Danh sách tiểu hành tinh/66001–67000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66001 1998 OG1 17/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
66002 1998 OL5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
66003 1998 OX6 20/07/1998 Xinglong SCAP 7,6 km MPC · JPL
66004 1998 OV9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
66005 1998 OA12 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
66006 1998 OW13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66007 1998 PO 03/08/1998 Majorca Á. López J. 11 km MPC · JPL
66008 1998 QH2 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
66009 1998 QZ8 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66010 1998 QO15 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66011 1998 QR17 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
66012 1998 QM23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66013 1998 QC24 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66014 1998 QW24 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66015 1998 QW25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66016 1998 QX27 24/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
66017 1998 QC30 26/08/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
66018 1998 QA31 17/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66019 1998 QE31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66020 1998 QN31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
66021 1998 QZ34 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66022 1998 QU42 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66023 1998 QS43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66024 1998 QZ45 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66025 1998 QP46 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66026 1998 QK48 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66027 1998 QH49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66028 1998 QU51 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66029 1998 QC61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
66030 1998 QY64 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
66031 1998 QE68 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66032 1998 QK68 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66033 1998 QV69 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66034 1998 QY69 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66035 1998 QA70 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66036 1998 QZ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66037 1998 QD74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66038 1998 QM74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66039 1998 QS74 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66040 1998 QQ75 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66041 1998 QZ77 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66042 1998 QA78 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66043 1998 QH79 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66044 1998 QU82 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66045 1998 QJ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66046 1998 QJ85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66047 1998 QL85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
66048 1998 QU85 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
66049 1998 QB86 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66050 1998 QB87 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66051 1998 QC87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66052 1998 QM87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
66053 1998 QN87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66054 1998 QY88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66055 1998 QQ90 28/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66056 1998 QM95 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66057 1998 QP96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66058 1998 QQ97 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66059 1998 QZ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66060 1998 QB103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
66061 1998 QN104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66062 1998 RG1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 12 km MPC · JPL
66063 1998 RO1 14/09/1998 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
66064 1998 RW4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66065 1998 RB13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
66066 1998 RO18 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66067 1998 RM19 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66068 1998 RG26 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66069 1998 RK42 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66070 1998 RP46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66071 1998 RS48 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66072 1998 RW48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66073 1998 RJ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66074 1998 RZ50 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66075 1998 RT51 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66076 1998 RD53 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66077 1998 RL53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66078 1998 RW53 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66079 1998 RA54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66080 1998 RV56 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
66081 1998 RY56 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66082 1998 RZ58 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66083 1998 RW61 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66084 1998 RY63 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66085 1998 RG67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66086 1998 RL69 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66087 1998 RW69 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66088 1998 RE71 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66089 1998 RQ73 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66090 1998 RQ75 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66091 1998 RM76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66092 1998 SD 16/09/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
66093 1998 SG 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
66094 1998 SY1 17/09/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
66095 1998 SP6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
66096 1998 SS6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
66097 1998 SB11 17/09/1998 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
66098 1998 SV12 23/09/1998 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
66099 1998 SQ13 23/09/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
66100 1998 SG17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66101 1998 SK22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,5 km MPC · JPL
66102 1998 SR22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,4 km MPC · JPL
66103 1998 SJ24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
66104 1998 SB25 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
66105 1998 SW25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
66106 1998 SJ26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
66107 1998 SM27 24/09/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
66108 1998 SX34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66109 1998 SB35 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66110 1998 SQ37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
66111 1998 SY39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
66112 1998 SP45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
66113 1998 SG55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
66114 1998 SG68 19/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
66115 1998 ST68 19/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
66116 1998 SU68 19/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66117 1998 SV69 21/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66118 1998 SL71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66119 1998 SE72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
66120 1998 SF74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
66121 1998 SF81 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66122 1998 SC87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66123 1998 SD87 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66124 1998 SC111 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66125 1998 SA112 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
