Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/464001–465000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464001 2014 WH69 04/11/2004 Haleakala Spacewatch 680 m MPC · JPL
464002 2014 WQ72 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
464003 2014 WA73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464004 2014 WE73 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
464005 2014 WH73 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464006 2014 WW77 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464007 2014 WL80 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464008 2014 WL83 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464009 2014 WL93 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464010 2014 WW103 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464011 2014 WE107 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464012 2014 WA108 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464013 2014 WH109 15/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
464014 2014 WY117 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464015 2014 WE119 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464016 2014 WQ121 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
464017 2014 WZ122 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464018 2014 WB123 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464019 2014 WJ123 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464020 2014 WP123 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464021 2014 WT123 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464022 2014 WN124 08/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
464023 2014 WB125 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464024 2014 WH125 05/04/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
464025 2014 WJ130 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464026 2014 WW130 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464027 2014 WM133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
464028 2014 WY133 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464029 2014 WB134 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464030 2014 WK135 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464031 2014 WZ137 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464032 2014 WS138 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464033 2014 WJ144 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464034 2014 WR158 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
464035 2014 WZ160 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464036 2014 WO162 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464037 2014 WB170 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464038 2014 WD179 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464039 2014 WN180 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464040 2014 WS181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
464041 2014 WO185 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464042 2014 WA186 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
464043 2014 WW193 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
464044 2014 WL194 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464045 2014 WT198 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464046 2014 WK200 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
464047 2014 WC210 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464048 2014 WH211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464049 2014 WV212 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464050 2014 WQ214 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464051 2014 WO218 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464052 2014 WW219 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464053 2014 WL220 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464054 2014 WO224 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464055 2014 WP227 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464056 2014 WG232 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464057 2014 WL232 20/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464058 2014 WU232 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464059 2014 WG233 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464060 2014 WW235 18/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
464061 2014 WC237 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464062 2014 WU239 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464063 2014 WP249 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464064 2014 WU250 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464065 2014 WK253 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464066 2014 WK254 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464067 2014 WW259 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464068 2014 WB269 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464069 2014 WJ269 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464070 2014 WT270 28/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
464071 2014 WR271 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464072 2014 WM273 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464073 2014 WZ274 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464074 2014 WX275 06/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464075 2014 WS286 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464076 2014 WF294 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464077 2014 WG294 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
464078 2014 WJ296 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464079 2014 WB297 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464080 2014 WB298 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
464081 2014 WJ301 09/12/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
464082 2014 WH302 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464083 2014 WD308 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464084 2014 WJ314 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
464085 2014 WF319 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464086 2014 WN319 28/01/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
464087 2014 WB327 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464088 2014 WG327 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464089 2014 WT331 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
464090 2014 WP334 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464091 2014 WM348 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464092 2014 WC350 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464093 2014 WK350 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
464094 2014 WP352 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
464095 2014 WJ384 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
464096 2014 WU391 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464097 2014 WU393 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464098 2014 WY393 16/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
464099 2014 WA394 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464100 2014 WL402 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464101 2014 WL407 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464102 2014 WV407 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
464103 2014 WN408 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
464104 2014 WP411 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464105 2014 WV421 09/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
464106 2014 WM424 28/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464107 2014 WA428 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464108 2014 WU434 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464109 2014 WH435 24/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
464110 2014 WV447 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
464111 2014 WH449 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464112 2014 WW454 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464113 2014 WN455 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464114 2014 WT458 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464115 2014 WE459 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
464116 2014 WF459 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464117 2014 WG465 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464118 2014 WC468 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
464119 2014 WJ468 16/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
464120 2014 WX469 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464121 2014 WG470 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464122 2014 WZ470 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464123 2014 WZ475 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464124 2014 WD478 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464125 2014 WO486 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464126 2014 WK488 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464127 2014 WG490 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464128 2014 WV492 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464129 2014 WC493 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464130 2014 WG495 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464131 2014 WH497 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
464132 2014 WP498 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464133 2014 WY498 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464134 2014 WF503 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464135 2014 WK504 12/12/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464136 2014 WV504 26/09/2003 Space Surveillance NEAT 3,7 km MPC · JPL
464137 2014 WA506 14/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
464138 2014 XC1 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
