Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/122001–123000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122001 2000 FQ50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
122002 2000 FQ53 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122003 2000 FP55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122004 2000 FF58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
122005 2000 FT64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122006 2000 FN73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122007 2000 GC7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122008 2000 GL7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122009 2000 GG10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122010 2000 GG26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122011 2000 GL28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122012 2000 GB34 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122013 2000 GO34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122014 2000 GT34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122015 2000 GP35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122016 2000 GP42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122017 2000 GX42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122018 2000 GA43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122019 2000 GY43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122020 2000 GS44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122021 2000 GD45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122022 2000 GY47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122023 2000 GC48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122024 2000 GC50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122025 2000 GR54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122026 2000 GV54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
122027 2000 GD59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122028 2000 GR59 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122029 2000 GE60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122030 2000 GB61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122031 2000 GU61 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122032 2000 GS64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122033 2000 GU65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122034 2000 GL68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122035 2000 GP68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122036 2000 GK69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122037 2000 GO69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122038 2000 GJ75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122039 2000 GN76 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122040 2000 GU76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122041 2000 GP77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122042 2000 GG79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122043 2000 GV79 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122044 2000 GQ82 09/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
122045 2000 GF90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122046 2000 GW90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122047 2000 GH92 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122048 2000 GE105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122049 2000 GK112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
122050 2000 GL115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122051 2000 GE122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122052 2000 GM125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122053 2000 GC140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122054 2000 GD144 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
122055 2000 GK145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122056 2000 GR147 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122057 2000 GR149 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122058 2000 GK150 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
122059 2000 GU153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122060 2000 GT156 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122061 2000 GR164 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122062 2000 GL168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122063 2000 GS173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122064 2000 GZ173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122065 2000 GX177 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122066 2000 GG179 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122067 2000 HJ5 27/04/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,2 km MPC · JPL
122068 2000 HH6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
122069 2000 HK6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122070 2000 HW6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122071 2000 HZ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122072 2000 HX18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
122073 2000 HJ21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122074 2000 HY22 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122075 2000 HQ23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122076 2000 HV25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122077 2000 HO28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122078 2000 HM32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122079 2000 HB34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122080 2000 HT39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
122081 2000 HU39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122082 2000 HD41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122083 2000 HC44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122084 2000 HJ45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
122085 2000 HN45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122086 2000 HT45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122087 2000 HL46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122088 2000 HH47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122089 2000 HT48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122090 2000 HC50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122091 2000 HV50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122092 2000 HZ50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122093 2000 HQ60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
122094 2000 HU60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122095 2000 HL62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
122096 2000 HU63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122097 2000 HW69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122098 2000 HA70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122099 2000 HC71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
122100 2000 HN71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122101 2000 HG72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122102 2000 HM76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122103 2000 HQ76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122104 2000 HV84 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
122105 2000 HZ85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122106 2000 HC86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122107 2000 HR92 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122108 2000 HQ93 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122109 2000 HJ94 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122110 2000 HN96 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122111 2000 HU99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122112 2000 JV5 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122113 2000 JE10 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122114 2000 JB12 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122115 2000 JE12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122116 2000 JL12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122117 2000 JZ12 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122118 2000 JN13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122119 2000 JP14 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122120 2000 JJ15 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122121 2000 JQ15 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122122 2000 JM16 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122123 2000 JN16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122124 2000 JQ16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122125 2000 JO17 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122126 2000 JG19 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122127 2000 JO19 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122128 2000 JW21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122129 2000 JX21 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122130 2000 JE28 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122131 2000 JF34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122132 2000 JO34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122133 2000 JW34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122134 2000 JF35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122135 2000 JR36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122136 2000 JB38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122137 2000 JL38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122138 2000 JQ38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122139 2000 JF39 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122140 2000 JP40 05/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
