Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/302001–303000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302001 2000 QB166 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302002 2000 QU185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302003 2000 QV223 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302004 2000 QV226 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302005 2000 RF8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302006 2000 RM34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302007 2000 RA83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302008 2000 RT84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
302009 2000 RA98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
302010 2000 SH8 21/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
302011 2000 SN15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302012 2000 SM16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302013 2000 SA18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302014 2000 SU27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302015 2000 SS31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302016 2000 SE42 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302017 2000 SS82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302018 2000 SV92 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302019 2000 SR95 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302020 2000 SN96 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302021 2000 SW102 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302022 2000 SA131 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302023 2000 SD133 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302024 2000 SM134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302025 2000 SD135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302026 2000 SF135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302027 2000 SR153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302028 2000 SN164 26/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302029 2000 SW181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302030 2000 SB206 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302031 2000 SK214 26/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302032 2000 SS240 26/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302033 2000 SQ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302034 2000 SA285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302035 2000 SU285 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302036 2000 SU286 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302037 2000 SL288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302038 2000 SM288 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302039 2000 SF291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302040 2000 SU302 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302041 2000 SM305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302042 2000 ST314 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302043 2000 SG333 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302044 2000 SD341 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
302045 2000 SE343 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302046 2000 SA348 21/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302047 2000 SR350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302048 2000 TC18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302049 2000 TC24 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302050 2000 TX24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302051 2000 TP27 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302052 2000 TX64 01/10/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302053 2000 UN1 18/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
302054 2000 UU1 22/10/2000 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
302055 2000 UV2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
302056 2000 UX15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302057 2000 UJ20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302058 2000 UJ29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302059 2000 UH69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302060 2000 UV85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302061 2000 UW111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
302062 2000 VM38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
302063 2000 VU59 01/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302064 2000 WS6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302065 2000 WM26 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302066 2000 WC40 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302067 2000 WW46 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302068 2000 WO65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
302069 2000 WC69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
302070 2000 WC73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302071 2000 WX74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302072 2000 WK76 20/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302073 2000 WX81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302074 2000 WF95 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302075 2000 WK101 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302076 2000 WL101 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302077 2000 WC106 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
302078 2000 WC147 29/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,9 km MPC · JPL
302079 2000 WQ152 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302080 2000 WU155 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
302081 2000 WC180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302082 2000 WZ180 05/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302083 2000 XP53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 680 m MPC · JPL
302084 2000 YT 16/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
302085 2000 YE13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302086 2000 YJ20 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
302087 2000 YQ31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302088 2000 YU33 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302089 2000 YO48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302090 2000 YG72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302091 2000 YW122 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
302092 2001 AA19 04/01/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
302093 2001 BC54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302094 2001 CW29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
302095 2001 DO12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302096 2001 DR93 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302097 2001 EH3 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
302098 2001 FG31 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302099 2001 FT93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302100 2001 FA97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302101 2001 FA125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
302102 2001 FE125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
302103 2001 FH153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302104 2001 FK156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302105 2001 FA164 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302106 2001 GG4 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302107 2001 HR56 24/04/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
302108 2001 KN29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302109 2001 KS50 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302110 2001 KK74 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302111 2001 MM3 20/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
302112 2001 MK11 25/06/2001 Shishikui Shishikui 4,3 km MPC · JPL
302113 2001 MO18 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302114 2001 OJ33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302115 2001 OS38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302116 2001 OR52 21/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302117 2001 PR37 11/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302118 2001 PM38 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302119 2001 PF43 12/08/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
302120 2001 QO13 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302121 2001 QE36 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302122 2001 QA113 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302123 2001 QM128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302124 2001 QT157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
302125 2001 QP169 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302126 2001 QA177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
302127 2001 QQ183 28/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
302128 2001 QG186 21/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302129 2001 QY193 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302130 2001 QL194 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302131 2001 QK209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
302132 2001 QD243 24/08/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
302133 2001 RG35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302134 2001 RB41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302135 2001 RS56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302136 2001 RG82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302137 2001 RG84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302138 2001 RZ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302139 2001 RT103 12/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302140 2001 RL133 12/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
302141 2001 SD5 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
