Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/59001–60000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59001 Senftenberg 1998 SZ35 26/09/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
59002 1998 SZ36 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59003 1998 SL43 23/09/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
59004 1998 SO43 25/09/1998 Xinglong SCAP 6,3 km MPC · JPL
59005 1998 SW54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
59006 1998 SX58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59007 1998 SF63 26/09/1998 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
59008 1998 SS63 30/09/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
59009 1998 SZ65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
59010 1998 SX67 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59011 1998 SD71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
59012 1998 SW71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
59013 1998 SL72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
59014 1998 SC74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
59015 1998 SH74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
59016 1998 SX76 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59017 1998 ST77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59018 1998 SH80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59019 1998 SM83 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59020 1998 SX86 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59021 1998 SN94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59022 1998 SC100 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59023 1998 SV103 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59024 1998 SB106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59025 1998 SX110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59026 1998 SS111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59027 1998 SO115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59028 1998 SV117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59029 1998 SP118 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59030 1998 SB122 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59031 1998 SM124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59032 1998 SG125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59033 1998 SQ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59034 1998 SO128 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59035 1998 SF134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59036 1998 SD135 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
59037 1998 SU140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59038 1998 SG147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
59039 1998 SS156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59040 1998 SR160 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59041 1998 SS161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59042 1998 SW162 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59043 1998 SF167 27/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59044 1998 SV169 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
59045 1998 TR2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
59046 1998 TW17 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
59047 1998 TO19 15/10/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
59048 1998 TH22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59049 1998 TC31 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
59050 1998 TB33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
59051 1998 TJ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
59052 1998 TV34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
59053 1998 UU1 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59054 1998 UY5 22/10/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
59055 1998 UQ7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
59056 1998 UK16 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59057 1998 UO18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
59058 1998 UA19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
59059 1998 UZ22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
59060 1998 UE25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
59061 1998 UP25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
59062 1998 US25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
59063 1998 UC32 27/10/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
59064 1998 UB33 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59065 1998 UB43 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59066 1998 VY 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59067 1998 VS1 09/11/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
59068 1998 VZ1 09/11/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
59069 1998 VX3 11/11/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59070 1998 VG6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
59071 1998 VX7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59072 1998 VV9 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59073 1998 VL13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59074 1998 VN13 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59075 1998 VT13 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59076 1998 VT14 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59077 1998 VT15 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59078 1998 VT19 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59079 1998 VY19 10/11/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
59080 1998 VU21 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59081 1998 VJ24 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59082 1998 VJ25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59083 1998 VZ25 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59084 1998 VD26 10/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59085 1998 VK29 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59086 1998 VJ31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
59087 Maccacaro 1998 VT33 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 2,6 km MPC · JPL
59088 1998 VW35 09/11/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
59089 1998 VF38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59090 1998 VZ41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59091 1998 VJ42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
59092 1998 VT42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59093 1998 VE47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
59094 1998 VM49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59095 1998 WK 16/11/1998 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
59096 1998 WT3 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
59097 1998 WD5 20/11/1998 Valinhos P. R. Holvorcem 1,3 km MPC · JPL
59098 1998 WN7 20/11/1998 Valinhos P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
59099 1998 WS10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59100 1998 WA11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59101 1998 WB13 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59102 1998 WC14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59103 1998 WF15 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59104 1998 WQ17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59105 1998 WP20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59106 1998 WF23 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59107 1998 WF27 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59108 1998 WG27 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
59109 1998 WT28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59110 1998 WR31 29/11/1998 Burlington T. Handley 2,7 km MPC · JPL
59111 1998 WZ33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
59112 1998 WN35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
59113 1998 XQ 10/12/1998 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
59114 1998 XQ2 07/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,8 km MPC · JPL
59115 1998 XG3 08/12/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
59116 1998 XL3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
59117 1998 XQ3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
59118 1998 XS5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59119 1998 XU5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
59120 1998 XT8 11/12/1998 Gekko T. Kagawa 1,5 km MPC · JPL
59121 1998 XR10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
59122 1998 XJ15 15/12/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
59123 1998 XN16 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59124 1998 XJ19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
