Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/385001–386000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385001 2012 TZ229 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385002 2012 TG230 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385003 2012 TL231 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385004 2012 TX231 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385005 2012 TH234 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385006 2012 TJ234 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385007 2012 TZ234 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385008 2012 TT236 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385009 2012 TE238 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385010 2012 TJ239 19/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
385011 2012 TU239 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385012 2012 TD244 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
385013 2012 TC246 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385014 2012 TH266 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385015 2012 TO266 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385016 2012 TU266 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
385017 2012 TZ266 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385018 2012 TX268 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385019 2012 TG272 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385020 2012 TV277 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385021 2012 TQ282 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385022 2012 TM284 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385023 2012 TA285 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385024 2012 TM286 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385025 2012 TS288 27/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385026 2012 TZ288 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385027 2012 TJ289 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385028 2012 TJ291 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385029 2012 TU296 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385030 2012 TS299 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
385031 2012 TM302 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385032 2012 TL303 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385033 2012 TV305 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385034 2012 TW305 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385035 2012 TD306 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385036 2012 TB307 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385037 2012 TE309 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
385038 2012 TQ309 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385039 2012 TQ310 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385040 2012 TL311 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385041 2012 TZ312 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385042 2012 TO313 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385043 2012 TC323 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385044 2012 UH10 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
385045 2012 UP12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
385046 2012 UX14 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385047 2012 UU17 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385048 2012 UZ22 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385049 2012 UA26 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385050 2012 UB26 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385051 2012 UT28 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385052 2012 UM35 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385053 2012 UB37 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385054 2012 UM41 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385055 2012 UY42 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385056 2012 UV44 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
385057 2012 UR45 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385058 2012 US45 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385059 2012 UK47 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385060 2012 UC48 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
385061 2012 UQ50 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385062 2012 UP56 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385063 2012 UD57 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385064 2012 UP60 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385065 2012 UV61 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385066 2012 UC63 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385067 2012 UG63 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
385068 2012 UW64 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385069 2012 UF67 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385070 2012 UH69 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385071 2012 UN74 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385072 2012 UT77 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
385073 2012 UA81 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385074 2012 UM85 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
385075 2012 UJ86 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385076 2012 UV93 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385077 2012 UD97 24/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385078 2012 UH101 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385079 2012 US105 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385080 2012 UX112 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385081 2012 UY113 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
385082 2012 UU114 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385083 2012 UD115 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385084 2012 UY159 15/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385085 2012 UV160 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385086 2012 UX162 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385087 2012 UB163 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385088 2012 UW166 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
385089 2012 UG171 05/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
385090 2012 VF 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
385091 2012 VG3 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
385092 2012 VZ3 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385093 2012 VA11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
385094 2012 VS26 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385095 2012 VM27 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385096 2012 VL36 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
385097 2012 VX41 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
385098 2012 VE47 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385099 2012 VM47 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385100 2012 VG48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385101 2012 VH66 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385102 2012 VJ67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385103 2012 VP78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385104 2012 VL80 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385105 2012 VT89 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385106 2012 VG92 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
385107 2012 VM92 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
385108 2012 VL93 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385109 2012 VQ97 03/05/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
385110 2012 VE99 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385111 2012 VX105 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385112 2012 VC107 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
385113 2012 VG107 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
385114 2012 WS26 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385115 2012 XQ1 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385116 2012 XC10 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385117 2012 XX11 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385118 2012 XW52 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
385119 2012 XA63 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385120 2012 XX67 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385121 2012 XT95 20/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
385122 2012 XQ113 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385123 2012 XW120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385124 2012 XV153 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385125 2013 AH121 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385126 2013 AG155 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385127 2013 BL60 06/02/1997 Caussols ODAS 9,2 km MPC · JPL
