Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/163001–164000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163001 2001 SE170 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
163002 2001 SX175 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
163003 2001 SN226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163004 2001 SK234 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
163005 2001 SX265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163006 2001 SY275 24/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
163007 2001 SD308 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163008 2001 ST324 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
163009 2001 TS35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163010 2001 TM45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
163011 2001 TK75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
163012 2001 TC220 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
163013 2001 TG230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
163014 2001 UA5 17/10/2001 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
163015 2001 UX16 21/10/2001 Palomar NEAT 150 m MPC · JPL
163016 2001 UD52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163017 2001 UP79 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
163018 2001 UY97 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
163019 2001 UB116 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
163020 2001 VT47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163021 2001 WE14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163022 2001 WS28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163023 2001 XU1 08/12/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
163024 2001 XF10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163025 2001 XG10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163026 2001 XR30 11/12/2001 Socorro LINEAR APO · 220 m MPC · JPL
163027 2001 XX56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163028 2001 XQ69 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163029 2001 XH104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163030 2001 XM107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163031 2001 XW117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163032 2001 XG119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163033 2001 XX142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163034 2001 XM175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163035 2001 XK176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163036 2001 XZ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163037 2001 XU180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163038 2001 XP181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163039 2001 XG189 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
163040 2001 XV196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163041 2001 XR203 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163042 2001 XH205 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163043 2001 XC211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163044 2001 XB213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163045 2001 XZ214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163046 2001 XR233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163047 2001 XS237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163048 2001 XJ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163049 2001 XS240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163050 2001 XN252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163051 2001 YJ4 22/12/2001 Haleakala NEAT APO 1,9 km MPC · JPL
163052 2001 YJ9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163053 2001 YF11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163054 2001 YL18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163055 2001 YL61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163056 2001 YM70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163057 2001 YF74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163058 2001 YV78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163059 2001 YN90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163060 2001 YC96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163061 2001 YV98 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163062 2001 YC105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163063 2001 YM108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163064 2001 YN117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163065 2001 YC131 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163066 2001 YH143 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163067 2002 AP3 06/01/2002 Palomar NEAT APO · 390 m MPC · JPL
163068 2002 AP5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
163069 2002 AD6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163070 2002 AO7 08/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
163071 2002 AD8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163072 2002 AD12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
163073 2002 AX12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
163074 2002 AD14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
163075 2002 AP17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163076 2002 AU19 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163077 2002 AP20 06/01/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163078 2002 AF21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163079 2002 AR21 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163080 2002 AA28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163081 2002 AG29 13/01/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
163082 2002 AN39 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163083 2002 AF51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163084 2002 AZ53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163085 2002 AC62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163086 2002 AS71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163087 2002 AN74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163088 2002 AO74 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
163089 2002 AU77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163090 2002 AK80 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163091 2002 AS80 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163092 2002 AR81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163093 2002 AT100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163094 2002 AU100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163095 2002 AE102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163096 2002 AQ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163097 2002 AJ106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163098 2002 AU106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163099 2002 AX107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163100 2002 AA108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163101 2002 AU112 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163102 2002 AQ125 11/01/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
163103 2002 AP126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163104 2002 AO129 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163105 2002 AC139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163106 2002 AE140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163107 2002 AN143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163108 2002 AS152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163109 2002 AR156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163110 2002 AQ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163111 2002 AC166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163112 2002 AD172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163113 2002 AJ175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163114 2002 AR177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163115 2002 AF191 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163116 2002 AE197 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163117 2002 AK197 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163118 2002 AS197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163119 Timmckay 2002 AO208 09/01/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
163120 2002 BW1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
163121 2002 BY9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163122 2002 BL11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163123 2002 BM15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163124 2002 BC22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163125 2002 BN29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163126 2002 BO29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
163127 2002 BB30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163128 2002 CN 02/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163129 2002 CH1 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163130 2002 CB5 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163131 2002 CF6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
163132 2002 CU11 07/02/2002 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
163133 2002 CV13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
163134 2002 CM16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163135 2002 CT22 05/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
163136 2002 CX27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163137 2002 CY28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163138 2002 CA37 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163139 2002 CQ39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163140 2002 CU47 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163141 2002 CS50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
163142 2002 CD51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
