Danh sách tiểu hành tinh/420001–421000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420001 2011 CN47 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420002 2011 CV47 31/03/2007 Catalina NEAT 2,1 km MPC · JPL
420003 2011 CT48 14/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
420004 2011 CP49 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420005 2011 CX51 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420006 2011 CR53 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420007 2011 CB61 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420008 2011 CJ64 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420009 2011 CD67 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420010 2011 CP67 26/01/2011 Dauban Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420011 2011 CX69 17/01/2007 Socorro NEAT 1,2 km MPC · JPL
420012 2011 CX71 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420013 2011 CK72 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420014 2011 CS73 29/04/2003 La Sagra NEAT 1,4 km MPC · JPL
420015 2011 CQ74 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420016 2011 CS74 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
420017 2011 CU75 10/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
420018 2011 CC76 26/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
420019 2011 CE78 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420020 2011 CX81 04/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
420021 2011 CY86 22/09/2003 Haleakala Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420022 2011 CC87 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420023 2011 CA90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420024 2011 CE91 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420025 2011 CA93 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420026 2011 CU103 25/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
420027 2011 CW106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420028 2011 CK114 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420029 2011 CB117 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420030 2011 CT117 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420031 2011 CV117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420032 2011 DS1 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420033 2011 DA2 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420034 2011 DO2 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420035 2011 DO7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420036 2011 DC10 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
420037 2011 DY10 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420038 2011 DA11 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420039 2011 DC11 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420040 2011 DJ12 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420041 2011 DV12 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
420042 2011 DW12 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420043 2011 DY14 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420044 2011 DZ15 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420045 2011 DJ16 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420046 2011 DR16 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420047 2011 DR18 22/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
420048 2011 DL19 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420049 2011 DD20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420050 2011 DZ20 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
420051 2011 DD22 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420052 2011 DS23 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420053 2011 DF29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420054 2011 DR30 22/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
420055 2011 DB36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420056 2011 DZ36 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420057 2011 DX38 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420058 2011 DQ42 01/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
420059 2011 DR42 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420060 2011 DZ48 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420061 2011 DP49 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420062 2011 EX 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420063 2011 EY 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420064 2011 EA6 13/04/2002 Bergisch Gladbach NEAT 2,9 km MPC · JPL
420065 2011 EF6 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420066 2011 EW17 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420067 2011 EF18 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420068 2011 EG18 05/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
420069 2011 EQ19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420070 2011 EZ19 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420071 2011 EW21 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420072 2011 EA27 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420073 2011 EK27 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420074 2011 EC31 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420075 2011 EV31 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
420076 2011 EU32 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
420077 2011 EV32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
420078 2011 EZ33 05/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
420079 2011 EE37 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420080 2011 EL38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420081 2011 EL39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420082 2011 EE43 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420083 2011 EW44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420084 2011 EX49 19/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
420085 2011 EH50 18/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
420086 2011 EW50 20/04/2006 Siegen Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420087 2011 EF52 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420088 2011 EC53 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420089 2011 EC55 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420090 2011 EU55 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420091 2011 EO57 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420092 2011 EJ59 14/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420093 2011 EL59 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
420094 2011 ES60 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420095 2011 EA61 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
420096 2011 EW67 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420097 2011 EV68 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420098 2011 EF69 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420099 2011 ER73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420100 2011 EP78 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420101 2011 EK80 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420102 2011 EH82 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420103 2011 ER85 23/10/2001 Palomar LONEOS 1,5 km MPC · JPL
420104 2011 EB86 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420105 2011 FC 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420106 2011 FP2 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
420107 2011 FH4 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420108 2011 FQ5 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
420109 2011 FX6 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420110 2011 FK7 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420111 2011 FC11 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420112 2011 FU13 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420113 2011 FS15 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
420114 2011 FF17 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420115 2011 FC18 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420116 2011 FF19 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420117 2011 FL22 27/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
420118 2011 FJ23 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420119 2011 FW23 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420120 2011 FS25 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
