Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/398001–399000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398001 2009 BZ176 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398002 2009 BE179 20/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398003 2009 BY182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398004 2009 BU183 18/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398005 2009 BY185 16/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
398006 2009 BO187 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398007 2009 BE188 26/01/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
398008 2009 BA190 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
398009 2009 CT6 14/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
398010 2009 CS13 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
398011 2009 CU26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398012 2009 CC32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398013 2009 CL39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398014 2009 CN53 01/02/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
398015 2009 CB64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398016 2009 DR9 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
398017 2009 DG12 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398018 2009 DD13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398019 2009 DM13 08/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
398020 2009 DV19 21/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
398021 2009 DD23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398022 2009 DN23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398023 2009 DX27 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398024 2009 DO38 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398025 2009 DF41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398026 2009 DH64 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398027 2009 DQ89 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398028 2009 DX90 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398029 2009 DK99 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398030 2009 DB100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398031 2009 DU104 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398032 2009 DM110 20/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398033 2009 DU115 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398034 2009 DH128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398035 2009 DY128 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398036 2009 DJ130 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398037 2009 DN134 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
398038 2009 DD139 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398039 2009 EB25 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398040 2009 EK27 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398041 2009 EN30 06/03/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
398042 2009 FC 16/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,1 km MPC · JPL
398043 2009 FF15 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398044 2009 FP15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398045 Vitudurum 2009 FN19 21/03/2009 Winterthur M. Griesser 2,9 km MPC · JPL
398046 2009 FB28 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398047 2009 FH37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398048 2009 FM40 24/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
398049 2009 FL65 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398050 2009 FU68 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398051 2009 FK70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398052 2009 GS3 15/04/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
398053 2009 HB6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398054 2009 HO15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398055 2009 HF17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398056 2009 HA20 17/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398057 2009 HP25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398058 2009 HR25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398059 2009 HV35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398060 2009 HG38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398061 2009 HF46 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398062 2009 HF47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398063 2009 HQ52 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398064 2009 HT62 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398065 2009 HH65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398066 2009 HR66 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398067 2009 HK81 28/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,2 km MPC · JPL
398068 2009 HW96 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398069 2009 HC97 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
398070 2009 HO99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398071 2009 HT99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398072 2009 HB104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398073 2009 HR104 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398074 2009 HZ104 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398075 2009 HM105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398076 2009 JF6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398077 2009 JG6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398078 2009 JT8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398079 2009 JT11 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398080 2009 JW13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,2 km MPC · JPL
398081 2009 JB17 04/05/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
398082 2009 KR2 19/05/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
398083 2009 KJ5 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398084 2009 KU5 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398085 2009 KP13 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398086 2009 KY13 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398087 2009 LC3 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398088 2009 MB3 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398089 2009 MB10 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398090 2009 OM15 29/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
398091 2009 OM21 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
398092 2009 OR25 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
398093 2009 QE5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
398094 2009 QQ15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398095 2009 QJ65 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
398096 2009 RD55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398097 2009 RV75 14/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
398098 2009 SX5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398099 2009 SM22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
398100 2009 ST25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398101 2009 SN47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398102 2009 SB131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398103 2009 SR157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
398104 2009 SQ183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
398105 2009 SA201 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
398106 2009 SE240 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
398107 2009 SL241 18/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
398108 2009 SF243 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
398109 2009 SD248 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
398110 2009 SJ284 25/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
398111 2009 SB304 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398112 2009 TR31 15/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
398113 2009 UD90 20/10/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
398114 2009 UB134 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
398115 2009 UM141 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398116 2009 VM56 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398117 2009 VP80 11/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
398118 2009 WZ107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
398119 2009 XL11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398120 2010 AM61 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
398121 2010 AF70 12/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
398122 2010 AX87 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
398123 2010 BF59 21/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
398124 2010 BE72 23/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398125 2010 CN18 08/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398126 2010 CO52 14/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
398127 2010 CF64 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398128 2010 CE65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398129 2010 CJ65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398130 2010 CH97 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398131 2010 CF104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398132 2010 CM120 15/02/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
398133 2010 CR120 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398134 2010 CK123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
398135 2010 CO134 15/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
398136 2010 CO137 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
398137 2010 CX140 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
398138 2010 CG142 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398139 2010 CO146 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398140 2010 CR152 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398141 2010 CY158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398142 2010 CF183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