163143 2002 CH56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163144 2002 CO80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163145 2002 CS88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163146 2002 CS92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163147 2002 CK95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163148 2002 CQ95 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
163149 2002 CV106 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163150 2002 CE109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163151 2002 CW111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163152 2002 CQ112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163153 Takuyaonishi 2002 CO116 12/02/2002 Kuma Kogen A. Nakamura 3,1 km MPC · JPL
163154 2002 CE123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163155 2002 CL130 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
163156 2002 CX130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163157 2002 CY130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163158 2002 CS136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163159 2002 CX136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163160 2002 CM146 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163161 2002 CE152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163162 2002 CG159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163163 2002 CB165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163164 2002 CC169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163165 2002 CC177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163166 2002 CX177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163167 2002 CY178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163168 2002 CL195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163169 2002 CX199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163170 2002 CQ218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163171 2002 CU220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163172 2002 CV225 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163173 2002 CX233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163174 2002 CX236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163175 2002 CB239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163176 2002 CL241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163177 2002 CM242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163178 2002 CU247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163179 2002 CF252 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163180 2002 CU270 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
163181 2002 CL272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
163182 2002 CZ278 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163183 2002 CZ282 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163184 2002 CZ299 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163185 2002 DJ2 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
163186 2002 DA13 24/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163187 2002 DD16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163188 2002 ES4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
163189 2002 EU6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
163190 2002 EV7 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
163191 2002 EQ9 15/03/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
163192 2002 EB11 13/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
163193 2002 EQ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
163194 2002 EC14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163195 2002 EP21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163196 2002 EN24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163197 2002 EZ25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163198 2002 EX27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163199 2002 ED29 09/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
163200 2002 EF36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163201 2002 EB39 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
163202 2002 EN40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163203 2002 EZ40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163204 2002 ED41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163205 2002 EP42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163206 2002 EP44 09/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163207 2002 EW44 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163208 2002 EN48 12/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
163209 2002 EC49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163210 2002 EJ49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163211 2002 EA50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163212 2002 EZ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
163213 2002 EJ62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163214 2002 EY66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163215 2002 EB67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163216 2002 EN68 13/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
163217 2002 EY70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163218 2002 EA78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163219 2002 EM78 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
163220 2002 EN85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163221 2002 EN88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163222 2002 EP88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163223 2002 EL90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163224 2002 ES102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163225 2002 EU102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
163226 2002 EA103 09/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,8 km MPC · JPL
163227 2002 EA104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163228 2002 EU105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
163229 2002 ER117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163230 2002 EG125 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163231 2002 EH129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163232 2002 ED135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163233 2002 EA139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163234 2002 EG140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163235 2002 ED149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163236 2002 EH149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163237 2002 EO151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163238 2002 EQ151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163239 2002 EU156 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 860 m MPC · JPL
163240 2002 EM157 13/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
163241 2002 ED161 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163242 2002 FE 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
163243 2002 FB3 18/03/2002 Socorro LINEAR ATE 1,7 km MPC · JPL
163244 Matthewhill 2002 FU18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
163245 2002 FW23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
163246 2002 FH28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163247 2002 FP28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163248 2002 FJ38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163249 2002 GT 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
163250 2002 GH1 04/04/2002 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
163251 2002 GX4 10/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163252 2002 GD11 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
163253 2002 GS18 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163254 2002 GL24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163255 Adrianhill 2002 GT27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
163256 2002 GU35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163257 2002 GR36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163258 2002 GT37 03/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163259 2002 GS40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163260 2002 GO43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163261 2002 GF45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163262 2002 GW63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163263 2002 GA71 09/04/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
163264 2002 GY72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
163265 2002 GU73 09/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163266 2002 GF75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163267 2002 GQ77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
163268 2002 GG81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163269 2002 GX84 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163270 2002 GE86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163271 2002 GZ87 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163272 2002 GV93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163273 2002 GN102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163274 2002 GP106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
163275 2002 GH107 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163276 2002 GT107 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163277 2002 GO110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163278 2002 GD114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163279 2002 GB117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163280 2002 GF117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163281 2002 GL117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163282 2002 GR119 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163283 2002 GV120 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163284 2002 GZ128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163285 2002 GK136 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
