Danh sách tiểu hành tinh/598001–599000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598001 2008 CZ21 08/02/2008 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
598002 2008 CO28 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
598003 2008 CN38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598004 2008 CU51 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
598005 2008 CF59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598006 2008 CJ59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
598007 2008 CS69 08/02/2008 Dauban F. Kugel 1.0 km MPC · JPL
598008 2008 CA72 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598009 2008 CG74 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
598010 2008 CD82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598011 2008 CP82 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
598012 2008 CF85 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
598013 2008 CH95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
598014 2008 CK96 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
598015 2008 CG114 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
598016 2008 CS114 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598017 2008 CV116 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
598018 2008 CB124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
598019 2008 CN131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598020 2008 CS147 19/09/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
598021 2008 CM160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598022 2008 CC165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598023 2008 CO178 31/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
598024 2008 CL207 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
598025 2008 CZ210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
598026 2008 CN220 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598027 2008 CT220 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598028 2008 CV220 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
598029 2008 CW220 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
598030 2008 CC221 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
598031 2008 CM222 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
598032 2008 CW222 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598033 2008 CD223 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598034 2008 CE223 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
598035 2008 CH223 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
598036 2008 CV223 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
598037 2008 CW225 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598038 2008 CJ228 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
598039 2008 CN228 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598040 2008 CU228 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
598041 2008 CW228 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598042 2008 CP229 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
598043 2008 CT229 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598044 2008 CT230 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598045 2008 CB233 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598046 2008 CH233 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598047 2008 CX234 05/05/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
598048 2008 CU238 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598049 2008 CD242 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598050 2008 CE242 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
598051 2008 CF247 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598052 2008 DM4 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
598053 2008 DX8 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598054 2008 DF14 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598055 2008 DV34 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
598056 2008 DG60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
598057 2008 DZ60 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598058 2008 DH66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
598059 2008 DE72 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
598060 2008 DY90 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
598061 2008 DS91 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598062 2008 DT91 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
598063 2008 DA93 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
598064 2008 DC93 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
598065 2008 DF93 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
598066 2008 DM94 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
598067 2008 DN97 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
598068 2008 DO98 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598069 2008 EV3 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
598070 2008 EK7 06/03/2008 Kachina J. Hobart 3.0 km MPC · JPL
598071 2008 EV13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598072 2008 EN21 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598073 2008 ED29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
598074 2008 EE31 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598075 2008 ES33 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
598076 2008 EC35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598077 2008 EG35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598078 2008 EH35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
598079 2008 EJ50 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598080 2008 EC53 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
598081 2008 EV53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
598082 2008 EU57 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598083 2008 EV62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598084 2008 EQ79 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
598085 2008 EV79 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598086 2008 EO87 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598087 2008 EY87 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598088 2008 EF90 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598089 2008 EW95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598090 2008 EK96 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
598091 2008 EP96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598092 2008 EN106 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598093 2008 EF110 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
598094 2008 EA111 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598095 2008 ED113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598096 2008 EM125 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598097 2008 EO126 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598098 2008 ET132 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598099 2008 EB133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598100 2008 EH142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598101 2008 EQ161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
598102 2008 ET168 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598103 2008 EG172 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
598104 2008 EH172 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
598105 2008 EC174 13/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
598106 2008 ED176 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598107 2008 EG177 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
598108 2008 EY177 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
598109 2008 EX179 02/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
598110 2008 ET180 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
598111 2008 EU181 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598112 2008 EY181 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
598113 2008 EM183 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
598114 2008 EO183 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
598115 2008 EW183 15/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
598116 2008 EL184 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
598117 2008 EY185 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
598118 2008 ER186 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598119 2008 EX186 25/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598120 2008 EK187 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598121 2008 EL189 15/08/2009 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
598122 2008 EP190 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598123 2008 ER190 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598124 2008 EK191 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
