Danh sách tiểu hành tinh/555001–556000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555001 2013 LW21 07/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
555002 2013 LY23 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
555003 2013 LB29 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
555004 2013 LA31 16/05/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
555005 2013 LB33 18/07/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
555006 2013 LH35 08/06/2013 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
555007 2013 LQ42 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555008 2013 MJ6 01/06/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
555009 2013 ML12 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555010 2013 MJ13 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
555011 2013 MG20 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
555012 2013 NL1 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
555013 2013 NP6 05/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
555014 2013 NR6 04/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
555015 2013 NL8 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
555016 2013 NC11 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
555017 2013 NZ11 08/06/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
555018 2013 NP19 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
555019 2013 NX20 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
555020 2013 NA26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555021 2013 NE27 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555022 2013 NU27 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555023 2013 NH30 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555024 2013 NY31 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555025 2013 NZ40 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555026 2013 NL42 15/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
555027 2013 NQ50 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
555028 2013 NF52 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555029 2013 NL56 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
555030 2013 OP 31/08/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
555031 2013 OU2 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555032 2013 OZ5 02/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
555033 2013 OL11 03/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
555034 2013 OT11 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
555035 2013 OK13 25/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
555036 2013 OG14 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555037 2013 ON14 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555038 2013 OZ16 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
555039 2013 OC17 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555040 2013 PD 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
555041 2013 PE6 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555042 2013 PZ14 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555043 2013 PV19 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555044 2013 PU23 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555045 2013 PY23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555046 2013 PA24 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555047 2013 PE29 11/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
555048 2013 PV30 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555049 2013 PV59 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
555050 2013 PK61 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555051 2013 PR61 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555052 2013 PC63 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
555053 2013 PF65 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555054 2013 PX75 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555055 2013 PO76 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555056 2013 PR76 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555057 2013 PG78 10/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555058 2013 PV78 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
555059 2013 PF79 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555060 2013 PR79 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555061 2013 PW79 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555062 2013 PA81 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555063 2013 PS82 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555064 2013 PL86 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
555065 2013 PH92 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555066 2013 PY92 13/08/2013 Palomar PTF 2,1 km MPC · JPL
555067 2013 PZ93 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555068 2013 PM98 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
555069 2013 PT98 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555070 2013 PW98 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
555071 2013 PU100 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555072 2013 PE101 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
555073 2013 PG105 10/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555074 2013 PL105 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555075 2013 PS105 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
555076 2013 QE5 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
555077 2013 QW10 08/08/2013 Palomar PTF 1,3 km MPC · JPL
555078 2013 QZ13 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555079 2013 QM17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
555080 2013 QA18 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555081 2013 QS20 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555082 2013 QA26 12/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,6 km MPC · JPL
555083 2013 QQ26 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555084 2013 QV30 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555085 2013 QP33 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555086 2013 QT34 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555087 2013 QM40 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555088 2013 QN41 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555089 2013 QU41 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
555090 2013 QW42 22/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
555091 2013 QQ43 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
555092 2013 QY47 30/08/2013 SATINO Remote J. Jahn 1,9 km MPC · JPL
555093 2013 QZ49 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555094 2013 QW50 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
555095 2013 QE56 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555096 2013 QD58 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555097 2013 QD59 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555098 2013 QW59 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555099 2013 QL61 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
555100 2013 QR64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555101 2013 QA70 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
555102 2013 QZ71 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555103 2013 QH77 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555104 2013 QY77 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555105 2013 QV85 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555106 2013 QU87 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555107 2013 QD88 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555108 2013 QM89 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
555109 2013 QL90 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555110 2013 QA92 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555111 2013 QD95 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2,0 km MPC · JPL
555112 Monika 2013 QS96 30/08/2013 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 1,2 km MPC · JPL
555113 2013 QT100 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555114 2013 RP3 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,0 km MPC · JPL
555115 2013 RH6 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555116 2013 RL12 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555117 2013 RL13 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
555118 2013 RT19 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555119 2013 RU23 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
555120 2013 RW24 01/09/2013 SATINO Remote J. Jahn 1,5 km MPC · JPL
555121 2013 RA25 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555122 2013 RF36 05/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,4 km MPC · JPL
555123 2013 RO41 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555124 2013 RS41 17/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555125 2013 RV45 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555126 2013 RG50 23/09/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
