Danh sách tiểu hành tinh/147001–148000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147001 2002 PC108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147002 2002 PT121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147003 2002 PV121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147004 2002 PT126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147005 2002 PA127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147006 2002 PC127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147007 2002 PD127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147008 2002 PU127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147009 2002 PS129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147010 2002 PY134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147011 2002 PP140 15/08/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,4 km MPC · JPL
147012 2002 PT153 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147013 2002 PV169 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147014 2002 QF 16/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147015 2002 QV16 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147016 2002 QY17 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147017 2002 QW28 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147018 2002 QG34 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
147019 2002 QA47 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147020 2002 QM90 19/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147021 2002 QS95 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147022 2002 QZ98 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147023 2002 RL3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147024 2002 RW7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147025 2002 RK12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147026 2002 RF13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
147027 2002 RV20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147028 2002 RO22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
147029 2002 RU28 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147030 2002 RE31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147031 2002 RX31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147032 2002 RE32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147033 2002 RX35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147034 2002 RA43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147035 2002 RU48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147036 2002 RJ49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147037 2002 RZ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147038 2002 RW54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147039 2002 RX55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147040 2002 RJ64 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147041 2002 RE65 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147042 2002 RA71 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
147043 2002 RA75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147044 2002 RW77 05/09/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
147045 2002 RE79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147046 2002 RB82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147047 2002 RE85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147048 2002 RW86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147049 2002 RP87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147050 2002 RJ88 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147051 2002 RO91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147052 2002 RT94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147053 2002 RT100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147054 2002 RZ100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147055 2002 RU101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147056 2002 RW104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147057 2002 RY106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147058 2002 RP115 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147059 2002 RD118 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
147060 2002 RG121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147061 2002 RJ121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147062 2002 RD126 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147063 2002 RU133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147064 2002 RA135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
147065 2002 RS149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147066 2002 RD175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147067 2002 RD202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147068 2002 RX212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147069 2002 RA215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147070 2002 RV224 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
147071 2002 RA228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147072 2002 SF6 27/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
147073 2002 SJ10 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147074 2002 SS12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147075 2002 SJ19 28/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147076 2002 SP21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147077 2002 SG25 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147078 2002 SN27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147079 2002 SS30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147080 2002 SC32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147081 2002 SB36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147082 2002 ST36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147083 2002 SA37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147084 2002 SF37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147085 2002 ST42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
147086 2002 SQ43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
147087 2002 SL48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147088 2002 SQ50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
147089 2002 SX52 18/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147090 2002 SZ53 21/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
147091 2002 SM56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147092 2002 TY 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147093 2002 TM1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147094 2002 TK13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147095 2002 TM15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147096 2002 TM16 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147097 2002 TV18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147098 2002 TX25 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147099 2002 TL28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147100 2002 TV29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147101 2002 TC30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147102 2002 TD36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147103 2002 TO39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147104 2002 TG42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147105 2002 TM42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147106 2002 TE43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147107 2002 TL43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147108 2002 TZ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147109 2002 TF48 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147110 2002 TJ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147111 2002 TZ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147112 2002 TO50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147113 2002 TK70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
147114 2002 TK72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147115 2002 TU73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147116 2002 TZ77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
147117 2002 TD83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147118 2002 TO83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147119 2002 TR89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147120 2002 TG97 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
147121 2002 TY120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147122 2002 TZ122 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147123 2002 TR126 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147124 2002 TH129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147125 2002 TR130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147126 2002 TH131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147127 2002 TJ132 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147128 2002 TT137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147129 2002 TE139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147130 2002 TZ172 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147131 2002 TS180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147132 2002 TB186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147133 2002 TO203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147134 2002 TL206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147135 2002 TR210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147136 2002 TT224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147137 2002 TH239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147138 2002 TU239 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147139 2002 TY243 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147140 2002 TW245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147141 2002 TB246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147142 2002 TV246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147143 2002 TN253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147144 2002 TS255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147145 2002 TK259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147146 2002 TU260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147147 2002 TP274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
