Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/550001–551000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550001 2011 WJ138 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550002 2011 WY140 06/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
550003 2011 WM145 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550004 2011 WC151 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
550005 2011 WK152 26/12/2003 Piszkesteto K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
550006 2011 WY158 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550007 2011 WY161 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550008 2011 WF162 05/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550009 2011 WH162 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550010 2011 WX162 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550011 2011 WG165 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550012 2011 WH165 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
550013 2011 WL166 19/03/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550014 2011 WZ166 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550015 2011 WZ167 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
550016 2011 WB168 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550017 2011 WY169 01/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550018 2011 WJ171 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550019 2011 WV172 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
550020 2011 WY172 07/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
550021 2011 WY174 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550022 2011 WG175 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550023 2011 WE176 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550024 2011 WD179 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550025 2011 XU4 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
550026 2011 XO5 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
550027 2011 XP5 31/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
550028 2011 XD6 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
550029 2011 XK6 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
550030 2011 YD1 31/01/2004 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
550031 2011 YD2 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550032 2011 YP2 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550033 2011 YZ3 19/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
550034 2011 YA4 22/12/2011 Oukaimeden C. Rinner 1,2 km MPC · JPL
550035 2011 YD4 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550036 2011 YK5 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550037 2011 YN5 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550038 2011 YR6 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550039 2011 YN9 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550040 2011 YF12 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550041 2011 YT14 25/12/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 9,2 km MPC · JPL
550042 2011 YK16 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550043 2011 YL19 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
550044 2011 YN19 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
550045 2011 YA21 07/11/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,4 km MPC · JPL
550046 2011 YH22 28/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
550047 2011 YG23 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550048 2011 YE25 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
550049 2011 YU34 07/08/2010 XuYi PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
550050 2011 YW34 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550051 2011 YL35 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550052 2011 YV35 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
550053 2011 YM36 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
550054 2011 YC42 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
550055 2011 YS45 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550056 2011 YH48 17/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
550057 2011 YG53 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550058 2011 YT53 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550059 2011 YH57 31/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 2,9 km MPC · JPL
550060 2011 YW58 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550061 2011 YL60 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550062 2011 YQ63 26/12/2011 Marly P. Kocher 1,7 km MPC · JPL
550063 2011 YJ66 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
550064 2011 YD68 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
550065 2011 YE68 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550066 2011 YF68 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
550067 2011 YT68 17/12/2011 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
550068 2011 YL73 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550069 2011 YY74 18/02/2001 Haleakala AMOS 3,9 km MPC · JPL
550070 2011 YA75 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
550071 2011 YM76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
550072 2011 YL78 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550073 2011 YY79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
550074 2011 YZ79 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550075 2011 YC80 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550076 2011 YK81 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550077 2011 YP82 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550078 2011 YH83 13/09/2015 Piszkesteto K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
550079 2011 YL83 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550080 2011 YE84 19/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550081 2011 YW84 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
550082 2011 YY84 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550083 2011 YL85 31/12/2011 Piszkesteto A. Szing 1,2 km MPC · JPL
550084 2011 YQ85 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550085 2011 YR85 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550086 2011 YX85 01/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550087 2011 YT88 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550088 2011 YJ89 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
550089 2011 YC91 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550090 2012 AC1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550091 2012 AL2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550092 2012 AV3 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550093 2012 AW4 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
550094 2012 AJ10 28/08/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
550095 2012 AV11 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
550096 2012 AL18 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
550097 2012 AX18 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
550098 2012 AQ21 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550099 2012 AN22 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
550100 2012 AB23 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550101 2012 AB25 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
550102 2012 AL25 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550103 2012 AU26 10/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550104 2012 AW28 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550105 2012 AX29 21/01/1999 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
550106 2012 AH30 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
550107 2012 AZ30 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550108 2012 AA32 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550109 2012 AV32 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550110 2012 AL33 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550111 2012 BW2 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550112 2012 BX2 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550113 2012 BH3 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
550114 2012 BQ3 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550115 2012 BK4 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550116 2012 BC9 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550117 2012 BD10 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
550118 2012 BJ10 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2,9 km MPC · JPL
550119 2012 BO16 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550120 2012 BZ17 22/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
550121 2012 BQ19 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550122 2012 BL21 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550123 2012 BE23 05/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