385128 2013 CH121 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
385129 2013 CC215 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
385130 2013 GH79 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
385131 2013 GH109 12/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
385132 2013 RO31 03/05/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
385133 2013 RC53 27/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385134 2013 SB24 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
385135 2013 SC30 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385136 2013 SF51 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385137 2013 SN51 04/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
385138 2013 SA67 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385139 2013 SW86 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385140 2013 SX86 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
385141 2013 TG3 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385142 2013 TO3 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
385143 2013 TT7 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385144 2013 TY13 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
385145 2013 TD19 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385146 2013 TV24 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385147 2013 TP26 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385148 2013 TA32 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385149 2013 TP35 31/01/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
385150 2013 TS38 03/07/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385151 2013 TQ45 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385152 2013 TF49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385153 2013 TV49 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385154 2013 TR89 17/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
385155 2013 TE90 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385156 2013 TM92 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
385157 2013 TX94 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385158 2013 TP120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385159 2013 TR130 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385160 2013 UW4 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
385161 2013 UV5 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
385162 2013 UH11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385163 2013 UN12 06/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385164 2013 UT12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385165 2013 VM 21/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
385166 2013 VA1 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385167 2013 VF5 06/11/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
385168 2013 VN8 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385169 2013 VR8 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385170 2013 VL11 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
385171 2013 VD16 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385172 2013 VD18 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
385173 2013 VH18 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385174 2013 WL2 14/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
385175 2013 WU3 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385176 2013 WU5 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
385177 2013 WB12 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385178 2013 WX28 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
385179 2013 WK45 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385180 2013 WH53 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385181 2013 WE56 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
385182 2013 WX65 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
385183 2013 XH 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385184 4119 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
385185 1993 RO 14/09/1993 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu 93 km MPC · JPL
385186 1994 AW1 11/01/1994 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin AMO +1km · 810 m MPC · JPL
385187 1995 SL19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385188 1995 ST49 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385189 1996 BZ11 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
385190 1996 XK2 04/12/1996 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
385191 1997 RT5 07/09/1997 Palomar P. Nicholson, B. Gladman, J. A. Burns cubewano ( 161 km MPC · JPL
385192 1997 TR12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385193 1998 BT3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385194 1998 KG62 29/05/1998 Cerro Tololo G. Bernstein cubewano ( 222 km MPC · JPL
385195 1999 FW76 20/03/1999 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
385196 1999 FL89 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
385197 1999 KV5 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385198 1999 NO37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385199 1999 OE4 20/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 193 km MPC · JPL
385200 1999 RB25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385201 1999 RN215 07/09/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo cubewano ( 212 km MPC · JPL
385202 1999 RJ246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
385203 1999 SO15 30/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385204 1999 SY23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385205 1999 SU28 21/09/1999 Uccle T. Pauwels 750 m MPC · JPL
385206 1999 TM10 11/10/1999 Prescott P. G. Comba 750 m MPC · JPL
385207 1999 TY45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385208 1999 TS110 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
385209 1999 TN141 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385210 1999 TD146 07/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
385211 1999 TG212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385212 1999 TA250 09/10/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
385213 1999 VN152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
385214 1999 VW166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385215 2000 AR92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385216 2000 DB9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385217 2000 DF17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385218 2000 DS32 29/02/2000 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
385219 2000 DB41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
385220 2000 DM57 29/02/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385221 2000 DT88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385222 2000 DR90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385223 2000 EJ176 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385224 2000 FE10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
385225 2000 GE121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
385226 2000 GH153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
385227 2000 JV67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385228 2000 KV33 29/05/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
385229 2000 PK18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
385230 2000 QO109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385231 2000 QQ117 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385232 2000 QQ227 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385233 2000 SZ183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
385234 2000 SK213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385235 2000 SA216 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385236 2000 SF258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385237 2000 SQ281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385238 2000 SX286 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385239 2000 SG289 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385240 2000 SW363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385241 2000 UE65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385242 2000 UZ89 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385243 2000 VW45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
385244 2000 WQ 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
385245 2000 WK2 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
385246 2000 WS150 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385247 2000 YD67 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
385248 2001 BH79 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385249 2001 CU43 15/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385250 2001 DH47 20/02/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