147148 2002 TQ275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147149 2002 TF279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147150 2002 TB286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147151 2002 TX293 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147152 2002 TX297 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147153 2002 TB303 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147154 2002 UO5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147155 2002 UM9 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147156 2002 UL17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147157 2002 UO20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147158 2002 UY22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147159 2002 UQ31 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147160 2002 UE32 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
147161 2002 VP3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
147162 2002 VK8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147163 2002 VR8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147164 2002 VM9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147165 2002 VA12 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
147166 2002 VG12 02/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
147167 2002 VZ13 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147168 2002 VK19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147169 2002 VY23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147170 2002 VJ27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147171 2002 VK28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147172 2002 VQ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147173 2002 VP34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147174 2002 VU36 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147175 2002 VV36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147176 2002 VP43 04/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147177 2002 VN45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147178 2002 VY48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147179 2002 VN49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147180 2002 VT52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147181 2002 VZ59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147182 2002 VF62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147183 2002 VB69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147184 2002 VG79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147185 2002 VX79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147186 2002 VG80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147187 2002 VR80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147188 2002 VF81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147189 2002 VN81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147190 2002 VY84 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147191 2002 VL88 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147192 2002 VD89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147193 2002 VE89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147194 2002 VU89 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147195 2002 VM92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147196 2002 VX92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147197 2002 VF94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147198 2002 VS97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147199 2002 VU105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147200 2002 VS110 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147201 2002 VL113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147202 2002 VB119 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147203 2002 VM121 12/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147204 2002 VV124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147205 2002 VY133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
147206 2002 VJ139 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147207 2002 VK139 06/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147208 2002 WE 18/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147209 2002 WN5 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147210 2002 WC6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147211 2002 WW7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147212 2002 WW8 25/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147213 2002 WX13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147214 2002 WL14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
147215 2002 WQ18 30/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
147216 2002 XC6 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147217 2002 XT7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147218 2002 XA11 03/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
147219 2002 XQ12 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147220 2002 XZ14 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147221 2002 XT24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147222 2002 XS28 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147223 2002 XB29 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147224 2002 XB31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147225 2002 XQ31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147226 2002 XB32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147227 2002 XM34 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147228 2002 XL35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147229 2002 XF43 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147230 2002 XU43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147231 2002 XV47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147232 2002 XB48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147233 2002 XC48 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147234 2002 XV50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147235 2002 XD52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147236 2002 XM52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147237 2002 XC54 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
147238 2002 XX54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147239 2002 XF59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147240 2002 XW60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147241 2002 XW62 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147242 2002 XJ63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147243 2002 XV70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147244 2002 XE72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147245 2002 XV77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147246 2002 XW77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147247 2002 XA80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147248 2002 XC80 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
147249 2002 XZ81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147250 2002 XL82 11/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
147251 2002 XJ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147252 2002 XA86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147253 2002 XG86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147254 2002 XK87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147255 2002 XX88 14/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147256 2002 XN91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
147257 2002 XO91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
147258 2002 XG102 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147259 2002 XP110 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147260 2002 XH113 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147261 2002 YQ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147262 2002 YV 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147263 2002 YF7 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
147264 2002 YO7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147265 2002 YP8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147266 2002 YW8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147267 2002 YE11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147268 2002 YH15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147269 2002 YP16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147270 2002 YT16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147271 2002 YG24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147272 2002 YV25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147273 2002 YB26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147274 2002 YB27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147275 2002 YH29 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
147276 2002 YZ29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147277 2002 YC31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147278 2002 YU31 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
147279 2002 YH32 30/12/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
147280 2002 YJ33 30/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147281 2002 YG35 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147282 2003 AE10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147283 2003 AD14 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147284 2003 AR22 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