550124 2012 BY26 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550125 2012 BA28 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550126 2012 BT29 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550127 2012 BA31 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550128 2012 BT32 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550129 2012 BN37 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
550130 2012 BP37 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550131 2012 BG40 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550132 2012 BH40 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
550133 2012 BL40 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550134 2012 BX40 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550135 2012 BV43 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
550136 2012 BD44 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
550137 2012 BP46 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
550138 2012 BN48 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,2 km MPC · JPL
550139 2012 BF53 18/09/2006 Mauna Kea Q. s. observers 1,2 km MPC · JPL
550140 2012 BD54 21/02/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
550141 2012 BF54 26/12/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
550142 2012 BA55 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550143 2012 BT55 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550144 2012 BP56 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550145 2012 BE58 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550146 2012 BQ59 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
550147 2012 BU59 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550148 2012 BN62 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550149 2012 BS67 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550150 2012 BB74 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550151 2012 BM78 30/01/2003 Haleakala AMOS 2,4 km MPC · JPL
550152 2012 BR78 28/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
550153 2012 BD79 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550154 2012 BM82 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
550155 2012 BW86 29/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
550156 2012 BB87 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550157 2012 BE87 19/12/2011 Oukaimeden M. Ory 4,0 km MPC · JPL
550158 2012 BJ88 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550159 2012 BX88 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550160 2012 BS90 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
550161 2012 BC91 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550162 2012 BL95 07/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
550163 2012 BY95 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
550164 2012 BO98 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550165 2012 BY99 08/03/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,8 km MPC · JPL
550166 2012 BG101 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550167 2012 BY102 18/12/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 1,8 km MPC · JPL
550168 2012 BU109 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550169 2012 BO110 12/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
550170 2012 BM114 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550171 2012 BP115 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550172 2012 BD119 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550173 2012 BH119 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550174 2012 BZ121 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
550175 2012 BU123 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550176 2012 BV124 09/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
550177 2012 BG126 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
550178 2012 BS127 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550179 2012 BL132 12/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
550180 2012 BR132 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550181 2012 BX132 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
550182 2012 BD133 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550183 2012 BT134 20/01/2012 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
550184 2012 BA136 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550185 2012 BZ136 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550186 2012 BL139 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550187 2012 BK143 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550188 2012 BU143 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550189 2012 BP147 28/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
550190 2012 BR147 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550191 2012 BO149 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550192 2012 BS149 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550193 2012 BX149 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550194 2012 BV151 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550195 2012 BK156 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550196 2012 BK159 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550197 2012 BP160 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550198 2012 BA162 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550199 2012 BE162 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
550200 2012 BT162 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550201 2012 BF163 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550202 2012 BO163 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
550203 2012 BS163 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550204 2012 BC165 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550205 2012 BU166 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550206 2012 BZ166 21/01/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
550207 2012 BA167 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
550208 2012 BB167 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550209 2012 BW167 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
550210 2012 BX167 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550211 2012 BC168 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
550212 2012 BM169 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550213 2012 BG172 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
550214 2012 BT173 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550215 2012 BR174 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550216 2012 BY174 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550217 2012 BD176 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
550218 2012 BN176 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550219 2012 BE179 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550220 2012 CJ3 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550221 2012 CK5 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550222 2012 CL6 07/04/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
550223 2012 CY7 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550224 2012 CQ10 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550225 2012 CA13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
550226 2012 CF15 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550227 2012 CL16 16/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
550228 2012 CK19 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550229 2012 CE21 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
550230 2012 CA23 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
550231 2012 CD23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550232 2012 CR26 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550233 2012 CE27 19/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
550234 2012 CN27 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550235 2012 CN28 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550236 2012 CU28 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550237 2012 CW30 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550238 2012 CY30 21/01/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
550239 2012 CQ32 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550240 2012 CA33 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550241 2012 CD34 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550242 2012 CU34 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550243 2012 CA35 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,3 km MPC · JPL
550244 2012 CW40 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
550245 2012 CE41 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
550246 2012 CY41 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550247 2012 CY42 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
550248 2012 CD44 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
550249 2012 CZ45 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,0 km MPC · JPL