66126 1998 SX112 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66127 1998 SQ114 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66128 1998 SV114 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66129 1998 SA117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66130 1998 SM117 26/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66131 1998 SA123 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66132 1998 SP126 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66133 1998 SR127 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66134 1998 SV127 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66135 1998 SX131 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66136 1998 SN133 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66137 1998 SR136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66138 1998 SE137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
66139 1998 SH138 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66140 1998 SQ139 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66141 1998 SG142 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66142 1998 SN145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
66143 1998 SE161 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66144 1998 SJ171 18/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
66145 1998 TM 10/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
66146 1998 TU3 13/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66147 1998 TC10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
66148 1998 TD11 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
66149 1998 TS33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
66150 1998 UF 17/10/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66151 Josefhanuš 1998 UL 16/10/1998 Ondřejov P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
66152 1998 UU 16/10/1998 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
66153 1998 UV 16/10/1998 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
66154 1998 UK19 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
66155 1998 UR24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
66156 1998 UV25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
66157 1998 UJ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
66158 1998 UJ27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
66159 1998 UN36 28/10/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66160 1998 UC38 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66161 1998 UG40 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66162 1998 UG49 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66163 1998 VB 07/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
66164 1998 VC8 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66165 1998 VF10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66166 1998 VL25 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66167 1998 VG28 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66168 1998 VK28 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66169 1998 VO29 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66170 1998 VJ30 10/11/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
66171 1998 VW36 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66172 1998 VX45 14/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
66173 1998 VE50 11/11/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66174 1998 VZ52 14/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66175 1998 WD4 20/11/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,4 km MPC · JPL
66176 1998 WR4 18/11/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
66177 1998 WE5 21/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
66178 1998 WL13 21/11/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
66179 1998 WB14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66180 1998 WD14 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66181 1998 WL17 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66182 1998 WC23 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66183 1998 WJ33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
66184 1998 XW2 09/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66185 1998 XM47 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66186 1998 XS49 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66187 1998 XS73 14/12/1998 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
66188 1998 XK79 15/12/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66189 1998 XA97 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,7 km MPC · JPL
66190 1998 YX5 22/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
66191 1998 YS6 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 11 km MPC · JPL
66192 1998 YW10 18/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
66193 1999 AF22 13/01/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
66194 1999 AT23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
66195 1999 AN25 14/01/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66196 1999 AE34 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
66197 1999 BO6 20/01/1999 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
66198 1999 BH11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
66199 1999 BF13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
66200 1999 BT13 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66201 1999 BC20 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66202 1999 BJ21 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66203 1999 BV24 18/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66204 1999 BA26 28/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,4 km MPC · JPL
66205 1999 BJ27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
66206 1999 BQ31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66207 Carpi 1999 CB1 06/02/1999 Cavezzo Cavezzo Obs. 5,8 km MPC · JPL
66208 1999 CQ6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66209 1999 CC14 12/02/1999 Uenohara N. Kawasato 2,8 km MPC · JPL
66210 1999 CR14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
66211 1999 CA22 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66212 1999 CS32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66213 1999 CQ33 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66214 1999 CO36 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66215 1999 CP38 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66216 1999 CJ42 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66217 1999 CZ42 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66218 1999 CU43 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66219 1999 CR50 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66220 1999 CZ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66221 1999 CH73 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66222 1999 CV75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
66223 1999 CE77 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66224 1999 CG77 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66225 1999 CL79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66226 1999 CS89 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66227 1999 CR109 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
66228 1999 CY109 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66229 1999 CH117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66230 1999 CV117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66231 1999 CD125 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66232 1999 CL135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66233 1999 CC156 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
66234 1999 CZ157 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
66235 1999 ET 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
66236 1999 EP3 14/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
66237 1999 ET5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
66238 1999 FZ 17/03/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
66239 1999 FK2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
66240 1999 FJ9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
66241 1999 FN17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66242 1999 FY17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
66243 1999 FV28 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66244 1999 FW28 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66245 1999 FH29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66246 1999 FC30 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66247 1999 FN34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66248 1999 FC37 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66249 1999 FG48 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66250 1999 GZ 04/04/1999 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,5 km MPC · JPL