302142 2001 SF11 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302143 2001 ST81 20/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
302144 2001 SQ83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302145 2001 SC89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302146 2001 SY94 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
302147 2001 SF114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
302148 2001 SV118 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302149 2001 SR157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302150 2001 SZ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302151 2001 SQ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
302152 2001 SW220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302153 2001 SL221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302154 2001 SQ229 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302155 2001 SK247 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302156 2001 SF286 27/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
302157 2001 SF301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302158 2001 SN317 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302159 2001 SV319 21/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302160 2001 SA320 21/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302161 2001 SH322 25/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
302162 2001 SL333 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302163 2001 SM346 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302164 2001 SS346 25/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302165 2001 ST351 18/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
302166 2001 TM3 07/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
302167 2001 TS14 07/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302168 2001 TJ23 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
302169 2001 TD45 15/10/2001 Socorro LINEAR ATE · 370 m MPC · JPL
302170 2001 TG46 15/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302171 2001 TJ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302172 2001 TZ56 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
302173 2001 TS59 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302174 2001 TD60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302175 2001 TC88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302176 2001 TG95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302177 2001 TP108 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302178 2001 TD115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302179 2001 TF122 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302180 2001 TX127 10/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302181 2001 TY129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
302182 2001 TF132 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
302183 2001 TE163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302184 2001 TN172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302185 2001 TO176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302186 2001 TA186 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302187 2001 TT234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302188 2001 TK243 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302189 2001 TE245 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
302190 2001 TR251 14/10/2001 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
302191 2001 TH252 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
302192 2001 TU252 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
302193 2001 UA 16/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302194 2001 UW26 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302195 2001 UU45 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302196 2001 UC57 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302197 2001 UA64 18/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302198 2001 UB64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302199 2001 UB74 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
302200 2001 UG82 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302201 2001 UG87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302202 2001 UJ106 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302203 2001 UQ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302204 2001 UB121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302205 2001 UM133 21/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302206 2001 UJ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302207 2001 UN142 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302208 2001 UV145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302209 2001 UP148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302210 2001 UW148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302211 2001 UM159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302212 2001 UY169 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302213 2001 UT173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302214 2001 UR176 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302215 2001 UA191 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302216 2001 UD199 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302217 2001 UA207 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302218 2001 UX217 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302219 2001 UH222 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
302220 2001 UD227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302221 2001 VO10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302222 2001 VQ30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302223 2001 VU31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302224 2001 VG59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302225 2001 VV81 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302226 2001 VU85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302227 2001 VT93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302228 2001 VO102 12/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302229 2001 VH113 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302230 2001 VR128 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
302231 2001 WW4 20/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
302232 2001 WJ5 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302233 2001 WS7 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302234 2001 WB24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
302235 2001 WF26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302236 2001 WK32 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302237 2001 WF33 17/11/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
302238 2001 WP42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302239 2001 WV59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302240 2001 WY59 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302241 2001 WV72 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302242 2001 WL98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
302243 2001 WK100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302244 2001 WN100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302245 2001 WC104 21/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
302246 2001 XY3 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302247 2001 XW6 09/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302248 2001 XV31 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
302249 2001 XP32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302250 2001 XD33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
302251 2001 XD49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302252 2001 XK70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302253 2001 XU75 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302254 2001 XC84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302255 2001 XG93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302256 2001 XF96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302257 2001 XT103 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302258 2001 XX108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302259 2001 XJ112 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
302260 2001 XS120 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302261 2001 XC122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302262 2001 XM123 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302263 2001 XJ126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302264 2001 XE131 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302265 2001 XB138 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302266 2001 XN146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302267 2001 XZ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302268 2001 XM151 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302269 2001 XB153 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302270 2001 XZ162 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302271 2001 XC175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302272 2001 XY175 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302273 2001 XD177 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302274 2001 XQ184 14/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302275 2001 XP186 14/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302276 2001 XM192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302277 2001 XS198 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302278 2001 XO222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302279 2001 XT223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302280 2001 XC229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302281 2001 XC233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302282 2001 XL235 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302283 2001 XN241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302284 2001 XG247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302285 2001 XS252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302286 2001 XW260 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302287 2001 YQ1 18/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302288 2001 YO19 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302289 2001 YF28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302290 2001 YD31 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302291 2001 YS31 18/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302292 2001 YV31 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302293 2001 YZ54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302294 2001 YH68 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302295 2001 YN71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302296 2001 YP79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302297 2001 YJ80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302298 2001 YM81 18/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