555127 2013 RY51 11/09/2013 Palomar PTF 2,1 km MPC · JPL
555128 2013 RZ51 12/09/2013 Baldone I. Eglītis 2,0 km MPC · JPL
555129 2013 RF55 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555130 2013 RA56 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555131 2013 RQ56 07/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
555132 2013 RR56 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
555133 2013 RL63 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555134 2013 RR63 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555135 2013 RZ63 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555136 2013 RE67 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555137 2013 RO67 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555138 2013 RW67 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,1 km MPC · JPL
555139 2013 RY67 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
555140 2013 RK72 13/09/2013 Palomar PTF 3,0 km MPC · JPL
555141 2013 RN72 20/09/2000 Haleakala AMOS 2,0 km MPC · JPL
555142 2013 RB75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555143 2013 RY75 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555144 2013 RY76 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555145 2013 RB85 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555146 2013 RD87 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555147 2013 RE89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555148 2013 RK92 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555149 2013 RL93 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555150 2013 RW93 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555151 2013 RZ93 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
555152 2013 RV94 14/11/2009 La Palma O. Vaduvescu, J. Iglesias-Paramo 2,0 km MPC · JPL
555153 2013 RC101 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555154 2013 RK101 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555155 2013 RA102 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555156 2013 RO103 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555157 2013 RL104 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555158 2013 RP108 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555159 2013 RZ109 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
555160 2013 RA110 04/09/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
555161 2013 RS111 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555162 2013 RP121 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555163 2013 RS121 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555164 2013 RS123 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555165 2013 RV126 30/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555166 2013 RU129 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555167 2013 RF131 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555168 2013 RZ136 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
555169 2013 RE137 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555170 2013 RO147 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555171 2013 RR147 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555172 2013 SD3 31/08/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555173 2013 SJ5 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
555174 2013 SG6 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555175 2013 SG8 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555176 2013 SG10 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555177 2013 SH11 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555178 2013 SD12 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
555179 2013 SA16 23/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555180 2013 SA22 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
555181 2013 SX22 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555182 2013 SW25 28/09/2013 Oukaimeden C. Rinner 1,9 km MPC · JPL
555183 2013 SQ28 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,7 km MPC · JPL
555184 2013 SL35 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555185 2013 SD37 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555186 2013 SC38 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555187 2013 SJ39 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555188 2013 SN40 26/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
555189 2013 SV41 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555190 2013 SX44 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555191 2013 SL48 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555192 2013 SS49 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555193 2013 SL52 07/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
555194 2013 SZ58 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555195 2013 SN69 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555196 2013 SY74 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555197 2013 SD82 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,4 km MPC · JPL
555198 2013 SX84 29/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
555199 2013 SN90 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555200 2013 SW93 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555201 2013 SY98 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555202 2013 SH107 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555203 2013 TL9 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
555204 2013 TE10 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
555205 2013 TQ11 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555206 2013 TK13 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
555207 2013 TF14 14/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555208 2013 TL15 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555209 2013 TO17 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555210 2013 TM21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555211 2013 TT24 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555212 2013 TE28 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555213 2013 TH38 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555214 2013 TN38 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
555215 2013 TV43 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555216 2013 TA48 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,9 km MPC · JPL
555217 2013 TB50 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555218 2013 TT58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555219 2013 TD60 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555220 2013 TX69 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555221 2013 TB76 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555222 2013 TB81 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555223 2013 TP85 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555224 2013 TG87 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555225 2013 TN87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555226 2013 TS89 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555227 2013 TH90 04/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
555228 2013 TU91 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555229 2013 TT95 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555230 2013 TS99 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555231 2013 TE100 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555232 2013 TA102 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555233 2013 TR110 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555234 2013 TV112 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555235 2013 TU113 03/11/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
555236 2013 TO118 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555237 2013 TU118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555238 2013 TE119 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555239 2013 TQ122 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
555240 2013 TY123 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555241 2013 TF124 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555242 2013 TK126 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555243 2013 TZ127 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555244 2013 TM129 25/08/2008 Hibiscus N. Teamo, S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
555245 2013 TM134 12/10/2013 Oukaimeden C. Rinner 1,7 km MPC · JPL
555246 2013 TE137 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,7 km MPC · JPL
555247 2013 TV139 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555248 2013 TF140 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555249 2013 TU143 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555250 2013 TT148 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
555251 2013 TG158 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555252 2013 TZ161 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1,8 km MPC · JPL