163286 2002 GT137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163287 2002 GB140 13/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163288 2002 GD140 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163289 2002 GE140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163290 2002 GE141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163291 2002 GT143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163292 2002 GB151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163293 2002 GL152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163294 2002 GZ153 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163295 2002 HW 16/04/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
163296 2002 HK2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163297 2002 HD6 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163298 2002 HG8 18/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163299 2002 HP16 18/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163300 2002 JJ4 05/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163301 2002 JE8 06/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163302 2002 JC12 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163303 2002 JS15 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163304 2002 JF25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163305 2002 JR35 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163306 2002 JC42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163307 2002 JU45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163308 2002 JV45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163309 2002 JC59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163310 2002 JH60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163311 2002 JQ66 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163312 2002 JE69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163313 2002 JG75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163314 2002 JY82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163315 2002 JT83 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163316 2002 JO85 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163317 2002 JM87 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163318 2002 JC89 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163319 2002 JB98 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
163320 2002 JS106 11/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163321 2002 JY106 11/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163322 2002 JJ112 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163323 2002 JS115 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163324 2002 JJ116 01/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163325 2002 JZ120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163326 2002 JF124 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163327 2002 JR131 09/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163328 2002 JU132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163329 2002 JO146 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
163330 2002 JJ147 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163331 2002 KX5 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163332 2002 KZ5 18/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163333 2002 KU8 29/05/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
163334 2002 KB15 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163335 2002 LJ 01/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
163336 2002 LE5 05/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163337 2002 LF11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163338 2002 LS13 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163339 2002 LU24 01/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
163340 2002 LW28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163341 2002 LP32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
163342 2002 LB44 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
163343 2002 LC53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163344 2002 MS2 17/06/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163345 2002 MK5 24/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163346 2002 NS 04/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
163347 2002 NK4 03/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163348 2002 NN4 09/07/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
163349 2002 NZ4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
163350 2002 NP26 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163351 2002 NW32 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
163352 2002 NR42 15/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163353 2002 NN43 15/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163354 2002 NW43 11/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163355 2002 NQ49 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163356 2002 NJ59 08/07/2002 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
163357 2002 NH63 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163358 2002 NN63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163359 2002 OJ5 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163360 2002 OD7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163361 2002 OX9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163362 2002 OZ14 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
163363 2002 OV19 29/07/2002 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
163364 2002 OD20 21/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
163365 2002 ON20 28/07/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163366 2002 PM 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
163367 2002 PP 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
163368 2002 PF3 03/08/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
163369 2002 PK17 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163370 2002 PG21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163371 2002 PL27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163372 2002 PP38 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163373 2002 PZ39 10/08/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
163374 2002 PG44 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163375 2002 PT48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163376 2002 PM54 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163377 2002 PW62 08/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
163378 2002 PY78 11/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163379 2002 PK85 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
163380 2002 PN86 13/08/2002 Vicques M. Ory 5,0 km MPC · JPL
163381 2002 PV101 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163382 2002 PZ116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163383 2002 PP118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163384 2002 PV125 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163385 2002 PL127 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
163386 2002 PP156 11/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
163387 2002 PZ178 07/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163388 2002 QG1 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163389 2002 QS1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
163390 2002 QM4 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
163391 2002 QU12 26/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163392 2002 QH32 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163393 2002 QR34 29/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163394 2002 QC39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
163395 2002 QJ42 30/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163396 2002 QR43 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163397 2002 QU49 20/08/2002 Palomar R. Matson 5,7 km MPC · JPL
163398 2002 QQ55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
163399 2002 QT64 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163400 2002 QK74 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163401 2002 QP83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
163402 2002 QA86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163403 2002 QT86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163404 2002 QD90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163405 2002 QL103 24/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163406 2002 RN2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
163407 2002 RH5 03/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
163408 2002 RC7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
163409 2002 RC12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
163410 2002 RK18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
163411 2002 RC23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
163412 2002 RV25 05/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
163413 2002 RX25 02/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163414 2002 RP26 04/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
163415 2002 RW34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
163416 2002 RO37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
163417 2002 RC40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163418 2002 RS47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163419 2002 RK52 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163420 2002 RD54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163421 2002 RD56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163422 2002 RM56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
163423 2002 RD57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
163424 2002 RC58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
163425 2002 RE61 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163426 2002 RP61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163427 2002 RZ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163428 2002 RP63 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163429 2002 RJ65 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163430 2002 RO67 03/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
163431 2002 RR67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163432 2002 RG69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
