Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/506001–507000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506001 2015 GL50 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506002 2015 HN2 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506003 2015 HT3 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506004 2015 HU4 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506005 2015 HQ12 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506006 2015 HP14 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506007 2015 HB22 12/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
506008 2015 HC24 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506009 2015 HT32 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506010 2015 HK39 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
506011 2015 HM51 12/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
506012 2015 HG59 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
506013 2015 HH61 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
506014 2015 HB63 20/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
506015 2015 HO67 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
506016 2015 HV73 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
506017 2015 HG80 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
506018 2015 HE84 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
506019 2015 HN84 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
506020 2015 HV89 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506021 2015 HO98 29/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
506022 2015 HV100 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
506023 2015 HG102 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506024 2015 HL103 09/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
506025 2015 HE152 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506026 2015 HA155 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
506027 2015 HB156 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506028 2015 HO171 30/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
506029 2015 JY2 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
506030 2015 JC7 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506031 2015 JL8 22/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
506032 2015 JT8 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506033 2015 KO12 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506034 2015 KS19 12/01/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
506035 2015 KA28 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506036 2015 KP29 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
506037 2015 KD33 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506038 2015 KW62 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
506039 2015 KV65 18/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
506040 2015 KL72 10/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506041 2015 KQ73 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506042 2015 KA74 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506043 2015 KG76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506044 2015 KL78 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
506045 2015 KW79 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
506046 2015 KW80 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506047 2015 KD86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506048 2015 KF92 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506049 2015 KC105 11/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
506050 2015 KF105 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506051 2015 KK105 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
506052 2015 KW117 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
506053 2015 KC129 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506054 2015 KS130 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
506055 2015 KT152 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506056 2015 LG6 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506057 2015 LC7 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
506058 2015 LQ8 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
506059 2015 LG19 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
506060 2015 LF39 30/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
506061 2015 MT7 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506062 2015 MR10 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506063 2015 MW10 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
506064 2015 MG20 19/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506065 2015 MU27 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506066 2015 MO35 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
506067 2015 MJ99 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
506068 2015 PJ102 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506069 2015 PE210 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
506070 2015 PL303 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506071 2015 RD117 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506072 2015 TT44 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506073 2015 TA177 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
506074 2015 UM67 24/10/2015 WISE WISE 670 m MPC · JPL
506075 2015 VU5 14/11/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
506076 2015 VS32 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506077 2015 VX41 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
506078 2015 VP63 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506079 2015 VH96 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
506080 2015 VH121 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506081 2015 VY148 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506082 2015 VX152 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506083 2015 VZ152 24/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506084 2015 XE111 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506085 2015 XH378 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506086 2015 XD385 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
506087 2015 XG385 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506088 2015 XH385 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
506089 2015 YU21 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506090 2016 AB4 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
506091 2016 AB8 19/04/2012 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
506092 2016 AX10 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
506093 2016 AL42 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506094 2016 AF94 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506095 2016 AY99 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506096 2016 AP104 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506097 2016 AR104 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
506098 2016 AS109 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506099 2016 AF128 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506100 2016 AQ143 29/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506101 2016 AT147 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506102 2016 AT171 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
506103 2016 AO172 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
506104 2016 AF181 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
506105 2016 AM194 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
506106 2016 AN194 03/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506107 2016 AR194 01/03/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506108 2016 AZ194 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
506109 2016 AD195 07/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
506110 2016 AL195 11/01/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
506111 2016 AM195 13/02/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
506112 2016 AQ195 12/02/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506113 2016 AG196 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506114 2016 AH196 29/02/2008 XuYi PMO NEO 520 m MPC · JPL
506115 2016 AB200 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506116 2016 BY1 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
506117 2016 BW13 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506118 2016 BV31 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506119 2016 BQ61 26/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506120 2016 BM67 31/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
506121 2016 BP81 27/01/2016 Kepler Kepler cubewano ( 255 km MPC · JPL
506122 2016 BT81 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506123 2016 BV81 02/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
506124 2016 BX81 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
506125 2016 BF82 12/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
506126 2016 CV 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
506127 2016 CN23 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
506128 2016 CK28 08/01/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
506129 2016 CK193 21/08/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
506130 2016 CN193 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506131 2016 CL247 20/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
506132 2016 CJ255 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506133 2016 CJ265 24/09/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
506134 2016 CL265 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
506135 2016 CQ265 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
506136 2016 CA266 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
506137 2016 CK266 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
506138 2016 DX1 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
506139 2016 DB2 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
506140 2016 DG31 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506141 2016 DL31 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
