Danh sách tiểu hành tinh/16001–17000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16001 1999 AY21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,8 km MPC · JPL
16002 Bertin 1999 AM24 15/01/1999 Caussols ODAS 7,1 km MPC · JPL
16003 1999 BX2 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
16004 1999 BZ3 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
16005 1999 BP7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
16006 1999 BJ9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
16007 Kaasalainen 1999 BC11 20/01/1999 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
16008 1999 CV 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
16009 1999 CM8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
16010 1999 CG14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
16011 1999 CM16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
16012 Jamierubin 1999 CG19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
16013 Schmidgall 1999 CX38 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16014 Sinha 1999 CB47 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16015 Snell 1999 CK47 10/02/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
16016 1999 CB54 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
16017 Street 1999 CX65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
16018 1999 CJ67 12/02/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
16019 Edwardsu 1999 CL69 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16020 Tevelde 1999 CA76 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16021 Caseyvaughn 1999 CG81 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16022 Wissnergross 1999 CJ86 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16023 Alisonyee 1999 CV93 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16024 1999 CT101 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16025 1999 CA104 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16026 Victoriapidgeon 1999 CM118 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16027 1999 DV1 18/02/1999 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
16028 1999 DC6 17/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
16029 1999 DQ6 20/02/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
16030 1999 FS3 19/03/1999 High Point D. K. Chesney 6,7 km MPC · JPL
16031 1999 FJ10 20/03/1999 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 12 km MPC · JPL
16032 1999 FU30 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
16033 1999 FT32 24/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
16034 1999 FW32 24/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16035 Sasandford 1999 FX32 24/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
16036 Moroz 1999 GV8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16037 Sheehan 1999 GX8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16038 1999 GD18 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16039 Zeglin 1999 GH18 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16040 1999 GN18 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
16041 1999 GM19 15/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
16042 1999 GA20 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16043 Yichenzhang 1999 GP23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
16044 Kurtbachmann 1999 GW24 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16045 1999 HU2 22/04/1999 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
16046 Gregnorman 1999 JK 05/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 14 km MPC · JPL
16047 1999 JG10 08/05/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
16048 1999 JU23 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
16049 1999 JS32 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
16050 1999 JN35 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16051 Bernero 1999 JF36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
16052 1999 JX36 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
16053 Brennan 1999 JA40 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
16054 1999 JP55 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
16055 1999 JQ56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
16056 1999 JN75 06/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
16057 1999 JO75 06/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
16058 1999 JP75 06/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16059 Marybuda 1999 JV86 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16060 1999 JZ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
16061 1999 JQ117 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16062 Buncher 1999 NR36 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
16063 1999 NV36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16064 Davidharvey 1999 RH27 05/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
16065 Borel 1999 RE35 11/09/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
16066 Richardbressler 1999 RN39 08/09/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
16067 1999 RA47 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16068 Citron 1999 RN86 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16069 Marshafolger 1999 RS95 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16070 Charops 1999 RB101 08/09/1999 Socorro LINEAR 63 km MPC · JPL
16071 1999 RW125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
16072 1999 RE128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16073 Gaskin 1999 RK129 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
16074 Georgekaplan 1999 RR129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16075 Meglass 1999 RL130 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16076 Barryhaase 1999 RV131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
16077 Arayhamilton 1999 RK157 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16078 Carolhersh 1999 RG177 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16079 Imada 1999 RP181 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16080 1999 RX184 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16081 1999 SR15 30/09/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
16082 1999 TR5 02/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
16083 Jorvik 1999 TH12 12/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
16084 1999 TY18 12/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
16085 Laffan 1999 TM27 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16086 1999 TF90 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16087 1999 TR102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
16088 1999 TJ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16089 Lamb 1999 TG147 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16090 Lukaszewski 1999 TN147 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16091 Malchiodi 1999 TO152 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
16092 1999 TP171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16093 1999 TQ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16094 Scottmccord 1999 TQ222 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16095 Lorenball 1999 TA249 08/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
16096 1999 US6 29/10/1999 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
16097 1999 UE50 30/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
16098 1999 VR9 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
16099 1999 VQ24 15/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 37 km MPC · JPL
16100 1999 VO30 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16101 Notskas 1999 VA36 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16102 Barshannon 1999 VT68 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
16103 Lorsolomon 1999 VU81 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16104 Stesullivan 1999 VT177 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16105 Marksaunders 1999 VL211 14/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
16106 Carmagnola 1999 VW212 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
16107 Chanmugam 1999 WQ2 27/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 7,1 km MPC · JPL
16108 1999 WV3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
16109 1999 WH6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
16110 Paganetti 1999 WU8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
16111 Donstrittmatter 1999 XT4 04/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
16112 Vitaris 1999 XK13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
16113 Ahmed 1999 XN23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16114 Alyono 1999 XV23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
16115 1999 XH25 06/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
16116 Balakrishnan 1999 XQ29 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
16117 1999 XS29 06/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16118 Therberens 1999 XQ56 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16119 Bronner 1999 XS60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16120 Burnim 1999 XV60 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
16121 Burrell 1999 XD66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
16122 Wenyicai 1999 XW67 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
16123 Jessiecheng 1999 XQ83 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