550250 2012 CJ52 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550251 2012 CJ53 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550252 2012 CT53 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
550253 2012 CH54 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550254 2012 CE56 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
550255 2012 CM56 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550256 2012 CN59 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
550257 2012 CW59 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550258 2012 CB60 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
550259 2012 CC60 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
550260 2012 CL60 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550261 2012 CG63 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
550262 2012 CO63 05/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
550263 2012 CO68 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550264 2012 DG1 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
550265 2012 DA2 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550266 2012 DF2 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550267 2012 DO3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550268 2012 DR3 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550269 2012 DD4 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
550270 2012 DU7 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550271 2012 DP8 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 390 m MPC · JPL
550272 2012 DM9 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550273 2012 DY12 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550274 2012 DC14 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550275 2012 DG14 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550276 2012 DG15 17/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
550277 2012 DB17 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550278 2012 DF19 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550279 2012 DV20 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
550280 2012 DH21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550281 2012 DM22 05/05/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
550282 2012 DF25 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
550283 2012 DW26 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550284 2012 DG27 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
550285 2012 DR28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550286 2012 DA30 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550287 2012 DS34 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
550288 2012 DW37 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
550289 2012 DS40 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550290 2012 DH46 15/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
550291 2012 DH48 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550292 2012 DQ50 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550293 2012 DV55 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
550294 2012 DQ56 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550295 2012 DZ62 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550296 2012 DP64 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550297 2012 DL66 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
550298 2012 DK67 16/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 780 m MPC · JPL
550299 2012 DU70 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550300 2012 DR71 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550301 2012 DF72 27/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
550302 2012 DW74 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2,3 km MPC · JPL
550303 2012 DK75 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550304 2012 DJ78 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550305 2012 DQ78 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
550306 2012 DZ78 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550307 2012 DR79 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
550308 2012 DX79 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
550309 2012 DT80 30/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
550310 2012 DD86 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 56 km MPC · JPL
550311 2012 DO86 24/03/2003 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
550312 2012 DD87 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
550313 2012 DE87 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550314 2012 DL87 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
550315 2012 DP87 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550316 2012 DT87 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
550317 2012 DT88 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 3,1 km MPC · JPL
550318 2012 DZ90 06/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
550319 2012 DV91 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550320 2012 DK94 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550321 2012 DP94 06/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
550322 2012 DJ96 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550323 2012 DY96 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
550324 2012 DU97 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
550325 2012 DC101 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550326 2012 DT101 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550327 2012 DG102 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550328 2012 DP102 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
550329 2012 DR102 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550330 2012 DS103 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550331 2012 DH104 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550332 2012 DM104 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550333 2012 DY105 29/02/2012 Oukaimeden M. Ory 1,9 km MPC · JPL
550334 2012 DA106 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
550335 2012 DJ106 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550336 2012 DD107 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550337 2012 DL108 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
550338 2012 DH109 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550339 2012 DJ111 18/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
550340 2012 DY111 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550341 2012 DH115 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550342 2012 DL116 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550343 2012 DM116 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550344 2012 DQ121 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
550345 2012 ED3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550346 2012 ED6 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550347 2012 EH6 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
550348 2012 EK9 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550349 2012 EH16 22/03/2012 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
550350 2012 EO18 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550351 2012 ER20 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
550352 2012 EC21 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550353 2012 ED21 28/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550354 2012 EO22 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550355 2012 EP23 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550356 2012 EL25 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550357 2012 ED26 14/03/2012 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
550358 2012 FA3 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550359 2012 FA4 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550360 2012 FF4 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550361 2012 FF10 29/02/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
550362 2012 FX12 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
550363 2012 FH14 31/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
550364 2012 FO14 18/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
550365 2012 FM17 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550366 2012 FY17 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550367 2012 FO18 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550368 2012 FE20 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550369 2012 FP22 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550370 2012 FF26 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550371 2012 FK26 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550372 2012 FO29 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550373 2012 FS41 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
550374 2012 FT46 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550375 2012 FR47 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550376 2012 FT47 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 590 m MPC · JPL
