Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/276001–277000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276001 2001 XJ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
276002 2001 XA246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276003 2001 YE7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276004 2001 YF18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276005 2001 YQ18 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
276006 2001 YC39 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276007 2001 YP49 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276008 2001 YY71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276009 2001 YL77 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276010 2001 YO79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276011 2001 YG89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276012 2001 YS89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276013 2001 YM91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
276014 2001 YG107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276015 2001 YW120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276016 2001 YQ124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276017 2001 YX130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276018 2002 AD7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
276019 2002 AF13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
276020 2002 AX13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
276021 2002 AA23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
276022 2002 AZ27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
276023 2002 AK44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276024 2002 AT53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276025 2002 AV54 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276026 2002 AX61 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276027 2002 AJ67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
276028 2002 AC73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276029 2002 AF75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276030 2002 AD77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276031 2002 AJ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276032 2002 AT107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276033 2002 AJ129 15/01/2002 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
276034 2002 AA130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
276035 2002 AB140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276036 2002 AJ140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276037 2002 AA147 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276038 2002 AE150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276039 2002 AT153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276040 2002 AE157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276041 2002 AV162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276042 2002 AQ174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276043 2002 AL209 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276044 2002 BD5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
276045 2002 BS22 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276046 2002 BG27 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
276047 2002 CX5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
276048 2002 CP7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
276049 2002 CE26 10/02/2002 Socorro LINEAR APO 3,5 km MPC · JPL
276050 2002 CU30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276051 2002 CZ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276052 2002 CB32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276053 2002 CS32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276054 2002 CH33 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
276055 2002 CP37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276056 2002 CL48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
276057 2002 CX62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276058 2002 CJ70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276059 2002 CP74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276060 2002 CJ80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276061 2002 CD99 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
276062 2002 CH113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276063 2002 CY120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276064 2002 CO124 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276065 2002 CV130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276066 2002 CX139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276067 2002 CT145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276068 2002 CE162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276069 2002 CT171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276070 2002 CX179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276071 2002 CU182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276072 2002 CY183 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276073 2002 CQ190 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276074 2002 CT204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276075 2002 CK216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276076 2002 CO217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276077 2002 CJ221 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276078 2002 CR224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276079 2002 CV263 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
276080 2002 CZ269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276081 2002 CG270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
276082 2002 CR271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276083 2002 CA289 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276084 2002 CF294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276085 2002 CX296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276086 2002 CG302 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276087 2002 CY310 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276088 2002 DG9 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276089 2002 DM11 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276090 2002 DH15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276091 2002 DQ18 22/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276092 2002 DU18 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276093 2002 EK 03/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276094 2002 EQ10 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276095 2002 ER10 13/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276096 2002 EE32 09/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276097 2002 EZ47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276098 2002 EP55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276099 2002 EO68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276100 2002 EG74 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276101 2002 EN100 05/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276102 2002 ET105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
276103 2002 EW128 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276104 2002 ES149 15/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
276105 2002 EW157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
276106 2002 FQ25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276107 2002 FE34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276108 2002 FN35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
276109 2002 GL5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276110 2002 GO6 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276111 2002 GM9 12/04/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
276112 2002 GP10 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
276113 2002 GB37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
276114 2002 GZ47 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276115 2002 GA50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
276116 2002 GD59 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
276117 2002 GC62 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276118 2002 GC65 06/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
276119 2002 GF73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
276120 2002 GR79 10/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
276121 2002 GK80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276122 2002 GW81 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276123 2002 GA83 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
276124 2002 GG85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276125 2002 GT99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276126 2002 GK102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276127 2002 GL102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
276128 2002 GZ105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
276129 2002 GM119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276130 2002 GW120 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276131 2002 GD125 12/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
276132 2002 GB146 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
276133 2002 GV149 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276134 2002 GF153 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276135 2002 GV153 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276136 2002 GJ155 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
276137 2002 GO164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
276138 2002 GG180 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
276139 2002 HY6 18/04/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
276140 2002 HB8 21/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
276141 2002 HF10 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276142 2002 HR13 26/04/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