398143 2010 CK203 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
398144 2010 DE41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398145 2010 DH75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
398146 2010 ED36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
398147 2010 EF36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
398148 2010 EB38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398149 2010 EM68 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398150 2010 ES70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398151 2010 EA71 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398152 2010 EP74 11/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
398153 2010 EO102 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398154 2010 EE107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398155 2010 ER108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398156 2010 ES113 17/02/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
398157 2010 EG120 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
398158 2010 EM122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398159 2010 FU11 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398160 2010 FK17 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398161 2010 FX24 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398162 2010 FU26 19/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
398163 2010 FS47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 980 m MPC · JPL
398164 2010 FD95 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398165 2010 FM99 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398166 2010 GG32 07/04/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
398167 2010 GQ81 12/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398168 2010 GY104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398169 2010 GY127 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398170 2010 GO133 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398171 2010 GF159 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398172 2010 HN23 17/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
398173 2010 HZ24 18/04/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
398174 2010 HT37 21/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
398175 2010 HW97 30/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398176 2010 JW31 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398177 2010 JE38 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398178 2010 JS74 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398179 2010 JD78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398180 2010 JE105 12/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
398181 2010 JC113 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398182 2010 JC174 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398183 2010 JF178 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398184 2010 KX60 25/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
398185 2010 KT61 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
398186 2010 KY119 30/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398187 2010 KK128 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398188 Agni 2010 LE15 03/06/2010 WISE WISE 460 m MPC · JPL
398189 2010 LY65 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398190 2010 LW82 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
398191 2010 LO110 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
398192 2010 MM6 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398193 2010 MR8 16/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398194 2010 ME20 18/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
398195 2010 MZ25 19/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
398196 2010 MJ30 20/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398197 2010 MR31 20/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398198 2010 MN64 25/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
398199 2010 MF72 26/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
398200 2010 MR74 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398201 2010 MQ96 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398202 2010 MC100 29/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398203 2010 MX105 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
398204 2010 MU108 30/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398205 2010 MO115 30/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398206 2010 NP6 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398207 2010 ND28 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398208 2010 NX31 07/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398209 2010 ND81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398210 2010 NQ87 02/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
398211 2010 NC99 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398212 2010 NF105 12/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
398213 2010 NV105 12/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
398214 2010 NY106 12/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398215 2010 NX107 09/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
398216 2010 NP117 13/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
398217 2010 OD16 17/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
398218 2010 OZ32 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
398219 2010 OM63 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
398220 2010 OZ71 25/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
398221 2010 OW76 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
398222 2010 OR89 27/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398223 2010 OW119 31/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
398224 2010 OH125 31/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
398225 2010 PR27 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
398226 2010 PU30 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398227 2010 PV68 09/08/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
398228 2010 PE73 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
398229 2010 PJ78 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398230 2010 QQ1 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398231 2010 QS1 06/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
398232 2010 QH4 31/08/2010 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
398233 2010 RK10 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398234 2010 RG17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398235 2010 RS46 25/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
398236 2010 RD52 10/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398237 2010 RE54 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
398238 2010 RQ60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398239 2010 RT71 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398240 2010 RA76 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398241 2010 RL96 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398242 2010 RC102 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398243 2010 RH103 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398244 2010 RO107 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398245 2010 RX112 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398246 2010 RA113 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398247 2010 RK115 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398248 2010 RA117 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398249 2010 RA138 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398250 2010 RD143 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398251 2010 RA149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398252 2010 RC168 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398253 2010 RC170 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398254 2010 RU173 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398255 2010 RN174 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398256 2010 RN179 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398257 2010 RN180 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
398258 2010 SL25 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398259 2010 TA5 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398260 2010 TT10 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398261 2010 TK13 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398262 2010 TA31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398263 2010 TC40 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398264 2010 TQ42 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398265 2010 TT45 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398266 2010 TU49 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398267 2010 TU90 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398268 2010 TV98 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398269 2010 TH104 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398270 2010 TC109 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398271 2010 TV113 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398272 2010 TC119 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398273 2010 TG119 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398274 2010 TT119 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398275 2010 TB170 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398276 2010 TZ174 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398277 2010 TD186 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398278 2010 TM186 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398279 2010 UK2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398280 2010 UB10 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398281 2010 UA20 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398282 2010 UQ35 03/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
