Danh sách tiểu hành tinh/497001–498000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497001 2002 UC43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497002 2002 UH64 30/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
497003 2002 UG78 29/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
497004 2002 VN14 06/11/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
497005 2002 XN99 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
497006 2002 YE12 31/12/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
497007 2003 AO22 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
497008 2003 BG3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 940 m MPC · JPL
497009 2003 BU35 29/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
497010 2003 BJ36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497011 2003 BA82 27/01/2003 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
497012 2003 BE83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
497013 2003 DT10 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
497014 2003 ED19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
497015 2003 FX65 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497016 2003 FC74 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
497017 2003 FS103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497018 2003 GJ51 06/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
497019 2003 GN51 09/04/2003 Palomar NEAT 360 m MPC · JPL
497020 2003 HY 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497021 2003 HB29 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497022 2003 KB36 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497023 2003 LX7 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
497024 2003 QS1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
497025 2003 QW30 24/08/2003 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
497026 2003 QP49 22/08/2003 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
497027 2003 QE73 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
497028 2003 QG93 27/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
497029 2003 QL95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497030 2003 QV117 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
497031 2003 RC4 01/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
497032 2003 SG 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
497033 2003 SF1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497034 2003 SX8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497035 2003 SA29 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
497036 2003 SA32 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497037 2003 SO60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497038 2003 SC121 17/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
497039 2003 SP161 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497040 2003 SF164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
497041 2003 SQ166 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
497042 2003 SO197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
497043 2003 SA216 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
497044 2003 SR278 30/09/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
497045 2003 SQ281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497046 2003 SC287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497047 2003 SD287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497048 2003 SG298 18/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
497049 2003 SW324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
497050 2003 SV327 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
497051 2003 SW327 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
497052 2003 SO342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497053 2003 SA345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497054 2003 SK353 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
497055 2003 SJ371 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
497056 2003 SY371 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
497057 2003 SY411 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
497058 2003 SZ428 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497059 2003 SA430 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
497060 2003 TX58 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497061 2003 UF25 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
497062 2003 UO32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
497063 2003 UD40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497064 2003 UK48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
497065 2003 UU69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497066 2003 UL102 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
497067 2003 UC144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
497068 2003 UP165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497069 2003 UC174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497070 2003 UP232 24/10/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
497071 2003 UL254 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497072 2003 UA352 19/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
497073 2003 UO358 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
497074 2003 UB392 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
497075 2003 UR407 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
497076 2003 VP2 14/11/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
497077 2003 WJ2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497078 2003 WO2 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497079 2003 WR15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497080 2003 WD25 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497081 2003 WQ42 23/11/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
497082 2003 WS59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497083 2003 WW59 24/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
497084 2003 WC83 20/11/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
497085 2003 WS91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497086 2003 WM160 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497087 2003 WG165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497088 2003 XB24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497089 2003 XT27 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497090 2003 XB30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497091 2003 YO6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
497092 2003 YA15 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
497093 2003 YP146 19/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
497094 2004 AH 10/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
497095 2004 AB7 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497096 2004 BW1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
497097 2004 BW7 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497098 2004 BS65 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497099 2004 BB85 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
497100 2004 BQ143 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497101 2004 BT149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497102 2004 BO153 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497103 2004 BO160 22/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 3,2 km MPC · JPL
497104 2004 CX 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
497105 2004 CH8 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497106 2004 CC9 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497107 2004 CA53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497108 2004 DP54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497109 2004 DV55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497110 2004 DG63 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497111 2004 DE64 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
497112 2004 EH 11/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
497113 2004 EK1 14/03/2004 Socorro LINEAR 130 m MPC · JPL
497114 2004 EF51 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497115 2004 EL58 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
497116 2004 EX104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497117 2004 FU4 20/03/2004 Socorro LINEAR APO 780 m MPC · JPL
497118 2004 FM23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497119 2004 FL119 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497120 2004 FO135 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
497121 2004 GY19 13/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
497122 2004 GM48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
497123 2004 KP3 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
497124 2004 LL23 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
497125 2004 NG4 11/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
497126 2004 NO6 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
497127 2004 NR23 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
497128 2004 PU19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
497129 2004 PC31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
497130 2004 PC67 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
497131 2004 PX80 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497132 2004 PS95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
497133 2004 PV97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 710 m MPC · JPL
497134 2004 QZ12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
497135 2004 QD20 26/08/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
497136 2004 QO26 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
497137 2004 RW 03/09/2004 Las Cruces D. S. Dixon 1,3 km MPC · JPL
497138 2004 RE10 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
497139 2004 RC16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497140 2004 RQ19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497141 2004 RQ20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497142 2004 RH38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