385251 2001 DD82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
385252 2001 EB18 01/03/2001 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
385253 2001 FM128 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
385254 2001 FO188 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385255 2001 KC79 22/05/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 900 m MPC · JPL
385256 2001 OU3 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
385257 2001 OS33 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
385258 2001 ON43 22/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385259 2001 PP9 12/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 720 m MPC · JPL
385260 2001 QK112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385261 2001 QS158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385262 2001 QT162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
385263 2001 QB190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
385264 2001 QX202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385265 2001 QC205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
385266 2001 QB298 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 193 km MPC · JPL
385267 2001 QS330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
385268 2001 RC12 10/09/2001 Socorro LINEAR AMO 3,2 km MPC · JPL
385269 2001 RU38 09/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
385270 2001 RV107 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385271 2001 RT124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385272 2001 RH130 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385273 2001 SR102 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385274 2001 SV127 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385275 2001 SY136 16/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
385276 2001 ST211 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385277 2001 SM214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
385278 2001 SC218 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385279 2001 SD221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385280 2001 SO225 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385281 2001 SA247 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
385282 2001 SB252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385283 2001 SS262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385284 2001 SA274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385285 2001 SN350 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385286 2001 SA355 20/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385287 2001 TY26 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385288 2001 TP84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385289 2001 TH99 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385290 2001 TC137 14/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
385291 2001 TM159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
385292 2001 TJ170 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
385293 2001 TO235 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
385294 2001 UN77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
385295 2001 UY86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385296 2001 UA129 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385297 2001 UY139 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
385298 2001 UP174 18/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385299 2001 UA181 25/10/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
385300 2001 UB221 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385301 2001 UU226 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
385302 2001 UQ228 16/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
385303 2001 VQ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385304 2001 VU71 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
385305 2001 VK73 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385306 2001 VJ89 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385307 2001 VQ112 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
385308 2001 VO130 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
385309 2001 WF16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385310 2001 XS122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385311 2001 XP200 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385312 2001 XA232 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385313 2001 XV244 15/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
385314 2001 YH28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385315 2001 YC62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385316 2001 YY66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385317 2001 YT76 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385318 2001 YT138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385319 2001 YM149 19/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
385320 2002 AL66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385321 2002 AX141 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385322 2002 AE177 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385323 2002 CH4 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385324 2002 CJ5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385325 2002 CK25 08/02/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
385326 2002 CK41 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385327 2002 CK58 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385328 2002 CF188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385329 2002 CQ245 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385330 2002 CL269 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 15 km MPC · JPL
385331 2002 CJ316 07/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385332 2002 FA26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385333 2002 GH6 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385334 2002 GA106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
385335 2002 GS128 12/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385336 2002 GX145 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385337 2002 GH182 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385338 2002 JJ10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385339 2002 JH44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385340 2002 JZ115 11/05/2002 La Palma La Palma Obs. 13 km MPC · JPL
385341 2002 JW121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
385342 2002 LL 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385343 2002 LV 01/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
385344 2002 NT66 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
385345 2002 NW72 08/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385346 2002 OT8 19/07/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
385347 2002 OA29 29/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
385348 2002 OG33 18/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385349 2002 OK34 22/07/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385350 2002 PT9 05/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
385351 2002 PM29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
385352 2002 PF36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
385353 2002 PZ46 10/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385354 2002 PM80 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385355 2002 PQ87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385356 2002 PC96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385357 2002 PJ129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
385358 2002 PO138 08/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
385359 2002 PZ141 14/08/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385360 2002 PW154 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 860 m MPC · JPL
385361 2002 PB169 08/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
385362 2002 PT170 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 233 km MPC · JPL
385363 2002 PW170 05/08/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 255 km MPC · JPL
385364 2002 PX173 08/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385365 2002 PU174 15/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385366 2002 PH175 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385367 2002 PE176 07/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
385368 2002 PF179 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385369 2002 PK179 08/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385370 2002 QM13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
385371 2002 QS16 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
385372 2002 QJ19 26/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