163433 2002 RW70 04/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163434 2002 RY72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163435 2002 RF83 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163436 2002 RT83 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163437 2002 RM87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163438 2002 RV88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163439 2002 RK90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163440 2002 RM90 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
163441 2002 RB93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
163442 2002 RN96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
163443 2002 RL97 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163444 2002 RJ103 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163445 2002 RT104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163446 2002 RY104 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163447 2002 RD106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
163448 2002 RQ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163449 2002 RG116 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
163450 2002 RZ121 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163451 2002 RS122 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163452 2002 RE124 09/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163453 2002 RW128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163454 2002 RN129 11/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
163455 2002 RQ132 11/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163456 2002 RG134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163457 2002 RV134 10/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163458 2002 RS138 10/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163459 2002 RT138 10/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163460 2002 RP139 10/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163461 2002 RY157 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163462 2002 RK159 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163463 2002 RQ161 12/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
163464 2002 RO169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163465 2002 RF174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163466 2002 RQ175 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163467 2002 RV176 13/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163468 2002 RZ177 13/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
163469 2002 RG180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
163470 Kenwallis 2002 RQ181 14/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 3,5 km MPC · JPL
163471 2002 RU185 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163472 2002 RB186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
163473 2002 RB204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163474 2002 RE212 15/09/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
163475 2002 RQ212 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163476 2002 RU218 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163477 2002 RG222 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163478 2002 RQ223 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
163479 2002 RM229 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163480 2002 RB232 15/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
163481 2002 RW235 01/09/2002 Haleakala R. Matson 4,8 km MPC · JPL
163482 2002 RH237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
163483 2002 RA274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163484 2002 SP5 27/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
163485 2002 SB6 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163486 2002 SL6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163487 2002 SM6 27/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
163488 2002 ST10 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163489 2002 SE11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163490 2002 SX11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163491 2002 SM13 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
163492 2002 SC26 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
163493 2002 SV30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
163494 2002 SB31 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163495 2002 SH33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
163496 2002 SY38 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163497 2002 SX40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
163498 2002 SZ40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
163499 2002 SE41 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
163500 2002 SO42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163501 2002 SG44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
163502 2002 SA46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163503 2002 SU46 29/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
163504 2002 SW47 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163505 2002 SW48 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163506 2002 SJ55 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163507 2002 SC56 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163508 2002 SE59 16/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163509 2002 SU60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163510 2002 TR 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163511 2002 TL1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163512 2002 TR3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
163513 2002 TT3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
163514 2002 TN6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163515 2002 TR6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
163516 2002 TP13 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163517 2002 TX13 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163518 2002 TF18 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163519 2002 TW20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
163520 2002 TY20 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163521 2002 TX21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163522 2002 TD22 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163523 2002 TU23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
163524 2002 TA25 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163525 2002 TM26 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
163526 2002 TP38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
163527 2002 TA40 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
163528 2002 TR41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163529 2002 TV41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163530 2002 TU42 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
163531 2002 TP44 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
163532 2002 TR44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163533 2002 TY46 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
163534 2002 TQ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163535 2002 TM55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
163536 2002 TT55 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163537 2002 TU55 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
163538 2002 TF67 07/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163539 2002 TP67 04/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163540 2002 TO76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163541 2002 TC77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
163542 2002 TQ84 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
163543 2002 TY84 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163544 2002 TK85 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163545 2002 TJ88 03/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
163546 2002 TL90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
163547 2002 TC94 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163548 2002 TR94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
163549 2002 TW94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163550 2002 TO104 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163551 2002 TF107 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163552 2002 TK110 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163553 2002 TP112 03/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
163554 2002 TU114 03/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
163555 2002 TK117 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163556 2002 TY118 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163557 2002 TC121 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
163558 2002 TQ123 04/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
163559 2002 TK124 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163560 2002 TL124 04/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163561 2002 TN125 04/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163562 2002 TB127 04/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
163563 2002 TM127 04/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
163564 2002 TV128 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163565 2002 TK130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163566 2002 TS134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163567 2002 TU135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163568 2002 TF139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163569 2002 TY142 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163570 2002 TJ143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163571 2002 TT143 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163572 2002 TN157 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163573 2002 TL159 05/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