122141 2000 JQ41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122142 2000 JW41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122143 2000 JY41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122144 2000 JY42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122145 2000 JK43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122146 2000 JT44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122147 2000 JC45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122148 2000 JE45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122149 2000 JN45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122150 2000 JY45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122151 2000 JJ46 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122152 2000 JA53 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122153 2000 JO57 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122154 2000 JS59 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122155 2000 JY60 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122156 2000 JU69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
122157 2000 JA73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122158 2000 JP74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
122159 2000 JM81 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122160 2000 JJ82 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122161 2000 JQ84 13/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122162 2000 KX1 26/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
122163 2000 KA2 27/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
122164 2000 KA3 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
122165 2000 KJ3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122166 2000 KD7 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122167 2000 KZ7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122168 2000 KO9 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122169 2000 KL10 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122170 2000 KR11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122171 2000 KZ13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122172 2000 KJ18 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122173 2000 KC28 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122174 2000 KC31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122175 2000 KL34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122176 2000 KK35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122177 2000 KU35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122178 2000 KZ37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
122179 2000 KT38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122180 2000 KV43 28/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
122181 2000 KZ46 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122182 2000 KM49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
122183 2000 KY57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
122184 2000 KA58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122185 2000 KF58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122186 2000 KC60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
122187 2000 KW61 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
122188 2000 KM63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122189 2000 KP70 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122190 2000 KY74 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122191 2000 KV79 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122192 2000 KK82 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
122193 2000 LJ1 02/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
122194 2000 LS1 01/06/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
122195 2000 LU2 04/06/2000 Farpoint G. Hug 2,0 km MPC · JPL
122196 2000 LE7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
122197 2000 LV9 01/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122198 2000 LE16 07/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122199 2000 LS20 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122200 2000 LD21 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122201 2000 LG21 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122202 2000 LX21 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122203 2000 LT26 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122204 2000 LD28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122205 2000 LO30 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122206 2000 LH31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122207 2000 LQ32 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122208 2000 LY35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
122209 2000 MY2 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
122210 2000 NL3 07/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
122211 2000 ND4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
122212 2000 NG4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
122213 2000 NE7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122214 2000 NR7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122215 2000 NE10 01/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
122216 2000 NG12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122217 2000 NR13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122218 2000 NY15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122219 2000 NF16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122220 2000 NT16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
122221 2000 ND20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
122222 2000 ND22 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122223 2000 NM22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122224 2000 NL23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
122225 2000 NO24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122226 2000 NX26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122227 2000 OJ 22/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122228 2000 OA2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
122229 2000 OC2 27/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
122230 2000 OQ3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122231 2000 OV5 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
122232 2000 OW5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122233 2000 OH7 29/07/2000 Lake Tekapo Mount John Obs. 3,9 km MPC · JPL
122234 2000 OO7 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122235 2000 OT10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122236 2000 OJ11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122237 2000 OY11 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122238 2000 OB14 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122239 2000 OC14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122240 2000 OF14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122241 2000 OA17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122242 2000 OL17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122243 2000 OG18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122244 2000 OS19 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122245 2000 OS21 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122246 2000 OT21 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122247 2000 OM27 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122248 2000 OE29 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122249 2000 OR30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122250 2000 OP31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122251 2000 OV31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122252 2000 OM38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122253 2000 OW38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122254 2000 OW39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122255 2000 OB41 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122256 2000 OA42 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
122257 2000 OW42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122258 2000 OD44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122259 2000 OH44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122260 2000 OY44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122261 2000 OK45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122262 2000 ON46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122263 2000 OX49 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
122264 2000 OO52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122265 2000 OZ52 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122266 2000 OR53 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122267 2000 OP54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
122268 2000 OF57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122269 2000 OH58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122270 2000 OP58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122271 2000 OD61 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122272 2000 PV 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122273 2000 PT1 03/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
122274 2000 PH3 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
122275 2000 PG4 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122276 2000 PJ4 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122277 2000 PY4 04/08/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
122278 2000 PD5 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
122279 2000 PE7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
122280 2000 PQ8 08/08/2000 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