506142 2016 EM1 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
506143 2016 EU4 04/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
506144 2016 EF23 20/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
506145 2016 EL26 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506146 2016 ET27 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
506147 2016 EK52 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506148 2016 EX54 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506149 2016 EW65 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506150 2016 EL79 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
506151 2016 EE84 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506152 2016 ES88 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506153 2016 EV110 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506154 2016 ED131 17/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506155 2016 EA139 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
506156 2016 EA144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506157 2016 EH147 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
506158 2016 EN190 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
506159 2016 EO203 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
506160 2016 ES203 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506161 2016 ET203 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506162 2016 EX203 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
506163 2016 EZ204 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506164 2016 EA205 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
506165 2016 EF206 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506166 2016 FL 24/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
506167 2016 FS11 30/04/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
506168 2016 FC30 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
506169 2016 FR37 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
506170 2016 FF42 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506171 2016 FD56 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506172 2016 FX60 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
506173 2016 FE61 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
506174 2016 FH61 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506175 2016 GX1 07/11/2012 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
506176 2016 GM6 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
506177 2016 GK7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506178 2016 GB12 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506179 2016 GN20 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506180 2016 GU24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506181 2016 GV37 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506182 2016 GT57 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
506183 2016 GE61 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506184 2016 GV63 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506185 2016 GR82 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
506186 2016 GJ95 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506187 2016 GC99 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
506188 2016 GZ102 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506189 2016 GC106 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506190 2016 GB107 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
506191 2016 GN108 29/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506192 2016 GX120 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
506193 2016 GF126 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
506194 2016 GG127 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506195 2016 GK156 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
506196 2016 GE165 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506197 2016 GG190 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506198 2016 GP190 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
506199 2016 GD193 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
506200 2016 GT206 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506201 2016 GA208 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506202 2016 GH210 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506203 2016 GR211 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
506204 2016 GR222 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506205 2016 GW231 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
506206 2016 GO246 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506207 2016 GN252 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506208 2016 GT252 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506209 2016 GM253 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506210 2016 HT 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506211 2016 HJ3 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506212 2016 HE6 12/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506213 2016 JS11 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506214 2016 JE13 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506215 2016 JC15 30/07/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
506216 2016 JY16 17/04/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
506217 2016 JY24 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
506218 2016 JN28 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
506219 2016 JE30 10/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
506220 2016 JO30 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
506221 2016 JK31 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
506222 2016 JW31 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
506223 2016 JN33 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506224 2016 JS35 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506225 2016 JC36 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506226 2016 JH36 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506227 2016 LR17 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506228 2016 LZ18 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506229 2016 LK21 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506230 2016 LR32 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
506231 2016 LO49 24/05/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
506232 2016 LO52 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
506233 2016 MX2 09/08/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
506234 2016 NS1 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506235 2016 NL2 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
506236 2016 NV9 08/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
506237 2016 ND17 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
506238 2016 NE18 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506239 2016 NJ24 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506240 2016 NX25 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506241 2016 NJ28 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
506242 2016 NU31 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506243 2016 NQ40 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506244 2016 NE45 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506245 2016 NK46 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
506246 2016 NX47 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506247 2016 NK48 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
506248 2016 OJ2 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506249 2016 OE5 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
506250 2016 PR5 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506251 2016 PB13 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506252 2016 PE24 03/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
506253 2016 PB25 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506254 2016 PA35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506255 2016 PQ36 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
506256 2016 PZ58 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
506257 2016 PP62 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
506258 2016 PW65 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506259 2016 PY70 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
506260 2016 QH5 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506261 2016 QP23 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
506262 2016 QR24 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
506263 2016 QU47 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
506264 2016 QB54 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
506265 2016 QQ55 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
506266 2016 QE57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
506267 2016 QR59 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506268 2016 QH65 28/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
506269 2016 QS75 10/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
506270 2016 RF5 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
506271 2016 RK5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
506272 2016 RV7 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506273 2016 RV10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
506274 2016 RQ13 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506275 2016 RY14 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506276 2016 RY26 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
506277 2016 RO27 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506278 2016 RC32 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
506279 2016 SC6 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
506280 2016 TN49 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
506281 2016 TH81 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506282 2016 TP81 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506283 2016 UR91 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
506284 2016 UC145 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506285 2016 VM5 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