420121 2011 FD28 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420122 2011 FF28 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420123 2011 FD35 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420124 2011 FP36 17/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420125 2011 FV40 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420126 2011 FQ42 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420127 2011 FS42 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420128 2011 FW43 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420129 2011 FL45 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420130 2011 FB47 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420131 2011 FK49 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420132 2011 FF52 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420133 2011 FS54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420134 2011 FA61 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420135 2011 FB68 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420136 2011 FH68 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420137 2011 FA72 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
420138 2011 FA75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420139 2011 FB79 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420140 2011 FS80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420141 2011 FV82 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420142 2011 FA85 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420143 2011 FQ88 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420144 2011 FB90 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420145 2011 FG92 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420146 2011 FP93 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420147 2011 FR120 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420148 2011 FE123 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420149 2011 FK128 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420150 2011 FF129 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420151 2011 FV139 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
420152 2011 FO140 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420153 2011 FQ140 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420154 2011 FU141 07/03/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
420155 2011 FQ146 10/02/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420156 2011 FR148 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
420157 2011 FL151 29/03/2011 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
420158 2011 FP152 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420159 2011 FU153 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420160 2011 FA155 07/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
420161 2011 FK155 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420162 2011 FY156 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420163 2011 FB157 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420164 2011 GU2 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420165 2011 GX4 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420166 2011 GD7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420167 2011 GP10 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420168 2011 GU10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420169 2011 GC12 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420170 2011 GK28 04/04/2002 Purple Mountain NEAT 2,4 km MPC · JPL
420171 2011 GM28 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420172 2011 GU28 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420173 2011 GN30 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420174 2011 GJ32 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420175 2011 GZ35 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420176 2011 GD37 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420177 2011 GJ37 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
420178 2011 GO40 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420179 2011 GK42 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420180 2011 GE43 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420181 2011 GF46 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420182 2011 GG46 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420183 2011 GG47 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420184 2011 GJ48 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420185 2011 GM49 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420186 2011 GU52 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420187 2011 GA55 10/10/2008 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
420188 2011 GY55 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420189 2011 GY58 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
420190 2011 GM60 28/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420191 2011 GT60 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420192 2011 GW60 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420193 2011 GN61 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420194 2011 GZ62 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420195 2011 GB63 14/03/2011 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
420196 2011 GR67 10/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
420197 2011 GC69 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420198 2011 GS69 29/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
420199 2011 GD70 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420200 2011 GN73 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420201 2011 GF76 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
420202 2011 GG76 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420203 2011 GP77 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420204 2011 GR79 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420205 2011 GX79 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420206 2011 GB81 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420207 2011 GV87 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420208 2011 GW87 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420209 2011 GH88 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420210 2011 HF 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
420211 2011 HN1 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
420212 2011 HS1 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420213 2011 HE3 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420214 2011 HM3 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
420215 2011 HN3 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420216 2011 HS3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420217 2011 HR5 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420218 2011 HW5 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
420219 2011 HK12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420220 2011 HO14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420221 2011 HS16 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420222 2011 HR20 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420223 2011 HO28 19/03/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
420224 2011 HP31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420225 2011 HF32 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420226 2011 HQ34 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420227 2011 HS42 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420228 2011 HN45 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420229 2011 HM47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420230 2011 HR51 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420231 2011 HA52 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420232 2011 HE54 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420233 2011 HA56 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420234 2011 HJ60 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
420235 2011 HP60 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420236 2011 HA63 29/04/2011 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
420237 2011 HH63 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420238 2011 HQ63 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420239 2011 HP64 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420240 2011 HU64 13/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420241 2011 HD65 09/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
420242 2011 HN65 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420243 2011 HE68 08/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
420244 2011 HT76 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420245 2011 HQ78 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420246 2011 HN84 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420247 2011 HC97 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420248 2011 JW2 12/01/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
420249 2011 JQ4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420250 2011 JF7 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420251 2011 JY7 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