16124 Timdong 1999 XR85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16125 1999 XK86 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
16126 1999 XQ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
16127 Farzan-Kashani 1999 XK92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16128 Kirfrieda 1999 XS92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
16129 Kevingao 1999 XG97 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16130 Giovine 1999 XU97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16131 Kaganovich 1999 XV97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16132 Angelakim 1999 XH99 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
16133 1999 XC100 07/12/1999 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
16134 1999 XE100 07/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
16135 Ivarsson 1999 XY104 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,2 km MPC · JPL
16136 1999 XR109 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
16137 1999 XX116 05/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
16138 1999 XV119 05/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
16139 1999 XO120 05/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
16140 1999 XD125 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
16141 1999 XT127 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
16142 Leung 1999 XC135 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16143 1999 XK142 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
16144 Korsten 1999 XK144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,8 km MPC · JPL
16145 1999 XP166 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
16146 1999 XW170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16147 Jeanli 1999 XL175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
16148 1999 XG188 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
16149 1999 XS215 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
16150 Clinch 1999 XZ227 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
16151 1999 XF230 07/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
16152 1999 YN12 30/12/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 16 km MPC · JPL
16153 2000 AB 01/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
16154 Dabramo 2000 AW2 01/01/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 18 km MPC · JPL
16155 Buddy 2000 AF5 03/01/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,8 km MPC · JPL
16156 2000 AP39 03/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
16157 Toastmasters 2000 AS50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,8 km MPC · JPL
16158 Monty 2000 AV50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
16159 2000 AK62 04/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
16160 2000 AZ66 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
16161 2000 AC68 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
16162 2000 AD68 04/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16163 Suhanli 2000 AD69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16164 Yangli 2000 AO69 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16165 Licht 2000 AW83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16166 Jonlii 2000 AQ84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
16167 Oertli 2000 AJ89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
16168 Palmen 2000 AR91 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
16169 2000 AO95 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
16170 2000 AS95 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
16171 2000 AD97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16172 2000 AZ97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
16173 2000 AC98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16174 Parihar 2000 AX116 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16175 Rypatterson 2000 AL118 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16176 2000 AZ126 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
16177 Pelzer 2000 AR127 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16178 2000 AT127 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16179 2000 AL134 04/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16180 Rapoport 2000 AZ136 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
16181 2000 AC137 04/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16182 2000 AH137 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16183 2000 AX138 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16184 2000 AD142 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16185 2000 AH164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
16186 2000 AK164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
16187 2000 AP164 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
16188 2000 AH175 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
16189 Riehl 2000 AT187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
16190 2000 AK191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16191 Rubyroe 2000 AO205 10/01/2000 Oaxaca J. M. Roe 2,5 km MPC · JPL
16192 Laird 2000 AU207 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
16193 Nickaiser 2000 AV207 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
16194 Roderick 2000 AJ231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
16195 2000 AQ236 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16196 2000 AR236 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
16197 Bluepeter 2000 AA243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
16198 Búzios 2000 AB243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
16199 Rozenblyum 2000 BX26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
16200 2000 BT28 30/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16201 2000 CK1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
16202 Srivastava 2000 CE28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16203 Jessicastahl 2000 CH32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16204 2000 CT33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
16205 2000 CC34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
16206 2000 CL39 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16207 Montgomery 2000 CV40 01/02/2000 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
16208 2000 CL52 02/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16209 Sterner 2000 CB56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16210 2000 CY61 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16211 Samirsur 2000 CL83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16212 Theberge 2000 CB84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16213 2000 CG85 04/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
16214 Venkatachalam 2000 CM87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16215 Venkatraman 2000 CB104 11/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
16216 2000 DR4 28/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
16217 Peterbroughton 2000 DR13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
16218 Mintakeyes 2000 DV14 26/02/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
16219 Venturelli 2000 DL29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
16220 Mikewagner 2000 DB40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
16221 Kevinyang 2000 DX48 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16222 Donnanderson 2000 DK55 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
16223 2000 DR69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
16224 2000 DU69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
16225 Georgebaldo 2000 DF71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16226 Beaton 2000 DT72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
16227 2000 DY73 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16228 2000 EC39 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16229 2000 EM46 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
16230 Benson 2000 EA95 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16231 Jessberger 2000 ES130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
16232 Chijagerbs 2000 ED152 06/03/2000 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
16233 2000 FA12 31/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16234 Bosse 2000 FR20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16235 2000 FF46 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16236 Stebrehmer 2000 GG51 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
16237 2000 GX76 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16238 Chappe 2000 GY104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
16239 Dower 2000 GY105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16240 2000 GJ115 08/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16241 Dvorsky 2000 GD126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16242 2000 GT126 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
16243 Rosenbauer 2000 GO147 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16244 Brož 2000 GQ147 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
16245 2000 GM160 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16246 Cantor 2000 HO3 27/04/2000 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
16247 Esner 2000 HY11 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16248 Fox 2000 HT13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16249 Cauchy 2000 HT14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