276143 2002 JP5 05/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276144 2002 JY19 07/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276145 2002 JO38 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276146 2002 JP74 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276147 2002 JO75 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
276148 2002 JQ80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276149 2002 JL99 13/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276150 2002 JP99 13/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
276151 2002 JE112 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276152 2002 JX124 06/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276153 2002 JY140 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276154 2002 JW144 13/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276155 2002 KW12 17/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
276156 2002 LL1 02/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276157 2002 LK16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276158 2002 LE44 10/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
276159 2002 LU46 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
276160 2002 LT51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276161 2002 LA53 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276162 2002 LV61 01/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276163 2002 LV62 13/06/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276164 2002 NF60 14/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276165 2002 NN69 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276166 2002 OW4 17/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
276167 2002 ON5 20/07/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
276168 2002 OU21 21/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
276169 2002 OZ32 29/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
276170 2002 ON34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276171 2002 PG17 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276172 2002 PD35 06/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
276173 2002 PM81 13/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276174 2002 PE102 12/08/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
276175 2002 PF106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
276176 2002 PA107 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276177 2002 PT107 13/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276178 2002 PQ109 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
276179 2002 PN118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
276180 2002 PV119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
276181 2002 PU123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
276182 2002 PK151 08/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276183 2002 PX160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
276184 2002 PU162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
276185 2002 PF171 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276186 2002 PX178 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
276187 2002 PD180 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
276188 2002 PK186 11/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276189 2002 PO189 08/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
276190 2002 PN192 07/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276191 2002 PU193 07/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
276192 2002 PT195 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
276193 2002 QN3 16/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
276194 2002 QA13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276195 2002 QT19 28/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276196 2002 QJ24 28/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276197 2002 QF28 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276198 2002 QY28 29/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
276199 2002 QN51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
276200 2002 QZ52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276201 2002 QD57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
276202 2002 QK57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
276203 2002 QS65 29/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
276204 2002 QT66 29/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
276205 2002 QZ70 17/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
276206 2002 QF71 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276207 2002 QN73 30/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
276208 2002 QD74 30/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276209 2002 QB79 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276210 2002 QU83 17/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
276211 2002 QG87 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
276212 2002 QA93 30/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
276213 2002 QG94 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
276214 2002 QW99 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276215 2002 QG110 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276216 2002 QR110 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276217 2002 QB111 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276218 2002 QX112 27/08/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
276219 2002 QL117 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276220 2002 QZ121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276221 2002 QD122 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276222 2002 QO123 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276223 2002 QD126 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276224 2002 QQ126 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276225 2002 QB130 17/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
276226 2002 QQ130 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276227 2002 QG131 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276228 2002 QW135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276229 2002 QX140 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
276230 2002 QY141 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276231 2002 QQ143 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
276232 2002 QH145 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
276233 2002 RE30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276234 2002 RC31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
276235 2002 RP38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
276236 2002 RF55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276237 2002 RH56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
276238 2002 RV66 03/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276239 2002 RZ77 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
276240 2002 RR91 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
276241 2002 RV95 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
276242 2002 RM112 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276243 2002 RG117 07/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 860 m MPC · JPL
276244 2002 RM130 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276245 2002 RB155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
276246 2002 RJ155 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276247 2002 RE176 07/09/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
276248 2002 RX191 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276249 2002 RF192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276250 2002 RJ195 12/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
276251 2002 RG203 13/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
276252 2002 RL213 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276253 2002 RO214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276254 2002 RB217 14/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
276255 2002 RM225 13/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
276256 2002 RU225 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
276257 2002 RH242 13/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
276258 2002 RT244 12/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
276259 2002 RV252 14/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
276260 2002 RD271 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276261 2002 RH274 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
276262 2002 RV274 04/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
276263 2002 RT277 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276264 2002 RW278 12/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276265 2002 RE280 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
276266 2002 RQ282 15/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276267 2002 SG8 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276268 2002 SH9 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276269 2002 SU18 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276270 2002 SZ23 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
276271 2002 SX28 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
276272 2002 SG33 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
276273 2002 SR33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
276274 2002 SS41 30/09/2002 Haleakala NEAT AMO 1,5 km MPC · JPL
276275 2002 SA58 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
276276 2002 SX60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276277 2002 SL65 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
276278 2002 SF66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276279 2002 SH72 16/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
276280 2002 TO1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276281 2002 TN3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
276282 2002 TN8 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
276283 2002 TQ12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
276284 2002 TE16 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
276285 2002 TB19 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