464139 2014 XO1 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464140 2014 XU2 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464141 2014 XW4 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464142 2014 XD5 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464143 2014 XK12 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464144 2014 XC16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464145 2014 XF19 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464146 2014 XJ26 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464147 2014 XX27 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464148 2014 XY29 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464149 2014 YF5 23/06/2012 ESA OGS Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464150 2014 YN5 04/01/2010 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 4,4 km MPC · JPL
464151 2014 YB10 21/10/2006 Mayhill-ISON Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464152 2014 YF22 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464153 2014 YO22 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464154 2014 YN25 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464155 2014 YW35 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464156 2014 YK36 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464157 2014 YE38 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464158 2014 YW48 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464159 2015 AC1 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464160 2015 AQ1 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
464161 2015 AE2 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464162 2015 AQ17 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
464163 2015 AB27 28/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
464164 2015 AF27 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464165 2015 AB29 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464166 2015 AT30 11/05/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
464167 2015 AL31 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
464168 2015 AC38 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
464169 2015 AL46 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464170 2015 AA57 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
464171 2015 AA63 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464172 2015 AM64 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464173 2015 AS94 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464174 2015 AN126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
464175 2015 AT136 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464176 2015 AN140 28/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
464177 2015 AX162 16/03/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
464178 2015 AH169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464179 2015 AV178 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
464180 2015 AA179 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464181 2015 AT203 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464182 2015 AL207 28/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464183 2015 AQ230 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
464184 2015 AR250 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464185 2015 AX250 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464186 2015 AO269 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
464187 2015 AN274 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
464188 2015 BU1 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464189 2015 BW1 16/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464190 2015 BB10 14/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
464191 2015 BF10 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464192 2015 BJ10 30/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
464193 2015 BY16 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464194 2015 BD19 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
464195 2015 BZ31 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464196 2015 BN37 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464197 2015 BJ38 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464198 2015 BN38 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
464199 2015 BO42 07/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
464200 2015 BN67 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464201 2015 BU82 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464202 2015 BW83 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464203 2015 BC87 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464204 2015 BF87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464205 2015 BO100 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
464206 2015 BE116 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464207 2015 BF117 03/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
464208 2015 BO123 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
464209 2015 BL126 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464210 2015 BJ162 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464211 2015 BW165 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 5,6 km MPC · JPL
464212 2015 BO169 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464213 2015 BD171 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464214 2015 BG204 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464215 2015 BQ207 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
464216 2015 BM208 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464217 2015 BK209 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464218 2015 BQ214 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464219 2015 BF218 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464220 2015 BK221 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464221 2015 BX225 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464222 2015 BW233 27/05/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
464223 2015 BB242 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464224 2015 BP242 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464225 2015 BA243 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464226 2015 BZ264 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
464227 2015 BH286 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464228 2015 BX296 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464229 2015 BN320 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464230 2015 BK326 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464231 2015 BQ348 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
464232 2015 BC360 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464233 2015 BK373 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464234 2015 BL412 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464235 2015 BY449 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464236 2015 BJ511 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
464237 2015 CO1 01/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
464238 2015 CK5 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464239 2015 CR10 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
464240 2015 CN20 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464241 2015 CY20 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
464242 2015 DU13 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464243 2015 DG65 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464244 2015 DB100 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464245 2015 DR109 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464246 2015 DY114 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464247 2015 DW142 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
464248 2015 DJ143 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464249 2015 DH148 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464250 2015 DQ149 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464251 2015 DF150 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
464252 2015 DG150 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464253 2015 DV156 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464254 2015 DH193 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464255 2015 DP216 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464256 2015 EN1 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464257 2015 EY11 12/08/2007 XuYi PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
464258 2015 FB2 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464259 2015 FM2 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464260 2015 FR2 18/03/2004 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
464261 2015 FE3 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464262 2015 FW6 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464263 2015 FE53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464264 2015 FW118 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464265 2015 FT125 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464266 2015 FK127 18/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
464267 2015 FJ137 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464268 2015 FV140 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
464269 2015 LC32 17/12/2012 Kislovodsk ASC-Kislovodsk 1,7 km MPC · JPL
464270 2015 RB31 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
464271 2015 TO67 17/09/1996 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
464272 2015 UC66 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,3 km MPC · JPL
464273 2015 WU2 19/01/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
464274 2015 WD10 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464275 2015 XG168 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464276 2015 XW245 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464277 2015 XY383 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
464278 2015 YH4 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464279 2015 YY4 07/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464280 2015 YA9 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464281 2015 YJ9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