16250 Delbó 2000 HP26 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
16251 Barbifrank 2000 HX48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16252 Franfrost 2000 HQ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16253 Griffis 2000 HJ52 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
16254 Harper 2000 HZ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16255 Hampton 2000 HX63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
16256 2000 JM2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16257 2000 JY6 04/05/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
16258 Willhayes 2000 JP13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16259 Housinger 2000 JR13 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
16260 Sputnik 2000 JO15 09/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
16261 Iidemachi 2000 JF18 04/05/2000 Nanyo T. Okuni 8,3 km MPC · JPL
16262 Rikurtz 2000 JR32 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16263 2000 JV37 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16264 Richlee 2000 JH40 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16265 Lemay 2000 JL43 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
16266 Johconnell 2000 JX43 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16267 Mcdermott 2000 JY43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16268 Mcneeley 2000 JD44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
16269 Merkord 2000 JP44 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16270 2000 JH48 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16271 Duanenichols 2000 JC55 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16272 2000 JS55 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
16273 Oneill 2000 JS56 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
16274 Pavlica 2000 JX56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16275 2000 JP58 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
16276 2000 JX61 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16277 Mallada 2000 JW74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
16278 2000 JM77 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16279 2000 KJ23 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16280 Groussin 2000 LS6 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
16281 2071 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
16282 2512 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16283 2545 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16284 2861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
16285 3047 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
16286 4057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
16287 4096 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
16288 4169 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
16289 4201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
16290 4204 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
16291 4315 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
16292 4557 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
16293 4613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
16294 4758 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
16295 4820 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16296 6308 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
16297 6346 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
16298 6529 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
16299 6566 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
16300 6569 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16301 6576 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
16302 6634 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
16303 6639 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
16304 6704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
16305 6707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
16306 6797 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
16307 7569 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16308 7627 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
16309 9054 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
16310 1043 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
16311 1102 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
16312 1122 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
16313 1199 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
16314 1248 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
16315 2055 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
16316 2089 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
16317 2127 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
16318 2128 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
16319 Xiamenerzhong 3252 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
16320 4078 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16321 4225 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
16322 4409 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
16323 1107 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
16324 1181 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
16325 1332 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
16326 2052 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
16327 3092 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16328 3111 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
16329 3255 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16330 3276 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
16331 4101 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
16332 4117 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
16333 4122 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
16334 4278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
16335 5058 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,4 km MPC · JPL
16336 5080 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
16337 5087 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
16338 1106 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
16339 2053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
16340 2110 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
16341 2182 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
16342 2271 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
16343 2326 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
16344 2370 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
16345 2391 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16346 2682 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
16347 3256 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
16348 3465 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
16349 4062 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16350 1964 VZ2 11/11/1964 Nanking Purple Mountain Obs. 8,7 km MPC · JPL
16351 1971 US 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 5,7 km MPC · JPL
16352 1974 FF 22/03/1974 Cerro El Roble C. Torres 3,6 km MPC · JPL
16353 1974 WB 16/11/1974 Harvard Observatory Harvard Obs. 6,9 km MPC · JPL
16354 1975 SN1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16355 Buber 1975 UA1 29/10/1975 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
16356 Univbalttech 1976 GV2 01/04/1976 Nauchnij N. S. Chernykh 15 km MPC · JPL
16357 Risanpei 1976 UP18 22/10/1976 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,0 km MPC · JPL
16358 Plesetsk 1976 YN7 20/12/1976 Nauchnij N. S. Chernykh 7,2 km MPC · JPL
16359 1978 VO4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
16360 1978 VY5 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
16361 1979 MS1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16362 1979 MJ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
16363 1979 MT4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
16364 1979 MA5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
16365 1979 MK5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
16366 1979 ME7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
16367 1980 FS4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,9 km MPC · JPL
16368 Città di Alba 1981 DF 28/02/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 17 km MPC · JPL
16369 1981 DJ 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
16370 1981 DA2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
16371 1981 DQ3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
16372 Demichele 1981 EP1 07/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 7,8 km MPC · JPL
16373 1981 ES5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
16374 1981 EA10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,4 km MPC · JPL
16375 1981 EM10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
16376 1981 EX10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
16377 1981 EY11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
16378 1981 ET17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
16379 1981 EJ18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
16380 1981 EJ20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
16381 1981 EG25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
16382 1981 ER27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
16383 1981 EV30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