66251 1999 GJ2 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
66252 1999 GM2 06/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
66253 1999 GT3 09/04/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
66254 1999 GZ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66255 1999 GP31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66256 1999 GU33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66257 1999 GA34 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66258 1999 GQ34 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66259 1999 GP35 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66260 1999 GZ35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66261 1999 GM37 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66262 1999 GY49 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66263 1999 GT58 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66264 1999 HR 18/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
66265 1999 HZ6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
66266 1999 HQ9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66267 1999 JO1 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
66268 1999 JJ3 07/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
66269 1999 JN3 06/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66270 1999 JK4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66271 1999 JM6 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66272 1999 JW6 13/05/1999 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
66273 1999 JU7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
66274 1999 JS8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
66275 1999 JX8 15/05/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,3 km MPC · JPL
66276 1999 JG9 07/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
66277 1999 JY10 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66278 1999 JC11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
66279 1999 JK11 12/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
66280 1999 JF12 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66281 1999 JY12 14/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66282 1999 JA13 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
66283 1999 JU13 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66284 1999 JU15 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66285 1999 JV15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66286 1999 JF18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66287 1999 JT18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66288 1999 JE20 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66289 1999 JW22 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66290 1999 JX22 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66291 1999 JM23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66292 1999 JP24 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66293 1999 JD25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66294 1999 JS27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66295 1999 JC29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66296 1999 JM29 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66297 1999 JF30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66298 1999 JJ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66299 1999 JG32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66300 1999 JQ33 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66301 1999 JF35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66302 1999 JP36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66303 1999 JG37 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66304 1999 JV37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66305 1999 JD38 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66306 1999 JG39 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66307 1999 JV40 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66308 1999 JX40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66309 1999 JX41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66310 1999 JZ41 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66311 1999 JE42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66312 1999 JJ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66313 1999 JQ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66314 1999 JQ45 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66315 1999 JB48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66316 1999 JR49 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
66317 1999 JL50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66318 1999 JC51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66319 1999 JQ51 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66320 1999 JT51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66321 1999 JW51 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66322 1999 JV52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66323 1999 JH53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66324 1999 JC55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66325 1999 JF55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66326 1999 JR55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66327 1999 JY56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66328 1999 JK58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66329 1999 JP58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66330 1999 JS59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66331 1999 JY59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66332 1999 JE60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66333 1999 JS60 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66334 1999 JC61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66335 1999 JZ61 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66336 1999 JB62 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66337 1999 JP63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66338 1999 JV63 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66339 1999 JW64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66340 1999 JX65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66341 1999 JK66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66342 1999 JA68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66343 1999 JV68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66344 1999 JS70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66345 1999 JK71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66346 1999 JU71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66347 1999 JW72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66348 1999 JC73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66349 1999 JF75 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66350 1999 JS76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66351 1999 JU77 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66352 1999 JS78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66353 1999 JP79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66354 1999 JM83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66355 1999 JN85 15/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66356 1999 JG87 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66357 1999 JN87 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66358 1999 JW87 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66359 1999 JP88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66360 1999 JQ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66361 1999 JH90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66362 1999 JQ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66363 1999 JX91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66364 1999 JH92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66365 1999 JV92 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66366 1999 JS95 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66367 1999 JW95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66368 1999 JP98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66369 1999 JA103 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66370 1999 JJ113 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66371 1999 JT113 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66372 1999 JV114 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66373 1999 JW114 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66374 1999 JO120 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66375 1999 JF121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66376 1999 JH122 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66377 1999 JJ122 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66378 1999 JL122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66379 1999 JZ123 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66380 1999 JV124 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66381 1999 JZ126 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66382 1999 JC127 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66383 1999 JK130 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66384 1999 JO131 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66385 1999 JY131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66386 1999 JJ134 15/05/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
