Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/517001–518000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517001 2012 TE54 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
517002 2012 TE64 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
517003 2012 TW83 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517004 2012 TT104 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
517005 2012 TV123 11/10/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
517006 2012 TH137 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517007 2012 TQ212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517008 2012 TA261 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517009 2012 TY295 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517010 2012 TN299 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517011 2012 TZ307 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517012 2012 TW313 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
517013 2012 TS326 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517014 2012 TZ326 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517015 2012 TA327 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
517016 2012 UW67 15/10/2012 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
517017 2012 UB73 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
517018 2012 UT81 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
517019 2012 UL86 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517020 2012 UZ89 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517021 2012 US98 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517022 2012 UW146 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517023 2012 UB152 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517024 2012 UE169 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517025 2012 UU179 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517026 2012 UW179 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517027 2012 VM12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517028 2012 VN14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517029 2012 VL16 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517030 2012 VR60 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517031 2012 VZ91 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517032 2012 XB47 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517033 2012 XZ83 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517034 2012 XH97 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517035 2012 XS119 13/11/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
517036 2012 XW145 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517037 2012 XU158 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517038 2012 YG10 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517039 2013 AG7 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517040 2013 AT7 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517041 2013 AQ21 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517042 2013 AU23 22/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
517043 2013 AH28 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517044 2013 AG29 24/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
517045 2013 AN40 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
517046 2013 AA53 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
517047 2013 AN57 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
517048 2013 AJ58 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
517049 2013 AF85 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517050 2013 AU85 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
517051 2013 AN101 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517052 2013 AO104 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517053 2013 AC105 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517054 2013 AL108 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517055 2013 AX108 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517056 2013 AX131 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517057 2013 AW134 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517058 2013 AX169 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
517059 2013 AK171 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517060 2013 AW184 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517061 2013 CU12 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517062 2013 CP20 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517063 2013 CV21 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517064 2013 CM36 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517065 2013 CT40 29/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
517066 2013 CH41 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517067 2013 CB45 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517068 2013 CU47 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517069 2013 CH57 07/02/2013 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
517070 2013 CX57 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517071 2013 CX69 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517072 2013 CS70 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517073 2013 CE75 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517074 2013 CT77 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517075 2013 CJ90 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517076 2013 CT90 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
517077 2013 CK93 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517078 2013 CD95 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517079 2013 CZ97 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517080 2013 CG102 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517081 2013 CF108 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517082 2013 CN109 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517083 2013 CC110 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517084 2013 CP117 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517085 2013 CU125 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517086 2013 CX135 23/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517087 2013 CE148 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517088 2013 CA156 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517089 2013 CV159 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
517090 2013 CX164 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517091 2013 CN175 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517092 2013 CH180 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517093 2013 CJ184 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517094 2013 CC205 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517095 2013 CJ214 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517096 2013 CT214 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517097 2013 CP222 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517098 2013 CP224 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517099 2013 CQ224 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517100 2013 DS13 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517101 2013 EM3 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517102 2013 ET19 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517103 2013 EM20 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
517104 Redinger 2013 EO53 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517105 2013 EH102 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517106 2013 EC113 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517107 2013 EF117 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517108 2013 EU126 05/03/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
517109 2013 EE142 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
517110 2013 FE20 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517111 2013 FH29 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517112 2013 GO 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517113 2013 GL17 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
517114 2013 GK42 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517115 2013 GG45 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517116 2013 GJ52 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517117 2013 GV90 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517118 2013 GD97 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517119 2013 GF115 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
517120 2013 GA126 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517121 2013 GN139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517122 2013 GP139 10/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517123 2013 GW139 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517124 2013 HN 10/04/2013 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
517125 2013 HG4 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517126 2013 HN10 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517127 2013 HQ42 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517128 2013 HQ65 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517129 2013 HE88 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517130 2013 HJ98 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517131 2013 HZ106 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517132 2013 HG117 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517133 2013 HB118 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517134 2013 JP7 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517135 2013 JJ8 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517136 2013 JM16 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517137 2013 JR27 26/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
517138 2013 JY28 19/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
517139 2013 JR37 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
517140 2013 JY54 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517141 2013 JK60 02/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