550377 2012 FM50 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550378 2012 FG51 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550379 2012 FU52 12/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550380 2012 FG53 22/03/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
550381 2012 FC54 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550382 2012 FC57 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550383 2012 FA61 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550384 2012 FB61 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550385 2012 FY61 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550386 2012 FO66 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550387 2012 FH74 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550388 2012 FQ77 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
550389 2012 FO78 02/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
550390 2012 FU79 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550391 2012 FE80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550392 2012 FV81 28/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
550393 2012 FU85 21/03/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
550394 2012 FY85 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550395 2012 FB87 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550396 2012 FS87 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550397 2012 FA88 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550398 2012 FA90 04/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
550399 2012 FW94 01/04/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
550400 2012 FB104 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550401 2012 FN104 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550402 2012 GW 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
550403 2012 GZ1 01/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
550404 2012 GO5 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550405 2012 GL8 05/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550406 2012 GH9 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550407 2012 GW10 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550408 2012 GF13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
550409 2012 GN13 14/02/2007 Lulin LUSS 2,7 km MPC · JPL
550410 2012 GD14 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550411 2012 GF14 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
550412 2012 GU24 22/08/2009 Hibiscus N. Teamo 650 m MPC · JPL
550413 2012 GZ29 27/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
550414 2012 GN30 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550415 2012 GU30 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
550416 2012 GS32 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
550417 2012 GV32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
550418 2012 GG35 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550419 2012 GX38 29/07/2008 Crni Vrh J. Zakrajšek 2,8 km MPC · JPL
550420 2012 GF42 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550421 2012 GN42 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
550422 2012 GR44 09/08/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
550423 2012 HH 31/10/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
550424 2012 HP11 27/03/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
550425 2012 HO14 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550426 2012 HW14 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550427 2012 HK15 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550428 2012 HT15 06/06/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
550429 2012 HA16 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
550430 2012 HY23 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550431 2012 HH24 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550432 2012 HP27 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550433 2012 HW31 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550434 2012 HZ34 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
550435 2012 HZ35 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550436 2012 HP36 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550437 2012 HD38 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550438 2012 HG40 29/03/2012 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
550439 2012 HW40 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550440 2012 HT43 22/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
550441 2012 HL49 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
550442 2012 HC53 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
550443 2012 HN54 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550444 2012 HS59 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550445 2012 HH60 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550446 2012 HQ60 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550447 2012 HS60 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550448 2012 HP65 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550449 2012 HK68 12/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
550450 2012 HB76 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
550451 2012 HW85 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550452 2012 HY85 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
550453 2012 HO86 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550454 2012 HK88 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
550455 2012 HX88 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550456 2012 HB99 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550457 2012 HP100 21/04/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 860 m MPC · JPL
550458 2012 HL102 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550459 2012 JU8 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
550460 2012 JU12 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550461 2012 JF14 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550462 2012 JU14 12/01/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
550463 2012 JS15 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550464 2012 JV15 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
550465 2012 JE19 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
550466 2012 JJ19 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550467 2012 JH22 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
550468 2012 JT31 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550469 2012 JU31 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
550470 2012 JF32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550471 2012 JJ32 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
550472 2012 JL36 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550473 2012 JX36 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550474 2012 JW40 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
550475 2012 JE43 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
550476 2012 JM45 07/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
550477 2012 JR54 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550478 2012 JM59 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550479 2012 JV60 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550480 2012 JJ61 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
550481 2012 JP65 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550482 2012 JS65 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550483 2012 JR70 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
550484 2012 KN1 15/04/2004 Apache Point SDSS Collaboration 900 m MPC · JPL
550485 2012 KW2 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550486 2012 KX5 25/02/2003 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
550487 2012 KV10 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550488 2012 KE11 21/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
550489 2012 KF13 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550490 2012 KY19 18/09/2003 Haleakala AMOS 860 m MPC · JPL
550491 2012 KR22 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550492 2012 KO27 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550493 2012 KK33 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550494 2012 KH35 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550495 2012 KO35 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
550496 2012 KF37 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550497 2012 KA39 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
550498 2012 KF40 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550499 2012 KY47 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550500 2012 KE50 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550501 2012 KP56 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
550502 2012 KW59 18/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
