Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/74001–75000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74001 1998 FW45 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74002 1998 FL47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74003 1998 FP48 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74004 1998 FS64 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74005 1998 FH70 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74006 1998 FP71 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74007 1998 FY78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74008 1998 FM103 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74009 1998 FV103 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74010 1998 FC104 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74011 1998 FE106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74012 1998 FP108 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74013 1998 FJ109 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74014 1998 FK114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74015 1998 FP130 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74016 1998 FK136 28/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74017 1998 FN138 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74018 1998 FF148 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74019 1998 GY 02/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
74020 1998 GW10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
74021 1998 HP1 19/04/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,6 km MPC · JPL
74022 1998 HG2 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74023 1998 HK4 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74024 Hrabě 1998 HR4 23/04/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,6 km MPC · JPL
74025 1998 HA6 21/04/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
74026 1998 HL8 22/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
74027 1998 HG18 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74028 1998 HR18 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74029 1998 HR19 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74030 1998 HF21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74031 1998 HM22 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74032 1998 HR27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74033 1998 HW27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74034 1998 HX31 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74035 1998 HF44 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74036 1998 HR45 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74037 1998 HB55 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74038 1998 HE74 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74039 1998 HA80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74040 1998 HU83 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74041 1998 HC88 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74042 1998 HX92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74043 1998 HV96 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74044 1998 HQ98 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74045 1998 HG102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
74046 1998 HX102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
74047 1998 HF107 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74048 1998 HP121 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74049 1998 HA123 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74050 1998 HF127 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74051 1998 HP150 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
74052 1998 JB1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
74053 1998 JV3 06/05/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
74054 1998 JT4 01/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74055 1998 KY6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
74056 1998 KM9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
74057 1998 KW12 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74058 1998 KQ18 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74059 1998 KJ20 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74060 1998 KJ24 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74061 1998 KK28 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74062 1998 KR33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74063 1998 KQ39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74064 1998 KZ41 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74065 1998 KS61 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
74066 1998 KH65 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74067 1998 MH3 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
74068 1998 MJ4 22/06/1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
74069 1998 MO7 22/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
74070 1998 MC9 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74071 1998 MH9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74072 1998 MK9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74073 1998 MO13 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74074 1998 MC29 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74075 1998 MG29 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74076 1998 MT33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74077 1998 MA47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
74078 1998 NP 03/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
74079 1998 NS 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
74080 1998 OW 20/07/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
74081 1998 OU1 24/07/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
74082 1998 OM3 23/07/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
74083 1998 OF6 30/07/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,6 km MPC · JPL
74084 1998 OA10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
74085 1998 OB12 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
74086 1998 OE12 28/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
74087 1998 OS13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
74088 1998 OK14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
74089 1998 OJ15 20/07/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
74090 1998 QU 18/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,0 km MPC · JPL
74091 1998 QH3 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74092 1998 QJ5 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
74093 1998 QU6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
74094 1998 QU8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74095 1998 QC15 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74096 1998 QD15 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74097 1998 QX15 17/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
74098 1998 QA21 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74099 1998 QK22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74100 1998 QE26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74101 1998 QS30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74102 1998 QX30 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74103 1998 QP31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74104 1998 QK35 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74105 1998 QW35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74106 1998 QS36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74107 1998 QM37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74108 1998 QP37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74109 1998 QT37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74110 1998 QU37 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
74111 1998 QD39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74112 1998 QE40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74113 1998 QZ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74114 1998 QV46 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74115 1998 QR48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74116 1998 QL49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74117 1998 QG50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74118 1998 QS50 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74119 1998 QH52 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
74120 1998 QJ53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
74121 1998 QT53 28/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
74122 1998 QU54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74123 1998 QG56 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
74124 1998 QB58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
74125 1998 QD59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
74126 1998 QV60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74127 1998 QG61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
74128 1998 QA66 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74129 1998 QT67 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74130 1998 QC68 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74131 1998 QN69 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74132 1998 QN71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74133 1998 QV71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74134 1998 QG72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74135 1998 QL72 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74136 1998 QP73 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74137 1998 QY74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74138 1998 QD75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74139 1998 QC77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74140 1998 QD77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74141 1998 QK77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74142 1998 QL77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74143 1998 QP77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74144 1998 QV77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74145 1998 QO84 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74146 1998 QS84 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74147 1998 QR86 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