16384 1981 ES31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,0 km MPC · JPL
16385 1981 EQ32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
16386 1981 ET34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
16387 1981 EB37 11/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
16388 1981 EA39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
16389 1981 EC39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
16390 1981 EG39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
16391 1981 EM40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
16392 1981 EP42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
16393 1981 QS 24/08/1981 Kleť L. Brožek 3,6 km MPC · JPL
16394 1981 QD4 30/08/1981 Palomar S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
16395 Ioannpravednyj 1981 US14 23/10/1981 Nauchnij L. I. Chernykh 9,2 km MPC · JPL
16396 1981 UN22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
16397 1982 JS2 15/05/1982 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 2,7 km MPC · JPL
16398 Hummel 1982 SN3 24/09/1982 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
16399 Grokhovsky 1983 RF2 14/09/1983 Anderson Mesa E. Bowell 7,7 km MPC · JPL
16400 1984 SS1 27/09/1984 Kleť Z. Vávrová 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16401 1984 SV5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
16402 Olgapopova 1984 UR 26/10/1984 Anderson Mesa E. Bowell 5,9 km MPC · JPL
16403 1984 WJ1 20/11/1984 Caussols C. Pollas 4,1 km MPC · JPL
16404 1985 CM1 13/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
16405 1985 DA2 20/02/1985 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
16406 Oszkiewicz 1985 PH 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 4,8 km MPC · JPL
16407 Oiunskij 1985 SV2 19/09/1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 3,9 km MPC · JPL
16408 1986 AB 11/01/1986 Toyota K. Suzuki, T. Urata 14 km MPC · JPL
16409 1986 CZ1 12/02/1986 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
16410 1986 QU2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
16411 1986 QY2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
16412 1986 WZ 25/11/1986 Kleť Z. Vávrová 7,0 km MPC · JPL
16413 Abulghazi 1987 BA2 28/01/1987 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16414 Le Procope 1987 QO5 25/08/1987 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16415 1987 QE7 21/08/1987 Zimmerwald P. Wild 11 km MPC · JPL
16416 1987 SM3 25/09/1987 Brorfelde P. Jensen 3,4 km MPC · JPL
16417 1987 SF5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 2,0 km MPC · JPL
16418 Lortzing 1987 SD10 29/09/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,7 km MPC · JPL
16419 Kovalev 1987 SS28 24/09/1987 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,3 km MPC · JPL
16420 1987 UN1 28/10/1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
16421 Roadrunner 1988 BJ 22/01/1988 Haute Provence E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16422 1988 BT3 18/01/1988 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
16423 1988 BZ3 19/01/1988 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
16424 Davaine 1988 CD2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
16425 Chuckyeager 1988 CY2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16426 1988 EC 07/03/1988 Gekko Y. Oshima 2,8 km MPC · JPL
16427 1988 EB2 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 4,5 km MPC · JPL
16428 1988 RD12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 22 km MPC · JPL
16429 1988 SB2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
16430 1988 VB1 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 4,9 km MPC · JPL
16431 1988 VH1 06/11/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 3,5 km MPC · JPL
16432 1988 VL2 10/11/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 3,6 km MPC · JPL
16433 1988 VX2 08/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 16 km MPC · JPL
16434 1988 VO3 11/11/1988 Gekko Y. Oshima 3,2 km MPC · JPL
16435 Fándly 1988 VE7 07/11/1988 Piwnice M. Antal 4,9 km MPC · JPL
16436 1988 XL 03/12/1988 Gekko Y. Oshima 4,0 km MPC · JPL
16437 1988 XX1 07/12/1988 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 4,4 km MPC · JPL
16438 Knöfel 1989 AU6 11/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
16439 Yamehoshinokawa 1989 BZ 30/01/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 7,5 km MPC · JPL
16440 1989 EN5 02/03/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
16441 Kirchner 1989 EF6 07/03/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 10 km MPC · JPL
16442 1989 GM1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
16443 1989 GV1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16444 Godefroy 1989 GW1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16445 Klimt 1989 GN3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 20 km MPC · JPL
16446 1989 MH 29/06/1989 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
16447 Vauban 1989 RX 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 13 km MPC · JPL
16448 1989 RV2 07/09/1989 Kleť A. Mrkos 3,1 km MPC · JPL
16449 Kigoyama 1989 SO 29/09/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
16450 Messerschmidt 1989 SY2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
16451 1989 SO3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16452 Goldfinger 1989 SE8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,5 km MPC · JPL
16453 1989 SW8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
16454 1989 TT2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 16 km MPC · JPL
16455 1989 TK16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
16456 1989 UO 23/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 3,0 km MPC · JPL
16457 1989 VF 02/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
16458 1989 WZ2 21/11/1989 Gekko Y. Oshima 13 km MPC · JPL
16459 Barth 1989 WE4 28/11/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,0 km MPC · JPL
16460 1989 YF1 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
16461 1990 BO 21/01/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 28 km MPC · JPL
16462 1990 DZ1 24/02/1990 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
16463 Nayoro 1990 EK 02/03/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
16464 1990 EV1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
16465 Basilrowe 1990 FV1 24/03/1990 Palomar J. E. Mueller 2,2 km MPC · JPL
16466 Piyashiriyama 1990 FJ2 29/03/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
16467 1990 FD3 16/03/1990 La Silla H. Debehogne 22 km MPC · JPL
16468 1990 HW1 27/04/1990 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
16469 1990 KR 21/05/1990 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
16470 1990 OM2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
16471 1990 OR3 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
16472 1990 OE5 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
16473 1990 QF2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
16474 1990 QG3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
16475 1990 QS4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
16476 1990 QU4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
16477 1990 QH5 25/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
16478 1990 QS6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
16479 Paulze 1990 QK7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
16480 1990 QN7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
16481 Thames 1990 QU7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
16482 1990 QK8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
16483 1990 QX8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
16484 1990 QJ9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
16485 1990 RG2 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 14 km MPC · JPL
16486 1990 RM3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,2 km MPC · JPL
16487 1990 RV5 08/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
16488 1990 RX8 13/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
16489 1990 SG 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
16490 1990 ST2 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
16491 1990 SA3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
16492 1990 SQ5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
16493 1990 SB6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
16494 Oka 1990 SP8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
16495 1990 SR8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16496 1990 SS8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
16497 Toinevermeylen 1990 SU8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16498 Passau 1990 SX8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
16499 1990 SU9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16500 1990 SX10 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16501 1990 SX13 23/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
16502 1990 SB14 23/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
16503 Ayato 1990 TY 15/10/1990 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
16504 1990 TR5 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
16505 Sulzer 1990 TB13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 7,7 km MPC · JPL
16506 1990 UH1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 8,1 km MPC · JPL