66387 1999 JE136 07/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
66388 1999 KF1 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66389 1999 KP1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66390 1999 KL3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
66391 Moshup 1999 KW4 20/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66392 1999 KF10 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66393 1999 KU10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66394 1999 KP11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
66395 1999 KS12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66396 1999 KQ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66397 1999 KP14 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66398 1999 KS14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66399 1999 LH 05/06/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., M. Hess 1,2 km MPC · JPL
66400 1999 LT7 09/06/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66401 1999 LJ11 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66402 1999 LY12 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66403 1999 LM13 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66404 1999 LK20 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
66405 1999 LZ20 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66406 1999 LA22 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66407 1999 LQ28 14/06/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
66408 1999 LA35 14/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66409 1999 MK1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
66410 1999 NS6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66411 1999 NB7 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66412 1999 NW7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66413 1999 NX7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66414 1999 NC8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66415 1999 NG8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66416 1999 NR9 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66417 1999 NC10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66418 1999 NN10 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66419 1999 NR13 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66420 1999 NA15 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66421 1999 NQ19 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66422 1999 NN23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66423 1999 NV26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66424 1999 NA27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66425 1999 NS32 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66426 1999 NW33 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66427 1999 NP34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66428 1999 NB36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66429 1999 NQ38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66430 1999 NX41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66431 1999 NX45 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66432 1999 NL46 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
66433 1999 NF49 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66434 1999 NX49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66435 1999 NT50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66436 1999 NT52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66437 1999 NK54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66438 1999 NN54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66439 1999 NG55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66440 1999 NF56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66441 1999 NX56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66442 1999 NZ56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66443 1999 NW57 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66444 1999 NS59 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66445 1999 NV59 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66446 1999 NF61 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66447 1999 NG65 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66448 1999 OY1 22/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66449 1999 OZ1 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66450 1999 OH2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66451 1999 OS2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66452 1999 OF4 21/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 185 km MPC · JPL
66453 1999 PC 03/08/1999 Prescott P. G. Comba 5,9 km MPC · JPL
66454 Terezabeatriz 1999 PM 03/08/1999 Wykrota C. Jacques, L. Duczmal 2,1 km MPC · JPL
66455 1999 PV2 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
66456 1999 PS5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66457 1999 PY7 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
66458 Romaplanetario 1999 QV1 22/08/1999 Ceccano G. Masi 3,0 km MPC · JPL
66459 1999 RD4 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
66460 1999 RX8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
66461 1999 RQ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66462 1999 RS11 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66463 1999 RS12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66464 1999 RS14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66465 1999 RJ15 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66466 1999 RK16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66467 1999 RT16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66468 1999 RL17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66469 1999 RL18 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66470 1999 RP18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66471 1999 RV19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66472 1999 RM24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66473 1999 RZ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66474 1999 RC25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66475 1999 RH26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66476 1999 RM26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66477 1999 RW26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66478 1999 RB27 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66479 Healy 1999 RQ33 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 5,6 km MPC · JPL
66480 1999 RW33 10/09/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 5,5 km MPC · JPL
66481 1999 RZ34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
66482 1999 RW37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
66483 1999 RZ38 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
66484 1999 RR39 07/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66485 1999 RX41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
66486 1999 RF42 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
66487 1999 RL42 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
66488 1999 RD44 15/09/1999 Calgary G. W. Billings 3,6 km MPC · JPL
66489 1999 RS44 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