497143 2004 RG39 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497144 2004 RC60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497145 2004 RG71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
497146 2004 RN89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
497147 2004 RY89 27/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
497148 2004 RO95 21/08/2004 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
497149 2004 RW111 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497150 2004 RF140 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497151 2004 RM148 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
497152 2004 RW163 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497153 2004 RC170 08/09/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
497154 2004 RJ185 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
497155 2004 RW191 27/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
497156 2004 RG194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
497157 2004 RE197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
497158 2004 RU197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
497159 2004 RF198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
497160 2004 RT208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497161 2004 RW225 09/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
497162 2004 RB298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497163 2004 RH316 20/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
497164 2004 RR324 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
497165 2004 RG333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
497166 2004 RK336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497167 2004 RG346 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
497168 2004 SG5 18/08/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
497169 2004 SO19 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
497170 2004 SJ37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497171 2004 TX1 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
497172 2004 TF9 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497173 2004 TA10 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497174 2004 TK10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 190 m MPC · JPL
497175 2004 TB11 15/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
497176 2004 TQ13 09/10/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
497177 2004 TA34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497178 2004 TY35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497179 2004 TG37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
497180 2004 TJ37 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497181 2004 TX41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497182 2004 TS55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497183 2004 TW63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497184 2004 TA65 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497185 2004 TX69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
497186 2004 TF71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497187 2004 TU71 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497188 2004 TA93 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
497189 2004 TJ113 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497190 2004 TQ135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
497191 2004 TT150 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497192 2004 TU150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497193 2004 TP159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497194 2004 TS161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497195 2004 TQ183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497196 2004 TJ184 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497197 2004 TT185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497198 2004 TU186 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
497199 2004 TS217 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497200 2004 TH219 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497201 2004 TA259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497202 2004 TK274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497203 2004 TF276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497204 2004 TN278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
497205 2004 TD328 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
497206 2004 UJ7 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497207 2004 UP9 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
497208 2004 VQ26 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
497209 2004 VY36 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
497210 2004 VH38 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497211 2004 VG68 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497212 2004 VH68 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497213 2004 VB77 12/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
497214 2004 VZ77 13/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
497215 2004 VY90 03/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
497216 2004 XF24 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497217 2004 XK98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497218 2004 XX102 14/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
497219 2004 XG131 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497220 2004 XD134 03/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
497221 2004 XE137 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497222 2004 XA143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497223 2004 YV18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497224 2005 AN15 06/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
497225 2005 AD16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
497226 2005 AA23 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
497227 2005 AN27 13/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
497228 2005 AV59 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497229 2005 AU65 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
497230 2005 CU25 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497231 2005 CY30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497232 2005 EF 01/03/2005 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
497233 2005 EN15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497234 2005 ES42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497235 2005 EO43 03/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
497236 2005 EJ94 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
497237 2005 EN98 03/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
497238 2005 EH114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497239 2005 EY165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497240 2005 EP174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
497241 2005 EN204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497242 2005 EA237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497243 2005 EO279 14/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
497244 2005 EW327 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497245 2005 FH 16/03/2005 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
497246 2005 GL19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497247 2005 GA25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497248 2005 GW55 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
497249 2005 GO57 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497250 2005 GP105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497251 2005 GQ135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497252 2005 GO160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497253 2005 GB180 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
497254 2005 GS201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497255 2005 GU201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497256 2005 GZ212 09/04/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,4 km MPC · JPL
497257 2005 JY 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
497258 2005 JO7 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497259 2005 JM16 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
497260 2005 JY36 04/05/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
497261 2005 JC58 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
497262 2005 JA61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497263 2005 JS97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497264 2005 JF106 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497265 2005 JK120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497266 2005 JB155 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497267 2005 JX172 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
497268 2005 JW174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
497269 2005 JW185 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497270 2005 MK45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
497271 2005 NO9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497272 2005 NR29 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
497273 2005 NB33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497274 2005 NS52 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497275 2005 NX109 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
497276 2005 OU17 30/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
497277 2005 QC42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
497278 2005 QH58 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
497279 2005 QS116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497280 2005 QZ125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497281 2005 QS126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497282 2005 QN161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