506286 2017 AP16 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
506287 2017 BQ18 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506288 2017 BP35 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
506289 2017 BS43 12/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
506290 2017 DG3 15/01/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
506291 2017 DQ13 12/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
506292 2017 DU79 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506293 2017 DX102 18/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
506294 2017 FT98 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506295 2017 HY36 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
506296 2017 KG11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506297 2017 MS6 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506298 2017 ME8 03/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
506299 2017 NR1 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506300 2017 NN2 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506301 2017 NR2 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
506302 2017 NG4 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
506303 2017 NM4 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506304 2017 OF 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
506305 2017 OK 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506306 2017 OO 08/10/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
506307 2017 OR 24/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
506308 2017 OT 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506309 2017 OU 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
506310 2017 OV 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506311 2017 OT1 13/03/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
506312 2017 OW1 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506313 2017 OD2 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
506314 2017 OS2 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506315 2017 OP3 11/08/2012 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
506316 2017 OS3 04/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
506317 2017 OW7 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506318 2017 OE8 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506319 2017 OL8 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
506320 2017 OX8 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506321 2017 OA9 25/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
506322 2017 OH9 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
506323 2017 OO9 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506324 2017 OU9 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
506325 2017 OZ9 14/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
506326 2017 OX10 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
506327 2017 OC12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506328 2017 OP12 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506329 2017 OS13 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506330 2017 OR15 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506331 2017 OG20 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506332 2017 OM20 14/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
506333 2017 OR21 16/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
506334 2017 OV25 19/04/2012 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
506335 2017 OC29 03/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506336 2017 OX29 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506337 2017 OJ33 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506338 2017 OV36 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506339 2017 OX38 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
506340 2017 OW39 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
506341 2017 OQ48 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
506342 2017 OS48 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506343 2017 OT48 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506344 2017 OV48 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506345 2017 OW48 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506346 2017 OY48 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506347 2017 OD49 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506348 2017 OK52 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
506349 2017 OF56 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506350 2017 OS56 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506351 2017 OD64 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506352 2017 OG65 06/09/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
506353 2017 OT67 23/01/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
506354 2017 PT5 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506355 2017 PB25 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
506356 2017 QX 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506357 2017 QF4 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506358 2017 QK4 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
506359 2017 QF6 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506360 2017 QB10 28/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
506361 2017 QJ10 30/07/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
506362 2017 QT13 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
506363 2017 QG16 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
506364 2017 QC19 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506365 2017 QX19 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506366 2017 QX20 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506367 2017 QQ22 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506368 2017 QS24 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
506369 2017 QT24 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
506370 2017 QZ24 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
506371 2017 QA25 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
506372 2017 QB25 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506373 2017 QT25 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
506374 2017 QH26 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506375 2017 QD27 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
506376 2017 QY30 12/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
506377 2017 QF31 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
506378 2017 QE33 30/07/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
506379 2017 QE34 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506380 2017 QK34 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
506381 2017 RH 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506382 2017 RH3 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
506383 2017 RV3 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506384 2017 RA7 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506385 2017 RB7 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506386 2017 RW7 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506387 2017 RN10 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
506388 2017 RL12 01/10/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506389 2017 RP12 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506390 2017 RQ12 29/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506391 2017 RS12 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506392 2017 RU12 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506393 2017 RU13 24/08/2011 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
506394 2017 SK 14/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
506395 2017 SQ 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
506396 2017 SV 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
506397 2017 SH1 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506398 2017 SV1 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506399 2017 SB2 08/08/2007 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
506400 2017 SS3 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506401 2017 SP4 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
506402 2017 SV4 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506403 2017 SA5 04/04/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
506404 2017 SM5 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506405 2017 SK6 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506406 2017 SN6 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506407 2017 SQ8 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
506408 2017 SX9 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506409 2017 SF13 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
506410 1131 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
506411 1995 TP5 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506412 1995 WY39 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506413 1996 VZ10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506414 1996 VG26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506415 1997 EH1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
506416 1998 QD60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506417 1999 TO76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506418 1999 TZ226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506419 1999 TC269 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
506420 1999 VW29 03/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
506421 1999 VY106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
506422 1999 VE122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506423 1999 WK5 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506424 1999 XV141 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506425 2000 DQ110 29/02/2000 Socorro LINEAR AMO 1,7 km MPC · JPL
506426 2000 QH34 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506427 2000 RE34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506428 2000 SJ100 23/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
