Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/500001–501000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500001 2011 PX10 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500002 2011 PQ14 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500003 2011 QW2 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500004 2011 QE4 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500005 2011 QC5 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500006 2011 QR8 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500007 2011 QT8 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
500008 2011 QB13 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500009 2011 QQ17 06/07/2005 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
500010 2011 QY19 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500011 2011 QB20 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500012 2011 QD34 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500013 2011 QN35 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
500014 2011 QL47 31/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
500015 2011 QZ48 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
500016 2011 QH58 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500017 2011 QL60 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
500018 2011 QW63 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500019 2011 QW78 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500020 2011 QY84 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500021 2011 QZ86 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500022 2011 QU94 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
500023 2011 RA3 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500024 2011 SW 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500025 2011 SS6 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500026 2011 SS21 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
500027 2011 SD29 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500028 2011 SC34 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500029 2011 SW39 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500030 2011 SY42 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
500031 2011 SS47 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500032 2011 SF63 30/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
500033 2011 SS75 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500034 2011 SS82 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500035 2011 SM108 04/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
500036 2011 SZ110 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500037 2011 SG114 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
500038 2011 SG136 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500039 2011 SM156 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
500040 2011 SJ177 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500041 2011 SV191 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500042 2011 SK192 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500043 2011 SJ201 14/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
500044 2011 SB216 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500045 2011 SQ248 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
500046 2011 SN260 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
500047 2011 SQ262 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500048 2011 TC6 23/09/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
500049 2011 UY5 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
500050 2011 US40 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
500051 2011 UB74 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
500052 2011 UK103 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500053 2011 UU123 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500054 2011 UE135 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500055 2011 UG147 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
500056 2011 UZ154 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500057 2011 UB163 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500058 2011 UA167 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500059 2011 UQ185 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
500060 2011 UQ246 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500061 2011 UV257 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500062 2011 UF271 03/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
500063 2011 UA286 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
500064 2011 UY291 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
500065 2011 UO303 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500066 2011 UO314 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
500067 2011 UK316 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500068 2011 UY381 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
500069 2011 UC406 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500070 2011 VW15 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
500071 2011 VE19 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500072 2011 WN25 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500073 2011 WD27 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
500074 2011 WB35 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500075 2011 WU67 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500076 2011 WO70 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500077 2011 WJ76 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500078 2011 WZ88 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
500079 2011 WY92 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500080 2011 WV134 30/11/2011 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
500081 2011 WJ148 24/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500082 2011 YF1 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
500083 2011 YO11 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
500084 2011 YF26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
500085 2011 YK37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500086 2011 YO43 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500087 2011 YL57 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
500088 2011 YK65 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500089 2011 YE73 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500090 2011 YQ74 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
500091 2012 AD15 16/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
500092 2012 BA10 10/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
500093 2012 BB17 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500094 2012 BC20 21/01/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
500095 2012 BT20 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
500096 2012 BY20 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500097 2012 BX21 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500098 2012 BY28 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500099 2012 BK38 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500100 2012 BP51 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500101 2012 BZ59 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500102 2012 BX70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500103 2012 BA73 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500104 2012 BW82 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500105 2012 BQ84 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500106 2012 BH85 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500107 2012 BA91 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500108 2012 BQ91 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500109 2012 BS94 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500110 2012 BJ100 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500111 2012 BV100 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
500112 2012 BL105 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
500113 2012 BA111 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500114 2012 BW114 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500115 2012 BE118 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500116 2012 BO118 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
500117 2012 BO125 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500118 2012 BM137 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500119 2012 BV137 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 490 m MPC · JPL
500120 2012 BP148 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500121 2012 BW149 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500122 2012 CX6 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
500123 2012 CK11 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500124 2012 CW12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500125 2012 CB14 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
500126 2012 CB16 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500127 2012 CP19 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500128 2012 CD25 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500129 2012 CV27 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500130 2012 CW27 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500131 2012 CW32 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
500132 2012 CT33 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500133 2012 CC35 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500134 2012 CX36 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500135 2012 CT42 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500136 2012 CO46 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 100 m MPC · JPL
500137 2012 CD52 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500138 2012 CC55 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500139 2012 DY4 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500140 2012 DG8 04/06/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
500141 2012 DP12 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