74148 1998 QP87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
74149 1998 QE88 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74150 1998 QR89 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
74151 1998 QD90 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74152 1998 QH90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74153 1998 QJ90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74154 1998 QM91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74155 1998 QK93 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74156 1998 QH95 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74157 1998 QK96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74158 1998 QU97 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74159 1998 QA100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
74160 1998 QE101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
74161 1998 QF101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
74162 1998 QR102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
74163 1998 QA104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
74164 1998 QL104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
74165 1998 QU104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
74166 1998 QO109 19/08/1998 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
74167 1998 RF2 15/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
74168 1998 RK2 15/09/1998 Caussols ODAS 5,0 km MPC · JPL
74169 1998 RX2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
74170 1998 RB3 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74171 1998 RA6 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
74172 1998 RX7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74173 1998 RL8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
74174 1998 RL11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
74175 1998 RX13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74176 1998 RF17 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74177 1998 RZ18 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74178 1998 RD19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74179 1998 RZ23 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74180 1998 RK26 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74181 1998 RB28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74182 1998 RR30 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74183 1998 RF39 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74184 1998 RM39 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74185 1998 RV39 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74186 1998 RJ40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74187 1998 RZ40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74188 1998 RC43 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74189 1998 RM43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74190 1998 RA44 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74191 1998 RK45 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74192 1998 RV45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74193 1998 RW45 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74194 1998 RL48 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74195 1998 RJ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74196 1998 RU49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74197 1998 RX49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74198 1998 RA50 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74199 1998 RA52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
74200 1998 RB53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74201 1998 RR55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74202 1998 RL56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74203 1998 RN56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74204 1998 RH58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74205 1998 RS58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74206 1998 RY58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74207 1998 RJ59 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74208 1998 RD60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74209 1998 RJ60 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74210 1998 RX60 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
74211 1998 RO65 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74212 1998 RS66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74213 1998 RD67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74214 1998 RO68 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74215 1998 RV68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74216 1998 RX70 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
74217 1998 RB73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74218 1998 RW73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74219 1998 RM78 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74220 1998 RX78 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74221 1998 RU80 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74222 1998 RZ80 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
74223 1998 RD81 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
74224 1998 SX1 16/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
74225 1998 SR9 17/09/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
74226 1998 SZ12 21/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
74227 1998 SR13 23/09/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
74228 1998 SJ15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
74229 1998 SE18 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74230 1998 SN23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
74231 1998 SS24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74232 1998 ST26 24/09/1998 Ondřejov P. Pravec 5,3 km MPC · JPL
74233 1998 SU35 24/09/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
74234 1998 SW36 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74235 1998 SF42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
74236 1998 SC47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
74237 1998 SX47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
74238 1998 SM48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
74239 1998 SP48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
74240 1998 SY52 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74241 1998 SM54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
74242 1998 SY54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
74243 1998 SR55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
74244 1998 SS57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
74245 1998 SO59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
74246 1998 SS62 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
74247 1998 SR64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
74248 1998 SS64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
74249 1998 SB65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
74250 1998 SN65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
74251 1998 SV66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
74252 1998 SS72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
74253 1998 SR74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,5 km MPC · JPL
74254 1998 SA75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
74255 1998 SL76 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74256 1998 SS77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74257 1998 SR79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74258 1998 SY79 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74259 1998 SC80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74260 1998 SS80 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74261 1998 SO84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
74262 1998 SO87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74263 1998 SH89 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74264 1998 SS93 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74265 1998 SQ95 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74266 1998 SH102 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74267 1998 SY107 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74268 1998 SK109 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74269 1998 SQ109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74270 1998 SR110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74271 1998 SK111 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74272 1998 SC112 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74273 1998 SL113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74274 1998 SZ116 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74275 1998 SB117 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74276 1998 SZ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74277 1998 SE119 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74278 1998 SR119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74279 1998 SC123 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74280 1998 ST124 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74281 1998 SE126 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