59125 1998 XK20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
59126 1998 XE25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
59127 1998 XP25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59128 1998 XA26 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
59129 1998 XC27 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59130 1998 XU34 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59131 1998 XA38 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59132 1998 XM39 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59133 1998 XM41 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59134 1998 XR43 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59135 1998 XN46 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59136 1998 XZ49 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59137 1998 XY50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59138 1998 XC52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59139 1998 XS59 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59140 1998 XN60 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59141 1998 XE61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
59142 1998 XD62 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
59143 1998 XT72 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59144 1998 XN73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59145 1998 XX73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59146 1998 XC74 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59147 1998 XG77 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59148 1998 XB78 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59149 1998 XA84 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59150 1998 XV90 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59151 1998 XK96 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,6 km MPC · JPL
59152 1998 XN97 08/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
59153 1998 XV97 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59154 1998 XP98 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
59155 1998 XL99 15/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
59156 1998 YC3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59157 1998 YC4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59158 1998 YQ4 20/12/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
59159 1998 YX7 24/12/1998 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
59160 1998 YF8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
59161 1998 YL10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
59162 1998 YX10 18/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
59163 1998 YX11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
59164 1998 YG12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
59165 1998 YY13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
59166 1998 YZ18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
59167 1998 YC19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59168 1998 YU19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59169 1998 YJ26 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59170 1998 YA27 16/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59171 1999 AP2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59172 1999 AE3 10/01/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,2 km MPC · JPL
59173 1999 AC5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59174 1999 AT5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
59175 1999 AF6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
59176 1999 AP7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
59177 1999 AT7 11/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,6 km MPC · JPL
59178 1999 AF8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
59179 1999 AG8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59180 1999 AP12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59181 1999 AB13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
59182 1999 AR13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59183 1999 AP15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59184 1999 AR15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59185 1999 AT15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59186 1999 AK16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59187 1999 AP17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
59188 1999 AJ18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59189 1999 AU19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59190 1999 AZ21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
59191 1999 AS24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
59192 1999 AU30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59193 1999 AJ31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59194 1999 BV1 18/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
59195 1999 BG2 19/01/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
59196 1999 BN2 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59197 1999 BN3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
59198 1999 BT3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59199 1999 BH6 20/01/1999 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59200 1999 BS7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59201 1999 BW7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
59202 1999 BB8 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59203 1999 BC9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
59204 1999 BF9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
59205 1999 BD10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59206 1999 BE10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59207 1999 BD11 20/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59208 1999 BW12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59209 1999 BD13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59210 1999 BJ13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
59211 1999 BS13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59212 1999 BU13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59213 1999 BO14 25/01/1999 High Point D. K. Chesney 2,4 km MPC · JPL
59214 1999 BX14 20/01/1999 Uenohara N. Kawasato 4,1 km MPC · JPL
59215 1999 BC15 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59216 1999 BG15 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
59217 1999 BK19 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59218 1999 BE20 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59219 1999 BJ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
59220 1999 BX25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59221 1999 BU29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59222 1999 BT31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59223 1999 BV32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59224 1999 BS34 19/01/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59225 1999 CC 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59226 1999 CE 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
59227 1999 CG 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59228 1999 CH 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59229 1999 CQ 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
59230 1999 CY 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
59231 1999 CZ 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
59232 Sfiligoi 1999 CA1 06/02/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,3 km MPC · JPL
59233 1999 CH1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59234 1999 CR1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
59235 1999 CV1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
59236 1999 CD2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
59237 1999 CF2 08/02/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
59238 1999 CN2 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
59239 Alhazen 1999 CR2 07/02/1999 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
59240 1999 CY2 07/02/1999 San Marcello A. Boattini 4,4 km MPC · JPL
59241 1999 CC4 06/02/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
59242 1999 CS4 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
59243 1999 CZ4 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,3 km MPC · JPL
59244 1999 CG6 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59245 1999 CT7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59246 1999 CQ8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
59247 1999 CU11 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59248 1999 CG13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