555253 2013 TE164 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555254 2013 TB166 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555255 2013 TE169 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555256 2013 TA171 15/10/2013 Oukaimeden M. Ory 2,3 km MPC · JPL
555257 2013 TG171 12/10/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
555258 2013 TM174 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555259 2013 TA179 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555260 2013 TU182 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555261 2013 TG183 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555262 2013 TO189 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555263 2013 TS190 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555264 2013 TA193 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555265 2013 TB193 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555266 2013 TK193 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555267 2013 TL193 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555268 2013 TR193 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555269 2013 TC196 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
555270 2013 TH197 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555271 2013 TY199 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555272 2013 TU200 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
555273 2013 TY201 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555274 2013 TJ204 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555275 2013 TB207 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
555276 2013 TV213 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
555277 2013 TZ213 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
555278 2013 UJ3 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
555279 2013 UR7 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555280 2013 UY10 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555281 2013 UP18 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555282 2013 UA19 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
555283 2013 UD20 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,0 km MPC · JPL
555284 2013 UJ20 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555285 2013 UF23 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555286 2013 UP24 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555287 2013 UO28 25/10/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
555288 2013 UW28 13/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
555289 2013 UU29 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555290 2013 UB32 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555291 2013 UC32 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555292 2013 UZ32 31/10/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
555293 2013 UU33 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555294 2013 UM35 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555295 2013 US36 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555296 2013 UU36 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555297 2013 UX37 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
555298 2013 UY37 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555299 2013 UF38 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
555300 2013 UF41 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555301 2013 UR42 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
555302 2013 VK1 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555303 2013 VY2 16/01/2009 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,9 km MPC · JPL
555304 2013 VX3 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555305 2013 VH7 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555306 2013 VQ8 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555307 2013 VH15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555308 2013 VF17 25/01/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
555309 2013 VW18 23/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
555310 2013 VK19 27/10/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
555311 2013 VW19 19/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
555312 2013 VJ21 01/11/2013 Palomar PTF 3,1 km MPC · JPL
555313 2013 VA23 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
555314 2013 VJ23 26/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
555315 2013 VE24 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
555316 2013 VO27 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555317 2013 VC28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555318 2013 VV28 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
555319 2013 VX28 08/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
555320 2013 VD30 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555321 2013 VJ30 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555322 2013 VL35 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555323 2013 VT35 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555324 2013 VW36 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555325 2013 VF37 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555326 2013 VM41 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555327 2013 VO41 09/11/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
555328 2013 VC48 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555329 2013 VD48 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555330 2013 VN48 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555331 2013 VD51 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555332 2013 VF51 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555333 2013 VP51 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555334 2013 VQ51 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555335 2013 VA52 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
555336 2013 VH52 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555337 2013 VW52 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555338 2013 VE53 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555339 2013 VJ53 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555340 2013 VY53 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555341 2013 VA54 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555342 2013 VH54 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555343 2013 VL61 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555344 2013 VS62 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
555345 2013 VT62 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555346 2013 VL63 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
555347 2013 WS1 25/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
555348 2013 WP2 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555349 2013 WB4 07/08/2000 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
555350 2013 WV5 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555351 2013 WJ6 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555352 2013 WQ7 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555353 2013 WT13 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
555354 2013 WS15 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555355 2013 WB16 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
555356 2013 WQ16 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555357 2013 WV17 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
555358 2013 WA19 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555359 2013 WZ20 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555360 2013 WL21 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
555361 2013 WN22 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555362 2013 WR22 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555363 2013 WW23 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555364 2013 WY25 25/11/2013 Mountain Meadows D. R. Skillman 2,4 km MPC · JPL
555365 2013 WM27 28/06/2008 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
555366 2013 WU29 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555367 2013 WT31 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555368 2013 WQ43 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555369 2013 WB45 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
555370 2013 WC48 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555371 2013 WD48 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555372 2013 WG49 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
555373 2013 WS49 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
555374 2013 WU54 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555375 2013 WM55 08/11/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
555376 2013 WK58 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 900 m MPC · JPL
555377 2013 WM58 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555378 2013 WY59 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555379 2013 WY62 13/10/2013 Calar Alto-CASADO G. Proffe, S. Hellmich 2,3 km MPC · JPL