550503 2012 LJ1 09/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550504 2012 LP7 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
550505 2012 LC11 11/03/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
550506 2012 LW11 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
550507 2012 LX15 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550508 2012 LZ16 01/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
550509 2012 LW20 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550510 2012 LN22 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550511 2012 LR27 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
550512 2012 LE29 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
550513 2012 MB8 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550514 2012 MM10 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550515 2012 MB11 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550516 2012 MT11 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
550517 2012 MH12 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
550518 2012 MK13 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550519 2012 MZ14 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550520 2012 MT15 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
550521 2012 MP17 19/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550522 2012 MR17 08/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550523 2012 ME18 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550524 2012 MS18 17/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550525 2012 NL 12/07/2012 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 3,2 km MPC · JPL
550526 2012 OM 16/07/2012 Castelmartini E. Prosperi, S. Prosperi 570 m MPC · JPL
550527 2012 OY2 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
550528 2012 ON6 21/09/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
550529 2012 OY6 21/07/2012 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
550530 2012 OF7 19/07/2012 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
550531 2012 PP1 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
550532 2012 PR1 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
550533 2012 PM2 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
550534 2012 PU5 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550535 2012 PK7 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
550536 2012 PB9 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550537 2012 PG9 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550538 2012 PX10 14/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
550539 2012 PS12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
550540 2012 PG13 16/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
550541 2012 PR15 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550542 2012 PK20 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550543 2012 PJ22 04/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
550544 2012 PV22 05/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 2,5 km MPC · JPL
550545 2012 PF23 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550546 2012 PH26 12/08/2012 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
550547 2012 PQ26 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550548 2012 PG27 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550549 2012 PY30 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
550550 2012 PF32 18/07/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
550551 2012 PR33 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550552 2012 PD34 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
550553 2012 PG35 11/08/2012 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
550554 2012 PO36 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550555 2012 PD38 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
550556 2012 PF40 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550557 2012 PG40 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550558 2012 PU40 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
550559 2012 PZ40 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
550560 2012 PF42 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550561 2012 PQ42 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
550562 2012 PZ44 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550563 2012 PK45 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550564 2012 PU45 17/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
550565 2012 PL47 15/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550566 2012 PM47 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
550567 2012 PT48 12/08/2012 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
550568 2012 PQ49 09/08/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 3,4 km MPC · JPL
550569 2012 PT49 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
550570 2012 PY49 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
550571 2012 PS55 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
550572 2012 QB1 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550573 2012 QP6 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550574 2012 QT9 19/01/2007 Mauna Kea Q. s. observers 650 m MPC · JPL
550575 2012 QC12 11/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
550576 2012 QQ13 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
550577 2012 QB15 14/08/2012 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
550578 2012 QM15 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
550579 2012 QP15 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550580 2012 QJ17 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550581 2012 QK17 26/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
550582 2012 QG20 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550583 2012 QO20 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550584 2012 QV22 17/08/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 3,1 km MPC · JPL
550585 2012 QE24 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550586 2012 QE25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550587 2012 QY25 16/02/2005 La Silla A. Boattini 710 m MPC · JPL
550588 2012 QZ29 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 900 m MPC · JPL
550589 2012 QG31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
550590 2012 QR32 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550591 2012 QC33 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550592 2012 QH34 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550593 2012 QO34 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550594 2012 QT34 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550595 2012 QP38 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550596 2012 QX38 05/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
550597 2012 QT40 19/07/2012 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
550598 2012 QT41 06/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
550599 2012 QC42 17/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
550600 2012 QJ42 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550601 2012 QS42 16/08/2012 ESA OGS ESA OGS 2,8 km MPC · JPL
550602 2012 QY42 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
550603 2012 QX43 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
550604 2012 QF46 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
550605 2012 QQ47 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550606 2012 QY48 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550607 2012 QW51 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550608 2012 QC57 16/08/2012 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
550609 2012 QS57 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550610 2012 QF63 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550611 2012 QL64 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
550612 2012 RE4 22/11/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
550613 2012 RO6 11/09/2012 Crni Vrh J. Zakrajšek 3,2 km MPC · JPL
550614 2012 RM7 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
550615 2012 RP7 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550616 2012 RC9 30/10/2002 Haleakala AMOS 820 m MPC · JPL
550617 2012 RS9 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
550618 2012 RZ9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
550619 2012 RZ11 24/08/2008 Crni Vrh J. Skvarč 1,4 km MPC · JPL
550620 2012 RD13 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
550621 2012 RU13 14/09/2012 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
550622 2012 RV13 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 4,2 km MPC · JPL
550623 2012 RC15 15/09/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
550624 2012 RK17 29/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
550625 2012 RY18 30/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
550626 2012 RD21 24/02/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
550627 2012 RW21 23/08/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 4,4 km MPC · JPL