163574 2002 TO159 05/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163575 2002 TE160 05/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163576 2002 TE164 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163577 2002 TL169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163578 2002 TK173 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163579 2002 TV174 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
163580 2002 TR180 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163581 2002 TA183 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
163582 2002 TD184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163583 2002 TS185 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
163584 2002 TG188 04/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163585 2002 TO188 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163586 2002 TQ189 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163587 2002 TX190 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
163588 2002 TR191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
163589 2002 TG192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163590 2002 TN192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
163591 2002 TO202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163592 2002 TS203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163593 2002 TA206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163594 2002 TH207 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163595 2002 TM209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163596 2002 TS214 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163597 2002 TO225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
163598 2002 TQ230 07/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163599 2002 TG236 06/10/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
163600 2002 TF238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163601 2002 TJ238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163602 2002 TW238 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163603 2002 TD242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
163604 2002 TM242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
163605 2002 TU243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
163606 2002 TY257 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163607 2002 TD258 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163608 2002 TW259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
163609 2002 TC260 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163610 2002 TX260 09/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
163611 2002 TW263 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163612 2002 TW276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
163613 2002 TM278 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
163614 2002 TQ280 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
163615 2002 TG281 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163616 2002 TO281 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
163617 2002 TC282 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
163618 2002 TG282 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
163619 2002 TN286 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
163620 2002 TE287 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
163621 2002 TP294 12/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163622 2002 TQ300 15/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163623 Miknaitis 2002 TR346 05/10/2002 Apache Point SDSS 6,8 km MPC · JPL
163624 Moorthy 2002 TD366 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
163625 Munn 2002 TU367 10/10/2002 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
163626 Glatfelter 2002 UV 27/10/2002 Wrightwood J. W. Young 5,0 km MPC · JPL
163627 2002 UB7 28/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
163628 2002 UH8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163629 2002 UU9 26/10/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
163630 2002 UH11 29/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 4,2 km MPC · JPL
163631 2002 UN13 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163632 2002 UG18 30/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
163633 2002 UT18 30/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
163634 2002 UW25 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
163635 2002 UL26 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
163636 2002 UZ27 30/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163637 2002 UU38 31/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163638 2002 UN46 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
163639 Tomnash 2002 UN51 29/10/2002 Apache Point SDSS 5,9 km MPC · JPL
163640 Newberg 2002 UB59 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
163641 Nichol 2002 UC68 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
163642 2002 UA70 29/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163643 2002 VO2 01/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
163644 2002 VS3 01/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
163645 2002 VB10 01/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163646 2002 VQ12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163647 2002 VE25 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
163648 2002 VV25 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
163649 2002 VR36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
163650 2002 VB46 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163651 2002 VO62 05/11/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163652 2002 VQ68 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163653 2002 VK70 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163654 2002 VT73 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163655 2002 VH79 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163656 2002 VX85 11/11/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
163657 2002 VB86 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163658 2002 VB87 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163659 2002 VX111 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163660 2002 VQ116 13/11/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
163661 2002 VQ120 12/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
163662 2002 VR120 12/11/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
163663 2002 VV122 13/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163664 2002 VD127 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163665 2002 VN131 13/11/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
163666 2002 WD 16/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163667 2002 WC1 22/11/2002 Palomar NEAT 410 m MPC · JPL
163668 2002 WF7 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
163669 2002 WK8 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
163670 2002 WL12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
163671 2002 WD13 30/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163672 2002 XO3 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
163673 2002 XS7 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163674 2002 XP12 03/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163675 2002 XC31 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163676 2002 XG62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163677 2002 XP62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163678 2002 XT65 12/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
163679 2002 XG84 14/12/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
163680 2002 XK84 14/12/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
163681 2002 XM101 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
163682 2002 XV109 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163683 2002 YP2 28/12/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
163684 2002 YX22 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163685 2002 YK33 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163686 2003 AM21 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163687 2003 AC35 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163688 2003 AC92 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
163689 2003 BG2 25/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163690 2003 BJ7 25/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163691 2003 BB43 28/01/2003 Socorro LINEAR AMO 3,4 km MPC · JPL
163692 2003 CY18 09/02/2003 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
163693 Atira 2003 CP20 11/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163694 2003 DP13 27/02/2003 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
163695 2003 EB7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163696 2003 EB50 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS APO 1,8 km MPC · JPL
163697 2003 EF54 12/03/2003 Socorro LINEAR APO · 360 m MPC · JPL
163698 2003 EA62 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
163699 2003 FW9 22/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
163700 2003 FP49 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163701 2003 FC53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163702 2003 FR72 26/03/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
163703 2003 FY82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163704 2003 FL100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163705 2003 FR107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163706 2003 FF108 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163707 2003 FS113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163708 2003 FF117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163709 2003 FY118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163710 2003 GK5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163711 2003 GH6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163712 2003 GB7 01/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
163713 2003 GW7 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163714 2003 GT23 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163715 2003 HQ2 21/04/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
