Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/281001–282000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281001 2006 DT141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281002 2006 DB164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281003 2006 DJ171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281004 2006 DB181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281005 2006 DH191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281006 2006 DW203 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
281007 2006 DR204 27/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281008 2006 DU207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281009 2006 DN208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281010 2006 DJ215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281011 2006 ET2 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281012 2006 EA11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281013 2006 EE13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281014 2006 EC21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281015 2006 EJ32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
281016 2006 EH37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281017 2006 EV60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281018 2006 ED63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281019 2006 EB65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281020 2006 EH65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281021 2006 EX68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
281022 2006 EV69 09/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
281023 2006 FZ5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
281024 2006 FH53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281025 2006 GR 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
281026 2006 GU4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281027 2006 GK13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281028 2006 GS14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281029 2006 GU14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281030 2006 GF30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281031 2006 GS45 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281032 2006 GX54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281033 2006 HF9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281034 2006 HP12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281035 2006 HM21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281036 2006 HB22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281037 2006 HS22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281038 2006 HE27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281039 2006 HX36 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281040 2006 HY39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281041 2006 HV46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281042 2006 HE50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281043 2006 HO51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
281044 2006 HF60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
281045 2006 HL66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281046 2006 HF90 13/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
281047 2006 HL110 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
281048 2006 HA116 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281049 2006 HQ123 24/04/2006 Anderson Mesa Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281050 2006 HG124 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
281051 2006 HP124 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
281052 2006 HH153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281053 2006 JD12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281054 2006 JE17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281055 2006 JE39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281056 2006 JT63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
281057 2006 KO4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
281058 2006 KZ4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281059 2006 KF13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
281060 2006 KE26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281061 2006 KR27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281062 2006 KQ33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281063 2006 KH46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281064 2006 KE73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281065 2006 KJ83 20/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
281066 2006 KT122 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281067 2006 KU130 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 6,4 km MPC · JPL
281068 Chipolin 2006 OK1 18/07/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,9 km MPC · JPL
281069 2006 OO10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 5,1 km MPC · JPL
281070 2006 OY10 21/07/2006 Mauna Kea D. J. Tholen 650 m MPC · JPL
281071 2006 PM 06/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,2 km MPC · JPL
281072 2006 PB42 14/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
281073 2006 QK100 24/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
281074 2006 QL119 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
281075 2006 QE120 29/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281076 2006 QV122 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
281077 2006 QD136 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
281078 2006 QF141 18/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
281079 2006 RB26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281080 2006 RR61 12/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281081 2006 RX102 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
281082 2006 SH33 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281083 2006 SD55 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281084 2006 SF59 16/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
281085 2006 SD139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
281086 2006 SN220 25/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
281087 2006 SN231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281088 2006 SY411 28/09/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
281089 2006 SG412 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
281090 2006 TY73 11/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
281091 2006 TW99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281092 2006 TE120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
281093 2006 UR109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281094 2006 UB210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
281095 2006 UT218 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
281096 2006 UT272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281097 2006 UR328 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281098 2006 VV28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281099 2006 VU70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
281100 2006 WS10 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281101 2006 WJ17 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281102 2006 WZ79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
281103 2006 WT82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
281104 2006 WY159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281105 2006 WT198 20/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281106 2006 XE56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281107 2006 XR73 15/12/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
281108 2006 YC2 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 710 m MPC · JPL
281109 2006 YM34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281110 2007 AW1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281111 2007 AU6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281112 2007 AN14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281113 2007 AV21 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
281114 2007 BX10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
281115 2007 BP15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
281116 2007 BM20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
281117 2007 BN29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281118 2007 BF46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281119 2007 BB47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281120 2007 BN50 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
281121 2007 BJ51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281122 2007 BW57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281123 2007 BP67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281124 2007 BH70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281125 2007 BK70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281126 2007 BJ73 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281127 2007 BW76 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