497283 2005 QS189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497284 2005 SO 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 780 m MPC · JPL
497285 2005 SX11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497286 2005 SJ21 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497287 2005 SH55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497288 2005 SE64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497289 2005 SW76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497290 2005 SS84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497291 2005 SB86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497292 2005 ST88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497293 2005 SD98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497294 2005 SK110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497295 2005 SR111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497296 2005 SS181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497297 2005 SP230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497298 2005 SJ231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497299 2005 SF233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497300 2005 SL234 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497301 2005 SO239 03/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
497302 2005 SA246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
497303 2005 SD269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497304 2005 ST269 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
497305 2005 SL273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497306 2005 SW288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
497307 2005 SP291 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497308 2005 TL4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497309 2005 TW42 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
497310 2005 TO58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497311 2005 TN62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
497312 2005 TB66 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497313 2005 TY87 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
497314 2005 TH97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
497315 2005 TO99 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497316 2005 TK102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497317 2005 TO103 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497318 2005 TA115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497319 2005 TY115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497320 2005 TX116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497321 2005 TA120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497322 2005 TK123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497323 2005 TU125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497324 2005 TH130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497325 2005 TU145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497326 2005 TD149 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497327 2005 TW156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497328 2005 TR157 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497329 2005 TZ164 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497330 2005 TW168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497331 2005 TE182 03/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
497332 2005 TV196 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497333 2005 UW1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 710 m MPC · JPL
497334 2005 UK11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497335 2005 UP11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497336 2005 UT15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497337 2005 UT23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497338 2005 UN48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497339 2005 UN70 23/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
497340 2005 UH80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497341 2005 UF85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497342 2005 UH97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497343 2005 UX97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497344 2005 UY104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497345 2005 UL121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497346 2005 UD124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497347 2005 UX133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
497348 2005 UV166 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
497349 2005 UD169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497350 2005 UO171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497351 2005 UA178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497352 2005 UC180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
497353 2005 UH183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497354 2005 UX185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497355 2005 UJ187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497356 2005 UB192 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497357 2005 UW199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497358 2005 UV221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497359 2005 UJ223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497360 2005 UF225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497361 2005 UZ235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497362 2005 UU248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497363 2005 UW256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497364 2005 UH260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497365 2005 UY260 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
497366 2005 UV276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497367 2005 UN281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
497368 2005 UM286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497369 2005 UU307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
497370 2005 UL319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
497371 2005 UV319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497372 2005 UM332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497373 2005 UL334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
497374 2005 UW337 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497375 2005 UL369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497376 2005 UJ371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497377 2005 UT414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497378 2005 UG423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497379 2005 UW425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497380 2005 UM429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497381 2005 UU435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497382 2005 UM436 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497383 2005 UM462 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497384 2005 UW472 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
497385 2005 UB526 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
497386 2005 UG527 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
497387 2005 VD8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497388 2005 VS9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497389 2005 VT33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497390 2005 VX59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497391 2005 VA81 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
497392 2005 VR89 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497393 2005 VH95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497394 2005 VA103 02/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
497395 2005 VL109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497396 2005 VP114 10/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
497397 2005 VP117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497398 2005 VC118 14/11/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
497399 2005 VC125 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497400 2005 VH130 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497401 2005 VR135 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497402 2005 WJ4 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
497403 2005 WT5 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497404 2005 WF14 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
497405 2005 WF17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497406 2005 WM33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497407 2005 WG34 21/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
497408 2005 WY35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497409 2005 WE48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497410 2005 WE49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497411 2005 WE50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
497412 2005 WL63 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497413 2005 WH80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497414 2005 WS80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
497415 2005 WU103 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497416 2005 WW105 29/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
497417 2005 WG114 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497418 2005 WU124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497419 2005 WF126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
497420 2005 WO140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
497421 2005 WT160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497422 2005 WB166 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
497423 2005 WV186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497424 2005 WK188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497425 2005 XK 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497426 2005 XZ9 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497427 2005 XR12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