302299 2001 YV83 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
302300 2001 YK88 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302301 2001 YN94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302302 2001 YH100 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302303 2001 YF109 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
302304 2001 YS111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302305 2001 YN121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302306 2001 YE129 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302307 2001 YO132 20/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302308 2001 YU149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
302309 2001 YT158 18/12/2001 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
302310 2001 YZ160 16/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302311 2002 AA 03/01/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
302312 2002 AX5 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302313 2002 AK9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
302314 2002 AE32 08/01/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
302315 2002 AN45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302316 2002 AF47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302317 2002 AS47 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302318 2002 AE48 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302319 2002 AM54 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302320 2002 AR58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302321 2002 AO60 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
302322 2002 AE67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
302323 2002 AW72 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302324 2002 AQ75 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302325 2002 AX75 08/01/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
302326 2002 AB76 08/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
302327 2002 AS76 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302328 2002 AA79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302329 2002 AD88 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302330 2002 AM89 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302331 2002 AF95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302332 2002 AX100 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302333 2002 AE101 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302334 2002 AT104 09/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302335 2002 AW104 09/01/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
302336 2002 AX110 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302337 2002 AV117 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
302338 2002 AU119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302339 2002 AB130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 890 m MPC · JPL
302340 2002 AG135 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302341 2002 AT138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302342 2002 AY138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302343 2002 AL142 13/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302344 2002 AG148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
302345 2002 AC158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302346 2002 AJ172 14/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302347 2002 AV173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302348 2002 AS174 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302349 2002 AT174 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302350 2002 AW181 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302351 2002 AT203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
302352 2002 BM2 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302353 2002 BH3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
302354 2002 BZ3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
302355 2002 BB13 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302356 2002 BP18 21/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
302357 2002 BE26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302358 2002 BY26 17/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
302359 2002 BR29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
302360 2002 BO31 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
302361 2002 BQ31 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302362 2002 BE32 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
302363 2002 CC 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302364 2002 CX1 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302365 2002 CD9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302366 2002 CJ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302367 2002 CV12 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
302368 2002 CM19 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302369 2002 CA21 04/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
302370 2002 CJ21 05/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302371 2002 CQ21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302372 2002 CF22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302373 2002 CP28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302374 2002 CE41 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302375 2002 CF41 07/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
302376 2002 CG43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
302377 2002 CS43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302378 2002 CY45 08/02/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
302379 2002 CT50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
302380 2002 CZ56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302381 2002 CL58 11/02/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
302382 2002 CD64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302383 2002 CG64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302384 2002 CO64 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
302385 2002 CA65 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302386 2002 CU70 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302387 2002 CK75 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302388 2002 CL75 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302389 2002 CR77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302390 2002 CZ79 07/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302391 2002 CR80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302392 2002 CA81 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
302393 2002 CF88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302394 2002 CF89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302395 2002 CS91 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302396 2002 CN93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302397 2002 CC97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302398 2002 CC101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302399 2002 CK103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302400 2002 CL104 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302401 2002 CG105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302402 2002 CL113 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
302403 2002 CD123 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302404 2002 CS123 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302405 2002 CD133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302406 2002 CR153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
302407 2002 CX155 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
302408 2002 CM156 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302409 2002 CS156 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302410 2002 CG162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302411 2002 CL177 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302412 2002 CS182 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302413 2002 CW196 10/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302414 2002 CJ197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302415 2002 CF206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302416 2002 CG212 10/02/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
302417 2002 CA215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302418 2002 CH217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302419 2002 CZ221 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
302420 2002 CV228 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302421 2002 CU230 14/02/2002 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
302422 2002 CU248 14/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
302423 2002 CD249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
302424 2002 CH256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302425 2002 CP282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302426 2002 CP293 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302427 2002 CB296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302428 2002 CL297 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302429 2002 CU297 11/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