281128 2007 CW17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281129 2007 CP23 07/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281130 2007 CY34 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
281131 2007 CJ38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
281132 2007 CL44 08/02/2007 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
281133 2007 CX45 08/02/2007 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
281134 2007 CM47 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281135 2007 CR50 10/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
281136 2007 CJ60 10/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
281137 2007 CH66 10/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
281138 2007 DR2 16/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
281139 2007 DL7 19/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
281140 Trier 2007 DO7 16/02/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
281141 2007 DO12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281142 2007 DH15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281143 2007 DG31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281144 2007 DS37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281145 2007 DF41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281146 2007 DT42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
281147 2007 DA43 17/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
281148 2007 DX56 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
281149 2007 DH57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
281150 2007 DK58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
281151 2007 DY65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281152 2007 DM74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
281153 2007 DS94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281154 2007 DJ96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
281155 2007 DZ96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281156 2007 DA100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281157 2007 DL104 27/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281158 2007 DU106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
281159 2007 DP115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281160 2007 ER3 09/03/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
281161 2007 EK5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
281162 2007 EO14 09/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
281163 2007 EO16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
281164 2007 EZ23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281165 2007 EX24 10/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
281166 2007 ET34 10/03/2007 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
281167 2007 EN39 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
281168 2007 EA44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281169 2007 EP45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281170 2007 ET45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281171 2007 EB48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281172 2007 EM48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281173 2007 EP48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
281174 2007 EZ68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281175 2007 EU71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281176 2007 EM72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281177 2007 EG73 10/03/2007 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
281178 2007 EG76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281179 2007 EB79 10/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281180 2007 EX82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281181 2007 EM92 10/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
281182 2007 ER105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281183 2007 EN145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
281184 2007 EY147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
281185 2007 EQ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
281186 2007 EP166 11/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281187 2007 EZ175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281188 2007 EK177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281189 2007 EU178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281190 2007 EF181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
281191 2007 EQ198 15/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
281192 2007 ES210 08/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
281193 2007 EK213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281194 2007 EO213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281195 2007 EM214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281196 2007 ED219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
281197 2007 EB220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
281198 2007 ET223 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281199 2007 FD18 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281200 2007 FC22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281201 2007 FW45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281202 2007 FE47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
281203 2007 GU21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
281204 2007 GJ31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281205 2007 GY40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281206 2007 GT49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
281207 2007 GE50 15/04/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
281208 2007 GV51 15/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
281209 2007 GE63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281210 2007 GL66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281211 2007 HC1 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
281212 2007 HG1 16/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281213 2007 HT7 17/04/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
281214 2007 HX11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281215 2007 HB19 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
281216 2007 HH22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
281217 2007 HW28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281218 2007 HC31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
281219 2007 HK33 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281220 2007 HY38 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281221 2007 HQ54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281222 2007 HO58 23/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
281223 2007 HV66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281224 2007 HM75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281225 2007 HA86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281226 2007 HF89 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
281227 2007 HL91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281228 2007 HZ92 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281229 2007 JF 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281230 2007 JT3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281231 2007 JO6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281232 2007 JQ21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281233 2007 JK31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281234 2007 JZ33 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281235 2007 JE36 15/05/2007 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
281236 2007 JM39 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281237 2007 JE42 15/05/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
281238 2007 KQ 16/05/2007 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
281239 2007 KD5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281240 2007 LG4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281241 2007 LM5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281242 2007 LU10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281243 2007 LA22 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281244 2007 LU27 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281245 2007 MG3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281246 2007 MU3 18/06/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
281247 2007 MA4 19/06/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
281248 2007 ML14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281249 2007 MO16 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
281250 2007 MD26 20/06/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