66490 1999 RS49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66491 1999 RG54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66492 1999 RZ54 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66493 1999 RV56 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66494 1999 RM57 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66495 1999 RD62 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66496 1999 RZ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66497 1999 RK66 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66498 1999 RR67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66499 1999 RR71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66500 1999 RK73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66501 1999 RS75 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66502 1999 RV75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66503 1999 RE81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66504 1999 RN81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66505 1999 RH83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66506 1999 RM84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66507 1999 RT84 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66508 1999 RS86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66509 1999 RK89 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66510 1999 RU90 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66511 1999 RW91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66512 1999 RC92 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66513 1999 RE94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66514 1999 RS94 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66515 1999 RD97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66516 1999 RM97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66517 1999 RM98 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66518 1999 RK99 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
66519 1999 RZ99 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66520 1999 RQ101 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66521 1999 RR101 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66522 1999 RG102 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66523 1999 RN102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66524 1999 RQ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66525 1999 RH103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66526 1999 RX103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66527 1999 RD104 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66528 1999 RV105 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66529 1999 RX107 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66530 1999 RJ108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66531 1999 RX108 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66532 1999 RZ110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66533 1999 RN111 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66534 1999 RA112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
66535 1999 RF112 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66536 1999 RD113 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66537 1999 RU115 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66538 1999 RV117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66539 1999 RX117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66540 1999 RM118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66541 1999 RP118 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
66542 1999 RT118 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66543 1999 RJ119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66544 1999 RR119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66545 1999 RJ120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66546 1999 RG122 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66547 1999 RG124 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
66548 1999 RL124 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66549 1999 RS124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66550 1999 RU124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66551 1999 RC128 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66552 1999 RQ130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66553 1999 RV130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66554 1999 RT131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66555 1999 RQ132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66556 1999 RB133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66557 1999 RN133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66558 1999 RX134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66559 1999 RB135 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66560 1999 RR135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66561 1999 RW135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66562 1999 RO136 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66563 1999 RV136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66564 1999 RU137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66565 1999 RC138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66566 1999 RL139 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66567 1999 RV140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66568 1999 RQ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66569 1999 RM145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66570 1999 RW145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66571 1999 RP147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66572 1999 RU149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66573 1999 RL152 14/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66574 1999 RR152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66575 1999 RX152 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66576 1999 RY152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
66577 1999 RD153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66578 1999 RS153 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66579 1999 RK154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66580 1999 RE155 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66581 1999 RF155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66582 1999 RZ155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66583 Nicandra 1999 RL156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66584 1999 RM161 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66585 1999 RC162 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66586 1999 RC164 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66587 1999 RB167 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66588 1999 RX167 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66589 1999 RE168 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66590 1999 RD169 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66591 1999 RY170 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66592 1999 RU174 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66593 1999 RL176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
66594 1999 RO176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66595 1999 RU178 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66596 1999 RO180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66597 1999 RA181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66598 1999 RF182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66599 1999 RM184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66600 1999 RQ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66601 1999 RH186 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66602 1999 RH187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66603 1999 RB190 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66604 1999 RB194 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66605 1999 RF194 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66606 1999 RK194 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66607 1999 RG195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66608 1999 RW196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66609 1999 RW198 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66610 1999 RX198 10/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66611 1999 RZ198 10/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66612 1999 RO199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66613 1999 RR199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66614 1999 RE200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66615 1999 RJ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
66616 1999 RY200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66617 1999 RO201 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66618 1999 RT201 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66619 1999 RE203 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66620 1999 RZ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66621 1999 RD204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66622 1999 RJ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66623 1999 RL204 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66624 1999 RM204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66625 1999 RE205 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66626 1999 RJ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66627 1999 RC208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66628 1999 RF208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66629 1999 RJ208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66630 1999 RS208 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66631 1999 RP209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66632 1999 RT210 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66633 1999 RB212 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66634 1999 RJ212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66635 1999 RR212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66636 1999 RA213 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66637 1999 RC213 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