302430 2002 CL303 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302431 2002 CW305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302432 2002 CR317 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302433 2002 DZ9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302434 2002 DX18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302435 2002 DD19 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 740 m MPC · JPL
302436 2002 EZ8 13/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
302437 2002 EV18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302438 2002 EF24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
302439 2002 EF29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302440 2002 EQ40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302441 2002 EB41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302442 2002 ES41 12/03/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
302443 2002 EM55 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302444 2002 EF64 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302445 2002 EC65 13/03/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302446 2002 EF67 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
302447 2002 EH71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302448 2002 EF83 13/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302449 2002 EB91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
302450 2002 EH91 12/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
302451 2002 EA95 14/03/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
302452 2002 EU95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302453 2002 ET99 04/03/2002 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
302454 2002 EY100 06/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
302455 2002 EM101 06/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
302456 2002 ER111 09/03/2002 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
302457 2002 EB112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302458 2002 EE114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
302459 2002 ES117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
302460 2002 EM121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302461 2002 EA123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
302462 2002 EL125 12/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302463 2002 EB128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
302464 2002 ET130 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
302465 2002 EM131 13/03/2002 Needville Needville Obs. 780 m MPC · JPL
302466 2002 ES136 12/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
302467 2002 EB143 12/03/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302468 2002 EL145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302469 2002 EG148 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302470 2002 ED155 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
302471 2002 FC7 31/03/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
302472 2002 FC12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302473 2002 FN15 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302474 2002 FY18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
302475 2002 FN22 19/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
302476 2002 FH24 19/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
302477 2002 FT31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302478 2002 FS36 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302479 2002 GG15 15/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
302480 2002 GS23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302481 2002 GD24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302482 2002 GK25 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
302483 2002 GL41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302484 2002 GG42 04/04/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
302485 2002 GO51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302486 2002 GP61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302487 2002 GD63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302488 2002 GL64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302489 2002 GC74 09/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
302490 2002 GW77 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302491 2002 GS82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302492 2002 GX88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302493 2002 GB90 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
302494 2002 GV94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302495 2002 GS95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302496 2002 GK99 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302497 2002 GR113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302498 2002 GZ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302499 2002 GG118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302500 2002 GY123 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302501 2002 GN126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302502 2002 GQ128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302503 2002 GR129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302504 2002 GQ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302505 2002 GO163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302506 2002 GZ164 14/04/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
302507 2002 GS169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302508 2002 GU176 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
302509 2002 GK184 03/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302510 2002 GP189 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302511 2002 GJ190 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302512 2002 HJ2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302513 2002 HY5 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302514 2002 JP38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302515 2002 JK66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302516 2002 JV69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302517 2002 JJ71 08/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302518 2002 JE78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302519 2002 JL79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302520 2002 JA130 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
302521 2002 JT134 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302522 2002 JC147 13/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302523 2002 KH3 17/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
302524 2002 KA10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302525 2002 KR16 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
302526 2002 LQ3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302527 2002 LR22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302528 2002 LH27 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302529 2002 LU39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302530 2002 LC58 13/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
302531 2002 LL58 13/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
302532 2002 LL64 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302533 2002 LN64 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302534 2002 LQ64 11/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
302535 2002 MM5 16/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302536 2002 NM 23/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302537 2002 NZ 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302538 2002 NE8 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302539 2002 NG38 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302540 2002 NA40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302541 2002 NL44 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302542 Tilmann 2002 NG57 05/07/2002 Palomar M. Meyer 2,1 km MPC · JPL
302543 2002 NW63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302544 2002 NS67 09/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302545 2002 NE68 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302546 2002 NH72 15/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302547 2002 NX74 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
302548 2002 NA77 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302549 2002 OO8 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302550 2002 OC12 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302551 2002 OC23 20/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302552 2002 OA28 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302553 2002 ON28 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302554 2002 OV30 20/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302555 2002 OA33 29/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302556 2002 OW33 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302557 2002 OD34 16/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302558 2002 OZ34 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
302559 2002 OQ36 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
302560 2002 PG 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
302561 2002 PB3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302562 2002 PS15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302563 2002 PV16 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302564 2002 PH27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302565 2002 PK30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302566 2002 PN35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302567 2002 PS52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302568 2002 PW54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302569 2002 PR71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302570 2002 PD73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302571 2002 PR73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302572 2002 PB79 11/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302573 2002 PU83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302574 2002 PV90 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302575 2002 PU103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302576 2002 PE106 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302577 2002 PX108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302578 2002 PC110 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302579 2002 PR115 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302580 2002 PW132 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302581 2002 PK155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
