Danh sách tiểu hành tinh/399001–400000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399001 2013 FE19 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
399002 2013 FC23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399003 2013 FM26 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399004 2013 GW3 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399005 2013 GZ8 22/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
399006 2013 GX9 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
399007 2013 GV10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399008 2013 GH11 25/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
399009 2013 GT12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399010 2013 GJ16 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399011 2013 GF19 26/07/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
399012 2013 GM22 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399013 2013 GE27 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399014 2013 GU27 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399015 2013 GA33 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399016 2013 GM35 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
399017 2013 GH38 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399018 2013 GO48 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399019 2013 GT55 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399020 2013 GZ55 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399021 2013 GH59 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399022 2013 GT71 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399023 2013 GB83 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
399024 2013 GG85 10/07/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399025 2013 GV91 13/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
399026 2013 GD92 14/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
399027 2013 GG119 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399028 2013 GX125 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399029 2013 GT134 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399030 2013 HK4 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399031 2013 HM13 01/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
399032 2013 HK18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399033 2013 HT22 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399034 2013 HM23 22/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
399035 2013 HZ23 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399036 2013 HM34 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399037 2013 HJ50 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399038 2013 HT53 21/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
399039 2013 HB65 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399040 2013 HN126 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399041 2013 JA4 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399042 2013 JL5 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399043 2013 JZ17 19/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
399044 2013 JF33 15/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
399045 2013 JJ45 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399046 2013 JU61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399047 2013 KZ3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399048 2013 KB4 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399049 2013 KS17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399050 2013 LF 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399051 2013 LA28 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399052 2013 LV34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
399053 2013 PD54 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399054 2013 QP59 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399055 2013 TL45 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399056 2013 WN69 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399057 2013 YX15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399058 2013 YH19 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399059 2013 YF28 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399060 2013 YV29 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399061 2013 YF31 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399062 2013 YW80 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
399063 2013 YA85 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
399064 2013 YQ139 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
399065 2014 BQ2 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399066 2014 BK23 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399067 2014 BG37 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399068 2014 BQ46 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399069 2014 BL59 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399070 2014 CW11 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399071 2014 CX19 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399072 2014 CZ20 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399073 2014 CX21 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399074 2014 CX22 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399075 2014 CJ23 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
399076 2014 DC5 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399077 2014 DB9 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399078 2014 DS12 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399079 2014 DV12 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399080 2014 DO13 17/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399081 2014 DQ13 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399082 2014 DZ13 01/04/2009 XuYi PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
399083 2014 DM14 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399084 2014 DS14 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399085 2014 DU14 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399086 2014 DZ14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
399087 2014 DE20 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399088 2014 DC21 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399089 2014 DT28 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399090 2014 DU31 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399091 2014 DG32 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
399092 2014 DA33 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399093 2014 DL34 13/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
399094 2014 DD35 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399095 2014 DR37 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399096 2014 DZ37 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
399097 2014 DS38 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399098 2014 DY41 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399099 2014 DR46 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399100 2014 DF47 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399101 2014 DJ48 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399102 2014 DG53 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399103 2014 DC56 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399104 2014 DE58 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399105 2014 DM61 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
399106 2014 DU62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399107 2014 DU72 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399108 2014 DH75 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399109 2014 DY75 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399110 2014 DF76 23/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399111 2014 DR79 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399112 2014 DP85 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
399113 2014 DT85 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399114 2014 DD97 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399115 2014 DU97 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
399116 2014 DT103 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
399117 2014 DU113 29/03/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
399118 2014 DV115 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399119 2014 DE122 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399120 2014 DL122 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
399121 2014 DG124 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
399122 2014 DY131 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399123 2014 DU132 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399124 2014 DL133 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399125 2014 DH134 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399126 2014 DY139 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
399127 2014 DS140 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399128 2014 DL141 15/05/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399129 2014 EB 11/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
399130 2014 EW1 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
399131 2014 EB5 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399132 2014 EK7 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399133 2014 ES10 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399134 2014 ES15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399135 2014 EK17 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399136 2014 EX17 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399137 2014 EG18 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399138 2014 EH18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399139 2014 EK20 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
399140 2014 ES20 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
399141 2014 ES21 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399142 2014 EF31 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