420252 2011 JP8 19/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420253 2011 JV9 30/03/2010 WISE WISE 16 km MPC · JPL
420254 2011 JJ12 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420255 2011 JR12 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420256 2011 JU14 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
420257 2011 JA15 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
420258 2011 JX16 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420259 2011 JP17 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
420260 2011 JN20 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
420261 2011 JO26 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420262 2011 KD11 25/05/2011 Siding Spring SSS 360 m MPC · JPL
420263 2011 KO14 29/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
420264 2011 KP14 04/05/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
420265 2011 KG17 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
420266 2011 KZ19 11/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
420267 2011 KH22 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420268 2011 KR22 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420269 2011 KJ29 21/03/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
420270 2011 KO37 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
420271 2011 KG43 13/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
420272 2011 KB44 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420273 2011 LG5 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420274 2011 LH5 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
420275 2011 LE12 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420276 2011 LY19 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
420277 2011 LB22 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420278 2011 LC24 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420279 2011 ML8 08/01/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
420280 2011 OC26 29/05/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
420281 2011 OH52 29/03/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
420282 2011 QE 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420283 2011 QR4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
420284 2011 QF13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420285 2011 QR47 24/08/2011 Siding Spring SSS 9,7 km MPC · JPL
420286 2011 RZ 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
420287 2011 SZ1 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420288 2011 SC135 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420289 2011 SK262 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
420290 2011 UB142 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420291 2011 UV246 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420292 2011 UN321 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
420293 2011 UX332 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420294 2011 UF369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420295 2011 UN402 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420296 2011 VO18 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420297 2011 WK12 07/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
420298 2011 WL14 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420299 2011 WU120 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420300 2011 WD126 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420301 2011 WH135 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420302 2011 XZ1 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,1 km MPC · JPL
420303 2011 YY9 25/12/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
420304 2011 YJ15 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
420305 2011 YU21 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420306 2011 YZ23 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420307 2011 YL26 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420308 2011 YG54 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420309 2011 YU56 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420310 2011 YJ57 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420311 2011 YB60 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420312 2011 YW60 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420313 2011 YQ62 18/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
420314 2011 YC64 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420315 2011 YR65 21/03/1999 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
420316 2011 YC68 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420317 2011 YR73 30/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420318 2011 YQ77 02/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
420319 2011 YE78 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420320 2012 AP1 14/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420321 2012 AM3 04/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
420322 2012 AH6 06/02/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
420323 2012 AA9 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420324 2012 AK13 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420325 2012 AS17 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420326 2012 AS21 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420327 2012 BQ2 22/02/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
420328 2012 BB5 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420329 2012 BE8 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
420330 2012 BV9 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420331 2012 BK10 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420332 2012 BL10 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420333 2012 BQ10 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420334 2012 BR10 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420335 2012 BD11 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
420336 2012 BR12 18/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420337 2012 BC13 06/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420338 2012 BZ23 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420339 2012 BG26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420340 2012 BD30 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420341 2012 BQ39 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
420342 2012 BV44 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420343 2012 BU45 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
420344 2012 BL53 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420345 2012 BG54 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420346 2012 BM54 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420347 2012 BB56 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420348 2012 BM56 30/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
420349 2012 BT64 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420350 2012 BQ70 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420351 2012 BC71 07/02/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
420352 2012 BU73 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420353 2012 BG78 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
420354 2012 BA84 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
420355 2012 BK85 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420356 Praamzius 2012 BX85 23/01/2012 Mount Graham K. Černis, R. P. Boyle cubewano ( 321 km MPC · JPL
420357 2012 BW88 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420358 2012 BB89 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420359 2012 BX89 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
420360 2012 BP90 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420361 2012 BA93 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
420362 2012 BB96 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420363 2012 BK99 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420364 2012 BJ104 02/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420365 2012 BW105 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420366 2012 BO106 16/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420367 2012 BT106 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420368 2012 BK110 09/03/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
420369 2012 BZ110 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420370 2012 BQ111 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420371 2012 BU114 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420372 2012 BG118 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420373 2012 BN120 09/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