147285 2003 AF24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147286 2003 AF28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147287 2003 AA29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147288 2003 AJ32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147289 2003 AM35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147290 2003 AZ35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147291 2003 AD38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147292 2003 AY39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147293 2003 AR42 07/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
147294 2003 AD43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147295 2003 AE48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147296 2003 AS54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147297 2003 AO57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147298 2003 AR57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147299 2003 AU58 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147300 2003 AQ59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147301 2003 AF61 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147302 2003 AS62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147303 2003 AG65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147304 2003 AN68 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147305 2003 AD73 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147306 2003 AH73 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147307 2003 AH78 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147308 2003 AN78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147309 2003 AS88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147310 2003 AT88 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
147311 2003 AF89 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147312 2003 AT89 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147313 2003 AZ93 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147314 2003 AC94 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
147315 2003 BK2 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147316 2003 BJ6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
147317 2003 BF7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147318 2003 BD8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147319 2003 BG8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147320 2003 BZ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147321 2003 BU13 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147322 2003 BC15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147323 2003 BG15 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147324 2003 BD16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
147325 2003 BW17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147326 2003 BF25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147327 2003 BH30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147328 2003 BG31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147329 2003 BJ33 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147330 2003 BR33 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
147331 2003 BR38 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147332 2003 BB40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147333 2003 BP42 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147334 2003 BE49 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
147335 2003 BK49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147336 2003 BY50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147337 2003 BU51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147338 2003 BT54 27/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147339 2003 BW56 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147340 2003 BC57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147341 2003 BE60 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147342 2003 BT64 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147343 2003 BY65 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147344 2003 BK67 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
147345 2003 BG69 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147346 2003 BJ71 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147347 2003 BL71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147348 2003 BF72 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147349 2003 BC73 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147350 2003 BD78 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
147351 2003 BB81 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147352 2003 BG81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147353 2003 BH81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147354 2003 BY82 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147355 2003 BV83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147356 2003 BN87 26/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
147357 2003 CF2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147358 2003 CZ2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147359 2003 CJ8 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147360 2003 CY8 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
147361 2003 CP9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147362 2003 CR9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147363 2003 CH10 02/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
147364 2003 CD11 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147365 2003 CH13 03/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
147366 2003 CZ18 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
147367 2003 CA20 09/02/2003 Consell Á. López J., R. Pacheco 4,2 km MPC · JPL
147368 2003 CP21 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147369 2003 DA1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147370 2003 DO16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147371 2003 DU16 21/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147372 2003 DB20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147373 2003 EB 01/03/2003 Jornada D. S. Dixon 1,7 km MPC · JPL
147374 2003 EE3 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
147375 2003 EH5 04/03/2003 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
147376 2003 EM21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
147377 2003 ET21 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147378 2003 EP22 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147379 2003 EA23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147380 2003 EC26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
147381 2003 EE29 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147382 2003 EC33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
147383 2003 EJ36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
147384 2003 EW36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
147385 2003 ER39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147386 2003 ED53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147387 2003 EJ53 08/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147388 2003 EO57 09/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147389 2003 EV57 09/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147390 2003 EK58 12/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
147391 2003 EO59 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147392 2003 ET61 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
147393 2003 EV61 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
147394 2003 EB62 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147395 2003 EE62 09/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
147396 2003 EQ62 12/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
147397 Bobhazel 2003 FO7 30/03/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
147398 2003 FX8 31/03/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
147399 2003 FV11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147400 2003 FF17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147401 2003 FJ21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147402 2003 FB34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147403 2003 FW41 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
147404 2003 FS43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147405 2003 FG46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147406 2003 FR52 25/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
147407 2003 FV56 26/03/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
147408 2003 FE61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147409 2003 FL65 26/03/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
147410 2003 FM67 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147411 2003 FG72 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147412 2003 FN79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
147413 2003 FK89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
147414 2003 FQ89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
147415 2003 FG99 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
147416 2003 FO113 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
147417 2003 FH117 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147418 2003 FS117 25/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147419 2003 FK121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
147420 2003 FJ130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
147421 Gárdonyi 2003 GG 01/04/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
147422 2003 GR14 02/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
147423 2003 GV16 04/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147424 2003 GA17 05/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
147425 2003 GF37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147426 2003 GE38 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147427 2003 GN44 09/04/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147428 2003 GM54 01/04/2003 Kitt Peak DLS 4,7 km MPC · JPL
147429 2003 HQ9 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
147430 2003 HE13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
147431 2003 JA 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147432 2003 JF9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