398283 2010 UP61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398284 2010 UX69 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398285 2010 UL71 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398286 2010 UV74 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
398287 2010 UA97 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398288 2010 VP14 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398289 2010 VU16 23/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
398290 2010 VT31 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
398291 2010 VV73 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398292 2010 VO90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398293 2010 VZ125 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
398294 2010 VK153 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
398295 2010 VY159 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398296 2010 VD168 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398297 2010 VF178 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
398298 2010 VH200 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398299 2010 VO203 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398300 2010 VN207 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398301 2010 VL211 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398302 2010 WR32 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398303 2010 WQ57 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398304 2010 WF62 20/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398305 2010 XZ30 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398306 2010 XC44 30/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
398307 2010 XA74 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398308 2010 YL3 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
398309 2011 AD11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398310 2011 BC1 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398311 2011 EX33 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398312 2011 EZ77 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398313 2011 FT47 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398314 2011 FO100 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398315 2011 GH65 24/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
398316 2011 HF12 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398317 2011 HL46 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398318 2011 HA61 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398319 2011 KT2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398320 2011 KC14 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398321 2011 KV36 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398322 2011 NP2 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
398323 2011 OP10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398324 2011 OX45 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398325 2011 OT53 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398326 2011 OX54 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398327 2011 PL1 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
398328 2011 PC10 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
398329 2011 QA1 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398330 2011 QH1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398331 2011 QL9 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398332 2011 QE17 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398333 2011 QA19 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398334 2011 QP29 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398335 2011 QD31 08/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
398336 2011 QB36 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398337 2011 QZ36 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
398338 2011 QV38 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
398339 2011 QR52 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398340 2011 QB57 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
398341 2011 QN65 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
398342 2011 QP70 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398343 2011 QF72 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
398344 2011 QE73 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398345 2011 QM81 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398346 2011 QY87 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398347 2011 QC93 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
398348 2011 QM97 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398349 2011 RS13 19/11/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
398350 2011 RL17 13/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
398351 2011 RB19 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398352 2011 ST3 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398353 2011 SO10 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398354 2011 SP27 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
398355 2011 SF32 21/09/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398356 2011 SN35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398357 2011 SC49 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398358 2011 SO49 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
398359 2011 SA60 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
398360 2011 SS61 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398361 2011 SD67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
398362 2011 SX68 28/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
398363 2011 SX69 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398364 2011 SG76 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398365 2011 SL84 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
398366 2011 ST88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398367 2011 SB91 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
398368 2011 SB96 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398369 2011 SL97 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398370 2011 SW98 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398371 2011 SL99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398372 2011 SE102 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398373 2011 SK102 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
398374 2011 SE103 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398375 2011 SK104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398376 2011 SD105 28/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
398377 2011 SS113 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
398378 2011 SY114 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398379 2011 SW117 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398380 2011 SC119 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
398381 2011 SV143 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398382 2011 ST144 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398383 2011 SW149 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398384 2011 SX152 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
398385 2011 SR157 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398386 2011 SJ158 20/09/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
398387 2011 ST167 03/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
398388 2011 SU168 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398389 2011 SF169 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398390 2011 SQ172 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398391 2011 SP173 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398392 2011 SR173 12/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
398393 2011 SO177 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398394 2011 SP180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398395 2011 SD184 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398396 2011 SL186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398397 2011 SV195 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398398 2011 ST197 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398399 2011 SU201 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398400 2011 SJ203 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398401 2011 SO211 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398402 2011 SM214 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398403 2011 SK215 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398404 2011 SH217 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398405 2011 SM218 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398406 2011 SO219 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398407 2011 SC229 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398408 2011 SR230 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398409 2011 SJ231 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398410 2011 SE233 19/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398411 2011 SN235 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398412 2011 SY245 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398413 2011 SC248 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
398414 2011 SY252 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398415 2011 SR253 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
398416 2011 SQ258 26/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
398417 2011 SX264 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398418 2011 SR266 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398419 2011 SX267 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398420 2011 TW2 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398421 2011 TN4 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398422 2011 TR4 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398423 2011 UF2 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398424 2011 UC7 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