385373 2002 QK72 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
385374 2002 QM119 30/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
385375 2002 QT124 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
385376 2002 RE8 03/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
385377 2002 RJ8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
385378 2002 RV34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
385379 2002 RN58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
385380 2002 RN112 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385381 2002 RT125 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385382 2002 RQ236 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,5 km MPC · JPL
385383 2002 RK283 08/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
385384 2002 SW2 27/09/2002 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
385385 2002 ST72 16/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385386 2002 TH11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
385387 2002 TJ66 03/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385388 2002 TR194 03/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385389 2002 TT263 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385390 2002 TU319 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
385391 2002 TL378 15/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385392 2002 UF55 29/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
385393 2002 VZ2 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,5 km MPC · JPL
385394 2002 VZ8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
385395 2002 VO14 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385396 2002 VR24 05/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
385397 2002 VQ26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
385398 2002 VR30 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385399 2002 VK66 06/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
385400 2002 VF124 14/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385401 2002 VF127 14/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
385402 2002 WZ2 23/11/2002 Palomar NEAT APO 1,6 km MPC · JPL
385403 2002 WE10 24/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
385404 2002 WM30 24/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385405 2002 XA7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385406 2002 XP34 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385407 2002 XY54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
385408 2002 XW64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385409 2002 XO66 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385410 2002 XF119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385411 2002 YH19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385412 2003 AQ16 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385413 2003 AS71 10/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385414 2003 AE73 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
385415 2003 AL79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385416 2003 AF85 08/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385417 2003 BB47 29/01/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
385418 2003 BV63 28/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
385419 2003 BK66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
385420 2003 CT21 02/02/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
385421 2003 CL26 11/02/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
385422 2003 DF4 21/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
385423 2003 DE6 23/02/2003 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
385424 2003 DU6 23/02/2003 Črni Vrh H. Mikuž 4,4 km MPC · JPL
385425 2003 DA10 23/02/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
385426 2003 EV6 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385427 2003 ER46 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
385428 2003 EU47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
385429 2003 EP58 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
385430 2003 EP62 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
385431 2003 FA4 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
385432 2003 FF13 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
385433 2003 FR56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385434 2003 FZ62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
385435 2003 FA131 22/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
385436 2003 FQ133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385437 2003 GH55 01/04/2003 Cerro Tololo DLS cubewano ( 267 km MPC · JPL
385438 2003 HQ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
385439 2003 HS25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385440 2003 MC6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385441 2003 OG5 22/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
385442 2003 OM6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
385443 2003 QX7 21/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
385444 2003 QU26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
385445 2003 QH91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 193 km MPC · JPL
385446 Manwë 2003 QW111 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie res · 4:7 · 212 km MPC · JPL
385447 2003 QF113 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 212 km MPC · JPL
385448 2003 QC115 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
385449 2003 SO23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385450 2003 SN26 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
385451 2003 SD53 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
385452 2003 SD64 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
385453 2003 SS91 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
385454 2003 SP168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
385455 2003 SW236 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
385456 2003 SC279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385457 2003 ST285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385458 2003 SP317 25/09/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 168 km MPC · JPL
385459 2003 SG332 28/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385460 2003 SR348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385461 2003 SY379 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
385462 2003 TY3 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385463 2003 TG8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385464 2003 TQ16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
385465 2003 UF35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385466 2003 UO40 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385467 2003 UD74 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
385468 2003 UF108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
385469 2003 UE130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385470 2003 UT140 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
385471 2003 UD188 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
385472 2003 UP193 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385473 2003 UJ230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385474 2003 UC281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385475 2003 UL288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
385476 2003 UC331 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
385477 2003 VH3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385478 2003 WS8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385479 2003 WE10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385480 2003 WE16 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385481 2003 WL45 19/11/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
385482 2003 WK81 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
385483 2003 WF84 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385484 2003 WB122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385485 2003 WJ122 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385486 2003 WP178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 540 m MPC · JPL
385487 2003 YJ44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385488 2003 YK104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385489 2004 BE34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385490 2004 BY97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385491 2004 BD102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385492 2004 CU39 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385493 2004 CN49 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
385494 2004 CO51 11/02/2004 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
385495 2004 CX95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