147433 2003 JS11 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147434 2003 OM14 22/07/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
147435 2003 QV112 25/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147436 2003 RV23 14/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147437 2003 SC18 18/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
147438 2003 UD14 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147439 2003 WK106 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
147440 2003 XA16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147441 2003 XY17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147442 2003 XN26 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147443 2003 YK47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147444 2003 YA50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147445 2003 YG90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147446 2003 YG94 21/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
147447 2003 YT119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147448 2003 YT136 18/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147449 2003 YQ154 29/12/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147450 2003 YN172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147451 2004 BH3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147452 2004 BH9 17/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147453 2004 BZ10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
147454 2004 BT14 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147455 2004 BK20 16/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147456 2004 BA30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147457 2004 BC37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147458 2004 BY42 22/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147459 2004 BV48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147460 2004 BL56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147461 2004 BJ66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147462 2004 BA87 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147463 2004 BG91 24/01/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
147464 2004 BL91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147465 2004 BQ91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147466 2004 BZ104 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147467 2004 BS108 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147468 2004 BJ114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147469 2004 BM117 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147470 2004 BX117 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147471 2004 BF149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
147472 2004 BD152 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147473 2004 CC7 10/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147474 2004 CG19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147475 2004 CE24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147476 2004 CK24 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147477 2004 CV26 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147478 2004 CZ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
147479 2004 CH30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147480 2004 CA35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147481 2004 CO37 12/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
147482 2004 CS40 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147483 2004 CW42 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147484 2004 CR53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147485 2004 CU54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147486 2004 CV55 13/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147487 2004 CJ56 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
147488 2004 CM67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147489 2004 CA74 15/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147490 2004 CM75 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
147491 2004 CO77 11/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147492 2004 CW78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147493 2004 CA79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147494 2004 CS85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147495 2004 CQ86 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147496 2004 CE95 13/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147497 2004 CO99 15/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147498 2004 CZ99 15/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
147499 2004 CR100 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147500 2004 CX100 15/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147501 2004 CJ103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147502 2004 CT103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147503 2004 CW104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147504 2004 CU105 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147505 2004 CW106 14/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147506 2004 CF107 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147507 2004 CQ130 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147508 2004 DA5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147509 2004 DD6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147510 2004 DR9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147511 2004 DS9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147512 2004 DH14 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147513 2004 DW16 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147514 2004 DU18 18/02/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
147515 2004 DM20 17/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147516 2004 DH37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147517 2004 DJ37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147518 2004 DT37 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147519 2004 DV37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147520 2004 DJ40 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
147521 2004 DK41 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147522 2004 DY41 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147523 2004 DC42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147524 2004 DE42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147525 2004 DQ45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
147526 2004 DY45 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147527 2004 DG47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147528 2004 DO52 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147529 2004 DP53 26/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
147530 2004 DF60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147531 2004 DS62 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147532 2004 DF66 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147533 2004 EN3 10/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
147534 2004 EF6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147535 2004 EH14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147536 2004 EK14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147537 2004 EF15 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147538 2004 EF24 15/03/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
147539 2004 EB27 14/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
147540 2004 EC28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147541 2004 EO31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147542 2004 ET31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147543 2004 ED33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147544 2004 EN36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147545 2004 EA50 12/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147546 2004 EN50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147547 2004 EQ52 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147548 2004 EY59 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147549 2004 EO61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147550 2004 EQ63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147551 2004 EB80 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147552 2004 EV85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147553 2004 EW85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147554 2004 EE96 15/03/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
147555 2004 FU11 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147556 2004 FK14 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147557 2004 FY14 16/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
147558 2004 FZ14 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147559 2004 FR20 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
147560 2004 FN25 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147561 2004 FD26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147562 2004 FD31 30/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147563 2004 FA33 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
147564 2004 FM33 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
147565 2004 FL34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147566 2004 FB37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
147567 2004 FE41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147568 2004 FW45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147569 2004 FN50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147570 2004 FK53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147571 2004 FH55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147572 2004 FK58 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147573 2004 FW62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
