Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/291001–292000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291001 2005 XO85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291002 2005 XG88 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291003 2005 XU90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291004 2005 XG91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
291005 2005 XR92 10/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291006 2005 XY102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
291007 2005 XE112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
291008 2005 XK112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
291009 2005 XR112 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291010 2005 XN115 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291011 2005 YM1 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
291012 2005 YA4 22/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
291013 2005 YY6 21/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,6 km MPC · JPL
291014 2005 YJ8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291015 2005 YH9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291016 2005 YD11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291017 2005 YQ11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291018 2005 YL14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291019 2005 YD15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291020 2005 YY18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291021 2005 YH23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291022 2005 YR24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291023 2005 YT25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291024 2005 YG27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291025 2005 YP27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291026 2005 YQ28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291027 2005 YM29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291028 2005 YM30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291029 2005 YX30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291030 2005 YR32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
291031 2005 YN33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291032 2005 YP34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291033 2005 YG35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291034 2005 YR36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291035 2005 YE37 24/12/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
291036 2005 YK39 26/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
291037 2005 YA40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291038 2005 YO40 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291039 2005 YU40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291040 2005 YF42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291041 2005 YJ45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291042 2005 YH46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291043 2005 YB48 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291044 2005 YH49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291045 2005 YU49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291046 2005 YX50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291047 2005 YK51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291048 2005 YY52 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
291049 2005 YC54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291050 2005 YK54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291051 2005 YD55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291052 2005 YW57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291053 2005 YC58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291054 2005 YZ62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291055 2005 YQ63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291056 2005 YW64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291057 2005 YO65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291058 2005 YJ70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
291059 2005 YQ70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
291060 2005 YH77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291061 2005 YZ79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291062 2005 YK80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291063 2005 YV86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
291064 2005 YW88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
291065 2005 YV89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
291066 2005 YY90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291067 2005 YN92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291068 2005 YS98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291069 2005 YV103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291070 2005 YV104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291071 2005 YX104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291072 2005 YD108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
291073 2005 YK113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291074 2005 YD116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
291075 2005 YY116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291076 2005 YF117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291077 2005 YG120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291078 2005 YM120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291079 2005 YR120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291080 2005 YV120 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291081 2005 YY120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
291082 2005 YB121 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291083 2005 YZ122 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291084 2005 YK123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291085 2005 YP123 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291086 2005 YU127 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291087 2005 YT131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291088 2005 YZ131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291089 2005 YA133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291090 2005 YL133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291091 2005 YN133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291092 2005 YS133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291093 2005 YF134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291094 2005 YW134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291095 2005 YZ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291096 2005 YG135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291097 2005 YW136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291098 2005 YZ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291099 2005 YL148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291100 2005 YX148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291101 2005 YP153 29/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
291102 2005 YK154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
291103 2005 YU160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291104 2005 YO161 27/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
291105 2005 YB165 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
291106 2005 YL165 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291107 2005 YR166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291108 2005 YT167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291109 2005 YX172 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
291110 2005 YW173 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
291111 2005 YV174 29/12/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
291112 2005 YB177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291113 2005 YQ178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
291114 2005 YS179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291115 2005 YU179 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291116 2005 YB182 27/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
291117 2005 YJ186 29/12/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
291118 2005 YS188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291119 2005 YD194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291120 2005 YP199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291121 2005 YB200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291122 2005 YJ200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291123 2005 YP200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291124 2005 YW200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291125 2005 YB201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291126 2005 YF201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291127 2005 YJ201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291128 2005 YP201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291129 2005 YY204 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291130 2005 YO207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291131 2005 YR207 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291132 2005 YL208 21/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
291133 2005 YD212 28/12/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
291134 2005 YN214 30/12/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
291135 2005 YS215 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291136 2005 YO218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
291137 2005 YC219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291138 2005 YH223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291139 2005 YF225 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
291140 2005 YK229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291141 2005 YH230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