385496 2004 CF99 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385497 2004 DD 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385498 2004 DP27 16/02/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
385499 2004 DJ63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385500 2004 DA73 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385501 2004 EZ24 15/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385502 2004 EG46 25/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385503 2004 EL47 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385504 2004 ED48 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385505 2004 EX48 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385506 2004 EO112 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385507 2004 FZ31 17/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385508 2004 FT53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385509 2004 FC81 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385510 2004 FB105 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385511 2004 FU124 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385512 2004 FP153 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385513 2004 GE54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385514 2004 GY59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385515 2004 GV88 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385516 2004 HC3 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385517 2004 HP20 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385518 2004 HP54 21/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
385519 2004 HO78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
385520 2004 JK8 12/05/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385521 2004 JR10 27/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385522 2004 LH3 06/06/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
385523 2004 LL14 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
385524 2004 MR8 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
385525 2004 NZ1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385526 2004 OC 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385527 2004 OK14 17/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 134 km MPC · JPL
385528 2004 OR15 22/07/2004 Mauna Kea CFEPS 140 km MPC · JPL
385529 2004 PT7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385530 2004 PQ26 08/08/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
385531 2004 PX36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385532 2004 PM64 10/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
385533 2004 QD29 19/08/2004 Mauna Kea B. Gladman cubewano ( 176 km MPC · JPL
385534 2004 RD5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385535 2004 RL24 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385536 2004 RP36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385537 2004 RM42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
385538 2004 RJ63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385539 2004 RP73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385540 2004 RT145 09/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
385541 2004 RF153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385542 2004 RN179 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385543 2004 RU198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385544 2004 RH230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385545 2004 RS237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385546 2004 RP262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385547 2004 RQ307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385548 2004 RB341 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385549 2004 SZ3 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385550 2004 SW52 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385551 2004 TU6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
385552 2004 TO30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385553 2004 TS32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385554 2004 TP64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385555 2004 TO71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385556 2004 TU73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385557 2004 TF74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385558 2004 TU80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385559 2004 TY92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385560 2004 TA134 07/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
385561 2004 TO140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385562 2004 TA156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385563 2004 TR160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385564 2004 TG195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385565 2004 TD196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385566 2004 TB244 06/10/2004 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 980 m MPC · JPL
385567 2004 TZ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
385568 2004 TW289 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385569 2004 TO332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385570 2004 TH367 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385571 Otrera 2004 UP10 16/10/2004 Las Campanas S. S. Sheppard, C. Trujillo 77 km MPC · JPL
385572 2004 VS1 04/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 2,2 km MPC · JPL
385573 2004 VX7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385574 2004 VA18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385575 2004 VY27 05/11/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385576 2004 VZ35 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385577 2004 VU50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385578 2004 VL76 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385579 2004 WV9 17/11/2004 CBA-East CBA-East Obs. 1,8 km MPC · JPL
385580 2004 XO14 10/12/2004 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
385581 2004 XZ17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385582 2004 XA30 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
385583 2004 XC30 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
385584 2004 XZ48 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385585 2004 XY72 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
385586 2004 XB78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385587 2004 XA101 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385588 2004 XK102 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385589 2004 XM110 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385590 2004 XV115 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385591 2004 XB136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385592 2005 AX14 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
385593 2005 AN30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
385594 2005 AF78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385595 2005 BR26 19/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385596 2005 CO15 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
385597 2005 CU47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385598 2005 EX9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385599 2005 EN84 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
385600 2005 EH112 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385601 2005 ES116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385602 2005 EK130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385603 2005 ED184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385604 2005 EV205 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
385605 2005 EJ225 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 560 m MPC · JPL
385606 2005 EV250 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
385607 2005 EO297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie res · 161 km MPC · JPL
385608 2005 GM10 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385609 2005 GS34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
385610 2005 GV56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385611 2005 GC65 02/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385612 2005 GQ79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385613 2005 GP91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
385614 2005 GA142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385615 2005 GF210 09/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385616 2005 JP128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385617 2005 ML21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385618 2005 MW21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
385619 2005 MB22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
385620 2005 MA26 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