398425 2011 UD8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398426 2011 UT8 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398427 2011 UC9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398428 2011 UZ14 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398429 2011 UL16 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398430 2011 UC18 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
398431 2011 UL22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398432 2011 UK25 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398433 2011 UA27 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398434 2011 UO28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398435 2011 US29 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398436 2011 UR30 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398437 2011 UC31 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398438 2011 UA36 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398439 2011 UZ37 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398440 2011 UZ38 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398441 2011 UD39 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
398442 2011 UZ47 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398443 2011 UB48 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398444 2011 UJ50 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398445 2011 UQ50 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398446 2011 UF51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398447 2011 UO52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398448 2011 UD54 07/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
398449 2011 UK55 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398450 2011 UN59 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398451 2011 UC62 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398452 2011 UM66 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398453 2011 UL72 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398454 2011 UV72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398455 2011 UP76 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
398456 2011 UT77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398457 2011 UT79 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398458 2011 UC83 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
398459 2011 UJ86 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398460 2011 UW88 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398461 2011 UU98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398462 2011 UT101 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398463 2011 UX101 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398464 2011 UX104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398465 2011 UP108 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398466 2011 US112 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398467 2011 UM113 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398468 2011 UA120 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398469 2011 UJ120 18/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
398470 2011 UO120 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
398471 2011 UV120 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398472 2011 UU122 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398473 2011 UE124 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398474 2011 UK127 16/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
398475 2011 UR127 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398476 2011 UM129 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
398477 2011 UA137 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398478 2011 UT139 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
398479 2011 UE140 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398480 2011 UR140 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398481 2011 UZ140 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398482 2011 UN142 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398483 2011 UQ146 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398484 2011 UY148 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398485 2011 UW150 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398486 2011 UH152 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398487 2011 UJ153 19/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398488 2011 UP157 24/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398489 2011 UQ157 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398490 2011 UU157 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398491 2011 UF162 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398492 2011 UH164 14/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
398493 2011 UP176 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398494 2011 UQ176 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398495 2011 UT177 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398496 2011 UF179 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398497 2011 UF180 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398498 2011 UX180 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398499 2011 UK187 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
398500 2011 UN187 24/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398501 2011 UR191 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
398502 2011 UX196 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398503 2011 UQ201 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398504 2011 UK202 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398505 2011 UD231 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398506 2011 US233 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398507 2011 UG240 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398508 2011 UF242 07/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398509 2011 UV243 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398510 2011 UY245 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398511 2011 UF248 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398512 2011 UD251 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398513 2011 UD253 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398514 2011 UN257 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398515 2011 UM259 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398516 2011 UO263 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398517 2011 UQ264 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398518 2011 UE265 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398519 2011 UF268 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398520 2011 UD271 22/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398521 2011 UU278 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398522 2011 UZ286 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398523 2011 UD288 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398524 2011 UF292 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398525 2011 UA294 11/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
398526 2011 UC294 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398527 2011 UM296 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398528 2011 UU296 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398529 2011 UO299 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398530 2011 UQ299 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398531 2011 UB302 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398532 2011 UL306 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398533 2011 UG307 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398534 2011 UP309 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398535 2011 UV309 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398536 2011 UJ314 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398537 2011 UY316 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398538 2011 UA318 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398539 2011 UL319 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
398540 2011 UE322 06/09/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
398541 2011 US322 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
398542 2011 UR323 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398543 2011 UY326 25/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398544 2011 UB337 13/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
398545 2011 US337 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398546 2011 UA338 16/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
398547 2011 UQ338 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
398548 2011 UQ342 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398549 2011 UO347 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398550 2011 UP364 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398551 2011 US375 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398552 2011 US377 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398553 2011 US386 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398554 2011 UC388 22/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
398555 2011 UJ389 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
398556 2011 UV391 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398557 2011 UE399 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398558 2011 UK400 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398559 2011 UB401 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398560 2011 VM10 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398561 2011 VC11 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398562 2011 VE14 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398563 2011 VQ14 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398564 2011 VT15 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398565 2011 VL21 26/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398566 2011 WV5 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398567 2011 WT8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398568 2011 WR12 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398569 2011 WW14 20/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
