Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/406001–407000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406001 2006 SN358 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406002 2006 SH359 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406003 2006 SM363 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406004 2006 SS365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406005 2006 SP366 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406006 2006 SA368 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
406007 2006 SJ368 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406008 2006 SP398 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406009 2006 SG401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406010 2006 SX404 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406011 2006 TK5 02/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406012 2006 TP10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,4 km MPC · JPL
406013 2006 TW20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406014 2006 TX26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
406015 2006 TN35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406016 2006 TQ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406017 2006 TQ43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406018 2006 TZ44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406019 2006 TU45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406020 2006 TM47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406021 2006 TZ52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406022 2006 TP54 12/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406023 2006 TN62 10/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
406024 2006 TR63 10/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
406025 2006 TX68 11/10/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
406026 2006 TL69 11/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406027 2006 TT75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406028 2006 TM77 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
406029 2006 TY85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406030 2006 TP88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406031 2006 TA89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406032 2006 TB90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406033 2006 TF90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
406034 2006 TC91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406035 2006 TV91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406036 2006 TM92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
406037 2006 TA93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
406038 2006 TG94 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406039 2006 TD97 12/10/2006 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
406040 2006 TA105 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406041 2006 TD106 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406042 2006 TR109 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406043 2006 TU119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
406044 2006 TX124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
406045 2006 UY2 16/10/2006 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
406046 2006 UQ5 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406047 2006 UQ7 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406048 2006 UA9 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406049 2006 UH10 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406050 2006 UN16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406051 2006 US21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406052 2006 UA25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406053 2006 UJ31 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406054 2006 UK31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406055 2006 UL31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406056 2006 UC34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406057 2006 US34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406058 2006 UU38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,2 km MPC · JPL
406059 2006 UB50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406060 2006 UW53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406061 2006 UK61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
406062 2006 UH63 20/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 770 m MPC · JPL
406063 2006 UM73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406064 2006 UZ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
406065 2006 UH79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406066 2006 UD81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406067 2006 UP85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406068 2006 UT85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406069 2006 UM93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406070 2006 UR94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406071 2006 UN96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406072 2006 UR108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406073 2006 UB116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406074 2006 UO117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406075 2006 UJ119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406076 2006 UC123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406077 2006 UN125 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406078 2006 UV127 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
406079 2006 UR128 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406080 2006 UU135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406081 2006 UK143 19/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
406082 2006 UM144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406083 2006 US149 20/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
406084 2006 UQ174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406085 2006 UL180 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
406086 2006 UA182 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406087 2006 US187 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406088 2006 UP188 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406089 2006 UQ194 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406090 2006 UQ203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
406091 2006 UJ245 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406092 2006 UN255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406093 2006 UD259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406094 2006 UK263 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406095 2006 UY268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406096 2006 UE271 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406097 2006 UX276 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406098 2006 UY281 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406099 2006 UW286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406100 2006 UM313 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406101 2006 UJ335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406102 2006 VV3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406103 2006 VR4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406104 2006 VZ7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406105 2006 VQ9 11/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
406106 2006 VW9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406107 2006 VB10 11/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406108 2006 VU10 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406109 2006 VX22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406110 2006 VW27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406111 2006 VQ29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406112 2006 VR33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406113 2006 VZ36 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406114 2006 VF42 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406115 2006 VP43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406116 2006 VX43 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406117 2006 VB50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406118 2006 VM52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406119 2006 VY52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406120 2006 VP58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406121 2006 VB60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406122 2006 VP62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406123 2006 VU62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406124 2006 VT64 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406125 2006 VP65 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
406126 2006 VC70 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406127 2006 VR82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406128 2006 VT82 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406129 2006 VN84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406130 2006 VF85 13/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406131 2006 VY96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406132 2006 VM98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406133 2006 VF102 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406134 2006 VJ103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
406135 2006 VB104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406136 2006 VL108 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406137 2006 VP109 30/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406138 2006 VM111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406139 2006 VW113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406140 2006 VA114 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406141 2006 VE115 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406142 2006 VM116 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