147574 2004 FC67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147575 2004 FR69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147576 2004 FA94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147577 2004 FR97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147578 2004 FL107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
147579 2004 FF110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147580 2004 FW125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147581 2004 FR126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147582 2004 FG130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147583 2004 FR130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147584 2004 FB134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147585 2004 FX134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147586 2004 FW141 27/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
147587 2004 FU161 18/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
147588 2004 FN162 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147589 2004 GG 08/04/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
147590 2004 GR1 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
147591 2004 GL8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147592 2004 GT13 13/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147593 2004 GV14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
147594 2004 GF16 10/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147595 Gojkomitić 2004 GE20 14/04/2004 Drebach A. Knöfel, G. Lehmann 1,6 km MPC · JPL
147596 2004 GB25 13/04/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
147597 2004 GW25 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147598 2004 GT26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
147599 2004 GU26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
147600 2004 GV26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147601 2004 GX29 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147602 2004 GN30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147603 2004 GM32 12/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147604 2004 GS34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147605 2004 GP37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147606 2004 GJ39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
147607 2004 GG43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147608 2004 GB44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147609 2004 GE51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147610 2004 GT54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147611 2004 GV59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147612 2004 GP88 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
147613 2004 HJ3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147614 2004 HX3 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
147615 2004 HE8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147616 2004 HS9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147617 2004 HF10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147618 2004 HG10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147619 2004 HW12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147620 2004 HQ17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147621 2004 HD20 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147622 2004 HS25 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
147623 2004 HC27 20/04/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
147624 2004 HP36 22/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147625 2004 HY42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147626 2004 HF44 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147627 2004 HR45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147628 2004 HQ46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
147629 2004 HE48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
147630 2004 HN49 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147631 2004 HH52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147632 2004 HL54 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147633 2004 HD58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147634 2004 HH58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147635 2004 HW63 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147636 2004 HC67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147637 2004 JO6 09/05/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
147638 2004 JZ8 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
147639 2004 JT10 12/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147640 2004 JD12 11/05/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
147641 2004 JS13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
147642 2004 JL15 10/05/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147643 2004 JE17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
147644 2004 JB23 12/05/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
147645 2004 JG24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147646 2004 JK25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147647 2004 JB26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147648 2004 JK26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147649 2004 JT27 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
147650 2004 JB32 12/05/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
147651 2004 JO32 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
147652 2004 JA35 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147653 2004 JF35 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
147654 2004 JM35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147655 2004 JF36 15/05/2004 Needville P. Garossino 1,6 km MPC · JPL
147656 2004 JZ36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147657 2004 JG37 13/05/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147658 2004 JP41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147659 2004 JT41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147660 2004 JP44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147661 2004 JN51 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147662 2004 JZ54 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147663 2004 KD 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
147664 2004 KC4 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147665 2004 KO4 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147666 2004 KV6 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147667 2004 KU9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147668 2004 KQ12 22/05/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
147669 2004 KG15 23/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
147670 2004 LT3 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147671 2004 LJ9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
147672 2004 LO10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
147673 2004 LO15 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
147674 2004 LY18 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147675 2004 ML 16/06/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147676 2004 MH3 19/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147677 2004 NS2 10/07/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147678 2004 NP10 09/07/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
147679 2004 NF14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
147680 2004 OL2 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
147681 2004 OS3 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147682 2004 OH4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
147683 2004 OS14 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
147684 2004 PU39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147685 2004 PX54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
147686 2004 PJ66 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
147687 2004 PZ66 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
147688 2004 PD70 07/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
147689 2004 PR77 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147690 2004 QW3 16/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147691 2004 RC152 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
147692 2004 RY214 11/09/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
147693 Piccioni 2005 CQ77 11/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,3 km MPC · JPL
147694 2005 ED199 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
147695 2005 EY283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147696 2005 GB37 02/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147697 2005 GA38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147698 2005 GQ40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
147699 2005 GJ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
147700 2005 GU83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147701 2005 GY89 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147702 2005 GD143 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
147703 2005 GU203 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
147704 2005 GN205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
147705 2005 GT210 14/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
147706 2005 GZ214 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147707 2005 JH26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147708 2005 JA50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147709 2005 JY72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
147710 2005 JU83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147711 2005 JH102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147712 2005 JB163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
147713 2005 JC177 12/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147714 2005 KG6 16/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
147715 2005 KO6 18/05/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
147716 2005 KY12 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147717 2005 LS7 05/06/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147718 2005 LJ43 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147719 2005 LL48 09/06/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
