Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/264001–265000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264001 2009 OV6 21/07/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
264002 2009 OU8 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
264003 2009 OC9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
264004 2009 OO10 26/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
264005 2009 OA11 28/07/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264006 2009 OC15 28/07/2009 Sierra Stars R. Matson 3,4 km MPC · JPL
264007 2009 OY17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
264008 2009 OM19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264009 2009 OM24 19/07/2009 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
264010 2009 PB2 15/08/2009 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
264011 2009 PP2 13/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
264012 2009 PJ5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
264013 2009 PX5 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264014 2009 PY6 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264015 2009 PS7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264016 2009 PU9 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
264017 2009 PF14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264018 2009 PL18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
264019 2009 PR19 02/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
264020 Stuttgart 2009 QS1 17/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
264021 2009 QB2 17/08/2009 Vicques M. Ory 5,1 km MPC · JPL
264022 2009 QD2 16/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
264023 2009 QA8 19/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
264024 2009 QB8 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264025 2009 QF9 21/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 970 m MPC · JPL
264026 2009 QO11 22/08/2009 Sandlot G. Hug 2,1 km MPC · JPL
264027 2009 QN12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264028 2009 QV13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
264029 2009 QB22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264030 2009 QX25 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264031 2009 QV30 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
264032 2009 QX31 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
264033 Boris-Mikhail 264033|Boris-Mikhail}} 26/08/2009 Plana F. Fratev 1,3 km MPC · JPL
264034 2009 QX39 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 7,0 km MPC · JPL
264035 2009 QB41 26/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
264036 2009 QZ51 22/08/2009 Tiki N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
264037 2009 QO52 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
264038 2009 QG55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
264039 2009 QO58 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264040 2009 QZ59 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264041 2009 RB3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
264042 2009 RU4 14/09/2009 Mayhill A. Lowe 840 m MPC · JPL
264043 2009 RV6 10/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264044 2009 RD20 14/09/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
264045 Heinerklinkrad 2009 RC26 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 3,5 km MPC · JPL
264046 2009 RS29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264047 2009 RO30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
264048 2009 RX33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
264049 2009 RX49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
264050 2009 RJ52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264051 2009 RD54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
264052 2009 RZ58 15/09/2009 LightBuckets LightBuckets Obs. 3,4 km MPC · JPL
264053 2009 RY62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
264054 2009 RK70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264055 2009 SY5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
264056 2009 SN18 19/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
264057 2009 SA26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
264058 2009 SP31 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264059 2009 SP39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
264060 2009 SO75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264061 Vitebsk 2009 SY100 23/09/2009 Tzec Maun V. Nevski 4,8 km MPC · JPL
264062 2009 SX101 23/09/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
264063 2009 SE107 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
264064 2009 SS115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264065 2009 SN136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
264066 2009 SR136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264067 2009 SH139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264068 2009 SQ148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 12 km MPC · JPL
264069 2009 SD150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264070 2009 SP153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264071 2009 SW159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
264072 2009 ST169 26/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
264073 2009 SA184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264074 2009 SF185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
264075 2009 ST185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
264076 2009 SM198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264077 Dluzhnevskaya 2009 SH215 24/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,9 km MPC · JPL
264078 2009 SZ215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
264079 2009 SK230 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
264080 2009 SN234 16/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
264081 2009 SP238 16/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
264082 2009 SO240 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
264083 2009 SM246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
264084 2009 SN246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264085 2009 SF247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
264086 2009 SN249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264087 2009 SL252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264088 2009 SL255 16/09/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
264089 2009 SJ256 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
264090 2009 SL273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264091 2009 SR282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264092 2009 SM284 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
264093 2009 SK286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264094 2009 SS287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
264095 2009 SX288 25/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
264096 2009 SC292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264097 2009 SK294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
264098 2009 SB297 28/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
264099 2009 SY299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
264100 2009 SO301 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264101 2009 SN302 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264102 2009 SE305 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
264103 2009 SF306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
264104 2009 SA311 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264105 2009 SK329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264106 2009 SY330 19/09/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
264107 2009 SZ337 28/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
264108 2009 SH338 24/09/2009 Hibiscus N. Teamo 4,4 km MPC · JPL
264109 2009 SK339 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
264110 2009 SL339 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
264111 2009 SY340 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
264112 2009 SZ345 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264113 2009 SA351 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
264114 2009 SK353 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264115 2009 SR354 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
264116 2009 SV355 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
264117 2009 SX362 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264118 2009 SX363 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264119 2009 TT7 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 15 km MPC · JPL
264120 2009 TJ10 14/10/2009 Nazaret G. Muler 12 km MPC · JPL
264121 2009 TD16 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
264122 2009 TD22 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