16507 Fuuren 1990 UM2 24/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,7 km MPC · JPL
16508 1990 UB3 19/10/1990 Dynic A. Sugie 2,9 km MPC · JPL
16509 1990 UE4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16510 1990 UL4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
16511 1990 UR4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
16512 1990 VQ4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16513 Vasks 1990 VP6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
16514 Stevelia 1990 VZ6 11/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 7,6 km MPC · JPL
16515 Usmanʹgrad 1990 VN14 15/11/1990 Nauchnij L. I. Chernykh 11 km MPC · JPL
16516 Efremlevitan 1990 VR14 15/11/1990 Nauchnij L. I. Chernykh 6,4 km MPC · JPL
16517 1990 WD 19/11/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
16518 Akihikoito 1990 WF 16/11/1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 4,9 km MPC · JPL
16519 1990 WV 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
16520 1990 WO3 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
16521 1990 WR5 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
16522 Tell 1991 AJ3 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 13 km MPC · JPL
16523 1991 BP 19/01/1991 Dynic A. Sugie 5,5 km MPC · JPL
16524 Hausmann 1991 BB3 17/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
16525 Shumarinaiko 1991 CU2 14/02/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
16526 1991 DC 17/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 4,1 km MPC · JPL
16527 1991 DH1 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 7,5 km MPC · JPL
16528 Terakado 1991 GV 02/04/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,2 km MPC · JPL
16529 Dangoldin 1991 GO1 09/04/1991 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
16530 1991 GR7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
16531 1991 GO8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
16532 1991 LY 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
16533 1991 LA1 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
16534 1991 NB1 10/07/1991 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
16535 1991 NF3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
16536 1991 PV1 10/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
16537 1991 PF11 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
16538 1991 PO12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
16539 1991 PY12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
16540 1991 PO16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
16541 1991 PW18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
16542 1991 PK31 14/08/1991 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16543 Rosetta 1991 RC2 05/09/1991 Haute Provence E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16544 Hochlehnert 1991 RA3 09/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,4 km MPC · JPL
16545 1991 RN4 09/09/1991 Kiyosato S. Otomo 3,4 km MPC · JPL
16546 1991 RP5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 19 km MPC · JPL
16547 1991 RS7 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 9,2 km MPC · JPL
16548 1991 RR9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
16549 1991 RE10 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
16550 1991 RB13 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,7 km MPC · JPL
16551 1991 RT14 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
16552 Sawamura 1991 SB 16/09/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
16553 1991 TL14 07/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 2,3 km MPC · JPL
16554 1991 UE2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,6 km MPC · JPL
16555 Nagaomasami 1991 US3 31/10/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,6 km MPC · JPL
16556 1991 VQ1 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,6 km MPC · JPL
16557 1991 VE2 09/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,6 km MPC · JPL
16558 1991 VQ2 01/11/1991 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
16559 1991 VA3 09/11/1991 Dynic A. Sugie 6,5 km MPC · JPL
16560 Daitor 1991 VZ5 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 44 km MPC · JPL
16561 Rawls 1991 VP7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
16562 1992 AV1 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
16563 Ob 1992 BF2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
16564 Coriolis 1992 BK2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
16565 1992 CZ1 12/02/1992 Mérida O. A. Naranjo, J. Stock 16 km MPC · JPL
16566 1992 CZ2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
16567 1992 CQ3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
16568 1992 DX5 29/02/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
16569 1992 DA10 29/02/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
16570 1992 DE11 29/02/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
16571 1992 EE 02/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,9 km MPC · JPL
16572 1992 EU5 02/03/1992 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
16573 1992 EC10 02/03/1992 La Silla UESAC 9,8 km MPC · JPL
16574 1992 EU10 06/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
16575 1992 EH11 06/03/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
16576 1992 EY11 06/03/1992 La Silla UESAC 9,1 km MPC · JPL
16577 1992 ET23 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
16578 Essjayess 1992 FM1 29/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,3 km MPC · JPL
16579 1992 GO 03/04/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
16580 1992 HA 21/04/1992 Kiyosato S. Otomo 2,7 km MPC · JPL
16581 1992 JF3 08/05/1992 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
16582 1992 JS3 11/05/1992 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
16583 Oersted 1992 OH2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 22 km MPC · JPL
16584 1992 PM 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
16585 1992 QR 23/08/1992 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
16586 1992 RZ6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16587 Nagamori 1992 SE 21/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,5 km MPC · JPL
16588 Johngee 1992 ST 23/09/1992 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
16589 Hastrup 1992 SL1 24/09/1992 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
16590 Brunowalter 1992 SM2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,7 km MPC · JPL
16591 1992 SY17 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,1 km MPC · JPL
16592 1992 TM1 03/10/1992 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
16593 1992 UB3 25/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 14 km MPC · JPL
16594 Sorachi 1992 UL4 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
16595 1992 UU6 20/10/1992 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
16596 Stephenstrauss 1992 UN7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
16597 1992 YU1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16598 Brugmansia 1992 YC2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
16599 Shorland 1993 BR2 20/01/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 10 km MPC · JPL
16600 1993 DQ 21/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16601 1993 FQ1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
16602 Anabuki 1993 FY3 17/03/1993 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
16603 1993 FG6 17/03/1993 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
16604 1993 FQ10 17/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16605 1993 FR10 17/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
16606 1993 FH11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
16607 1993 FN12 17/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
16608 1993 FA23 21/03/1993 La Silla UESAC 7,1 km MPC · JPL
16609 1993 FB23 21/03/1993 La Silla UESAC 8,1 km MPC · JPL
16610 1993 FV23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
16611 1993 FY23 21/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
16612 1993 FF25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
16613 1993 FD28 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16614 1993 FS35 19/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
16615 1993 FW40 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
16616 1993 FB44 19/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
16617 1993 FC48 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
16618 1993 FX52 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
16619 1993 FR58 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
16620 1993 FE78 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16621 1993 FA84 23/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
16622 1993 GG1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
16623 Muenzel 1993 GM1 14/04/1993 La Silla H. Debehogne 12 km MPC · JPL
16624 Hoshizawa 1993 HX 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
16625 Kunitsugu 1993 HG1 20/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
16626 Thumper 1993 HJ3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
16627 1993 JK 14/05/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
16628 1993 KF 16/05/1993 Kiyosato S. Otomo 12 km MPC · JPL
16629 1993 LK1 15/06/1993 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