74282 1998 SC128 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74283 1998 SJ130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74284 1998 SV130 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74285 1998 SR131 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74286 1998 SX132 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74287 1998 SS133 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74288 1998 SG134 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74289 1998 SX135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74290 1998 SQ136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74291 1998 SU136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74292 1998 SW138 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74293 1998 SF140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74294 1998 SG140 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74295 1998 SR147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
74296 1998 SV147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
74297 1998 SZ147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
74298 1998 SG152 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74299 1998 SQ152 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
74300 1998 SA153 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74301 1998 SK163 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74302 1998 TG1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
74303 1998 TN3 14/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74304 1998 TA13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
74305 1998 TD13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74306 1998 TS29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
74307 1998 TO30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
74308 1998 TN31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
74309 1998 TF32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
74310 1998 TC33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
74311 1998 TX37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
74312 1998 UO6 21/10/1998 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
74313 1998 US6 18/10/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
74314 1998 UT7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
74315 1998 UV11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
74316 1998 UW15 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
74317 1998 UZ15 21/10/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
74318 1998 UB16 22/10/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
74319 1998 UH17 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
74320 1998 UX17 19/10/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
74321 1998 UT21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74322 1998 UN26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
74323 1998 UM29 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
74324 1998 UP33 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74325 1998 UV36 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74326 1998 UU37 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74327 1998 UT38 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74328 1998 UB44 16/10/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74329 1998 UU45 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
74330 1998 UH46 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
74331 1998 US47 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
74332 1998 VB9 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74333 1998 VD11 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74334 1998 VL11 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74335 1998 VS12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74336 1998 VN14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74337 1998 VH15 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74338 1998 VK15 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74339 1998 VW16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74340 1998 VM19 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74341 1998 VP22 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74342 1998 VX26 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74343 1998 VH29 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74344 1998 VD34 14/11/1998 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
74345 1998 VY45 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
74346 1998 VH47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74347 1998 VB49 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74348 1998 VT53 14/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74349 1998 VM54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74350 1998 VO54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74351 1998 VT54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74352 1998 VA55 11/11/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,6 km MPC · JPL
74353 1998 WT4 18/11/1998 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
74354 1998 WA6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
74355 1998 WJ12 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74356 1998 WP12 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74357 1998 WZ12 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74358 1998 WH13 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74359 1998 WK14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74360 1998 WO14 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74361 1998 WK16 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74362 1998 WY19 29/11/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,5 km MPC · JPL
74363 1998 WB23 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
74364 1998 WZ26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
74365 1998 WQ28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
74366 1998 WZ39 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74367 1998 WU40 16/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
74368 1998 WG41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74369 1998 WZ41 24/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74370 Kolářjan 1998 XJ 09/12/1998 Kleť M. Tichý, J. Tichá 6,4 km MPC · JPL
74371 1998 XG1 07/12/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
74372 1998 XL1 07/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
74373 1998 XF2 07/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
74374 1998 XN4 09/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
74375 1998 XY6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
74376 1998 XT7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
74377 1998 XY7 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
74378 1998 XH11 08/12/1998 Bédoin P. Antonini 4,4 km MPC · JPL
74379 1998 XU12 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
74380 1998 XR13 15/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
74381 1998 XU15 15/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
74382 1998 XZ15 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
74383 1998 XC18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
74384 1998 XQ20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
74385 1998 XH21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
74386 1998 XG22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
74387 1998 XW24 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
74388 1998 XG25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
74389 1998 XR25 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
74390 1998 XK37 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
74391 1998 XC41 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
74392 1998 XN55 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74393 1998 XX56 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
74394 1998 XO57 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74395 1998 XY57 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74396 1998 XK68 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74397 1998 XS71 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74398 1998 XD73 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
74399 1998 XR73 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74400 Streaky 1998 XH97 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 8,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74401 1998 YZ 16/12/1998 Kleť Kleť Obs. 9,0 km MPC · JPL
74402 1998 YP4 19/12/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
74403 1998 YR5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
74404 1998 YU11 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 7,9 km MPC · JPL
74405 1998 YH13 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
74406 1998 YW13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74407 1998 YJ21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
74408 1998 YX21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
74409 1998 YN28 16/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74410 1999 AX4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
74411 1999 AE5 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
74412 1999 AZ7 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
74413 1999 AW8 06/01/1999 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
74414 1999 AN9 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
74415 1999 AR9 10/01/1999 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
74416 1999 AR10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
74417 1999 AP11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
74418 1999 AQ11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
74419 1999 AA13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
74420 1999 AR22 14/01/1999 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
74421 1999 AW24 15/01/1999 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
74422 1999 AP28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
74423 1999 AU37 10/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
74424 1999 BN 17/01/1999 Modra P. Kolény, L. Kornoš 8,1 km MPC · JPL
74425 1999 BP 16/01/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,0 km MPC · JPL
74426 1999 BK2 19/01/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74427 1999 BU2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