598125 2008 EZ191 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598126 2008 EZ194 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598127 2008 EA195 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598128 2008 FJ9 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598129 2008 FZ21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598130 2008 FC36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598131 2008 FK37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
598132 2008 FE45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
598133 2008 FC49 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598134 2008 FA52 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598135 2008 FC53 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598136 2008 FC54 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598137 2008 FL58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598138 2008 FZ58 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
598139 2008 FO60 29/03/2008 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
598140 2008 FH63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
598141 2008 FP72 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598142 2008 FW78 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
598143 2008 FC81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598144 2008 FK88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598145 2008 FB91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
598146 2008 FS109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598147 2008 FJ111 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598148 2008 FM111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598149 2008 FP116 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
598150 2008 FL118 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598151 2008 FT131 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
598152 2008 FR134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598153 2008 FG138 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
598154 2008 FQ139 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598155 2008 FB140 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598156 2008 FK141 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598157 2008 FM142 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
598158 2008 FT142 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598159 2008 FV142 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598160 2008 FZ142 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
598161 2008 FO143 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598162 2008 FY143 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598163 2008 FT144 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598164 2008 FB146 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
598165 2008 FE146 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
598166 2008 FU146 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598167 2008 FV146 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
598168 2008 GF3 07/04/2008 Eskridge G. Hug 2.6 km MPC · JPL
598169 2008 GH9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
598170 2008 GD10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
598171 2008 GB16 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598172 2008 GG17 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598173 2008 GN21 12/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 660 m MPC · JPL
598174 2008 GN22 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598175 2008 GL27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
598176 2008 GT28 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598177 2008 GQ32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598178 2008 GC37 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598179 2008 GO41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598180 2008 GF51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598181 2008 GY52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598182 2008 GV53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
598183 2008 GE54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
598184 2008 GT54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
598185 2008 GH58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598186 2008 GS59 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
598187 2008 GJ60 27/07/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
598188 2008 GG64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
598189 2008 GH69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
598190 2008 GJ70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598191 2008 GY74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598192 2008 GP78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
598193 2008 GA79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
598194 2008 GQ84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598195 2008 GH86 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
598196 2008 GQ86 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598197 2008 GJ95 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
598198 2008 GG96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598199 2008 GA98 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598200 2008 GL98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598201 2008 GW105 11/04/2008 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
598202 2008 GC108 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598203 2008 GS112 01/04/2008 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
598204 2008 GE115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598205 2008 GT116 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598206 2008 GF117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598207 2008 GS127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598208 2008 GY127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598209 2008 GL129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598210 2008 GQ130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598211 2008 GE133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598212 2008 GA134 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598213 2008 GW137 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598214 2008 GZ137 13/10/1999 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
598215 2008 GS140 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598216 2008 GU149 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598217 2008 GM150 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598218 2008 GS150 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
598219 2008 GF151 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
598220 2008 GH151 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
598221 2008 GM151 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598222 2008 GV153 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598223 2008 GD154 18/07/2012 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
598224 2008 GL156 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598225 2008 GC158 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598226 2008 GD158 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598227 2008 GL158 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598228 2008 GZ158 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
598229 2008 GQ159 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
598230 2008 GL160 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
598231 2008 GX160 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598232 2008 GA161 02/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598233 2008 GN163 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598234 2008 GC164 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598235 2008 GF164 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598236 2008 GG164 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598237 2008 GH164 13/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598238 2008 GL164 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598239 2008 GX164 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
598240 2008 GK166 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598241 2008 GO167 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598242 2008 GR167 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598243 2008 GF168 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
598244 2008 GB170 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598245 2008 GG170 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598246 2008 HG7 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598247 2008 HQ9 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
598248 2008 HN16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
598249 2008 HD18 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598250 2008 HV20 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598251 2008 HQ21 22/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 730 m MPC · JPL