147720 2005 LB51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
147721 2005 MK1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
147722 2005 MJ5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147723 2005 MX9 23/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147724 2005 MR12 28/06/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147725 2005 MD13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147726 2005 MU20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147727 2005 MA32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
147728 2005 MD33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147729 2005 MP34 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147730 2005 MO38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147731 2005 MG41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147732 2005 MQ42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147733 2005 MV44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147734 2005 ME53 29/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147735 2005 NE 02/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,0 km MPC · JPL
147736 Raxavinic 2005 NC1 02/07/2005 RAS R. Hutsebaut 6,0 km MPC · JPL
147737 2005 NM1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147738 2005 NU3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147739 2005 NP9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147740 2005 NW9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147741 2005 NA17 03/07/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147742 2005 NJ28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147743 2005 NU30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147744 2005 NV30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147745 2005 NK67 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
147746 2005 NT75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147747 2005 NY83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147748 2005 NB84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147749 2005 NS89 04/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147750 2005 NB122 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
147751 2005 OR9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147752 2005 OB11 28/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147753 2005 OG11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147754 2005 OO13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147755 2005 OB22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147756 2005 OY22 29/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
147757 2005 OV24 31/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147758 2005 PW12 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147759 2005 QR5 23/08/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
147760 2005 QH8 25/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
147761 2005 QJ10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
147762 2005 QA17 25/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
147763 2005 QS21 26/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
147764 2005 QN32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147765 2005 QP32 24/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147766 Elisatoffoli 2005 QB39 26/08/2005 CAOS U. Tagliaferri, F. Mallia 5,8 km MPC · JPL
147767 2005 QM44 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147768 2005 QP44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147769 2005 QJ47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147770 2005 QV53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147771 2005 QE63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147772 2005 QT78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147773 2005 QF82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147774 2005 QR89 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147775 2005 QS89 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147776 2005 QR100 27/08/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
147777 2005 QV103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147778 2005 QM104 27/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
147779 2005 QK107 27/08/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
147780 2005 QM107 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147781 2005 QB115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147782 2005 QN118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
147783 2005 QR123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147784 2005 QY135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
147785 2005 QE146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147786 2005 QA149 31/08/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147787 2005 QH157 30/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147788 2005 QE161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147789 2005 QZ161 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
147790 2005 QT169 29/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
147791 2005 QF178 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147792 2005 RG1 01/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
147793 2005 RK2 02/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
147794 2005 RO2 02/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
147795 2005 RO7 08/09/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147796 2005 RC13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
147797 2005 RK16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
147798 2005 RC21 02/09/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
147799 2005 RA34 15/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
147800 2005 SR25 27/09/2005 Nashville R. Clingan 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147801 2005 SR29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147802 2005 SS33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147803 2005 SQ52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147804 2005 SJ55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
147805 2005 SD68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147806 2005 SJ70 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147807 2005 SH72 23/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
147808 2005 SX73 23/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147809 2005 SC77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147810 2005 SL82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147811 2005 SV94 25/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147812 2005 SM103 25/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147813 2005 SW106 26/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
147814 2005 SP107 26/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147815 2005 SK118 28/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
147816 2005 SU125 29/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147817 2005 SW127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
147818 2005 SZ138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147819 2005 SA140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147820 2005 SS166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147821 2005 ST170 29/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
147822 2005 SQ180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147823 2005 SO187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147824 2005 SC192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147825 2005 SE206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
147826 2005 SL208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
147827 2005 SW219 27/09/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
147828 2005 SG239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147829 2005 SM261 22/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147830 2005 SO269 27/09/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
147831 2005 TB17 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147832 2005 TV26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
147833 2005 TW49 09/10/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 3,0 km MPC · JPL
147834 2005 TZ54 04/10/2005 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
147835 2005 TU84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
147836 2005 TN125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
147837 2005 TM144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147838 2005 TJ156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147839 2005 TQ167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147840 2005 TT167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147841 2005 TJ172 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
147842 2005 TU175 03/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
147843 2005 TN183 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
147844 2005 TG190 01/10/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
147845 2005 UY14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147846 2005 UO20 22/10/2005 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
147847 2005 UA30 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
147848 2005 UB68 22/10/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
147849 2005 UG76 24/10/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
147850 2005 UP76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
147851 2005 UY76 24/10/2005 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
147852 2005 UA106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147853 2005 UT178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147854 2005 UF250 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
147855 2005 UO294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147856 2005 UH343 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
147857 2005 UW381 24/10/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