555380 2013 WA64 29/11/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,9 km MPC · JPL
555381 2013 WF65 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555382 2013 WW66 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555383 2013 WE67 10/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
555384 2013 WJ68 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555385 2013 WO68 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555386 2013 WA69 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555387 2013 WX76 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555388 2013 WJ79 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555389 2013 WP79 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555390 2013 WA80 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
555391 2013 WH81 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555392 2013 WT87 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555393 2013 WA91 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555394 2013 WZ94 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555395 2013 WA96 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555396 2013 WK100 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555397 2013 WK109 22/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555398 2013 WU109 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555399 2013 WT110 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
555400 2013 WX110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555401 2013 WH111 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555402 2013 WW111 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555403 2013 WR112 30/08/2008 Charleston R. Holmes 1,4 km MPC · JPL
555404 2013 WN114 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555405 2013 WX120 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555406 2013 WN121 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555407 2013 WM123 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555408 2013 WS124 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555409 2013 WW124 29/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555410 2013 WA126 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555411 2013 WP126 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555412 2013 WV126 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555413 2013 WR128 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555414 2013 WZ130 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555415 2013 WF131 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555416 2013 WJ134 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
555417 2013 XC1 02/12/2013 Elena Remote A. Oreshko 2,5 km MPC · JPL
555418 2013 XM1 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555419 2013 XB2 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
555420 2013 XW4 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
555421 2013 XU9 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555422 2013 XY10 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555423 2013 XT15 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
555424 2013 XZ19 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555425 2013 XN20 12/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
555426 2013 XD26 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 162 km MPC · JPL
555427 2013 XF27 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
555428 2013 XP28 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
555429 2013 XO29 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555430 2013 XK32 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555431 2013 XT32 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555432 2013 XG35 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555433 2013 XJ35 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
555434 2013 XL35 07/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555435 2013 XH38 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555436 2013 YX1 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555437 2013 YA5 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555438 2013 YJ5 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555439 2013 YD9 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,1 km MPC · JPL
555440 2013 YT9 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
555441 2013 YJ10 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555442 2013 YG14 18/09/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
555443 2013 YX14 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555444 2013 YA15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555445 2013 YF15 09/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
555446 2013 YW16 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555447 2013 YD19 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2,6 km MPC · JPL
555448 2013 YN21 14/11/2013 Oukaimeden C. Rinner 1,5 km MPC · JPL
555449 2013 YZ22 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555450 2013 YP23 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
555451 2013 YE26 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555452 2013 YG27 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555453 2013 YE28 31/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
555454 2013 YF29 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555455 2013 YA34 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555456 2013 YB35 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555457 2013 YN36 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555458 2013 YP37 15/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
555459 2013 YG38 24/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555460 2013 YO39 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
555461 2013 YA41 01/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
555462 2013 YG43 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555463 2013 YD44 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555464 2013 YF44 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555465 2013 YV44 14/11/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
555466 2013 YA46 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555467 2013 YN46 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555468 Tokarczuk 2013 YH47 12/09/2013 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 2,3 km MPC · JPL
555469 2013 YZ48 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
555470 2013 YD53 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555471 2013 YF53 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555472 2013 YU53 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555473 2013 YX54 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555474 2013 YV55 01/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
555475 2013 YE57 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555476 2013 YM57 26/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
555477 2013 YT60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555478 2013 YF61 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
555479 2013 YN61 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555480 2013 YD63 27/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
555481 2013 YC64 08/03/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
555482 2013 YL64 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555483 2013 YX67 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
555484 2013 YM72 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555485 2013 YP72 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555486 2013 YP74 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555487 2013 YV74 07/10/2002 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
555488 2013 YF78 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
555489 2013 YP79 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
555490 2013 YC80 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555491 2013 YK80 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555492 2013 YM80 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
555493 2013 YU80 10/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555494 2013 YA82 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555495 2013 YD82 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555496 2013 YP84 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555497 2013 YQ84 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555498 2013 YQ87 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555499 2013 YQ91 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555500 2013 YD92 07/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555501 2013 YB94 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555502 2013 YB95 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555503 2013 YV97 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555504 2013 YO99 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