399143 2014 ED34 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399144 2014 EP37 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
399145 2014 ET38 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399146 2014 EQ39 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399147 2014 ET39 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399148 2014 EP45 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
399149 2014 ES45 26/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
399150 2014 EE50 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399151 2014 EQ50 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399152 2014 ET51 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399153 2014 FL4 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
399154 2014 FB6 05/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399155 2014 FC6 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399156 2014 FB11 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399157 2014 FE11 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399158 2014 FG17 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399159 2014 FH17 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399160 2014 FG18 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399161 2014 FQ25 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399162 2014 FM29 16/07/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
399163 2014 FF34 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399164 2014 FR35 21/03/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
399165 2014 FS35 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399166 2014 FT35 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399167 2014 FG36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
399168 2014 FL36 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399169 2014 FA37 19/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399170 2014 FJ37 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399171 2014 FN37 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399172 2014 FK39 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
399173 2014 FR41 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399174 2014 FW47 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
399175 2014 FX47 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399176 2014 FR48 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399177 2014 FS48 08/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399178 2014 FZ48 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399179 2014 FE49 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399180 2014 FY49 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399181 2014 FE50 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399182 2014 FP52 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399183 2014 FC55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
399184 2014 FG55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399185 2014 FK57 27/04/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
399186 2014 GS2 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399187 2014 GP5 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399188 2014 GR5 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399189 2014 GS5 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399190 2014 GU6 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399191 2014 GE7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399192 2014 GG8 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399193 2014 GS8 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399194 2014 GZ8 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399195 2014 GW10 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399196 2014 GD15 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399197 2014 GP16 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399198 2014 GC17 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399199 2014 GL22 24/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399200 2014 GQ22 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399201 2014 GL25 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
399202 2014 GG26 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399203 2014 GN26 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399204 2014 GO27 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399205 2014 GS27 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399206 2014 GX27 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399207 2014 GZ27 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399208 2014 GL28 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399209 2014 GT28 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399210 2014 GE29 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399211 2014 GF29 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
399212 2014 GE30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399213 2014 GH31 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399214 2014 GS33 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399215 2014 GT33 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
399216 2014 GT36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399217 2014 GZ38 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
399218 2014 GF41 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
399219 2014 GK41 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399220 2014 GA42 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399221 2014 GF42 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399222 2014 GJ42 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399223 2014 GK42 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399224 2014 GP42 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399225 2014 GQ42 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399226 2014 GE43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399227 2014 GN45 21/04/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
399228 2014 GH46 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399229 2014 GT47 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399230 2014 GV47 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399231 2014 HA 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
399232 2014 HQ 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399233 2014 HT 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399234 2014 HV 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399235 2014 HY1 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399236 2014 HW3 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
399237 2014 HU8 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399238 2014 HA9 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399239 2014 HH9 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399240 2014 HO10 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
399241 2014 HL12 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399242 2014 HH13 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399243 2014 HR13 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
399244 2014 HG19 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399245 2014 HA23 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399246 2014 HJ25 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
399247 2014 HW25 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
399248 2014 HB26 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399249 2014 HC26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
399250 2014 HN26 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399251 2014 HL27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399252 2014 HZ28 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399253 2014 HF30 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399254 2014 HA31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399255 2014 HM31 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399256 2014 HM32 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399257 2014 HK33 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399258 2014 HX35 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
399259 2014 HL36 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399260 2014 HO41 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399261 2014 HJ42 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399262 2014 HN43 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399263 2014 HY46 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399264 2014 HZ46 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399265 2014 HT47 19/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
399266 2014 HX47 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399267 2014 HH48 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399268 2014 HL60 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399269 2014 HC61 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399270 2014 HQ69 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399271 2014 HK73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399272 2014 HE74 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
399273 2014 HT76 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399274 2014 HA81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399275 2014 HY81 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399276 2014 HN83 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399277 2014 HD85 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399278 2014 HH89 05/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
399279 2014 HL97 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399280 2014 HR115 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399281 2014 HK116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
399282 2014 HV123 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 560 m MPC · JPL
399283 2014 HU124 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
399284 2014 HD125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399285 2014 HB130 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399286 2014 HD131 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