500142 2012 DO15 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500143 2012 DT16 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
500144 2012 DW16 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500145 2012 DC30 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500146 2012 DH32 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500147 2012 DU34 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
500148 2012 DS45 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500149 2012 DH49 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500150 2012 DA55 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500151 2012 DA64 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
500152 2012 DR66 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500153 2012 DW66 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500154 2012 DE80 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500155 2012 DF81 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500156 2012 DG89 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
500157 2012 EU 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
500158 2012 ED5 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
500159 2012 EY13 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
500160 2012 EQ16 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
500161 2012 EW16 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
500162 2012 EH17 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
500163 2012 FS 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500164 2012 FH6 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
500165 2012 FO12 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500166 2012 FS12 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
500167 2012 FP19 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500168 2012 FY19 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500169 2012 FC21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500170 2012 FF25 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
500171 2012 FW25 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500172 2012 FP34 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
500173 2012 FX40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500174 2012 FH42 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500175 2012 FM44 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
500176 2012 FN45 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500177 2012 FW45 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500178 2012 FN46 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
500179 2012 FL47 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500180 2012 FC49 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500181 2012 FG50 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
500182 2012 FK51 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
500183 2012 FH53 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500184 2012 FM59 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500185 2012 FU75 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500186 2012 GH3 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500187 2012 GV8 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500188 2012 GZ16 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
500189 2012 GB19 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500190 2012 GZ20 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
500191 2012 GC22 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
500192 2012 GO22 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500193 2012 GP34 29/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
500194 2012 GS35 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500195 2012 GJ36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
500196 2012 HG1 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
500197 2012 HB3 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
500198 2012 HV4 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500199 2012 HQ6 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500200 2012 HQ8 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500201 2012 HO9 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500202 2012 HX12 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500203 2012 HO17 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
500204 2012 HQ19 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500205 2012 HZ26 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
500206 2012 HF27 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
500207 2012 HQ27 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500208 2012 HB28 24/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500209 2012 HK28 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500210 2012 HN30 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500211 2012 HM32 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
500212 2012 HD34 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
500213 2012 HL36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500214 2012 HC42 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500215 2012 HV43 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500216 2012 HP47 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500217 2012 HB48 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500218 2012 HQ48 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500219 2012 HZ48 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
500220 2012 HV57 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
500221 2012 HS64 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
500222 2012 HD69 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
500223 2012 HM69 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500224 2012 HM74 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500225 2012 HU77 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
500226 2012 HC79 08/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
500227 2012 JM 29/04/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
500228 2012 JV1 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500229 2012 JA2 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
500230 2012 JR2 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
500231 2012 JW2 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500232 2012 JE7 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500233 2012 JL7 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
500234 2012 JK13 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500235 2012 JH16 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
500236 2012 JC17 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500237 2012 JS23 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500238 2012 JG24 12/05/2012 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
500239 2012 JL25 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
500240 2012 JE27 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
500241 2012 JT28 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500242 2012 JF33 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
500243 2012 JG38 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
500244 2012 JW38 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500245 2012 JL43 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
500246 2012 JO52 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
500247 2012 JB56 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500248 2012 JV63 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
500249 2012 JY65 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
500250 2012 KE5 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
500251 2012 KA10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
500252 2012 KU10 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
500253 2012 KA15 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
500254 2012 KW15 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
500255 2012 KM27 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
500256 2012 KP34 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500257 2012 KQ46 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500258 2012 KP48 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500259 2012 KE49 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
500260 2012 KF49 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
500261 2012 KN49 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
500262 2012 KV49 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500263 2012 KJ51 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
500264 2012 LC9 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
500265 2012 LN10 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500266 2012 LK12 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500267 2012 LL13 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
500268 2012 LH14 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
500269 2012 LN15 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
500270 2012 LW17 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500271 2012 LN19 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
500272 2012 MC3 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500273 2012 MT3 12/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500274 2012 MV7 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500275 2012 MS8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
500276 2012 PK2 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500277 2012 PQ2 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500278 2012 PM3 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500279 2012 PL9 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500280 2012 PU10 09/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500281 2012 PD13 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500282 2012 PP13 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500283 2012 PF14 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
500284 2012 PB16 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
500285 2012 PG18 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500286 2012 PU18 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500287 2012 PQ23 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500288 2012 PG24 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