598252 2008 HE22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598253 2008 HW23 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598254 2008 HU24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598255 2008 HT26 28/09/2006 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
598256 2008 HU26 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598257 2008 HQ29 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598258 2008 HC33 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598259 2008 HX36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
598260 2008 HY51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
598261 2008 HP52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598262 2008 HX57 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598263 2008 HT62 03/04/2008 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
598264 2008 HW63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598265 2008 HA64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598266 2008 HO66 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
598267 2008 HZ66 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598268 2008 HO71 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
598269 2008 HS71 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
598270 2008 HT71 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
598271 2008 HB72 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598272 2008 HD72 03/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
598273 2008 HN72 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
598274 2008 HK74 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598275 2008 HN75 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598276 2008 HX75 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598277 2008 HR77 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598278 2008 JB2 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
598279 2008 JJ8 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598280 2008 JW9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598281 2008 JL12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598282 2008 JL15 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
598283 2008 JC16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598284 2008 JR24 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
598285 2008 JD27 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
598286 2008 JE31 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
598287 2008 JB33 01/10/2005 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
598288 2008 JO33 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
598289 2008 JE36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598290 2008 JY42 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
598291 2008 JZ42 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
598292 2008 JB46 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598293 2008 JC46 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
598294 2008 JP46 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598295 2008 JS46 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598296 2008 JU46 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598297 2008 JA47 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
598298 2008 JC48 19/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
598299 2008 JN48 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598300 2008 JZ48 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598301 2008 JQ50 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
598302 2008 JL51 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598303 2008 KR2 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
598304 2008 KB4 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598305 2008 KC10 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
598306 2008 KK13 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598307 2008 KL13 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
598308 2008 KT14 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598309 2008 KJ15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598310 2008 KL15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598311 2008 KG16 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598312 2008 KK16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598313 2008 KC26 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598314 2008 KU28 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
598315 2008 KQ31 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
598316 2008 KR34 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598317 2008 KF36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
598318 2008 KS36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598319 2008 KV36 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598320 2008 KC38 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598321 2008 KK44 16/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
598322 2008 KC45 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598323 2008 KX45 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
598324 2008 KN46 04/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
598325 2008 KJ47 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598326 2008 KC48 12/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598327 2008 KA49 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598328 2008 LL1 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598329 2008 LV2 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
598330 2008 LX2 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
598331 2008 LH4 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598332 2008 LK7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598333 2008 LA11 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
598334 2008 LO17 07/06/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3.9 km MPC · JPL
598335 2008 LO19 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598336 2008 LQ19 22/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
598337 2008 LT19 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598338 2008 LR20 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598339 2008 MS2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598340 2008 MV5 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
598341 2008 NO1 04/07/2008 Wildberg R. Apitzsch 1.1 km MPC · JPL
598342 2008 NR5 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598343 2008 NF6 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598344 2008 OG10 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.1 km MPC · JPL
598345 2008 OS12 28/07/2008 La Sagra OAM Obs. 3.0 km MPC · JPL
598346 2008 OW14 30/07/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
598347 2008 OB28 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
598348 2008 OB30 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.6 km MPC · JPL
598349 2008 OX31 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
598350 2008 OY31 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598351 2008 PE4 03/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1.3 km MPC · JPL
598352 2008 PA10 04/08/2008 La Sagra OAM Obs. 3.5 km MPC · JPL
598353 2008 PV13 10/08/2008 La Sagra OAM Obs. 860 m MPC · JPL
598354 2008 PR23 02/08/2008 Siding Spring SSS 1.0 km MPC · JPL
598355 2008 PY23 12/08/2008 Crni Vrh S. Matičič 570 m MPC · JPL
598356 2008 PG24 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
598357 2008 QJ2 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
598358 2008 QD7 26/08/2008 La Sagra OAM Obs. 2.5 km MPC · JPL
598359 2008 QN7 02/08/2008 La Sagra OAM Obs. 850 m MPC · JPL
598360 2008 QM12 26/08/2008 La Sagra OAM Obs. 550 m MPC · JPL
598361 2008 QL25 29/08/2008 Lulin LUSS 5.9 km MPC · JPL
598362 2008 QW34 27/08/2008 Pises C. Demeautis, J.-M. Lopez 2.3 km MPC · JPL
598363 2008 QT40 27/08/2008 Crni Vrh B. Mikuž 2.9 km MPC · JPL
598364 2008 QE47 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
598365 2008 QV48 25/08/2008 Crni Vrh S. Matičič 2.3 km MPC · JPL
598366 2008 QW48 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
598367 2008 QZ49 24/08/2008 Crni Vrh J. Skvarč 2.3 km MPC · JPL
598368 2008 QB50 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 9.8 km MPC · JPL
598369 2008 QD51 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598370 2008 QP51 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
598371 2008 RS10 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
598372 2008 RN15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598373 2008 RM19 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598374 2008 RY28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598375 2008 RX37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
598376 2008 RO54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598377 2008 RP55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598378 2008 RG61 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598379 2008 RY62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.3 km MPC · JPL
598380 2008 RA73 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
598381 2008 RQ79 02/09/2008 Sandlot G. Hug 1.2 km MPC · JPL