555505 2013 YL100 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555506 2013 YK103 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555507 2013 YD104 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555508 2013 YW106 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555509 2013 YY106 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555510 2013 YR107 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555511 2013 YJ108 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
555512 2013 YS111 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
555513 2013 YJ114 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
555514 2013 YR117 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
555515 2013 YC118 11/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
555516 2013 YE118 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
555517 2013 YV119 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
555518 2013 YY120 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
555519 2013 YE123 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
555520 2013 YQ123 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,5 km MPC · JPL
555521 2013 YR124 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555522 2013 YC125 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
555523 2013 YZ131 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
555524 2013 YR132 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555525 2013 YA133 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555526 2013 YH137 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
555527 2013 YW140 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555528 2013 YF141 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
555529 2013 YZ141 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
555530 2013 YO142 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555531 2013 YC143 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
555532 2013 YD143 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555533 2013 YJ143 03/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
555534 2013 YT146 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555535 2013 YZ146 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
555536 2013 YG147 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555537 2013 YM152 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555538 2013 YR152 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555539 2013 YD153 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555540 2013 YG154 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
555541 2013 YF156 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
555542 2013 YR158 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
555543 2013 YC159 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
555544 2013 YX160 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
555545 2013 YU161 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555546 2013 YC162 31/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
555547 2013 YL162 28/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555548 2013 YU166 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555549 2014 AE 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
555550 2014 AX 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
555551 2014 AU1 21/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
555552 2014 AV2 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555553 2014 AS3 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
555554 2014 AE4 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
555555 2014 AG4 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555556 2014 AZ10 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
555557 2014 AC12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555558 2014 AD12 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555559 2014 AG17 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555560 2014 AK18 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555561 2014 AV18 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
555562 2014 AK19 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
555563 2014 AJ20 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
555564 2014 AO23 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555565 2014 AF24 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,6 km MPC · JPL
555566 2014 AR24 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
555567 2014 AT27 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555568 2014 AR29 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555569 2014 AQ30 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555570 2014 AU30 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
555571 2014 AD31 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555572 2014 AO31 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555573 2014 AS31 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555574 2014 AU33 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
555575 2014 AW35 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555576 2014 AX35 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555577 2014 AZ37 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
555578 2014 AM39 20/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
555579 2014 AK40 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555580 2014 AF42 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
555581 2014 AU44 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
555582 2014 AY44 21/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
555583 2014 AA47 26/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
555584 2014 AM47 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555585 2014 AN48 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
555586 2014 AA50 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
555587 2014 AG50 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
555588 2014 AJ57 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
555589 2014 AH59 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555590 2014 AE61 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555591 2014 AF61 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 147 km MPC · JPL
555592 2014 AZ61 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
555593 2014 AE62 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555594 2014 AH62 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555595 2014 AA65 26/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
555596 2014 AF65 01/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555597 2014 AO65 05/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555598 2014 AR65 24/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555599 2014 AW67 10/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
555600 2014 AZ67 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555601 2014 AL68 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
555602 2014 AY68 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555603 2014 AD70 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555604 2014 BV3 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
555605 2014 BQ4 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555606 2014 BN5 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
555607 2014 BY5 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
555608 2014 BT7 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555609 2014 BC13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555610 2014 BH14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555611 2014 BX15 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
555612 2014 BJ18 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
555613 2014 BC19 12/12/2006 Marly P. Kocher 750 m MPC · JPL
555614 2014 BL21 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555615 2014 BN22 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
555616 2014 BK24 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555617 2014 BF27 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
555618 2014 BC31 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555619 2014 BQ33 23/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
555620 2014 BF34 19/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
555621 2014 BK34 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
555622 2014 BK35 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555623 2014 BQ35 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
555624 2014 BU37 21/02/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 940 m MPC · JPL
555625 2014 BB39 06/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
555626 2014 BO40 18/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
555627 2014 BF42 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555628 2014 BL43 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
555629 2014 BU46 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
555630 2014 BB47 18/01/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