420374 2012 BP121 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420375 2012 BS126 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420376 2012 BT130 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420377 2012 BC133 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420378 2012 BF138 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420379 2012 BV139 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420380 2012 BA140 12/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420381 2012 BJ140 24/11/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
420382 2012 BV147 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420383 2012 BQ150 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420384 2012 BP152 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
420385 2012 CM1 28/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
420386 2012 CG5 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420387 2012 CN6 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420388 2012 CT9 12/02/2000 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
420389 2012 CZ14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420390 2012 CX17 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420391 2012 CV20 07/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
420392 2012 CH21 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
420393 2012 CF25 06/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420394 2012 CR25 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420395 2012 CB37 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420396 2012 CD39 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420397 2012 CU39 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420398 2012 CP44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420399 2012 CU44 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
420400 2012 CY44 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420401 2012 CA48 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420402 2012 CB50 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420403 2012 CG50 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420404 2012 CK54 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420405 2012 CA56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420406 2012 CB57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420407 2012 DW1 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420408 2012 DN5 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420409 2012 DD6 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420410 2012 DP7 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420411 2012 DF9 16/05/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
420412 2012 DH10 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420413 2012 DL10 26/09/2000 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
420414 2012 DO10 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420415 2012 DV11 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420416 2012 DU13 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420417 2012 DW13 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420418 2012 DD16 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420419 2012 DL17 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420420 2012 DT17 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420421 2012 DN19 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420422 2012 DO19 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420423 2012 DZ20 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420424 2012 DL21 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420425 2012 DD24 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420426 2012 DX25 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420427 2012 DF27 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420428 2012 DQ27 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420429 2012 DJ28 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420430 2012 DZ28 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
420431 2012 DL29 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420432 2012 DO29 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420433 2012 DS29 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420434 2012 DW29 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420435 2012 DA32 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
420436 2012 DG32 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420437 2012 DA36 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
420438 2012 DD36 13/12/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420439 2012 DP36 08/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420440 2012 DY36 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420441 2012 DF37 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420442 2012 DU37 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420443 2012 DZ37 25/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
420444 2012 DF38 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420445 2012 DA39 14/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
420446 2012 DR44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420447 2012 DU47 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420448 2012 DN51 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420449 2012 DE58 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420450 2012 DW58 19/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
420451 2012 DH59 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420452 2012 DJ59 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420453 2012 DZ61 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420454 2012 DD64 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420455 2012 DA66 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420456 2012 DE72 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
420457 2012 DM72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420458 2012 DE73 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420459 2012 DS73 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420460 2012 DO74 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
420461 2012 DJ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420462 2012 DN77 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420463 2012 DU78 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
420464 2012 DY79 25/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
420465 2012 DW86 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420466 2012 DX86 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420467 2012 DZ86 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420468 2012 DR87 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420469 2012 DN88 07/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420470 2012 DW88 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420471 2012 DS89 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420472 2012 DR91 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420473 2012 DC94 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420474 2012 DH96 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420475 2012 DZ97 17/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420476 2012 EP 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420477 2012 EX 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420478 2012 EQ1 14/08/2001 Oukaïmeden NEAT 1,3 km MPC · JPL
420479 2012 EX2 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
420480 2012 EF3 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420481 2012 EW3 28/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420482 2012 EU5 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420483 2012 EP7 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420484 2012 EW7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420485 2012 EP8 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420486 2012 EH9 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420487 2012 ED16 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420488 2012 EP16 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420489 2012 FF2 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420490 2012 FM4 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
420491 2012 FC6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420492 2012 FZ6 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
420493 2012 FG10 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420494 2012 FB11 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420495 2012 FJ11 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420496 2012 FK14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
420497 2012 FR14 16/08/2004 Piszkéstető NEAT 2,7 km MPC · JPL
420498 2012 FW14 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
420499 2012 FW15 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