550628 2012 RJ23 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550629 2012 RA24 21/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 780 m MPC · JPL
550630 2012 RX25 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
550631 2012 RA27 30/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
550632 2012 RT27 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550633 2012 RF32 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
550634 2012 RB33 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
550635 2012 RF35 17/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
550636 2012 RK37 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550637 2012 RW37 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
550638 2012 RD40 06/07/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
550639 2012 RK40 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
550640 2012 RW41 04/06/2011 Lulin LUSS 780 m MPC · JPL
550641 2012 RT42 15/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
550642 2012 RJ45 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 2,2 km MPC · JPL
550643 2012 RH46 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550644 2012 SG1 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550645 2012 SJ5 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550646 2012 SK5 03/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
550647 2012 SB8 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550648 2012 SF20 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550649 2012 ST20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
550650 2012 SB21 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550651 2012 SE23 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550652 2012 SL28 29/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
550653 2012 SJ29 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
550654 2012 SV31 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550655 2012 SX36 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550656 2012 SE41 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
550657 2012 SL42 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
550658 2012 SN43 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
550659 2012 ST43 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550660 2012 SX44 14/08/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
550661 2012 SS47 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550662 2012 SP50 18/09/2012 Mount Lemmon SkyCe T. Vorobjov, A. Kostin 780 m MPC · JPL
550663 2012 SM51 12/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
550664 2012 SK53 05/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
550665 2012 SF55 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550666 2012 SJ55 23/10/2006 Mauna Kea Q. s. observers 2,8 km MPC · JPL
550667 2012 SV61 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
550668 2012 SD64 05/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
550669 2012 SE64 21/07/2006 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
550670 2012 SE65 26/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
550671 2012 SZ66 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550672 2012 SQ69 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550673 2012 SN71 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550674 2012 SW71 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550675 2012 SB72 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550676 2012 SG72 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
550677 2012 SV72 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550678 2012 SW73 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550679 2012 SQ74 16/09/2012 ESA OGS ESA OGS 980 m MPC · JPL
550680 2012 SH79 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550681 2012 SF85 24/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550682 2012 SQ85 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550683 2012 SV86 16/09/2012 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
550684 2012 SB88 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550685 2012 SJ88 20/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
550686 2012 SS88 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550687 2012 TY 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550688 2012 TU1 14/09/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
550689 2012 TD2 30/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
550690 2012 TS2 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
550691 2012 TD3 13/08/2001 Haleakala AMOS 1,1 km MPC · JPL
550692 2012 TM3 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550693 2012 TJ4 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
550694 2012 TT6 23/03/2001 Haleakala AMOS 940 m MPC · JPL
550695 2012 TV6 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550696 2012 TL7 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
550697 2012 TO7 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
550698 2012 TW8 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
550699 2012 TN9 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550700 2012 TB10 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550701 2012 TD12 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550702 2012 TS12 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
550703 2012 TW14 07/05/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
550704 2012 TN16 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550705 2012 TW16 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550706 2012 TA17 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550707 2012 TF19 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
550708 2012 TT19 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550709 2012 TD20 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
550710 2012 TW20 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
550711 2012 TM21 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550712 2012 TD22 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
550713 2012 TY23 04/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
550714 2012 TG24 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550715 2012 TW30 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
550716 2012 TL31 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
550717 2012 TA34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550718 2012 TP36 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550719 2012 TD44 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
550720 2012 TM44 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550721 2012 TK46 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550722 2012 TF49 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550723 2012 TE50 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550724 2012 TV59 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550725 2012 TP61 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550726 2012 TW61 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550727 2012 TJ65 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550728 2012 TY68 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
550729 2012 TG69 13/11/2001 Uppsala-Kvistaberg Kvistaberg Obs. 3,2 km MPC · JPL
550730 2012 TS72 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550731 2012 TV72 06/07/2005 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
550732 2012 TK73 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 3,1 km MPC · JPL
550733 2012 TK77 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
550734 2012 TM80 05/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
550735 2012 TO85 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550736 2012 TH86 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550737 2012 TR86 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,2 km MPC · JPL
550738 2012 TZ87 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550739 2012 TH90 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
550740 2012 TD91 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
550741 2012 TW91 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550742 2012 TP94 08/10/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
550743 2012 TR94 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550744 2012 TB95 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550745 2012 TF95 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550746 2012 TJ96 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550747 2012 TH97 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550748 2012 TJ100 17/09/2012 Crni Vrh B. Mikuž 1,1 km MPC · JPL
550749 2012 TX100 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550750 2012 TM101 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550751 2012 TQ104 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550752 2012 TD105 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