291142 2005 YS231 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291143 2005 YR236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291144 2005 YK237 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
291145 2005 YW237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291146 2005 YB246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
291147 2005 YY250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291148 2005 YN256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
291149 2005 YZ256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291150 2005 YE262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291151 2005 YS265 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291152 2005 YX273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
291153 2005 YM284 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291154 2005 YU285 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291155 2005 YD286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291156 2005 YS286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291157 2005 YW290 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291158 2005 YM291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291159 2005 YT291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291160 2006 AE 02/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
291161 2006 AV 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291162 2006 AY6 05/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
291163 2006 AS11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
291164 2006 AE14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291165 2006 AC15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291166 2006 AA23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291167 2006 AJ24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291168 2006 AM24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291169 2006 AP25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291170 2006 AU25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291171 2006 AS28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291172 2006 AK33 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
291173 2006 AM33 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
291174 2006 AV33 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291175 2006 AA37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291176 2006 AY39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
291177 2006 AB40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291178 2006 AD43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291179 2006 AJ44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291180 2006 AS44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291181 2006 AL45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291182 2006 AW45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291183 2006 AP49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291184 2006 AB50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291185 2006 AC53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291186 2006 AH53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291187 2006 AG54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291188 2006 AL54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291189 2006 AR54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291190 2006 AW57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
291191 2006 AF58 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291192 2006 AH62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291193 2006 AP62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
291194 2006 AQ62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291195 2006 AR63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
291196 2006 AQ64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291197 2006 AU64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291198 2006 AK69 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
291199 2006 AF71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291200 2006 AO73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291201 2006 AN74 06/01/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
291202 2006 AD79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291203 2006 AC80 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
291204 2006 AE80 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291205 2006 AO80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
291206 2006 AQ80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291207 2006 AB82 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291208 2006 AW82 08/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
291209 2006 AG84 06/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291210 2006 AB85 06/01/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
291211 2006 AZ89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
291212 2006 AB93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
291213 2006 AR100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291214 2006 AS100 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291215 2006 AY101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291216 2006 AA102 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
291217 2006 AD102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291218 2006 AM102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
291219 2006 AR104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
291220 2006 BD 18/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
291221 2006 BK1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291222 2006 BL5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
291223 2006 BM5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
291224 2006 BX6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
291225 2006 BJ8 22/01/2006 Junk Bond D. Healy 3,6 km MPC · JPL
291226 2006 BZ10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291227 2006 BW16 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
291228 2006 BU19 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
291229 2006 BH20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
291230 2006 BR22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291231 2006 BW23 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
291232 2006 BA25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291233 2006 BO29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
291234 2006 BK30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291235 2006 BP30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291236 2006 BG31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291237 2006 BG33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291238 2006 BU34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291239 2006 BY36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291240 2006 BE39 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
291241 2006 BQ41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291242 2006 BW42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291243 2006 BV43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291244 2006 BZ44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
291245 2006 BG45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291246 2006 BM51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291247 2006 BE52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291248 2006 BT52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291249 2006 BJ53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291250 2006 BB54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291251 2006 BM54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
291252 2006 BP54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291253 2006 BT54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291254 2006 BU54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291255 2006 BZ55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
291256 2006 BR56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291257 2006 BK57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291258 2006 BM60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291259 2006 BV69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291260 2006 BE73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
291261 2006 BW73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291262 2006 BS75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291263 2006 BC76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291264 2006 BB81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291265 2006 BB82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291266 2006 BT82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
291267 2006 BA85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291268 2006 BJ87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291269 2006 BB88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291270 2006 BQ89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291271 2006 BR90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291272 2006 BM91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291273 2006 BE92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291274 2006 BA97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291275 2006 BF97 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291276 2006 BE98 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
291277 2006 BJ100 22/01/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
291278 2006 BL102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291279 2006 BQ113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291280 2006 BG115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
291281 2006 BQ117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291282 2006 BU118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291283 2006 BA119 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291284 2006 BO120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291285 2006 BQ122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291286 2006 BU125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291287 2006 BP126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291288 2006 BA127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291289 2006 BK127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291290 2006 BW129 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