264123 2009 TG33 18/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
264124 2009 TZ33 09/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
264125 2009 TE35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
264126 2009 TY38 15/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
264127 2009 TN39 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
264128 2009 TH40 15/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
264129 2009 TP40 15/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
264130 2009 TK46 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
264131 Bornim 2009 UQ4 19/10/2009 Inastars B. Thinius 1,2 km MPC · JPL
264132 2009 UC5 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
264133 2009 UX15 17/10/2009 La Cañada J. Lacruz 13 km MPC · JPL
264134 2009 UZ21 16/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
264135 2009 UX50 22/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
264136 2009 UE62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
264137 2009 UP71 22/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
264138 2009 UX77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
264139 2009 UP78 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
264140 2009 UD87 24/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
264141 2009 UG87 24/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
264142 2009 UV88 22/10/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
264143 2009 UO90 16/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
264144 2009 UJ91 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
264145 2009 UY97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
264146 2009 UU98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
264147 2009 UF132 16/10/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
264148 2009 UD137 27/10/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
264149 2009 UD141 26/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
264150 Dolops 2009 VT24 10/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 10 km MPC · JPL
264151 2009 VE76 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
264152 2009 VC78 09/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
264153 2009 VH80 11/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
264154 2009 VA107 08/11/2009 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
264155 2009 VJ109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
264156 2009 WV5 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 15 km MPC · JPL
264157 2009 YM 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
264158 2010 AJ22 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264159 2010 AS29 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264160 2010 AJ32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264161 2010 AA100 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
264162 2010 AL102 12/01/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
264163 2010 AO103 12/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
264164 2010 AV106 12/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
264165 Poehler 2010 AP120 14/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
264166 2010 AA123 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
264167 2010 BB65 21/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
264168 2010 CW19 14/02/2010 Desert Moon B. L. Stevens 2,9 km MPC · JPL
264169 2010 CW55 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264170 2010 CE78 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264171 2010 CF106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
264172 2010 CE122 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
264173 2010 CQ127 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
264174 2010 CR149 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264175 2010 DG20 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
264176 2010 DA35 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
264177 2010 DF46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
264178 2010 ED30 05/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
264179 2010 ED38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
264180 2010 EF42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
264181 2010 ET60 13/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
264182 2010 EQ77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264183 2010 EQ104 12/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
264184 2010 EV120 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
264185 2010 EU126 15/03/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
264186 2010 EP135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
264187 2010 FB12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264188 2010 FV15 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264189 2010 FV55 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
264190 2010 FY93 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
264191 2010 GA27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264192 2010 GQ97 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264193 2010 GL125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264194 2010 GN130 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
264195 2010 HX66 26/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
264196 2010 JP40 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 5,4 km MPC · JPL
264197 2010 JL73 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
264198 2010 JY116 07/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
264199 2010 LV45 08/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
264200 2010 MZ52 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264201 2010 NO9 04/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
264202 2010 NS20 19/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
264203 2010 NH51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
264204 2010 NQ53 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264205 2010 OK52 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264206 2010 OM68 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264207 2010 OO118 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
264208 2010 OC126 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
264209 2010 PD5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264210 2010 PF22 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264211 2010 PU35 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
264212 2010 PF37 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
264213 2010 RM39 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264214 2010 RZ47 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264215 2010 RP51 20/11/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
264216 2010 RZ51 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264217 2010 RB52 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264218 2010 RU52 01/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264219 2010 RV63 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
264220 2010 RX69 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264221 2010 RF75 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
264222 2010 RJ97 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
264223 2010 RC106 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
264224 2010 RL123 04/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
264225 2010 RH145 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264226 2010 RT153 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
264227 2010 RM154 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
264228 2010 RS166 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
264229 2010 SP6 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264230 2010 SP10 31/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264231 2010 SR19 07/11/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
264232 2010 SR31 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264233 2010 SB34 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264234 2010 SF36 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
264235 2010 TT6 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
264236 2010 TG13 19/05/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264237 2010 TZ18 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264238 2010 TX47 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
264239 2010 TP72 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
264240 2010 TZ79 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264241 2010 TZ115 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264242 2010 TO131 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264243 2010 UH5 09/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264244 2010 UA29 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
264245 2010 UQ55 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