399287 2014 HY131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
399288 2014 HZ131 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399289 2014 HR143 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399290 2014 HS143 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399291 2014 HB146 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399292 2014 HW146 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399293 2014 HF151 23/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
399294 2014 HS153 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
399295 2014 HX155 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399296 2014 HE160 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399297 2014 HL168 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399298 2014 HZ172 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
399299 2014 HW181 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399300 2014 HC183 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399301 2014 HB185 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399302 2014 HZ185 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399303 2014 HG186 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399304 2014 HX186 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399305 2014 JR 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399306 5400 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
399307 1991 RJ2 08/09/1991 Palomar E. F. Helin 590 m MPC · JPL
399308 1993 GD 15/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 260 m MPC · JPL
399309 1994 UQ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399310 1994 XB 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399311 1994 XR3 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399312 1995 UA58 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399313 1995 UR73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399314 1996 RG4 10/09/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,5 km MPC · JPL
399315 1996 TP25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399316 1996 XV17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399317 1997 EB30 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399318 1997 XJ1 04/12/1997 Dynic A. Sugie 1,5 km MPC · JPL
399319 1997 YA14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
399320 1998 ML17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399321 1998 QL52 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399322 1998 QW63 31/08/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
399323 1998 SD177 18/09/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
399324 1998 VO46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399325 1999 GY5 14/04/1999 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
399326 1999 RA114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399327 1999 TV56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399328 1999 TJ183 11/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
399329 1999 TF232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
399330 1999 TV241 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
399331 1999 TW243 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399332 1999 UC28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399333 1999 VT83 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399334 1999 XS55 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399335 1999 XA241 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399336 1999 YY28 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
399337 2000 CN39 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 980 m MPC · JPL
399338 2000 CA109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
399339 2000 JR8 06/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399340 2000 LM36 01/06/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
399341 2000 QX43 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399342 2000 QY220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
399343 2000 RF89 03/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399344 2000 SV19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399345 2000 SU75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399346 2000 SK96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399347 2000 SN126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399348 2000 SA181 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399349 2000 SK267 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399350 2000 SE297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399351 2000 SK297 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399352 2000 SN320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399353 2000 SO330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
399354 2000 US36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
399355 2000 UZ61 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399356 2000 WG12 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399357 2000 WV19 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399358 2000 WG21 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399359 2000 WA154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
399360 2000 XL54 02/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
399361 2001 BG81 19/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
399362 2001 HE18 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399363 2001 HL60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
399364 2001 KD1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399365 2001 NM11 11/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
399366 2001 OS62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
399367 2001 OE74 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
399368 2001 PF36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399369 2001 PB59 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
399370 2001 QL91 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399371 2001 QF115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399372 2001 QF158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
399373 2001 QT189 22/08/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
399374 2001 QA190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399375 2001 QL190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399376 2001 QW190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399377 2001 QO193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
399378 2001 QK242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399379 2001 RQ13 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399380 2001 RC16 11/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399381 2001 RZ25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399382 2001 RK33 08/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399383 2001 RP37 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399384 2001 RW53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399385 2001 SH123 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399386 2001 SZ123 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
399387 2001 ST144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399388 2001 SL169 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399389 2001 SA177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399390 2001 SH194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399391 2001 SF196 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399392 2001 SK197 19/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
399393 2001 SE214 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
399394 2001 SL287 29/09/2001 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
399395 2001 SM290 29/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
399396 2001 SY305 10/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399397 2001 SB306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
399398 2001 SV312 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399399 2001 SO322 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399400 2001 SL339 21/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399401 2001 ST342 21/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
399402 2001 SM345 23/09/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
399403 2001 TS 08/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
399404 2001 TL54 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
399405 2001 TB57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399406 2001 TA90 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399407 2001 TV133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
399408 2001 TB143 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399409 2001 TZ175 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399410 2001 TP199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399411 2001 TV257 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399412 2001 TX258 14/10/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
399413 2001 UW39 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399414 2001 UP176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399415 2001 UU196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
399416 2001 UW220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399417 2001 VE25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
399418 2001 VD77 12/11/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
399419 2001 VL104 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399420 2001 WY54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399421 2001 WO92 21/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399422 2001 WH93 21/11/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
399423 2001 XA31 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399424 2001 XD50 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
399425 2001 XY57 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399426 2001 XW102 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399427 2001 XM169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399428 2001 XB183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399429 2001 XP205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399430 2001 XB226 24/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399431 2001 XM228 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399432 2001 YZ2 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399433 2001 YK4 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