163716 2003 HA5 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163717 2003 HC8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
163718 2003 HJ21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163719 2003 HM21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163720 2003 HW25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
163721 2003 HQ27 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163722 2003 HC29 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163723 2003 HA39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163724 2003 HY47 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163725 2003 HA52 30/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
163726 2003 HX54 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163727 2003 JV2 01/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163728 2003 JP3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163729 2003 JQ7 02/05/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
163730 2003 JT15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
163731 2003 KD 20/05/2003 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 17 km MPC · JPL
163732 2003 KP2 22/05/2003 Socorro LINEAR APO 3,0 km MPC · JPL
163733 2003 KJ4 20/05/2003 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,0 km MPC · JPL
163734 2003 KD6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
163735 2003 KN7 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
163736 2003 KX10 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
163737 2003 KL16 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163738 2003 KZ17 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163739 2003 KE19 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163740 2003 LU2 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
163741 2003 LV3 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
163742 2003 MQ 21/06/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
163743 2003 MN3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163744 2003 MY3 26/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
163745 2003 MY8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163746 2003 MO11 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163747 2003 ND2 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163748 2003 NM2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
163749 2003 NR7 09/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
163750 2003 NO9 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163751 2003 OQ 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
163752 2003 OC1 22/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163753 2003 OZ4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
163754 2003 OD6 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163755 2003 OG6 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163756 2003 OQ7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163757 2003 OJ9 23/07/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163758 2003 OS13 29/07/2003 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
163759 2003 OV13 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163760 2003 OR14 22/07/2003 Palomar NEAT AMO 2,3 km MPC · JPL
163761 2003 OV14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163762 2003 OH20 25/07/2003 Wise D. Polishook 3,5 km MPC · JPL
163763 2003 OD23 30/07/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
163764 2003 OX27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163765 2003 OY27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163766 2003 OL28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163767 2003 PP2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163768 2003 PS2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163769 2003 PA4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163770 2003 PX4 03/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
163771 2003 PT8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163772 2003 PU12 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163773 2003 QZ1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
163774 2003 QZ3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163775 2003 QR8 20/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
163776 2003 QL9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
163777 2003 QJ13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
163778 2003 QX16 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163779 2003 QQ19 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163780 2003 QZ19 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163781 2003 QA23 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163782 2003 QZ26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
163783 2003 QU33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163784 2003 QY36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163785 2003 QJ37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163786 2003 QJ38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163787 2003 QD39 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163788 2003 QA40 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163789 2003 QS42 22/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
163790 2003 QE43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163791 2003 QW44 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163792 2003 QV45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163793 2003 QM51 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163794 2003 QE54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163795 2003 QN57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163796 2003 QU58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163797 2003 QF62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163798 2003 QU64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163799 2003 QR69 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163800 Richardnorton 2003 QS69 26/08/2003 Drebach A. Knöfel 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163801 2003 QQ73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,2 km MPC · JPL
163802 2003 QG74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163803 2003 QO79 26/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163804 2003 QQ88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163805 2003 QX92 27/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163806 2003 QJ94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163807 2003 QO100 28/08/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163808 2003 QC104 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163809 2003 QO105 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163810 2003 QQ109 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
163811 2003 QH114 21/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163812 2003 RR1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
163813 2003 RW1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163814 2003 RB2 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163815 2003 RR2 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163816 2003 RD4 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163817 2003 RP5 03/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163818 2003 RX7 06/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
163819 Teleki 2003 RN8 07/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,2 km MPC · JPL
163820 2003 RU9 07/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163821 2003 RJ18 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
163822 2003 RY21 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163823 2003 RJ24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163824 2003 SE5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163825 2003 SH5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163826 2003 SK6 16/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163827 2003 SF12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163828 2003 SY21 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163829 2003 SZ21 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163830 2003 SB26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163831 2003 SB27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163832 2003 SC27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163833 2003 SE30 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163834 2003 SM36 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163835 2003 SF41 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163836 2003 SG41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163837 2003 SN41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163838 2003 ST41 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163839 2003 ST45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
163840 2003 SG47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
163841 2003 SL51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163842 2003 SN55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
163843 2003 SP56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163844 2003 SW57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163845 2003 SP60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
163846 2003 SW63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
163847 2003 SF64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163848 2003 SW65 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163849 2003 SG69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
163850 2003 SM79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
163851 2003 SK80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163852 2003 SV81 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
163853 2003 SW82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
163854 2003 SX83 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163855 2003 SU86 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163856 2003 SP90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163857 2003 SF91 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163858 2003 SU93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163859 2003 SK95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163860 2003 SS95 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163861 2003 SK97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163862 2003 SX98 19/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