74428 1999 BX3 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
74429 1999 BU7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
74430 1999 BN10 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
74431 1999 BK12 24/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
74432 1999 BM12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
74433 1999 BC13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
74434 1999 BZ20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74435 1999 BM26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
74436 1999 BZ29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
74437 1999 CR 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
74438 1999 CT 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
74439 Brenden 1999 CT2 06/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 5,9 km MPC · JPL
74440 1999 CD6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74441 1999 CL7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74442 1999 CJ9 08/02/1999 Uenohara N. Kawasato 6,1 km MPC · JPL
74443 1999 CY11 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74444 1999 CJ12 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74445 1999 CP14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
74446 1999 CT19 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74447 1999 CH21 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74448 1999 CL21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74449 1999 CR22 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
74450 1999 CP25 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
74451 1999 CZ25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74452 1999 CL27 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
74453 1999 CR28 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74454 1999 CV28 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74455 1999 CW28 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
74456 1999 CN30 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
74457 1999 CC31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74458 1999 CA32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
74459 1999 CQ32 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
74460 1999 CW32 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74461 1999 CB34 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
74462 1999 CR37 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74463 1999 CW37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74464 1999 CA38 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
74465 1999 CF38 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
74466 1999 CS41 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74467 1999 CG44 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74468 1999 CY44 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74469 1999 CN52 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74470 1999 CH55 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
74471 1999 CT55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74472 1999 CX55 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
74473 1999 CY55 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
74474 1999 CL60 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
74475 1999 CM63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
74476 1999 CV65 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
74477 1999 CY66 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
74478 1999 CH68 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74479 1999 CJ72 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74480 1999 CE79 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
74481 1999 CL83 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
74482 1999 CO92 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
74483 1999 CD94 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74484 1999 CN95 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74485 1999 CJ101 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74486 1999 CA102 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
74487 1999 CE105 12/02/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
74488 1999 CX110 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74489 1999 CC120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
74490 1999 CS120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
74491 1999 CN122 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74492 1999 CP122 11/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
74493 1999 CQ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
74494 1999 CP123 11/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
74495 1999 CD127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
74496 1999 CO136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
74497 1999 CG137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
74498 1999 CM138 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74499 1999 CH141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
74500 1999 CQ146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74501 1999 CO152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74502 1999 DG2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
74503 Madola 1999 DN4 23/02/1999 Val-des-Bois D. Bergeron 4,5 km MPC · JPL
74504 1999 DF7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
74505 1999 EQ 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
74506 1999 EJ4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
74507 1999 FX 17/03/1999 Caussols ODAS 8,2 km MPC · JPL
74508 1999 FQ2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
74509 Gillett 1999 FG7 22/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
74510 1999 FF8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74511 1999 FH8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74512 1999 FS8 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74513 1999 FS10 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
74514 1999 FG16 21/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
74515 1999 FL28 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
74516 1999 FD30 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74517 1999 FU31 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74518 1999 FU33 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74519 1999 FA34 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
74520 1999 FF35 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74521 1999 FF36 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74522 1999 FH62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
74523 1999 GA6 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
74524 1999 GG16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74525 1999 GW22 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
74526 1999 GU23 06/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
74527 1999 GZ24 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74528 1999 GV34 06/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
74529 1999 GJ35 06/04/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
74530 1999 GW39 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
74531 1999 GR40 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
74532 1999 GO47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
74533 1999 GS50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
74534 1999 JA 01/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,3 km MPC · JPL
74535 1999 JS3 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74536 1999 JF4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74537 1999 JQ11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74538 1999 JS12 14/05/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
74539 1999 JD15 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74540 1999 JG22 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74541 1999 JT22 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
74542 1999 JB28 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74543 1999 JT36 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74544 1999 JJ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74545 1999 JB59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74546 1999 JR61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74547 1999 JE63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74548 1999 JM64 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
74549 1999 JU80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
74550 1999 JC82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
74551 1999 JY98 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
74552 1999 JV111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74553 1999 KR1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
74554 1999 LG1 07/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74555 1999 LV1 04/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74556 1999 LG6 11/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
74557 1999 LP13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74558 1999 LT13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74559 1999 LQ14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74560 1999 LC15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74561 1999 LE18 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74562 1999 LD25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74563 1999 MQ 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
74564 1999 NY1 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74565 1999 NT3 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74566 1999 NE5 10/07/1999 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 2,3 km MPC · JPL