59249 1999 CZ15 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59250 1999 CD16 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59251 1999 CG21 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59252 1999 CE25 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59253 1999 CH25 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59254 1999 CL25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59255 1999 CB26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59256 1999 CG27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59257 1999 CO27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59258 1999 CD29 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59259 1999 CP29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59260 1999 CR29 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59261 1999 CX29 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59262 1999 CY29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59263 1999 CK30 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59264 1999 CL30 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59265 1999 CJ31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59266 1999 CD32 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59267 1999 CR32 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59268 1999 CU34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59269 1999 CL36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59270 1999 CT37 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59271 1999 CG38 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59272 1999 CN38 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59273 1999 CG39 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59274 1999 CL42 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59275 1999 CC43 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59276 1999 CF45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59277 1999 CG45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59278 1999 CT45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
59279 1999 CA46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
59280 1999 CL48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59281 1999 CX48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59282 1999 CG49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59283 1999 CF50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59284 1999 CM50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59285 1999 CP50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59286 1999 CV51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59287 1999 CC54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59288 1999 CQ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59289 1999 CA55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59290 1999 CC55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59291 1999 CJ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59292 1999 CN56 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59293 1999 CM57 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59294 1999 CY58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59295 1999 CK59 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59296 1999 CU64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59297 1999 CD66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59298 1999 CQ66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59299 1999 CE68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59300 1999 CW71 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59301 1999 CB73 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59302 1999 CF74 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59303 1999 CX75 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59304 1999 CJ76 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59305 1999 CD78 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59306 1999 CN79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59307 1999 CT79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59308 1999 CQ83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59309 1999 CY84 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59310 1999 CA87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59311 1999 CJ87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59312 1999 CR87 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59313 1999 CF88 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
59314 1999 CP88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59315 1999 CC89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59316 1999 CL89 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59317 1999 CN89 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59318 1999 CB90 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59319 1999 CT91 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59320 1999 CH92 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59321 1999 CF93 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59322 1999 CB95 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59323 1999 CS95 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59324 1999 CF97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59325 1999 CZ97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59326 1999 CO98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59327 1999 CG99 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59328 1999 CM102 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59329 1999 CN102 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59330 1999 CW103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59331 1999 CC104 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59332 1999 CQ104 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59333 1999 CM105 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59334 1999 CY105 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59335 1999 CR106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59336 1999 CR110 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59337 1999 CT111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59338 1999 CV111 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59339 1999 CT113 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59340 1999 CV116 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59341 1999 CY116 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59342 1999 CS118 09/02/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
59343 1999 CA123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59344 1999 CW123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59345 1999 CK135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59346 1999 CC137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59347 1999 CX137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59348 1999 CU141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59349 1999 CN142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59350 1999 CT142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59351 1999 CQ145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59352 1999 CH147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
59353 1999 CE151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
59354 1999 CF152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59355 1999 CL153 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
59356 1999 CX153 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
59357 1999 CB154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
59358 1999 CL158 11/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 185 km MPC · JPL
59359 1999 DV 16/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
59360 1999 DY1 18/02/1999 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
59361 1999 DW2 20/02/1999 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
59362 1999 DO5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59363 1999 DP7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
59364 1999 DS7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
59365 1999 EM 09/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
59366 1999 EE3 12/03/1999 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
59367 1999 EQ3 15/03/1999 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
59368 1999 EP4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
59369 Chanco 1999 EB5 11/03/1999 Uccle T. Pauwels 5,1 km MPC · JPL
59370 1999 EK5 15/03/1999 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 2,3 km MPC · JPL
59371 1999 EY6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
59372 1999 EP8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
59373 1999 ET10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
59374 1999 EO12 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59375 1999 EQ13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