291291 2006 BH130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
291292 2006 BO130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291293 2006 BT130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291294 2006 BZ132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291295 2006 BF135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291296 2006 BA137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291297 2006 BS138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
291298 2006 BE139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
291299 2006 BV140 23/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
291300 2006 BZ141 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291301 2006 BC142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
291302 2006 BE142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
291303 2006 BF145 23/01/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
291304 2006 BF147 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291305 2006 BS149 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
291306 2006 BT151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291307 2006 BE152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291308 2006 BS153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291309 2006 BF154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291310 2006 BO156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291311 2006 BV156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291312 2006 BE158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
291313 2006 BV158 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291314 2006 BC163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291315 2006 BA165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291316 2006 BE167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
291317 2006 BT168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291318 2006 BQ169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
291319 2006 BV170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
291320 2006 BT171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291321 2006 BB176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291322 2006 BM182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291323 2006 BQ183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
291324 2006 BL186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291325 de Tyard 291325|de Tyard}} 29/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
291326 2006 BR191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291327 2006 BQ194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
291328 2006 BZ195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291329 2006 BW197 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291330 2006 BW199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291331 2006 BX203 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
291332 2006 BA205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
291333 2006 BL205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
291334 2006 BG214 23/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291335 2006 BQ214 23/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
291336 2006 BE215 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
291337 2006 BS216 26/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
291338 2006 BC217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
291339 2006 BU217 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
291340 2006 BR218 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291341 2006 BQ219 28/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
291342 2006 BE221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291343 2006 BH223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291344 2006 BO223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
291345 2006 BW228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291346 2006 BH230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
291347 2006 BP238 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291348 2006 BH242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
291349 2006 BA248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291350 2006 BV248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
291351 2006 BH249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291352 2006 BP249 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
291353 2006 BZ252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291354 2006 BT254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291355 2006 BT257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291356 2006 BW258 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291357 2006 BE259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291358 2006 BX259 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291359 2006 BB260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291360 2006 BV261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291361 2006 BW261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291362 2006 BJ262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
291363 2006 BD263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291364 2006 BP263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291365 2006 BB264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291366 2006 BQ265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291367 2006 BR265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291368 2006 BG268 26/01/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
291369 2006 BA274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
291370 2006 BV274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
291371 2006 BJ275 30/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
291372 2006 BA276 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
291373 2006 BD276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291374 2006 BQ276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
291375 2006 BG281 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291376 2006 BX281 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291377 2006 BN282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291378 2006 CV7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291379 2006 CU12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
291380 2006 CW12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291381 2006 CJ13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
291382 2006 CY20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
291383 2006 CO28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291384 2006 CF29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291385 2006 CZ32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
291386 2006 CF33 02/02/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
291387 Katiebouman 2006 CN36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
291388 2006 CM38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291389 2006 CO42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291390 2006 CG43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
291391 2006 CN45 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291392 2006 CJ46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291393 2006 CP46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291394 2006 CG47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
291395 2006 CX47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291396 2006 CT49 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
291397 2006 CM56 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291398 2006 CH57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
291399 2006 CD60 11/02/2006 Wrightwood J. W. Young 650 m MPC · JPL
291400 2006 CN60 02/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291401 2006 CB61 07/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
291402 2006 CU61 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291403 2006 CL65 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291404 2006 CV65 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291405 2006 CH68 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
291406 2006 DP1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291407 2006 DY2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291408 2006 DK3 20/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
291409 2006 DP3 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
291410 2006 DG4 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291411 2006 DZ5 20/02/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
291412 2006 DC6 20/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
291413 2006 DK7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291414 2006 DG8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
291415 2006 DA9 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291416 2006 DX9 21/02/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
291417 2006 DV11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291418 2006 DD12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291419 2006 DL12 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
291420 2006 DN12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291421 2006 DP12 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
291422 2006 DN14 21/02/2006 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
291423 2006 DM15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291424 2006 DZ22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291425 2006 DX23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291426 2006 DL25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291427 2006 DH26 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
291428 2006 DC27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291429 2006 DD27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