281251 2007 NT 09/07/2007 Eskridge G. Hug 2,7 km MPC · JPL
281252 2007 NX5 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
281253 2007 OV6 20/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
281254 2007 PT 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
281255 2007 PW3 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
281256 2007 PQ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
281257 2007 PE20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
281258 2007 PL21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
281259 2007 PW21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
281260 2007 PO22 11/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
281261 2007 PW22 11/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
281262 2007 PP36 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
281263 2007 PS36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
281264 2007 PT37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
281265 2007 QR1 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
281266 2007 QF2 20/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
281267 2007 QY2 19/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
281268 2007 QT12 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
281269 2007 QV12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
281270 2007 RY1 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,4 km MPC · JPL
281271 2007 RC6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,6 km MPC · JPL
281272 Arnaudleroy 2007 RC12 10/09/2007 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 2,7 km MPC · JPL
281273 2007 RK13 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281274 2007 RC26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281275 2007 RC31 05/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281276 2007 RV35 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
281277 2007 RN42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281278 2007 RX46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281279 2007 RU78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281280 2007 RL81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281281 2007 RR91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281282 2007 RA96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281283 2007 RZ103 11/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
281284 2007 RC117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281285 2007 RV118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
281286 2007 RP128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281287 2007 RD133 15/09/2007 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
281288 2007 RF136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281289 2007 RV142 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281290 2007 RM144 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281291 2007 RQ149 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281292 2007 RQ158 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281293 2007 RW167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281294 2007 RE173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281295 2007 RT202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281296 2007 RH216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
281297 2007 RK239 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
281298 2007 RM239 14/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
281299 2007 RS258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281300 2007 RS284 12/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281301 2007 RX291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
281302 2007 RA299 12/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
281303 2007 RQ310 11/09/2007 Lulin LUSS 2,9 km MPC · JPL
281304 2007 RU313 12/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281305 2007 RV322 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281306 2007 SS5 19/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
281307 2007 SO9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281308 2007 SE15 23/09/2007 Antares ARO 2,3 km MPC · JPL
281309 2007 TC3 05/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 3,1 km MPC · JPL
281310 2007 TV13 07/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
281311 2007 TZ33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281312 2007 TE37 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281313 2007 TV38 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281314 2007 TB43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281315 2007 TV76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281316 2007 TH92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281317 2007 TO103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281318 2007 TQ103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
281319 2007 TW145 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
281320 2007 TB146 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
281321 2007 TH182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
281322 2007 TU183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 6,1 km MPC · JPL
281323 2007 TX183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
281324 2007 TG184 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281325 2007 TZ186 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
281326 2007 TR191 04/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
281327 2007 TL198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281328 2007 TO214 07/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
281329 2007 TV242 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281330 2007 TO244 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
281331 2007 TR246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281332 2007 TZ311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281333 2007 TT329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281334 2007 TD336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281335 2007 TF340 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281336 2007 TM350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281337 2007 TN391 15/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281338 2007 TJ431 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281339 2007 TX433 14/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
281340 2007 TP441 04/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
281341 2007 TY441 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
281342 2007 UP2 18/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
281343 2007 UK21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
281344 2007 UW31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
281345 2007 UH33 16/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
281346 2007 UT44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281347 2007 UP113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281348 2007 UY135 20/10/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,7 km MPC · JPL
281349 2007 UT136 20/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281350 2007 UJ140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281351 2007 VT10 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
281352 2007 VP30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281353 2007 VO36 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
281354 2007 VO62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281355 2007 VB147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281356 2007 VH167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
281357 2007 VF176 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
281358 2007 VJ287 15/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281359 2007 VN301 15/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281360 2007 VE322 12/11/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
281361 2007 WQ17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
281362 2007 YE34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281363 2008 CV5 06/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
281364 2008 CH9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281365 2008 CM116 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,2 km MPC · JPL
281366 2008 CV185 01/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281367 2008 CF210 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
281368 2008 EA 02/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
281369 2008 EQ25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
281370 2008 FD58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
281371 2008 FC76 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 58 km MPC · JPL
281372 2008 GB1 04/04/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
281373 2008 GK57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281374 2008 JU3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281375 2008 JV19 08/05/2008 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