59376 1999 FK 17/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
59377 1999 FF1 17/03/1999 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
59378 1999 FV3 19/03/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 4,1 km MPC · JPL
59379 1999 FO4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
59380 1999 FA5 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59381 1999 FZ5 16/03/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
59382 1999 FP6 17/03/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59383 1999 FY9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
59384 1999 FH10 22/03/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
59385 1999 FH15 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
59386 1999 FJ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
59387 1999 FZ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59388 Monod 1999 FU19 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,0 km MPC · JPL
59389 Oskarvonmiller 1999 FF21 24/03/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 2,1 km MPC · JPL
59390 Habermas 1999 FR21 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 6,5 km MPC · JPL
59391 1999 FC22 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59392 1999 FD23 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59393 1999 FG23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59394 1999 FZ23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59395 1999 FM25 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59396 1999 FY25 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59397 1999 FT26 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59398 1999 FF29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59399 1999 FK30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59400 1999 FH31 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59401 1999 FC32 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59402 1999 FR32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
59403 1999 FV34 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59404 1999 FW34 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59405 1999 FA35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59406 1999 FM35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59407 1999 FC38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59408 1999 FL40 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59409 1999 FX42 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59410 1999 FH50 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59411 1999 FX50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59412 1999 FU51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59413 1999 FN58 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59414 1999 FP62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59415 1999 GJ 04/04/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 1,9 km MPC · JPL
59416 1999 GM 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59417 Giocasilli 1999 GD1 05/04/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,9 km MPC · JPL
59418 1999 GJ1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59419 Prešov 1999 GE2 09/04/1999 Modra L. Kornoš, Š. Gajdoš 2,7 km MPC · JPL
59420 1999 GR2 09/04/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,7 km MPC · JPL
59421 1999 GV3 05/04/1999 San Marcello G. D'Abramo, A. Boattini 4,8 km MPC · JPL
59422 1999 GD4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
59423 1999 GE4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,8 km MPC · JPL
59424 1999 GP4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
59425 Xuyangsheng 1999 GJ5 07/04/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
59426 1999 GS5 15/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,6 km MPC · JPL
59427 1999 GM6 14/04/1999 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
59428 1999 GK7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
59429 1999 GK8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
59430 1999 GT12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
59431 1999 GG13 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59432 1999 GW14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
59433 1999 GH17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59434 1999 GR18 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59435 1999 GE20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59436 1999 GE21 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59437 1999 GY21 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59438 1999 GA22 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59439 1999 GS23 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59440 1999 GL24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59441 1999 GZ29 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59442 1999 GS30 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59443 1999 GV30 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59444 1999 GY30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59445 1999 GJ32 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59446 1999 GO32 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59447 1999 GV32 10/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59448 1999 GC33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59449 1999 GH33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59450 1999 GW33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59451 1999 GX33 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
59452 1999 GS34 06/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
59453 1999 GN35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59454 1999 GO35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59455 1999 GK36 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59456 1999 GJ38 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59457 1999 GF39 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59458 1999 GM41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59459 1999 GV42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59460 1999 GR43 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59461 1999 GO45 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59462 1999 GQ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59463 1999 GV45 12/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59464 1999 GM50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59465 1999 GS51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
59466 1999 GE54 13/04/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
59467 1999 GQ57 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59468 1999 GH61 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59469 1999 GJ61 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59470 Paveltoufar 1999 HM 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
59471 1999 HP 17/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
59472 1999 HX 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
59473 1999 HT1 19/04/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,4 km MPC · JPL
59474 1999 HK2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,8 km MPC · JPL
59475 1999 HN2 19/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
59476 1999 HQ2 21/04/1999 Hawker J. B. Child 2,2 km MPC · JPL
59477 1999 HP3 18/04/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
59478 1999 HR4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
59479 1999 HX5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59480 1999 HJ7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
59481 1999 HX8 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59482 1999 HP10 17/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59483 1999 HN11 16/04/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
59484 1999 JJ 06/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59485 1999 JR 04/05/1999 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
59486 1999 JV 05/05/1999 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
59487 1999 JZ1 08/05/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
59488 1999 JE2 08/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59489 1999 JQ2 08/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
59490 1999 JD4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59491 1999 JO4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59492 1999 JU4 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59493 1999 JG5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59494 1999 JN5 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59495 1999 JB6 06/05/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 4,1 km MPC · JPL
59496 1999 JY6 08/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
59497 1999 JJ7 08/05/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