16630 1993 NZ1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16631 1993 OY3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
16632 1993 OH4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
16633 1993 OV5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
16634 1993 OD8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
16635 1993 QO 20/08/1993 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
16636 1993 QP 23/08/1993 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 650 m MPC · JPL
16637 1993 QP2 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16638 1993 QN3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
16639 1993 QD4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
16640 1993 QU9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16641 Esteban 1993 QH10 16/08/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,7 km MPC · JPL
16642 1993 RK4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16643 1993 RV15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
16644 Otemaedaigaku 1993 SH1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
16645 Aldalara 1993 SP3 22/09/1993 Mérida O. A. Naranjo 3,6 km MPC · JPL
16646 Sparrman 1993 SJ5 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16647 Robbydesmet 1993 SQ6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
16648 1993 SH7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16649 1993 TY1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
16650 Sakushingakuin 1993 TE3 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,6 km MPC · JPL
16651 1993 TS11 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
16652 1993 TT12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
16653 1993 TP19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16654 1993 TY29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
16655 1993 TS33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16656 1993 TP37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
16657 1993 UB 23/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
16658 1993 UD1 26/10/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
16659 1993 UH1 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
16660 1993 US7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
16661 1993 VS1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
16662 1993 VU1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
16663 1993 VG4 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
16664 1993 VO4 09/11/1993 Caussols E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
16665 1993 XK 08/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
16666 Liroma 1993 XL1 07/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker 6,8 km MPC · JPL
16667 1993 XM1 10/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 35 km MPC · JPL
16668 1993 XN1 15/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
16669 Rionuevo 1993 XK3 08/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,0 km MPC · JPL
16670 1994 AS2 14/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
16671 Tago 1994 AF3 13/01/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 20 km MPC · JPL
16672 Bedini 1994 BA1 17/01/1994 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 3,1 km MPC · JPL
16673 1994 BF1 23/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
16674 Birkeland 1994 BK3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,4 km MPC · JPL
16675 Torii 1994 CY1 08/02/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
16676 Tinne 1994 CA5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
16677 1994 CT11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
16678 1994 CC18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
16679 1994 EQ2 14/03/1994 Kiyosato S. Otomo 6,5 km MPC · JPL
16680 Minamitanemachi 1994 EP3 14/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,0 km MPC · JPL
16681 1994 EV7 11/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
16682 Donati 1994 FB 18/03/1994 Sormano M. Cavagna, V. Giuliani 2,2 km MPC · JPL
16683 Alepieri 1994 JY 03/05/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 11 km MPC · JPL
16684 1994 JQ1 11/05/1994 La Palma M. J. Irwin, A. Żytkow 203 km MPC · JPL
16685 1994 JU8 08/05/1994 Kiyosato S. Otomo 8,0 km MPC · JPL
16686 1994 PL9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
16687 1994 PN20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
16688 1994 PN21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
16689 Vistula 1994 PZ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16690 Fabritius 1994 UR6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
16691 1994 VS 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
16692 1994 VO1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
16693 Moseley 1994 YC2 26/12/1994 Siding Spring D. J. Asher 5,5 km MPC · JPL
16694 1995 AJ 02/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
16695 Terryhandley 1995 AM 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
16696 Villamayor 1995 BE7 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
16697 1995 CQ 01/02/1995 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
16698 1995 CX 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
16699 1995 DC 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
16700 Seiwa 1995 DZ 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16701 Volpe 1995 DH4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
16702 Buxner 1995 DZ8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
16703 Richardstrauss 1995 ER7 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
16704 1995 ED8 07/03/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 5,0 km MPC · JPL
16705 Reinhardt 1995 EO8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
16706 Svojsík 1995 OE1 30/07/1995 Ondřejov P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
16707 Norman 1995 QP10 19/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,1 km MPC · JPL
16708 1995 SP1 21/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 15 km MPC · JPL
16709 Auratian 1995 SH5 29/09/1995 Kleť J. Tichá 4,6 km MPC · JPL
16710 Kluyver 1995 SL20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
16711 Ka-Dar 1995 SM29 26/09/1995 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 12 km MPC · JPL
16712 1995 SW29 30/09/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 17 km MPC · JPL
16713 Airashi 1995 SV52 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 14 km MPC · JPL
16714 Arndt 1995 SM54 21/09/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 6,8 km MPC · JPL
16715 Trettenero 1995 UN5 20/10/1995 Bologna San Vittore Obs. 9,0 km MPC · JPL
16716 1995 UX6 21/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
16717 1995 UJ8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
16718 Morikawa 1995 UA9 30/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
16719 Mizokami 1995 UF45 28/10/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 11 km MPC · JPL
16720 1995 WT 17/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
16721 1995 WF3 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,2 km MPC · JPL
16722 1995 WG7 24/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
16723 Fumiofuke 1995 WX8 27/11/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 6,8 km MPC · JPL
16724 Ullilotzmann 1995 YV3 28/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
16725 Toudono 1996 CE3 15/02/1996 Nanyo T. Okuni 7,5 km MPC · JPL
16726 1996 DC 18/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
16727 1996 EK2 15/03/1996 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
16728 1996 GB18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16729 1996 GA19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16730 Nijisseiki 1996 HJ1 17/04/1996 Saji Saji Obs. 1,8 km MPC · JPL
16731 Mitsumata 1996 HK1 17/04/1996 Saji Saji Obs. 2,3 km MPC · JPL
16732 1996 HZ16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
16733 1996 HM22 22/04/1996 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
16734 1996 HZ22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16735 1996 JJ 08/05/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
16736 Tongariyama 1996 JW2 13/05/1996 Nanyo T. Okuni 5,1 km MPC · JPL
16737 1996 KN1 24/05/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,7 km MPC · JPL
16738 1996 KQ1 19/05/1996 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
16739 1996 KX2 24/05/1996 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
16740 Kipthorne 1996 KT8 22/05/1996 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
16741 1996 NZ3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16742 Zink 1996 ON 21/07/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,4 km MPC · JPL
16743 1996 OQ 21/07/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
16744 Antonioleone 1996 OJ2 23/07/1996 San Marcello L. Tesi 2,8 km MPC · JPL
16745 Zappa 1996 PF5 09/08/1996 Bologna San Vittore Obs. 6,2 km MPC · JPL
16746 1996 PW6 08/08/1996 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 2,8 km MPC · JPL
16747 1996 PS8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
16748 1996 PD9 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
16749 Vospini 1996 QE 16/08/1996 Sormano P. Sicoli, V. Giuliani 5,6 km MPC · JPL
16750 Marisandoz 1996 QL 18/08/1996 Lime Creek R. Linderholm 7,3 km MPC · JPL
16751 1996 QG1 18/08/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
16752 1996 QP1 22/08/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