598382 2008 RV84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
598383 2008 RX84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
598384 2008 RX92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598385 2008 RC125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
598386 2008 RK126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
598387 2008 RU126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.0 km MPC · JPL
598388 2008 RT127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598389 2008 RL129 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
598390 2008 RQ138 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
598391 2008 RE144 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598392 2008 RB150 07/09/2008 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
598393 2008 RX155 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.4 km MPC · JPL
598394 2008 RD156 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598395 2008 RO156 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
598396 2008 RZ156 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
598397 2008 RR157 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
598398 2008 RA162 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
598399 2008 RK163 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.7 km MPC · JPL
598400 2008 RD166 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598401 2008 RN166 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
598402 2008 RD169 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
598403 2008 RP170 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598404 2008 RC172 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
598405 2008 RH175 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
598406 2008 RR175 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
598407 2008 RZ175 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.0 km MPC · JPL
598408 2008 RJ180 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
598409 2008 SA9 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598410 2008 SM19 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598411 2008 SK37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
598412 2008 SV40 20/09/2008 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
598413 2008 SA49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598414 2008 SG49 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598415 2008 SG63 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
598416 2008 SL77 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598417 2008 SX106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
598418 2008 SV108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.1 km MPC · JPL
598419 2008 SH118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598420 2008 SH143 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598421 2008 SR193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
598422 2008 SY193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598423 2008 SO203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598424 2008 SG206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598425 2008 SW211 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
598426 2008 SG213 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4.8 km MPC · JPL
598427 2008 SA214 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.7 km MPC · JPL
598428 2008 SJ214 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
598429 2008 SY239 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598430 2008 SQ241 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598431 2008 SD245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
598432 2008 SR261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598433 2008 SK274 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
598434 2008 SM275 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.9 km MPC · JPL
598435 2008 SO276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
598436 2008 SY276 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
598437 2008 SW311 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
598438 2008 SB313 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598439 2008 ST314 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598440 2008 SR315 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
598441 2008 SV319 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
598442 2008 SU320 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
598443 2008 SW324 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598444 2008 SQ327 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598445 2008 SW327 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
598446 2008 SZ328 22/09/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
598447 2008 SX331 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
598448 2008 SP333 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
598449 2008 SA334 06/04/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 760 m MPC · JPL
598450 2008 SG335 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
598451 2008 SW336 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
598452 2008 SO340 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
598453 2008 SY340 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
598454 2008 SB346 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598455 2008 SQ347 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598456 2008 SB348 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
598457 2008 SK349 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
598458 2008 TM1 29/08/2008 Crni Vrh S. Matičič 3.9 km MPC · JPL
598459 2008 TL3 26/09/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
598460 2008 TL17 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598461 2008 TR22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598462 2008 TE39 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598463 2008 TN39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598464 2008 TR40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
598465 2008 TB51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598466 2008 TZ58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
598467 2008 TA81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
598468 2008 TL82 06/09/2008 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
598469 2008 TN92 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598470 2008 TH97 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
598471 2008 TY97 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.7 km MPC · JPL
598472 2008 TN99 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598473 2008 TE108 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598474 2008 TF113 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598475 2008 TH119 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598476 2008 TJ120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598477 2008 TU137 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598478 2008 TW143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
598479 2008 TB146 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598480 2008 TP153 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
598481 2008 TH156 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
598482 2008 TY158 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
598483 2008 TS164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598484 2008 TS193 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
598485 2008 TV194 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
598486 2008 TK196 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598487 2008 TL196 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598488 2008 TX196 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598489 2008 TW203 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
598490 2008 TZ203 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
598491 2008 TS209 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
598492 2008 TF211 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
598493 2008 TG213 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
598494 2008 TX213 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
598495 2008 TV214 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598496 2008 TJ215 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598497 2008 TP215 27/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
598498 2008 TP216 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
598499 2008 TO217 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
598500 2008 TF218 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598501 2008 TV220 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
598502 2008 TR221 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
598503 2008 TD223 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
598504 2008 TL224 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598505 2008 TN225 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.2 km MPC · JPL