399434 2001 YM53 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
399435 2001 YG115 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399436 2002 AT30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
399437 2002 AD129 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399438 2002 AE130 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399439 2002 AC136 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
399440 2002 AY205 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
399441 2002 AR208 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399442 2002 CB1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
399443 2002 ER108 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399444 2002 EO158 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
399445 2002 FE23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399446 2002 GF1 02/04/2002 Palomar NEAT 280 m MPC · JPL
399447 2002 GR97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399448 2002 GJ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399449 2002 GS178 14/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399450 2002 JD4 22/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
399451 2002 JU108 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
399452 2002 JC114 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399453 2002 NQ61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399454 2002 OH14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399455 2002 OZ28 19/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399456 2002 PN27 14/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
399457 2002 PD43 07/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
399458 2002 PC80 04/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399459 2002 PZ105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399460 2002 PK169 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
399461 2002 PL172 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399462 2002 PQ181 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399463 2002 PB184 07/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
399464 2002 QZ46 30/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399465 2002 QY74 19/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
399466 2002 QW85 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
399467 2002 QG125 27/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
399468 2002 QC137 28/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
399469 2002 QG140 20/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399470 2002 RR4 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399471 2002 RN5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399472 2002 RR136 11/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
399473 2002 RR167 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
399474 2002 RY168 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
399475 2002 RZ244 11/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
399476 2002 RP261 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399477 2002 RF266 15/09/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
399478 2002 RS267 03/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
399479 2002 RP273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
399480 2002 RB277 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399481 2002 SW9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399482 2002 SK15 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
399483 2002 SN29 28/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
399484 2002 SA62 17/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
399485 2002 TD11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
399486 2002 TQ34 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399487 2002 TS36 02/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
399488 2002 TA46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399489 2002 TO55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
399490 2002 TR133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
399491 2002 TN136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
399492 2002 TB143 04/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399493 2002 TA159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
399494 2002 TA165 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
399495 2002 TA173 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
399496 2002 TH181 14/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
399497 2002 TV190 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399498 2002 TN203 04/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399499 2002 TA232 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399500 2002 TX277 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399501 2002 TN307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
399502 2002 TJ353 10/10/2002 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
399503 2002 TO377 15/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399504 2002 UA1 27/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399505 2002 UW7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399506 2002 UN70 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399507 2002 VL3 01/11/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
399508 2002 VX3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399509 2002 VT6 01/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
399510 2002 VU6 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
399511 2002 VL27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399512 2002 VL42 05/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
399513 2002 VQ54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399514 2002 VZ75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
399515 2002 VT86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399516 2002 VL98 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399517 2002 VO131 01/11/2002 Palomar S. F. Hönig 850 m MPC · JPL
399518 2002 VN134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
399519 2002 WX4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
399520 2002 WM5 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399521 2002 WR18 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399522 2002 XD44 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399523 2002 XH73 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399524 2002 XV97 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399525 2002 YU27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
399526 2003 AA17 07/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399527 2003 BT23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
399528 2003 CE15 04/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399529 2003 EJ31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399530 2003 GT34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399531 2003 HH39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399532 2003 HB55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399533 2003 KG6 05/05/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399534 2003 KQ19 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399535 2003 KR28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399536 2003 MV2 25/06/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 520 m MPC · JPL
399537 2003 NB9 04/07/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
399538 2003 NK11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399539 2003 OP33 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399540 2003 PT6 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
399541 2003 PO7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
399542 2003 PF9 04/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399543 2003 QU1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
399544 2003 QH2 20/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
399545 2003 QA14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399546 2003 QW14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
399547 2003 QT24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
399548 2003 QY27 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
399549 2003 QO45 23/08/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
399550 2003 QC111 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
399551 2003 RN9 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
399552 2003 RM23 14/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399553 2003 RG27 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399554 2003 SB 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399555 2003 SA27 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
399556 2003 ST32 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399557 2003 SX44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
399558 2003 SR66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
399559 2003 SS70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399560 2003 SC88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
399561 2003 SQ97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
399562 2003 SA102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
399563 2003 SH103 20/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399564 2003 SA117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
399565 Dévényanna 2003 SZ128 26/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,0 km MPC · JPL
399566 2003 SD145 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
399567 2003 SG167 22/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399568 2003 SQ172 18/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399569 2003 SO191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399570 2003 SF196 20/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399571 2003 SY205 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399572 2003 SP210 23/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399573 2003 SP221 29/09/2003 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