66638 1999 RD218 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
66639 1999 RQ219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
66640 1999 RG220 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
66641 1999 RQ225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
66642 1999 RE226 04/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
66643 1999 RW229 08/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
66644 1999 RL231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
66645 1999 RN232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
66646 1999 RM237 08/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
66647 1999 RV237 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66648 1999 RZ245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
66649 1999 RE246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
66650 1999 RN246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
66651 1999 RQ252 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
66652 Borasisi 1999 RZ253 08/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 293 km MPC · JPL
66653 1999 RS254 08/09/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66654 1999 SF12 22/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66655 1999 SN13 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
66656 1999 SV17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66657 1999 SM19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66658 1999 ST26 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66659 1999 TJ1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
66660 1999 TH2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
66661 Wallin 1999 TK2 02/10/1999 Jornada D. S. Dixon 8,0 km MPC · JPL
66662 1999 TM4 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66663 1999 TV8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,5 km MPC · JPL
66664 1999 TB9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,0 km MPC · JPL
66665 1999 TC9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,0 km MPC · JPL
66666 1999 TL9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,2 km MPC · JPL
66667 Kambič 1999 TZ11 08/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
66668 1999 TN14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,4 km MPC · JPL
66669 Aradac 1999 TE15 12/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 4,7 km MPC · JPL
66670 1999 TR15 12/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
66671 Sfasu 1999 TJ17 15/10/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, M. L. Johnson 3,6 km MPC · JPL
66672 1999 TB18 10/10/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
66673 1999 TC19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
66674 1999 TO25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66675 1999 TF26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66676 1999 TS27 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
66677 1999 TM28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
66678 1999 TR28 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66679 1999 TD29 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66680 1999 TG29 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
66681 1999 TN33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
66682 1999 TR35 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66683 1999 TO36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
66684 1999 TY36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
66685 1999 TT37 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
66686 1999 TX37 01/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66687 1999 TU45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66688 1999 TJ52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
66689 1999 TU52 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
66690 1999 TH63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
66691 1999 TE67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
66692 1999 TL69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
66693 1999 TB70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
66694 1999 TF72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
66695 1999 TZ72 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
66696 1999 TK75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
66697 1999 TX80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
66698 1999 TM82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
66699 1999 TB85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66700 1999 TC85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66701 1999 TN86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66702 1999 TJ88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66703 1999 TL89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66704 1999 TU91 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66705 1999 TM92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66706 1999 TY92 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66707 1999 TG93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66708 1999 TY93 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66709 1999 TS95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66710 1999 TT96 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66711 1999 TQ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66712 1999 TS99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66713 1999 TZ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66714 1999 TT100 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66715 1999 TA101 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
66716 1999 TB102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66717 1999 TK102 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66718 1999 TU104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66719 1999 TG105 03/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
66720 1999 TH105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66721 1999 TX106 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66722 1999 TC107 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66723 1999 TE107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66724 1999 TN107 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66725 1999 TH109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66726 1999 TG110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66727 1999 TH110 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66728 1999 TN110 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66729 1999 TH111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66730 1999 TM111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66731 1999 TN111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66732 1999 TW111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
66733 1999 TO113 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66734 1999 TX114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66735 1999 TX115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66736 1999 TB118 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66737 1999 TF119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66738 1999 TJ120 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66739 1999 TC122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66740 1999 TE122 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66741 1999 TY122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66742 1999 TP123 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66743 1999 TW124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66744 1999 TM128 05/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66745 1999 TO128 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66746 1999 TW136 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66747 1999 TO139 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66748 1999 TJ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66749 1999 TN151 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66750 1999 TZ155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