74567 1999 NP6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74568 1999 NO7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74569 1999 NR7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74570 1999 NE8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74571 1999 NQ8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74572 1999 NQ10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74573 1999 NB11 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74574 1999 NZ16 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74575 1999 NV18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74576 1999 NG25 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74577 1999 NN26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74578 1999 NF28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
74579 1999 NG30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74580 1999 NE36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74581 1999 NS38 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74582 1999 NU49 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74583 1999 NF50 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74584 1999 NH50 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74585 1999 NV52 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74586 1999 NG63 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74587 1999 ON1 21/07/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
74588 1999 OO1 19/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
74589 1999 OX1 16/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74590 1999 OG2 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
74591 1999 PS1 10/08/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
74592 1999 PR4 15/08/1999 Farpoint G. Hug 2,2 km MPC · JPL
74593 1999 PS4 15/08/1999 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
74594 1999 PN6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
74595 1999 QP 20/08/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 1,4 km MPC · JPL
74596 1999 QQ 20/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
74597 1999 RG 03/09/1999 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
74598 1999 RU1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
74599 1999 RF3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
74600 1999 RH3 02/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74601 1999 RK3 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
74602 1999 RJ4 05/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
74603 1999 RL6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
74604 1999 RU11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74605 1999 RL12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74606 1999 RR12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74607 1999 RJ14 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74608 1999 RC17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74609 1999 RE17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74610 1999 RJ17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74611 1999 RK17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74612 1999 RW17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74613 1999 RP19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74614 1999 RP21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74615 1999 RT21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74616 1999 RJ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74617 1999 RP23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74618 1999 RQ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74619 1999 RM25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74620 1999 RZ27 08/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 1,7 km MPC · JPL
74621 1999 RG28 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
74622 1999 RF29 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74623 1999 RX29 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74624 1999 RS32 10/09/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 1,7 km MPC · JPL
74625 Tieproject 1999 RR34 10/09/1999 Campo Catino G. Masi, F. Mallia 1,6 km MPC · JPL
74626 1999 RW38 12/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
74627 1999 RP42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
74628 1999 RV42 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
74629 1999 RB45 11/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 1,5 km MPC · JPL
74630 1999 RD46 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74631 1999 RS46 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74632 1999 RQ47 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74633 1999 RC48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74634 1999 RJ50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74635 1999 RR51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74636 1999 RK52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74637 1999 RS56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74638 1999 RV57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74639 1999 RF59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74640 1999 RW59 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74641 1999 RX60 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74642 1999 RJ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74643 1999 RJ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74644 1999 RK63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74645 1999 RW67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74646 1999 RD70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74647 1999 RH71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74648 1999 RM72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74649 1999 RF73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74650 1999 RS79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74651 1999 RU82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74652 1999 RE85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74653 1999 RJ85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74654 1999 RU85 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74655 1999 RG87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74656 1999 RR87 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74657 1999 RG88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74658 1999 RT89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74659 1999 RU89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74660 1999 RG90 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
74661 1999 RN90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74662 1999 RH93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74663 1999 RK93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74664 1999 RW93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74665 1999 RA94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74666 1999 RQ95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74667 1999 RR95 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74668 1999 RJ96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74669 1999 RN96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74670 1999 RO100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74671 1999 RT104 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74672 1999 RY104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74673 1999 RG105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74674 1999 RJ105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74675 1999 RN109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74676 1999 RR110 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74677 1999 RM111 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74678 1999 RM112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74679 1999 RJ114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74680 1999 RW115 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74681 1999 RX115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74682 1999 RL117 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74683 1999 RC122 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74684 1999 RG123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74685 1999 RT123 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74686 1999 RF125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74687 1999 RA126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74688 1999 RW128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74689 1999 RB130 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74690 1999 RF130 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74691 1999 RV132 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74692 1999 RF134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74693 1999 RG136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74694 1999 RU136 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74695 1999 RA139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74696 1999 RR141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74697 1999 RZ141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74698 1999 RZ142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74699 1999 RG144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74700 1999 RH145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74701 1999 RT145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74702 1999 RQ146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74703 1999 RN148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74704 1999 RU148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74705 1999 RX148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74706 1999 RE150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74707 1999 RO150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74708 1999 RW150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74709 1999 RU151 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74710 1999 RH153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74711 1999 RL155 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74712 1999 RT155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74713 1999 RO156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74714 1999 RP157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74715 1999 RU160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74716 1999 RO164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74717 1999 RF165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74718 1999 RX165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74719 1999 RT166 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74720 1999 RA167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74721 1999 RH167 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74722 1999 RB168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74723 1999 RU168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74724 1999 RF169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74725 1999 RT169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74726 1999 RW169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