500289 2012 PY34 11/08/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
500290 2012 PA37 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500291 2012 PB38 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
500292 2012 PK43 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500293 2012 PW43 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500294 2012 QF2 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500295 2012 QW7 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500296 2012 QU13 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500297 2012 QT17 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
500298 2012 QR21 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500299 2012 QC22 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500300 2012 QY27 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500301 2012 QW28 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500302 2012 QQ31 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
500303 2012 QR34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500304 2012 QQ39 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500305 2012 QK42 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500306 2012 QY46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500307 2012 QB49 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500308 2012 QA52 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500309 2012 RY 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500310 2012 RD3 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500311 2012 RL3 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500312 2012 RN4 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500313 2012 RE14 15/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
500314 2012 RX21 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500315 2012 RB22 20/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
500316 2012 RS23 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500317 2012 RE24 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
500318 2012 RS28 07/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
500319 2012 RV31 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500320 2012 RQ34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500321 2012 RD35 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500322 2012 RM40 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500323 2012 RE43 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500324 2012 SF 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500325 2012 SQ 13/09/2007 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
500326 2012 SW7 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500327 2012 SY8 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500328 2012 SY14 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500329 2012 SN16 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500330 2012 SZ20 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500331 2012 SU23 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500332 2012 SE24 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500333 2012 SF27 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500334 2012 SD39 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
500335 2012 SS40 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500336 2012 SD41 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500337 2012 SY45 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500338 2012 SU49 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500339 2012 SH52 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500340 2012 SH54 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500341 2012 SW55 09/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
500342 2012 SM56 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500343 2012 SZ58 27/09/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
500344 2012 SZ62 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500345 2012 SJ65 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500346 2012 TW1 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500347 2012 TY1 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500348 2012 TH4 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
500349 2012 TX6 05/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500350 2012 TG10 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
500351 2012 TQ10 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500352 2012 TH11 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500353 2012 TL11 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500354 2012 TE13 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500355 2012 TR14 06/03/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
500356 2012 TG18 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500357 2012 TT18 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500358 2012 TA25 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500359 2012 TC28 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500360 2012 TF33 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
500361 2012 TG33 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500362 2012 TP33 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
500363 2012 TG34 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500364 2012 TQ34 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500365 2012 TT36 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500366 2012 TM37 21/09/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
500367 2012 TR37 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500368 2012 TS39 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500369 2012 TV40 12/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
500370 2012 TD42 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
500371 2012 TC46 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500372 2012 TE49 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500373 2012 TM54 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500374 2012 TB55 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
500375 2012 TX55 08/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
500376 2012 TT57 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500377 2012 TB59 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500378 2012 TC59 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500379 2012 TX59 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500380 2012 TK65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500381 2012 TM65 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500382 2012 TN68 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500383 2012 TR69 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500384 2012 TE70 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500385 2012 TG80 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500386 2012 TP81 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500387 2012 TX83 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500388 2012 TP84 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500389 2012 TF85 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500390 2012 TX86 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500391 2012 TA87 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500392 2012 TK88 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500393 2012 TC89 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500394 2012 TT90 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500395 2012 TT91 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500396 2012 TY91 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500397 2012 TF92 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
500398 2012 TO93 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500399 2012 TY94 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500400 2012 TN97 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500401 2012 TU97 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500402 2012 TV97 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500403 2012 TX97 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500404 2012 TE100 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
500405 2012 TW108 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500406 2012 TB109 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500407 2012 TC110 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500408 2012 TF110 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500409 2012 TT111 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500410 2012 TD112 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500411 2012 TN114 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500412 2012 TY114 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500413 2012 TA115 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500414 2012 TB115 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
500415 2012 TA116 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500416 2012 TM116 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500417 2012 TV121 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500418 2012 TZ128 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500419 2012 TF131 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500420 2012 TJ131 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500421 2012 TM134 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500422 2012 TO136 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
500423 2012 TX136 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500424 2012 TH141 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500425 2012 TO141 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500426 2012 TP142 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