66751 1999 TP156 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66752 1999 TZ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66753 1999 TQ173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66754 1999 TZ173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66755 1999 TT175 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66756 1999 TE177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
66757 1999 TE184 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66758 1999 TP184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66759 1999 TU185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66760 1999 TV185 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66761 1999 TE187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66762 1999 TU187 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
66763 1999 TZ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66764 1999 TD190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66765 1999 TJ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66766 1999 TF194 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66767 1999 TT194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66768 1999 TG200 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66769 1999 TJ200 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66770 1999 TH207 14/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
66771 1999 TM210 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66772 1999 TH217 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66773 1999 TT219 01/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
66774 1999 TD220 01/10/1999 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
66775 1999 TS220 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
66776 1999 TA221 02/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66777 1999 TD221 02/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66778 1999 TL221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66779 1999 TS221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66780 1999 TW223 03/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
66781 1999 TY223 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
66782 1999 TT225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
66783 1999 TE227 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66784 1999 TM228 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
66785 1999 TN228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66786 1999 TX228 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
66787 1999 TY228 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
66788 1999 TL230 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
66789 1999 TS231 05/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66790 1999 TZ232 07/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
66791 1999 TH233 03/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
66792 1999 TM233 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66793 1999 TW236 03/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66794 1999 TP237 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66795 1999 TP248 08/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66796 1999 TD252 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66797 1999 TJ256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
66798 1999 TA265 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66799 1999 TT267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66800 1999 TB270 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66801 1999 TF270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66802 1999 TJ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66803 1999 TD273 05/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
66804 1999 TE281 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
66805 1999 TU284 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66806 1999 TC286 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66807 1999 TD288 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66808 1999 TU288 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66809 1999 TX288 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
66810 1999 UM4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
66811 1999 UA6 18/10/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
66812 1999 UE8 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66813 1999 UQ11 31/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
66814 1999 UX12 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66815 1999 UQ13 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
66816 1999 UO14 29/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66817 1999 UR15 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
66818 1999 UT16 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
66819 1999 UZ16 30/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66820 1999 UW17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
66821 1999 UC21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
66822 1999 UD22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
66823 1999 UA25 28/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
66824 1999 UM26 30/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66825 1999 UZ27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
66826 1999 UX36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
66827 1999 UG37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
66828 1999 UG41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
66829 1999 UY42 28/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
66830 1999 UT43 28/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
66831 1999 UJ44 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
66832 1999 UE45 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66833 1999 UP45 31/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66834 1999 UT46 31/10/1999 Uccle E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
66835 1999 UQ47 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66836 1999 UM48 30/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66837 1999 US48 31/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
66838 1999 UF49 31/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66839 1999 UE51 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66840 1999 UU52 31/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
66841 1999 UA53 31/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66842 1999 UG53 20/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
66843 Pulido 1999 VG 01/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,4 km MPC · JPL
66844 1999 VP 01/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
66845 1999 VE2 05/11/1999 High Point D. K. Chesney 2,5 km MPC · JPL
66846 Franklederer 1999 VP2 06/11/1999 Lime Creek R. Linderholm 5,0 km MPC · JPL
66847 1999 VT4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
66848 1999 VX5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
66849 1999 VM8 04/11/1999 Bédoin P. Antonini 6,1 km MPC · JPL
66850 1999 VX8 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
66851 1999 VT9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
66852 1999 VH11 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
66853 1999 VH12 10/11/1999 High Point D. K. Chesney 2,8 km MPC · JPL
66854 1999 VL19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
66855 1999 VM22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
66856 Stephenvoss 1999 VW22 13/11/1999 Lake Tekapo I. P. Griffin, N. Brady 3,6 km MPC · JPL
66857 1999 VQ25 15/11/1999 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
66858 1999 VJ27 03/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
66859 1999 VQ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66860 1999 VZ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66861 1999 VN31 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66862 1999 VL37 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66863 1999 VM43 01/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
66864 1999 VD44 03/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66865 1999 VG44 03/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
66866 1999 VS45 04/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
66867 1999 VN47 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66868 1999 VS47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
66869 1999 VX47 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66870 1999 VE48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66871 1999 VN48 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66872 1999 VH50 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