264246 2010 UP58 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
264247 2010 VD129 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
264248 2176 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
264249 4539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
264250 1447 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
264251 3301 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
264252 4205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
264253 1104 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
264254 2259 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 840 m MPC · JPL
264255 2323 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
264256 3031 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
264257 4114 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
264258 4232 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
264259 1979 MC4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
264260 1993 FV35 19/03/1993 La Silla UESAC 910 m MPC · JPL
264261 1994 EE5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
264262 1994 PF4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
264263 1994 YS3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
264264 1995 CB5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
264265 1995 GW1 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264266 1995 HW2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264267 1995 SC33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264268 1995 UE18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264269 1995 UJ40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264270 1995 UX51 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
264271 1995 US80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264272 1995 VJ6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
264273 1995 VF16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264274 1996 JG11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
264275 1996 YF1 27/12/1996 Modra Modra Obs. 1,1 km MPC · JPL
264276 1997 LM5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264277 1997 NN3 05/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264278 1997 SO19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264279 1997 SK30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264280 1997 WM14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264281 1998 DO31 23/02/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
264282 1998 FE63 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264283 1998 FG137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264284 1998 GP8 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264285 1998 QM 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264286 1998 QN5 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264287 1998 QT99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
264288 1998 RY45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264289 1998 SG6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
264290 1998 SD27 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
264291 1998 SD37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264292 1998 SA38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264293 1998 ST96 26/09/1998 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
264294 1998 TH10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
264295 1998 TY11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264296 1998 TR20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264297 1998 VK34 10/11/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
264298 1998 WR7 16/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
264299 1998 XE20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264300 1998 YF15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264301 1999 AW29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
264302 1999 CG51 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264303 1999 FQ63 20/03/1999 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
264304 1999 FQ78 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
264305 1999 KF12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264306 1999 LW12 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264307 1999 LE29 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
264308 1999 NA5 13/07/1999 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
264309 1999 RW12 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264310 1999 RH95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264311 1999 RS157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264312 1999 RY168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264313 1999 TR23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
264314 1999 TZ69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264315 1999 TK84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
264316 1999 TS117 04/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
264317 1999 TY134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264318 1999 TU145 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
264319 1999 TD155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264320 1999 TS156 08/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264321 1999 TT209 14/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264322 1999 TZ249 09/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
264323 1999 TP263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
264324 1999 TW266 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264325 1999 TW283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264326 1999 TP286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264327 1999 TU301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264328 1999 UA21 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
264329 1999 UN21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
264330 1999 UB37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
264331 1999 UG47 29/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
264332 1999 VJ61 04/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
264333 1999 VE101 09/11/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
264334 1999 VT116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264335 1999 VD139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
264336 1999 VV139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264337 1999 VN141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
264338 1999 VZ151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
264339 1999 VR163 14/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
264340 1999 XE15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264341 1999 XF17 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264342 1999 XN49 07/12/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
264343 1999 XQ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264344 1999 XT56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264345 1999 XN59 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264346 1999 XE106 11/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
264347 1999 XZ135 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264348 1999 XJ137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
264349 1999 XH148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
264350 1999 XV232 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264351 1999 XY233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264352 1999 XF235 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
264353 1999 YR7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264354 2000 AJ20 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264355 2000 AN28 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
264356 2000 AB45 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
264357 2000 AZ93 07/01/2000 Socorro LINEAR 110 m MPC · JPL
264358 2000 AY133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264359 2000 AC211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
264360 2000 AL236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264361 2000 BV5 27/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264362 2000 BA25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264363 2000 BE42 31/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
264364 2000 CC56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264365 2000 CH79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264366 2000 CA99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
264367 2000 CZ104 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
264368 2000 CZ109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
264369 2000 CH132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264370 2000 DZ8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264371 2000 DO9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
264372 2000 DK10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