406143 2006 VK118 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406144 2006 VP127 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406145 2006 VP130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406146 2006 VR131 15/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406147 2006 VA136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406148 2006 VO140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406149 2006 VH150 09/11/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
406150 2006 VV154 08/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
406151 2006 VB155 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406152 2006 VK169 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406153 2006 VM169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406154 2006 VT170 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406155 2006 VU171 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
406156 2006 VA172 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
406157 2006 WT4 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406158 2006 WM6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406159 2006 WU11 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406160 2006 WQ17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406161 2006 WP26 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
406162 2006 WF35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406163 2006 WB38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406164 2006 WH38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406165 2006 WC40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
406166 2006 WY45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406167 2006 WM47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406168 2006 WS47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406169 2006 WX50 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406170 2006 WN52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406171 2006 WC58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
406172 2006 WB72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406173 2006 WF72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406174 2006 WC74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406175 2006 WB78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406176 2006 WQ80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406177 2006 WQ81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406178 2006 WO94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406179 2006 WL98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406180 2006 WV99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406181 2006 WC100 19/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
406182 2006 WD100 22/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
406183 2006 WW101 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406184 2006 WX108 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406185 2006 WE117 23/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406186 2006 WQ117 20/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406187 2006 WM122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406188 2006 WK124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406189 2006 WP128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
406190 2006 WJ136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406191 2006 WP139 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406192 2006 WY142 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406193 2006 WT172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406194 2006 WA179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406195 2006 WR185 16/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406196 2006 WP190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406197 2006 WV194 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406198 2006 WX199 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406199 2006 WQ200 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406200 2006 WP201 22/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406201 2006 XF16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406202 2006 XV16 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406203 2006 XL25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406204 2006 XB38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406205 2006 XM63 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406206 2006 XT63 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406207 2006 XN65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
406208 2006 YP8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406209 2006 YW22 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406210 2006 YN38 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406211 2006 YV45 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
406212 2006 YP47 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406213 2007 AB2 10/01/2007 Catalina CSS APO · 310 m MPC · JPL
406214 2007 AP3 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406215 2007 AZ24 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406216 2007 AN29 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406217 2007 AM31 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406218 2007 BB15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406219 2007 BK18 17/01/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
406220 2007 BD20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406221 2007 BO20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
406222 2007 BP22 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406223 2007 BP31 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406224 2007 BV31 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406225 2007 BF32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406226 2007 BL32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406227 2007 BO34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406228 2007 BR36 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406229 2007 BA39 24/01/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
406230 2007 BO50 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406231 2007 BR52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406232 2007 BZ54 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406233 2007 BO63 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406234 2007 BC66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406235 2007 BF73 25/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
406236 2007 BJ100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406237 2007 CW10 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406238 2007 CQ17 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406239 2007 CB37 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406240 2007 CB48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406241 2007 CM50 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
406242 2007 CJ55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406243 2007 CY62 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406244 2007 CP75 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
406245 2007 DP13 16/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
406246 2007 DE21 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406247 2007 DT22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406248 2007 DX25 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406249 2007 DG32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406250 2007 DL32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406251 2007 DY32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
406252 2007 DW38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406253 2007 DD43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406254 2007 DA55 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406255 2007 DP63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406256 2007 DH91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
406257 2007 DE96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406258 2007 DQ115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406259 2007 DB116 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406260 2007 DS116 17/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
406261 2007 DN117 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
406262 2007 EB4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406263 2007 ER8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406264 2007 EY28 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406265 2007 ED46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406266 2007 ET48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
406267 2007 EK51 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
406268 2007 EZ53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
406269 2007 EA58 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406270 2007 EB61 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406271 2007 EB66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406272 2007 EW67 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406273 2007 EQ76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406274 2007 EB84 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406275 2007 EN84 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406276 2007 ET101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406277 2007 EH127 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406278 2007 EG135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406279 2007 EJ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
406280 2007 ES145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406281 2007 EU145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406282 2007 EY149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406283 2007 EW161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406284 2007 EU165 11/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
406285 2007 EG174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