59498 1999 JG8 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59499 1999 JP8 14/05/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59500 1999 JT8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59501 1999 JB9 07/05/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59502 1999 JR9 08/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
59503 1999 JU9 08/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
59504 1999 JY9 08/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
59505 1999 JW10 09/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59506 1999 JD11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
59507 1999 JW12 14/05/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
59508 1999 JP13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59509 1999 JR13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59510 1999 JY13 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59511 1999 JP14 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59512 1999 JW14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59513 1999 JX14 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59514 1999 JY14 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59515 1999 JP15 15/05/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
59516 1999 JX15 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59517 1999 JA16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
59518 1999 JX17 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59519 1999 JK18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59520 1999 JY18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59521 1999 JS20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59522 1999 JR21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59523 1999 JM22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59524 1999 JU22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59525 1999 JE23 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59526 1999 JS23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59527 1999 JE24 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59528 1999 JK24 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59529 1999 JT24 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59530 1999 JU24 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59531 1999 JW25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59532 1999 JD26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59533 1999 JT26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59534 1999 JH27 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59535 1999 JQ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59536 1999 JP28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59537 1999 JQ29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59538 1999 JR29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59539 1999 JU30 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59540 1999 JC31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59541 1999 JE31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59542 1999 JG31 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59543 1999 JU31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59544 1999 JH32 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
59545 1999 JZ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59546 1999 JV34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59547 1999 JS35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59548 1999 JU35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59549 1999 JE36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59550 1999 JH37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59551 1999 JL37 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59552 1999 JM38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59553 1999 JP40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59554 1999 JW40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59555 1999 JE41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59556 1999 JF41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59557 1999 JH41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59558 1999 JR41 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59559 1999 JD42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59560 1999 JG42 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59561 1999 JQ42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59562 1999 JK43 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59563 1999 JO45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59564 1999 JR46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59565 1999 JT46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59566 1999 JU46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59567 1999 JU47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59568 1999 JW47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59569 1999 JJ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59570 1999 JX48 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59571 1999 JY48 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59572 1999 JA49 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59573 1999 JK49 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59574 1999 JE50 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59575 1999 JB51 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59576 1999 JM51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59577 1999 JS51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59578 1999 JA53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59579 1999 JO53 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
59580 1999 JC54 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59581 1999 JD54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59582 1999 JE55 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59583 1999 JM55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59584 1999 JT55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59585 1999 JV55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59586 1999 JB56 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59587 1999 JJ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59588 1999 JL56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59589 1999 JU56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59590 1999 JL57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59591 1999 JR58 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59592 1999 JW58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59593 1999 JY58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59594 1999 JG59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59595 1999 JK60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59596 1999 JR60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59597 1999 JY60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59598 1999 JL61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59599 1999 JM62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59600 1999 JX62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59601 1999 JL63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59602 1999 JW63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59603 1999 JX63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59604 1999 JQ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59605 1999 JZ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59606 1999 JK65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59607 1999 JV65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59608 1999 JQ66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59609 1999 JB67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59610 1999 JE67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59611 1999 JY67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59612 1999 JZ67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59613 1999 JS68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59614 1999 JR69 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59615 1999 JT69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59616 1999 JY69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59617 1999 JM70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59618 1999 JR70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59619 1999 JG71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59620 1999 JY71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59621 1999 JN72 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59622 1999 JX72 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59623 1999 JE73 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59624 1999 JS73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59625 1999 JU73 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59626 1999 JA75 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59627 1999 JH76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59628 1999 JP76 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59629 1999 JV76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59630 1999 JK77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59631 1999 JY77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59632 1999 JZ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