122281 2000 PS12 08/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122282 2000 PD14 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122283 2000 PH14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122284 2000 PO14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122285 2000 PM16 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122286 2000 PQ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122287 2000 PZ16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122288 2000 PG17 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122289 2000 PQ18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122290 2000 PS18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122291 2000 PN19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122292 2000 PG20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122293 2000 PP20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122294 2000 PS20 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122295 2000 PH21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122296 2000 PM22 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122297 2000 PJ23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122298 2000 PP25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122299 2000 PQ25 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122300 2000 QF3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122301 2000 QQ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122302 2000 QO4 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122303 2000 QA5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122304 2000 QT5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122305 2000 QV5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122306 2000 QD6 24/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
122307 2000 QE8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,0 km MPC · JPL
122308 2000 QJ8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
122309 2000 QV8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
122310 2000 QJ9 21/08/2000 Saltsjöbaden A. Brandeker 5,3 km MPC · JPL
122311 2000 QL9 25/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
122312 2000 QU9 24/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
122313 2000 QL10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122314 2000 QS10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122315 2000 QO12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122316 2000 QQ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122317 2000 QU12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122318 2000 QV12 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122319 2000 QQ13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122320 2000 QX13 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122321 2000 QB14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122322 2000 QQ15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122323 2000 QZ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122324 2000 QO19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122325 2000 QP19 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122326 2000 QH20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122327 2000 QO20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122328 2000 QJ21 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122329 2000 QZ22 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122330 2000 QL23 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122331 2000 QY24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122332 2000 QY26 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122333 2000 QE27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122334 2000 QM28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122335 2000 QX28 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122336 2000 QS34 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
122337 2000 QA35 27/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
122338 2000 QD36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122339 2000 QG36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122340 2000 QL36 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
122341 2000 QT36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122342 2000 QT37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122343 2000 QK38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122344 2000 QR38 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122345 2000 QW38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122346 2000 QY38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122347 2000 QC40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122348 2000 QT40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122349 2000 QH41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122350 2000 QB42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122351 2000 QH44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122352 2000 QK44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122353 2000 QT44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122354 2000 QX44 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122355 2000 QU47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122356 2000 QW48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122357 2000 QH49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122358 2000 QM49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122359 2000 QS50 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122360 2000 QJ51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122361 2000 QF52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122362 2000 QG52 24/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
122363 2000 QK52 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122364 2000 QH54 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122365 2000 QL54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122366 2000 QC57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122367 2000 QW57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122368 2000 QZ57 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122369 2000 QK58 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122370 2000 QA59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122371 2000 QH60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122372 2000 QU60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122373 2000 QN61 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122374 2000 QO63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122375 2000 QO64 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122376 2000 QO65 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122377 2000 QU65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122378 2000 QA66 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122379 2000 QG67 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
122380 2000 QA70 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122381 2000 QH70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122382 2000 QT70 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122383 2000 QW70 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
122384 2000 QU71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122385 2000 QG72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122386 2000 QK72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122387 2000 QQ72 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122388 2000 QV72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122389 2000 QW74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122390 2000 QH75 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122391 2000 QZ75 24/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
122392 2000 QP76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122393 2000 QG77 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122394 2000 QN77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
122395 2000 QR77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122396 2000 QS77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122397 2000 QJ79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122398 2000 QK79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122399 2000 QO79 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122400 2000 QZ80 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122401 2000 QS81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122402 2000 QD83 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122403 2000 QL83 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122404 2000 QE86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122405 2000 QZ86 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122406 2000 QB87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122407 2000 QN87 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122408 2000 QV88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122409 2000 QE89 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122410 2000 QD90 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122411 2000 QV90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122412 2000 QV91 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122413 2000 QT92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122414 2000 QO93 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122415 2000 QF94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122416 2000 QQ95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122417 2000 QG96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122418 2000 QP97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122419 2000 QB99 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122420 2000 QV100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122421 2000 QZ101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122422 2000 QN102 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122423 2000 QM104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122424 2000 QU104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122425 2000 QQ107 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122426 2000 QY107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122427 2000 QE108 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122428 2000 QO108 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122429 2000 QC109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122430 2000 QM111 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122431 