302582 2002 PT172 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302583 2002 PF180 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302584 2002 PS180 15/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302585 2002 PD189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302586 2002 PY195 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
302587 2002 PB196 07/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302588 2002 PK197 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302589 2002 PT198 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302590 2002 QX1 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302591 2002 QE7 18/08/2002 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
302592 2002 QZ13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302593 2002 QF14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302594 2002 QL25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302595 2002 QC53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
302596 2002 QL59 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302597 2002 QP60 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302598 2002 QL65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302599 2002 QM65 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302600 2002 QH73 28/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302601 2002 QF78 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302602 2002 QG82 27/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302603 2002 QV83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302604 2002 QB84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302605 2002 QH93 19/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302606 2002 QU95 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302607 2002 QD105 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302608 2002 QP105 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302609 2002 QC106 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302610 2002 QX106 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302611 2002 QB107 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302612 2002 QP116 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302613 2002 QG122 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302614 2002 QE128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302615 2002 QQ129 28/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302616 2002 QS134 20/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302617 2002 QD135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302618 2002 QT135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302619 2002 QU136 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302620 2002 QR137 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302621 2002 QT137 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302622 2002 QF138 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302623 2002 QE140 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302624 2002 QN143 09/08/1994 La Silla A. T. Hansen 1,4 km MPC · JPL
302625 2002 RD1 04/09/2002 Emerald Lane L. Ball 1,8 km MPC · JPL
302626 2002 RU4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302627 2002 RT26 04/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302628 2002 RB31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302629 2002 RL36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
302630 2002 RB42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
302631 2002 RZ80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302632 2002 RX92 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302633 2002 RQ93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302634 2002 RN127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302635 2002 RW127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
302636 2002 RD134 10/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302637 2002 RS134 10/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302638 2002 RA142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302639 2002 RD142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302640 2002 RX157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302641 2002 RU158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302642 2002 RS183 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302643 2002 RL191 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302644 2002 RJ192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302645 2002 RK211 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
302646 2002 RY216 14/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302647 2002 RY227 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
302648 2002 RG236 12/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
302649 2002 RX237 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
302650 2002 RX239 04/09/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
302651 2002 RP240 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
302652 Hauke 2002 RW241 10/09/2002 Palomar M. Meyer 2,8 km MPC · JPL
302653 2002 RE244 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302654 2002 RF246 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302655 2002 RG248 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302656 2002 RX250 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
302657 2002 RX251 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302658 2002 RF267 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302659 2002 RJ267 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302660 2002 RL277 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302661 2002 SH3 26/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
302662 2002 SW4 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302663 2002 SP7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302664 2002 SJ12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302665 2002 SK17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
302666 2002 SC33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
302667 2002 SW38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
302668 2002 SC42 28/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302669 2002 SC48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302670 2002 SQ48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302671 2002 SJ58 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
302672 2002 SZ61 17/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302673 2002 SQ67 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
302674 2002 SR68 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302675 2002 SK69 17/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302676 2002 SM71 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
302677 2002 SH74 18/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
302678 2002 SO74 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302679 2002 TN9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
302680 2002 TZ13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
302681 2002 TJ32 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302682 2002 TS32 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302683 2002 TC44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302684 2002 TK54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302685 2002 TA57 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
302686 2002 TJ61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
302687 2002 TZ61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
302688 2002 TB67 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
302689 2002 TE70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
302690 2002 TE75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
302691 2002 TN76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
302692 2002 TS81 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
302693 2002 TH105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
302694 2002 TS107 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302695 2002 TX115 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302696 2002 TJ116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302697 2002 TT118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
302698 2002 TZ121 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
302699 2002 TY146 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302700 2002 TU150 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302701 2002 TW159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302702 2002 TO166 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302703 2002 TH167 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302704 2002 TX171 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302705 2002 TN175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
302706 2002 TA177 05/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302707 2002 TP181 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302708 2002 TM192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
302709 2002 TR208 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302710 2002 TO209 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
302711 2002 TP221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302712 2002 TT230 07/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