147858 2005 UC385 27/10/2005 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
147859 2005 UF450 31/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
147860 2005 UA482 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147861 2005 UD492 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
147862 2005 UP493 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147863 2005 VD15 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147864 2005 VQ34 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147865 2005 VN39 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
147866 2005 VG76 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
147867 2005 VF102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147868 2005 VW120 11/11/2005 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
147869 2005 WG104 28/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
147870 2006 PG30 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147871 2006 PH30 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
147872 2006 QT24 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147873 2006 QD27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147874 2006 QP39 19/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
147875 2006 QU55 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147876 2006 QL58 27/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
147877 2006 QT62 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147878 2006 QY79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147879 2006 QQ113 24/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147880 2006 QV113 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147881 2006 QZ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147882 2006 QN166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
147883 2006 RF6 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
147884 2006 RH6 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
147885 2006 RJ18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147886 2006 RJ19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147887 2006 RY26 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147888 2006 RY30 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147889 2006 RK31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147890 2006 RL31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147891 2006 RS48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147892 2006 RC60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147893 2006 SH 16/09/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147894 2006 SO4 16/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147895 2006 ST4 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147896 2006 SR5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147897 2006 SF12 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147898 2006 SH13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147899 2006 SS18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147900 2006 SZ42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147901 2006 SV48 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
147902 2006 SJ54 17/09/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
147903 2006 SE61 19/09/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147904 2006 SG62 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
147905 2006 SV63 18/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
147906 2006 SB100 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
147907 2006 SG130 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147908 2006 SV145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147909 2006 TV39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
147910 2006 TY44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
147911 2006 TF45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147912 2006 TD48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147913 2006 TB58 15/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
147914 2006 UE47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
147915 2006 UA105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147916 2006 UX200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
147917 2006 UT201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147918 Chiayi 2006 UU214 25/10/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
147919 2006 UZ217 30/10/2006 Kitami K. Endate 940 m MPC · JPL
147920 2006 UK223 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
147921 2006 UY243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
147922 2006 UD262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
147923 2006 VK34 11/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
147924 2006 VM36 11/11/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
147925 2006 VU42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
147926 2006 VJ94 15/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147927 2006 VU129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147928 2006 VW137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147929 2006 WE11 16/11/2006 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
147930 2006 WD28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
147931 2006 WO102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147932 3043 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
147933 4744 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
147934 6302 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147935 6620 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
147936 6728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
147937 1038 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
147938 1119 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147939 1413 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 870 m MPC · JPL
147940 2203 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
147941 4134 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147942 1058 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
147943 1209 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147944 3448 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
147945 4021 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
147946 4084 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
147947 4187 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
147948 4211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
147949 4284 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
147950 4642 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
147951 5156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
147952 1984 BY3 26/01/1984 Palomar B. A. Skiff 4,0 km MPC · JPL
147953 1993 FB75 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
147954 1993 RW14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
147955 1993 TS10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
147956 1993 TG11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
147957 1993 TM21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
147958 1993 TN25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
147959 1993 TQ28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
147960 1994 CM4 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147961 1994 EU4 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147962 1994 GD5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
147963 1994 JC6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147964 1994 PP9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
147965 1994 PV14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
147966 1994 PK21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
147967 1994 PW38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
147968 1994 TZ7 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
147969 1994 TD8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147970 1994 UV3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147971 Nametoko 1994 WF 24/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 4,7 km MPC · JPL
147972 1995 ED2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147973 1995 FC2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147974 1995 HO3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
147975 1995 QK12 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147976 1995 SU27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
147977 1995 SH30 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147978 1995 SA34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147979 1995 SU41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
147980 1995 SJ42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147981 1995 UP12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147982 1995 UC50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
147983 1995 VL18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147984 1995 WO4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
147985 1995 WS5 23/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
147986 1995 WW16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147987 1995 WY17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147988 1995 YS1 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
147989 1995 YJ10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147990 1995 YX10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
147991 1996 AC11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
147992 1996 BA11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
147993 1996 FZ8 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147994 1996 GF10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147995 1996 GX15 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147996 1996 RD8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147997 1996 RH26 14/09/1996 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147998 1996 VC5 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
147999 1997 AC14 02/01/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
148000 1997 EB9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s  • 151.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001