264373 2000 DO16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264374 2000 DC23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264375 2000 DG30 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
264376 2000 DE31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264377 2000 DQ32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264378 2000 DP43 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264379 2000 DY47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264380 2000 DQ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264381 2000 DB52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264382 2000 DW62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
264383 2000 DN69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264384 2000 DC77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264385 2000 DR85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264386 2000 DH87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264387 2000 DR89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
264388 2000 DY89 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264389 2000 DF91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
264390 2000 DQ91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
264391 2000 EM2 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264392 2000 EZ8 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264393 2000 ET9 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
264394 2000 EW21 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264395 2000 EZ26 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264396 2000 EP52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264397 2000 EB100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264398 2000 EY115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
264399 2000 EP133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264400 2000 EH138 11/03/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264401 2000 EK200 01/03/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
264402 2000 FG14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
264403 2000 FZ57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264404 2000 FU70 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264405 2000 GX1 04/04/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264406 2000 GJ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264407 2000 GG25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264408 2000 GL48 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264409 2000 GM115 08/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
264410 2000 GC120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
264411 2000 HK74 30/04/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
264412 2000 JS34 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
264413 2000 LU28 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
264414 2000 OW2 29/07/2000 Lake Tekapo Mount John Obs. 3,2 km MPC · JPL
264415 2000 PR10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264416 2000 PZ17 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264417 2000 QQ48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264418 2000 QR94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264419 2000 QM162 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264420 2000 QY165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264421 2000 QF204 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264422 2000 QX219 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264423 2000 QA231 31/08/2000 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
264424 2000 RE 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264425 2000 RU28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264426 2000 RY74 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264427 2000 RE85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
264428 2000 RX89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264429 2000 SE15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264430 2000 SW46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
264431 2000 SP74 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264432 2000 ST96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264433 2000 SN140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264434 2000 SH164 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264435 2000 SG166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264436 2000 SY167 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264437 2000 SM200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264438 2000 SO214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264439 2000 SA231 28/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264440 2000 SW256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264441 2000 SR286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264442 2000 SP289 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264443 2000 SC316 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264444 2000 SP320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
264445 2000 SW371 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
264446 2000 SZ371 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
264447 2000 TK26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264448 2000 TT29 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264449 2000 UB17 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264450 2000 UV56 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264451 2000 UP82 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264452 2000 UJ98 25/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
264453 2000 VD9 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264454 2000 WW13 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264455 2000 WL26 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264456 2000 YW88 30/12/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
264457 2000 YW120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264458 2001 AT32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264459 2001 CP34 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264460 2001 CY37 15/02/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
264461 2001 CY48 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264462 2001 DH7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
264463 2001 DF42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264464 2001 DF55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
264465 2001 DC96 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264466 2001 DX103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
264467 2001 FL58 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
264468 2001 FY85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 1,0 km MPC · JPL
264469 2001 FJ115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
264470 2001 FL121 23/03/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
264471 2001 FR140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
264472 2001 FL179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
264473 2001 FU202 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,5 km MPC · JPL
264474 Rogerclark 2001 FH212 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 3,1 km MPC · JPL
264475 2001 GV5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264476 Aepic 2001 HP 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 720 m MPC · JPL
264477 2001 KH16 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
264478 2001 KB19 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264479 2001 MK21 27/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
264480 2001 ND14 14/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264481 2001 OU15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264482 2001 OZ30 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264483 2001 OZ37 20/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264484 2001 OE40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264485 2001 OW49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264486 2001 OK83 27/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
264487 2001 OA101 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
264488 2001 PE 01/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264489 2001 PH31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264490 2001 PV32 10/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
264491 2001 PL44 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
264492 2001 PZ48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
264493 2001 PS50 15/08/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,0 km MPC · JPL