517142 2013 JL61 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
517143 2013 JQ62 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517144 2013 JQ63 21/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517145 2013 KR 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517146 2013 KZ2 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517147 2013 KA6 15/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
517148 2013 KF8 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517149 2013 KW8 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517150 2013 KD9 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517151 2013 KG11 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517152 2013 KE16 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517153 2013 KP16 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517154 2013 LY 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
517155 2013 LS2 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517156 2013 LK6 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517157 2013 LA17 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517158 2013 LA26 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
517159 2013 LP29 08/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517160 2013 MX 13/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517161 2013 MW2 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
517162 2013 MD9 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517163 2013 NT26 26/08/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
517164 2013 NU26 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517165 2013 NV26 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517166 2013 NY26 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517167 2013 NA27 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517168 2013 OF12 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517169 2013 OG12 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517170 2013 PW7 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517171 2013 PY74 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
517172 2013 PG77 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517173 2013 PL77 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517174 2013 PQ77 03/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517175 2013 PR77 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517176 2013 PW77 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517177 2013 PA78 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517178 2013 QX95 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
517179 2013 RY3 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
517180 2013 RC102 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517181 2013 RD102 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517182 2013 RG102 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517183 2013 RK102 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517184 2013 RL102 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517185 2013 RM102 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517186 2013 RN102 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517187 2013 RO102 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517188 2013 RP102 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517189 2013 TG163 05/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
517190 2013 TL163 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517191 2013 TQ163 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517192 2013 TU163 09/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
517193 2013 TW163 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517194 2013 TX163 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517195 2013 UQ18 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517196 2013 US18 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517197 2013 UT18 25/10/2013 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
517198 2013 UU18 21/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
517199 2013 VA26 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517200 2013 VB26 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517201 2013 VC26 06/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517202 2013 VE26 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517203 2013 VF26 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
517204 2013 VH26 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
517205 2013 XR26 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517206 2013 XT26 07/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517207 2013 YQ5 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517208 2013 YY19 11/12/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
517209 2013 YC43 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517210 2013 YS115 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517211 2013 YW122 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517212 2013 YE149 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
517213 2013 YV152 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517214 2013 YW152 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517215 2013 YX152 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517216 2014 AV6 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517217 2014 AK57 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517218 2014 AL57 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517219 2014 AN57 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517220 2014 BR6 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517221 2014 BZ9 31/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
517222 2014 BX10 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
517223 2014 BX12 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517224 2014 BD17 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
517225 2014 BA21 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517226 2014 BT33 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517227 2014 BR35 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517228 2014 BD46 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517229 2014 BP54 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517230 2014 BX58 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517231 2014 BK61 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517232 2014 BG66 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517233 2014 BJ66 02/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
517234 2014 CE2 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517235 2014 CR14 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517236 2014 CR24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517237 2014 CS24 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517238 2014 CT24 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517239 2014 DY19 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517240 2014 DG24 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517241 2014 DB26 20/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517242 2014 DE26 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517243 2014 DN26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517244 2014 DC27 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517245 2014 DA29 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
517246 2014 DG31 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517247 2014 DV32 04/04/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
517248 2014 DK35 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517249 2014 DH40 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517250 2014 DU50 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517251 2014 DV60 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517252 2014 DD67 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517253 2014 DG75 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517254 2014 DL76 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
517255 2014 DF115 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
517256 2014 DO121 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517257 2014 DP124 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517258 2014 DX135 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517259 2014 DV137 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517260 2014 DQ139 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517261 2014 DH146 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517262 2014 DK146 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517263 2014 EB9 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517264 2014 EY131 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517265 2014 EX231 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517266 2014 FP1 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517267 2014 FG9 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517268 2014 FX10 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517269 2014 FD18 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517270 2014 FY18 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517271 2014 FV37 20/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517272 2014 FH67 06/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
517273 2014 FE73 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517274 2014 FE74 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517275 2014 FF74 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517276 2014 FG74 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
517277 2014 FH74 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517278 2014 FL74 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517279 2014 GO22 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517280 2014 GF26 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517281 2014 GJ32 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517282 2014 GQ37 09/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