406286 2007 EM191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406287 2007 EO216 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
406288 2007 EC217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406289 2007 ED217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406290 2007 EO218 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406291 2007 EB219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406292 2007 EK221 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406293 2007 FQ16 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406294 2007 FB25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406295 2007 FK25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406296 2007 FO29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406297 2007 FJ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406298 2007 FT49 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406299 2007 GY23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406300 2007 GR24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406301 2007 GO51 26/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
406302 2007 GX52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
406303 2007 GM59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406304 2007 HV21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406305 2007 HN27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406306 2007 HN42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406307 2007 HA43 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406308 Nanwai 2007 HG60 18/04/2007 XuYi PMO NEO 3,8 km MPC · JPL
406309 2007 HX69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
406310 2007 HB75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406311 2007 HL84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
406312 2007 HP95 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406313 2007 JY13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
406314 2007 JQ19 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
406315 2007 JY21 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406316 2007 JU27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
406317 2007 JH31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
406318 2007 JU37 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406319 2007 LP5 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
406320 2007 LZ10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406321 2007 LR16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
406322 2007 LP24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406323 2007 PE1 04/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
406324 2007 PR8 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406325 2007 PH36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
406326 2007 PE49 09/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
406327 2007 QH10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406328 2007 QK12 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406329 2007 QQ17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406330 2007 RB3 03/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406331 2007 RM14 11/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 680 m MPC · JPL
406332 2007 RU33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406333 2007 RN34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
406334 2007 RS34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
406335 2007 RV37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
406336 2007 RW43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406337 2007 RT46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406338 2007 RU59 10/09/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
406339 2007 RE64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
406340 2007 RZ67 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406341 2007 RW79 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406342 2007 RR87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406343 2007 RU95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406344 2007 RW95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
406345 2007 RZ106 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
406346 2007 RG111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
406347 2007 RH127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406348 2007 RL127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406349 2007 RU128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406350 2007 RU139 13/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
406351 2007 RL140 13/09/2007 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
406352 2007 RC162 15/09/2007 Vicques M. Ory 860 m MPC · JPL
406353 2007 RK169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
406354 2007 RA171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406355 2007 RR171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406356 2007 RE179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406357 2007 RW181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406358 2007 RR191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406359 2007 RA193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406360 2007 RU195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406361 2007 RQ200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406362 2007 RD202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406363 2007 RH205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406364 2007 RU210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406365 2007 RU212 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406366 2007 RB214 08/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406367 2007 RJ216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
406368 2007 RT220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406369 2007 RV233 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
406370 2007 RV252 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406371 2007 RU265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406372 2007 RQ267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406373 2007 RY268 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406374 2007 RE284 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406375 2007 RH298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406376 2007 RN302 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406377 2007 RM312 13/09/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
406378 2007 RB315 07/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
406379 2007 RP315 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406380 2007 RX316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406381 2007 RK319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406382 2007 RY320 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406383 2007 RP322 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
406384 2007 RX323 12/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
406385 2007 ST6 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
406386 2007 SZ10 21/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
406387 2007 SK12 30/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
406388 2007 SW16 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406389 2007 TZ3 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
406390 2007 TF9 06/10/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
406391 2007 TQ10 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
406392 2007 TB17 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406393 2007 TQ19 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
406394 2007 TD33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406395 2007 TS36 04/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
406396 2007 TJ55 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406397 2007 TZ62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406398 2007 TZ67 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
406399 2007 TG73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 820 m MPC · JPL
406400 2007 TC79 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406401 2007 TU79 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406402 2007 TB94 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406403 2007 TD103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406404 2007 TP105 15/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 550 m MPC · JPL
406405 2007 TJ109 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
406406 2007 TD115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
406407 2007 TZ119 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
406408 2007 TP124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406409 2007 TK125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
406410 2007 TT129 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406411 2007 TZ137 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406412 2007 TW144 06/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
406413 2007 TZ150 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406414 2007 TG153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
406415 2007 TH156 08/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
406416 2007 TA159 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406417 2007 TP160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
406418 2007 TP163 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406419 2007 TZ166 12/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
406420 2007 TF170 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406421 2007 TL175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406422 2007 TR176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406423 2007 TN179 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406424 2007 TJ182 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406425 2007 TQ197 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406426 2007 TY200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406427 2007 TB207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406428 2007 TH213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406429 2007 TL218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406430 2007 TE224 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406431 2007 TZ235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406432 2007 TK240 14/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