163863 2003 SS101 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163864 2003 SN102 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163865 2003 SB107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163866 2003 SE111 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
163867 2003 SM132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163868 2003 SF134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163869 2003 SK136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163870 2003 SG137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163871 2003 SE143 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163872 2003 SD146 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
163873 2003 SN147 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
163874 2003 SW147 21/09/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
163875 2003 SE162 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163876 2003 SM162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163877 2003 SF163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163878 2003 SH163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163879 2003 SY168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
163880 2003 SK169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163881 2003 SK170 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
163882 2003 SE173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163883 2003 ST177 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
163884 2003 SC179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163885 2003 SN180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
163886 2003 SJ185 21/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
163887 2003 SL189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
163888 2003 SK191 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163889 2003 SS196 20/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
163890 2003 SC199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163891 2003 SJ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163892 2003 SQ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
163893 2003 SX201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163894 2003 SM203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
163895 2003 SN205 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
163896 2003 SQ206 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
163897 2003 SP211 25/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163898 2003 SN216 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163899 2003 SD220 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS ATE +1km · 790 m MPC · JPL
163900 2003 SD222 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163901 2003 SG222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
163902 2003 SW222 30/09/2003 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
163903 2003 SK223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
163904 2003 SX224 24/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
163905 2003 SW225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163906 2003 SA226 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163907 2003 SD230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163908 2003 SU234 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
163909 2003 SM237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163910 2003 SF238 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
163911 2003 SA239 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163912 2003 SN245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163913 2003 SP246 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163914 2003 SU247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163915 2003 SO248 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163916 2003 SE252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163917 2003 SH252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163918 2003 SQ252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163919 2003 SX259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
163920 2003 SM272 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163921 2003 SK278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163922 2003 SL282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
163923 2003 SW292 26/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
163924 2003 SN293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163925 2003 SC296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
163926 2003 SN299 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163927 2003 SO304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163928 2003 SY304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163929 2003 SF306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163930 2003 SQ308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
163931 2003 SQ309 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163932 2003 SD310 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163933 2003 SG310 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163934 2003 SG311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163935 2003 SG321 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
163936 2003 TT11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
163937 2003 TD12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
163938 2003 TV17 15/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
163939 2003 TA20 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163940 2003 TK20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163941 2003 TU58 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163942 2003 UN 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163943 2003 UF9 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163944 2003 UE12 20/10/2003 Nashville R. Clingan 3,4 km MPC · JPL
163945 2003 UJ12 21/10/2003 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
163946 2003 UC14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
163947 2003 UW15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
163948 2003 UH19 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163949 2003 UN21 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
163950 2003 UN22 23/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
163951 2003 UP22 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
163952 2003 UN28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
163953 2003 UC36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
163954 2003 UA37 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163955 2003 US40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163956 2003 UV45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163957 2003 UY48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
163958 2003 UY55 24/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
163959 2003 UF63 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163960 2003 UX63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163961 2003 UD68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163962 2003 US77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163963 2003 UO80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
163964 2003 UR81 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
163965 2003 UT82 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163966 2003 UJ86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163967 2003 UV88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163968 2003 UV99 19/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163969 2003 UA100 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163970 2003 UW101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163971 2003 UQ102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
163972 2003 UF106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
163973 2003 UL107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163974 2003 UC109 19/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163975 2003 UB110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
163976 2003 UN111 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163977 2003 UY111 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163978 2003 UU115 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163979 2003 UF116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163980 2003 UC118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
163981 2003 UY120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163982 2003 UK127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
163983 2003 UK129 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163984 2003 UC132 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
163985 2003 UM134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163986 2003 UV134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163987 2003 UK138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163988 2003 UQ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163989 2003 UD147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
163990 2003 UN147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163991 2003 UR147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
163992 2003 UZ147 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163993 2003 UR148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163994 2003 UT149 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163995 2003 UO150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
163996 2003 UT150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
163997 2003 UK163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163998 2003 UL164 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163999 2003 UR165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164000 2003 UH167 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

159.000s  • 160.000s  • 161.000s  • 162.000s  • 163.000s  • 164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001