464282 2016 AU1 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464283 2016 AR26 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464284 2016 AA45 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464285 2016 AT54 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464286 2016 AB73 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464287 2016 AK73 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464288 2016 AV73 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464289 2016 AP74 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464290 2016 AH75 11/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
464291 2016 AZ75 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
464292 2016 AG78 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464293 2016 AE79 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464294 2016 AL93 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464295 2016 AS94 07/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
464296 2016 AR95 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464297 2016 AV95 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464298 2016 AA98 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464299 2016 AP98 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464300 2016 AT98 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464301 2016 AR99 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464302 2016 AD100 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464303 2016 AG100 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464304 2016 AU100 09/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
464305 2016 AY100 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464306 2016 AG101 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
464307 2016 AG102 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464308 2016 AC103 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464309 2016 AX103 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464310 2016 AQ104 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464311 2016 AY104 07/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
464312 2016 AD105 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464313 2016 AK105 09/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
464314 2016 AP105 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
464315 2016 AK106 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
464316 2016 AP106 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464317 2016 AN107 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464318 2016 AQ107 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464319 2016 AS107 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464320 2016 AX107 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464321 2016 AZ107 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464322 2016 AK108 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464323 2016 AR108 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464324 2016 AS108 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464325 2016 AA109 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464326 2016 AV109 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464327 2016 AB110 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464328 2016 AQ110 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
464329 2016 AU110 16/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464330 2016 AH111 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464331 2016 AL111 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
464332 2016 AU111 29/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
464333 2016 AY111 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464334 2016 AZ111 17/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464335 2016 AD112 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464336 2016 AQ112 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464337 2016 AC113 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464338 2016 AL113 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464339 2016 AJ114 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464340 2016 AT114 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464341 2016 AH115 09/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464342 2016 AZ116 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464343 2016 AG118 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464344 2016 AL118 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464345 2016 AQ118 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
464346 2016 AC119 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464347 2016 AK119 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464348 2016 AO120 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
464349 2016 AP120 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464350 2016 AM121 24/05/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
464351 2016 AF122 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464352 2016 AH122 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464353 2016 AM122 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464354 2016 AS122 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464355 2016 AV122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
464356 2016 AC123 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464357 2016 AG140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464358 2016 AQ140 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
464359 2016 AE141 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464360 2016 AF142 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464361 2016 AO142 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464362 2016 AM143 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
464363 2016 AO147 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464364 2016 AB148 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464365 2016 AB149 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464366 2016 AB152 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464367 2016 AF154 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464368 2016 AO159 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464369 2016 AV171 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464370 2016 AP172 12/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
464371 2016 AU172 09/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464372 2016 AY172 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464373 2016 AV173 29/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
464374 2016 AX173 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
464375 2016 AJ176 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
464376 2016 AT176 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
464377 2016 AC177 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464378 2016 AQ178 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464379 2016 AK183 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464380 2016 AW184 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464381 2016 AN185 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464382 2016 AC187 21/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
464383 2016 AH187 09/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464384 2016 AL187 23/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
464385 2016 AW187 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464386 2016 AE194 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464387 2016 BU1 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464388 2016 BQ2 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464389 2016 BS2 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464390 2016 BV4 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
464391 2016 BW4 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464392 2016 BX4 24/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464393 2016 BA7 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464394 2016 BO7 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464395 2016 BP12 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464396 2016 BR12 14/02/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
464397 2016 BF13 12/02/2000 Apache Point SDSS 31811| 4,0 km MPC · JPL
464398 2016 BJ13 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464399 2016 BP13 07/08/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
464400 2016 BB14 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464401 2016 BV15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
464402 2016 BC18 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464403 2016 BL18 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464404 2016 BN18 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464405 2016 BO18 13/10/1999 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
464406 2016 BX18 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464407 2016 BL19 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464408 2016 BE20 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464409 2016 BH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464410 2016 BE21 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464411 2016 BU21 09/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
464412 2016 BW21 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464413 2016 BH23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464414 2016 BA24 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464415 2016 BE24 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464416 2016 BL24 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464417 2016 BH25 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
464418 2016 BP25 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464419 2016 BY26 03/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464420 2016 BA27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464421 2016 BU29 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464422 2016 BX29 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464423 2016 BD30 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464424 2016 BE30 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464425 2016 BH30 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464426 2016 BQ30 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464427 2016 BC31 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464428 2016 BN31 08/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