59633 1999 JC78 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
59634 1999 JS79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59635 1999 JJ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59636 1999 JJ81 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59637 1999 JF82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
59638 1999 JH82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59639 1999 JS83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59640 1999 JH84 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59641 1999 JS85 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59642 1999 JZ86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59643 1999 JA87 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59644 1999 JS88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59645 1999 JH89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59646 1999 JX89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59647 1999 JY89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59648 1999 JA90 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59649 1999 JB90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59650 1999 JZ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59651 1999 JK91 12/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59652 1999 JM92 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59653 1999 JZ92 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59654 1999 JB94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59655 1999 JN94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59656 1999 JT94 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59657 1999 JC95 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59658 1999 JE95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59659 1999 JM95 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59660 1999 JE96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59661 1999 JG96 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59662 1999 JN96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59663 1999 JY96 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
59664 1999 JB97 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59665 1999 JF97 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59666 1999 JH97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59667 1999 JQ97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59668 1999 JG98 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59669 1999 JM99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59670 1999 JP99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59671 1999 JW99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59672 1999 JG100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59673 1999 JR100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59674 1999 JY100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59675 1999 JC101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59676 1999 JE101 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59677 1999 JH101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59678 1999 JM101 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59679 1999 JM102 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59680 1999 JW102 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59681 1999 JC103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59682 1999 JF103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59683 1999 JQ104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59684 1999 JB107 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59685 1999 JR108 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59686 1999 JS108 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59687 1999 JU108 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59688 1999 JO110 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59689 1999 JS111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59690 1999 JD112 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59691 1999 JM113 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59692 1999 JC114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59693 1999 JA116 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59694 1999 JF116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59695 1999 JU116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59696 1999 JW116 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59697 1999 JS117 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59698 1999 JJ118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59699 1999 JU118 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59700 1999 JX118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59701 1999 JP119 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59702 1999 JZ119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59703 1999 JB120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59704 1999 JJ120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59705 1999 JM120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59706 1999 JT120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59707 1999 JX121 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59708 1999 JC123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59709 1999 JL123 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59710 1999 JV123 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59711 1999 JC126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59712 1999 JN126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59713 1999 JA127 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59714 1999 JG128 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59715 1999 JM129 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59716 1999 JP131 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59717 1999 JR137 10/05/1999 Puckett Puckett Obs. 2,4 km MPC · JPL
59718 1999 KG1 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59719 1999 KN3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59720 1999 KH5 20/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
59721 1999 KM5 21/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59722 1999 KR6 17/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59723 1999 KO8 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59724 1999 KV13 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59725 1999 KX13 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59726 1999 KA14 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59727 1999 KC15 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59728 1999 KW15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59729 1999 LN 06/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL
59730 1999 LW 07/06/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
59731 1999 LL2 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59732 1999 LO2 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59733 1999 LR2 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59734 1999 LT2 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59735 1999 LY3 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59736 1999 LA5 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59737 1999 LC6 11/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59738 1999 LH8 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59739 1999 LP8 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59740 1999 LC9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59741 1999 LE9 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59742 1999 LN9 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59743 1999 LV9 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59744 1999 LG10 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59745 1999 LF13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59746 1999 LN13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59747 1999 LV13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59748 1999 LE14 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59749 1999 LZ15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59750 1999 LX16 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59751 1999 LU18 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59752 1999 LW19 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59753 1999 LA28 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59754 1999 LR31 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59755 1999 LY32 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59756 1999 LL35 07/06/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