506429 2000 SS284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
506430 2000 SW291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
506431 2000 TV44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
506432 2000 UN3 24/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
506433 2000 UT33 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
506434 2000 UR59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
506435 2000 UR67 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
506436 2000 UE73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506437 2000 WL10 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS APO 890 m MPC · JPL
506438 2000 XJ14 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
506439 2000 YB2 16/12/2000 Kitt Peak M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav 203 km MPC · JPL
506440 2000 YZ119 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
506441 2001 AV19 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
506442 2001 AW19 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506443 2001 CM35 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
506444 2001 EE3 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506445 2001 QE105 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
506446 2001 RD142 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
506447 2001 SW209 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
506448 2001 SN355 27/09/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
506449 2001 TV55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
506450 2001 TU158 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506451 2001 UG133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
506452 2001 UH155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
506453 2001 VW77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506454 2001 WB15 24/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
506455 2001 XZ53 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
506456 2001 XA224 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
506457 2001 YG4 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506458 2001 YW155 20/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
506459 2002 AL14 11/01/2002 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
506460 2002 CR161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
506461 2002 FS 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
506462 2002 GY59 08/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
506463 2002 HZ8 14/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
506464 2002 JM91 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506465 2002 LC35 10/06/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
506466 2002 LG47 14/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
506467 2002 NJ68 06/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
506468 2002 PA147 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 540 m MPC · JPL
506469 2002 QZ117 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
506470 2002 QP131 30/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
506471 2002 RE259 14/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
506472 2002 RJ272 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
506473 2003 AE18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
506474 2003 BX93 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506475 2003 ER31 07/03/2003 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
506476 2003 FZ123 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506477 2003 FK132 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506478 2003 HX34 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506479 2003 HB57 26/04/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 147 km MPC · JPL
506480 2003 QV52 23/08/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
506481 2003 SJ69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506482 2003 SQ130 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
506483 2003 SX217 28/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
506484 2003 SL276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506485 2003 SX338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
506486 2003 SV359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
506487 2003 SZ411 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506488 2003 SU429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
506489 2003 SN432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506490 2003 UO27 25/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
506491 2003 UW29 25/10/2003 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
506492 2003 US82 19/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
506493 2003 UZ103 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
506494 2003 UK336 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
506495 2003 UJ371 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
506496 2003 UZ377 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
506497 2003 VP12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506498 2003 WA36 19/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
506499 2003 WS181 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506500 2003 WZ181 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506501 2003 YC27 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
506502 2003 YZ41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506503 2003 YP124 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
506504 2004 BT68 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
506505 2004 BE120 30/01/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
506506 2004 BZ163 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
506507 2004 CB105 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506508 2004 EZ76 15/03/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
506509 2004 EN104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506510 2004 FJ90 20/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
506511 2004 PX68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
506512 2004 PV77 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
506513 2004 RV133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506514 2004 RQ158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
506515 2004 RG174 10/09/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
506516 2004 RL208 20/08/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
506517 2004 RC215 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
506518 2004 RB336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506519 2004 SA5 19/09/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
506520 2004 TW6 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
506521 2004 TW8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
506522 2004 TX31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506523 2004 TM57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506524 2004 TK69 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
506525 2004 TR69 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
506526 2004 TX88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506527 2004 TQ96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506528 2004 TR97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506529 2004 TG147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
506530 2004 TU149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506531 2004 TY161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506532 2004 TB194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506533 2004 TR208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506534 2004 TH233 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506535 2004 TJ241 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
506536 2004 TW242 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
506537 2004 TX274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506538 2004 VS82 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506539 2004 XY13 09/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
506540 2004 XT29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
506541 2004 XB181 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
506542 2005 AH2 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
506543 2005 AE68 06/01/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
506544 2005 EN47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
506545 2005 EX47 03/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
506546 2005 GZ67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
506547 2005 GT110 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506548 2005 NP18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506549 2005 NE37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506550 2005 NM82 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506551 2005 NZ122 04/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
506552 2005 QK127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506553 2005 QV138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506554 2005 QZ189 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506555 2005 SP72 23/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
506556 2005 SE101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506557 2005 SY109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506558 2005 SP154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506559 2005 TC79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506560 2005 TW93 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506561 2005 TS115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506562 2005 TA136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506563 2005 TY146 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506564 2005 TV191 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506565 2005 UU34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506566 2005 UD47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506567 2005 UC51 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506568 2005 UQ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506569 2005 UW125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506570 2005 UV151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506571 2005 UH169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506572 2005 UB174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506573 2005 UC181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506574 2005 UT231 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