555631 2014 BR50 11/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555632 2014 BZ57 24/01/2014 La Silla D. L. Rabinowitz cubewano ( 447 km MPC · JPL
555633 2014 BK58 27/10/2006 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
555634 2014 BZ61 02/05/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
555635 2014 BO62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555636 2014 BK64 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
555637 2014 BV65 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
555638 2014 BC66 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
555639 2014 BU66 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555640 2014 BF68 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
555641 2014 BR70 18/07/2012 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
555642 2014 BP71 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555643 2014 BV71 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
555644 2014 BU75 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
555645 2014 BX75 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
555646 2014 BN76 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
555647 2014 BD77 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
555648 2014 BO78 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
555649 2014 BO79 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
555650 2014 BM80 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555651 2014 BK81 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
555652 2014 BT81 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
555653 2014 CF 02/02/2014 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
555654 2014 CH 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 3,4 km MPC · JPL
555655 2014 CQ2 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
555656 2014 CS2 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
555657 2014 CQ3 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
555658 2014 CE4 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555659 2014 CW5 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
555660 2014 CH6 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
555661 2014 CX6 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555662 2014 CT7 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
555663 2014 CV7 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
555664 2014 CS9 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
555665 2014 CT9 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
555666 2014 CJ10 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
555667 2014 CT11 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
555668 2014 CD12 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
555669 2014 CL12 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3,2 km MPC · JPL
555670 2014 CQ14 20/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
555671 2014 CX15 20/02/2003 Haleakala AMOS 830 m MPC · JPL
555672 2014 CC17 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
555673 2014 CX17 02/02/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
555674 2014 CE18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555675 2014 CY19 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
555676 2014 CZ19 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
555677 2014 CB20 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
555678 2014 CO23 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 386 km MPC · JPL
555679 2014 CK29 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
555680 2014 DQ1 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
555681 2014 DB4 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
555682 2014 DS9 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
555683 2014 DL10 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
555684 2014 DO10 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
555685 2014 DD14 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555686 2014 DQ15 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
555687 2014 DO17 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
555688 2014 DM19 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
555689 2014 DF20 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
555690 2014 DQ20 15/03/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
555691 2014 DO26 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
555692 2014 DX26 08/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
555693 2014 DP27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
555694 2014 DQ28 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555695 2014 DW29 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 720 m MPC · JPL
555696 2014 DZ29 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
555697 2014 DP35 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
555698 2014 DS35 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
555699 2014 DV37 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
555700 2014 DF41 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555701 2014 DL41 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
555702 2014 DQ42 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
555703 2014 DJ44 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
555704 2014 DW46 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
555705 2014 DP48 12/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,1 km MPC · JPL
555706 2014 DA52 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
555707 2014 DG52 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555708 2014 DP52 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
555709 2014 DW54 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
555710 2014 DR55 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
555711 2014 DH59 05/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
555712 2014 DR61 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
555713 2014 DP65 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
555714 2014 DJ69 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
555715 2014 DR69 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555716 2014 DU70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
555717 2014 DC72 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
555718 2014 DN73 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
555719 2014 DV73 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
555720 2014 DG74 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
555721 2014 DK74 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
555722 2014 DS75 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 910 m MPC · JPL
555723 2014 DO76 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555724 2014 DX76 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
555725 2014 DG78 04/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
555726 2014 DO79 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555727 2014 DL82 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
555728 2014 DQ82 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
555729 2014 DT86 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555730 2014 DG87 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
555731 2014 DJ87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555732 2014 DJ90 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
555733 2014 DV93 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555734 2014 DC95 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
555735 2014 DJ95 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
555736 2014 DJ98 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
555737 2014 DQ100 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
555738 2014 DV100 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
555739 2014 DZ100 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
555740 2014 DY102 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555741 2014 DM108 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
555742 2014 DC109 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
555743 2014 DH110 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
555744 2014 DT113 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
555745 2014 DD116 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
555746 2014 DA121 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
555747 2014 DT124 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
555748 2014 DX127 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 570 m MPC · JPL
555749 2014 DQ129 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
555750 2014 DF132 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
555751 2014 DR133 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555752 2014 DV133 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
555753 2014 DM138 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
555754 2014 DN139 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
555755 2014 DM142 18/12/2006 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
555756 2014 DH143 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS res · 193 km MPC · JPL