264494 2001 QU1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264495 2001 QB10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264496 2001 QQ33 16/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264497 2001 QO36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264498 2001 QZ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264499 2001 QX54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264500 2001 QB62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264501 2001 QG91 22/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264502 2001 QT118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264503 2001 QG135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264504 2001 QK135 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264505 2001 QC155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
264506 2001 QQ163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
264507 2001 QR172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264508 2001 QV176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
264509 2001 QU211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264510 2001 QH216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
264511 2001 QU217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264512 2001 QM218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264513 2001 QT227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264514 2001 QL249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264515 2001 QS252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264516 2001 QO254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
264517 2001 QL268 20/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264518 2001 QY272 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264519 2001 QY281 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264520 2001 RG10 10/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
264521 2001 RB13 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264522 2001 RP14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264523 2001 RX40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264524 2001 RC52 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
264525 2001 RA60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264526 2001 RG61 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264527 2001 RX79 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264528 2001 RG96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264529 2001 RP111 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264530 2001 RV112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264531 2001 RH117 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264532 2001 RR137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264533 2001 RO138 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264534 2001 RM154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
264535 2001 RR155 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264536 2001 SR 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
264537 2001 SW3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264538 2001 SS8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264539 2001 SR12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264540 2001 SJ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264541 2001 SK35 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264542 2001 SE58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264543 2001 SR72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264544 2001 SR119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264545 2001 SQ123 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264546 2001 SA168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264547 2001 SX174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264548 2001 SR178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264549 2001 SP204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264550 2001 SR224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264551 2001 SV224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264552 2001 SL229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264553 2001 SM237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264554 2001 SR254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264555 2001 SR258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264556 2001 SG268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
264557 2001 SU298 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264558 2001 SM305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264559 2001 SV308 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264560 2001 SP315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264561 2001 SV354 25/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
264562 2001 TH2 06/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
264563 2001 TN10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264564 2001 TS21 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264565 2001 TR29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264566 2001 TG32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264567 2001 TM33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264568 2001 TK37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264569 2001 TZ65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264570 2001 TV70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264571 2001 TY72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264572 2001 TD73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264573 2001 TG92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264574 2001 TK93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264575 2001 TE104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
264576 2001 TV118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264577 2001 TA120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264578 2001 TX120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264579 2001 TU123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
264580 2001 TQ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
264581 2001 TV159 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
264582 2001 TY159 13/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264583 2001 TK161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264584 2001 TD164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264585 2001 TR167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264586 2001 TV180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264587 2001 TF189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264588 2001 TY190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264589 2001 TZ195 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
264590 2001 TR212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
264591 2001 TE214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
264592 2001 TL233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
264593 2001 TW236 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264594 2001 UM1 19/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
264595 2001 UX13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
264596 2001 UV27 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264597 2001 UY28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264598 2001 UD60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264599 2001 US60 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264600 2001 UZ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264601 2001 UG65 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264602 2001 UF75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264603 2001 UD86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264604 2001 UZ92 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264605 2001 UB110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264606 2001 UV134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264607 2001 UE136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264608 2001 UO144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264609 2001 UA177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264610 2001 UP178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
264611 2001 UJ190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264612 2001 UR195 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264613 2001 UL196 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264614 2001 UY200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
264615 2001 UP202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264616 2001 UN204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
264617 2001 UJ220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264618 2001 US220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264619 2001 VL28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264620 2001 VZ37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264621 2001 VM38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264622 2001 VG53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264623 2001 VT64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264624 2001 VS88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264625 2001 VN93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264626 2001 VA97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264627 2001 VR132 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