281376 2008 JJ39 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
281377 2008 OR3 25/07/2008 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
281378 2008 OE8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
281379 2008 OW8 30/07/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
281380 2008 OB10 28/07/2008 Dauban F. Kugel 920 m MPC · JPL
281381 2008 OL10 31/07/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
281382 2008 OZ10 29/07/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
281383 2008 OJ19 25/07/2008 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
281384 2008 PE6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
281385 2008 PF8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 670 m MPC · JPL
281386 2008 PT9 07/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
281387 2008 PR20 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
281388 2008 QZ1 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
281389 2008 QA6 25/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
281390 2008 QE9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 600 m MPC · JPL
281391 2008 QW17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281392 2008 QG27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
281393 2008 QK31 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
281394 2008 QA36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281395 2008 QD46 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281396 2008 QN48 25/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281397 2008 RJ22 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
281398 2008 RM25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 860 m MPC · JPL
281399 2008 RU29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281400 2008 RV31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281401 2008 RJ35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281402 2008 RE44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
281403 2008 RW45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281404 2008 RB46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281405 2008 RG56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
281406 2008 RP57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281407 2008 RQ66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281408 2008 RN68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
281409 2008 RF71 06/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
281410 2008 RB103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281411 2008 RS105 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281412 2008 RZ106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281413 2008 RX108 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281414 2008 RE109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281415 2008 RA111 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281416 2008 RB116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281417 2008 RZ116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281418 2008 RO119 07/09/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
281419 2008 RF129 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281420 2008 RH129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
281421 2008 RR130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
281422 2008 RG132 09/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281423 2008 RZ138 06/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
281424 2008 RG139 07/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
281425 2008 RQ142 07/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
281426 2008 SX2 23/09/2008 Hibiscus N. Teamo 1,5 km MPC · JPL
281427 2008 SY3 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
281428 2008 SF5 22/09/2008 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
281429 2008 SJ5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
281430 2008 SO8 22/09/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
281431 2008 SG9 22/09/2008 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
281432 2008 SK9 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
281433 2008 SB10 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
281434 2008 SZ40 20/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
281435 2008 ST42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281436 2008 SN60 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281437 2008 SR60 20/09/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
281438 2008 SE65 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281439 2008 ST70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281440 2008 SV71 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
281441 2008 SW72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281442 2008 SX77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281443 2008 SO81 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
281444 2008 SR83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 940 m MPC · JPL
281445 Scotthowe 2008 SS84 28/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
281446 2008 SL93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281447 2008 SJ97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281448 2008 SQ99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
281449 2008 SR100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281450 2008 SS105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281451 2008 SF106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281452 2008 SS106 21/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
281453 2008 SC110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281454 2008 SV120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
281455 2008 SO124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
281456 2008 SZ126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281457 2008 SS131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281458 2008 SU131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281459 Kyrylenko 2008 SU148 27/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 820 m MPC · JPL
281460 2008 SH155 23/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
281461 2008 SJ164 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
281462 2008 SQ166 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
281463 2008 SR166 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
281464 2008 ST167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
281465 2008 SF177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281466 2008 SR182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281467 2008 SL184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
281468 2008 SE187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281469 2008 SZ190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281470 2008 SO191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281471 2008 SM197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281472 2008 SO201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281473 2008 SF202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281474 2008 SD203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281475 2008 SY203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281476 2008 SZ219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
281477 2008 SX223 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281478 2008 SM226 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281479 2008 SS232 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281480 2008 SS236 29/09/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
281481 2008 SS239 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281482 2008 SS240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281483 2008 SG241 29/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281484 2008 SD251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281485 2008 SS263 24/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
281486 2008 SW263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281487 2008 SD267 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281488 2008 SW267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281489 2008 SZ267 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
281490 2008 SR268 29/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281491 2008 ST274 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281492 2008 SO275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281493 2008 ST277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281494 2008 SF281 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
281495 2008 SD282 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