464429 2016 BL32 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464430 2016 BE33 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
464431 2016 BH33 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
464432 2016 BJ33 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464433 2016 BU33 26/09/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
464434 2016 BN34 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464435 2016 BQ34 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464436 2016 BE35 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464437 2016 BF35 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464438 2016 BP35 17/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464439 2016 BQ35 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464440 2016 BS35 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
464441 2016 BU35 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464442 2016 BA36 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464443 2016 BB36 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464444 2016 BE36 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
464445 2016 BF36 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464446 2016 BJ36 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464447 2016 BK36 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
464448 2016 BP36 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464449 2016 BQ36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464450 2016 BT36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
464451 2016 BA37 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464452 2016 BC37 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464453 2016 BB38 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464454 2016 BY38 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464455 2016 BR40 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464456 2016 BA41 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464457 2016 BJ41 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464458 2016 BR41 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464459 2016 BE42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464460 2016 BP43 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464461 2016 BU43 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464462 2016 BX43 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
464463 2016 BC44 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464464 2016 BH44 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464465 2016 BY44 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464466 2016 BZ45 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464467 2016 BV46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464468 2016 BX46 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464469 2016 BE47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464470 2016 BU47 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464471 2016 BX47 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464472 2016 BF48 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464473 2016 BY48 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464474 2016 BB49 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464475 2016 BG49 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464476 2016 BA51 10/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
464477 2016 BC52 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464478 2016 BK52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464479 2016 BS53 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464480 2016 BV53 20/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
464481 2016 BR54 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464482 2016 BS54 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464483 2016 BM55 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
464484 2016 BK57 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464485 2016 BK59 08/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
464486 2016 BY62 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464487 2016 BN63 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464488 2016 BS63 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464489 2016 BB64 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464490 2016 BO64 10/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464491 2016 BS64 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464492 2016 BJ68 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464493 2016 BB69 08/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
464494 2016 BQ69 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464495 2016 BV69 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
464496 2016 BZ69 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
464497 2016 BL70 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464498 2016 BZ71 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464499 2016 BU72 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464500 2016 BC74 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464501 2016 BW75 01/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
464502 2016 BX75 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464503 2016 BB77 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464504 2016 BF77 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464505 2016 BJ77 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464506 2016 BM77 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464507 2016 BP77 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
464508 2016 BR77 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464509 2016 BS77 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
464510 2016 BA78 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464511 2016 BO79 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464512 2016 BD80 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464513 2016 BJ80 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464514 2016 CN 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464515 2016 CL1 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464516 2016 CN1 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464517 2016 CR1 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464518 2016 CN3 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
464519 2016 CP4 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
464520 2016 CE5 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464521 2016 CM8 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,5 km MPC · JPL
464522 2016 CW9 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
464523 2016 CY11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
464524 2016 CR12 06/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464525 2016 CG13 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464526 2016 CJ13 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464527 2016 CX13 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464528 2016 CA15 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464529 2016 CZ15 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464530 2016 CT16 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464531 2016 CB17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464532 2016 CW17 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
464533 2016 CB18 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
464534 2016 CZ19 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464535 2016 CX21 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464536 2016 CO22 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464537 2016 CG23 16/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
464538 2016 CH23 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464539 2016 CT23 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464540 2016 CW23 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
464541 2016 CF27 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464542 2016 CO32 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464543 2016 CU32 05/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
464544 2016 CW32 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464545 2016 CP35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464546 2016 CK36 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464547 2016 CL36 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464548 2016 CK37 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464549 2016 CC38 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464550 2016 CV38 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464551 2016 CG40 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464552 2016 CS40 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464553 2016 CU40 30/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464554 2016 CX40 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
464555 2016 CW42 17/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464556 2016 CF43 17/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464557 2016 CN43 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464558 2016 CZ43 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
464559 2016 CC44 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464560 2016 CS44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464561 2016 CC47 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
464562 2016 CT48 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464563 2016 CX49 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464564 2016 CC50 08/03/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
464565 2016 CZ51 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
464566 2016 CE52 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464567 2016 CD56 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464568 2016 CP60 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