276286 2002 TG19 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
276287 2002 TU20 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
276288 2002 TS30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276289 2002 TH37 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
276290 2002 TW45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276291 2002 TL59 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276292 2002 TW76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
276293 2002 TZ90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276294 2002 TD91 03/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
276295 2002 TV95 03/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276296 2002 TA96 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276297 2002 TZ96 01/10/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
276298 2002 TR102 04/10/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
276299 2002 TC117 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276300 2002 TP118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276301 2002 TQ120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276302 2002 TN122 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276303 2002 TU122 04/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
276304 2002 TK131 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276305 2002 TB140 13/10/2002 Powell Powell Obs. 4,8 km MPC · JPL
276306 2002 TG145 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276307 2002 TB146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276308 2002 TT157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276309 2002 TC159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276310 2002 TG160 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276311 2002 TK160 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
276312 2002 TP165 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
276313 2002 TZ166 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
276314 2002 TG169 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
276315 2002 TJ171 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276316 2002 TQ174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276317 2002 TV178 12/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
276318 2002 TN180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276319 2002 TJ187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
276320 2002 TY195 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276321 2002 TN197 04/10/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
276322 2002 TC205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276323 2002 TR205 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
276324 2002 TL208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276325 2002 TJ212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
276326 2002 TH217 06/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276327 2002 TE242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
276328 2002 TY249 07/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
276329 2002 TM251 07/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
276330 2002 TH253 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276331 2002 TL255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276332 2002 TD259 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276333 2002 TJ265 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
276334 2002 TS271 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
276335 2002 TP298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276336 2002 TY305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
276337 2002 TK309 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
276338 2002 TJ314 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
276339 2002 TN326 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
276340 2002 TF328 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
276341 2002 TY346 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
276342 2002 TM350 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
276343 2002 TY353 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
276344 2002 TM360 10/10/2002 Apache Point SDSS 840 m MPC · JPL
276345 2002 TM368 10/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
276346 2002 TP376 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
276347 2002 TB378 09/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276348 2002 TW380 05/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276349 2002 TL385 09/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
276350 2002 US3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
276351 2002 UT14 30/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276352 2002 UX17 30/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276353 2002 UY20 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
276354 2002 UV38 31/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
276355 2002 UV51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
276356 2002 UQ52 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
276357 2002 UK55 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
276358 2002 UT69 30/10/2002 Apache Point SDSS 5,8 km MPC · JPL
276359 2002 UW72 18/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276360 2002 VB4 01/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
276361 2002 VG5 05/11/2002 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
276362 2002 VD18 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
276363 2002 VD20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
276364 2002 VN20 05/11/2002 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
276365 2002 VJ24 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276366 2002 VC37 02/11/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
276367 2002 VG38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276368 2002 VA45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276369 2002 VB45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276370 2002 VO45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276371 2002 VQ59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
276372 2002 VD73 07/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
276373 2002 VR83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276374 2002 VY87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276375 2002 VU92 11/11/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
276376 2002 VN101 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276377 2002 VV102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276378 2002 VV115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
276379 2002 VB126 15/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
276380 2002 VS127 11/11/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
276381 2002 VM142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
276382 2002 VN143 14/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276383 2002 VO145 04/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
276384 2002 WJ2 23/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276385 2002 WG4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276386 2002 WD22 16/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
276387 2002 WO25 25/11/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
276388 2002 WX27 24/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
276389 2002 WV28 22/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
276390 2002 WJ31 28/11/2002 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
276391 2002 XK 01/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
276392 2002 XH4 03/12/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
276393 2002 XZ5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276394 2002 XF8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276395 2002 XK17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
276396 2002 XG18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276397 2002 XA40 11/12/2002 Palomar NEAT AMO 1,4 km MPC · JPL
276398 2002 XM41 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276399 2002 XR44 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
276400 2002 XS45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276401 2002 XQ51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276402 2002 XA72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276403 2002 XF87 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276404 2002 XL88 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276405 2002 XJ95 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
276406 2002 XB96 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
276407 2002 XP100 05/12/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
276408 2002 XG116 07/12/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
276409 2002 YN2 27/12/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
276410 2002 YU16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276411 2002 YV27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276412 2002 YR30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276413 2003 AS12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276414 2003 AY20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276415 2003 AU24 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
276416 2003 AV43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276417 2003 AY46 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276418 2003 AS53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276419 2003 AA59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276420 2003 AV79 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276421 2003 AE80 12/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276422 2003 AM94 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
276423 2003 BA3 25/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
276424 2003 BQ13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
276425 2003 BQ26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
276426 2003 BF29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
276427 2003 BG33 27/01/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