420500 2012 FA17 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420501 2012 FN25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420502 2012 FE28 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420503 2012 FD35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420504 2012 FG35 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420505 2012 FU36 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420506 2012 FQ37 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420507 2012 FQ38 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420508 2012 FU38 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
420509 2012 FA39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420510 2012 FB40 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420511 2012 FG40 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420512 2012 FQ41 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420513 2012 FR41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420514 2012 FK42 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420515 2012 FA44 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420516 2012 FK48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420517 2012 FN49 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420518 2012 FR49 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
420519 2012 FL51 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420520 2012 FE57 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420521 2012 FX58 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420522 2012 FY58 24/03/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
420523 2012 FH59 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420524 2012 FB60 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420525 2012 FJ63 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420526 2012 FM63 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420527 2012 FF65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
420528 2012 FG66 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420529 2012 FP68 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420530 2012 FJ69 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420531 2012 FN71 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420532 2012 FF72 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420533 2012 FB73 02/04/2002 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
420534 2012 FO73 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420535 2012 FE75 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420536 2012 FG76 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420537 2012 FR81 27/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
420538 2012 GC4 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420539 2012 GG7 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420540 2012 GF16 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420541 2012 GW16 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420542 2012 GK17 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420543 2012 GD18 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420544 2012 GF18 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420545 2012 GG18 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420546 2012 GE19 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420547 2012 GU19 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420548 2012 GS20 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420549 2012 GP21 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420550 2012 GW21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420551 2012 GM22 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420552 2012 GL23 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420553 2012 GR24 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420554 2012 GA25 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
420555 2012 GZ28 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420556 2012 GC31 29/01/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
420557 2012 GD35 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420558 2012 GR35 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
420559 2012 GP37 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420560 2012 HN3 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420561 2012 HR3 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420562 2012 HN4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420563 2012 HO4 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420564 2012 HX5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420565 2012 HP7 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420566 2012 HJ9 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420567 2012 HQ9 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420568 2012 HU9 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420569 2012 HF11 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420570 2012 HC15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420571 2012 HD16 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420572 2012 HD17 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420573 2012 HE17 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420574 2012 HH18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
420575 2012 HY18 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
420576 2012 HP22 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420577 2012 HU24 14/03/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
420578 2012 HH25 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420579 2012 HQ25 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420580 2012 HB27 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420581 2012 HG27 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420582 2012 HL27 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420583 2012 HT28 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420584 2012 HW28 06/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
420585 2012 HX28 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420586 2012 HD29 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
420587 2012 HK29 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420588 2012 HM29 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420589 2012 HD30 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,6 km MPC · JPL
420590 2012 HL30 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420591 2012 HF31 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
420592 2012 HT32 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420593 2012 HO36 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
420594 2012 HQ37 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
420595 2012 HM39 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420596 2012 HF40 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420597 2012 HK40 06/02/2003 Sandlot NEAT 2,4 km MPC · JPL
420598 2012 HA42 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420599 2012 HG43 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420600 2012 HD45 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420601 2012 HT45 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
420602 2012 HV46 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420603 2012 HV48 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420604 2012 HH50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420605 2012 HJ51 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420606 2012 HB53 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420607 2012 HL53 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420608 2012 HM53 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
420609 2012 HQ55 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420610 2012 HF59 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420611 2012 HK59 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420612 2012 HK60 06/02/2008 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
420613 2012 HK61 26/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420614 2012 HB62 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420615 2012 HJ63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420616 2012 HP64 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420617 2012 HV64 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420618 2012 HJ65 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420619 2012 HK66 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420620 2012 HT67 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420621 2012 HD68 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
420622 2012 HA69 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420623 2012 HP69 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420624 2012 HL70 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420625 2012 HC71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420626 2012 HF72 04/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420627 2012 HG72 18/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