517283 2014 GV41 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517284 2014 GU56 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517285 2014 GT58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517286 2014 GV58 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517287 2014 GY58 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517288 2014 HM 21/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517289 2014 HF2 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517290 2014 HB7 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517291 2014 HK7 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517292 2014 HC10 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517293 2014 HD10 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517294 2014 HA14 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517295 2014 HD14 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
517296 2014 HB15 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517297 2014 HY41 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517298 2014 HE67 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517299 2014 HW74 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
517300 2014 HG76 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517301 2014 HY96 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
517302 2014 HM105 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
517303 2014 HS125 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517304 2014 HA132 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517305 2014 HR142 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
517306 2014 HO153 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517307 2014 HZ168 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517308 2014 HY178 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517309 2014 HB188 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517310 2014 HY201 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517311 2014 HK202 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517312 2014 HL202 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517313 2014 HY202 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517314 2014 HF203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517315 2014 HA204 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
517316 2014 JL7 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517317 2014 JO8 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
517318 2014 JA10 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517319 2014 JJ12 28/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517320 2014 JL13 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517321 2014 JT13 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517322 2014 JV15 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517323 2014 JR16 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517324 2014 JK17 10/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
517325 2014 JW18 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517326 2014 JJ20 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517327 2014 JK21 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517328 2014 JZ34 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517329 2014 JV36 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
517330 2014 JX42 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517331 2014 JB43 27/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
517332 2014 JD47 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517333 2014 JW50 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517334 2014 JS53 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517335 2014 JW53 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
517336 2014 JM60 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517337 2014 JA63 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
517338 2014 JC63 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517339 2014 JL63 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517340 2014 JO65 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517341 2014 JV65 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517342 2014 JH66 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517343 2014 JN66 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517344 2014 JO66 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517345 2014 JS66 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517346 2014 JG67 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
517347 2014 JS71 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
517348 2014 JJ72 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517349 2014 JQ74 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517350 2014 JR74 22/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517351 2014 JC84 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517352 2014 JP84 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517353 2014 JX84 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517354 2014 JJ85 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517355 2014 JL85 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
517356 2014 JN85 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
517357 2014 JP86 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517358 2014 JV86 04/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
517359 2014 JW86 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517360 2014 JX86 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517361 2014 JY86 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517362 2014 KC4 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
517363 2014 KX4 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517364 2014 KA16 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517365 2014 KO19 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517366 2014 KZ25 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517367 2014 KC29 11/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
517368 2014 KE33 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517369 2014 KL43 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517370 2014 KP43 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517371 2014 KS43 04/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517372 2014 KV43 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517373 2014 KR52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517374 2014 KD53 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517375 2014 KS56 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517376 2014 KV57 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517377 2014 KY57 06/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
517378 2014 KZ66 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517379 2014 KQ74 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517380 2014 KK78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517381 2014 KM79 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517382 2014 KB86 24/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517383 2014 KZ86 17/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
517384 2014 KV87 30/04/2014 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
517385 2014 KE93 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
517386 2014 KL95 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517387 2014 KT100 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517388 2014 KZ103 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517389 2014 KQ104 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517390 2014 KR104 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517391 2014 KT104 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
517392 2014 KU104 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517393 2014 KA105 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517394 2014 KD105 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517395 2014 KG105 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
517396 2014 KR105 13/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
517397 2014 KJ106 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517398 2014 KL106 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517399 2014 LQ 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
517400 2014 LL4 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517401 2014 LP5 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517402 2014 LN10 16/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
517403 2014 LY13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517404 2014 LB14 02/03/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
517405 2014 LP15 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517406 2014 LA18 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517407 2014 LG21 01/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
517408 2014 LE23 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517409 2014 LT24 27/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517410 2014 LT29 04/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
517411 2014 LV29 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517412 2014 LA30 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517413 2014 LD30 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
517414 2014 MB 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517415 2014 MR1 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517416 2014 MD3 05/06/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
517417 2014 MP3 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
517418 2014 MB10 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517419 2014 MP10 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517420 2014 MF21 11/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
517421 2014 MA22 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517422 2014 MR28 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517423 2014 MN47 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
517424 2014 ME53 02/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
517425 2014 MZ56 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517426 2014 MM67 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517427 2014 MR72 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