276428 2003 BX39 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276429 2003 BQ49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
276430 2003 BL62 28/01/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
276431 2003 BR65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
276432 2003 BH67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
276433 2003 BZ77 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
276434 2003 BT89 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276435 2003 CF1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276436 2003 CR16 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276437 2003 CD19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276438 2003 CG19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276439 2003 CB21 10/02/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
276440 2003 DJ16 03/02/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
276441 2003 EL11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276442 2003 EF17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276443 2003 EJ22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276444 2003 EV32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
276445 2003 EF39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276446 2003 EO40 08/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
276447 2003 FZ2 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276448 2003 FP8 31/03/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
276449 2003 FD10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276450 2003 FX19 22/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
276451 2003 FH24 23/03/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
276452 2003 FG53 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
276453 2003 FF80 27/03/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
276454 2003 FM92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
276455 2003 FV105 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
276456 2003 FF109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
276457 2003 FM109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
276458 2003 GY2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276459 2003 GV10 03/04/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
276460 2003 GC24 07/04/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
276461 2003 GJ26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276462 2003 GO34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
276463 2003 GR47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276464 2003 GE56 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
276465 2003 HO4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
276466 2003 HY5 22/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,1 km MPC · JPL
276467 2003 HX18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276468 2003 HQ32 29/04/2003 Haleakala NEAT AMO 1,0 km MPC · JPL
276469 2003 HN50 29/04/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
276470 2003 JT7 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276471 2003 KL3 23/05/2003 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
276472 2003 KL8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
276473 2003 KG12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
276474 2003 KO13 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276475 2003 KV13 28/05/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
276476 2003 MU3 25/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
276477 2003 MT4 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276478 2003 MK10 24/06/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
276479 2003 MQ12 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276480 2003 NO1 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276481 2003 NK13 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276482 2003 ON2 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
276483 2003 OH9 23/07/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276484 2003 OC13 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276485 2003 OR20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
276486 2003 OG29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
276487 2003 OJ33 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276488 2003 PO 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
276489 2003 PA2 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
276490 2003 PK11 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
276491 2003 QK4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
276492 2003 QV16 21/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276493 2003 QZ16 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
276494 2003 QG17 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276495 2003 QJ25 22/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276496 2003 QU27 23/08/2003 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
276497 2003 QQ28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
276498 2003 QC47 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
276499 2003 QT51 23/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276500 2003 QV55 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276501 2003 QD58 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276502 2003 QW60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276503 2003 QR63 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
276504 2003 QW67 24/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
276505 2003 QZ67 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276506 2003 QH72 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276507 2003 QT73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,6 km MPC · JPL
276508 2003 QY74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
276509 2003 QD88 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276510 2003 QX89 28/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276511 2003 QA99 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276512 2003 QJ99 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276513 2003 QS100 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
276514 2003 QL103 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
276515 2003 QZ104 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
276516 2003 QS106 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
276517 2003 QO107 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276518 2003 QK115 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276519 2003 RU12 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
276520 2003 RX13 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
276521 2003 RM14 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
276522 2003 RL17 15/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
276523 2003 RC19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
276524 2003 RT20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
276525 2003 RX25 15/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276526 2003 RY25 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
276527 2003 RZ25 15/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276528 2003 RA26 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
276529 2003 SU2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276530 2003 SU11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276531 2003 SK30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
276532 2003 SV49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276533 2003 SZ58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
276534 2003 SJ60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
276535 2003 SB61 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276536 2003 SN62 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
276537 2003 SS69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
276538 2003 SO77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
276539 2003 SF78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
276540 2003 ST80 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
276541 2003 SC81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276542 2003 SQ82 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
276543 2003 SA88 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
276544 2003 SU88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
276545 2003 SF89 18/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276546 2003 ST100 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
276547 2003 ST101 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
276548 2003 SR105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276549 2003 SX116 16/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276550 2003 SH132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276551 2003 SN133 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
276552 2003 SR135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276553 2003 SG136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
276554 2003 SF137 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
276555 2003 SV152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
276556 2003 SC168 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
276557 2003 SN179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
276558 2003 SO180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
276559 2003 SR185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
276560 2003 SA192 19/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
276561 2003 SL194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276562 2003 SP194 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276563 2003 SO198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
276564 2003 SF202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
276565 2003 SS202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
276566 2003 SG210 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276567 2003 SS212 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
276568 Joestübler 2003 ST217 27/09/2003 Linz Davidschlag Obs. 3,9 km MPC · JPL
276569 2003 SL218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
276570 2003 SO221 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