406433 2007 TQ243 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
406434 2007 TQ245 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
406435 2007 TQ256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406436 2007 TS262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406437 2007 TB283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406438 2007 TE292 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
406439 2007 TM307 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406440 2007 TK311 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406441 2007 TR322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406442 2007 TT323 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406443 2007 TW338 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406444 2007 TB358 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406445 2007 TL367 10/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
406446 2007 TB377 11/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
406447 2007 TB382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406448 2007 TD383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406449 2007 TO385 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406450 2007 TP397 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
406451 2007 TN401 15/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
406452 2007 TE428 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406453 2007 TE430 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406454 2007 TG430 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406455 2007 TD433 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406456 2007 TP434 10/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
406457 2007 TO435 13/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
406458 2007 TS435 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406459 2007 TH437 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
406460 2007 TY446 10/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
406461 2007 UD15 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406462 2007 UC18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
406463 2007 UM23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406464 2007 UY23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
406465 2007 UO29 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406466 2007 UW44 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406467 2007 UA49 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406468 2007 US54 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406469 2007 UL56 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406470 2007 UB59 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
406471 2007 UE61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406472 2007 UT71 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406473 2007 UU77 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406474 2007 UU82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406475 2007 UP84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406476 2007 UA86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
406477 2007 UV90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406478 2007 UZ90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
406479 2007 UL94 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406480 2007 UN96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406481 2007 UL97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406482 2007 UG99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406483 2007 US99 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406484 2007 UT106 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406485 2007 UP122 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406486 2007 UO131 16/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406487 2007 UC139 21/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406488 2007 VO 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406489 2007 VF7 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406490 2007 VT11 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406491 2007 VS29 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406492 2007 VV29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
406493 2007 VZ34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406494 2007 VD47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406495 2007 VX49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406496 2007 VR51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406497 2007 VO68 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406498 2007 VE75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406499 2007 VX84 08/11/2007 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
406500 2007 VY100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406501 2007 VW102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
406502 2007 VK103 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406503 2007 VL115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
406504 2007 VE121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406505 2007 VA134 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406506 2007 VM141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
406507 2007 VN148 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406508 2007 VR148 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406509 2007 VT150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406510 2007 VG151 07/11/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
406511 2007 VO151 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406512 2007 VD154 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406513 2007 VX180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406514 2007 VR192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406515 2007 VO197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406516 2007 VM206 08/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
406517 2007 VB211 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406518 2007 VQ211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406519 2007 VX212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406520 2007 VM224 19/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
406521 2007 VC225 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
406522 2007 VR226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406523 2007 VO229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406524 2007 VK230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406525 2007 VQ253 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406526 2007 VG255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406527 2007 VH260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
406528 2007 VV273 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406529 2007 VY274 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406530 2007 VS290 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406531 2007 VD308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406532 2007 VR308 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406533 2007 VL315 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 760 m MPC · JPL
406534 2007 VQ316 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406535 2007 VN320 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406536 2007 VD321 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406537 2007 VP325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406538 2007 VG327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
406539 2007 VF332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406540 2007 VU332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406541 2007 VK333 11/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
406542 2007 WJ5 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 660 m MPC · JPL
406543 2007 WM8 18/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
406544 2007 WT9 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
406545 2007 WB15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
406546 2007 WN32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406547 2007 WQ37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406548 2007 WF44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406549 2007 WT57 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406550 2007 XX23 11/12/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
406551 2007 XF54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406552 2007 XN58 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406553 2007 YV4 16/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
406554 2007 YY5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406555 2007 YN15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406556 2007 YE27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406557 2007 YO42 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406558 2007 YH47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406559 2007 YX50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406560 2007 YC51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406561 2007 YB56 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406562 2007 YQ61 19/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406563 2007 YO64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406564 2007 YK65 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406565 2007 YM66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406566 2007 YX66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406567 2007 YP68 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406568 2007 YM73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406569 2007 YR73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406570 2007 YN74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406571 2008 AH7 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