385621 2005 MS31 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385622 2005 NR4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385623 2005 NT5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385624 2005 ND22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385625 2005 NS30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
385626 2005 NO31 04/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
385627 2005 NZ43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385628 2005 NG84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385629 2005 OU18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
385630 2005 OP21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385631 2005 QK52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
385632 2005 QQ52 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
385633 2005 QD57 29/08/2005 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
385634 2005 QW65 12/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
385635 2005 QX73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385636 2005 QS75 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385637 2005 QQ88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 900 m MPC · JPL
385638 2005 QY110 27/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
385639 2005 QB116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385640 2005 QW116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385641 2005 QT120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385642 2005 QX131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385643 2005 QR133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385644 2005 QH138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385645 2005 QS174 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385646 2005 QN175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385647 2005 QR178 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385648 2005 QU181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
385649 2005 QG190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385650 2005 RW11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
385651 2005 RZ14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385652 2005 RU21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
385653 2005 RL23 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385654 2005 RY23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
385655 2005 RW40 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
385656 2005 RK51 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385657 2005 SQ14 25/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385658 2005 SS21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385659 2005 SZ35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385660 2005 SM47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385661 2005 SZ51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385662 2005 SH92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
385663 2005 SH95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385664 2005 SG99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385665 2005 SR99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385666 2005 SH100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385667 2005 ST113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385668 2005 ST130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385669 2005 SS144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385670 2005 SD145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385671 2005 SB167 14/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385672 2005 SK169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385673 2005 SD179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
385674 2005 SW183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385675 2005 SY187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385676 2005 SR188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
385677 2005 SS195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385678 2005 SQ204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
385679 2005 SV206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385680 2005 SX206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
385681 2005 SA211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385682 2005 SN239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385683 2005 SA249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385684 2005 SF252 24/09/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
385685 2005 SK255 22/09/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
385686 2005 SO260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
385687 2005 SF286 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
385688 2005 TK12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385689 2005 TP16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385690 2005 TM37 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385691 2005 TX45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
385692 2005 TH52 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385693 2005 TR52 11/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
385694 2005 TV60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
385695 Clete 2005 TO74 08/10/2005 Las Campanas C. Trujillo, S. S. Sheppard 97 km MPC · JPL
385696 2005 TV100 07/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
385697 2005 TC104 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
385698 2005 TB114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
385699 2005 TX121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385700 2005 TL153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385701 2005 TZ158 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
385702 2005 UO9 21/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385703 2005 UO15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385704 2005 UH27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
385705 2005 UJ28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
385706 2005 UB30 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385707 2005 UE46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385708 2005 UV48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
385709 2005 UQ61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385710 2005 UJ71 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
385711 2005 UH84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385712 2005 UR98 22/10/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
385713 2005 UJ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
385714 2005 UR103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385715 2005 UL117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385716 2005 UN119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
385717 2005 UC127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385718 2005 UA154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385719 2005 UZ157 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385720 2005 UV160 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
385721 2005 UB179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
385722 2005 UR200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385723 2005 UY269 28/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385724 2005 UB273 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385725 2005 UR299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385726 2005 UQ302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385727 2005 UA338 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385728 2005 UG350 23/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385729 2005 UQ371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
385730 2005 UH396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385731 2005 UP397 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385732 2005 UF413 31/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
385733 2005 UG439 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385734 2005 UQ444 30/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
385735 2005 VQ53 04/11/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
385736 2005 VP71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
385737 2005 VQ79 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
385738 2005 VA114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385739 2005 VB130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 740 m MPC · JPL
385740 2005 WK40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385741 2005 WY41 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385742 2005 WX54 30/10/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385743 2005 WM69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
385744 2005 WV93 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385745 2005 WG193 26/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
385746 2005 XH19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385747 2005 XC30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385748 2005 XU78 02/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