281496 2008 ST285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281497 2008 SM287 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281498 2008 SO287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281499 2008 SH290 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281500 2008 SF291 20/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281501 2008 SV298 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281502 2008 SB299 22/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
281503 2008 SV301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281504 2008 SZ302 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
281505 2008 SZ306 29/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
281506 2008 SZ307 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281507 Johnellen 2008 TM9 07/10/2008 Celbridge D. McDonald 2,8 km MPC · JPL
281508 2008 TA10 07/10/2008 Tiki N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
281509 2008 TB19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281510 2008 TT22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281511 2008 TX36 01/10/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
281512 2008 TZ36 01/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
281513 2008 TD38 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281514 2008 TS38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281515 2008 TB39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281516 2008 TE48 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281517 2008 TN54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281518 2008 TS55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281519 2008 TY65 02/10/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
281520 2008 TG66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281521 2008 TP69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281522 2008 TJ75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281523 2008 TQ82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
281524 2008 TW98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281525 2008 TR102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281526 2008 TY104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281527 2008 TM106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281528 2008 TR111 06/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
281529 2008 TM113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281530 2008 TX122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281531 2008 TF138 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
281532 2008 TL146 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
281533 2008 TD160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281534 2008 TO160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281535 2008 TD171 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281536 2008 TY174 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281537 2008 TS177 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
281538 2008 TN182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281539 2008 TY182 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281540 2008 TS188 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281541 2008 UC6 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281542 2008 UL19 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281543 2008 UE27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281544 2008 UX27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281545 2008 UZ30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281546 2008 UD31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281547 2008 UK31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281548 2008 UX32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281549 2008 UD38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281550 2008 UX39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281551 2008 UQ48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281552 2008 UF49 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281553 2008 UG52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281554 2008 UT54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281555 2008 UU59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281556 2008 UL71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281557 2008 UV73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
281558 2008 UC74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281559 2008 UF75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281560 2008 UU75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281561 Taitung 2008 UL78 21/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
281562 2008 UT85 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281563 2008 UC87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281564 Fuhsiehhai 2008 UQ87 23/10/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
281565 2008 UA89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
281566 2008 UQ92 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
281567 2008 UR92 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
281568 2008 UF93 24/10/2008 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
281569 Taea 2008 UV94 23/10/2008 Lulin X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 940 m MPC · JPL
281570 2008 UH97 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
281571 2008 UM98 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
281572 2008 UJ100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
281573 2008 UQ101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281574 2008 UJ108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
281575 2008 UV110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281576 2008 UZ116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281577 2008 UL117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281578 2008 UM127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281579 2008 UN130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281580 2008 UO132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281581 2008 UT132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
281582 2008 UY136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281583 2008 UL139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281584 2008 UD141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281585 2008 UU141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281586 2008 UK143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281587 2008 UM143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281588 2008 UB145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281589 2008 UH145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281590 2008 UN148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281591 2008 UE149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281592 2008 UL151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281593 2008 UJ156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281594 2008 UG157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281595 2008 UV157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281596 2008 UP161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281597 2008 UF167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281598 2008 UP167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281599 2008 UH175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281600 2008 UO180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281601 2008 UK181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
281602 2008 US184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281603 2008 UP187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281604 2008 UE188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281605 2008 UK198 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
281606 2008 UQ200 27/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
281607 2008 UU201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
281608 2008 UJ203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281609 2008 UK203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
281610 2008 UV208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281611 2008 UQ210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
281612 2008 UQ211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281613 2008 UV214 24/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
281614 2008 UE215 24/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
281615 2008 UC221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281616 2008 UW223 25/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