59757 1999 ME 18/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
59758 1999 MH 18/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
59759 1999 MR 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
59760 1999 MU 22/06/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
59761 1999 MZ 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
59762 1999 NB1 11/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59763 1999 NF2 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
59764 1999 NK3 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59765 1999 NN4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,9 km MPC · JPL
59766 1999 NW6 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59767 1999 NR10 13/07/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
59768 1999 NV10 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59769 1999 NG15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59770 1999 NS15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59771 1999 NX17 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59772 1999 NN18 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59773 1999 NZ21 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59774 1999 NH29 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59775 1999 NL29 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59776 1999 NE33 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59777 1999 NK35 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59778 1999 NO39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59779 1999 NU40 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
59780 1999 NB42 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59781 1999 NU42 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
59782 1999 NG43 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59783 1999 NN43 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59784 1999 NV44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59785 1999 NG49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59786 1999 NY52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59787 1999 NO55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59788 1999 ND56 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
59789 1999 NO56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59790 1999 NR56 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
59791 1999 NN59 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59792 1999 NL60 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59793 Clapiès 1999 OD 16/07/1999 Pises Pises Obs. 5,3 km MPC · JPL
59794 1999 OE1 18/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
59795 1999 OE2 22/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
59796 1999 OJ3 22/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59797 Píšala 1999 PX 07/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,7 km MPC · JPL
59798 1999 PO1 03/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 8,3 km MPC · JPL
59799 1999 PC2 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
59800 Astropis 1999 PV4 14/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59801 1999 PY4 08/08/1999 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
59802 1999 PZ5 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
59803 1999 QH2 22/08/1999 Farpoint G. Bell 5,0 km MPC · JPL
59804 Dickjoyce 1999 RJ1 05/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
59805 1999 RZ6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
59806 1999 RQ10 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59807 1999 RH13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59808 1999 RU13 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59809 1999 RW16 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59810 1999 RM17 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59811 1999 RV17 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59812 1999 RA18 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
59813 1999 RU18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59814 1999 RX18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59815 1999 RQ19 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
59816 1999 RO20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59817 1999 RC21 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59818 1999 RF21 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59819 1999 RH22 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59820 1999 RT23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59821 1999 RR25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59822 1999 RK26 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59823 1999 RU26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59824 1999 RQ27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,5 km MPC · JPL
59825 1999 RV27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
59826 1999 RU29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
59827 1999 RF32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
59828 Ossikar 1999 RU32 05/09/1999 Drebach G. Lehmann 2,9 km MPC · JPL
59829 1999 RZ32 07/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 7,0 km MPC · JPL
59830 Reynek 1999 RE33 10/09/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,8 km MPC · JPL
59831 1999 RR36 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
59832 1999 RW36 13/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
59833 Danimatter 1999 RZ36 03/09/1999 Village-Neuf C. Demeautis 6,2 km MPC · JPL
59834 1999 RE37 09/09/1999 Uto F. Uto 1,6 km MPC · JPL
59835 1999 RJ40 13/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
59836 1999 RN44 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59837 1999 RP44 03/09/1999 Teide R. Casas, C. Zurita 5,0 km MPC · JPL
59838 1999 RU45 09/09/1999 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
59839 1999 RS47 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59840 1999 RD49 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
59841 1999 RH54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59842 1999 RT55 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59843 1999 RD59 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59844 1999 RU60 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59845 1999 RC61 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
59846 1999 RA64 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59847 1999 RT71 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59848 1999 RT73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59849 1999 RE78 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59850 1999 RJ80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59851 1999 RO80 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59852 1999 RN82 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59853 1999 RP82 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59854 1999 RY85 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
59855 1999 RD86 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59856 1999 RJ92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59857 1999 RF93 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
59858 1999 RT93 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59859 1999 RM94 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59860 1999 RP94 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59861 1999 RY95 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59862 1999 RT97 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59863 1999 RH98 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59864 1999 RW102 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