464569 2016 CY63 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464570 2016 CQ64 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464571 2016 CS64 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464572 2016 CA66 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464573 2016 CY67 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464574 2016 CG69 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464575 2016 CW69 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
464576 2016 CS70 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464577 2016 CN72 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
464578 2016 CO72 03/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464579 2016 CW74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464580 2016 CK76 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464581 2016 CD81 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464582 2016 CB89 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
464583 2016 CE96 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464584 2016 CM97 06/02/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
464585 2016 CT98 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
464586 2016 CZ100 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464587 2016 CK103 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
464588 2016 CW105 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464589 2016 CG106 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464590 2016 CH108 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
464591 2016 CF109 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464592 2016 CY109 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464593 2016 CP110 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464594 2016 CK111 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464595 2016 CH112 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464596 2016 CS116 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464597 2016 CN119 17/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464598 2016 CB121 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464599 2016 CC121 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464600 2016 CH121 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464601 2016 CN123 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464602 2016 CU123 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464603 2016 CF128 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464604 2016 CR130 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464605 2016 CT134 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464606 2016 CE136 17/11/2001 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
464607 2016 CD138 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
464608 2016 CG138 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464609 2016 CV138 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464610 2016 CW138 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464611 2016 CW139 05/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
464612 2016 CJ140 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464613 2016 CG141 05/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
464614 2016 CE144 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464615 2016 CJ167 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464616 2016 CE175 09/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
464617 2016 CU239 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
464618 2016 CO241 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464619 2016 CP241 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
464620 2016 CN243 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464621 2016 CD244 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464622 2016 CB245 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464623 1995 SB41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464624 1997 SG15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464625 1997 TJ27 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464626 1998 SO172 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464627 1998 UN50 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464628 1999 CR147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464629 1999 CO159 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464630 1999 EG8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464631 1999 RN193 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464632 1999 TG23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464633 1999 TB46 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464634 1999 TQ52 05/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464635 1999 TB87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464636 1999 TY225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
464637 1999 VG155 02/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
464638 2000 BY39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464639 2000 PO30 02/08/2000 Mauna Kea M. Connors, C. Veillet 560 m MPC · JPL
464640 2000 QG115 25/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464641 2000 QE145 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464642 2000 QQ148 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464643 2000 QH180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464644 2000 RO38 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464645 2000 SB49 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464646 2000 SO199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464647 2000 SV359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
464648 2000 TR28 05/10/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
464649 2000 VR1 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464650 2000 VY44 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
464651 2000 WS122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464652 2001 GE4 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464653 2001 KF32 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464654 2001 NC13 12/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
464655 2001 QA59 17/08/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464656 2001 RS12 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464657 2001 RU112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
464658 2001 RX132 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
464659 2001 SH10 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464660 2001 SG41 16/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
464661 2001 SE102 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
464662 2001 SD119 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
464663 2001 SW133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464664 2001 SS201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464665 2001 SZ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464666 2001 SA237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464667 2001 SR284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464668 2001 SZ304 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464669 2001 SE314 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
464670 2001 SL341 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464671 2001 SD353 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464672 2001 TV16 13/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
464673 2001 TY59 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464674 2001 TD86 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464675 2001 TD89 14/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464676 2001 TG93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464677 2001 TB127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464678 2001 TQ206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
464679 2001 UD10 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464680 2001 UM55 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
464681 2001 UA62 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464682 2001 UU78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464683 2001 UK118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464684 2001 UR165 23/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
464685 2001 UY212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464686 2001 VN67 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464687 2001 VS125 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
464688 2001 WX45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
464689 2001 WQ50 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464690 2001 WR56 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464691 2001 XP79 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464692 2001 XA104 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464693 2001 XO260 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464694 2002 AK41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464695 2002 CL72 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464696 2002 EA37 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464697 2002 EC163 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464698 2002 GV155 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464699 2002 GD186 13/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
464700 2002 JE114 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464701 2002 NZ31 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464702 2002 PT30 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
464703 2002 PB64 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
464704 2002 PT105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464705 2002 PK166 14/08/2002 Palomar R. Matson 710 m MPC · JPL
464706 2002 QE73 27/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464707 2002 QD86 17/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
464708 2002 QR86 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
464709 2002 QN93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
464710 2002 QW100 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
464711 2002 QW128 29/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
464712 2002 QQ139 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
464713 2002 QF140 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