420628 2012 HN73 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420629 2012 HN74 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420630 2012 HE76 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420631 2012 HF76 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420632 2012 HH78 14/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
420633 2012 HD79 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420634 2012 HK79 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420635 2012 HP83 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
420636 2012 JC1 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420637 2012 JL1 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420638 2012 JY1 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420639 2012 JZ4 16/12/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
420640 2012 JD7 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420641 2012 JF7 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420642 2012 JO7 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420643 2012 JA8 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420644 2012 JF8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420645 2012 JK8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420646 2012 JW10 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420647 2012 JC11 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420648 2012 JD11 10/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420649 2012 JO15 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420650 2012 JZ16 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420651 2012 JC18 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420652 2012 JS21 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420653 2012 JK22 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
420654 2012 JU23 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420655 2012 JA24 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420656 2012 JP24 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420657 2012 JA25 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420658 2012 JX25 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
420659 2012 JM26 11/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
420660 2012 JA27 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
420661 2012 JY28 19/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
420662 2012 JC35 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420663 2012 JD37 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420664 2012 JD42 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420665 2012 JH46 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420666 2012 JZ51 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420667 2012 JK54 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420668 2012 JR57 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420669 2012 JP62 14/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420670 2012 JP64 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
420671 2012 JG65 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420672 2012 KS 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420673 2012 KA2 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420674 2012 KR2 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
420675 2012 KW8 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420676 2012 KQ10 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420677 2012 KT14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420678 2012 KO15 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420679 2012 KT15 27/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420680 2012 KB23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420681 2012 KJ23 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420682 2012 KF24 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420683 2012 KD25 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420684 2012 KU26 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420685 2012 KW27 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420686 2012 KD28 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420687 2012 KW28 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420688 2012 KF30 03/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420689 2012 KO30 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420690 2012 KE31 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420691 2012 KJ31 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420692 2012 KP31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420693 2012 KS31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420694 2012 KB35 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420695 2012 KC35 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420696 2012 KF42 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420697 2012 KS43 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420698 2012 KP46 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
420699 2012 KD47 12/06/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
420700 2012 KW47 02/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420701 2012 KA49 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420702 2012 LN1 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420703 2012 LB5 15/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420704 2012 LF9 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420705 2012 LA14 28/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
420706 2012 LW15 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420707 2012 LD16 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420708 2012 LU18 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420709 2012 LB19 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420710 2012 LN21 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420711 2012 LC23 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
420712 2012 LA26 08/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
420713 2012 MY 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420714 2012 MG5 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420715 2012 ML7 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
420716 2012 OL1 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
420717 2012 PA6 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
420718 2012 PN11 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 21885| 4,4 km MPC · JPL
420719 2012 PS15 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420720 2012 PD23 28/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
420721 2012 PC34 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420722 2012 PA41 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
420723 2012 QF9 15/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
420724 2012 QY12 14/10/2001 Charleston Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420725 2012 QS19 13/03/2010 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
420726 2012 QH21 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
420727 2012 QE31 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
420728 2012 RO2 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
420729 2012 RL17 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
420730 2012 RR36 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420731 2012 SP6 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
420732 2012 SR34 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420733 2012 SU34 12/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
420734 2012 SN49 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420735 2012 TG 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
420736 2012 TM 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420737 2012 TO 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
420738 2012 TS 04/10/2012 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
420739 2012 TK52 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420740 2012 TY122 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
420741 2012 TA124 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420742 2012 TY142 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
420743 2012 TS146 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
420744 2012 TA289 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
420745 2012 TN314 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
420746 2012 TF315 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
420747 2012 TZ322 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
420748 2012 UM140 27/04/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
420749 2012 XU93 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