385749 2005 XR85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385750 2005 XJ112 02/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
385751 2005 YQ7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385752 2005 YZ13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385753 2005 YY16 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385754 2005 YG24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385755 2005 YQ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385756 2005 YW30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385757 2005 YK32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385758 2005 YH55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385759 2005 YO69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
385760 2005 YF71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385761 2005 YK74 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385762 2005 YN75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385763 2005 YF76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385764 2005 YN79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385765 2005 YC114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385766 2005 YP121 28/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385767 2005 YD128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385768 2005 YC144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385769 2005 YV144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385770 2005 YQ191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385771 2005 YE212 28/12/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
385772 2005 YO258 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385773 2005 YB291 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
385774 2006 AA14 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385775 2006 AE22 05/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
385776 2006 AD23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385777 2006 AJ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385778 2006 AE74 04/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
385779 2006 AJ79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385780 2006 AO95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
385781 2006 BR 20/01/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
385782 2006 BG42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385783 2006 BV50 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
385784 2006 BK65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385785 2006 BA75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385786 2006 BC75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385787 2006 BM76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385788 2006 BY86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385789 2006 BT100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385790 2006 BG108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385791 2006 BN114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385792 2006 BV127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385793 2006 BV178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
385794 2006 BY181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
385795 2006 BJ265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385796 2006 BF277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385797 2006 BV277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385798 2006 BF281 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385799 2006 CZ 03/02/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385800 2006 CA1 03/02/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385801 2006 CS18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385802 2006 DO11 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
385803 2006 DL23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385804 2006 DS23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385805 2006 DO37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
385806 2006 DT52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385807 2006 DH57 24/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385808 2006 DO67 22/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
385809 2006 DV91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
385810 2006 DB120 20/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
385811 2006 DL121 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385812 2006 DC156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385813 2006 DX161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385814 2006 DX198 27/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
385815 2006 EP16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385816 2006 EN28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385817 2006 EW69 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
385818 2006 FK7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385819 2006 FE14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385820 2006 FH28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
385821 2006 FZ50 24/03/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
385822 2006 FW53 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385823 2006 GN2 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385824 2006 GW6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385825 2006 GG12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385826 2006 GW28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385827 2006 GB32 06/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385828 2006 GJ32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385829 2006 GQ54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385830 2006 HE3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385831 2006 HJ11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
385832 2006 HQ25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385833 2006 HJ31 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385834 2006 HH43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
385835 2006 HP71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385836 2006 HE74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385837 2006 HP79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385838 2006 HW90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385839 2006 HS103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385840 2006 HF105 23/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
385841 2006 HA109 30/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
385842 2006 HV109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385843 2006 JY25 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
385844 2006 JF52 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385845 2006 KB3 18/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
385846 2006 KK9 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385847 2006 KZ27 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385848 2006 KD30 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
385849 2006 KC60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385850 2006 KF65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385851 2006 LV2 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385852 2006 OQ5 22/07/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
385853 2006 PU35 12/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
385854 2006 QQ10 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
385855 2006 QE64 25/08/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385856 2006 QH110 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
385857 2006 QZ136 16/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385858 2006 QC150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385859 2006 QY150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385860 2006 QG151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385861 2006 QQ151 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385862 2006 QK184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385863 2006 RE14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385864 2006 RR15 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
385865 2006 RF21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385866 2006 RS22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
385867 2006 RW29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385868 2006 RU36 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
385869 2006 RJ64 12/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
385870 2006 RL66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
385871 2006 RS71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385872 2006 RU71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385873 2006 RA74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385874 2006 RC83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