598506 2008 TD226 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598507 2008 TC228 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598508 2008 TZ229 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598509 2008 UL17 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
598510 2008 UU21 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598511 2008 UJ46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
598512 2008 UT57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598513 2008 UB78 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
598514 2008 UW78 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598515 2008 UJ85 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
598516 2008 UZ90 25/10/2008 Sandlot G. Hug 2.7 km MPC · JPL
598517 2008 UD103 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598518 2008 UL108 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
598519 2008 UZ113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598520 2008 UJ118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598521 2008 UC120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598522 2008 UR122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598523 2008 UR134 09/04/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
598524 2008 UH150 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
598525 2008 UV167 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598526 2008 UP170 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598527 2008 UU180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
598528 2008 UL192 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598529 2008 UL201 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598530 2008 UK209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598531 2008 UM215 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598532 2008 UE235 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
598533 2008 UQ238 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598534 2008 UY244 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598535 2008 UM266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598536 2008 UJ271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598537 2008 UL273 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
598538 2008 UL275 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598539 2008 UN286 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598540 2008 UX287 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598541 2008 UQ290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598542 2008 UL291 08/10/2008 Catalina CSS 440 m MPC · JPL
598543 2008 UM293 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.0 km MPC · JPL
598544 2008 UX293 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598545 2008 UR319 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
598546 2008 UJ341 24/08/2003 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
598547 2008 UB366 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598548 2008 UN367 24/10/2008 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
598549 2008 UQ373 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598550 2008 UV373 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
598551 2008 UW375 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
598552 2008 UF376 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
598553 2008 UG376 26/02/2014 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
598554 2008 UB377 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598555 2008 UH379 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598556 2008 UH391 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
598557 2008 UO395 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
598558 2008 UR395 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
598559 2008 UY395 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
598560 2008 UE399 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.3 km MPC · JPL
598561 2008 UM400 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598562 2008 UV404 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598563 2008 UY404 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598564 2008 UF406 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
598565 2008 UM406 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598566 2008 UV409 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598567 2008 UR413 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598568 2008 VM2 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
598569 2008 VS5 26/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.4 km MPC · JPL
598570 2008 VT10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598571 2008 VG12 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
598572 2008 VV13 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 950 m MPC · JPL
598573 2008 VW25 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
598574 2008 VJ26 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598575 2008 VS29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598576 2008 VA30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598577 2008 VW30 24/10/2008 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
598578 2008 VF31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
598579 2008 VE36 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598580 2008 VM41 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598581 2008 VN49 04/11/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.2 km MPC · JPL
598582 2008 VY54 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
598583 2008 VY57 25/10/2008 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
598584 2008 VP58 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598585 2008 VO63 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598586 2008 VS81 03/11/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
598587 2008 VR82 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598588 2008 VE83 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
598589 2008 VJ83 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
598590 2008 VJ84 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
598591 2008 VV87 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598592 2008 VH89 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598593 2008 VD91 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
598594 2008 VE98 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
598595 2008 VK100 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
598596 2008 VS100 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598597 2008 VE102 10/09/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
598598 2008 VP103 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598599 2008 VU103 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598600 2008 WM1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598601 2008 WV20 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.6 km MPC · JPL
598602 2008 WX20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598603 2008 WT21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598604 2008 WD37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598605 2008 WZ43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
598606 2008 WG79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598607 2008 WE81 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
598608 2008 WS84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598609 2008 WW86 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598610 2008 WS88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598611 2008 WG95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 770 m MPC · JPL
598612 2008 WK104 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598613 2008 WK115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598614 2008 WT124 28/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1.8 km MPC · JPL
598615 2008 WJ127 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598616 2008 WQ135 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598617 2008 WG144 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598618 2008 WL144 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598619 2008 WV144 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
598620 2008 WQ146 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598621 2008 WO147 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598622 2008 WA148 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598623 2008 WJ150 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
598624 2008 WM150 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598625 2008 WW156 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598626 2008 WL162 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598627 2008 WP163 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
598628 2008 WT163 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598629 2008 XQ6 04/12/2008 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