74727 1999 RJ170 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74728 1999 RY174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74729 1999 RH175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74730 1999 RU175 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
74731 1999 RM176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74732 1999 RQ176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74733 1999 RV178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74734 1999 RY179 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74735 1999 RB180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74736 1999 RD180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74737 1999 RK180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74738 1999 RE182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74739 1999 RG184 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74740 1999 RN184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74741 1999 RP184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74742 1999 RK187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74743 1999 RH188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74744 1999 RX189 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74745 1999 RZ191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74746 1999 RK192 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
74747 1999 RB193 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74748 1999 RW193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74749 1999 RK195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
74750 1999 RA196 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74751 1999 RF197 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74752 1999 RN197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74753 1999 RV197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74754 1999 RO198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74755 1999 RL199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74756 1999 RN199 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74757 1999 RZ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74758 1999 RP207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74759 1999 RA210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74760 1999 RY210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74761 1999 RA211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74762 1999 RC212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74763 1999 RU212 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74764 Rudolfpešek 1999 RP213 15/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
74765 1999 RF216 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
74766 1999 RX217 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
74767 1999 RH221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74768 1999 RJ222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
74769 1999 RK222 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
74770 1999 RY222 07/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74771 1999 RX224 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74772 1999 RT229 08/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
74773 1999 RX235 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74774 1999 RM236 08/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
74775 1999 RB237 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
74776 1999 RJ237 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74777 1999 RA239 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74778 1999 RR239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
74779 1999 RF241 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74780 1999 RL241 14/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74781 1999 RY245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
74782 1999 RQ246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
74783 1999 RA250 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74784 1999 RH250 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74785 1999 RE255 06/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
74786 1999 SY 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
74787 1999 SH2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
74788 1999 SL3 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74789 1999 SY5 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74790 1999 SP6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74791 1999 SW6 30/09/1999 Zeno T. Stafford 1,7 km MPC · JPL
74792 1999 SS9 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
74793 1999 SR10 29/09/1999 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
74794 1999 SE12 22/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74795 1999 SG14 29/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74796 1999 SH14 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
74797 1999 SM15 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74798 1999 SN15 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74799 1999 SC18 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74800 1999 SK18 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74801 1999 SN18 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74802 1999 SX19 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74803 1999 SE22 21/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
74804 1999 SZ26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74805 1999 TF 02/10/1999 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
74806 1999 TT 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
74807 1999 TV 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
74808 1999 TW1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
74809 1999 TE2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,8 km MPC · JPL
74810 1999 TS4 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74811 1999 TH5 01/10/1999 Farpoint G. Hug 3,7 km MPC · JPL
74812 1999 TN5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
74813 1999 TB7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,6 km MPC · JPL
74814 1999 TD8 05/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
74815 1999 TG8 07/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
74816 1999 TX8 01/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
74817 1999 TZ8 06/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,5 km MPC · JPL
74818 Iten 1999 TW10 07/10/1999 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
74819 1999 TG11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
74820 1999 TN11 07/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
74821 1999 TP13 10/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
74822 1999 TA15 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
74823 1999 TD15 10/10/1999 Gekko T. Kagawa 2,4 km MPC · JPL
74824 Tarter 1999 TJ16 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
74825 1999 TE17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
74826 1999 TN17 13/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 2,3 km MPC · JPL
74827 1999 TW17 04/10/1999 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
74828 1999 TB21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
74829 1999 TR21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
74830 1999 TX22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74831 1999 TU25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74832 1999 TH26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
74833 1999 TZ26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74834 1999 TN30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74835 1999 TW30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74836 1999 TS31 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74837 1999 TD33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74838 1999 TK34 03/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
74839 1999 TZ34 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
74840 1999 TW35 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74841 1999 TH36 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
74842 1999 TS38 01/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
74843 1999 TB39 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
74844 1999 TV39 03/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
74845 1999 TP40 05/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
74846 1999 TO41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74847 1999 TE49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74848 1999 TS49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
74849 1999 TP51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
74850 1999 TO63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
74851 1999 TL65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
74852 1999 TV65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
74853 1999 TW73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
74854 1999 TT78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
74855 1999 TR87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