302713 2002 TQ233 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302714 2002 TS235 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302715 2002 TA249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302716 2002 TH257 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302717 2002 TE276 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302718 2002 TS277 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302719 2002 TL284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302720 2002 TC294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302721 2002 TV294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302722 2002 TB298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302723 2002 TH300 15/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302724 2002 TJ311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302725 2002 TN311 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
302726 2002 TT314 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
302727 2002 TG317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302728 2002 TP323 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
302729 2002 TT328 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
302730 2002 TY345 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
302731 2002 TC370 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
302732 2002 TN375 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
302733 2002 TO378 15/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302734 2002 TP379 06/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302735 2002 TC382 11/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302736 2002 TY382 15/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302737 2002 TC387 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302738 2002 UV3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302739 2002 UC9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302740 2002 UB16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
302741 2002 UP18 30/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302742 2002 UH27 31/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302743 2002 UE28 30/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302744 2002 UK34 30/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302745 2002 UM37 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
302746 2002 UW41 30/10/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
302747 2002 UW55 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302748 2002 UG64 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
302749 2002 UJ67 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
302750 2002 UY75 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302751 2002 VJ8 01/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302752 2002 VW14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
302753 2002 VQ19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
302754 2002 VN22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302755 2002 VM25 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302756 2002 VX28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302757 2002 VN39 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302758 2002 VB43 04/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302759 2002 VH53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302760 2002 VO63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
302761 2002 VT79 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302762 2002 VO96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302763 2002 VT97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302764 2002 VS99 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302765 2002 VA103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302766 2002 VX104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302767 2002 VV107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302768 2002 VO113 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
302769 2002 VR122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302770 2002 VR123 14/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302771 2002 VT132 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302772 2002 VD135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302773 2002 VZ135 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
302774 2002 VS144 04/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302775 2002 VC146 14/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302776 2002 WD5 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302777 2002 WX6 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302778 2002 WD10 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302779 2002 WP22 16/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302780 2002 WW28 22/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302781 2002 XF13 03/12/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
302782 2002 XB19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302783 2002 XN19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302784 2002 XV36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302785 2002 XR40 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302786 2002 XY45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302787 2002 XJ46 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302788 2002 XA61 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302789 2002 XK61 10/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302790 2002 XP81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302791 2002 XX81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302792 2002 XX87 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302793 2002 XM98 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302794 2002 XR102 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302795 2002 XT107 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302796 2002 XK115 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302797 2002 XR118 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302798 2002 YU18 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302799 2002 YM32 27/12/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302800 2003 AA 01/01/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302801 2003 AK1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
302802 2003 AG18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
302803 2003 AY18 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302804 2003 AL64 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302805 2003 AF73 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302806 2003 AH83 04/01/2003 Kitt Peak DLS 1,9 km MPC · JPL
302807 2003 BE6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
302808 2003 BB16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
302809 2003 BE24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302810 2003 BA31 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302811 2003 BB37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
302812 2003 BJ63 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
302813 2003 BL70 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302814 2003 BH72 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302815 2003 BY73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302816 2003 BU75 29/01/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
302817 2003 BH85 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302818 2003 BV91 25/01/2003 La Silla La Silla Obs. 980 m MPC · JPL
302819 2003 CJ1 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
302820 2003 CJ5 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
302821 2003 CC9 02/02/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
302822 2003 CG20 09/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302823 2003 DQ8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302824 2003 DZ8 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
302825 2003 DX16 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
302826 2003 DC19 21/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
302827 2003 EM48 09/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
302828 2003 ED52 11/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
302829 2003 EB63 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
302830 2003 FB 22/03/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
302831 2003 FH 23/03/2003 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
302832 2003 FK13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
302833 2003 FP18 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
302834 2003 FG41 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302835 2003 FY44 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
302836 2003 FF54 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
302837 2003 FM54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
302838 2003 FB55 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
302839 2003 FQ56 26/03/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
302840 2003 FP58 11/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302841 2003 FC63 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302842 2003 FQ66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302843 2003 FW85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
302844 2003 FV92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
302845 2003 FO100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
302846 2003 FF106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302847 2003 FV113 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302848 2003 FW118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
302849 Richardboyle 2003 FB123 27/03/2003 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,8 km MPC · JPL
302850 2003 FY126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
302851 2003 FN132 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
302852 2003 GR2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302853 2003 GZ10 01/04/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302854 2003 GZ18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
302855 2003 GX27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
302856 2003 GF31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
302857 2003 GM35 07/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302858 2003 GN36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
302859 2003 GY37 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
