 2014 TP29 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422547 2014 TY29 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422548 2014 TA30 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422549 2014 TG30 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
422550 2014 TH32 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422551 2014 TC33 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422552 2014 TX33 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422553 2014 TY35 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422554 2014 TV36 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422555 2014 TX36 12/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
422556 2014 TY36 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
422557 2014 TZ36 13/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
422558 2014 TB37 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422559 2014 TZ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422560 2014 TY38 16/08/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
422561 2014 TH39 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
422562 2014 TD40 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422563 2014 TK40 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422564 2014 TR40 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422565 2014 TU40 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422566 2014 TB43 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422567 2014 TE45 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
422568 2014 TT47 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422569 2014 TV47 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422570 2014 TA49 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422571 2014 TB49 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422572 2014 TC49 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422573 2014 TT53 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422574 2014 TX53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422575 2014 TC54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
422576 2014 TL54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422577 2014 TM54 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
422578 2014 TE56 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422579 2014 TQ56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422580 2014 TB57 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
422581 2014 TC57 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422582 2014 TH57 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422583 2014 TK58 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422584 2014 TY58 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422585 2014 TL59 11/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
422586 2014 TN59 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
422587 2014 TG62 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422588 2014 TY62 10/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
422589 2014 TZ62 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
422590 2014 TF65 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
422591 2014 TS65 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
422592 2014 TH67 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422593 2014 TG68 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422594 2014 TM68 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422595 2014 TT68 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422596 2014 TS69 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422597 2014 TT69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422598 2014 TY69 09/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
422599 2014 TZ69 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422600 2014 TA70 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422601 2006 EL60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422602 1999 XE218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422603 2001 AR2 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422604 2014 TQ71 19/10/2003 Kitt Peak SDSS 860 m MPC · JPL
422605 2014 TX71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
422606 2014 TY71 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
422607 2014 TG74 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422608 2014 TL74 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422609 2014 TR74 21/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
422610 2014 TY74 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422611 2014 TB82 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
422612 2014 TS82 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
422613 2014 UA2 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422614 2014 UZ2 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
422615 2014 UK4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422616 2014 UN6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422617 2014 UH10 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422618 2014 UJ10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
422619 2014 UW10 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
422620 2014 UV12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
422621 2014 UE13 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422622 2014 UD15 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
422623 2014 UR19 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422624 2014 UY20 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
422625 2014 UZ24 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
422626 2014 UD28 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
422627 2014 UD40 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422628 2014 UV102 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422629 2014 UK116 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
422630 2036 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
422631 4165 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
422632 6510 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
422633 1349 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
422634 2401 T-3 12/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
422635 2604 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
422636 3375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
422637 1985 WA 16/11/1985 Palomar C. S. Shoemaker AMO 890 m MPC · JPL
422638 1994 CB 03/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 190 m MPC · JPL
422639 1995 SQ9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422640 1995 SF14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422641 1995 SC15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422642 1995 SG29 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422643 1995 SA31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422644 1995 SK59 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422645 1995 UB56 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422646 1996 RW13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422647 1996 RC15 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422648 1996 VW6 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422649 1996 VS22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422650 1996 VC32 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422651 1997 CR3 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422652 1997 CB25 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422653 1997 PO 01/08/1997 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
422654 1997 WS29 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
422655 1997 YW12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422656 1998 DL 18/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 4,4 km MPC · JPL
422657 1998 HN 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422658 1998 KC11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422659 1998 LD 03/06/1998 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
422660 1998 TM22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422661 1998 VA41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422662 1999 JZ107 12/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422663 1999 RQ220 05/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
422664 1999 TP14 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 980 m MPC · JPL
422665 1999 TT39 03/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
422666 1999 TK233 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422667 1999 TB289 10/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422668 1999 UM28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422669 1999 UF43 28/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
422670 1999 UF60 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422671 1999 VA77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422672 1999 VZ99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422673 1999 VF117 21/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422674 1999 VQ119 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422675 1999 VS130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422676 1999 VC136 09/11/1999 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
422677 1999 VW181 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422678 1999 VP215 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422679 1999 VU225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422680 1999 WG16 09/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422681 1999 WP17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422682 1999 WM25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422683 1999 XB15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422684 1999 XB146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422685 1999 XK148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
422686 2000 AC6 04/01/2000 Socorro LINEAR ATE · 180 m MPC · JPL
422687 2000 AR252 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422688 2000 BC20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422689 2000 CK68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422690 2000 FS51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422691 2000 GA 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422692 2000 GW51 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422693 2000 GP144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422694 2000 HD94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
422695 2000 JZ82 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422696 2000 KB40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422697 2000 OG9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
422698 2000 OW56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