500427 2012 TD144 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500428 2012 TY144 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500429 2012 TK145 11/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500430 2012 TS148 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500431 2012 TF149 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500432 2012 TG151 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500433 2012 TO152 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500434 2012 TX154 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500435 2012 TY154 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500436 2012 TK155 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500437 2012 TU160 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500438 2012 TO164 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500439 2012 TC166 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500440 2012 TA168 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500441 2012 TM170 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500442 2012 TP171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500443 2012 TJ172 13/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
500444 2012 TQ173 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500445 2012 TE183 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500446 2012 TV184 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500447 2012 TB186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
500448 2012 TX192 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500449 2012 TJ198 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500450 2012 TT198 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500451 2012 TG199 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500452 2012 TT200 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
500453 2012 TD202 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500454 2012 TS203 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500455 2012 TC205 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500456 2012 TO206 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500457 2012 TZ206 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500458 2012 TD209 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500459 2012 TP210 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
500460 2012 TV210 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500461 2012 TL213 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500462 2012 TB218 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500463 2012 TZ218 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500464 2012 TW219 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500465 2012 TB221 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500466 2012 TO221 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500467 2012 TR222 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500468 2012 TD226 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500469 2012 TS226 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
500470 2012 TX227 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500471 2012 TB228 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500472 2012 TC234 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
500473 2012 TQ234 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500474 2012 TE236 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500475 2012 TF236 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500476 2012 TU237 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500477 2012 TY239 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500478 2012 TT241 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500479 2012 TX241 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500480 2012 TL244 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500481 2012 TP244 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500482 2012 TV248 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500483 2012 TZ251 01/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
500484 2012 TC254 28/07/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
500485 2012 TK254 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
500486 2012 TZ255 10/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
500487 2012 TL256 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500488 2012 TM257 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500489 2012 TO261 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500490 2012 TS261 14/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
500491 2012 TK264 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500492 2012 TP264 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500493 2012 TW264 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500494 2012 TK265 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500495 2012 TH267 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500496 2012 TP267 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500497 2012 TB269 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
500498 2012 TV270 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500499 2012 TP273 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
500500 2012 TJ276 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500501 2012 TW282 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500502 2012 TC285 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500503 2012 TG285 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500504 2012 TX285 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500505 2012 TU286 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500506 2012 TF287 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500507 2012 TP287 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500508 2012 TH288 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500509 2012 TJ288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500510 2012 TL288 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500511 2012 TQ288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500512 2012 TV288 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500513 2012 TE289 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500514 2012 TF291 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
500515 2012 TV291 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
500516 2012 TO295 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500517 2012 TR298 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500518 2012 TL300 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500519 2012 TQ302 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
500520 2012 TA304 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500521 2012 TB306 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
500522 2012 TZ306 09/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
500523 2012 TB308 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
500524 2012 TO308 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
500525 2012 TU308 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
500526 2012 TW308 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
500527 2012 TR313 15/09/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
500528 2012 TC314 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500529 2012 TA317 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500530 2012 TG320 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
500531 2012 TH321 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500532 2012 UT 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
500533 2012 UJ2 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500534 2012 UK2 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500535 2012 UM14 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500536 2012 UY14 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500537 2012 UH18 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
500538 2012 UN21 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500539 2012 UX22 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500540 2012 UR24 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
500541 2012 UE25 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500542 2012 US25 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500543 2012 UX25 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500544 2012 UE27 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500545 2012 UR31 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500546 2012 US32 28/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
500547 2012 UT32 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500548 2012 UB36 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500549 2012 UC36 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500550 2012 UF38 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500551 2012 UR40 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500552 2012 UA41 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500553 2012 UG42 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500554 2012 UE43 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
500555 2012 UG46 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
500556 2012 UY49 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500557 2012 UZ50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500558 2012 UE51 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500559 2012 UT52 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500560 2012 US55 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500561 2012 US56 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500562 2012 UD58 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500563 2012 UN58 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500564 2012 UU58 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500565 2012 UP61 05/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
500566 2012 UT61 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
500567 2012 UM64 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500568 2012 UM65 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500569 2012 UB66 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500570 2012 UB68 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500571 2012 UX70 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500572 2012 UX77 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500573 2012 UA79 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500574 2012 UD79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500575 2012 UK79 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500576 2012 UP81 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500577 2012 UR82 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