497428 2005 XQ28 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
497429 2005 XB29 02/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
497430 2005 XA45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497431 2005 XX49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497432 2005 XH52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497433 2005 XC59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497434 2005 XA63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
497435 2005 XH67 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
497436 2005 XL82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
497437 2005 XD90 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497438 2005 XJ100 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
497439 2005 YK7 22/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
497440 2005 YT13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497441 2005 YW13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497442 2005 YQ14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
497443 2005 YA19 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497444 2005 YW20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497445 2005 YQ21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497446 2005 YC22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497447 2005 YH22 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
497448 2005 YL22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497449 2005 YN23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497450 2005 YM32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497451 2005 YG36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497452 2005 YL52 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
497453 2005 YB58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497454 2005 YN59 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
497455 2005 YY59 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497456 2005 YO62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497457 2005 YP64 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497458 2005 YQ80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497459 2005 YR81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497460 2005 YJ91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
497461 2005 YV97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497462 2005 YA98 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497463 2005 YB101 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497464 2005 YE108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497465 2005 YR130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497466 2005 YT137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497467 2005 YR139 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497468 2005 YA141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497469 2005 YD145 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497470 2005 YC147 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497471 2005 YA154 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497472 2005 YQ163 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497473 2005 YD170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497474 2005 YN174 29/12/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
497475 2005 YH186 29/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
497476 2005 YO210 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
497477 2005 YW238 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
497478 2005 YZ250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497479 2005 YM251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497480 2005 YU255 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
497481 2005 YG257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497482 2005 YF271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
497483 2005 YE277 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
497484 2005 YW284 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497485 2005 YA291 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
497486 2006 AA6 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
497487 2006 AT14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497488 2006 AR15 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497489 2006 AJ19 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
497490 2006 AH23 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497491 2006 AB24 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497492 2006 AH27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
497493 2006 AO32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497494 2006 AP58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497495 2006 AM66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497496 2006 AO72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
497497 2006 AV76 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497498 2006 AA82 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497499 2006 AD86 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497500 2006 AQ86 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497501 2006 AV97 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497502 2006 AP105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
497503 2006 BL6 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497504 2006 BG9 22/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497505 2006 BR21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
497506 2006 BO44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497507 2006 BZ48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497508 2006 BB51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497509 2006 BB66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497510 2006 BQ74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
497511 2006 BF75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497512 2006 BU75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497513 2006 BQ76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
497514 2006 BR77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
497515 2006 BX97 27/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
497516 2006 BN102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
497517 2006 BL105 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497518 2006 BH118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497519 2006 BJ119 25/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
497520 2006 BL123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497521 2006 BY124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
497522 2006 BH133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497523 2006 BO137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
497524 2006 BW143 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
497525 2006 BC164 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497526 2006 BL165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497527 2006 BU186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
497528 2006 BY194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497529 2006 BH204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497530 2006 BM212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497531 2006 BF225 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
497532 2006 BF234 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
497533 2006 BB236 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497534 2006 BR237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497535 2006 BN245 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
497536 2006 CF2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497537 2006 CF11 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
497538 2006 CW13 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497539 2006 CD16 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
497540 2006 CU17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497541 2006 CN18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497542 2006 CY22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497543 2006 CS26 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497544 2006 CN41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
497545 2006 CD67 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497546 2006 CK67 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497547 2006 DQ6 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497548 2006 DP28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497549 2006 DT32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497550 2006 DJ33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497551 2006 DH42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
497552 2006 DW47 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497553 2006 DS85 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497554 2006 DQ92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497555 2006 DQ103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
497556 2006 DQ105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497557 2006 DV113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497558 2006 DE125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497559 2006 DG133 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497560 2006 DL139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497561 2006 DK142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497562 2006 DS142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497563 2006 DM143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
497564 2006 DJ146 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
497565 2006 DU146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497566 2006 DU154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497567 2006 DD163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
497568 2006 DO171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497569 2006 DH176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
497570 2006 DK176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