517428 2014 MB73 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517429 2014 NQ 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517430 2014 NZ21 24/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517431 2014 NT24 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517432 2014 NT40 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517433 2014 NY54 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517434 2014 NF68 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517435 2014 OJ70 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517436 2014 OS73 25/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
517437 2014 OQ100 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517438 2014 OU100 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517439 2014 OT106 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517440 2014 OP111 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517441 2014 OM127 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517442 2014 OQ130 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517443 2014 OO131 28/02/2010 WISE WISE 980 m MPC · JPL
517444 2014 OT141 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517445 2014 OH150 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
517446 2014 OO151 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517447 2014 OK168 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517448 2014 OE205 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517449 2014 OH205 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517450 2014 OB219 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517451 2014 OK228 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517452 2014 OE260 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517453 2014 OA270 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517454 2014 OU336 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517455 2014 OJ342 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517456 2014 OB346 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517457 2014 OY346 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517458 2014 OO354 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517459 2014 OV358 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517460 2014 OC369 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517461 2014 OZ386 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517462 2014 OK389 28/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
517463 2014 OU399 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517464 2014 OQ402 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517465 2014 OQ403 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517466 2014 PH13 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517467 2014 PY17 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517468 2014 PG26 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517469 2014 PB29 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517470 2014 PR30 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517471 2014 PW39 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517472 2014 PO52 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517473 2014 PD72 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517474 2014 PV72 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517475 2014 PH73 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517476 2014 QQ27 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517477 2014 QS29 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517478 2014 QM52 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517479 2014 QM90 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517480 2014 QE118 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517481 2014 QW138 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517482 2014 QY145 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517483 2014 QJ153 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517484 2014 QM165 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517485 2014 QJ166 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
517486 2014 QE175 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517487 2014 QG176 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
517488 2014 QE225 07/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
517489 2014 QQ225 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517490 2014 QC227 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517491 2014 QY242 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517492 2014 QC243 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517493 2014 QE245 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517494 2014 QW252 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517495 2014 QB288 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517496 2014 QB289 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517497 2014 QN292 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517498 2014 QL299 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517499 2014 QG304 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517500 2014 QU307 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517501 2014 QG324 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
517502 2014 QH326 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517503 2014 QD335 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517504 2014 QS343 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517505 2014 QA369 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517506 2014 QY375 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517507 2014 QW400 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517508 2014 QC430 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517509 2014 QJ447 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517510 2014 QT447 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
517511 2014 QX449 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517512 2014 QW450 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517513 2014 QD451 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517514 2014 QK451 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517515 2014 QN451 25/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
517516 2014 QB452 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517517 2014 QO452 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517518 2014 QP452 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517519 2014 QQ452 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517520 2014 QV452 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517521 2014 QY452 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517522 2014 QZ452 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517523 2014 QW454 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517524 2014 QB456 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
517525 2014 RQ6 01/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
517526 2014 RU6 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517527 2014 RB22 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517528 2014 RZ41 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517529 2014 RF44 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
517530 2014 RJ60 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517531 2014 RL65 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
517532 2014 SW 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517533 2014 SF59 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517534 2014 SY98 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517535 2014 SP133 25/07/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
517536 2014 SZ142 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517537 2014 SU154 21/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
517538 2014 SF156 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517539 2014 SV215 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517540 2014 SX215 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517541 2014 SP216 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517542 2014 SY223 23/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
517543 2014 SW280 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517544 2014 SG285 05/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
517545 2014 SL290 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517546 2014 SO299 22/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
517547 2014 SY304 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
517548 2014 SM312 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
517549 2014 SK330 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517550 2014 SV330 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
517551 2014 SB351 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517552 2014 SE353 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517553 2014 SD354 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
517554 2014 SC355 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517555 2014 SD355 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517556 2014 TL6 21/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
517557 2014 TV6 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517558 2014 TE8 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517559 2014 TB9 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
517560 2014 TH38 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517561 2014 TY45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
517562 2014 TQ47 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517563 2014 TP54 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517564 2014 TL57 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
517565 2014 TX58 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
517566 2014 TY66 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517567 2014 TX81 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
517568 2014 TH89 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517569 2014 UN1 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517570 2014 UV24 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517571 2014 UF35 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517572 2014 US50 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517573 2014 UO68 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