399574 2003 SC246 26/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399575 2003 ST258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399576 2003 SA261 27/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399577 2003 SP273 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
399578 2003 SZ277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399579 2003 SC298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
399580 2003 SL315 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
399581 2003 SQ318 18/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
399582 2003 ST322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399583 2003 SG326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399584 2003 SX330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
399585 2003 SH332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
399586 2003 TQ7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
399587 2003 TW9 15/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399588 2003 TE13 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
399589 2003 TR44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399590 2003 UK6 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
399591 2003 UY67 16/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399592 2003 UM107 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
399593 2003 UL121 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399594 2003 UH162 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
399595 2003 US269 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
399596 2003 UV318 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399597 2003 UN325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399598 2003 UR341 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
399599 2003 UO374 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
399600 2003 UU416 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399601 2003 WL21 19/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
399602 2003 WJ33 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399603 2003 WZ59 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399604 2003 WL61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399605 2003 WO103 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
399606 2003 WL108 20/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
399607 2003 WD156 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
399608 2003 YC31 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399609 2003 YT140 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399610 2003 YD148 29/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
399611 2004 BE11 18/01/2004 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
399612 2004 BB51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399613 2004 BQ65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399614 2004 CH21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
399615 2004 CC37 12/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
399616 2004 DZ19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399617 2004 DL61 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399618 2004 DU76 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399619 2004 EG76 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
399620 2004 FM115 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399621 2004 GC26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399622 2004 GG32 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399623 2004 GJ85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399624 2004 HM58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399625 2004 MK4 22/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
399626 2004 NX6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
399627 2004 NG18 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
399628 2004 NM23 14/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399629 2004 NY26 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
399630 2004 OH3 16/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399631 2004 OH15 20/07/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
399632 2004 PL2 08/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
399633 2004 PZ21 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399634 2004 PS31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399635 2004 PY46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
399636 2004 PD49 08/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
399637 2004 PQ68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
399638 2004 PV111 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
399639 2004 QK4 13/07/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
399640 2004 QL10 21/08/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
399641 2004 QU11 08/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399642 2004 QP19 23/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
399643 2004 RC3 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
399644 2004 RJ16 21/08/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
399645 2004 RS22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399646 2004 RB72 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399647 2004 RC74 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
399648 2004 RN86 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
399649 2004 RU100 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399650 2004 RJ127 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399651 2004 RG152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
399652 2004 RW153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
399653 2004 RR167 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399654 2004 RS172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399655 2004 RR175 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
399656 2004 RR177 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
399657 2004 RJ183 26/08/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
399658 2004 RC185 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399659 2004 RG188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
399660 2004 RU188 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
399661 2004 RL198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
399662 2004 RB205 07/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
399663 2004 RU208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
399664 2004 RC236 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399665 2004 RQ245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399666 2004 RT252 14/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
399667 2004 RV266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399668 2004 RH336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399669 2004 RE338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399670 2004 RR343 14/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
399671 2004 SW3 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399672 2004 SF5 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
399673 Kadenyuk 2004 SW19 19/09/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
399674 2004 SN25 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399675 2004 SO38 15/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
399676 2004 SN42 18/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399677 2004 SN44 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399678 2004 SO54 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399679 2004 TT17 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399680 2004 TP21 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 2,5 km MPC · JPL
399681 2004 TR24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399682 2004 TJ43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399683 2004 TU48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399684 2004 TE57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399685 2004 TH71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399686 2004 TS72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399687 2004 TY74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399688 2004 TM76 07/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399689 2004 TT87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399690 2004 TN98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399691 2004 TT98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399692 2004 TW101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399693 2004 TT102 06/10/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
399694 2004 TL118 24/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
399695 2004 TP144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399696 2004 TM148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399697 2004 TZ148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399698 2004 TG161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399699 2004 TH183 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399700 2004 TG207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399701 2004 TH236 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399702 2004 TQ253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
399703 2004 TQ277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399704 2004 TP282 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399705 2004 TJ300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
399706 2004 TE302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
399707 2004 TR337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399708 2004 TV360 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
399709 2004 TJ367 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399710 2004 TL370 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
399711 2004 UH7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
399712 2004 VS4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