264628 2001 WZ35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264629 2001 WV36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264630 2001 WD37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264631 2001 WG44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264632 2001 WZ48 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
264633 2001 WE53 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264634 2001 WS54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264635 2001 WD55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264636 2001 WZ57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264637 2001 WD63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264638 2001 WC69 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264639 2001 WB73 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264640 2001 WE76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264641 2001 WQ82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264642 2001 WS85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264643 2001 WL101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264644 2001 XU3 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
264645 2001 XV30 07/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
264646 2001 XB31 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
264647 2001 XV35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264648 2001 XU44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264649 2001 XH45 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264650 2001 XJ46 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264651 2001 XO50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264652 2001 XR55 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264653 2001 XE60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264654 2001 XJ87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264655 2001 XV93 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264656 2001 XO97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264657 2001 XH98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264658 2001 XJ106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264659 2001 XY106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264660 2001 XC110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264661 2001 XX110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264662 2001 XS116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264663 2001 XJ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264664 2001 XQ130 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
264665 2001 XE133 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264666 2001 XO135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264667 2001 XL147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264668 2001 XD161 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264669 2001 XU199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264670 2001 XS216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264671 2001 XU221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264672 2001 XN222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264673 2001 XX222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264674 2001 XB224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264675 2001 XL226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264676 2001 XG256 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
264677 2001 YZ4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
264678 2001 YG34 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264679 2001 YY63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264680 2001 YW105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264681 2001 YY111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
264682 2001 YL119 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264683 2001 YH128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264684 2001 YJ129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264685 2001 YH136 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264686 2001 YR136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264687 2001 YE138 20/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264688 2002 AB8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
264689 2002 AV13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
264690 2002 AC35 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264691 2002 AZ36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264692 2002 AU41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264693 2002 AN56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264694 2002 AS60 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264695 2002 AS65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264696 2002 AD96 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264697 2002 AV100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264698 2002 AF105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264699 2002 AG110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264700 2002 AB120 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264701 2002 AG120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
264702 2002 AK126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
264703 2002 AF130 15/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264704 2002 AA133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264705 2002 AK135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264706 2002 AC189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
264707 2002 AR194 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264708 2002 AQ196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
264709 2002 AS196 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264710 2002 AT196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
264711 2002 AQ203 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
264712 2002 BR2 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
264713 2002 BF5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
264714 2002 BJ5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
264715 2002 BL27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
264716 2002 BW29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
264717 2002 CJ 02/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
264718 2002 CO18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264719 2002 CO19 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264720 2002 CR63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
264721 2002 CX74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264722 2002 CB75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264723 2002 CB76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264724 2002 CJ76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264725 2002 CR76 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
264726 2002 CE79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264727 2002 CM79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
264728 2002 CG84 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264729 2002 CZ89 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264730 2002 CU91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
264731 2002 CF92 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
264732 2002 CB104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
264733 2002 CE113 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264734 2002 CX114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264735 2002 CY160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264736 2002 CM165 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264737 2002 CG168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
264738 2002 CU170 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264739 2002 CN176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264740 2002 CV181 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
264741 2002 CJ192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
264742 2002 CU192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264743 2002 CV202 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264744 2002 CJ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264745 2002 CD207 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
264746 2002 CP209 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
264747 2002 CC210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264748 2002 CV234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
264749 2002 CA245 13/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
264750 2002 CD276 09/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264751 2002 CA310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264752 2002 DJ7 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264753 2002 DA9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