497571 2006 DA177 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
497572 2006 DC211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497573 2006 EC49 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497574 2006 EO53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
497575 2006 EJ73 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497576 2006 FD 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
497577 2006 FA2 20/02/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
497578 2006 FA47 23/03/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
497579 2006 GP8 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497580 2006 GD34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497581 2006 GW37 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
497582 2006 HC9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497583 2006 HG20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
497584 2006 HJ24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497585 2006 HB25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497586 2006 HS61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497587 2006 HX63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497588 2006 HJ73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497589 2006 HV86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497590 2006 HM92 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497591 2006 HS123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497592 2006 JB52 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
497593 2006 JU69 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,2 km MPC · JPL
497594 2006 KZ8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497595 2006 KP20 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497596 2006 KY27 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497597 2006 KX32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497598 2006 KR40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497599 2006 KL52 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497600 2006 KY58 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497601 2006 KD90 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497602 2006 KJ102 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
497603 2006 KO108 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497604 2006 KR119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497605 2006 MF 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497606 2006 MW2 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497607 2006 OK4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497608 2006 PM2 12/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
497609 2006 PW5 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
497610 2006 PH13 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497611 2006 PT13 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
497612 2006 QS2 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
497613 2006 QK4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497614 2006 QQ7 21/07/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
497615 2006 QT8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497616 2006 QF13 16/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
497617 2006 QP35 17/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
497618 2006 QD37 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
497619 2006 QL39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
497620 2006 QR48 21/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
497621 2006 QY49 22/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
497622 2006 QZ55 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497623 2006 QA62 22/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
497624 2006 QZ72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497625 2006 QT81 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
497626 2006 QT89 29/08/2006 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
497627 2006 QU95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
497628 2006 QD99 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
497629 2006 QJ105 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
497630 2006 QQ115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
497631 2006 QZ121 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
497632 2006 QM162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497633 2006 QS166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
497634 2006 QV184 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497635 2006 QZ184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497636 2006 QP185 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497637 2006 QV186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497638 2006 RA5 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
497639 2006 RY7 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
497640 2006 RB10 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
497641 2006 RR12 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
497642 2006 RW31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497643 2006 RV36 28/08/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
497644 2006 RS40 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497645 2006 RQ41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497646 2006 RW41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497647 2006 RZ44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497648 2006 RG47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497649 2006 RL51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
497650 2006 RF55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497651 2006 RW55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497652 2006 RS56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497653 2006 RV58 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497654 2006 RO61 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497655 2006 RQ64 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497656 2006 RZ65 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
497657 2006 RQ67 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497658 2006 RA72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497659 2006 RB72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
497660 2006 RC74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497661 2006 RW75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497662 2006 RB79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497663 2006 RF79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497664 2006 RW82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497665 2006 RN87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497666 2006 RW89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497667 2006 RL92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497668 2006 RL94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497669 2006 RP94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497670 2006 RS96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497671 2006 RJ104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
497672 2006 RD107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
497673 2006 RG121 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
497674 2006 ST1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497675 2006 SY1 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497676 2006 SR2 16/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
497677 2006 SQ7 17/09/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
497678 2006 SF11 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497679 2006 SL14 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497680 2006 SE17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497681 2006 SK26 16/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
497682 2006 SQ26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
497683 2006 SN32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497684 2006 SP32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497685 2006 SS32 28/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497686 2006 SP41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497687 2006 SU46 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497688 2006 SD54 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
497689 2006 SP59 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497690 2006 SH63 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
497691 2006 SO66 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497692 2006 SP66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497693 2006 SO67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497694 2006 SB70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497695 2006 SR70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497696 2006 SZ71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497697 2006 SZ72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497698 2006 SO75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
497699 2006 SZ75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497700 2006 SC80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497701 2006 SL85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497702 2006 SS85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497703 2006 SG87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497704 2006 SW94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497705 2006 SF97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497706 2006 SR97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497707 2006 SP98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497708 2006 SN103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497709 2006 SX104 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
497710 2006 SA106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497711 2006 SE106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497712 2006 SN114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497713 2006 SG116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497714 2006 SS117 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497715 2006 SY119 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