74856 1999 TN88 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74857 1999 TT88 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74858 1999 TU88 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74859 1999 TW89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74860 1999 TZ89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74861 1999 TW90 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74862 1999 TB91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74863 1999 TC91 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74864 1999 TF91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74865 1999 TG91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74866 1999 TA93 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74867 1999 TB93 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74868 1999 TC93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74869 1999 TN94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
74870 1999 TJ96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74871 1999 TT97 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74872 1999 TC98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74873 1999 TO98 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74874 1999 TA99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74875 1999 TH100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74876 1999 TN103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74877 1999 TU103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74878 1999 TK104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74879 1999 TP104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74880 1999 TY104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
74881 1999 TE105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74882 1999 TV105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74883 1999 TC108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74884 1999 TM109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74885 1999 TY110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74886 1999 TA113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74887 1999 TE113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74888 1999 TG115 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
74889 1999 TU116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74890 1999 TW116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74891 1999 TZ116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74892 1999 TQ118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74893 1999 TX118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74894 1999 TB119 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74895 1999 TL120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74896 1999 TO121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74897 1999 TN122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
74898 1999 TL123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74899 1999 TQ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74900 1999 TO124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
74901 1999 TP124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74902 1999 TS124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74903 1999 TT124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74904 1999 TV124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74905 1999 TQ125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74906 1999 TF129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74907 1999 TB136 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74908 1999 TE138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74909 1999 TV139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74910 1999 TX139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74911 1999 TZ139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74912 1999 TE140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74913 1999 TL141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74914 1999 TA143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74915 1999 TL143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74916 1999 TM143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74917 1999 TT143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74918 1999 TE144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74919 1999 TS144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74920 1999 TU144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74921 1999 TA145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74922 1999 TV146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
74923 1999 TE151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74924 1999 TF151 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74925 1999 TB152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74926 1999 TH153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74927 1999 TK153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74928 1999 TE154 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74929 1999 TF156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74930 1999 TL156 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74931 1999 TA159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74932 1999 TC161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74933 1999 TB162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74934 1999 TQ166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74935 1999 TC172 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74936 1999 TD172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74937 1999 TO172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74938 1999 TC174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74939 1999 TO174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74940 1999 TX174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74941 1999 TB175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74942 1999 TO177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
74943 1999 TW177 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
74944 1999 TN178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74945 1999 TV178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74946 1999 TA179 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74947 1999 TB181 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74948 1999 TJ181 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74949 1999 TK187 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74950 1999 TO188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74951 1999 TX190 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74952 1999 TP191 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74953 1999 TA193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74954 1999 TB194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
74955 1999 TL195 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
74956 1999 TP195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
74957 1999 TN196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74958 1999 TL197 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
74959 1999 TD198 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74960 1999 TR198 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
74961 1999 TV200 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74962 1999 TW200 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
74963 1999 TX200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74964 1999 TA205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
74965 1999 TS205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74966 1999 TB208 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
74967 1999 TA210 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74968 1999 TW212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74969 1999 TZ215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
74970 1999 TF217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
74971 1999 TO217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74972 1999 TT218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74973 1999 TP220 01/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
74974 1999 TN222 02/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
74975 1999 TJ231 05/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74976 1999 TG232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
74977 1999 TC233 07/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
74978 1999 TY234 03/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
74979 1999 TP236 03/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
74980 1999 TT236 03/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
74981 1999 TB240 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
74982 1999 TJ242 04/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
74983 1999 TP242 04/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
74984 1999 TW248 08/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
74985 1999 TD251 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
74986 1999 TZ251 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74987 1999 TZ253 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
74988 1999 TN258 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74989 1999 TO262 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
74990 1999 TO264 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74991 1999 TD269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74992 1999 TT269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
74993 1999 TU270 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
74994 1999 TH271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
74995 1999 TQ271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
74996 1999 TV271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
74997 1999 TP274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
74998 1999 TV276 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
74999 1999 TM278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75000 1999 TM279 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

70.000s  • 71.000s  • 72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001