517574 2014 UW85 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
517575 2014 UW92 02/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
517576 2014 UK96 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517577 2014 UW117 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517578 2014 UW134 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
517579 2014 UF160 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517580 2014 UZ170 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
517581 2014 UY230 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517582 2014 VE5 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517583 2014 VN22 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517584 2014 WH26 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
517585 2014 WS43 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517586 2014 WF62 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
517587 2014 WD71 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517588 2014 WA83 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517589 2014 WK93 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517590 2014 WE96 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517591 2014 WL118 27/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
517592 2014 WT118 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
517593 2014 WC123 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517594 2014 WX199 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
517595 2014 WF232 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
517596 2014 WJ276 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517597 2014 WB356 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517598 2014 WA360 05/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
517599 2014 WY364 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517600 2014 WU366 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517601 2014 WP369 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517602 2014 WS373 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517603 2014 WT421 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517604 2014 WL467 31/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
517605 2014 WQ469 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517606 2014 WV478 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517607 2014 WZ479 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
517608 2014 WY494 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517609 2014 WF504 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
517610 2014 WU518 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
517611 2014 WG519 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517612 2014 WH519 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517613 2014 WJ519 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517614 2014 WP519 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517615 2014 WR519 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517616 2014 WZ519 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
517617 2014 WB520 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517618 2014 XF 13/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
517619 2014 XP12 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
517620 2014 XD41 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517621 2014 YU1 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517622 2014 YW7 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
517623 2014 YR10 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517624 2014 YE16 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517625 2014 YJ49 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517626 2014 YK49 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517627 2014 YN50 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517628 2014 YY50 01/09/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
517629 2014 YD51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
517630 2014 YX55 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517631 2014 YY55 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517632 2014 YA56 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517633 2014 YD56 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517634 2014 YG56 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517635 2015 AB3 12/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517636 2015 AB20 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517637 2015 AW40 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
517638 2015 AJ197 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517639 2015 AL255 02/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
517640 2015 AX283 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517641 2015 BL4 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517642 2015 BL24 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517643 2015 BQ250 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
517644 2015 BL464 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
517645 2015 BP514 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517646 2015 BU527 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
517647 2015 BX542 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517648 2015 BA543 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517649 2015 BB543 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517650 2015 BD543 03/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
517651 2015 BJ543 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517652 2015 BK543 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517653 2015 BM543 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517654 2015 BN543 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517655 2015 BR543 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517656 2015 BX543 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517657 2015 BY543 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517658 2015 BC544 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517659 2015 BD544 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517660 2015 BG544 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517661 2015 BH544 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517662 2015 BK544 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517663 2015 BM544 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517664 2015 BO544 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517665 2015 BR544 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517666 2015 BT544 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
517667 2015 BU544 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517668 2015 BV544 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517669 2015 BW544 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517670 2015 CY8 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
517671 2015 CB13 02/08/2008 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
517672 2015 CE17 23/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
517673 2015 CL32 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
517674 2015 CF34 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517675 2015 CM62 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517676 2015 CO63 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
517677 2015 CT64 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517678 2015 CY66 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517679 2015 DO96 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517680 2015 DZ110 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
517681 2015 DE198 22/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517682 2015 DD216 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
517683 2015 DO230 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
517684 2015 DF232 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517685 2015 DJ232 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517686 2015 DK232 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
517687 2015 DL232 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517688 2015 DM232 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517689 2015 DN232 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517690 2015 DO232 26/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
517691 2015 DP232 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517692 2015 DQ232 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517693 2015 DR232 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517694 2015 DS232 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517695 2015 DT232 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
517696 2015 EM 11/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
517697 2015 ED74 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517698 2015 FB37 12/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517699 2015 FM45 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
517700 2015 FD403 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517701 2015 FE403 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
517702 2015 FF403 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517703 2015 FK403 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517704 2015 FM403 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
517705 2015 FP403 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517706 2015 FQ403 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517707 2015 FS403 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517708 2015 GA52 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
517709 2015 HM7 15/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517710 2015 HV30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517711 2015 HL91 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
517712 2015 HO155 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517713 2015 HX172 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517714 2015 JF3 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517715 2015 KH36 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517716 2015 KS36 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