497716 2006 SK131 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
497717 2006 SF134 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497718 2006 SH134 16/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
497719 2006 SR145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497720 2006 SC150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497721 2006 SZ156 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497722 2006 SB158 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497723 2006 SO163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497724 2006 SJ166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497725 2006 SD167 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497726 2006 SN167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497727 2006 SB170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497728 2006 SH171 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497729 2006 SW175 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497730 2006 SP178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497731 2006 SV180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
497732 2006 SS182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497733 2006 SQ184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497734 2006 SO186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497735 2006 SY192 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497736 2006 ST203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497737 2006 ST205 18/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
497738 2006 SX206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497739 2006 SF213 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497740 2006 SH215 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497741 2006 SR215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497742 2006 SP216 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497743 2006 SJ219 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497744 2006 SZ229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497745 2006 SU232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497746 2006 SE235 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497747 2006 SF236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
497748 2006 SJ239 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497749 2006 SF240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497750 2006 SM242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497751 2006 SU247 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497752 2006 SA248 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497753 2006 SC248 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497754 2006 SE258 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497755 2006 SO264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497756 2006 SZ278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497757 2006 SU284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
497758 2006 SQ288 26/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
497759 2006 SB290 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
497760 2006 SB295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497761 2006 SO297 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497762 2006 SL303 17/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
497763 2006 SV309 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497764 2006 SE310 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
497765 2006 SK310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497766 2006 SQ311 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497767 2006 SG313 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497768 2006 SG314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497769 2006 SV315 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497770 2006 SF324 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497771 2006 SU324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497772 2006 SP327 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
497773 2006 SO328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497774 2006 SS331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497775 2006 SB332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
497776 2006 SM332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497777 2006 SZ338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497778 2006 SX339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497779 2006 SV341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497780 2006 SL342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497781 2006 ST358 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
497782 2006 SR367 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
497783 2006 SV382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
497784 2006 SB383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
497785 2006 SY384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
497786 2006 SA387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
497787 2006 SP387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
497788 2006 SQ392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497789 2006 SJ397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497790 2006 SD400 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
497791 2006 SL400 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497792 2006 SS401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497793 2006 SR402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
497794 2006 ST402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497795 2006 SU402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
497796 2006 SY408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
497797 2006 SN410 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497798 2006 TP3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
497799 2006 TC5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497800 2006 TK8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497801 2006 TB15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497802 2006 TZ17 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
497803 2006 TC23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497804 2006 TP26 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
497805 2006 TS30 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
497806 2006 TW32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
497807 2006 TC36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497808 2006 TJ40 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497809 2006 TU51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
497810 2006 TJ70 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497811 2006 TW73 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
497812 2006 TP77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497813 2006 TL81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497814 2006 TN91 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
497815 2006 TX98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497816 2006 TF104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497817 2006 TN104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497818 2006 TG105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497819 2006 TX116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
497820 2006 TZ119 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
497821 2006 TR121 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497822 2006 TL124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
497823 2006 TZ128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497824 2006 TE129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
497825 2006 TC130 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
497826 2006 UU 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497827 2006 UN4 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497828 2006 UY18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497829 2006 UJ19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
497830 2006 UU19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497831 2006 UZ20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497832 2006 UV29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497833 2006 UO32 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497834 2006 UX36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497835 2006 UE38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
497836 2006 UY45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497837 2006 UX47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497838 2006 UH50 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497839 2006 UH53 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497840 2006 UD55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497841 2006 UA59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497842 2006 UP65 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497843 2006 UB73 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497844 2006 US73 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497845 2006 UK77 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497846 2006 UA79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
497847 2006 UR79 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
497848 2006 UV80 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497849 2006 UG82 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497850 2006 UE86 28/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497851 2006 UE94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
497852 2006 UC96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497853 2006 UW97 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497854 2006 UE100 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
497855 2006 UL114 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497856 2006 UR119 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497857 2006 UB122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497858 2006 UG122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