281617 2008 UY237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281618 2008 UJ239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281619 2008 UN250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281620 2008 UY256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281621 2008 UB263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281622 2008 UQ266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281623 2008 UF269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281624 2008 UG274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281625 2008 UE282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281626 2008 UT283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281627 2008 UY284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281628 2008 UE286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281629 2008 UG291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281630 2008 UM297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281631 2008 UL303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281632 2008 UL304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281633 2008 UO307 30/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
281634 2008 UU310 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281635 2008 UT312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281636 2008 UR315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281637 2008 UN316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281638 2008 UR316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281639 2008 UT330 31/10/2008 Kachina J. Hobart 1,8 km MPC · JPL
281640 2008 UV334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
281641 2008 UD335 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281642 2008 UT335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281643 2008 UX336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281644 2008 UV337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281645 2008 UY337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281646 2008 UA338 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281647 2008 UB339 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281648 2008 UK340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281649 2008 UF342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
281650 2008 UP343 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
281651 2008 UO344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281652 2008 UX347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
281653 2008 US350 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281654 2008 UJ353 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
281655 2008 UM353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281656 2008 UG354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281657 2008 UG359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
281658 2008 UZ361 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281659 2008 VZ10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
281660 2008 VQ13 05/11/2008 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,7 km MPC · JPL
281661 2008 VW13 08/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
281662 2008 VX15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281663 2008 VY17 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281664 2008 VR22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
281665 2008 VG23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281666 2008 VH27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281667 2008 VB31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281668 2008 VW46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
281669 2008 VA51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281670 2008 VS57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
281671 2008 VU57 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281672 2008 VD60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
281673 2008 VW70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281674 2008 VZ72 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281675 2008 VA75 06/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
281676 2008 VR76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281677 2008 VS78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281678 2008 VA80 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281679 2008 WE2 18/11/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
281680 2008 WG5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281681 2008 WA8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281682 2008 WW8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281683 2008 WJ13 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
281684 2008 WV22 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
281685 2008 WW22 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281686 2008 WG31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
281687 2008 WA34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281688 2008 WD36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281689 2008 WK36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281690 2008 WY38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281691 2008 WZ48 18/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281692 2008 WK49 18/11/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
281693 2008 WC51 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281694 2008 WN52 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281695 2008 WS59 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
281696 2008 WW59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
281697 2008 WD60 19/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
281698 2008 WU63 23/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,0 km MPC · JPL
281699 2008 WX66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281700 2008 WF73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281701 2008 WO76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281702 2008 WT79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281703 2008 WB91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281704 2008 WJ93 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281705 2008 WN95 23/11/2008 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
281706 2008 WO95 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
281707 2008 WE97 18/11/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281708 2008 WU98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
281709 2008 WF103 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
281710 2008 WU103 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281711 2008 WQ105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281712 2008 WT106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281713 2008 WV107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281714 2008 WH108 30/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281715 2008 WJ108 30/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
281716 2008 WL109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281717 2008 WO113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
281718 2008 WE114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281719 2008 WK114 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
281720 2008 WJ117 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
281721 2008 WC122 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281722 2008 WM131 17/11/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281723 2008 WS135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281724 2008 WY135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281725 2008 WJ136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281726 2008 WF138 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
281727 2008 XE1 02/12/2008 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
281728 2008 XD10 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281729 2008 XY14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281730 2008 XZ30 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281731 2008 XT53 01/12/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
281732 2008 XB54 01/12/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
281733 2008 XK54 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
281734 2008 YG1 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
281735 2008 YE9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
281736 2008 YU11 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
281737 2008 YB19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
281738 2008 YT19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281739 2008 YW20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
281740 2008 YH27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281741 2008 YY80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281742 2008 YY94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
281743 2008 YY98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281744 2008 YR100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281745 2008 YZ115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281746 2008 YQ124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281747 2008 YX156 21/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281748 2008 YZ156 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281749 2009 AY1 02/01/2009 Dauban F. Kugel 5,3 km MPC · JPL
281750 2009 AQ36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281751 2009 AR47 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