550753 2012 TL106 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550754 2012 TG107 28/07/2003 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
550755 2012 TT108 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550756 2012 TE110 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
550757 2012 TM117 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550758 2012 TS119 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
550759 2012 TE121 08/10/2002 Uccle T. Pauwels 710 m MPC · JPL
550760 2012 TG125 14/09/2012 ESA OGS ESA OGS 2,8 km MPC · JPL
550761 2012 TT125 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
550762 2012 TB126 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
550763 2012 TS126 24/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
550764 2012 TX126 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
550765 2012 TD128 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
550766 2012 TD131 13/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
550767 2012 TK132 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550768 2012 TD133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550769 2012 TP133 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
550770 2012 TD134 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
550771 2012 TN134 24/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
550772 2012 TS136 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
550773 2012 TV137 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
550774 2012 TW139 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
550775 2012 TJ140 10/03/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 940 m MPC · JPL
550776 2012 TF141 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,5 km MPC · JPL
550777 2012 TP141 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550778 2012 TV141 25/08/2006 Lulin LUSS 2,9 km MPC · JPL
550779 2012 TS145 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
550780 2012 TL150 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550781 2012 TE152 15/03/2002 Mount Hamilton Lick Obs. 1,6 km MPC · JPL
550782 2012 TF153 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550783 2012 TC156 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
550784 2012 TH163 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
550785 2012 TT163 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
550786 2012 TV165 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550787 2012 TV167 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550788 2012 TC168 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
550789 2012 TL175 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550790 2012 TL177 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550791 2012 TS178 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550792 2012 TC179 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550793 2012 TD179 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
550794 2012 TF179 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
550795 2012 TK179 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550796 2012 TD185 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550797 2012 TG185 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550798 2012 TE186 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550799 2012 TW186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550800 2012 TO187 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550801 2012 TG189 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
550802 2012 TQ191 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
550803 2012 TA192 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550804 2012 TU192 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
550805 2012 TZ194 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
550806 2012 TS195 18/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
550807 2012 TX196 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
550808 2012 TC197 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550809 2012 TU197 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
550810 2012 TC199 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
550811 2012 TM201 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550812 2012 TR202 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
550813 2012 TX206 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550814 2012 TD208 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
550815 2012 TQ209 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
550816 2012 TJ210 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
550817 2012 TS211 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550818 2012 TS213 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
550819 2012 TS215 13/10/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 1,8 km MPC · JPL
550820 2012 TX216 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
550821 2012 TQ219 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550822 2012 TD220 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550823 2012 TA222 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
550824 2012 TB222 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 570 m MPC · JPL
550825 2012 TO226 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550826 2012 TU230 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550827 2012 TW232 14/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
550828 2012 TA233 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550829 2012 TQ233 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550830 2012 TV233 14/08/2001 Powell K. Smalley 3,2 km MPC · JPL
550831 2012 TV234 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
550832 2012 TZ235 07/07/2007 Charleston R. Holmes 1,4 km MPC · JPL
550833 2012 TK236 16/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
550834 2012 TS237 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
550835 2012 TY237 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
550836 2012 TA241 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
550837 2012 TP243 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550838 2012 TW244 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550839 2012 TL245 21/09/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
550840 2012 TB254 11/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
550841 2012 TQ258 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
550842 2012 TT260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550843 2012 TV267 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
550844 2012 TD268 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
550845 2012 TT273 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
550846 2012 TW274 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
550847 2012 TW276 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
550848 2012 TN279 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
550849 2012 TL281 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550850 2012 TM281 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
550851 2012 TO282 04/01/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Loomba 3,5 km MPC · JPL
550852 2012 TS289 21/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
550853 2012 TN290 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550854 2012 TQ291 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
550855 2012 TC294 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
550856 2012 TH296 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
550857 2012 TM296 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
550858 2012 TS296 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550859 2012 TZ296 13/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
550860 2012 TM297 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
550861 2012 TZ298 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550862 2012 TD301 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
550863 2012 TH301 06/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
550864 2012 TK302 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
550865 2012 TX302 23/09/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2,9 km MPC · JPL
550866 2012 TD304 23/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 3,9 km MPC · JPL
550867 2012 TZ305 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550868 2012 TP307 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550869 2012 TR307 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
550870 2012 TZ308 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550871 2012 TO309 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
550872 2012 TZ309 30/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
550873 2012 TJ310 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1,0 km MPC · JPL
550874 2012 TJ311 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
550875 2012 TE312 19/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
550876 2012 TH312 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
550877 2012 TU313 22/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