422699 2000 PD3 01/08/2000 Socorro LINEAR APO 620 m MPC · JPL
422700 2000 QB35 27/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422701 2000 QJ87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
422702 2000 SN9 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
422703 2000 SG24 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
422704 2000 SH42 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422705 2000 SQ52 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422706 2000 SP105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422707 2000 SX128 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422708 2000 SS132 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422709 2000 SK207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422710 2000 SX240 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422711 2000 SR325 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
422712 2000 SY332 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422713 2000 TO13 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422714 2000 UB13 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422715 2000 WE6 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422716 2000 WA106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
422717 2000 YA28 28/12/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
422718 2000 YG122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422719 2001 AU1 02/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
422720 2001 BG42 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422721 2001 DC3 16/02/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422722 2001 DP35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422723 2001 ER9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
422724 2001 FK58 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
422725 2001 FM89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
422726 2001 FX140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
422727 2001 FN147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
422728 2001 FD168 20/03/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
422729 2001 NC15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
422730 2001 QL53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422731 2001 QH100 18/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422732 2001 QC210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
422733 2001 QU229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
422734 2001 RY7 08/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422735 2001 RN88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
422736 2001 RP118 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422737 2001 RF136 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422738 2001 SO39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422739 2001 SP49 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
422740 2001 SV89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422741 2001 SS98 20/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
422742 2001 SO103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
422743 2001 SU111 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422744 2001 SZ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
422745 2001 SV193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422746 2001 SA194 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422747 2001 SJ203 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422748 2001 SN204 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
422749 2001 SY222 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
422750 2001 SP257 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422751 2001 SU267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
422752 2001 SD277 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
422753 2001 SA290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422754 2001 SY308 22/09/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
422755 2001 ST318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422756 2001 SP322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422757 2001 TL7 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422758 2001 TU116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
422759 2001 TR154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422760 2001 TC159 11/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422761 2001 TP183 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422762 2001 TG246 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
422763 2001 TX255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
422764 2001 UD9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422765 2001 UP22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422766 2001 UJ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422767 2001 UO58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422768 2001 UB94 19/10/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
422769 2001 UZ112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422770 2001 UW115 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422771 2001 UZ124 22/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422772 2001 UA183 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422773 2001 UZ186 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422774 2001 UB193 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
422775 2001 UK200 19/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422776 2001 UC205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
422777 2001 UU227 19/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
422778 2001 VU23 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
422779 2001 VX55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
422780 2001 VQ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422781 2001 VU82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422782 2001 VL84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422783 2001 VP104 12/11/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
422784 2001 VG119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422785 2001 VW124 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422786 2001 VH132 12/11/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
422787 2001 WS1 17/11/2001 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
422788 2001 WA17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422789 2001 WC17 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422790 2001 WG26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422791 2001 WR42 18/11/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
422792 2001 WM43 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422793 2001 WW59 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422794 2001 XH7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422795 2001 XM8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422796 2001 XL54 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
422797 2001 XX75 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
422798 2001 XT125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422799 2001 XA127 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
422800 2001 XT191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422801 2001 XH207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422802 2001 XM222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
422803 2001 XF242 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422804 2001 XF266 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422805 2001 YY12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
422806 2001 YV13 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422807 2001 YF37 18/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
422808 2001 YP58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422809 2001 YF88 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422810 2001 YZ115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422811 2001 YQ137 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422812 2002 AB33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422813 2002 AT94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422814 2002 AA138 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422815 2002 AD141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422816 2002 AS184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
422817 2002 AY189 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422818 2002 AG202 12/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422819 2002 BH20 21/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422820 2002 CP 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
422821 2002 CT9 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422822 2002 CG21 13/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
422823 2002 CN30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422824 2002 CH58 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422825 2002 CR96 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
422826 2002 CA112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422827 2002 CE127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422828 2002 CL136 08/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
422829 2002 CT150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422830 2002 CH191 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422831 2002 CZ237 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422832 2002 CP263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
422833 2002 CB281 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
422834 2002 CJ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422835 2002 CY300 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422836 2002 DL15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422837 2002 DB21 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422838 2002 EL2 09/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
422839 2002 ET48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
422840 2002 EC56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422841 2002 EG86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422842 2002 EH125 11/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422843 2002 EZ143 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422844 2002 EZ145 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422845 2002 GX23 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422846 2002 GL72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
422847 2002 GK111 10/04/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
422848 2002 GU143 09/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422849 2002 GO182 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