555757 2014 DM143 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 321 km MPC · JPL
555758 2014 DP143 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 130 km MPC · JPL
555759 2014 DR146 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
555760 2014 DD148 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
555761 2014 DX148 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
555762 2014 DC153 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
555763 2014 DJ153 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
555764 2014 DK153 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
555765 2014 DW154 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
555766 2014 DK155 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
555767 2014 DB157 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
555768 2014 DK157 11/05/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
555769 2014 DA163 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
555770 2014 DN167 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
555771 2014 DQ167 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
555772 2014 DS167 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
555773 2014 DR169 18/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
555774 2014 DX170 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
555775 2014 DH174 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
555776 2014 DR178 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
555777 2014 DC179 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
555778 2014 DZ180 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 620 m MPC · JPL
555779 2014 DW181 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,00 km MPC · JPL
555780 2014 DY181 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
555781 2014 EW 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555782 2014 EF3 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
555783 2014 EG3 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
555784 2014 EN3 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555785 2014 ER4 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
555786 2014 EP6 14/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555787 2014 EZ6 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
555788 2014 EG7 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
555789 2014 EG10 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
555790 2014 ED16 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
555791 2014 EE16 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
555792 2014 EL16 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
555793 2014 EA18 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
555794 2014 EY19 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
555795 2014 EX20 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
555796 2014 EQ22 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
555797 2014 EO23 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
555798 2014 EV26 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555799 2014 EU27 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
555800 2014 EL30 16/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555801 2014 ER31 20/03/2002 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3,2 km MPC · JPL
555802 2014 EH32 06/06/2007 Lulin LUSS 880 m MPC · JPL
555803 2014 ES32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555804 2014 ED35 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
555805 2014 ET35 27/06/2011 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
555806 2014 EG36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
555807 2014 EY36 31/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
555808 2014 EC38 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
555809 2014 EQ38 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
555810 2014 EV38 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
555811 2014 EJ42 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
555812 2014 EL42 10/08/2010 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
555813 2014 ES44 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
555814 2014 EM45 24/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
555815 2014 ET46 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
555816 2014 EV46 10/08/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 980 m MPC · JPL
555817 2014 EU50 31/08/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
555818 2014 EE51 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 760 m MPC · JPL
555819 2014 EJ51 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
555820 2014 EA52 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 363 km MPC · JPL
555821 2014 ED67 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555822 2014 EH70 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
555823 2014 ER82 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
555824 2014 EY87 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
555825 2014 EK93 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
555826 2014 EY93 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555827 2014 ED97 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
555828 2014 EA116 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
555829 2014 EO134 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
555830 2014 EU142 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
555831 2014 ET145 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
555832 2014 EZ146 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555833 2014 EP181 09/11/1999 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
555834 2014 ET182 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
555835 2014 EL189 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
555836 2014 EQ189 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
555837 2014 EA193 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
555838 2014 EY193 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
555839 2014 EQ207 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
555840 2014 EX217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
555841 2014 EX227 20/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
555842 2014 EQ241 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555843 2014 EU243 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
555844 2014 EM249 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
555845 2014 EJ251 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
555846 2014 ET252 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
555847 2014 FP3 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
555848 2014 FM4 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
555849 2014 FZ12 28/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
555850 2014 FA17 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
555851 2014 FN17 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 940 m MPC · JPL
555852 2014 FU21 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
555853 2014 FQ26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
555854 2014 FG29 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
555855 2014 FB32 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
555856 2014 FP32 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
555857 2014 FM39 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
555858 2014 FP40 27/02/2014 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
555859 2014 FX40 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
555860 2014 FA43 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
555861 2014 FX46 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
555862 2014 FZ46 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
555863 2014 FS49 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
555864 2014 FO54 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
555865 2014 FO55 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
555866 2014 FX62 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
555867 2014 FP63 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
555868 2014 FN65 04/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
555869 2014 FK75 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
555870 2014 FG76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
555871 2014 FQ76 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
555872 2014 FE85 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
555873 2014 GV2 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
555874 2014 GB4 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
555875 2014 GW5 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
555876 2014 GY5 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
555877 2014 GR7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
555878 2014 GT8 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
555879 2014 GX8 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555880 2014 GV9 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