291430 2006 DO27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291431 2006 DT27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291432 2006 DV28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291433 2006 DY29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291434 2006 DG30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291435 2006 DV31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291436 2006 DX31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
291437 2006 DO32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
291438 2006 DQ32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
291439 2006 DP33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291440 2006 DQ33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291441 2006 DG34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291442 2006 DK34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291443 2006 DQ35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291444 2006 DW35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291445 2006 DK36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
291446 2006 DY37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291447 2006 DH40 22/02/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291448 2006 DU40 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
291449 2006 DF42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291450 2006 DB45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291451 2006 DD46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291452 2006 DG47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291453 2006 DC48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291454 2006 DE48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291455 2006 DV50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291456 2006 DE51 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291457 2006 DJ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291458 2006 DY52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
291459 2006 DP54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291460 2006 DL58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291461 2006 DY59 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291462 2006 DY60 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
291463 2006 DA61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291464 2006 DH64 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291465 2006 DF66 22/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
291466 2006 DE69 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
291467 2006 DS73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291468 2006 DG75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291469 2006 DR81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291470 2006 DE83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291471 2006 DY83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
291472 2006 DV85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
291473 2006 DF86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291474 2006 DR87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291475 2006 DW88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291476 2006 DU89 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291477 2006 DC90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291478 2006 DP92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291479 2006 DB93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291480 2006 DU93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291481 2006 DX93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291482 2006 DJ96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291483 2006 DJ99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291484 2006 DK102 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
291485 2006 DU103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
291486 2006 DP107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
291487 2006 DF109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291488 2006 DJ109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291489 2006 DQ109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291490 2006 DS117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291491 2006 DA118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291492 2006 DU119 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
291493 2006 DH120 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
291494 2006 DQ120 21/02/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
291495 2006 DA131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
291496 2006 DA139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291497 2006 DH140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291498 2006 DT142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291499 2006 DU143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291500 2006 DR147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291501 2006 DL154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291502 2006 DC155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291503 2006 DX155 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291504 2006 DN156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291505 2006 DE174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291506 2006 DM174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291507 2006 DE178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
291508 2006 DK186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
291509 2006 DM191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291510 2006 DJ192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291511 2006 DS195 20/02/2006 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
291512 2006 DL198 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
291513 2006 DY200 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
291514 2006 DA208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291515 2006 DO209 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291516 2006 DT209 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291517 2006 DS211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291518 2006 DW213 24/02/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291519 2006 DF214 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
291520 2006 EZ 04/03/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
291521 2006 EM2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
291522 2006 EB7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291523 2006 EW8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291524 2006 EY8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291525 2006 EA10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291526 2006 EL10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291527 2006 EW13 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291528 2006 EX13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291529 2006 ET15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291530 2006 EY15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291531 2006 EV20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291532 2006 EA22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291533 2006 EL26 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291534 2006 EE31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291535 2006 EJ36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291536 2006 EJ40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291537 2006 EK40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291538 2006 ER40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291539 2006 EZ41 04/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
291540 2006 EY42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
291541 2006 EC44 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291542 2006 EK47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291543 2006 EW49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291544 2006 EX51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
291545 2006 EA52 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291546 2006 EO54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291547 2006 EP54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291548 2006 EG55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291549 2006 EG63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291550 2006 EA64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291551 2006 EA72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
291552 2006 EK72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291553 2006 EW72 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291554 2006 EC73 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291555 2006 EE73 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291556 2006 FT1 22/03/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
291557 2006 FC2 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
291558 2006 FM3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291559 2006 FH5 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
291560 2006 FB9 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291561 2006 FQ10 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
291562 2006 FV18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
291563 2006 FH26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291564 2006 FJ28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291565 2006 FF29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
291566 2006 FS29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291567 2006 FR31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
291568 2006 FS31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291569 2006 FW31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291570 2006 FJ32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
291571 2006 FO32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291572 2006 FC34 24/03/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
291573 2006 FL35 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291574 2006 FY36 23/03/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