517717 2015 KZ120 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 44 km MPC · JPL
517718 2015 KT122 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517719 2015 KX135 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517720 2015 KC143 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517721 2015 KV148 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517722 2015 KS167 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517723 2015 LU4 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
517724 2015 LK10 27/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
517725 2015 LV13 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517726 2015 LZ22 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
517727 2015 LF35 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517728 2015 LU42 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517729 2015 LZ42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517730 2015 MN6 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517731 2015 MQ7 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517732 2015 MZ9 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517733 2015 MM47 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517734 2015 MS51 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517735 2015 MN54 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
517736 2015 MD56 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517737 2015 MU70 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517738 2015 MT88 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
517739 2015 MS101 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517740 2015 MX109 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517741 2015 MS114 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517742 2015 MT115 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517743 2015 MD116 19/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517744 2015 MJ117 14/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
517745 2015 MV123 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517746 2015 MZ134 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517747 2015 MO135 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517748 2015 MP137 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
517749 2015 MS137 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517750 2015 NO9 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517751 2015 NY18 14/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
517752 2015 NW24 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517753 2015 OZ1 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517754 2015 OY2 06/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
517755 2015 OS13 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
517756 2015 OK14 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
517757 2015 OG23 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517758 2015 OU23 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517759 2015 OK28 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517760 2015 OD33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
517761 2015 OC42 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517762 2015 OA44 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517763 2015 OX65 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
517764 2015 OX73 21/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
517765 2015 OD77 13/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517766 2015 OG85 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517767 2015 OQ85 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517768 2015 OY86 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517769 2015 OD87 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517770 2015 OX88 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517771 2015 OZ88 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517772 2015 OA89 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
517773 2015 OB89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517774 2015 OC89 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
517775 2015 OD89 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
517776 2015 OU89 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
517777 2015 OV89 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517778 2015 OB90 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517779 2015 PK1 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517780 2015 PQ2 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517781 2015 PM6 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
517782 2015 PB11 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517783 2015 PQ12 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
517784 2015 PA31 11/06/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
517785 2015 PL31 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
517786 2015 PR33 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517787 2015 PH36 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
517788 2015 PH45 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
517789 2015 PS45 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517790 2015 PL47 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517791 2015 PT56 18/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
517792 2015 PM77 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517793 2015 PH108 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
517794 2015 PO247 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
517795 2015 PY287 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517796 2015 PZ299 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
517797 2015 PD304 15/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
517798 2015 PP304 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
517799 2015 PU304 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517800 2015 PU308 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517801 2015 PK309 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517802 2015 PJ310 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
517803 2015 PG314 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517804 2015 PX315 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
517805 2015 PE316 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517806 2015 PK316 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517807 2015 PL316 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517808 2015 QU5 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517809 2015 QX12 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517810 2015 QA13 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517811 2015 QK14 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
517812 2015 QO14 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
517813 2015 QR14 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517814 2015 RG11 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
517815 2015 RX18 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517816 2015 RH20 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
517817 2015 RP22 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517818 2015 RH29 04/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
517819 2015 RN29 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517820 2015 RX31 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
517821 2015 RC38 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
517822 2015 RD39 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517823 2015 RC46 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
517824 2015 RL46 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517825 2015 RX53 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517826 2015 RY72 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517827 2015 RB76 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517828 2015 RY77 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
517829 2015 RL82 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
517830 2015 RF89 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517831 2015 RB97 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517832 2015 RY97 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
517833 2015 RP101 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517834 2015 RY101 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517835 2015 RE106 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517836 2015 RN106 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517837 2015 RO116 09/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
517838 2015 RQ116 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517839 2015 RW116 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
517840 2015 RG117 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517841 2015 RR117 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517842 2015 RO118 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517843 2015 RJ166 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
517844 2015 RR192 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517845 2015 RY193 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517846 2015 RQ195 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517847 2015 RJ197 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
517848 2015 RD198 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
517849 2015 RO200 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517850 2015 RN208 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
517851 2015 RV209 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517852 2015 RD218 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517853 2015 RT218 03/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
517854 2015 RW218 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517855 2015 RK221 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