399713 2004 VN18 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399714 2004 VK27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399715 2004 VE36 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399716 2004 VY50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399717 2004 VK60 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399718 2004 VD70 13/11/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
399719 2004 VM75 03/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
399720 2004 WU4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
399721 2004 WY7 19/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
399722 2004 WH8 19/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399723 2004 XH7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399724 2004 XS56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399725 2004 XX64 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399726 2004 XL83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399727 2004 XA109 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399728 2004 XT124 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399729 2004 YH20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
399730 2005 AB3 06/01/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
399731 2005 AC27 06/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399732 2005 AM36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399733 2005 BJ10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399734 2005 BM28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
399735 2005 DD1 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399736 2005 DA2 28/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
399737 2005 EL22 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399738 2005 EH166 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399739 2005 EV187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399740 2005 EM211 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399741 2005 EB227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
399742 2005 EV227 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399743 2005 ET241 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399744 2005 EJ325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399745 Ouchaou 2005 GW9 03/04/2005 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
399746 2005 GM30 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399747 2005 GN48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
399748 2005 GH74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
399749 2005 GG132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399750 2005 GX133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399751 2005 GR148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399752 2005 GH193 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
399753 2005 GM220 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399754 2005 HH2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399755 2005 JD8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,5 km MPC · JPL
399756 2005 JH21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
399757 2005 JE55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399758 2005 JO91 09/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
399759 2005 JH99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399760 2005 JK106 11/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399761 2005 JW117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399762 2005 JZ142 15/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399763 2005 JS157 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399764 2005 JS167 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
399765 2005 JL175 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399766 2005 LF18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399767 2005 MT4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399768 2005 ML5 24/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399769 2005 MA9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399770 2005 MU27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399771 2005 ML50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399772 2005 ME54 27/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
399773 2005 NV4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
399774 2005 NB7 05/07/2005 Catalina CSS APO · 650 m MPC · JPL
399775 2005 NS8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399776 2005 NM26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
399777 2005 NZ28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
399778 2005 NL32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399779 2005 NM33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399780 2005 NJ34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399781 2005 ND47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399782 2005 NZ54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399783 2005 NO55 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
399784 2005 NG60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399785 2005 NM63 05/07/2005 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
399786 2005 OT8 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
399787 2005 OZ16 30/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
399788 2005 OE23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
399789 2005 PK7 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
399790 2005 PE10 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399791 2005 QJ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
399792 2005 QE50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399793 2005 QK71 29/08/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399794 2005 QG78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
399795 2005 QY91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
399796 2005 QV107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
399797 2005 QJ110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399798 2005 QS130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399799 2005 QV177 31/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399800 2005 RQ4 05/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399801 2005 RH45 14/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399802 2005 RJ45 14/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399803 2005 SZ3 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399804 2005 SR12 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
399805 2005 SG48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399806 2005 SC54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399807 2005 SM74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399808 2005 ST78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399809 2005 SN79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399810 2005 SY81 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399811 2005 SZ86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399812 2005 SB108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399813 2005 ST118 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
399814 2005 SE133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
399815 2005 SF170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
399816 2005 SN180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399817 2005 SF202 30/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
399818 2005 SR204 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
399819 2005 SW253 22/09/2005 Palomar NEAT 32418| 2,4 km MPC · JPL
399820 2005 SV275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399821 2005 ST278 30/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
399822 2005 SV288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
399823 2005 SR292 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
399824 2005 TR7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399825 2005 TJ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399826 2005 TN34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399827 2005 TV83 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399828 2005 TE94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399829 2005 TN96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
399830 2005 TV106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399831 2005 TF120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399832 2005 TD126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399833 2005 TP141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399834 2005 TB143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399835 2005 TM161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399836 2005 TU165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
399837 2005 UT8 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
399838 2005 UO14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399839 2005 UT29 23/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
399840 2005 UZ32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399841 2005 UK71 30/09/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
399842 2005 UT82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399843 2005 UG85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399844 2005 UD93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399845 2005 UW100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399846 2005 UL114 22/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
399847 2005 UV121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399848 2005 UH127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399849 2005 UB142 25/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
399850 2005 UW168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399851 2005 UD175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399852 2005 UL183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399853 2005 UA269 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399854 2005 UJ269 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