464714 2002 RF9 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
464715 2002 RX69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
464716 2002 RM148 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
464717 2002 RN182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
464718 2002 RV202 21/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
464719 2002 RM247 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
464720 2002 RX258 14/09/2002 Palomar NEAT 420 m MPC · JPL
464721 2002 SM10 27/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
464722 2002 SC67 17/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
464723 2002 TE44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464724 2002 TR107 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464725 2002 TB171 14/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
464726 2002 TQ224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
464727 2002 TV264 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
464728 2002 TB304 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
464729 2002 TS310 04/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
464730 2002 TW357 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
464731 2002 UQ44 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464732 2002 UD56 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
464733 2002 XR4 03/12/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
464734 2002 XG16 03/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464735 2003 CB13 03/02/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
464736 2003 EV53 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
464737 2003 GA3 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464738 2003 HN19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464739 2003 KD16 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464740 2003 NO5 04/07/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
464741 2003 OP18 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
464742 2003 PB 01/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
464743 Stanislavkomárek 2003 PA11 06/08/2003 Kleť KLENOT 620 m MPC · JPL
464744 2003 QO48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
464745 2003 RQ7 05/09/2003 Piszkéstető Piszkéstető Stn. 2,3 km MPC · JPL
464746 2003 RQ23 14/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
464747 2003 SL23 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
464748 2003 SG27 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464749 2003 SS27 18/09/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
464750 2003 SW40 03/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
464751 2003 SX141 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
464752 2003 SH196 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
464753 2003 SY199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
464754 2003 SF205 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464755 2003 SA220 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464756 2003 SZ268 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464757 2003 SP291 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464758 2003 SB324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464759 2003 SZ332 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464760 2003 SG394 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
464761 2003 SQ400 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
464762 2003 SU427 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464763 2003 TD6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
464764 2003 US20 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464765 2003 UY22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464766 2003 UJ62 26/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
464767 2003 UB165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464768 2003 UM171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464769 2003 UG175 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464770 2003 UT211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464771 2003 UQ219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464772 2003 UW229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
464773 2003 UL260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464774 2003 UB275 29/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
464775 2003 UU281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464776 2003 UF286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464777 2003 UN328 17/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
464778 2003 US378 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
464779 2003 WS15 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464780 2003 WK53 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464781 2003 WZ68 02/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464782 2003 WQ108 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464783 2003 WV133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
464784 2003 WM148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464785 2003 WJ158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464786 2003 WN176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464787 2003 XY27 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464788 2003 XP34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464789 2004 AQ13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464790 2004 BB8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464791 2004 BK8 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464792 2004 BH15 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464793 2004 BE26 16/01/2004 Mount Graham W. H. Ryan 2,7 km MPC · JPL
464794 2004 BE70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
464795 2004 BA138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464796 2004 ER70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464797 2004 FZ1 18/03/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
464798 2004 JX20 15/05/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
464799 2004 JZ32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464800 2004 JU34 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464801 2004 JN53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464802 2004 ND6 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
464803 2004 PY60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
464804 2004 PY91 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464805 2004 QS13 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
464806 2004 RF72 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
464807 2004 RY73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464808 2004 RJ101 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
464809 2004 RS103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464810 2004 RF120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464811 2004 RC175 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464812 2004 RK176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
464813 2004 RD213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464814 2004 RH252 14/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
464815 2004 RV257 27/08/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
464816 2004 ST23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464817 2004 SK29 09/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464818 2004 TV26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464819 2004 TG53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464820 2004 TX82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464821 2004 TD107 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
464822 2004 TF112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464823 2004 TL194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464824 2004 TY207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464825 2004 TQ317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464826 2004 TR368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464827 2004 VV41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,0 km MPC · JPL
464828 2004 VT54 05/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
464829 2004 XY36 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
464830 2004 XD42 02/12/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
464831 2005 AR20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
464832 2005 BG26 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
464833 2005 CV3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464834 2005 CX10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464835 2005 CS12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464836 2005 CU14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
464837 2005 CT46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464838 2005 CB51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464839 2005 CX67 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464840 2005 EZ17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464841 2005 EY66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
464842 2005 EF153 07/03/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464843 2005 ET167 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464844 2005 EB213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
464845 2005 EF227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464846 2005 EX230 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
464847 2005 EM252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
464848 2005 EE257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
464849 2005 ES285 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464850 2005 EL286 08/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
464851 2005 EP330 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
464852 2005 FZ12 17/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
464853 2005 GM23 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464854 2005 GF29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464855 2005 GJ40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464856 2005 GC45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