406572 2008 AQ15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406573 2008 AU16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406574 2008 AV22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406575 2008 AG24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406576 2008 AU36 31/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406577 2008 AJ39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406578 2008 AD48 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406579 2008 AA75 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406580 2008 AG78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406581 2008 AA79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406582 2008 AK81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406583 2008 AE85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406584 2008 AK90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
406585 2008 AP97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406586 2008 AL98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406587 2008 AX103 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406588 2008 BZ14 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406589 2008 BJ17 19/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
406590 2008 BC29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406591 2008 BG29 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406592 2008 BH30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406593 2008 BQ36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406594 2008 BA44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406595 2008 BO46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406596 2008 CW2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406597 2008 CT3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406598 2008 CL9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406599 2008 CU18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406600 2008 CF24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406601 2008 CF26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406602 2008 CP37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406603 2008 CM44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406604 2008 CT44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406605 2008 CB47 03/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
406606 2008 CM56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406607 2008 CD57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406608 2008 CJ58 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406609 2008 CY59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406610 2008 CJ62 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406611 2008 CO65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406612 2008 CP67 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406613 2008 CW70 10/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
406614 2008 CL89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406615 2008 CD92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406616 2008 CX95 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406617 2008 CK100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406618 2008 CD112 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406619 2008 CM112 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406620 2008 CU121 07/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406621 2008 CB127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406622 2008 CX131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406623 2008 CT133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406624 2008 CC134 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406625 2008 CK135 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406626 2008 CC141 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406627 2008 CY141 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406628 2008 CN154 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406629 2008 CP162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406630 2008 CV170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406631 2008 CE178 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
406632 2008 CV180 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
406633 2008 CM186 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406634 2008 CN188 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
406635 2008 CT195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406636 2008 CX195 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406637 2008 CX199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406638 2008 CQ201 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406639 2008 CU202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
406640 2008 CQ207 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406641 2008 CY212 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406642 2008 DB1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406643 2008 DX6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406644 2008 DP19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406645 2008 DB20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406646 2008 DX24 13/02/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
406647 2008 DO26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406648 2008 DP39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406649 2008 DV39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406650 2008 DO56 26/02/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
406651 2008 DE59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406652 2008 DH59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406653 2008 DG67 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406654 2008 DR72 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406655 2008 DX74 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406656 2008 DZ77 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406657 2008 DF78 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406658 2008 DD89 28/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
406659 2008 EE16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406660 2008 EQ17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406661 2008 EB20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406662 2008 EG22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
406663 2008 EC26 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406664 2008 EA46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406665 2008 ES47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406666 2008 EZ50 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406667 2008 EQ56 07/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
406668 2008 EL57 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406669 2008 EM60 08/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
406670 2008 EZ60 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
406671 2008 EK75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406672 2008 ET87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406673 2008 ES90 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406674 2008 EY95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406675 2008 EG99 04/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406676 2008 EJ102 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
406677 2008 EO110 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406678 2008 EB111 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406679 2008 EJ113 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406680 2008 ES113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406681 2008 ES115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406682 2008 EJ118 03/02/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
406683 2008 ES125 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406684 2008 EL140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406685 2008 EP147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406686 2008 EN150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406687 2008 EQ154 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406688 2008 EA157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406689 2008 ES157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406690 2008 EE158 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
406691 2008 EL166 06/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406692 2008 EL167 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
406693 2008 FJ2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406694 2008 FX4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406695 2008 FE6 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
406696 2008 FA8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406697 2008 FM10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406698 2008 FQ13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406699 2008 FD18 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406700 2008 FQ20 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406701 2008 FL22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406702 2008 FC23 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406703 2008 FJ23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406704 2008 FZ23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406705 2008 FZ37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406706 2008 FM39 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406707 2008 FO39 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406708 2008 FF42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406709 2008 FG46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406710 2008 FG57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406711 2008 FU61 31/03/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