598630 2008 XY9 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598631 2008 XX10 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.4 km MPC · JPL
598632 2008 XB19 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598633 2008 XE20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598634 2008 XU25 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598635 2008 XT31 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598636 2008 XX53 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
598637 2008 XP57 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
598638 2008 XC58 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
598639 2008 XO58 03/10/2011 XuYi PMO NEO 760 m MPC · JPL
598640 2008 XX58 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598641 2008 XB59 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598642 2008 XC62 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
598643 2008 XO62 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598644 2008 XX63 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
598645 2008 XF67 07/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
598646 2008 YR 19/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1.4 km MPC · JPL
598647 2008 YE2 21/12/2008 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
598648 2008 YW4 21/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 1.4 km MPC · JPL
598649 2008 YW46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598650 2008 YU47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598651 2008 YK51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
598652 2008 YD52 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598653 2008 YL56 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
598654 2008 YK57 28/08/2003 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
598655 2008 YY58 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598656 2008 YF67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598657 2008 YS70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598658 2008 YT77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598659 2008 YP78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598660 2008 YV79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598661 2008 YO82 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
598662 2008 YB83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598663 2008 YA84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
598664 2008 YN91 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598665 2008 YX116 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598666 2008 YE122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598667 2008 YT126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
598668 2008 YF129 08/10/2007 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
598669 2008 YS139 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
598670 2008 YW139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
598671 2008 YM145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598672 2008 YY148 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598673 2008 YY153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598674 2008 YL155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598675 2008 YN176 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
598676 2008 YO176 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598677 2008 YU176 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598678 2008 YT177 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
598679 2008 YE178 21/12/2008 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
598680 2008 YF178 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
598681 2008 YS178 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
598682 2008 YH180 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598683 2008 YD182 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598684 2008 YG185 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
598685 2008 YZ185 08/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
598686 2008 YZ187 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598687 2009 AK4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598688 2009 AR5 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
598689 2009 AU6 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598690 2009 AQ12 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
598691 2009 AV18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
598692 2009 AW20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598693 2009 AK24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598694 2009 AP26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598695 2009 AT27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598696 2009 AJ29 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598697 2009 AA41 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598698 2009 AO41 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598699 2009 AK49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598700 2009 AC52 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598701 2009 AY52 30/04/2011 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
598702 2009 AG53 19/03/2013 Haleakala 550 m MPC · JPL
598703 2009 AC54 01/01/2009 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
598704 2009 AJ54 28/03/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
598705 2009 AW54 24/06/1995 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
598706 2009 AE55 10/01/2014 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
598707 2009 AG55 02/01/2009 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
598708 2009 AK55 02/01/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598709 2009 AL58 01/01/2009 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
598710 2009 AS60 02/01/2009 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
598711 2009 BY13 31/12/2008 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
598712 2009 BM17 17/01/2009 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
598713 2009 BW23 17/01/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598714 2009 BW36 02/01/2009 Kitt Peak 510 m MPC · JPL
598715 2009 BB37 16/01/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598716 2009 BA50 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
598717 2009 BW53 01/01/2009 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598718 2009 BY53 16/01/2009 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
598719 Alegalli 2009 BO64 Bản mẫu:MoMP 09/07/2002 Complejo Astronomi 1.7 km MPC · JPL
598720 2009 BN67 20/01/2009 Kitt Peak 430 m MPC · JPL
598721 2009 BF79 29/01/2009 Siding Spring 1.7 km MPC · JPL
598722 2009 BQ85 15/01/2009 Kitt Peak 650 m MPC · JPL
598723 2009 BC87 25/01/2009 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
598724 2009 BH87 14/09/2007 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
598725 2009 BO98 23/11/2008 Mount Lemmon AGN 1.0 km MPC · JPL
598726 2009 BJ99 29/01/2009 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
598727 2009 BQ101 29/01/2009 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
598728 2009 BW105 25/01/2009 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
598729 2009 BE113 03/02/2009 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
598730 2009 BZ115 16/01/2009 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
598731 2009 BO116 29/01/2009 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
598732 2009 BG131 31/01/2009 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
598733 2009 BT140 31/12/2008 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
598734 2009 BK141 20/01/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
598735 2009 BV146 16/10/2007 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
598736 2009 BT153 02/04/2006 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
598737 2009 BE160 30/01/2009 Mount Lemmon 770 m MPC · JPL
598738 2009 BC161 31/01/2009 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
598739 2009 BL168 24/01/2009 Cerro Burek (2076) 600 m MPC · JPL
598740 2009 BR170 16/01/2009 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
598741 2009 BC178 31/01/2009 Mount Lemmon Tj (2.98) 2.8 km MPC · JPL
598742 2009 BN193 29/01/2009 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
598743 2009 BY193 25/01/2009 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
598744 2009 BK194 25/10/2011 Haleakala 580 m MPC · JPL
598745 2009 BW194 20/01/2009 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
598746 2009 BN196 20/01/2009 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
598747 2009 BP196 12/03/2000 Kitt Peak 490 m MPC · JPL
598748 2009 BK197 30/01/2009 Taunus 750 m MPC · JPL
598749 2009 BV197 20/01/2009 Catalina 590 m MPC · JPL
598750 2009 BX198 11/03/2014 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598751 2009 BH199 09/10/2016 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
598752 2009 BM199 04/09/2011 Haleakala 1.7 km MPC · JPL
598753 2009 BX199 05/12/2016 Mount Lemmon 720 m MPC · JPL
598754 2009 BK200 11/01/2018 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