276571 2003 SF237 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276572 2003 SK237 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276573 2003 SY244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276574 2003 SD245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276575 2003 SR270 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
276576 2003 SL279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
276577 2003 ST281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276578 2003 SV282 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
276579 2003 SM288 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
276580 2003 SU289 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276581 2003 ST300 17/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276582 2003 SS309 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
276583 2003 SD312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276584 2003 SG318 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276585 2003 SB320 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276586 2003 SN325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276587 2003 SX325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
276588 2003 SB328 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
276589 2003 SR331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276590 2003 SK336 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
276591 2003 ST384 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
276592 2003 SA386 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
276593 2003 SN387 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
276594 2003 SU387 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
276595 2003 SZ399 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
276596 2003 SX404 27/09/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
276597 2003 SH430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276598 2003 TK18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
276599 2003 TZ34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
276600 2003 TG48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276601 2003 TH54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
276602 2003 TZ55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
276603 2003 TG59 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
276604 2003 UH21 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
276605 2003 UN30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
276606 2003 UR41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276607 2003 UG54 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
276608 2003 UA68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276609 2003 UF69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276610 2003 UO70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276611 2003 UF82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
276612 2003 UK83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
276613 2003 UU83 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
276614 2003 UF91 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276615 2003 UG92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
276616 2003 UK99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
276617 2003 UN102 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
276618 2003 UC113 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
276619 2003 UT113 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276620 2003 UV116 21/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
276621 2003 UO125 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276622 2003 UA135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
276623 2003 UG136 21/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
276624 2003 UW139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
276625 2003 UA146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
276626 2003 UO148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
276627 2003 UL149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276628 2003 UQ151 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276629 2003 UT154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
276630 2003 UT156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276631 2003 UO157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
276632 2003 UX160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276633 2003 UD163 21/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
276634 2003 UL166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
276635 2003 UM180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276636 2003 UC201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276637 2003 UA208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
276638 2003 UU208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276639 2003 UK210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
276640 2003 UP210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276641 2003 UM213 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276642 2003 UW220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
276643 2003 UD226 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276644 2003 UW227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276645 2003 UH243 24/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
276646 2003 UF253 27/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
276647 2003 UW253 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276648 2003 UJ254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
276649 2003 UL264 27/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
276650 2003 UT271 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
276651 2003 UA272 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
276652 2003 UW273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
276653 2003 US308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276654 2003 UP324 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
276655 2003 UN368 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276656 2003 VF5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276657 2003 VM7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
276658 2003 VQ11 01/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276659 2003 WZ8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276660 2003 WB25 21/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
276661 2003 WB40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
276662 2003 WD55 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276663 2003 WQ58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276664 2003 WC59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276665 2003 WF61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
276666 2003 WO71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
276667 2003 WH76 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
276668 2003 WC110 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276669 2003 WL151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
276670 2003 WG156 29/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
276671 2003 WP157 22/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276672 2003 WS179 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
276673 2003 WC187 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
276674 2003 WQ189 21/11/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
276675 2003 WX190 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276676 2003 WV192 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
276677 2003 WW192 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276678 2003 XB2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276679 2003 XL18 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276680 2003 XR24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
276681 Loremaes 2003 YT24 18/12/2003 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 1,4 km MPC · JPL
276682 2003 YE25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276683 2003 YQ34 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276684 2003 YS36 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
276685 2003 YX40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
276686 2003 YY41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
276687 2003 YX45 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
276688 2003 YD58 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276689 2003 YD90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276690 2003 YW91 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
276691 2003 YU107 25/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 5,3 km MPC · JPL
276692 2003 YC113 23/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
276693 2003 YZ116 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
276694 2003 YE125 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276695 2003 YE127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276696 2003 YA131 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
276697 2003 YX149 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276698 2004 AA7 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
276699 2004 AJ14 14/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
276700 2004 AJ15 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276701 2004 BH1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
276702 2004 BZ9 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
276703 2004 BL11 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
276704 2004 BS13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
276705 2004 BR27 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276706 2004 BV27 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
276707 2004 BN32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
276708 2004 BW32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
276709 2004 BA33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
276710 2004 BZ34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
276711 2004 BS49 21/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
276712 2004 BG70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276713 2004 BH74 24/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
276714 2004 BW106 27/01/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