500578 2012 UV82 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500579 2012 UZ83 07/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
500580 2012 UG87 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500581 2012 UW87 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500582 2012 UO88 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
500583 2012 UB89 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500584 2012 UX89 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500585 2012 UE93 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500586 2012 UL95 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500587 2012 UX95 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500588 2012 UU97 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500589 2012 UX99 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500590 2012 UK100 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500591 2012 UY101 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500592 2012 UJ104 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500593 2012 UN106 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
500594 2012 UP106 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500595 2012 UN110 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
500596 2012 UH111 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500597 2012 UQ111 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500598 2012 UF114 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500599 2012 UX118 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500600 2012 UW119 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500601 2012 UD120 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500602 2012 UP120 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500603 2012 UH121 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500604 2012 UG123 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
500605 2012 UP123 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500606 2012 UQ128 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500607 2012 UF130 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500608 2012 UK132 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500609 2012 UG135 20/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
500610 2012 UK138 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
500611 2012 UU138 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500612 2012 UX138 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500613 2012 UO139 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500614 2012 UK145 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500615 2012 UZ145 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
500616 2012 UB146 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
500617 2012 UU147 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500618 2012 UZ147 29/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500619 2012 UH149 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500620 2012 US149 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500621 2012 UM152 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500622 2012 UM153 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500623 2012 UE154 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500624 2012 UK154 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500625 2012 UL154 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500626 2012 UE157 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500627 2012 UO157 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500628 2012 UW160 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
500629 2012 UP163 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500630 2012 UU163 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500631 2012 UT164 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
500632 2012 UZ166 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
500633 2012 UK169 17/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
500634 2012 UU171 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
500635 2012 UG173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
500636 2012 VH 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
500637 2012 VJ1 02/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500638 2012 VS1 23/06/2012 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
500639 2012 VW1 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500640 2012 VD2 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500641 2012 VK3 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500642 2012 VD4 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500643 2012 VO5 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500644 2012 VR7 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500645 2012 VY7 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500646 2012 VW8 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
500647 2012 VD9 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
500648 2012 VW10 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500649 2012 VT12 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500650 2012 VL13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500651 2012 VU14 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500652 2012 VO15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500653 2012 VU16 05/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
500654 2012 VB18 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500655 2012 VL18 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500656 2012 VG19 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500657 2012 VK19 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
500658 2012 VX19 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500659 2012 VU20 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500660 2012 VS21 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500661 2012 VN23 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500662 2012 VJ27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500663 2012 VS27 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500664 2012 VO28 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500665 2012 VB29 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
500666 2012 VO29 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
500667 2012 VS31 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
500668 2012 VL39 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
500669 2012 VU39 05/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500670 2012 VV39 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
500671 2012 VJ42 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500672 2012 VM43 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
500673 2012 VF45 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500674 2012 VY47 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500675 2012 VK59 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500676 2012 VX60 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
500677 2012 VA62 21/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500678 2012 VD63 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500679 2012 VE63 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
500680 2012 VD73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500681 2012 VS73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
500682 2012 VC74 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500683 2012 VZ78 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500684 2012 VH81 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500685 2012 VA83 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500686 2012 VO85 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
500687 2012 VO88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
500688 2012 VF91 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500689 2012 VB92 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500690 2012 VS92 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
500691 2012 VP94 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
500692 2012 VF95 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500693 2012 VG95 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
500694 2012 VP97 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500695 2012 VD107 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500696 2012 VF109 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500697 2012 VH109 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500698 2012 VQ109 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500699 2012 VN110 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500700 2012 VP111 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500701 2012 WO1 17/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500702 2012 WK3 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500703 2012 WL3 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500704 2012 WC10 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
500705 2012 WA12 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500706 2012 WE14 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500707 2012 WF18 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500708 2012 WB19 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500709 2012 WS28 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500710 2012 WX33 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
500711 2012 XJ 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
500712 2012 XM1 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500713 2012 XZ7 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
500714 2012 XL10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500715 2012 XU16 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
500716 2012 XG18 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500717 2012 XJ20 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
500718 2012 XY22 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
500719 2012 XX24 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
500720 2012 XL30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500721 2012 XA34 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