517856 2015 RM221 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517857 2015 RT224 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517858 2015 RS234 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517859 2015 RO236 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517860 2015 RN238 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517861 2015 RO239 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517862 2015 RT240 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517863 2015 RX240 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517864 2015 RZ241 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
517865 2015 RZ244 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517866 2015 RR253 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517867 2015 RS253 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517868 2015 RS255 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
517869 2015 RV255 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
517870 2015 RN256 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517871 2015 RQ256 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517872 2015 RU257 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517873 2015 RZ257 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
517874 2015 RR258 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517875 2015 RS258 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517876 2015 RT258 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517877 2015 RC259 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
517878 2015 RY259 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517879 2015 RF260 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
517880 2015 RO260 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517881 2015 SC3 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517882 2015 SE3 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517883 2015 SC9 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517884 2015 SM17 06/03/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
517885 2015 SJ23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517886 2015 ST23 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517887 2015 SH24 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
517888 2015 SK24 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
517889 2015 SL24 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
517890 2015 SW24 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517891 2015 TS22 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
517892 2015 TG45 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517893 2015 TF67 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517894 2015 TP70 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517895 2015 TJ71 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
517896 2015 TU74 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517897 2015 TY75 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
517898 2015 TX77 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517899 2015 TB85 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
517900 2015 TQ90 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
517901 2015 TD96 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517902 2015 TE101 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
517903 2015 TL101 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517904 2015 TS104 12/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
517905 2015 TZ107 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
517906 2015 TY109 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517907 2015 TR116 13/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
517908 2015 TJ118 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
517909 2015 TM119 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517910 2015 TE123 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
517911 2015 TK130 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
517912 2015 TZ131 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
517913 2015 TV132 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
517914 2015 TY132 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517915 2015 TT137 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
517916 2015 TH141 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517917 2015 TM144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
517918 2015 TO148 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
517919 2015 TZ152 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517920 2015 TP157 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
517921 2015 TS167 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517922 2015 TZ167 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517923 2015 TM168 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517924 2015 TE170 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
517925 2015 TV170 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
517926 2015 TP179 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517927 2015 TV182 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
517928 2015 TL183 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517929 2015 TR193 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517930 2015 TQ197 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517931 2015 TX210 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517932 2015 TP214 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517933 2015 TV232 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
517934 2015 TD240 29/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
517935 2015 TT242 05/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517936 2015 TY242 02/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517937 2015 TS243 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
517938 2015 TM259 07/09/2015 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
517939 2015 TG260 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
517940 2015 TZ276 29/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
517941 2015 TG283 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517942 2015 TR294 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
517943 2015 TT295 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517944 2015 TN299 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517945 2015 TF303 17/08/2009 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
517946 2015 TO303 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517947 2015 TS304 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517948 2015 TQ305 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
517949 2015 TD308 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
517950 2015 TN317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517951 2015 TE320 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517952 2015 TM323 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517953 2015 TA324 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
517954 2015 TF332 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517955 2015 TY344 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517956 2015 TM347 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
517957 2015 TT358 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
517958 2015 TO359 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517959 2015 TW359 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
517960 2015 TX359 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
517961 2015 TQ360 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
517962 2015 TK364 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
517963 2015 TM364 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517964 2015 TS364 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517965 2015 TY364 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517966 2015 TC365 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
517967 2015 TY365 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
517968 2015 TT366 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
517969 2015 TW366 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517970 2015 TX366 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
517971 2015 TZ366 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517972 2015 TO367 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517973 2015 TY367 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
517974 2015 TC368 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
517975 2015 TH368 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
517976 2015 TT368 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
517977 2015 UD1 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
517978 2015 UQ2 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
517979 2015 UP3 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
517980 2015 UW5 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
517981 2015 UL7 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
517982 2015 UD20 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
517983 2015 UH20 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
517984 2015 UL21 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
517985 2015 UN21 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
517986 2015 UV21 03/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
517987 2015 UQ24 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
517988 2015 UD31 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517989 2015 UY32 18/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
517990 2015 UB36 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
517991 2015 UE39 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
517992 2015 UX44 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
517993 2015 UQ49 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
517994 2015 UA50 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
517995 2015 UY53 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
517996 2015 UG55 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
517997 2015 UQ57 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
517998 2015 UL73 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
517999 2015 UD79 07/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
518000 2015 UK86 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001