281752 2009 BF6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281753 2009 BD8 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281754 2009 BT12 21/01/2009 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
281755 2009 BV49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
281756 2009 BP68 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,0 km MPC · JPL
281757 2009 BK98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
281758 2009 BP120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281759 2009 BC133 21/09/2005 Uccle T. Pauwels 7,0 km MPC · JPL
281760 2009 BP172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
281761 2009 BR184 18/01/2009 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
281762 2009 DJ58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
281763 2009 DO58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281764 Schwetzingen 2009 DE67 24/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
281765 2009 FD29 22/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
281766 2009 FM74 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
281767 2009 FE77 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281768 2009 HN5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281769 2009 HD23 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
281770 2009 HG52 17/04/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
281771 2009 RR23 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281772 Matttaylor 2009 RS26 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,8 km MPC · JPL
281773 2009 RG74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281774 2009 RG76 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281775 2009 SW43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281776 2009 SK48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281777 2009 ST154 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
281778 2009 SB168 19/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281779 2009 SP183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281780 2009 SO232 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
281781 2009 SK234 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
281782 2009 SM234 16/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
281783 2009 ST337 28/09/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
281784 2009 SH352 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281785 2009 TO36 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
281786 2009 TY41 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281787 2009 UG35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281788 2009 UO37 27/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281789 2009 UP38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281790 2009 UL91 18/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281791 2009 UD94 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
281792 2009 UC106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281793 2009 UX111 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281794 2009 US132 05/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
281795 2009 UW137 24/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281796 2009 VV7 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
281797 2009 VA39 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281798 2009 VP39 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
281799 2009 VW47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281800 2009 VW113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281801 2009 WS34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281802 2009 WO43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281803 2009 WG45 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
281804 2009 WD48 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281805 2009 WX53 17/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
281806 2009 WX73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281807 2009 WC76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281808 2009 WH117 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
281809 2009 WW119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281810 2009 WG133 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281811 2009 WF139 26/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 730 m MPC · JPL
281812 2009 WR164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281813 2009 WB195 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
281814 2009 WM203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281815 2009 WR206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281816 2009 WZ214 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281817 2009 WK215 26/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
281818 2009 WL233 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281819 2009 WS250 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281820 Monnaves 2009 XW 09/12/2009 Cabrils Montcabre Obs. 1,6 km MPC · JPL
281821 2009 XH21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281822 2009 XE24 11/12/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
281823 2009 XQ24 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281824 2009 YN5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281825 2009 YA7 18/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,4 km MPC · JPL
281826 2009 YG20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281827 2009 YT23 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281828 2009 YN25 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281829 2010 AR5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281830 2010 AF20 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281831 2010 AG41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281832 2010 AA65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281833 2010 AC65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281834 2010 AO68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
281835 2010 AR68 12/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281836 2010 AM71 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
281837 2010 AV71 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281838 2010 AX72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281839 2010 AY77 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281840 2010 AB79 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281841 2010 AM80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281842 2010 AL81 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281843 2010 CS24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281844 2010 CR29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281845 2010 CH41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281846 2010 CR41 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
281847 2010 CC44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,1 km MPC · JPL
281848 2010 CR55 12/02/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281849 2010 CO62 09/02/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281850 2010 CP67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281851 2010 CC70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281852 2010 CP77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281853 2010 CS78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281854 2010 CH82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281855 2010 CA94 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281856 2010 CP96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281857 2010 CK128 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
281858 2010 CY128 09/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281859 2010 CV138 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281860 2010 CK139 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281861 2010 CZ165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281862 2010 CM167 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281863 2010 CN179 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281864 2010 CX243 02/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
281865 2010 DL11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281866 2010 DW11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
281867 2010 DR41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281868 2010 DH70 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
281869 2010 EV2 05/03/2010 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,4 km MPC · JPL
281870 2010 EH66 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
281871 2010 EX88 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281872 2010 EU92 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281873 2010 EC99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281874 2010 ES102 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281875 2010 ES138 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281876 2010 FP35 18/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