399855 2005 UQ287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399856 2005 UC289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399857 2005 UZ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399858 2005 UC294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399859 2005 UY300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399860 2005 UO325 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399861 2005 UB363 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399862 2005 UZ385 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399863 2005 UL397 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399864 2005 UH413 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399865 2005 UV413 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399866 2005 UR424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399867 2005 UA426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399868 2005 UG428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399869 2005 UQ463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399870 2005 UN498 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
399871 2005 UZ499 05/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
399872 2005 UL501 27/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
399873 2005 UL520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
399874 2005 VH28 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
399875 2005 VM43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399876 2005 VC46 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399877 2005 VD102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
399878 2005 VV106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399879 2005 VD108 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399880 2005 VT115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399881 2005 VY133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
399882 2005 WR4 20/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
399883 2005 WJ18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399884 2005 WN21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399885 2005 WY21 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399886 2005 WK24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399887 2005 WB38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399888 2005 WQ40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399889 2005 WR48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399890 2005 WN51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399891 2005 WX55 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399892 2005 WS75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399893 2005 WB78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399894 2005 WA83 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399895 2005 WH86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
399896 2005 WH103 03/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399897 2005 WL136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399898 2005 WA141 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399899 2005 WH147 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
399900 2005 WV152 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399901 2005 WT162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399902 2005 WP182 26/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
399903 2005 WH185 29/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399904 2005 WH202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399905 2005 XA1 04/12/2005 Mayhill A. Lowe 620 m MPC · JPL
399906 2005 XR5 01/12/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399907 2005 XY24 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
399908 2005 XL25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399909 2005 XR32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399910 2005 XL37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399911 2005 XU62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399912 2005 XG75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399913 2005 XA76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399914 2005 XP82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399915 2005 YB2 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399916 2005 YW7 22/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399917 2005 YX14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399918 2005 YL16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
399919 2005 YT27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399920 2005 YJ38 02/12/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
399921 2005 YN47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399922 2005 YE60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399923 2005 YU75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399924 2005 YO77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399925 2005 YR87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
399926 2005 YJ110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
399927 2005 YP131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
399928 2005 YU131 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
399929 2005 YW141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
399930 2005 YQ144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399931 2005 YU161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399932 2005 YA168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399933 2005 YP177 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
399934 2005 YY178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399935 2005 YG189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
399936 2005 YU202 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399937 2005 YD251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399938 2005 YL253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399939 2005 YR270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399940 2005 YH272 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399941 2005 YG275 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399942 2005 YZ278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399943 2006 AP12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
399944 2006 AS16 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399945 2006 AS23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399946 2006 AT25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399947 2006 AT34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399948 2006 AD36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
399949 2006 AM39 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
399950 2006 AA43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399951 2006 AB46 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399952 2006 AR58 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399953 2006 AT69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399954 2006 AT78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399955 2006 AU94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
399956 2006 AZ95 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399957 2006 AQ104 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399958 2006 BR4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399959 2006 BK21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399960 2006 BZ35 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399961 2006 BR47 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399962 2006 BZ52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399963 2006 BG63 22/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
399964 2006 BW70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399965 2006 BD81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399966 2006 BZ81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
399967 2006 BJ89 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
399968 2006 BT94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
399969 2006 BV107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399970 2006 BS116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399971 2006 BU121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
399972 2006 BN124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399973 2006 BU130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399974 2006 BS151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
399975 2006 BO158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399976 2006 BM174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399977 2006 BA180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
399978 2006 BG180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399979 Lewseaman 2006 BS198 30/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
399980 2006 BC213 30/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
399981 2006 BC233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399982 2006 BW235 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399983 2006 BP237 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399984 2006 BU263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
399985 2006 BW265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399986 2006 BY276 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
399987 2006 BE278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399988 2006 CK13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
399989 2006 CN27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399990 2006 CJ35 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399991 2006 CY50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
399992 2006 DG12 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399993 2006 DV14 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
399994 2006 DB15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399995 2006 DE22 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399996 2006 DS35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399997 2006 DA45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399998 2006 DP142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399999 2006 DG161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400000 2006 DK190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001