398570 2011 WZ15 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398571 2011 WN17 23/06/2007 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
398572 2011 WW34 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398573 2011 WP35 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398574 2011 WZ38 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398575 2011 WP43 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398576 2011 WT44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398577 2011 WK45 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398578 2011 WX47 15/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
398579 2011 WJ49 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398580 2011 WG53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398581 2011 WM56 22/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398582 2011 WV56 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398583 2011 WX62 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
398584 2011 WF64 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398585 2011 WM64 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398586 2011 WU64 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398587 2011 WR66 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398588 2011 WQ70 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398589 2011 WR70 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
398590 2011 WS71 20/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
398591 2011 WN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398592 2011 WG82 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398593 2011 WS86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398594 2011 WQ90 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398595 2011 WY91 08/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
398596 2011 WM95 26/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398597 2011 WD97 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398598 2011 WG98 03/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
398599 2011 WC102 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398600 2011 WK104 02/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398601 2011 WR106 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398602 2011 WJ108 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398603 2011 WD112 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398604 2011 WH116 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398605 2011 WQ117 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
398606 2011 WO118 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
398607 2011 WL130 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398608 2011 WJ131 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398609 2011 WK143 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398610 2011 WF146 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398611 2011 WK149 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398612 2011 WJ150 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398613 2011 XU3 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398614 2011 XD4 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398615 2011 YZ2 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
398616 2011 YB3 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
398617 2011 YB20 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398618 2011 YW23 05/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
398619 2011 YC38 12/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398620 2011 YW42 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398621 2011 YW45 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398622 2011 YE48 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398623 2011 YC49 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
398624 2011 YP59 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
398625 2011 YZ70 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
398626 2011 YB78 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398627 2012 BZ8 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398628 2012 BH57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398629 2012 BX117 30/10/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
398630 2012 BP144 27/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
398631 2012 BH149 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398632 2012 CL25 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398633 2012 CH26 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398634 2012 DO77 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398635 2012 FW6 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398636 2012 FQ48 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398637 2012 LB11 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398638 2012 QD17 17/02/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
398639 2012 QP31 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398640 2012 QZ39 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398641 2012 RP31 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398642 2012 RX33 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
398643 2012 SH15 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398644 2012 SU62 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398645 2012 TT13 29/11/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
398646 2012 TA15 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398647 2012 TD26 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398648 2012 TT52 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398649 2012 TH58 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398650 2012 TR67 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398651 2012 TL71 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398652 2012 TH162 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398653 2012 TX246 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398654 2012 TV252 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398655 2012 TT294 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
398656 2012 UQ25 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
398657 2012 UL42 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
398658 2012 UA44 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398659 2012 UM45 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398660 2012 UQ48 31/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398661 2012 UL52 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398662 2012 UJ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
398663 2012 UY86 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398664 2012 UF90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
398665 2012 US138 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
398666 2012 UC141 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398667 2012 UO146 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398668 2012 UB173 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398669 2012 UH174 05/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
398670 2012 VP5 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398671 2012 VA24 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398672 2012 VK28 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
398673 2012 VA36 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398674 2012 VW41 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
398675 2012 VD46 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398676 2012 VY51 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398677 2012 VE60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398678 2012 VS65 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398679 2012 VZ66 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
398680 2012 VW71 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398681 2012 VK78 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398682 2012 VQ85 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398683 2012 VM88 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398684 2012 VS90 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
398685 2012 VW90 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
398686 2012 VK100 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398687 2012 WB 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398688 2012 WV6 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398689 2012 WJ11 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398690 2012 WV11 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
398691 2012 WF14 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398692 2012 WF21 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398693 2012 WW25 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
398694 2012 WZ28 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398695 2012 WS34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398696 2012 WD35 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398697 2012 XF10 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
398698 2012 XW19 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
398699 2012 XQ24 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398700 2012 XU27 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398701 2012 XX29 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
398702 2012 XN31 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398703 2012 XM41 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
398704 2012 XX44 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398705 2012 XM46 14/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
398706 2012 XP46 21/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
398707 2012 XF50 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398708 2012 XD53 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398709 2012 XL53 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
398710 2012 XA57 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398711 2012 XB57 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