281877 2010 FA83 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281878 2010 GT24 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281879 2010 GW119 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281880 Wuweiren 2010 GK126 16/08/2007 XuYi Purple Mountain Obs. 5,1 km MPC · JPL
281881 2010 HO78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281882 2010 HD104 20/04/2010 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
281883 2010 JB49 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281884 2010 JM83 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281885 2010 JH163 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281886 2010 KM110 29/05/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
281887 2010 LR1 05/06/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
281888 2010 LY33 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
281889 2010 LC62 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281890 2010 OA74 25/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
281891 2010 PA78 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
281892 2010 XL19 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281893 2011 AS 29/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
281894 2011 AF29 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
281895 2011 AC49 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281896 2011 BQ 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
281897 2011 BS5 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281898 2011 BP25 10/05/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281899 2011 CW9 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281900 2011 CP17 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281901 2011 CR17 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281902 2011 CB19 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281903 2011 CP20 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
281904 2011 CX49 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281905 2011 CJ72 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281906 2011 CB77 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
281907 2011 DX2 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
281908 2011 EQ16 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281909 2011 ED24 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281910 2011 EG28 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
281911 2011 EU51 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281912 2011 EX52 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
281913 2011 EZ53 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
281914 2011 EF63 09/04/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
281915 2011 ET71 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
281916 2011 EW76 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281917 2011 FA 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281918 2011 FE2 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281919 2011 FO6 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281920 2011 FR9 29/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281921 2011 FN11 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281922 2011 FY11 11/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
281923 2011 FX12 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281924 2011 FZ12 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281925 2011 FT13 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281926 2011 FW13 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281927 2011 FV19 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281928 2011 FN30 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281929 2011 FB32 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281930 2011 FG45 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
281931 2011 FV46 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281932 2011 FL48 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
281933 2011 FJ83 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
281934 2011 FG138 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281935 2011 FF142 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281936 2011 FT142 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
281937 2011 FZ142 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281938 2011 FC143 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281939 2011 FQ143 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281940 2011 FH147 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281941 2011 FF148 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281942 2011 FD150 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281943 2011 FM154 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
281944 2011 GT3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281945 2011 GR9 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
281946 2011 GH12 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281947 2011 GG31 29/02/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
281948 2011 GH32 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281949 2011 GA34 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281950 2011 GS36 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281951 2011 GR39 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281952 2011 GE46 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
281953 2011 GU46 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281954 2011 GJ55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281955 2011 GM55 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281956 2011 GU55 10/02/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
281957 2011 GR57 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281958 2011 GP58 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
281959 2011 GG59 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
281960 2011 GF61 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
281961 2011 GK63 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281962 2011 GX63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281963 2011 GB64 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281964 2011 GN65 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
281965 2011 GP66 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281966 2011 GZ66 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281967 2011 GO69 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
281968 2011 GR69 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
281969 2011 GT69 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281970 2011 GV69 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
281971 2011 GC70 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281972 2011 GF70 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281973 2011 GV71 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281974 2011 GM72 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281975 2011 GR72 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281976 2011 GC78 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281977 2011 HS8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281978 2011 HQ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281979 2011 HR10 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281980 2011 HB11 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281981 2011 HJ12 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281982 2011 HN13 12/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
281983 2011 HX17 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281984 2011 HQ18 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281985 2011 HR18 09/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
281986 2011 HK20 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281987 2011 HV21 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281988 2011 HY21 10/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281989 2011 HE23 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
281990 2011 HZ25 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
281991 2011 HM26 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281992 2011 HU27 16/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281993 2011 HW28 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
281994 2011 HY28 31/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281995 2011 HC29 20/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281996 2011 HX29 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281997 2011 HR32 01/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
281998 2011 HF35 21/09/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281999 2011 HH36 11/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
282000 2011 HU36 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s  • 282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001