264754 2002 DU9 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264755 2002 DD10 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264756 2002 DU14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
264757 2002 EM3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,3 km MPC · JPL
264758 2002 EH27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264759 2002 EY37 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
264760 2002 ES51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
264761 2002 EY59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264762 2002 EB82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
264763 2002 EY107 09/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
264764 2002 EY122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264765 2002 ER147 15/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
264766 2002 FK1 19/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
264767 2002 FY13 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
264768 2002 FB22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
264769 2002 FN37 31/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264770 2002 FS40 20/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
264771 2002 GC10 15/04/2002 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
264772 2002 GS78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
264773 2002 GA113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
264774 2002 GO131 12/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264775 2002 GZ138 13/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
264776 2002 GQ149 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
264777 2002 GD162 14/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264778 2002 JC1 01/05/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
264779 2002 JN69 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264780 2002 JA83 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
264781 2002 JQ85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264782 2002 JV144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264783 2002 KC9 29/05/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
264784 2002 LG16 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
264785 2002 LW55 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
264786 2002 LZ58 08/06/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
264787 2002 MW1 16/06/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264788 2002 MG5 18/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
264789 2002 MG6 16/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
264790 2002 NU8 01/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264791 2002 NG9 02/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264792 2002 NJ10 04/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
264793 2002 NP43 15/07/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
264794 2002 NX49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
264795 2002 NE57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
264796 2002 NF59 04/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
264797 2002 NB65 12/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
264798 2002 NQ67 14/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
264799 2002 OE6 20/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
264800 2002 OH15 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264801 2002 OW29 21/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264802 2002 OQ33 22/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264803 2002 OX33 22/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264804 2002 PY1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
264805 2002 PP4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
264806 2002 PP9 05/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264807 2002 PB27 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264808 2002 PY31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264809 2002 PX45 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264810 2002 PS59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264811 2002 PD81 13/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
264812 2002 PW91 14/08/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
264813 2002 PS114 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264814 2002 PT120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264815 2002 PM129 15/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264816 2002 PJ134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264817 2002 PL135 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
264818 2002 PX135 14/08/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
264819 2002 PE137 15/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
264820 2002 PF151 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264821 2002 PV153 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
264822 2002 PH156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,1 km MPC · JPL
264823 2002 PF161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
264824 2002 PR161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
264825 2002 PC175 11/08/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
264826 2002 PE177 11/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
264827 2002 PV178 15/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
264828 2002 PS187 08/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
264829 2002 QV 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
264830 2002 QZ7 19/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264831 2002 QY11 26/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264832 2002 QR13 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
264833 2002 QZ23 28/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
264834 2002 QL31 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
264835 2002 QD36 29/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
264836 2002 QP48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
264837 2002 QF49 27/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
264838 2002 QB58 28/08/2002 Palomar R. Matson 4,8 km MPC · JPL
264839 2002 QY62 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264840 2002 QM70 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
264841 2002 QO82 16/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264842 2002 QZ93 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
264843 2002 QT97 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
264844 2002 QW97 18/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
264845 2002 QV106 17/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
264846 2002 QW107 27/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
264847 2002 QB110 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
264848 2002 QE132 16/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
264849 2002 RD10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264850 2002 RP11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264851 2002 RG46 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
264852 2002 RS50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264853 2002 RA55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
264854 2002 RF72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264855 2002 RW76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264856 2002 RF81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
264857 2002 RS82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264858 2002 RH113 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
264859 2002 RU115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264860 2002 RR119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264861 2002 RK126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
264862 2002 RM131 11/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
264863 2002 RN143 11/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
264864 2002 RZ155 11/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264865 2002 RT165 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
264866 2002 RL166 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264867 2002 RP185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
264868 2002 RJ200 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264869 2002 RN206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264870 2002 RH219 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
264871 2002 RK224 13/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
264872 2002 RJ226 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
264873 2002 RM235 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,3 km MPC · JPL
264874 2002 RM240 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
264875 2002 RW243 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