506575 2005 UV259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506576 2005 UK264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506577 2005 UH345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506578 2005 UX411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506579 2005 UQ461 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506580 2005 VR8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506581 2005 VQ58 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506582 2005 VA127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 590 m MPC · JPL
506583 2005 WX10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506584 2005 WO17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506585 2005 WJ20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506586 2005 WT76 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506587 2005 WE88 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506588 2005 WU89 26/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506589 2005 WP158 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
506590 2005 XB1 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 99 m MPC · JPL
506591 2005 XE15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506592 2005 XK26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
506593 2005 XM53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506594 2005 YV32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
506595 2005 YF83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
506596 2005 YQ154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506597 2005 YY159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
506598 2005 YQ264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506599 2006 AL35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506600 2006 AJ41 02/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506601 2006 AD104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506602 2006 BE18 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506603 2006 BS19 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506604 2006 BP20 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506605 2006 BW34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
506606 2006 BJ138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506607 2006 BX143 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
506608 2006 BA185 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
506609 2006 BS196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506610 2006 CV22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506611 2006 CP26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506612 2006 DU6 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
506613 2006 DW48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
506614 2006 DU68 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
506615 2006 DX74 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
506616 2006 DH90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506617 2006 DH118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506618 2006 DC140 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506619 2006 EB11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506620 2006 ES51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
506621 2006 FF1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506622 2006 FV55 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
506623 2006 GA13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506624 2006 GX45 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
506625 2006 GX52 08/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
506626 2006 HG74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
506627 2006 JR11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506628 2006 JS16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506629 2006 JV20 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506630 2006 KO14 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
506631 2006 KZ54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506632 2006 KT101 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506633 2006 PZ4 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
506634 2006 QT2 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
506635 2006 QB27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506636 2006 QF180 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
506637 2006 RD6 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
506638 2006 RV25 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506639 2006 RO42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506640 2006 RW42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506641 2006 RH50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506642 2006 RE54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506643 2006 RG58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506644 2006 RN67 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
506645 2006 RE75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506646 2006 RK78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506647 2006 RT95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506648 2006 RP122 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506649 2006 SE37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506650 2006 SZ49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506651 2006 SR50 16/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506652 2006 SO103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506653 2006 SL116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506654 2006 SE133 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
506655 2006 SZ142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506656 2006 SJ148 19/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
506657 2006 SX154 22/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506658 2006 SL161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506659 2006 SS200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506660 2006 SF204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506661 2006 SV211 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506662 2006 SX225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506663 2006 SL241 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506664 2006 SH255 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
506665 2006 SO265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506666 2006 SU268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
506667 2006 SL279 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506668 2006 SD285 26/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 540 m MPC · JPL
506669 2006 SG286 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
506670 2006 SS298 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506671 2006 SN324 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506672 2006 SL333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506673 2006 SR348 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506674 2006 SO350 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
506675 2006 SA361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506676 2006 SH397 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506677 2006 SH399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506678 2006 SH402 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506679 2006 SS403 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506680 2006 SE407 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506681 2006 SE408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506682 2006 SF411 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506683 2006 TN17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506684 2006 TZ19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506685 2006 TG28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
506686 2006 TJ28 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
506687 2006 TV29 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506688 2006 TW33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
506689 2006 TW49 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506690 2006 TZ50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506691 2006 TN82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506692 2006 TO88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506693 2006 TU90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506694 2006 TA92 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
506695 2006 TB93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506696 2006 TV100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
506697 2006 UZ 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506698 2006 US51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506699 2006 UD58 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
506700 2006 UM59 28/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506701 2006 UF76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
506702 2006 UP76 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506703 2006 UD77 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506704 2006 UR81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
506705 2006 UD86 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506706 2006 UA89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506707 2006 UE93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506708 2006 UB97 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506709 2006 UU112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506710 2006 UE117 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506711 2006 UN154 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506712 2006 UC157 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506713 2006 UY166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506714 2006 UB190 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