398712 2012 XQ57 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398713 2012 XR59 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398714 2012 XR60 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398715 2012 XA66 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
398716 2012 XD67 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398717 2012 XT84 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398718 2012 XV96 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
398719 2012 XS101 21/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
398720 2012 XK105 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398721 2012 XM106 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398722 2012 XQ107 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398723 2012 XT114 01/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398724 2012 XX114 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
398725 2012 XG116 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398726 2012 XF117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398727 2012 XM119 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398728 2012 XW119 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398729 2012 XL124 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398730 2012 XH130 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398731 2012 XR136 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398732 2012 XG137 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398733 2012 XT138 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398734 2012 XS142 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398735 2012 XS144 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398736 2012 XC145 09/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
398737 2012 XR151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398738 2012 YA2 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398739 2012 YM4 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398740 2012 YN8 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
398741 2013 AD6 13/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
398742 2013 AN8 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398743 2013 AC11 21/12/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398744 2013 AA12 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398745 2013 AX20 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398746 2013 AE24 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398747 2013 AO24 22/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
398748 2013 AW24 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
398749 2013 AX29 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398750 2013 AP31 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398751 2013 AY35 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398752 2013 AC38 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398753 2013 AG39 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
398754 2013 AH39 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398755 2013 AT39 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398756 2013 AX39 03/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
398757 2013 AW40 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398758 2013 AW41 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398759 2013 AG42 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398760 2013 AC43 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398761 2013 AC55 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398762 2013 AB58 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398763 2013 AE71 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398764 2013 AF73 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398765 2013 AZ73 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398766 2013 AS74 14/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
398767 2013 AO80 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398768 2013 AT80 21/12/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
398769 2013 AN83 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
398770 2013 AC88 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
398771 2013 AO88 24/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398772 2013 AR92 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398773 2013 AU95 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398774 2013 AD96 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398775 2013 AR96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
398776 2013 AZ101 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398777 2013 AX104 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398778 2013 AY108 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398779 2013 AN111 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398780 2013 AO111 18/03/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398781 2013 AR117 13/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398782 2013 AX117 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398783 2013 AG118 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398784 2013 AF122 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398785 2013 AH122 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398786 2013 AB124 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
398787 2013 AJ125 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398788 2013 AU126 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398789 2013 AX126 26/09/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
398790 2013 AG127 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398791 2013 AR133 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
398792 2013 AL134 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398793 2013 AQ138 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398794 2013 AO141 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398795 2013 AV142 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398796 2013 AR144 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398797 2013 AT149 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398798 2013 AQ167 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398799 2013 AN173 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398800 2013 BZ 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398801 2013 BP11 15/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
398802 2013 BK20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398803 2013 BB22 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398804 2013 BB29 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398805 2013 BN31 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
398806 2013 BO37 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
398807 2013 BR37 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398808 2013 BT37 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398809 2013 BC38 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398810 2013 BQ39 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
398811 2013 BS39 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398812 2013 BD40 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398813 2013 BJ40 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398814 2013 BN43 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
398815 2013 BZ43 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398816 2013 BZ53 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398817 2013 BN55 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398818 2013 BX56 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398819 2013 BC61 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398820 2013 BY63 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398821 2013 BZ63 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398822 2013 BV65 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398823 2013 BX65 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398824 2013 BY65 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398825 2013 BE69 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398826 2013 BG74 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398827 2013 BQ78 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398828 2013 BV80 03/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
398829 2013 CJ3 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398830 2013 CQ3 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398831 2013 CN4 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
398832 2013 CS4 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398833 2013 CH10 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398834 2013 CP10 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398835 2013 CZ13 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398836 2013 CV14 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398837 2013 CE17 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398838 2013 CP17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398839 2013 CV22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398840 2013 CP30 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398841 2013 CL31 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398842 2013 CT33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398843 2013 CD34 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
398844 2013 CY36 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398845 2013 CY39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398846 2013 CA40 30/10/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
398847 2013 CD42 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398848 2013 CV42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398849 2013 CM44 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398850 2013 CE45 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398851 2013 CQ46 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
398852 2013 CH47 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398853 2013 CC49 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398854 2013 CA50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398855 2013 CL50 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398856 2013 CT50 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