291575 2006 FK39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
291576 2006 FW41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
291577 2006 FF42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291578 2006 FP42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291579 2006 FG47 23/03/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
291580 2006 FZ49 29/03/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
291581 2006 FZ52 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
291582 2006 FL53 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
291583 2006 GN1 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
291584 2006 GG4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
291585 2006 GD6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291586 2006 GF8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291587 2006 GZ9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291588 2006 GD12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291589 2006 GQ13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291590 2006 GH14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291591 2006 GQ16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291592 2006 GD19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291593 2006 GY19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291594 2006 GD20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
291595 2006 GY20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291596 2006 GJ22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291597 2006 GD23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291598 2006 GS29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291599 2006 GA30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291600 2006 GH30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291601 2006 GD31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291602 2006 GG31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291603 2006 GE34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291604 2006 GQ35 07/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
291605 2006 GV35 07/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
291606 2006 GF36 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
291607 2006 GM38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
291608 2006 GG39 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291609 2006 GL42 13/04/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
291610 2006 GQ43 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291611 2006 GN46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291612 2006 GW46 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291613 2006 GX46 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
291614 2006 GE48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
291615 2006 GD54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291616 2006 HC1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
291617 2006 HF1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
291618 2006 HV1 18/04/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291619 2006 HP2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291620 2006 HN4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
291621 2006 HP5 19/04/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291622 2006 HW6 18/04/2006 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
291623 2006 HM7 19/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291624 2006 HM9 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
291625 2006 HV10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291626 2006 HO11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291627 2006 HF12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
291628 2006 HL12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291629 2006 HM13 19/04/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291630 2006 HS14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291631 2006 HG15 19/04/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
291632 2006 HG16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291633 Heyun 2006 HY20 19/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,2 km MPC · JPL
291634 2006 HU21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291635 2006 HY21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291636 2006 HM23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
291637 2006 HU25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291638 2006 HR26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291639 2006 HU27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291640 2006 HY28 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291641 2006 HL31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291642 2006 HD37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291643 2006 HT38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
291644 2006 HH39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291645 2006 HR41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291646 2006 HY43 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291647 2006 HA46 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291648 2006 HM47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
291649 2006 HB49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291650 2006 HY49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291651 2006 HR50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291652 2006 HE51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
291653 2006 HK52 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
291654 2006 HF53 19/04/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
291655 2006 HQ54 21/04/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
291656 2006 HK55 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
291657 2006 HF56 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291658 2006 HR61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291659 2006 HX62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291660 2006 HL65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291661 2006 HZ66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291662 2006 HF67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291663 2006 HL67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291664 2006 HE69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
291665 2006 HN69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291666 2006 HS69 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
291667 2006 HU69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
291668 2006 HV73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
291669 2006 HV74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291670 2006 HV75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291671 2006 HB79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291672 2006 HJ79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291673 2006 HU79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291674 2006 HG80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291675 2006 HX82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291676 2006 HF83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
291677 2006 HM84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291678 2006 HW84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291679 2006 HF89 19/04/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
291680 2006 HK91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
291681 2006 HT92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291682 2006 HW95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291683 2006 HM96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
291684 2006 HK97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291685 2006 HD98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291686 2006 HM99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291687 2006 HT99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291688 2006 HC100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291689 2006 HA103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
291690 2006 HK104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291691 2006 HT105 28/04/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
291692 2006 HZ107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291693 2006 HB108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291694 2006 HF110 24/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
291695 2006 HL111 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
291696 2006 HK116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291697 2006 HP116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291698 2006 HR116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291699 2006 HP117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291700 2006 HV152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291701 2006 HA154 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291702 2006 JM2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291703 2006 JQ4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
291704 2006 JG6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
291705 2006 JE7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291706 2006 JK7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291707 2006 JN11 01/05/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
291708 2006 JT11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291709 2006 JF13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291710 2006 JH15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291711 2006 JY16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291712 2006 JZ17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
291713 2006 JZ18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291714 2006 JL20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
291715 2006 JL23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
291716 2006 JQ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291717 2006 JR23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291718 2006 JN26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