385875 2006 RJ101 01/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
385876 2006 SM16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385877 2006 SO16 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385878 2006 SY31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385879 2006 SV35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
385880 2006 SB77 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 590 m MPC · JPL
385881 2006 SP89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385882 2006 SG92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385883 2006 SO125 20/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
385884 2006 SO131 26/09/2006 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
385885 2006 SB141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
385886 2006 SF157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385887 2006 SR167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
385888 2006 SV181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
385889 2006 SF207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385890 2006 SU225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385891 2006 SC227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385892 2006 SC232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385893 2006 SJ232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385894 2006 SO233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385895 2006 SO234 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385896 2006 SN257 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385897 2006 SG258 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385898 2006 SD275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385899 2006 SZ306 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385900 2006 SL320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385901 2006 SK343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385902 2006 SK352 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
385903 2006 SU357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
385904 2006 SW375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
385905 2006 SX375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
385906 2006 SH379 19/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
385907 2006 SF386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
385908 2006 SU396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385909 2006 SY402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385910 2006 SX407 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
385911 2006 SF408 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
385912 2006 SN412 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
385913 2006 TO26 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385914 2006 TS31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
385915 2006 TN34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385916 2006 TC38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385917 2006 TC39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385918 2006 TM39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385919 2006 TH47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
385920 2006 TV72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385921 2006 TC74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
385922 2006 TG101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385923 2006 TB103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385924 2006 TS113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
385925 2006 TG115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
385926 2006 TE116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
385927 2006 TM116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
385928 2006 UK4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385929 2006 UC11 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
385930 2006 UD62 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385931 2006 UR63 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385932 2006 UX72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385933 2006 UJ82 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385934 2006 UU88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
385935 2006 UB94 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385936 2006 UF104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385937 2006 UT110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385938 2006 UP113 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385939 2006 UR118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
385940 2006 UW129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
385941 2006 UN133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
385942 2006 UA174 19/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
385943 2006 UK187 28/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
385944 2006 UW187 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385945 2006 UQ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
385946 2006 UD199 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385947 2006 UD217 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
385948 2006 UN222 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385949 2006 UX266 27/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
385950 2006 UY296 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
385951 2006 VD4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385952 2006 VV7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385953 2006 VQ26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385954 2006 VO27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385955 2006 VV42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
385956 2006 VX53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385957 2006 VK60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
385958 2006 VX63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385959 2006 VX71 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385960 2006 VC87 14/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
385961 2006 VL126 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385962 2006 VK141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
385963 2006 WM37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385964 2006 WM157 22/11/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
385965 2006 WU163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385966 2006 WX166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
385967 2006 WE170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
385968 2006 WF174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
385969 2006 WE184 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
385970 2006 WJ184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
385971 2006 WL185 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
385972 2006 WG195 29/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385973 2006 XW5 07/12/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
385974 2006 XK17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385975 2006 XV59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
385976 2006 YM8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
385977 2006 YJ37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
385978 2006 YO40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385979 2006 YO41 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385980 2007 AA8 09/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 550 m MPC · JPL
385981 2007 AH27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385982 2007 AE29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
385983 2007 AU29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385984 2007 BE24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
385985 2007 BP41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
385986 2007 BL46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385987 2007 BL60 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385988 2007 BM61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
385989 2007 BN74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
385990 2007 BQ75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385991 2007 BR79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385992 2007 BG81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
385993 2007 BA102 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
385994 2007 CQ9 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
385995 2007 CW12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385996 2007 CL14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
385997 2007 CN35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
385998 2007 CU42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
385999 2007 CB43 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
386000 2007 CG50 08/02/2007 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001