598755 2009 BL205 18/01/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598756 2009 BR206 31/01/2009 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
598757 2009 BJ207 25/01/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
598758 2009 BM207 17/01/2009 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
598759 2009 BQ207 20/01/2009 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
598760 2009 BX208 18/01/2009 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
598761 2009 BT210 31/01/2009 Kitt Peak 680 m MPC · JPL
598762 2009 BT213 25/01/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
598763 2009 CE6 16/01/2009 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
598764 2009 CW8 15/04/2001 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
598765 2009 CA13 01/02/2009 Mount Lemmon 550 m MPC · JPL
598766 2009 CY16 01/02/2009 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
598767 2009 CJ17 02/02/2009 Catalina 680 m MPC · JPL
598768 2009 CU18 03/02/2009 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598769 2009 CC24 01/02/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
598770 2009 CC27 01/02/2009 Kitt Peak 440 m MPC · JPL
598771 2009 CA31 01/02/2009 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
598772 2009 CN37 04/02/2009 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
598773 2009 CB41 18/01/2009 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
598774 2009 CG48 01/02/2009 Kitt Peak 580 m MPC · JPL
598775 2009 CZ65 03/01/2009 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598776 2009 CP67 03/02/2009 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
598777 2009 CX67 03/02/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
598778 2009 CF68 01/02/2009 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
598779 2009 CK68 02/02/2009 Kitt Peak 530 m MPC · JPL
598780 2009 CN68 03/05/2013 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
598781 2009 CQ68 20/10/2014 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
598782 2009 CB69 14/01/2016 Haleakala 640 m MPC · JPL
598783 2009 CQ69 18/01/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
598784 2009 CW69 04/01/2016 Haleakala 710 m MPC · JPL
598785 2009 CH71 03/07/2011 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598786 2009 CA74 21/01/2015 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
598787 2009 CH74 03/02/2009 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
598788 2009 CT76 01/02/2009 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
598789 2009 CF78 02/02/2009 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598790 2009 DH3 05/02/2009 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
598791 2009 DA6 01/01/2009 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
598792 2009 DZ10 31/01/2009 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
598793 2009 DK14 19/02/2009 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
598794 2009 DB26 12/10/2007 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
598795 2009 DN36 03/01/2009 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
598796 2009 DY36 03/02/2009 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
598797 2009 DW40 19/01/2009 Mount Lemmon 810 m MPC · JPL
598798 2009 DS44 31/01/2009 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
598799 2009 DJ56 04/02/2009 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
598800 2009 DE58 15/01/2004 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598801 2009 DC64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
598802 2009 DX65 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598803 2009 DW67 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598804 2009 DO72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598805 2009 DZ76 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598806 2009 DT87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
598807 2009 DK94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598808 2009 DJ106 09/05/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
598809 2009 DG108 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598810 2009 DQ114 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 530 m MPC · JPL
598811 2009 DG115 26/02/2009 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
598812 2009 DG117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
598813 2009 DU119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
598814 2009 DD122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598815 2009 DJ135 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
598816 2009 DO135 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.3 km MPC · JPL
598817 2009 DD136 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.3 km MPC · JPL
598818 2009 DZ140 27/02/2009 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
598819 2009 DY143 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
598820 2009 DX145 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598821 2009 DY145 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598822 2009 DU146 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
598823 2009 DV146 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
598824 2009 DC147 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598825 2009 DF147 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598826 2009 DN147 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598827 2009 DR147 27/02/2009 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
598828 2009 DU147 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
598829 2009 DA149 27/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
598830 2009 DC149 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
598831 2009 DV149 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
598832 2009 DJ150 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
598833 2009 DN151 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598834 2009 DN153 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598835 2009 DG154 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598836 2009 DU157 16/02/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
598837 2009 EC4 16/03/2009 XuYi PMO NEO 670 m MPC · JPL
598838 2009 ET6 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598839 2009 EJ11 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
598840 2009 EA12 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
598841 2009 EA18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
598842 2009 EF18 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
598843 2009 EZ30 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598844 2009 EM32 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
598845 2009 EN33 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598846 2009 EV33 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
598847 2009 EQ34 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598848 2009 EF35 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
598849 2009 EX38 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598850 2009 EE39 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
598851 2009 ET40 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598852 2009 EX41 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
598853 2009 FE2 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 660 m MPC · JPL
598854 2009 FZ5 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
598855 2009 FC10 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 960 m MPC · JPL
598856 2009 FJ16 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
598857 2009 FA26 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
598858 2009 FQ33 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598859 2009 FS33 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
598860 2009 FA35 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
598861 2009 FT42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598862 2009 FA46 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
598863 2009 FB49 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
598864 2009 FM49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598865 2009 FA57 28/03/2009 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
598866 2009 FC58 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
598867 2009 FN67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
598868 2009 FH80 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598869 2009 FK82 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
598870 2009 FA83 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
598871 2009 FD83 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
598872 2009 FO83 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
598873 2009 FZ83 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598874 2009 FH84 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
598875 2009 FJ85 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
598876 2009 FO85 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 420 m MPC · JPL