276715 2004 BC148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276716 2004 BH152 19/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
276717 2004 CW6 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
276718 2004 CZ7 10/02/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
276719 2004 CL15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
276720 2004 CV19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
276721 2004 CF21 11/02/2004 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
276722 2004 CB44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
276723 2004 CO45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
276724 2004 CO47 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
276725 2004 CT95 13/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276726 2004 CD100 15/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
276727 2004 CX104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
276728 2004 CO110 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276729 2004 DN37 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
276730 2004 DE49 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276731 2004 ET7 12/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
276732 2004 EV9 15/03/2004 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
276733 2004 EP12 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
276734 2004 EL13 11/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
276735 2004 EE14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276736 2004 EU34 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
276737 2004 ET37 14/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
276738 2004 ET42 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
276739 2004 EB46 15/03/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
276740 2004 EA66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276741 2004 EM66 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276742 2004 ED90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276743 2004 EZ99 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
276744 2004 FK18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 770 m MPC · JPL
276745 2004 FE23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
276746 2004 FG27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276747 2004 FX30 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276748 2004 FT32 16/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
276749 2004 FE67 20/03/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
276750 2004 FR85 19/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
276751 2004 FG90 20/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
276752 2004 FG108 23/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
276753 2004 FE122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276754 2004 FV129 19/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
276755 2004 FZ135 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
276756 2004 FS138 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276757 2004 FK145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
276758 2004 FK147 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276759 2004 FZ159 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
276760 2004 GA19 10/04/2004 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
276761 2004 GU21 12/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
276762 2004 GP40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
276763 2004 GD42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276764 2004 GN42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
276765 2004 GB45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276766 2004 GM60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276767 2004 GM64 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276768 2004 GR71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
276769 2004 GO87 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276770 2004 HC 16/04/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
276771 2004 HN18 17/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
276772 2004 HG28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276773 2004 HT34 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
276774 2004 HG38 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276775 2004 HS48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
276776 2004 HU49 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276777 2004 HW59 22/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
276778 2004 HD65 16/04/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
276779 2004 JO13 08/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
276780 2004 JR13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
276781 Montchaibeux 2004 JW16 11/05/2004 Vicques M. Ory 890 m MPC · JPL
276782 2004 JP28 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
276783 2004 JE33 15/05/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
276784 2004 JC43 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276785 2004 KA1 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
276786 2004 KD1 18/05/2004 Catalina CSS AMO 1,7 km MPC · JPL
276787 2004 KV5 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276788 2004 KR18 20/05/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
276789 2004 LA26 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276790 2004 NQ5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276791 2004 NT6 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276792 2004 NO14 11/07/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
276793 2004 NS15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276794 2004 NC23 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
276795 2004 NT30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276796 2004 NB31 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
276797 2004 OW5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
276798 2004 OA12 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 720 m MPC · JPL
276799 2004 OD12 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
276800 2004 OJ12 28/07/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276801 2004 PM 05/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
276802 2004 PZ2 03/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
276803 2004 PJ10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
276804 2004 PU10 07/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
276805 2004 PT18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
276806 2004 PQ19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
276807 2004 PP21 08/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
276808 2004 PD24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276809 2004 PE28 05/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
276810 2004 PL29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
276811 2004 PF31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276812 2004 PN33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276813 2004 PZ39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
276814 2004 PK53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276815 2004 PY57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
276816 2004 PQ58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276817 2004 PX60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276818 2004 PU69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276819 2004 PZ75 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276820 2004 PR81 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
276821 2004 PJ82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276822 2004 PL91 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276823 2004 PN98 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276824 2004 PV98 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
276825 2004 PM101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276826 2004 PT101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
276827 2004 PD103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276828 2004 PN103 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
276829 2004 PQ108 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
276830 2004 PF113 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
276831 2004 QW2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
276832 2004 QC5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
276833 2004 QW14 21/08/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
276834 2004 QW26 21/08/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
276835 2004 RK2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276836 2004 RL2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276837 2004 RC5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
276838 2004 RP13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
276839 2004 RN14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
276840 2004 RL15 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276841 2004 RR18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276842 2004 RZ20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276843 2004 RY22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276844 2004 RB35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276845 2004 RS44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276846 2004 RJ48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276847 2004 RW51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276848 2004 RK64 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276849 2004 RW78 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
276850 2004 RE79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
276851 2004 RU86 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
276852 2004 RK91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276853 2004 RA93 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276854 2004 RJ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276855 2004 RB126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276856 2004 RK130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276857 2004 RX137 08/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