420750 2012 YZ1 27/10/2008 ESA OGS Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420751 2013 AZ54 06/01/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
420752 2013 AN91 06/11/2010 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
420753 2013 AW131 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
420754 2013 EL 10/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420755 2013 EU 23/07/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
420756 2013 EW4 23/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
420757 2013 EL22 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420758 2013 EL23 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
420759 2013 EX26 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420760 2013 EM41 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
420761 2013 EQ113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420762 2013 FG7 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420763 2013 FF14 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
420764 2013 FP15 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420765 2013 FX22 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
420766 2013 GS1 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420767 2013 GX7 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
420768 2013 GR20 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420769 2013 GC21 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420770 2013 GJ26 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420771 2013 GL32 29/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420772 2013 GY37 02/04/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
420773 2013 GP48 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420774 2013 GO49 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420775 2013 GB50 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420776 2013 GV53 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
420777 2013 GX63 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420778 2013 GN75 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420779 Świdwin 2013 GR75 11/04/2013 ESA OGS ESA OGS 1,6 km MPC · JPL
420780 2013 GQ76 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420781 2013 GU83 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420782 2013 GG87 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420783 2013 GN87 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420784 2013 GS87 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420785 2013 GV88 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420786 2013 GK92 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420787 2013 GP93 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420788 2013 GB97 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420789 2013 GB100 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420790 2013 GF104 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420791 2013 GV109 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420792 2013 GY117 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
420793 2013 GD126 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420794 2013 GE132 18/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
420795 2013 GQ132 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420796 2013 GV134 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420797 2013 HN1 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420798 2013 HW5 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420799 2013 HC6 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420800 2013 HD7 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420801 2013 HX7 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420802 2013 HZ7 11/12/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
420803 2013 HV9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
420804 2013 HD12 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
420805 2013 HB15 28/05/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
420806 2013 HD16 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420807 2013 HU16 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420808 2013 HX16 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420809 2013 HU18 21/12/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
420810 2013 HC19 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420811 2013 HE25 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420812 2013 HC26 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420813 2013 HD27 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420814 2013 HW27 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420815 2013 HX28 21/12/2006 Cerro Tololo-DECam CSS 4,2 km MPC · JPL
420816 2013 HD39 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420817 2013 HD51 11/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
420818 2013 HW73 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420819 2013 HG92 20/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
420820 2013 HZ94 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
420821 2013 HV95 28/04/2003 Cerro Tololo-DECam Spacewatch 750 m MPC · JPL
420822 2013 HM101 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
420823 2013 HN108 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
420824 2013 HZ114 19/10/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
420825 2013 HS118 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420826 2013 HM120 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
420827 2013 HX128 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420828 2013 JE 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420829 2013 JO 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
420830 2013 JB1 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420831 2013 JB8 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420832 2013 JW8 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420833 2013 JM10 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420834 2013 JX10 07/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
420835 2013 JX12 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
420836 2013 JU21 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420837 2013 JW23 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420838 2013 JU30 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
420839 2013 JM33 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
420840 2013 JW34 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420841 2013 JK35 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420842 2013 JE37 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
420843 2013 JV41 25/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420844 2013 JC44 11/05/2013 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
420845 2013 JH44 13/08/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
420846 2013 JK46 28/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
420847 2013 JN47 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
420848 2013 JP51 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420849 2013 JH52 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420850 2013 JH55 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420851 2013 JN56 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420852 2013 JS56 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420853 2013 JK59 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420854 2013 JH61 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
420855 2013 JW62 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420856 2013 JC63 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420857 2013 JJ63 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420858 2013 JM63 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420859 2013 KW 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420860 2013 KG1 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420861 2013 KE2 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420862 2013 KY2 24/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420863 2013 KG3 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420864 2013 KD4 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420865 2013 KD5 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420866 2013 KF5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420867 2013 KU5 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420868 2013 KQ6 18/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
420869 2013 KT6 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420870 2013 KA7 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420871 2013 KS7 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420872 2013 KW7 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420873 2013 KY8 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420874 2013 KV12 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420875 2013 KX12 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420876 2013 KU16 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420877 2013 KJ18 13/08/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