302860 2003 GJ38 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
302861 2003 GA39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
302862 2003 GY44 07/04/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
302863 2003 GN46 08/04/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
302864 2003 GJ54 01/04/2003 Kitt Peak DLS 2,9 km MPC · JPL
302865 2003 GN56 09/04/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
302866 2003 GU56 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
302867 2003 HJ4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
302868 2003 HW7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
302869 2003 HT11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
302870 2003 HF16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
302871 2003 HA22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 470 m MPC · JPL
302872 2003 HY24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
302873 2003 HH35 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
302874 2003 HM37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
302875 2003 HP47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
302876 2003 HP49 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
302877 2003 HG51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
302878 2003 HU58 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
302879 2003 JN6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302880 2003 JY16 09/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
302881 2003 JH17 08/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302882 2003 LZ 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302883 2003 LL1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
302884 2003 MH 19/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
302885 2003 NC2 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
302886 2003 NS3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302887 2003 NN4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302888 2003 NY12 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302889 2003 NE13 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302890 2003 OE6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302891 2003 OA11 27/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302892 2003 OF27 24/07/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
302893 2003 PK 01/08/2003 Črni Vrh J. Skvarč 1,1 km MPC · JPL
302894 2003 QM 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
302895 2003 QD5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
302896 2003 QA7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
302897 2003 QW7 21/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302898 2003 QU10 22/08/2003 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
302899 2003 QV18 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302900 2003 QD37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302901 2003 QG50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302902 2003 QF105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
302903 2003 QY112 30/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
302904 2003 RE 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
302905 2003 SQ29 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302906 2003 ST29 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
302907 2003 SR34 18/09/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
302908 2003 SZ39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302909 2003 SW42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
302910 2003 SC48 18/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
302911 2003 SS51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
302912 2003 ST51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
302913 2003 SE57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
302914 2003 SS61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
302915 2003 SZ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
302916 2003 SX94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302917 2003 SC102 20/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302918 2003 SM122 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
302919 2003 SA130 21/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
302920 2003 SX157 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302921 2003 SK168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
302922 2003 SN178 19/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
302923 2003 SG195 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
302924 2003 SA211 23/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
302925 2003 SW216 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
302926 2003 SF222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
302927 2003 SJ228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302928 2003 SE245 26/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
302929 2003 SY256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
302930 2003 SB267 29/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302931 2003 SP284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302932 Francoballoni 2003 SB314 29/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
302933 2003 SY322 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
302934 2003 SL332 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
302935 2003 SC334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302936 2003 SB335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302937 2003 SA382 26/09/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
302938 2003 SX391 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
302939 2003 SW396 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
302940 2003 SR407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302941 2003 SD416 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302942 2003 SE423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302943 2003 SQ429 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
302944 2003 TU3 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
302945 2003 TP6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
302946 2003 TS20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
302947 2003 TV36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
302948 2003 UL6 18/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
302949 2003 UH8 18/10/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
302950 2003 UJ11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
302951 2003 UF18 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302952 2003 UM41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
302953 2003 UT42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302954 2003 UG81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
302955 2003 UQ91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302956 2003 UA95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
302957 2003 UQ109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
302958 2003 UZ166 22/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
302959 2003 UU175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
302960 2003 US179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302961 2003 UY209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
302962 2003 UL219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302963 2003 UD224 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
302964 2003 US239 24/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
302965 2003 UT240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
302966 2003 UF241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
302967 2003 UU248 25/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
302968 2003 UD269 28/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
302969 2003 UT283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302970 2003 UL302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
302971 2003 UT302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302972 2003 UO304 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
302973 2003 UW314 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
302974 2003 UF315 29/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
302975 2003 UH317 19/10/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
302976 2003 UK317 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
302977 2003 UO327 17/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
302978 2003 UO336 18/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
302979 2003 UK339 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
302980 2003 UO357 13/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302981 2003 UK374 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302982 2003 UA376 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
302983 2003 US376 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
302984 2003 UB382 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
302985 2003 VB4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
302986 2003 VL12 04/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302987 2003 WD2 16/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
302988 2003 WH2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
302989 2003 WL3 16/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
302990 2003 WQ22 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
302991 2003 WV23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
302992 2003 WH26 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302993 2003 WH29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302994 2003 WR33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302995 2003 WV34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
302996 2003 WP42 21/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
302997 2003 WE47 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302998 2003 WE52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
302999 2003 WN59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
303000 2003 WN60 18/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

298.000s  • 299.000s  • 300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001