276858 2004 RN145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276859 2004 RG147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276860 2004 RD148 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276861 2004 RX149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276862 2004 RN153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276863 2004 RW154 10/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
276864 2004 RZ158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
276865 2004 RC168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276866 2004 RH169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
276867 2004 RG171 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276868 2004 RQ182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276869 2004 RP188 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
276870 2004 RO190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
276871 2004 RT201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
276872 2004 RA207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
276873 2004 RV222 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
276874 2004 RU228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276875 2004 RR235 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
276876 2004 RU236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276877 2004 RY238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276878 2004 RW240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276879 2004 RJ243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276880 2004 RV252 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
276881 2004 RS253 06/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
276882 2004 RZ273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276883 2004 RH277 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
276884 2004 RC286 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276885 2004 RS306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276886 2004 RP307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
276887 2004 RF313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276888 2004 RM323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276889 2004 RK333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276890 2004 RU333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
276891 2004 RH340 15/09/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 470 m MPC · JPL
276892 2004 RD341 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276893 2004 RS343 14/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
276894 2004 RR345 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276895 2004 RH346 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
276896 2004 RX346 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
276897 2004 RH351 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
276898 2004 RF356 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276899 2004 SL4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276900 2004 SB8 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
276901 2004 SF11 16/09/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
276902 2004 SE12 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
276903 2004 SC26 22/09/2004 Three Buttes Three Buttes Obs. 2,1 km MPC · JPL
276904 2004 SO27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
276905 2004 SM31 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
276906 2004 SD36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
276907 2004 SE37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276908 2004 SU60 24/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
276909 2004 TZ4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276910 2004 TP10 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
276911 2004 TZ10 08/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
276912 2004 TC12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
276913 2004 TS22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
276914 2004 TC32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
276915 2004 TU37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
276916 2004 TS41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276917 2004 TJ59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
276918 2004 TB72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276919 2004 TC80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
276920 2004 TR91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276921 2004 TM98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276922 2004 TQ109 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
276923 2004 TS112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276924 2004 TL125 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
276925 2004 TM131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
276926 2004 TL133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
276927 2004 TQ138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
276928 2004 TN144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276929 2004 TH146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276930 2004 TY156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
276931 2004 TN161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
276932 2004 TU161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
276933 2004 TX176 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
276934 2004 TT188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
276935 2004 TY200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
276936 2004 TJ206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
276937 2004 TY210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
276938 2004 TK211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276939 2004 TL214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
276940 2004 TR228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276941 2004 TR230 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
276942 2004 TE239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
276943 2004 TK241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276944 2004 TX251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
276945 2004 TJ255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
276946 2004 TU266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276947 2004 TL272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
276948 2004 TL279 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276949 2004 TC284 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276950 2004 TM284 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
276951 2004 TB286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276952 2004 TU286 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
276953 2004 TT295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276954 2004 TD297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276955 2004 TB300 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
276956 2004 TY314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276957 2004 TF328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
276958 2004 TY328 04/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
276959 2004 TE329 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
276960 2004 TO339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276961 2004 TX342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
276962 2004 TJ343 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
276963 2004 TB369 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276964 2004 TQ369 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
276965 2004 UU2 18/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276966 2004 UE3 18/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
276967 2004 UH4 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
276968 2004 UZ10 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
276969 2004 VQ19 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
276970 2004 VG21 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
276971 2004 VL21 04/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
276972 2004 VE30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
276973 2004 VT41 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
276974 2004 VY53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276975 Heller 2004 VU69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
276976 2004 VR70 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
276977 2004 VM74 12/11/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
276978 2004 VJ77 12/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
276979 2004 VE90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
276980 2004 VJ94 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
276981 2004 WK 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
276982 2004 WD1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
276983 2004 WM7 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
276984 2004 WG11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
276985 2004 XO19 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
276986 2004 XW21 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276987 2004 XH26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
276988 2004 XQ26 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
276989 2004 XB27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
276990 2004 XD30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
276991 2004 XE32 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
276992 2004 XF38 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
276993 2004 XR40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
276994 2004 XN43 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
276995 2004 XQ46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
276996 2004 XA47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
276997 2004 XA51 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
276998 2004 XE52 13/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
276999 2004 XA55 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
277000 2004 XM72 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001