291719 2006 JK27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291720 2006 JT28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291721 2006 JJ29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291722 2006 JP29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291723 2006 JM32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291724 2006 JZ33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291725 2006 JQ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
291726 2006 JX34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291727 2006 JX37 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
291728 2006 JD38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291729 2006 JP40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291730 2006 JU40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291731 2006 JP41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291732 2006 JV42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
291733 2006 JY44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291734 2006 JQ47 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291735 2006 JZ47 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291736 2006 JR49 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291737 2006 JT49 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
291738 2006 JF50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291739 2006 JC51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291740 2006 JZ52 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291741 2006 JC55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
291742 2006 JN56 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
291743 2006 JM64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
291744 2006 JU81 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
291745 2006 KH1 18/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
291746 2006 KZ1 16/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291747 2006 KZ2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291748 2006 KD3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291749 2006 KM3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291750 2006 KC4 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
291751 2006 KF5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291752 2006 KV5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
291753 2006 KZ5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
291754 2006 KG6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291755 2006 KF8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291756 2006 KZ9 19/05/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
291757 2006 KM10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
291758 2006 KJ13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291759 2006 KC15 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
291760 2006 KA16 20/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291761 2006 KE16 20/05/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
291762 2006 KM16 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291763 2006 KC18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291764 2006 KC19 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291765 2006 KE19 21/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
291766 2006 KG19 21/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
291767 2006 KT19 16/05/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291768 2006 KK22 20/05/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
291769 2006 KP25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
291770 2006 KX27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291771 2006 KS28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291772 2006 KT28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
291773 2006 KC29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291774 2006 KV31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291775 2006 KP34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291776 2006 KY34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291777 2006 KB35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291778 2006 KD35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291779 2006 KJ35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291780 2006 KO38 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291781 2006 KE39 17/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291782 2006 KP41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
291783 2006 KF42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
291784 2006 KW43 20/05/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
291785 2006 KY46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291786 2006 KR48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291787 2006 KQ50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291788 2006 KM53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291789 2006 KR53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291790 2006 KK54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291791 2006 KL55 21/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
291792 2006 KU57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291793 2006 KA60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291794 2006 KG64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291795 2006 KC65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
291796 2006 KE65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291797 2006 KG66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291798 2006 KA68 19/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291799 2006 KL69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291800 2006 KR71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291801 2006 KZ71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291802 2006 KJ74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291803 2006 KH75 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291804 2006 KE76 24/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291805 2006 KX80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291806 2006 KV83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291807 2006 KG89 29/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
291808 2006 KK90 24/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
291809 2006 KH91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291810 2006 KN91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
291811 2006 KK94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
291812 2006 KC95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291813 2006 KD97 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291814 2006 KB98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291815 2006 KP99 27/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291816 2006 KS99 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
291817 2006 KP100 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291818 2006 KY104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
291819 2006 KO116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291820 2006 KN117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291821 2006 KU118 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
291822 2006 KB121 21/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291823 2006 KH121 23/05/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
291824 2006 KH133 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,3 km MPC · JPL
291825 2006 KL143 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
291826 2006 KZ143 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
291827 2006 LE 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
291828 2006 LF2 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291829 2006 LO2 04/06/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
291830 2006 LP2 04/06/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
291831 2006 LX3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291832 2006 LO4 11/06/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
291833 2006 LP4 11/06/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291834 2006 LQ4 03/06/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
291835 2006 LC5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
291836 2006 LD7 09/06/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291837 2006 MH2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291838 2006 MV2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291839 2006 MJ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291840 2006 MK5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291841 2006 MQ7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291842 2006 MY7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291843 2006 MZ8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291844 2006 ME13 24/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
291845 2006 MW13 27/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
291846 2006 MD14 17/06/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
291847 Ladoix 2006 OP1 19/07/2006 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
291848 2006 OY1 18/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
291849 Orchestralondon 2006 OL2 18/07/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
291850 2006 OV4 22/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
291851 2006 OZ5 19/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291852 2006 OW8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291853 2006 OM9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 640 m MPC · JPL
291854 2006 OM13 21/07/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
291855 Calabròcorrado 2006 ON14 28/07/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 910 m MPC · JPL
291856 2006 OV14 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
291857 2006 OY15 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
291858 2006 OQ16 20/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291859 2006 OG18 20/07/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
291860 2006 OZ20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