406712 2008 FQ78 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406713 2008 FB103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406714 2008 FA111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406715 2008 FA119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406716 2008 FX122 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406717 2008 FB137 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406718 2008 GT14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406719 2008 GC16 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406720 2008 GC22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406721 2008 GE24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406722 2008 GZ29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406723 2008 GU33 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406724 2008 GE41 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406725 2008 GE47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406726 2008 GN55 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406727 2008 GS58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406728 2008 GE75 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406729 2008 GM78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406730 2008 GP87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406731 2008 GV87 05/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406732 2008 GS101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
406733 2008 GK106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406734 2008 GE114 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406735 2008 GB129 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
406736 2008 GA142 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406737 Davet 2008 HP2 25/04/2008 Vicques M. Ory 1,3 km MPC · JPL
406738 2008 HU2 04/04/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
406739 2008 HQ4 29/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
406740 2008 HY4 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406741 2008 HV24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406742 2008 HB26 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406743 2008 HZ36 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406744 2008 HW60 14/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
406745 2008 HU66 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406746 2008 HV67 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406747 2008 HV69 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406748 2008 JA4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406749 2008 JJ10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406750 2008 JU12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
406751 2008 JN13 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406752 2008 JD22 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406753 2008 JN27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406754 2008 JY27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406755 2008 JQ29 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
406756 2008 JN30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406757 2008 JP34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406758 2008 JW39 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406759 2008 JR40 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406760 2008 KD1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406761 2008 KB7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406762 2008 KJ9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406763 2008 KX9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406764 2008 KB14 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406765 2008 KD15 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406766 2008 KZ30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406767 2008 KS42 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406768 2008 LH5 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
406769 2008 LL8 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406770 2008 OJ 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
406771 2008 OH21 30/07/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
406772 2008 OM21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406773 2008 OM22 26/07/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
406774 2008 PO1 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406775 2008 PB2 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
406776 2008 PB21 03/08/2008 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
406777 2008 QP29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
406778 2008 QZ47 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
406779 2008 QC48 26/08/2008 Socorro LINEAR 58892| 3,5 km MPC · JPL
406780 2008 RN11 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
406781 2008 RN16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406782 2008 RT27 08/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 4,6 km MPC · JPL
406783 2008 RC71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
406784 2008 RV74 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
406785 2008 RZ76 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
406786 2008 RN82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
406787 2008 RH109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406788 2008 RT138 06/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
406789 2008 SF14 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
406790 2008 SG89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
406791 2008 SF90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
406792 2008 SN143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
406793 2008 SG258 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
406794 2008 TR65 02/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
406795 2008 TS67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406796 2008 TH103 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406797 2008 TG141 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406798 2008 TG184 06/10/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
406799 2008 UQ8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406800 2008 US24 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406801 2008 UX28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406802 2008 UM46 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406803 2008 UX64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406804 2008 UY66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406805 2008 UJ116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406806 2008 UB120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406807 2008 UM133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406808 2008 UN186 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
406809 2008 UM209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406810 2008 UK239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406811 2008 UA304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
406812 2008 UD323 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406813 2008 VA57 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
406814 2008 WN29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
406815 2008 WA69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406816 2008 WE73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406817 2008 WB105 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406818 2008 WN108 30/11/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
406819 2008 WF140 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406820 2008 XF1 02/12/2008 Sandlot G. Hug 6,0 km MPC · JPL
406821 2008 XX34 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
406822 2008 XQ51 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406823 2008 YN16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406824 2008 YR16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406825 2008 YR21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406826 2008 YL62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406827 2008 YN97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406828 2008 YS101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406829 2008 YX101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406830 2008 YF116 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
406831 2008 YA117 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406832 2008 YS118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406833 2008 YA130 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406834 2008 YE139 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406835 2008 YQ154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406836 2008 YK155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406837 2008 YE160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
406838 2009 AZ1 02/01/2009 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
406839 2009 AG14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406840 2009 AU14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406841 2009 AV31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406842 2009 AN35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406843 2009 AJ37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406844 2009 AX43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406845 2009 AC47 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
406846 2009 BA5 19/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
406847 2009 BC9 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406848 2009 BM24 17/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
406849 2009 BH25 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
406850 2009 BR31 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
406851 2009 BD35 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406852 2009 BT35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406853 2009 BQ63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
406854 2009 BW63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406855 2009 BM74 18/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
406856 2009 BM88 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406857 2009 BB96 28/01/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