500722 2012 XO34 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
500723 2012 XS34 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500724 2012 XS40 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500725 2012 XP43 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500726 2012 XW47 04/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
500727 2012 XY50 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
500728 2012 XZ57 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
500729 2012 XZ69 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
500730 2012 XG72 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
500731 2012 XM85 27/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
500732 2012 XT85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
500733 2012 XQ110 11/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
500734 2012 XB116 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500735 2012 XA123 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
500736 2012 XS127 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
500737 2012 XY128 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
500738 2012 XK129 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500739 2012 XM133 22/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
500740 2012 XJ140 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
500741 2012 XF142 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
500742 2012 XE144 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
500743 2012 YE7 29/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
500744 2013 AK17 13/12/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
500745 2013 AO19 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
500746 2013 AC21 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500747 2013 AU47 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500748 2013 AJ50 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
500749 2013 AP60 09/01/2013 Catalina CSS APO 1,5 km MPC · JPL
500750 2013 AA65 08/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500751 2013 AU68 11/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
500752 2013 AO71 07/01/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
500753 2013 AM74 03/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
500754 2013 AN75 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
500755 2013 AM92 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
500756 2013 AD100 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500757 2013 AF100 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
500758 2013 AF119 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
500759 2013 AN141 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
500760 2013 BX20 28/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
500761 2013 BU27 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500762 2013 BK70 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500763 2013 CF1 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500764 2013 CJ1 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500765 2013 CO1 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500766 2013 CL13 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
500767 2013 CO15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500768 2013 CP42 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
500769 2013 CX45 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
500770 2013 CT64 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
500771 2013 CT115 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500772 2013 CQ145 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500773 2013 CM155 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
500774 2013 CK186 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500775 2013 CP191 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
500776 2013 CV192 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500777 2013 DM12 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
500778 2013 DR15 24/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
500779 2013 EP10 25/11/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
500780 2013 EN16 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500781 2013 EA18 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500782 2013 EN18 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
500783 2013 EA30 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 5,6 km MPC · JPL
500784 2013 EG42 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 6,7 km MPC · JPL
500785 2013 EU78 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
500786 2013 ET87 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
500787 2013 EJ107 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500788 2013 EP109 04/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
500789 2013 EC120 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500790 2013 EG123 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500791 2013 EQ123 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500792 2013 ER126 11/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
500793 2013 FC 02/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500794 2013 FC5 17/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500795 2013 FN11 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500796 2013 FR13 14/03/2013 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
500797 2013 FO22 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500798 2013 GM1 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500799 2013 GQ3 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500800 2013 GJ5 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500801 2013 GU7 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500802 2013 GA18 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500803 2013 GB18 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
500804 2013 GH21 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500805 2013 GR24 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
500806 2013 GC27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500807 2013 GY34 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500808 2013 GP37 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500809 2013 GT39 13/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
500810 2013 GA43 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500811 2013 GM63 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500812 2013 GD71 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
500813 2013 GR71 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
500814 2013 GL82 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500815 2013 GU87 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500816 2013 GF88 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
500817 2013 GX93 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
500818 2013 GZ97 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500819 2013 GF99 19/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500820 2013 GX101 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500821 2013 GG110 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
500822 2013 GX113 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500823 2013 GY115 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
500824 2013 GU126 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
500825 2013 GM127 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500826 2013 GP130 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
500827 2013 GQ133 17/07/2010 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
500828 2013 GR136 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS res · 122 km MPC · JPL
500829 2013 GT136 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 147 km MPC · JPL
500830 2013 GU136 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS 117 km MPC · JPL
500831 2013 GV136 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS 102 km MPC · JPL
500832 2013 GZ136 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS 102 km MPC · JPL
500833 2013 GD137 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS 97 km MPC · JPL
500834 2013 GK137 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS 161 km MPC · JPL
500835 2013 GN137 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 176 km MPC · JPL
500836 2013 GQ137 04/04/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
500837 2013 GT137 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
500838 2013 GV137 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS 193 km MPC · JPL
500839 2013 GW137 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 128 km MPC · JPL
500840 2013 GA138 09/04/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 122 km MPC · JPL
500841 2013 HE30 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500842 2013 HE49 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
500843 2013 HQ52 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500844 2013 HE53 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500845 2013 HK61 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
500846 2013 HN61 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500847 2013 HC62 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500848 2013 HC64 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
500849 2013 HA73 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500850 2013 HB81 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
500851 2013 HQ84 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500852 2013 HJ89 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500853 2013 HT120 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500854 2013 HP128 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500855 2013 HS140 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
500856 2013 HT156 19/04/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 134 km MPC · JPL
500857 2013 JO2 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500858 2013 JJ3 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
500859 2013 JG6 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
500860 2013 JZ10 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