16753 1996 QS1 21/08/1996 Church Stretton S. P. Laurie 3,0 km MPC · JPL
16754 1996 RW 10/09/1996 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
16755 Cayley 1996 RE1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
16756 Keuskamp 1996 RQ11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
16757 Luoxiahong 1996 SC6 18/09/1996 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
16758 1996 TR1 03/10/1996 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
16759 Furuyama 1996 TJ7 10/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,3 km MPC · JPL
16760 Masanori 1996 TY7 11/10/1996 Yatsuka H. Abe 4,3 km MPC · JPL
16761 Hertz 1996 TE8 03/10/1996 Pianoro V. Goretti 5,8 km MPC · JPL
16762 1996 TK10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
16763 1996 TG12 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
16764 1996 TV14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 4,1 km MPC · JPL
16765 Agnesi 1996 UA 16/10/1996 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
16766 Righi 1996 UP 18/10/1996 Pianoro V. Goretti 6,3 km MPC · JPL
16767 1996 US 16/10/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
16768 1996 UA1 20/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
16769 1996 UN1 29/10/1996 Toyama M. Aoki 5,0 km MPC · JPL
16770 Angkor Wat 1996 UD3 30/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 7,0 km MPC · JPL
16771 1996 UQ3 19/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 11 km MPC · JPL
16772 1996 UC4 29/10/1996 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
16773 1996 VO1 06/11/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,5 km MPC · JPL
16774 1996 VP1 06/11/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,8 km MPC · JPL
16775 1996 VB6 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
16776 1996 VA8 03/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
16777 Bosma 1996 VD29 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
16778 1996 WU1 30/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
16779 Mittelman 1996 WH2 30/11/1996 Sudbury D. di Cicco 5,4 km MPC · JPL
16780 1996 XT1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
16781 Renčín 1996 XU18 12/12/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 10 km MPC · JPL
16782 1996 XC19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
16783 Bychkov 1996 XY25 14/12/1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,3 km MPC · JPL
16784 1996 YD2 22/12/1996 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
16785 1997 AL1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 31 km MPC · JPL
16786 1997 AT1 02/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 25 km MPC · JPL
16787 1997 AZ1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
16788 Alyssarose 1997 AR2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
16789 1997 AU3 03/01/1997 Oohira T. Urata 6,6 km MPC · JPL
16790 Yuuzou 1997 AZ4 02/01/1997 Chichibu N. Satō 6,7 km MPC · JPL
16791 1997 AR5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
16792 1997 AK13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
16793 1997 AA18 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
16794 Cucullia 1997 CQ1 02/02/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 12 km MPC · JPL
16795 1997 CA3 03/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
16796 Shinji 1997 CY16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
16797 Wilkerson 1997 CA17 07/02/1997 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 12 km MPC · JPL
16798 1997 EL50 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
16799 1997 JU7 03/05/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
16800 1997 JQ16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16801 Petřínpragensis 1997 SC2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 4,5 km MPC · JPL
16802 Rainer 1997 SP3 25/09/1997 Davidschlag E. Meyer 2,3 km MPC · JPL
16803 1997 SU10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
16804 Bonini 1997 SX15 27/09/1997 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
16805 1997 SE16 27/09/1997 Uenohara N. Kawasato 5,8 km MPC · JPL
16806 1997 SB34 17/09/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
16807 Terasako 1997 TW25 12/10/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,1 km MPC · JPL
16808 1997 TV26 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 3,6 km MPC · JPL
16809 Galápagos 1997 US 21/10/1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 4,1 km MPC · JPL
16810 Pavelaleksandrov 1997 UY2 25/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
16811 1997 UP3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
16812 1997 UQ3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
16813 Ronmastaler 1997 UT6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
16814 1997 UY8 29/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
16815 1997 UA9 29/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
16816 1997 UF9 29/10/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16817 Onderlička 1997 UU10 30/10/1997 Ondřejov P. Pravec 6,3 km MPC · JPL
16818 1997 UL24 28/10/1997 Xinglong SCAP 8,2 km MPC · JPL
16819 1997 VW 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
16820 1997 VA3 06/11/1997 Zeno T. Stafford 4,1 km MPC · JPL
16821 1997 VZ4 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,8 km MPC · JPL
16822 1997 VA5 05/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
16823 1997 VE6 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
16824 1997 VA8 06/11/1997 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
16825 1997 VC8 06/11/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
16826 Daisuke 1997 WA2 19/11/1997 Chichibu N. Satō 3,0 km MPC · JPL
16827 1997 WD2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
16828 1997 WR2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
16829 1997 WG7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
16830 1997 WQ7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,0 km MPC · JPL
16831 1997 WM21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
16832 1997 WR21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
16833 1997 WX21 19/11/1997 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
16834 1997 WU22 30/11/1997 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
16835 1997 WT34 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
16836 1997 WG36 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
16837 1997 WM39 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16838 1997 WT39 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
16839 1997 WT41 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
16840 1997 WT44 29/11/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
16841 1997 WY49 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16842 1997 XS3 03/12/1997 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
16843 1997 XX3 04/12/1997 Caussols ODAS 17 km MPC · JPL
16844 1997 XY3 04/12/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
16845 1997 XA9 07/12/1997 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
16846 1997 XA10 05/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
16847 Sanpoloamosciano 1997 XK10 08/12/1997 San Polo a Mosciano M. Mannucci, N. Montigiani 8,6 km MPC · JPL
16848 1997 XN12 04/12/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
16849 1997 YV 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
16850 1997 YS1 20/12/1997 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
16851 1997 YU1 21/12/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
16852 Nuredduna 1997 YP2 21/12/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,7 km MPC · JPL
16853 Masafumi 1997 YV2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
16854 1997 YL3 20/12/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
16855 1997 YN7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
16856 Banach 1997 YE8 28/12/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
16857 Goodall 1997 YZ8 25/12/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
16858 1997 YG10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
16859 1997 YJ10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
16860 1997 YT10 22/12/1997 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
16861 Lipovetsky 1997 YZ11 27/12/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
16862 1997 YM14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
16863 1997 YJ16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,0 km MPC · JPL
16864 1998 AL 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
16865 1998 AQ 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
16866 1998 AR 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
16867 1998 AX 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
16868 1998 AK8 09/01/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
16869 Košinár 1998 AV8 10/01/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 3,1 km MPC · JPL
16870 1998 BB 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
16871 1998 BD 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
16872 1998 BZ 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
16873 1998 BO1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
16874 Kurtwahl 1998 BK2 20/01/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16875 1998 BD4 20/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,6 km MPC · JPL