406858 2009 BQ100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406859 2009 BH102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406860 2009 BN112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406861 2009 BP114 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
406862 2009 BR115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
406863 2009 BF121 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
406864 2009 BC126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406865 2009 BB127 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406866 2009 BA133 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406867 2009 BY159 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406868 2009 BR169 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406869 2009 BU170 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
406870 2009 BJ172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406871 2009 BX172 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406872 2009 BL173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406873 2009 BW179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406874 2009 BG183 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406875 2009 CF2 26/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
406876 2009 CZ11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406877 2009 CJ29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406878 2009 CG31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406879 2009 CR32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406880 2009 CF55 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
406881 2009 CB57 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406882 2009 CJ58 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406883 2009 CP58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406884 2009 CC63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406885 2009 CF65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406886 2009 CH65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406887 2009 DP13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406888 2009 DQ16 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
406889 2009 DV16 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
406890 2009 DJ28 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406891 2009 DY49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406892 2009 DA57 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406893 2009 DD59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406894 2009 DP62 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406895 2009 DP73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406896 2009 DX81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406897 2009 DV82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406898 2009 DB87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406899 2009 DK89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406900 2009 DR105 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406901 2009 DH115 26/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
406902 2009 DB121 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
406903 2009 DH124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
406904 2009 DW124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406905 2009 DV130 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406906 2009 DZ131 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406907 2009 DH136 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406908 2009 DY136 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
406909 2009 EQ4 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406910 2009 EB13 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406911 2009 EE21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
406912 2009 EX24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406913 2009 EF28 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406914 2009 FM6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406915 2009 FL7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406916 2009 FC12 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406917 2009 FB16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
406918 2009 FG29 22/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
406919 2009 FW29 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406920 2009 FJ31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
406921 2009 FU42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406922 2009 FN45 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406923 2009 FP49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
406924 2009 FR56 23/03/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
406925 2009 FU63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406926 2009 FC66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406927 2009 GE1 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406928 2009 GL6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406929 2009 HS11 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406930 2009 HG14 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
406931 2009 HT20 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406932 2009 HZ22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406933 2009 HZ27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406934 2009 HO40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406935 2009 HV56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406936 2009 HC66 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406937 2009 HD68 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406938 2009 HD74 20/04/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
406939 2009 HO74 22/02/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
406940 2009 HZ77 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406941 2009 HA89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
406942 2009 HC96 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406943 2009 HO96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406944 2009 HC105 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406945 2009 HC106 19/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
406946 2009 JW4 20/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406947 2009 JP5 25/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406948 2009 JA6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406949 2009 JH6 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406950 2009 JQ8 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406951 2009 JP12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
406952 2009 KJ 16/05/2009 Catalina CSS APO 770 m MPC · JPL
406953 2009 KJ17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406954 2009 MY5 22/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406955 2009 NA1 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406956 2009 NN2 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
406957 Kochetova 2009 OK5 21/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,9 km MPC · JPL
406958 2009 OJ14 29/07/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
406959 2009 OU15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406960 2009 OK23 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406961 2009 PF10 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406962 2009 PJ10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
406963 2009 PU15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406964 2009 PM19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
406965 2009 QJ3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406966 2009 QO3 16/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406967 2009 QP13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406968 2009 QW14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406969 2009 QL15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406970 2009 QZ38 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406971 2009 QA41 26/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406972 2009 QZ44 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
406973 2009 QZ52 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406974 2009 QY53 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406975 2009 QE56 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406976 2009 QL56 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406977 2009 QF57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406978 2009 QS61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406979 2009 QE62 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406980 2009 QG63 28/08/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
406981 2009 QL64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406982 2009 QZ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
406983 2009 RE5 14/09/2009 Haleakala M. Micheli 1,3 km MPC · JPL
406984 2009 RW9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406985 2009 RG11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406986 2009 RH13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
406987 2009 RB16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406988 2009 RP25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
406989 2009 RF30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
406990 2009 RV37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406991 2009 RZ37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406992 2009 RT40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406993 2009 RV42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406994 2009 RD45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406995 2009 RN46 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
406996 2009 RU47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406997 2009 RS49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
406998 2009 RW50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
406999 2009 RR53 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407000 2009 RO57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001