506715 2006 UE196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506716 2006 UY200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
506717 2006 UZ213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506718 2006 UT220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
506719 2006 UY220 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
506720 2006 UF227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506721 2006 UE237 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506722 2006 UM247 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506723 2006 UQ250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506724 2006 UK254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506725 2006 UF260 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506726 2006 UQ263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506727 2006 UH268 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506728 2006 UR272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506729 2006 UN274 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506730 2006 UM287 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506731 2006 UX288 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506732 2006 VW2 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
506733 2006 VW10 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506734 2006 VY18 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
506735 2006 VA30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506736 2006 VU32 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506737 2006 VW38 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
506738 2006 VY38 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506739 2006 VT40 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
506740 2006 VU53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506741 2006 VG59 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506742 2006 VG60 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506743 2006 VJ60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506744 2006 VL61 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506745 2006 VG62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506746 2006 VC77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506747 2006 VC79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506748 2006 VN79 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506749 2006 VV79 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
506750 2006 VM80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
506751 2006 VK85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
506752 2006 VU86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506753 2006 VJ104 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
506754 2006 VP137 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506755 2006 VP138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506756 2006 VS140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506757 2006 WB18 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
506758 2006 WP41 15/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
506759 2006 WC49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
506760 2006 WN65 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506761 2006 WH68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506762 2006 WH94 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
506763 2006 WH102 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506764 2006 WZ105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506765 2006 WK106 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506766 2006 WR111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506767 2006 WU150 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506768 2006 WG151 23/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
506769 2006 WX155 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506770 2006 WH171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
506771 2006 WZ178 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
506772 2006 WV200 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506773 2006 WV204 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506774 2006 WW204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506775 2006 XP22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506776 2006 XO45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506777 2006 XH55 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506778 2006 XE61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506779 2006 YY2 22/12/2006 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
506780 2006 YE28 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
506781 2007 AF1 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506782 2007 AN10 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506783 2007 AL15 13/12/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
506784 2007 AC16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
506785 2007 AR27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506786 2007 BG1 16/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
506787 2007 BM2 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
506788 2007 BL16 17/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
506789 2007 BY42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506790 2007 BK47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506791 2007 CP19 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506792 2007 CU27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506793 2007 CB33 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
506794 2007 CU43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506795 2007 DG15 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506796 2007 DX22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
506797 2007 DD34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506798 2007 DS34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506799 2007 DN61 27/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
506800 2007 EQ28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506801 2007 GT16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506802 2007 GG35 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506803 2007 HE34 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
506804 2007 HH87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506805 2007 JL46 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
506806 2007 LE22 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506807 2007 MZ2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506808 2007 MG6 20/06/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
506809 2007 PG37 13/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
506810 2007 RH32 05/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506811 2007 RP40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
506812 2007 RJ47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
506813 2007 RQ56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506814 2007 RT59 04/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
506815 2007 RA136 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506816 2007 RX225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
506817 2007 RD288 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506818 2007 RS292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506819 2007 RZ294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506820 2007 SD9 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506821 2007 SH24 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506822 2007 SQ24 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
506823 2007 SR24 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
506824 2007 TX37 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506825 2007 TZ38 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506826 2007 TQ51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506827 2007 TK56 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
506828 2007 TE82 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
506829 2007 TT132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506830 2007 TP137 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
506831 2007 TT141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506832 2007 TN151 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
506833 2007 TL189 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
506834 2007 TN238 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506835 2007 TW254 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506836 2007 TH267 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
506837 2007 TO268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
506838 2007 TA272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506839 2007 TM315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
506840 2007 TH316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506841 2007 TS330 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506842 2007 TD339 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506843 2007 TD385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506844 2007 TF408 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506845 2007 TJ430 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506846 2007 TC446 08/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
506847 2007 US9 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
506848 2007 UB80 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506849 2007 UU90 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506850 2007 UF99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506851 2007 UX100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506852 2007 UD119 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506853 2007 UT128 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506854 2007 VG30 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
506855 2007 VH49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
506856 2007 VR63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506857 2007 VY111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506858 2007 VP136 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