422850 2002 GQ184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422851 2002 GO186 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422852 2002 JC14 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422853 2002 JU44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422854 2002 JO121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422855 2002 JO137 09/05/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422856 2002 LX10 05/06/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422857 2002 LW30 03/06/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422858 2002 NJ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422859 2002 NU68 14/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422860 2002 OT33 21/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422861 2002 PC30 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
422862 2002 PE35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
422863 2002 PE77 11/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
422864 2002 PZ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422865 2002 PY105 12/08/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
422866 2002 PG130 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422867 2002 PX139 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422868 2002 PC160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
422869 2002 PW161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 790 m MPC · JPL
422870 2002 PQ168 08/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
422871 2002 PY169 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422872 2002 PF181 15/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
422873 2002 PU186 11/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422874 2002 QL13 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
422875 2002 QU17 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422876 2002 QJ20 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422877 2002 QL24 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422878 2002 QP30 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422879 2002 QN31 29/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
422880 2002 QH39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422881 2002 QX52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 720 m MPC · JPL
422882 2002 QF54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 690 m MPC · JPL
422883 2002 QA62 17/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
422884 2002 QJ71 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422885 2002 QW76 19/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422886 2002 QR83 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422887 2002 QS86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422888 2002 QA98 18/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
422889 2002 QT101 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
422890 2002 QD111 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
422891 2002 QO120 30/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
422892 2002 QO145 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422893 2002 RH10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
422894 2002 RW35 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422895 2002 RK36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
422896 2002 RJ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
422897 2002 RZ70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422898 2002 RX113 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422899 2002 RD119 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422900 2002 RY141 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422901 2002 RY145 11/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422902 2002 RH155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422903 2002 RF157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422904 2002 RW163 12/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422905 2002 RN185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
422906 2002 RH189 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
422907 2002 RZ191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422908 2002 RQ204 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422909 2002 RV213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
422910 2002 RR239 14/09/2002 Palomar R. Matson 820 m MPC · JPL
422911 2002 RC244 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422912 2002 RE248 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
422913 2002 RE260 15/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422914 2002 RJ273 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422915 2002 RO274 04/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422916 2002 RT275 14/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
422917 2002 ST5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
422918 2002 SC16 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
422919 2002 SD22 26/09/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
422920 2002 SF65 17/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422921 2002 TA107 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
422922 2002 TS123 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
422923 2002 TZ128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422924 2002 TU144 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422925 2002 TM165 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422926 2002 TP173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
422927 2002 TF191 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
422928 2002 TA229 07/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
422929 2002 TA230 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422930 2002 TQ243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422931 2002 TP244 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
422932 2002 TU267 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
422933 2002 TB273 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
422934 2002 TQ306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
422935 2002 TS309 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
422936 2002 TW310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
422937 2002 TG311 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
422938 2002 TB312 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
422939 2002 TL315 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
422940 2002 TJ346 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
422941 2002 TL347 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
422942 2002 TM359 10/10/2002 Apache Point SDSS 580 m MPC · JPL
422943 2002 TO363 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
422944 2002 TA371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
422945 2002 TO371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
422946 2002 TQ378 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422947 2002 UC58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
422948 2002 UA61 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
422949 2002 UL77 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
422950 2002 VS15 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422951 2002 VA58 06/11/2002 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
422952 2002 VO121 13/11/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
422953 2002 VY137 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
422954 2002 WA3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
422955 2002 WZ4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422956 2002 WT7 24/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422957 2002 WZ20 24/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
422958 2002 WW25 16/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
422959 2003 AY49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
422960 2003 BP9 26/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
422961 2003 BN38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
422962 2003 BB77 29/01/2003 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
422963 2003 CW5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422964 2003 CJ14 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422965 2003 EK56 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422966 2003 EL57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
422967 2003 FN49 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
422968 2003 FN110 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422969 2003 FF132 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
422970 2003 GM18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
422971 2003 GH39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422972 2003 GY47 08/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422973 2003 GQ56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422974 2003 HT49 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
422975 2003 HF58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422976 2003 KQ6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422977 2003 MV7 29/06/2003 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
422978 2003 OR23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
422979 2003 PX10 04/08/2003 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 32418| 2,9 km MPC · JPL
422980 2003 QB29 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422981 2003 QN81 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
422982 2003 QE102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422983 2003 RC1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422984 2003 RU16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
422985 2003 RG25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
422986 2003 SV3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422987 2003 SJ29 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422988 2003 SE41 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422989 2003 SK50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422990 2003 SS86 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
422991 2003 SO92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
422992 2003 SF105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422993 2003 SN105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422994 2003 SB122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
422995 2003 SQ137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
422996 2003 SS177 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
422997 2003 SH188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
422998 2003 SG211 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
422999 2003 SB243 28/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
423000 2003 SC243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001