16876 1998 BV6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
16877 1998 BW6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
16878 Tombickler 1998 BL9 24/01/1998 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
16879 Campai 1998 BH10 24/01/1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 5,7 km MPC · JPL
16880 1998 BW11 23/01/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16881 1998 BH12 23/01/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16882 1998 BO13 24/01/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
16883 1998 BA20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
16884 1998 BL25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
16885 1998 BX25 25/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16 km MPC · JPL
16886 1998 BC26 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
16887 Blouke 1998 BE26 28/01/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
16888 Michaelbarber 1998 BM26 29/01/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,2 km MPC · JPL
16889 1998 BD27 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
16890 1998 BJ33 29/01/1998 Uenohara N. Kawasato 4,2 km MPC · JPL
16891 1998 BQ45 24/01/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
16892 Vaissière 1998 DN1 17/02/1998 Bédoin P. Antonini 11 km MPC · JPL
16893 1998 DS3 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
16894 1998 DP9 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
16895 1998 DQ9 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
16896 1998 DS9 20/02/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
16897 1998 DH10 22/02/1998 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
16898 1998 DJ10 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
16899 1998 DK10 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
16900 Lozère 1998 DQ13 27/02/1998 Pises Pises Obs. 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16901 Johnbrooks 1998 DJ14 23/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,5 km MPC · JPL
16902 1998 DT14 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
16903 1998 DD15 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
16904 1998 DQ15 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
16905 1998 DT21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
16906 Giovannisilva 1998 DY23 18/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 4,0 km MPC · JPL
16907 1998 DS29 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
16908 Groeselenberg 1998 DD33 17/02/1998 Uccle E. W. Elst, T. Pauwels 4,3 km MPC · JPL
16909 Miladejager 1998 DX33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
16910 1998 DE34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16911 1998 EL6 01/03/1998 Caussols ODAS 5,5 km MPC · JPL
16912 Rhiannon 1998 EP8 02/03/1998 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
16913 1998 EK9 11/03/1998 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
16914 1998 ER13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
16915 Bredthauer 1998 FR10 24/03/1998 Caussols ODAS 14 km MPC · JPL
16916 1998 FM15 27/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 12 km MPC · JPL
16917 1998 FB29 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16918 1998 FF32 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
16919 1998 FF35 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
16920 Larrywalker 1998 FR37 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16921 1998 FZ52 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
16922 1998 FR57 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
16923 1998 FB61 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16924 1998 FL61 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16925 1998 FB63 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16926 1998 FH63 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
16927 1998 FX68 20/03/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
16928 1998 FF70 20/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
16929 Hurník 1998 FP73 31/03/1998 Ondřejov P. Pravec 9,5 km MPC · JPL
16930 Respighi 1998 FF74 29/03/1998 Bologna San Vittore Obs. 11 km MPC · JPL
16931 1998 FO75 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16932 1998 FG88 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
16933 1998 FV88 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
16934 1998 FA91 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
16935 1998 FX111 31/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16936 1998 FJ112 31/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16937 1998 FR117 31/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
16938 1998 FN121 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16939 1998 FP121 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16940 1998 GC3 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16941 1998 GR7 02/04/1998 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
16942 1998 HA34 20/04/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
16943 1998 HP42 23/04/1998 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
16944 Wangler 1998 HK45 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
16945 1998 HD46 20/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16946 Farnham 1998 HJ51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
16947 Wikrent 1998 HN80 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16948 1998 HA133 19/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
16949 1998 HS133 19/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
16950 1998 JQ 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
16951 Carolus Quartus 1998 KJ 19/05/1998 Ondřejov P. Pravec 9,6 km MPC · JPL
16952 Peteschultz 1998 KX3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
16953 Besicovitch 1998 KE5 27/05/1998 Prescott P. G. Comba 17 km MPC · JPL
16954 1998 KT48 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
16955 1998 KU48 23/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16956 1998 MQ11 19/06/1998 Socorro LINEAR 39 km MPC · JPL
16957 1998 ON13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
16958 Klaasen 1998 PF 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
16959 1998 QE17 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
16960 1998 QS52 25/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
16961 1998 QV73 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
16962 Elizawoolard 1998 QP93 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16963 1998 RE2 12/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,6 km MPC · JPL
16964 1998 RD59 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
16965 1998 RX79 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16966 1998 SM63 29/09/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
16967 Marcosbosso 1998 SR132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
16968 1998 TT5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
16969 Helamuda 1998 UM20 29/10/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 8,7 km MPC · JPL
16970 1998 VV2 10/11/1998 Caussols ODAS 25 km MPC · JPL
16971 1998 WJ3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
16972 Neish 1998 WK11 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
16973 Gaspari 1998 WR19 23/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16974 Iphthime 1998 WR21 18/11/1998 Socorro LINEAR 57 km MPC · JPL
16975 Delamere 1998 YX29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
16976 1999 AC2 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
16977 1999 AS3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
16978 1999 AN4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
16979 1999 AO4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
16980 1999 AP5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
16981 1999 AU7 11/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,3 km MPC · JPL
16982 Tsinghua 1999 AS9 10/01/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
16983 1999 AQ21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
16984 Veillet 1999 AA25 15/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
16985 1999 AE28 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
16986 Archivestef 1999 AR34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
16987 1999 BN13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
16988 1999 BK14 23/01/1999 Caussols ODAS 9,7 km MPC · JPL
16989 1999 CX 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
16990 1999 CS1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
16991 1999 CW4 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
16992 1999 CU5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
16993 1999 CC10 15/02/1999 High Point D. K. Chesney 5,0 km MPC · JPL
16994 1999 CJ14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,3 km MPC · JPL
16995 1999 CX14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
16996 Dahir 1999 CM32 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16997 Garrone 1999 CO32 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
16998 Estelleweber 1999 CG46 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16999 Ajstewart 1999 CE47 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
17000 Medvedev 1999 CV48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL

12.000s  • 13.000s  • 14.000s  • 15.000s  • 16.000s  • 17.000s  • 18.000s  • 19.000s  • 20.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001