464857 2005 GA47 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464858 2005 GS49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464859 2005 GE68 02/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
464860 2005 GY76 05/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
464861 2005 GV98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464862 2005 GP109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464863 2005 GA110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464864 2005 GF136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464865 2005 GB176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464866 2005 GV209 06/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
464867 2005 GO223 06/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
464868 2005 HM6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464869 2005 JL22 04/05/2005 Kitt Peak DLS 3,4 km MPC · JPL
464870 2005 JX24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464871 2005 JN28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464872 2005 JB32 04/05/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464873 2005 JF61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
464874 2005 JZ83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464875 2005 JD89 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464876 2005 JP99 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464877 2005 JY130 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464878 2005 JL141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
464879 2005 JF158 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
464880 2005 JK175 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464881 2005 JF177 05/05/2005 Kitt Peak DLS 940 m MPC · JPL
464882 2005 KB4 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464883 2005 KE13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464884 2005 LY1 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464885 2005 LS3 04/06/2005 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
464886 2005 LO13 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464887 2005 LX16 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
464888 2005 MU7 29/05/2005 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
464889 2005 MN19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464890 2005 NZ124 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464891 2005 PA4 06/08/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
464892 2005 PJ21 09/08/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
464893 2005 QQ140 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
464894 2005 QM142 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
464895 2005 RX21 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464896 2005 RS40 12/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464897 2005 SM9 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464898 2005 SA20 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464899 2005 SV30 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464900 2005 SH37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464901 2005 SC64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
464902 2005 SE80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464903 2005 SW120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464904 2005 SP153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464905 2005 SR185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
464906 2005 SF189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464907 2005 SR189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
464908 2005 SY190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
464909 2005 SP260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464910 2005 TT 03/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464911 2005 TZ12 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464912 2005 TQ20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464913 2005 TD81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464914 2005 TS83 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464915 2005 TF104 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464916 2005 TO133 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464917 2005 TW141 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464918 2005 TJ143 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464919 2005 TR154 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464920 2005 TF170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464921 2005 UC40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464922 2005 UF45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464923 2005 UR52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464924 2005 UZ94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464925 2005 UY95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464926 2005 UW122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464927 2005 UZ161 05/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
464928 2005 UL165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464929 2005 UZ169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464930 2005 UK170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464931 2005 UM199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464932 2005 UJ211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464933 2005 UV213 22/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464934 2005 UR233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464935 2005 UW234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464936 2005 UG253 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464937 2005 UE287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464938 2005 UV293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464939 2005 UH325 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464940 2005 UO330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464941 2005 UT397 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464942 2005 UG401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464943 2005 UZ483 01/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464944 2005 UY509 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
464945 2005 US513 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
464946 2005 VN16 03/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
464947 2005 VS27 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464948 2005 VE37 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464949 2005 VT49 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464950 2005 VE72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464951 2005 VU73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464952 2005 VZ81 03/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
464953 2005 VT128 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
464954 2005 WG9 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464955 2005 WK11 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
464956 2005 WD15 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464957 2005 WX15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
464958 2005 WW36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464959 2005 WC73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464960 2005 WL86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464961 2005 WQ111 06/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464962 2005 WC119 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464963 2005 WS124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464964 2005 WJ133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464965 2005 WT155 10/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464966 2005 WQ165 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464967 2005 WU188 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464968 2005 XN47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464969 2005 XE55 05/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464970 2005 XW55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464971 2005 XF89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464972 2005 XT99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464973 2005 YW15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464974 2005 YB29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464975 2005 YH48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464976 2005 YO100 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464977 2005 YQ195 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464978 2005 YN203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464979 2005 YJ206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464980 2005 YW265 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464981 2006 AQ11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464982 2006 AB14 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464983 2006 AF91 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464984 2006 AA97 03/01/2006 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
464985 2006 BX24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464986 2006 BP26 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464987 2006 BM73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464988 2006 BB77 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464989 2006 BK102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464990 2006 BU113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464991 2006 BQ118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464992 2006 BN136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464993 2006 BK145 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
464994 2006 BD256 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464995 2006 DE28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464996 2006 DC33 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464997 2006 DA79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
464998 2006 DS91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464999 2006 DB95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
465000 2006 DX98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001