2000 QP111 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122432 2000 QL114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122433 2000 QB115 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122434 2000 QO115 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122435 2000 QJ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122436 2000 QU120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122437 2000 QW120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122438 2000 QC122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122439 2000 QS123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122440 2000 QV125 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122441 2000 QH126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122442 2000 QU131 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122443 2000 QX131 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122444 2000 QX133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122445 2000 QQ134 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122446 2000 QW134 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122447 2000 QA136 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122448 2000 QP136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122449 2000 QG137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122450 2000 QW138 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122451 2000 QY138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122452 2000 QO139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122453 2000 QV139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122454 2000 QX140 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122455 2000 QK141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122456 2000 QP141 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122457 2000 QE142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122458 2000 QV144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122459 2000 QX144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122460 2000 QB146 31/08/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
122461 2000 QD146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122462 2000 QB147 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122463 2000 QP148 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122464 2000 QD149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122465 2000 QY149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122466 2000 QM150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122467 2000 QC151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122468 2000 QO154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122469 2000 QK155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122470 2000 QQ155 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122471 2000 QR155 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122472 2000 QY156 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122473 2000 QG162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122474 2000 QQ163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122475 2000 QY164 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122476 2000 QL165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122477 2000 QO165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122478 2000 QZ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122479 2000 QH167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122480 2000 QR167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122481 2000 QS168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122482 2000 QB169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122483 2000 QK170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122484 2000 QF171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122485 2000 QK171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122486 2000 QW171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122487 2000 QX171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122488 2000 QJ172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122489 2000 QZ174 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122490 2000 QF175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122491 2000 QV175 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122492 2000 QP179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122493 2000 QJ180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122494 2000 QS180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122495 2000 QG181 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
122496 2000 QM184 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122497 2000 QM185 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122498 2000 QL186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122499 2000 QC190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122500 2000 QB194 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122501 2000 QJ194 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122502 2000 QO195 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122503 2000 QN196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122504 2000 QU196 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122505 2000 QB197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122506 2000 QH197 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122507 2000 QB198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122508 2000 QD198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122509 2000 QS199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122510 2000 QT199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122511 2000 QP200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122512 2000 QB201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122513 2000 QQ201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122514 2000 QW202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122515 2000 QX203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122516 2000 QN204 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122517 2000 QW205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122518 2000 QZ205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122519 2000 QJ206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122520 2000 QN206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122521 2000 QR206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122522 2000 QK207 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122523 2000 QV207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122524 2000 QW208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122525 2000 QF209 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122526 2000 QM209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122527 2000 QD210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122528 2000 QP210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122529 2000 QD211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122530 2000 QP211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122531 2000 QJ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122532 2000 QB215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122533 2000 QE215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122534 2000 QL215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122535 2000 QN216 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122536 2000 QY216 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122537 2000 QX218 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122538 2000 QM220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
122539 2000 QN220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122540 2000 QS220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
122541 2000 QM221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122542 2000 QJ222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
122543 2000 QX223 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122544 2000 QK224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122545 2000 QA225 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122546 2000 QT226 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
122547 2000 QC228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122548 2000 QK228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122549 2000 QD229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122550 2000 QH230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122551 2000 QN230 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122552 2000 QS231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122553 2000 QH244 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122554 Joséhernández 2000 QS244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
122555 Auñón-Chancellor 122555|Auñón-Chancellor}} 28/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
122556 2000 QH251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
122557 2000 QJ251 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122558 2000 RA 01/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
122559 2000 RB2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122560 2000 RO2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122561 2000 RP2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122562 2000 RB3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122563 2000 RG5 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
122564 2000 RY5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122565 2000 RK6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122566 2000 RM6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122567 2000 RX7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122568 2000 RL8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122569 2000 RR11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122570 2000 RG12 03/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