291861 2006 PG 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
291862 2006 PX 11/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
291863 2006 PL3 12/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
291864 2006 PH4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
291865 2006 PX4 12/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291866 2006 PF5 12/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
291867 2006 PT5 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291868 2006 PT7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291869 2006 PO9 13/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
291870 2006 PA10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291871 2006 PT11 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
291872 2006 PE12 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
291873 2006 PF12 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291874 2006 PL12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291875 2006 PW15 15/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
291876 2006 PO17 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
291877 2006 PB18 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291878 2006 PU18 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
291879 2006 PW19 13/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291880 2006 PQ20 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
291881 2006 PJ22 15/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 910 m MPC · JPL
291882 2006 PZ22 15/08/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
291883 2006 PF23 12/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291884 2006 PC24 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291885 2006 PE25 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291886 2006 PG26 15/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
291887 2006 PM26 15/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
291888 2006 PC29 10/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291889 2006 PQ30 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291890 2006 PD31 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291891 2006 PW34 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291892 2006 PN35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291893 2006 PO36 12/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291894 2006 PN42 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291895 2006 QP1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291896 2006 QW3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291897 2006 QY3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291898 2006 QN4 17/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
291899 2006 QS4 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 750 m MPC · JPL
291900 2006 QU4 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291901 2006 QB8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291902 2006 QG8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291903 2006 QM8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291904 2006 QT9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
291905 2006 QU9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291906 2006 QK10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
291907 2006 QU10 17/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
291908 2006 QM11 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
291909 2006 QP11 16/08/2006 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
291910 2006 QU11 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
291911 2006 QV11 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
291912 2006 QK15 17/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
291913 2006 QL15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291914 2006 QD17 17/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
291915 2006 QQ17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291916 2006 QW17 17/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
291917 2006 QS18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
291918 2006 QB19 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291919 2006 QU20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
291920 2006 QY22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
291921 2006 QL23 21/08/2006 Dax Dax Obs. 890 m MPC · JPL
291922 2006 QM23 20/08/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
291923 Kuzmaskryabin 2006 QW23 16/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 790 m MPC · JPL
291924 2006 QJ25 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
291925 2006 QD26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291926 2006 QM26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
291927 2006 QH27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291928 2006 QS27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291929 2006 QG28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291930 2006 QQ28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
291931 2006 QD29 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291932 2006 QJ29 16/08/2006 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
291933 2006 QE30 20/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291934 2006 QN30 21/08/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
291935 2006 QS30 22/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
291936 2006 QU30 22/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
291937 2006 QD31 22/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
291938 2006 QN32 21/08/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
291939 2006 QX32 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
291940 2006 QN33 23/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
291941 2006 QW33 23/08/2006 Marly Naef Obs. 1,8 km MPC · JPL
291942 2006 QD34 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
291943 2006 QB36 19/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291944 2006 QG36 21/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
291945 2006 QL36 16/08/2006 Siding Spring SSS 910 m MPC · JPL
291946 2006 QB37 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291947 2006 QZ38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
291948 2006 QV40 17/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
291949 2006 QG41 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
291950 2006 QM41 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
291951 2006 QP41 17/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
291952 2006 QL42 17/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
291953 2006 QX42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
291954 2006 QC43 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291955 2006 QR43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291956 2006 QM45 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291957 2006 QT46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
291958 2006 QL47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291959 2006 QJ51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291960 2006 QM51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291961 2006 QW51 23/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291962 2006 QN52 23/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291963 2006 QO54 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
291964 2006 QH58 26/08/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
291965 2006 QY59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
291966 2006 QV60 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
291967 2006 QO61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291968 2006 QX63 24/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
291969 2006 QX64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291970 2006 QC66 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291971 2006 QC77 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291972 2006 QU77 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
291973 2006 QD78 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291974 2006 QH78 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291975 2006 QJ78 22/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
291976 2006 QR78 22/08/2006 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
291977 2006 QR79 24/08/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
291978 2006 QJ83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291979 2006 QT83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291980 2006 QM86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291981 2006 QH88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291982 2006 QN88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291983 2006 QN95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291984 2006 QC96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291985 2006 QZ96 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291986 2006 QJ97 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291987 2006 QK97 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291988 2006 QO99 23/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
291989 2006 QQ100 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
291990 2006 QO104 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
291991 2006 QR105 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291992 2006 QB107 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
291993 2006 QY107 28/08/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
291994 2006 QO108 28/08/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
291995 2006 QX111 22/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
291996 2006 QO112 23/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
291997 2006 QJ113 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
291998 2006 QW114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
291999 2006 QX115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
292000 2006 QF117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

287.000s  • 288.000s  • 289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001