500861 2013 JE11 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
500862 2013 JY21 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500863 2013 JZ23 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500864 2013 JC25 10/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500865 2013 JT26 09/05/2013 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
500866 2013 JJ29 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
500867 2013 JO29 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500868 2013 JN39 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500869 2013 JW46 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500870 2013 JQ48 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
500871 2013 JL52 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
500872 2013 JJ53 14/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
500873 2013 JO58 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
500874 2013 JT58 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
500875 2013 JZ62 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500876 2013 JD64 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS 111 km MPC · JPL
500877 2013 JE64 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS 102 km MPC · JPL
500878 2013 JG64 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 128 km MPC · JPL
500879 2013 JH64 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS res · 307 km MPC · JPL
500880 2013 JJ64 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
500881 2013 JM64 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 102 km MPC · JPL
500882 2013 JN64 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS res · 97 km MPC · JPL
500883 2013 JJ65 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
500884 2013 JK65 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS 53 km MPC · JPL
500885 2013 JL65 08/05/2013 Mauna Kea OSSOS 70 km MPC · JPL
500886 2013 JN65 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS 147 km MPC · JPL
500887 2013 JO65 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS cubewano ( 102 km MPC · JPL
500888 2013 JP65 07/05/2013 Mauna Kea OSSOS 111 km MPC · JPL
500889 2013 KC9 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
500890 2013 LS4 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500891 2013 LH5 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
500892 2013 LO6 09/08/2010 WISE WISE 650 m MPC · JPL
500893 2013 LJ9 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500894 2013 LM9 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500895 2013 LJ13 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
500896 2013 LG21 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500897 2013 LV27 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500898 2013 LD28 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
500899 2013 LS28 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500900 2013 LX31 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
500901 2013 MX3 18/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
500902 2013 MA5 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500903 2013 MW9 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
500904 2013 ND 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
500905 2013 NA1 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500906 2013 NS5 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500907 2013 NC6 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
500908 2013 NR18 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
500909 2013 NZ20 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500910 2013 NJ22 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
500911 2013 OD5 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
500912 2013 OL5 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500913 2013 OD10 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500914 2013 PM3 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500915 2013 PU9 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
500916 2013 PB10 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
500917 2013 PM11 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
500918 2013 PH13 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
500919 2013 PJ25 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500920 2013 PW25 26/08/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
500921 2013 PY25 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
500922 2013 PE26 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS APO 980 m MPC · JPL
500923 2013 PP30 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500924 2013 PG34 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
500925 2013 PW36 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
500926 2013 PR38 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500927 2013 PG39 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500928 2013 PO39 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
500929 2013 PM45 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
500930 2013 PR47 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500931 2013 PS50 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500932 2013 PZ50 24/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
500933 2013 PA54 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
500934 2013 PF55 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500935 2013 PX55 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500936 2013 PU60 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
500937 2013 PX63 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500938 2013 PE66 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
500939 2013 PR69 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
500940 2013 PW72 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500941 2013 PB74 01/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
500942 2013 QK2 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
500943 2013 QZ4 25/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
500944 2013 QS5 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
500945 2013 QC6 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
500946 2013 QU6 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500947 2013 QP9 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500948 2013 QN12 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
500949 2013 QU13 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
500950 2013 QT15 28/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500951 2013 QS27 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500952 2013 QU28 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500953 2013 QX28 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500954 2013 QZ31 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500955 2013 QQ32 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
500956 2013 QR33 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500957 2013 QX35 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
500958 2013 QG37 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500959 2013 QD42 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
500960 2013 QY42 22/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
500961 2013 QP44 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
500962 2013 QT50 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500963 2013 QF51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
500964 2013 QX56 08/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
500965 2013 QE57 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500966 2013 QD61 04/05/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
500967 2013 QS64 21/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
500968 2013 QF67 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500969 2013 QK68 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500970 2013 QH69 08/07/2013 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
500971 2013 QO70 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
500972 2013 QO72 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500973 2013 QE74 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
500974 2013 QH76 14/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
500975 2013 QJ77 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
500976 2013 QD80 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
500977 2013 QH82 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500978 2013 QC83 18/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
500979 2013 QM83 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
500980 2013 QC84 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500981 2013 QN90 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500982 2013 QL91 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500983 2013 QB95 09/08/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
500984 2013 RX1 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
500985 2013 RB3 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
500986 2013 RK5 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
500987 2013 RH8 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
500988 2013 RR10 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
500989 2013 RM11 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
500990 2013 RC12 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
500991 2013 RP12 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
500992 2013 RB16 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
500993 2013 RA18 28/08/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
500994 2013 RA20 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
500995 2013 RE20 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
500996 2013 RC22 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
500997 2013 RO22 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
500998 2013 RP23 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
500999 2013 RD25 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
501000 2013 RS25 05/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s  • 500.000s  • 501.000s  • 502.000s  • 503.000s  • 504.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001