122571 2000 RE13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122572 2000 RT13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122573 2000 RC16 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122574 2000 RG16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122575 2000 RM16 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122576 2000 RV17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122577 2000 RH18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122578 2000 RG20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122579 2000 RQ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122580 2000 RG23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122581 2000 RJ24 01/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
122582 2000 RG25 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122583 2000 RV25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122584 2000 RY25 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122585 2000 RZ25 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122586 2000 RJ26 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122587 2000 RT26 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122588 2000 RE27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122589 2000 RN27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122590 2000 RB28 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122591 2000 RV28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122592 2000 RE29 01/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
122593 2000 RS30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122594 2000 RT31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122595 2000 RB34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122596 2000 RG35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122597 2000 RR35 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122598 2000 RN37 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122599 2000 RS37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122600 2000 RE38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122601 2000 RT39 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122602 2000 RJ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122603 2000 RM40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122604 2000 RP41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122605 2000 RL42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122606 2000 RN43 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122607 2000 RT43 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122608 2000 RF46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122609 2000 RM46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122610 2000 RQ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122611 2000 RT46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122612 2000 RS47 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
122613 2000 RU48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122614 2000 RF49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122615 2000 RG49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122616 2000 RG51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122617 2000 RT54 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
122618 2000 RT55 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122619 2000 RV58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122620 2000 RY61 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
122621 2000 RL63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122622 2000 RS64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122623 2000 RK67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122624 2000 RJ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122625 2000 RE70 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122626 2000 RT71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122627 2000 RV72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122628 2000 RD73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122629 2000 RD77 08/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
122630 2000 RO78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
122631 2000 RV78 10/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
122632 Riccioli 2000 RW78 05/09/2000 Monte Agliale S. Donati 2,4 km MPC · JPL
122633 2000 RA80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122634 2000 RY80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122635 2000 RK81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122636 2000 RZ81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122637 2000 RA82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122638 2000 RM82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122639 2000 RN82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122640 2000 RX82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122641 2000 RE84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122642 2000 RK84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122643 2000 RO84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
122644 2000 RP84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122645 2000 RC86 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122646 2000 RO86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122647 2000 RB87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
122648 2000 RE87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
122649 2000 RX87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
122650 2000 RL89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122651 2000 RT89 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122652 2000 RH90 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122653 2000 RH91 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122654 2000 RH92 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
122655 2000 RN93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
122656 2000 RV93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
122657 2000 RW93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122658 2000 RA94 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
122659 2000 RM97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
122660 2000 RE98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
122661 2000 RH98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
122662 2000 RK98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122663 2000 RX98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
122664 2000 RZ98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
122665 2000 RS99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
122666 2000 RX99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
122667 2000 RU100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
122668 2000 RB101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
122669 2000 RN101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122670 2000 RU101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
122671 2000 RY101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
122672 2000 RP102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
122673 2000 RZ102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
122674 2000 RG103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
122675 2000 RL103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
122676 2000 RS103 06/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122677 2000 RG104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122678 2000 RK104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122679 2000 RQ104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122680 2000 RX105 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
122681 2000 SW 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
122682 2000 SG1 18/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
122683 2000 SH1 18/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
122684 2000 SJ3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122685 2000 SP3 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122686 2000 SW3 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122687 2000 SX3 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122688 2000 SK7 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
122689 2000 SO7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
122690 2000 SC11 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122691 2000 SP11 24/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
122692 2000 SC12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122693 2000 SE12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122694 2000 SQ12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122695 2000 SY13 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122696 2000 SC16 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122697 2000 SL16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122698 2000 SW16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122699 2000 SX19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122700 2000 SA20 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122701 2000 SM22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
122702 2000 SV24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
122703 2000 SQ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122704 2000 SL29 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122705 2000 SU29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122706 2000 SA30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122707 2000 SQ30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122708 2000 SR30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122709 2000 SF31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122710 2000 SY31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122711 2000 SM32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122712 2000 SS32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122713 2000 SV32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122714 2000 SG33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122715 2000 SO33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122716 2000 SN35 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122717 2000 SH36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122718 2000 SH37 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122719 2000 SX37 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122720 2000 SD39 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