398857 2013 CV50 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398858 2013 CL51 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398859 2013 CY51 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398860 2013 CF52 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
398861 2013 CQ52 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398862 2013 CY53 22/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
398863 2013 CB55 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
398864 2013 CN56 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398865 2013 CA58 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398866 2013 CR58 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398867 2013 CV58 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
398868 2013 CW58 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398869 2013 CB60 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398870 2013 CZ60 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398871 2013 CK62 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398872 2013 CN62 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398873 2013 CQ63 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398874 2013 CX65 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398875 2013 CP66 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
398876 2013 CY67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398877 2013 CV68 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398878 2013 CH72 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398879 2013 CR75 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398880 2013 CW76 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398881 2013 CT81 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398882 2013 CU81 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398883 2013 CQ84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398884 2013 CJ85 22/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398885 2013 CV86 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398886 2013 CA91 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398887 2013 CP91 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398888 2013 CD94 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398889 2013 CW95 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398890 2013 CU99 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
398891 2013 CR102 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398892 2013 CV103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398893 2013 CT110 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398894 2013 CO116 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398895 2013 CQ116 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
398896 2013 CG117 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398897 2013 CL121 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398898 2013 CO121 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398899 2013 CA124 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
398900 2013 CN124 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398901 2013 CL127 14/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
398902 2013 CM130 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398903 2013 CJ131 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398904 2013 CN132 03/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
398905 2013 CZ134 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398906 2013 CL137 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398907 2013 CE138 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398908 2013 CK143 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398909 2013 CB144 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398910 2013 CO145 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398911 2013 CW148 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398912 2013 CN150 11/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
398913 2013 CY155 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398914 2013 CK156 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
398915 2013 CX156 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398916 2013 CY156 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398917 2013 CZ156 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398918 2013 CD157 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398919 2013 CW165 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398920 2013 CP168 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398921 2013 CL171 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398922 2013 CO173 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398923 2013 CY174 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398924 2013 CB175 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398925 2013 CP176 15/04/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
398926 2013 CY177 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398927 2013 CQ178 25/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
398928 2013 CE179 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398929 2013 CT181 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398930 2013 CS185 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398931 2013 CP188 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
398932 2013 CH189 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
398933 2013 CE190 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398934 2013 CT190 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398935 2013 CJ192 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398936 2013 CL193 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398937 2013 CP193 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398938 2013 CQ194 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398939 2013 CA197 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398940 2013 CM197 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
398941 2013 CU197 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398942 2013 CQ200 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398943 2013 CD201 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398944 2013 CE206 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398945 2013 CY211 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398946 2013 CS213 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398947 2013 DS2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398948 2013 DK5 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398949 2013 DZ5 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398950 2013 DJ6 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
398951 2013 DK7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398952 2013 DT10 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398953 2013 DJ13 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398954 2013 DL13 19/03/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
398955 2013 DW15 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398956 2013 ET1 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398957 2013 EW2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398958 2013 EL3 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398959 2013 EX6 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398960 2013 EQ7 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398961 2013 EM10 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398962 2013 EP12 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398963 2013 EF13 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398964 2013 EX13 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398965 2013 ED14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398966 2013 ES14 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398967 2013 EJ21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398968 2013 EU29 29/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
398969 2013 EE34 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398970 2013 EY35 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398971 2013 EE42 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
398972 2013 EF49 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
398973 2013 EJ50 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398974 2013 EM50 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398975 2013 EE54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398976 2013 EY57 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398977 2013 EC60 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398978 2013 EE66 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
398979 2013 EF66 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398980 2013 EM72 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
398981 2013 EH79 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
398982 2013 EC80 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
398983 2013 EU81 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398984 2013 EA82 25/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398985 2013 EK88 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
398986 2013 EB90 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
398987 2013 ES92 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398988 2013 EF99 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398989 2013 EA101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
398990 2013 EL107 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398991 2013 ET109 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
398992 2013 EJ111 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
398993 2013 EB112 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398994 2013 EM112 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
398995 2013 EN120 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398996 2013 EM121 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398997 2013 EQ128 25/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
398998 2013 EB147 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398999 2013 FS1 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399000 2013 FV14 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001