66873 1999 VJ50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66874 1999 VP50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66875 1999 VY52 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66876 1999 VC55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66877 1999 VT60 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66878 1999 VM63 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66879 1999 VK65 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66880 1999 VO66 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66881 1999 VL67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66882 1999 VZ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66883 1999 VC70 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
66884 1999 VX70 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66885 1999 VH72 12/11/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
66886 1999 VJ72 12/11/1999 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
66887 1999 VX74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
66888 1999 VE78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
66889 1999 VW78 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66890 1999 VD81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66891 1999 VP85 05/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
66892 1999 VN87 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66893 1999 VQ87 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66894 1999 VB98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66895 1999 VO99 09/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
66896 1999 VN104 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66897 1999 VZ113 09/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
66898 1999 VS114 09/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
66899 1999 VV114 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
66900 1999 VO126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
66901 1999 VK135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
66902 1999 VK144 11/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
66903 1999 VK147 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66904 1999 VA160 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
66905 1999 VC160 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
66906 1999 VG162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66907 1999 VJ162 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
66908 1999 VY162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66909 1999 VD163 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66910 1999 VZ165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66911 1999 VF167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66912 1999 VH167 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
66913 1999 VF169 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66914 1999 VK170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66915 1999 VT170 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
66916 1999 VG176 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66917 1999 VP176 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
66918 1999 VY176 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
66919 1999 VC177 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
66920 1999 VN178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66921 1999 VY178 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66922 1999 VC185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
66923 1999 VL186 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66924 1999 VY186 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
66925 1999 VZ190 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66926 1999 VE193 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
66927 1999 VP199 02/11/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
66928 1999 VQ199 02/11/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
66929 1999 VS199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
66930 1999 VG201 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66931 1999 VL208 10/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
66932 1999 VL213 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
66933 1999 VK229 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
66934 Kálalová 1999 WF1 26/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
66935 1999 WZ1 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
66936 1999 WD5 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
66937 1999 WB6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
66938 1999 WM8 29/11/1999 Monte Agliale S. Donati 2,9 km MPC · JPL
66939 Franscini 1999 WQ8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,1 km MPC · JPL
66940 1999 WM11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 7,4 km MPC · JPL
66941 1999 WO11 29/11/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 6,7 km MPC · JPL
66942 1999 WR12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
66943 1999 WF17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
66944 1999 WQ20 16/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
66945 1999 XA1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
66946 1999 XT1 03/12/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 8,9 km MPC · JPL
66947 1999 XZ1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
66948 1999 XN5 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66949 1999 XO7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
66950 1999 XQ11 06/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
66951 1999 XN13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
66952 1999 XF19 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
66953 1999 XM19 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
66954 1999 XV19 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
66955 1999 XK20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66956 1999 XE21 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66957 1999 XO21 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66958 1999 XO23 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66959 1999 XO35 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66960 1999 XN36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,8 km MPC · JPL
66961 1999 XU41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
66962 1999 XL42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66963 1999 XU43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
66964 1999 XC49 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66965 1999 XL49 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
66966 1999 XJ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
66967 1999 XB53 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66968 1999 XU53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66969 1999 XW54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
66970 1999 XV58 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66971 1999 XG59 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
66972 1999 XE64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
66973 1999 XM66 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
66974 1999 XG70 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
66975 1999 XR75 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
66976 1999 XN78 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
66977 1999 XX82 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
66978 1999 XE86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
66979 1999 XR86 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
66980 1999 XK88 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
66981 1999 XE89 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
66982 1999 XA91 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
66983 1999 XB92 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
66984 1999 XY92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
66985 1999 XT93 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
66986 1999 XH95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
66987 1999 XU95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
66988 1999 XN97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
66989 1999 XZ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
66990 1999 XA103 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
66991 1999 XE105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
66992 1999 XY106 04/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
66993 1999 XJ107 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
66994 1999 XZ107 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
66995 1999 XN109 04/12/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
66996 1999 XJ113 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
66997 1999 XR113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
66998 1999 XY113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
66999 1999 XX115 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
67000 1999 XT116 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL

62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001