122721 2000 SG39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122722 2000 SA40 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122723 2000 SC40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122724 2000 SJ41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122725 2000 SX41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122726 2000 SB43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 9,9 km MPC · JPL
122727 2000 SD43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
122728 2000 SJ43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
122729 2000 SL43 22/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
122730 2000 SO45 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
122731 2000 SA46 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122732 2000 SY46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122733 2000 SK47 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
122734 2000 SL49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122735 2000 SW49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122736 2000 SY49 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122737 2000 SC50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122738 2000 SA52 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122739 2000 ST52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122740 2000 SY53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122741 2000 SZ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122742 2000 SC54 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122743 2000 SR54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122744 2000 SX54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122745 2000 SC55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122746 2000 SD55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122747 2000 ST55 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122748 2000 SX56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122749 2000 SG59 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122750 2000 SA60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122751 2000 SL61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122752 2000 SY61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122753 2000 SB62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122754 2000 SM62 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122755 2000 SO62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122756 2000 SR63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122757 2000 SP64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122758 2000 SD65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122759 2000 SQ65 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122760 2000 SE66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122761 2000 SZ66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122762 2000 SU67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122763 2000 SW69 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122764 2000 SX69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122765 2000 SE71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122766 2000 SG71 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122767 2000 SJ71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122768 2000 SQ73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122769 2000 SE74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122770 2000 SB75 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122771 2000 SF75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122772 2000 SB76 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122773 2000 SK77 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122774 2000 SV78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122775 2000 SA79 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122776 2000 SP79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122777 2000 SX79 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122778 2000 SL80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122779 2000 SX80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122780 2000 ST82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122781 2000 SJ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122782 2000 SU84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122783 2000 SY85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122784 2000 SO87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122785 2000 SQ87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122786 2000 SE89 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122787 2000 SF90 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122788 2000 SE91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122789 2000 SP91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122790 2000 SY91 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122791 2000 SJ92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122792 2000 SX92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122793 2000 SQ93 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122794 2000 ST93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122795 2000 SL94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122796 2000 SO94 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
122797 2000 SG95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122798 2000 SJ95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122799 2000 SZ95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122800 2000 SJ96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122801 2000 SS96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122802 2000 SS97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122803 2000 SN98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122804 2000 SG99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122805 2000 SP99 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122806 2000 SR99 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122807 2000 SS99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122808 2000 SW99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122809 2000 SB100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122810 2000 SS100 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122811 2000 SK101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122812 2000 SO101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122813 2000 SU102 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
122814 2000 SN103 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122815 2000 SS103 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122816 2000 SE104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122817 2000 SR104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122818 2000 SH105 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122819 2000 SS105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122820 2000 SQ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122821 2000 SA107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122822 2000 SC107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122823 2000 SG107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122824 2000 SK107 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122825 2000 SQ107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122826 2000 SB108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122827 2000 SU108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122828 2000 SC109 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122829 2000 SL110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
122830 2000 SY110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122831 2000 ST112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122832 2000 SK113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122833 2000 SV115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122834 2000 SL116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122835 2000 SO116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122836 2000 SO117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122837 2000 SO119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122838 2000 SQ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122839 2000 SU120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122840 2000 SH121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
122841 2000 SY121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122842 2000 SC122 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
122843 2000 SL124 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122844 2000 ST125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122845 2000 SM126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122846 2000 SY126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122847 2000 SK127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122848 2000 SU127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122849 2000 SC128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122850 2000 SL129 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
122851 2000 ST129 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122852 2000 ST130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122853 2000 SD131 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122854 2000 SP131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122855 2000 SQ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122856 2000 SS131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
122857 2000 SK132 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122858 2000 SL132 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122859 2000 SP132 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122860 2000 ST132 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