59865 1999 RO103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59866 1999 RF105 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59867 1999 RT105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59868 1999 RH106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59869 1999 RC108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59870 1999 RH109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59871 1999 RL111 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59872 1999 RB112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59873 1999 RO112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59874 1999 RJ113 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59875 1999 RN114 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59876 1999 RK116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59877 1999 RA117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59878 1999 RF117 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59879 1999 RM119 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59880 1999 RS119 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59881 1999 RZ121 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59882 1999 RM122 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59883 1999 RU123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59884 1999 RW123 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59885 1999 RO124 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59886 1999 RY126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59887 1999 RU127 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59888 1999 RS128 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59889 1999 RV129 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59890 1999 RG133 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59891 1999 RF135 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59892 1999 RQ137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59893 1999 RY137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59894 1999 RQ138 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59895 1999 RH140 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59896 1999 RO140 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59897 1999 RD142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59898 1999 RE142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
59899 1999 RN142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59900 1999 RH143 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59901 1999 RA145 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59902 1999 RJ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59903 1999 RO148 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59904 1999 RR149 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59905 1999 RB151 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59906 1999 RR151 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59907 1999 RM152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59908 1999 RS154 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59909 1999 RK155 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
59910 1999 RA156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59911 1999 RD156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
59912 1999 RU156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59913 1999 RB157 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59914 1999 RX157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59915 1999 RF159 09/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
59916 1999 RT159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59917 1999 RC161 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
59918 1999 RF161 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59919 1999 RP161 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
59920 1999 RO162 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59921 1999 RM163 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59922 1999 RY164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59923 1999 RY165 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59924 1999 RN167 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
59925 1999 RR172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59926 1999 RD173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
59927 1999 RP173 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59928 1999 RG174 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59929 1999 RK174 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59930 1999 RE176 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
59931 1999 RZ179 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59932 1999 RY181 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59933 1999 RQ186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59934 1999 RU186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59935 1999 RR187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59936 1999 RJ188 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59937 1999 RH189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59938 1999 RQ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59939 1999 RW192 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
59940 1999 RT197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59941 1999 RX197 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59942 1999 RZ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
59943 1999 RH198 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59944 1999 RJ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59945 1999 RH202 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
59946 1999 RG205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
59947 1999 RV205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59948 1999 RX213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59949 1999 RL215 03/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
59950 1999 RA220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
59951 1999 RZ220 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
59952 1999 RG222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
59953 1999 RB226 04/09/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
59954 1999 RP226 05/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59955 1999 RX226 05/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
59956 1999 RR230 08/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59957 1999 RH231 08/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
59958 1999 RJ231 08/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59959 1999 RV233 08/09/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
59960 1999 RY233 08/09/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
59961 1999 RZ233 08/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59962 1999 RL234 08/09/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
59963 1999 RZ234 08/09/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
59964 Pierremartin 1999 RM235 08/09/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
59965 1999 RJ236 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
59966 1999 RS238 08/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
59967 1999 RP240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
59968 1999 RC241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
59969 1999 RV246 04/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
59970 Morate 1999 RZ246 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
59971 1999 RP247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
59972 1999 RL248 07/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59973 1999 RY252 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
59974 1999 RM254 08/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
59975 1999 SE 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
59976 1999 SU4 29/09/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
59977 1999 SD5 30/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
59978 1999 SR5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59979 1999 SV5 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59980 1999 SG6 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59981 1999 SZ6 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59982 1999 SF9 29/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59983 1999 SN10 29/09/1999 Overberg A. van Staden 7,4 km MPC · JPL
59984 1999 SZ10 30/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59985 1999 SN11 30/09/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
59986 1999 SE15 29/09/1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
59987 1999 SG16 29/09/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
59988 1999 SH16 29/09/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
59989 1999 SL16 29/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
59990 1999 SA17 30/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
59991 1999 SP18 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59992 1999 SZ18 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59993 1999 SL20 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
59994 1999 SH22 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59995 1999 SP24 30/09/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
59996 1999 TZ 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
59997 1999 TN1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
59998 1999 TS2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 17 km MPC · JPL
59999 1999 TP3 03/10/1999 High Point D. K. Chesney 8,4 km MPC · JPL
60000 Miminko 1999 TZ3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL

55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001