497859 2006 US122 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497860 2006 UN134 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497861 2006 UT138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497862 2006 UH139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497863 2006 UX157 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
497864 2006 US160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
497865 2006 UJ163 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497866 2006 UO163 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497867 2006 UV166 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
497868 2006 UV174 26/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
497869 2006 UC189 28/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
497870 2006 UT195 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497871 2006 UU196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497872 2006 UH197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497873 2006 US197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
497874 2006 UJ209 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
497875 2006 UN211 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
497876 2006 UO213 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497877 2006 UF214 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
497878 2006 UF219 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
497879 2006 UZ221 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497880 2006 US227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
497881 2006 UC239 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
497882 2006 UF243 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497883 2006 UC251 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497884 2006 UD254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
497885 2006 UX261 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497886 2006 UL266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497887 2006 UM266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497888 2006 UQ274 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
497889 2006 UU275 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497890 2006 UC278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497891 2006 UF279 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
497892 2006 UB283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
497893 2006 UZ287 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497894 2006 UR288 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497895 2006 UQ302 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
497896 2006 UR322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
497897 2006 UH323 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497898 2006 UJ323 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
497899 2006 UM340 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497900 2006 UT358 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
497901 2006 UR359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
497902 2006 UU359 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497903 2006 VU5 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497904 2006 VH7 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497905 2006 VC8 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497906 2006 VB19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497907 2006 VA20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497908 2006 VN26 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
497909 2006 VV26 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497910 2006 VT38 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497911 2006 VQ40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497912 2006 VS45 13/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
497913 2006 VZ46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497914 2006 VF53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497915 2006 VZ53 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497916 2006 VQ57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497917 2006 VK58 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497918 2006 VT59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497919 2006 VZ68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
497920 2006 VF81 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
497921 2006 VG82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
497922 2006 VC97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497923 2006 VJ98 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
497924 2006 VV107 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497925 2006 VT117 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497926 2006 VL121 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
497927 2006 VP125 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
497928 2006 VJ131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
497929 2006 VX138 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497930 2006 VY143 23/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
497931 2006 VW171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497932 2006 WX28 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497933 2006 WB32 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497934 2006 WZ43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497935 2006 WN45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
497936 2006 WO45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
497937 2006 WQ57 19/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
497938 2006 WS72 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
497939 2006 WS96 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497940 2006 WP104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497941 2006 WB110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
497942 2006 WX110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
497943 2006 WA133 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
497944 2006 WQ135 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497945 2006 WK146 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
497946 2006 WY147 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
497947 2006 WV149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497948 2006 WR150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497949 2006 WK158 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
497950 2006 WP179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
497951 2006 WD188 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497952 2006 WF195 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
497953 2006 WW205 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
497954 2006 XG11 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
497955 2006 XX12 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
497956 2006 XE19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497957 2006 XD34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
497958 2006 XG35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
497959 2006 XZ49 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
497960 2006 XP51 23/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
497961 2007 AC8 23/12/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
497962 2007 AA28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
497963 2007 AD29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
497964 2007 AT29 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497965 2007 BQ1 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
497966 2007 BO11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497967 2007 BF22 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
497968 2007 BW32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
497969 2007 BO33 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
497970 2007 BB39 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
497971 2007 BU41 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497972 2007 BL79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497973 2007 BG80 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
497974 2007 BQ101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
497975 2007 CZ10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
497976 2007 CT16 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
497977 2007 CO27 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
497978 2007 CS29 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497979 2007 CF37 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497980 2007 CM45 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
497981 2007 CA58 09/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
497982 2007 CJ79 09/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
497983 2007 DS15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
497984 2007 DR18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497985 2007 DT18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
497986 2007 DC23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
497987 2007 DF24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497988 2007 DK30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497989 2007 DD40 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
497990 2007 DC44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
497991 2007 DH52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
497992 2007 DT66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
497993 2007 DA75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
497994 2007 DF94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
497995 2007 DC100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
497996 2007 DV110 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
497997 2007 EK19 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
497998 2007 EH50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
497999 2007 EO55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
498000 2007 EO58 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001