122861 2000 SZ133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122862 2000 SJ134 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
122863 2000 SY134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122864 2000 SJ135 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122865 2000 SX135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122866 2000 SD136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122867 2000 SG136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122868 2000 SY136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
122869 2000 SB137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122870 2000 SW137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122871 2000 SX138 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122872 2000 SB139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122873 2000 SK139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122874 2000 SY139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122875 2000 SB140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122876 2000 SV140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122877 2000 SP141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122878 2000 ST141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122879 2000 SK143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122880 2000 SP143 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122881 2000 SB145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122882 2000 SJ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
122883 2000 SL145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122884 2000 SQ145 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122885 2000 SA146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122886 2000 SD146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122887 2000 SF148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
122888 2000 SQ149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122889 2000 SU149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122890 2000 SN150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122891 2000 SF152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122892 2000 SU152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122893 2000 SF154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122894 2000 SS155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122895 2000 SB156 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122896 2000 SL156 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
122897 2000 SO156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122898 2000 SU157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122899 2000 SX157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122900 2000 SB158 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
122901 2000 SO161 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
122902 2000 SN162 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
122903 2000 SG165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122904 2000 SR165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122905 2000 SU165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122906 2000 SW165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122907 2000 SC166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
122908 2000 SM166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122909 2000 SZ166 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
122910 2000 SR167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122911 2000 SX167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122912 2000 SL168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122913 2000 SV168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122914 2000 SL169 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122915 2000 SZ171 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122916 2000 SY172 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
122917 2000 SF173 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122918 2000 SN173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122919 2000 SU173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122920 2000 SC174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122921 2000 SM174 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
122922 2000 SN174 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
122923 2000 SV174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122924 2000 SG175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122925 2000 SN175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122926 2000 SZ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122927 2000 SD176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122928 2000 SG177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122929 2000 SO177 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
122930 2000 SV181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
122931 2000 SM183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
122932 2000 SU183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
122933 2000 SB184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
122934 2000 SS185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
122935 2000 SA186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
122936 2000 SV186 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
122937 2000 SU187 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
122938 2000 SV189 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
122939 2000 SM191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
122940 2000 SP191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122941 2000 SE192 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122942 2000 SP192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122943 2000 SZ192 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122944 2000 SA193 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
122945 2000 SA194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122946 2000 SL194 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
122947 2000 SH195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122948 2000 SU195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122949 2000 SC198 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122950 2000 SD200 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
122951 2000 SY200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122952 2000 SY201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122953 2000 SD202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122954 2000 SA203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122955 2000 SU203 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
122956 2000 SU206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
122957 2000 SW206 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
122958 2000 SX207 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122959 2000 SQ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
122960 2000 SA213 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122961 2000 SW214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
122962 2000 SG215 26/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
122963 2000 SK215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122964 2000 SD216 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
122965 2000 SF218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
122966 2000 SN219 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122967 2000 SS219 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122968 2000 SO221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
122969 2000 SW222 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122970 2000 SU223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122971 2000 SQ225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
122972 2000 ST228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
122973 2000 SD229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122974 2000 SO229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122975 2000 SE230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122976 2000 SH230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
122977 2000 SV230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122978 2000 SN234 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
122979 2000 SX234 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
122980 2000 SS238 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
122981 2000 SL239 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122982 2000 SD241 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
122983 2000 SG242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
122984 2000 SR242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122985 2000 SE244 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122986 2000 SG244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122987 2000 SL244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122988 2000 SO244 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122989 2000 ST245 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
122990 2000 SQ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
122991 2000 SE247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
122992 2000 SN247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122993 2000 SR247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
122994 2000 SN249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
122995 2000 SK250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
122996 2000 SN251 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
122997 2000 SZ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
122998 2000 SK252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
122999 2000 SM252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
123000 2000 SS252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

118.000s  • 119.000s  • 120.000s  • 121.000s  • 122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001