420878 2013 KP18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
420879 2013 LD 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420880 2013 LJ1 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420881 2013 LT2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420882 2013 LE4 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420883 2013 LJ6 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
420884 2013 LB9 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420885 2013 LL9 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
420886 2013 LY9 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
420887 2013 LV13 08/12/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
420888 2013 LB14 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
420889 2013 LS14 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420890 2013 LU15 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
420891 2013 LR17 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420892 2013 LF21 07/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420893 2013 LE22 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420894 2013 LG22 26/09/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
420895 2013 LH22 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420896 2013 LJ29 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
420897 2013 LO29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420898 2013 LK30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420899 2013 LQ30 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420900 2013 LQ32 03/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420901 2013 LU33 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420902 2013 LS34 19/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
420903 2013 LJ35 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
420904 2013 LM35 11/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
420905 2013 MK2 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420906 2013 MW3 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420907 2013 MY3 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420908 2013 MC4 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
420909 2013 MK4 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420910 2013 MW4 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420911 2013 MY4 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420912 2013 MH5 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420913 2013 MM5 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420914 2013 MA7 25/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
420915 2013 ML7 16/02/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
420916 2013 NZ 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420917 2013 NB2 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420918 2013 NF3 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420919 2013 NQ3 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
420920 2013 NR4 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420921 2013 NR9 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420922 2013 NA12 22/09/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
420923 2013 NC12 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420924 2013 NS14 17/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
420925 2013 NA17 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420926 2013 NR17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420927 2013 NA18 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420928 2013 NC18 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420929 2013 NJ18 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420930 2013 NZ19 03/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
420931 2013 NA22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420932 2013 NE23 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420933 2013 OQ2 10/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
420934 2013 OO4 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420935 2013 OB7 25/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420936 2013 OV7 16/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420937 2013 OR8 04/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
420938 2013 OT8 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420939 2013 OC10 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420940 2013 OO10 10/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
420941 2013 OC11 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420942 2013 OK11 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
420943 2013 PC 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420944 2013 PF1 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420945 2013 PV1 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
420946 2013 PP3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420947 2013 PC4 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420948 2013 PE4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420949 2013 PU4 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420950 2013 PY4 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420951 2013 PZ4 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420952 2013 PC6 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
420953 2013 PD6 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420954 2013 PE8 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420955 2013 PH8 21/04/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
420956 2013 PH9 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
420957 2013 PS9 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420958 2013 PX9 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420959 2013 PE10 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420960 2013 PM10 19/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
420961 2013 PW10 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420962 2013 PQ11 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420963 2013 PR12 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420964 2013 PK14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420965 2013 PS14 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
420966 2013 PY14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420967 2013 PC15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420968 2013 PL15 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420969 2013 PV15 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
420970 2013 PV16 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420971 2013 PL17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420972 2013 PX18 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
420973 2013 PM24 16/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
420974 2013 PN24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420975 2013 PP24 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
420976 2013 PT24 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420977 2013 PQ27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420978 2013 PM29 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420979 2013 PN29 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420980 2013 PY30 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
420981 2013 PE31 25/09/2003 Elena Remote NEAT 4,0 km MPC · JPL
420982 2013 PR31 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420983 2013 PO32 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
420984 2013 PR33 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420985 2013 PE34 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420986 2013 PK34 25/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
420987 2013 PN34 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420988 2013 PE35 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420989 2013 PD36 06/01/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
420990 2013 PK36 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420991 2013 PM36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420992 2013 PG37 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420993 2013 PC38 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
420994 2013 PR39 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420995 2013 PR42 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420996 2013 PU42 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420997 2013 PG43 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420998 2013 PP44 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420999 2013 PT44 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421000 2013 PG45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001