506859 2007 VW137 08/11/2007 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
506860 2007 VP139 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506861 2007 VT139 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
506862 2007 VU175 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506863 2007 VT201 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
506864 2007 VV235 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
506865 2007 VV280 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
506866 2007 VX331 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506867 2007 WF63 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506868 2007 XP12 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
506869 2007 XX51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506870 2007 YK16 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506871 2007 YR26 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506872 2007 YH35 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506873 2007 YG47 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506874 2007 YU69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506875 2008 AN9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506876 2008 AB34 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506877 2008 AS36 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506878 2008 AO37 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506879 2008 AM44 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
506880 2008 AM46 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
506881 2008 AU69 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
506882 2008 AV70 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506883 2008 AG75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506884 2008 AT75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506885 2008 AM76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506886 2008 AT79 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506887 2008 AA116 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506888 2008 AH128 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506889 2008 AJ128 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506890 2008 AK128 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
506891 2008 AR136 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506892 2008 BQ5 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
506893 2008 BD36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506894 2008 BA53 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
506895 2008 BQ54 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
506896 2008 CM22 10/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
506897 2008 CY46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506898 2008 CS67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
506899 2008 CM102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
506900 2008 CX108 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
506901 2008 CU127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506902 2008 CT142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506903 2008 CS145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
506904 2008 CV162 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
506905 2008 CQ169 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
506906 2008 CK194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506907 2008 CL214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506908 2008 DM2 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506909 2008 DW3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
506910 2008 DE12 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506911 2008 DZ14 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
506912 2008 DE49 13/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
506913 2008 DG74 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
506914 2008 DN81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
506915 2008 DW84 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506916 2008 DS86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
506917 2008 EK11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506918 2008 EE39 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506919 2008 EB73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506920 2008 EQ86 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
506921 2008 ED89 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
506922 2008 EZ118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
506923 2008 EF123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506924 2008 EK131 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506925 2008 EF160 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506926 2008 FF10 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
506927 2008 FE18 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506928 2008 FZ20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
506929 2008 FF22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506930 2008 FY58 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506931 2008 FC64 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506932 2008 FA89 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
506933 2008 FZ105 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506934 2008 FD116 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506935 2008 GU8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
506936 2008 GL33 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
506937 2008 GG89 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
506938 2008 GQ89 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
506939 2008 GC92 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506940 2008 GH100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
506941 2008 GH114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
506942 2008 GF130 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506943 2008 HL6 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506944 2008 HG26 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
506945 2008 HC43 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506946 2008 HS63 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506947 2008 KW9 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
506948 2008 KE10 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
506949 2008 KK11 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
506950 2008 KL18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
506951 2008 KV28 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 250 m MPC · JPL
506952 2008 KV32 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
506953 2008 KC34 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
506954 2008 LY10 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
506955 2008 MO1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
506956 2008 NX1 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
506957 2008 PR19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506958 2008 QR20 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
506959 2008 QL41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506960 2008 QE46 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506961 2008 RM82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506962 2008 RQ87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
506963 2008 RB88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
506964 2008 RB92 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506965 2008 RM92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506966 2008 RC107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
506967 2008 RT119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506968 2008 RQ129 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
506969 2008 RC130 09/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
506970 2008 RB141 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506971 2008 SD31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
506972 2008 SP39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506973 2008 SE86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506974 2008 SU94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506975 2008 SP103 21/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
506976 2008 SU123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
506977 2008 SR127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506978 2008 SG136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506979 2008 SQ154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
506980 2008 SE162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
506981 2008 SR171 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506982 2008 SA184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506983 2008 SK184 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
506984 2008 SU197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
506985 2008 SG200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
506986 2008 SE205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
506987 2008 SC206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506988 2008 SK218 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
506989 2008 SM218 29/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
506990 2008 SF226 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506991 2008 SY234 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
506992 2008 SZ239 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
506993 2008 SY264 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
506994 2008 SQ268 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
506995 2008 SA289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
506996 2008 SJ289 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
506997 2008 SD297 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
506998 2008 SQ308 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
506999 2008 TJ23 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
507000 2008 TM29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

502.000s  • 503.000s  • 504.000s  • 505.000s  • 506.000s  • 507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001