550878 2012 TS314 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550879 2012 TO318 28/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
550880 2012 TY318 17/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 900 m MPC · JPL
550881 2012 TV320 13/10/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
550882 2012 TA321 13/09/2012 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 1,2 km MPC · JPL
550883 2012 TG321 15/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
550884 2012 TB323 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550885 2012 TJ327 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
550886 2012 TS327 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550887 2012 TV329 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
550888 2012 TV330 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550889 2012 TX330 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550890 2012 TZ331 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
550891 2012 TT338 04/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550892 2012 TJ343 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
550893 2012 TX343 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550894 2012 TO350 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
550895 2012 TR358 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
550896 2012 TV365 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
550897 2012 UZ1 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
550898 2012 UO2 05/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
550899 2012 UG4 29/07/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
550900 2012 US4 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
550901 2012 UC6 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
550902 2012 UG6 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
550903 2012 UN7 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
550904 2012 UV7 24/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
550905 2012 US12 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
550906 2012 UP14 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
550907 2012 UP19 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550908 2012 UQ20 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550909 2012 UG23 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
550910 2012 UP23 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
550911 2012 UV23 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550912 2012 UK25 08/10/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
550913 2012 UJ26 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550914 2012 UO26 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550915 2012 UH27 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550916 2012 UN34 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
550917 2012 UU34 18/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
550918 2012 UJ35 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550919 2012 UC40 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
550920 2012 UD40 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550921 2012 UQ40 25/09/2001 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 860 m MPC · JPL
550922 2012 UH44 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
550923 2012 UP44 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
550924 2012 UO47 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
550925 2012 UB50 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
550926 2012 UC50 15/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
550927 2012 UL50 03/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
550928 2012 UY52 28/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
550929 2012 UC53 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
550930 2012 UT54 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
550931 2012 UH55 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
550932 2012 UR55 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550933 2012 UW55 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
550934 2012 UK57 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
550935 2012 UE58 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550936 2012 UR58 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
550937 2012 UK61 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
550938 2012 UO61 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
550939 2012 UC62 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
550940 2012 UM62 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550941 2012 UQ62 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
550942 2012 UN67 20/10/2012 Piszkesteto A. Király 3,4 km MPC · JPL
550943 2012 UA68 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
550944 2012 US70 03/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
550945 2012 UJ71 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
550946 2012 UL72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
550947 2012 UW72 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
550948 2012 UD74 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
550949 2012 UW75 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
550950 2012 UT76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
550951 2012 UW77 21/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
550952 2012 UG80 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
550953 2012 UG84 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
550954 2012 UU90 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
550955 2012 UL92 22/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
550956 2012 UK93 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
550957 2012 UM93 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550958 2012 UP95 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
550959 2012 UF100 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
550960 2012 UU100 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
550961 2012 UP104 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
550962 2012 UC105 10/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
550963 2012 UX113 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
550964 2012 UZ115 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
550965 2012 UT117 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
550966 2012 UW117 01/12/2007 Bisei SG Center K. Nishiyama, N. Hashimoto 3,2 km MPC · JPL
550967 2012 UW120 09/04/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
550968 2012 UU122 28/07/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
550969 2012 UB123 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
550970 2012 UC123 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
550971 2012 US123 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550972 2012 UG125 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
550973 2012 UU125 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
550974 2012 UN128 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
550975 2012 UG134 26/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,1 km MPC · JPL
550976 2012 UP134 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550977 2012 UT134 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
550978 2012 UU134 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
550979 2012 UU135 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
550980 2012 UU137 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550981 2012 UW137 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
550982 2012 UL138 14/10/2012 ASC-Kislovodsk V. Nevski, O. Zeloyniy 860 m MPC · JPL
550983 2012 UL141 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
550984 2012 UP141 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
550985 2012 UN142 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550986 2012 UQ142 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
550987 2012 UR142 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
550988 2012 UA146 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
550989 2012 UK147 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
550990 2012 UK148 18/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 780 m MPC · JPL
550991 2012 UU149 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
550992 2012 UN155 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 780 m MPC · JPL
550993 2012 UR159 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
550994 2012 UQ161 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
550995 2012 UN165 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
550996 2012 UH167 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
550997 2012 UO168 09/10/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,1 km MPC · JPL
550998 2012 UY168 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
550999 2012 UA169 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
551000 2012 UQ169 29/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001