555881 2014 GG10 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
555882 2014 GH11 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
555883 2014 GE12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
555884 2014 GL12 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
555885 2014 GS12 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
555886 2014 GC13 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
555887 2014 GQ13 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
555888 2014 GT13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
555889 2014 GZ13 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
555890 2014 GB15 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
555891 2014 GR15 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
555892 2014 GE16 07/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
555893 2014 GS16 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
555894 2014 GU16 07/03/2003 St. Veran Saint-Véran Obs. 940 m MPC · JPL
555895 2014 GX20 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
555896 2014 GD25 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
555897 2014 GA27 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
555898 2014 GF27 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,0 km MPC · JPL
555899 2014 GY27 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
555900 2014 GQ29 02/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
555901 2014 GR29 21/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
555902 2014 GS30 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
555903 2014 GN32 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
555904 2014 GU32 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
555905 2014 GV33 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
555906 2014 GD37 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
555907 2014 GK40 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
555908 2014 GU40 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
555909 2014 GT41 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
555910 2014 GV44 26/02/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
555911 2014 GR50 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
555912 2014 GX50 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
555913 2014 GK52 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555914 2014 GT52 15/12/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
555915 2014 GX53 12/04/2002 Palomar NEAT [[Resonant trans-Neptunian object| 363 km MPC · JPL
555916 2014 GB54 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 122 km MPC · JPL
555917 2014 GJ58 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
555918 2014 GO59 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
555919 2014 GL61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
555920 2014 GF65 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
555921 2014 GM65 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
555922 2014 GQ67 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
555923 2014 GB70 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
555924 2014 GW79 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
555925 2014 GS81 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
555926 2014 HE1 27/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
555927 2014 HT1 21/04/2014 Elena Remote A. Oreshko 620 m MPC · JPL
555928 2014 HZ3 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
555929 2014 HC4 03/08/2011 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,1 km MPC · JPL
555930 2014 HA5 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
555931 2014 HJ5 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
555932 2014 HY5 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
555933 2014 HC6 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
555934 2014 HB9 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
555935 2014 HH18 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
555936 2014 HE19 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
555937 2014 HJ19 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
555938 2014 HR21 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
555939 2014 HS21 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555940 2014 HN28 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
555941 2014 HE32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
555942 2014 HH36 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 740 m MPC · JPL
555943 2014 HS43 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
555944 2014 HW43 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
555945 2014 HQ45 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,1 km MPC · JPL
555946 2014 HC46 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
555947 2014 HC47 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
555948 2014 HO51 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
555949 2014 HL56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
555950 2014 HR56 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
555951 2014 HP61 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1,7 km MPC · JPL
555952 2014 HG65 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 670 m MPC · JPL
555953 2014 HC69 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 730 m MPC · JPL
555954 2014 HP69 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 670 m MPC · JPL
555955 2014 HB70 20/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 520 m MPC · JPL
555956 2014 HN81 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
555957 2014 HF83 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
555958 2014 HM83 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
555959 2014 HU100 30/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
555960 2014 HG102 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
555961 2014 HK106 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
555962 2014 HZ106 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1,5 km MPC · JPL
555963 2014 HZ107 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
555964 2014 HD119 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 710 m MPC · JPL
555965 2014 HY121 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
555966 2014 HD123 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
555967 2014 HN127 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
555968 2014 HH129 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
555969 2014 HW129 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 580 m MPC · JPL
555970 2014 HA130 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
555971 2014 HR130 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
555972 2014 HX130 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
555973 2014 HL131 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
555974 2014 HQ131 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
555975 2014 HJ137 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 750 m MPC · JPL
555976 2014 HJ139 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
555977 2014 HK140 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
555978 2014 HC143 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
555979 2014 HQ143 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
555980 2014 HT143 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
555981 2014 HQ144 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
555982 2014 HY144 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
555983 2014 HN145 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
555984 2014 HR145 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
555985 2014 HQ147 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
555986 2014 HZ151 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
555987 2014 HX153 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
555988 2014 HW155 28/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
555989 2014 HF158 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
555990 2014 HU162 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
555991 2014 HH164 25/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 740 m MPC · JPL
555992 2014 HL167 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
555993 2014 HA173 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
555994 2014 HN179 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
555995 2014 HQ180 29/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
555996 2014 HX182 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
555997 2014 HL183 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
555998 2014 HX184 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
555999 2014 HX185 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
556000 2014 HC186 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

551.000s  • 552.000s  • 553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s  • 558.000s  • 559.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001