598877 2009 FC87 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
598878 2009 FL87 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
598879 2009 FZ87 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598880 2009 FE91 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
598881 2009 FN91 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598882 2009 FC92 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
598883 2009 FJ93 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
598884 2009 FL93 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
598885 2009 GW 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 770 m MPC · JPL
598886 2009 GU7 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
598887 2009 GA8 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598888 2009 HU5 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
598889 2009 HT7 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598890 2009 HR9 05/08/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
598891 2009 HB12 05/02/2009 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
598892 2009 HR13 17/04/2009 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
598893 2009 HB15 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
598894 2009 HF15 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598895 2009 HW19 16/04/2009 Baldone I. Eglītis 2.2 km MPC · JPL
598896 2009 HK29 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
598897 2009 HW29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598898 2009 HG30 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
598899 2009 HR30 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
598900 2009 HV32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
598901 2009 HZ32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
598902 2009 HS35 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
598903 2009 HW41 04/05/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
598904 2009 HU43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
598905 2009 HC48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
598906 2009 HL51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
598907 2009 HV51 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
598908 2009 HS52 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
598909 2009 HF61 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
598910 2009 HF67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
598911 2009 HX69 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
598912 2009 HB70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
598913 2009 HD72 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
598914 2009 HA79 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
598915 2009 HM79 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
598916 2009 HP81 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
598917 2009 HZ88 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.4 km MPC · JPL
598918 2009 HC89 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
598919 2009 HQ90 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
598920 2009 HA96 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
598921 2009 HD96 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
598922 2009 HX99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
598923 2009 HH102 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
598924 2009 HB103 01/04/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
598925 2009 HZ105 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598926 2009 HO109 25/10/2000 La Silla 2.5 km MPC · JPL
598927 2009 HU109 16/08/2001 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
598928 2009 HV110 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
598929 2009 HF111 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
598930 2009 HN111 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
598931 2009 HQ112 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
598932 2009 HU112 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598933 2009 HC113 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598934 2009 HR113 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
598935 2009 HL114 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
598936 2009 HW116 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
598937 2009 HJ118 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
598938 2009 HA120 05/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
598939 2009 HM120 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
598940 2009 HT123 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598941 2009 HD124 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
598942 2009 HR125 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
598943 2009 JW2 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
598944 2009 JY5 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
598945 2009 JM6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
598946 2009 JZ7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
598947 2009 JJ8 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
598948 2009 JG10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
598949 2009 JG12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
598950 2009 JT14 02/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 640 m MPC · JPL
598951 2009 JK18 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
598952 2009 JU19 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
598953 2009 JE20 06/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
598954 2009 JK20 02/05/2009 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
598955 2009 JS20 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
598956 2009 JE22 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
598957 2009 JC23 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598958 2009 KM6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
598959 2009 KS6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
598960 2009 KG8 27/05/2009 Hibiscus N. Teamo 590 m MPC · JPL
598961 2009 KO15 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
598962 2009 KR16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
598963 2009 KL18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
598964 2009 KQ21 29/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 580 m MPC · JPL
598965 2009 KT25 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
598966 2009 KX28 30/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 950 m MPC · JPL
598967 2009 KO29 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
598968 2009 KU29 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
598969 2009 KB38 03/06/2005 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
598970 2009 KL38 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598971 2009 KR38 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
598972 2009 KX39 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
598973 2009 KB40 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
598974 2009 KO40 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
598975 2009 KV41 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598976 2009 KG42 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
598977 2009 KS42 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
598978 2009 KV42 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
598979 2009 KW42 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
598980 2009 LL1 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
598981 2009 LP5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
598982 2009 MA3 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
598983 2009 MX12 19/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
598984 2009 NO2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
598985 2009 OX1 19/07/2009 Crni Vrh S. Matičič 630 m MPC · JPL
598986 2009 OV5 27/07/2009 Catalina CSS 4.1 km MPC · JPL
598987 2009 OT6 26/07/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 620 m MPC · JPL
598988 2009 OT7 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
598989 2009 OG8 28/07/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2.9 km MPC · JPL
598990 2009 OZ11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598991 2009 OZ12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
598992 2009 OK14 30/07/2009 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
598993 2009 ON19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
598994 2009 OG25 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
598995 2009 OE27 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
598996 2009 OH27 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
598997 2009 OL27 14/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
598998 2009 OO27 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
598999 2009 OT27 29/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
599000 2009 ON28 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL

594.000s  • 595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s  • 602.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001