264876 2002 RB248 15/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264877 2002 RE255 15/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
264878 2002 RS255 04/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
264879 2002 RV255 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
264880 2002 RU272 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264881 2002 SU26 29/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
264882 2002 SN38 30/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
264883 2002 SB39 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264884 2002 SB56 30/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264885 2002 SY56 30/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264886 2002 SJ57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264887 2002 SY59 16/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
264888 2002 SH61 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264889 2002 SH63 16/09/2002 Palomar R. Matson 730 m MPC · JPL
264890 2002 TL5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264891 2002 TX5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
264892 2002 TW12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264893 2002 TR13 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264894 2002 TR23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264895 2002 TH42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264896 2002 TW46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264897 2002 TP47 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
264898 2002 TW56 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264899 2002 TX60 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264900 2002 TK64 04/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
264901 2002 TY86 03/10/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
264902 2002 TP88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
264903 2002 TQ88 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
264904 2002 TD89 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
264905 2002 TH107 03/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
264906 2002 TN115 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
264907 2002 TZ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264908 2002 TJ135 04/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264909 2002 TH146 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
264910 2002 TF175 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264911 2002 TK195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264912 2002 TF214 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
264913 2002 TD228 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264914 2002 TF235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264915 2002 TU246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264916 2002 TB254 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264917 2002 TJ269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264918 2002 TB279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264919 2002 TJ281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264920 2002 TM298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264921 2002 TQ312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
264922 2002 TB320 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
264923 2002 TX331 05/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
264924 2002 TJ358 10/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
264925 2002 UU11 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264926 2002 UP28 30/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
264927 2002 UG33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
264928 2002 UR37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264929 2002 UC39 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264930 2002 UB49 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264931 2002 VS12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264932 2002 VV34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
264933 2002 VQ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
264934 2002 VU35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264935 2002 VW40 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
264936 2002 VO41 05/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264937 2002 VZ60 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264938 2002 VV71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264939 2002 VV88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
264940 2002 VT93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264941 2002 VV93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264942 2002 VN113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264943 2002 VD123 13/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264944 2002 VP124 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
264945 2002 VR127 11/11/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
264946 2002 VK128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264947 2002 VU131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
264948 2002 VV139 07/11/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
264949 2002 WR7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264950 2002 WR14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
264951 2002 WB29 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
264952 2002 XW7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264953 2002 XY17 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
264954 2002 XV22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264955 2002 XY25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264956 2002 XB27 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
264957 2002 XV35 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
264958 2002 XW48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264959 2002 XD51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264960 2002 XG51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
264961 2002 XE55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264962 2002 XG57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264963 2002 XH119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
264964 2002 YY1 27/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264965 2002 YF33 30/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
264966 2003 AD 01/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264967 2003 AK17 05/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264968 2003 AA36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264969 2003 AR59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
264970 2003 AQ72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264971 2003 AM80 10/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
264972 2003 BY2 25/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
264973 2003 BQ18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
264974 2003 BT34 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
264975 2003 BF39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
264976 2003 BW42 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
264977 2003 BG47 29/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
264978 2003 BJ49 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264979 2003 BB53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264980 2003 BY77 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
264981 2003 BE80 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
264982 2003 BK80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
264983 2003 BN80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
264984 2003 BK92 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
264985 2003 CE7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
264986 2003 CK11 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
264987 2003 CP19 07/02/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
264988 2003 CS25 12/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
264989 2003 DE1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
264990 2003 DR4 22/02/2003 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
264991 2003 DD9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
264992 2003 DJ9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
264993 2003 DX10 26/02/2003 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
264994 2003 DC17 21/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
264995 2003 DB21 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
264996 2003 ET 05/03/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
264997 2003 EA4 05/03/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
264998 2003 EB9 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
264999 2003 EO30 06/03/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
265000 2003 EK33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s  • 268.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001