Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/389001–390000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389001 2008 UT144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389002 2008 UH148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389003 2008 UJ148 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389004 2008 UT161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389005 2008 UP168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389006 2008 UZ168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389007 2008 UM175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389008 2008 UL176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389009 2008 UQ177 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389010 2008 UG180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389011 2008 UZ187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389012 2008 UH191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389013 2008 UF204 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389014 2008 UL206 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389015 2008 UN207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389016 2008 UW215 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389017 2008 UG224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389018 2008 UR225 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389019 2008 UX225 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
389020 2008 UR227 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389021 2008 UC238 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389022 2008 UC239 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389023 2008 UH255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389024 2008 UK274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389025 2008 UM282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389026 2008 UP316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389027 2008 UF318 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389028 2008 UE319 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389029 2008 UF322 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389030 2008 UH322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
389031 2008 UT323 31/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
389032 2008 UH325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389033 2008 UN344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389034 2008 UZ348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389035 2008 UN354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389036 2008 UH355 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389037 2008 UM355 24/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
389038 2008 US355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389039 2008 UU359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389040 2008 UD360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389041 2008 UE364 26/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389042 2008 UD368 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
389043 2008 UA370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389044 2008 UA371 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389045 2008 VO2 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
389046 2008 VW6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389047 2008 VY35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389048 2008 VY38 02/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
389049 2008 VG42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389050 2008 VL46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389051 2008 VE47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389052 2008 VH51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389053 2008 VK51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389054 2008 VP52 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389055 2008 VS53 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389056 2008 VY63 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389057 2008 VH64 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389058 2008 VV66 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389059 2008 VD72 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389060 2008 VE79 01/11/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
389061 2008 WJ 18/11/2008 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
389062 2008 WJ2 19/11/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
389063 2008 WY8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389064 2008 WJ30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389065 2008 WT49 18/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389066 2008 WE50 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389067 2008 WG55 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389068 2008 WE60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389069 2008 WG63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
389070 2008 WE70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389071 2008 WC72 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389072 2008 WN79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389073 2008 WG87 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389074 2008 WF102 10/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
389075 2008 WV111 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
389076 2008 WV113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389077 2008 WW115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389078 2008 WX118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389079 2008 WL122 25/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389080 2008 WZ124 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389081 2008 WR130 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389082 2008 WC133 28/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
389083 2008 WY133 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389084 2008 WB137 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389085 2008 WC138 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389086 2008 XS1 02/12/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,7 km MPC · JPL
389087 2008 XY4 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389088 2008 XG8 28/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389089 2008 XH21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389090 2008 XX31 23/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
389091 2008 XS32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389092 2008 XM34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389093 2008 XB38 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389094 2008 XB40 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389095 2008 XT40 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
389096 2008 XB41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389097 2008 XW46 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389098 2008 XC48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389099 2008 XW52 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389100 2008 YQ8 25/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389101 2008 YA11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389102 2008 YL11 20/12/2008 Lulin Observatory LUSS 1,4 km MPC · JPL
389103 2008 YZ13 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389104 2008 YB14 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
389105 2008 YC18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389106 2008 YE20 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389107 2008 YP35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389108 2008 YN37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389109 2008 YJ40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389110 2008 YN57 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389111 2008 YQ62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389112 2008 YG63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389113 2008 YT90 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389114 2008 YC92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389115 2008 YP94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389116 2008 YD96 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389117 2008 YE97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389118 2008 YW105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389119 2008 YY107 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389120 2008 YD117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389121 2008 YD118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389122 2008 YV119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389123 2008 YM127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389124 2008 YV127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389125 2008 YN142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389126 2008 YK143 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389127 2008 YB148 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389128 2008 YV150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389129 2008 YB168 21/12/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389130 2008 YW170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389131 2009 AW1 03/01/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,3 km MPC · JPL
389132 2009 AT23 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389133 2009 AP31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389134 2009 AW32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389135 2009 AH33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389136 2009 AW35 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389137 2009 AW37 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389138 2009 AE39 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389139 2009 AL43 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389140 2009 AE46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389141 2009 AF47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389142 2009 AG50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389143 2009 AB51 10/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
389144 2009 BY3 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389145 2009 BC6 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
389146 2009 BO27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389147 2009 BB30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389148 2009 BC30 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389149 2009 BA31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389150 2009 BW32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389151 2009 BY33 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389152 2009 BN37 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389153 2009 BR37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389154 2009 BL39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389155 2009 BC40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
389156 2009 BA45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389157 2009 BL47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389158 2009 BX50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389159 2009 BH52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389160 2009 BU58 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389161 2009 BG59 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
389162 2009 BS59 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389163 2009 BH63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389164 2009 BL63 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389165 2009 BT69 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389166 2009 BU88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389167 2009 BN90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389168 2009 BT92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389169 2009 BE93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389170 2009 BR98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389171 2009 BB102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
389172 2009 BS107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389173 2009 BV117 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389174 2009 BD121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389175 2009 BK123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389176 2009 BH124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389177 2009 BE129 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389178 2009 BW129 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389179 2009 BL147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389180 2009 BP147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389181 2009 BU154 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389182 2009 BF159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389183 2009 BS168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,5 km MPC · JPL
389184 2009 BS169 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389185 2009 BQ171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389186 2009 BG173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389187 2009 BH176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389188 2009 BO178 25/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389189 2009 BR181 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
389190 2009 BW181 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389191 2009 CS3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
389192 2009 CG15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389193 2009 CO21 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389194 2009 CS23 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
389195 2009 CH27 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389196 2009 CG29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389197 2009 CM49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389198 2009 CM51 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389199 2009 CH54 14/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389200 2009 CF58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389201 2009 CQ59 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389202 2009 CN62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389203 2009 CB63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389204 2009 DZ1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
389205 2009 DV6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
389206 2009 DA14 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389207 2009 DD22 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389208 2009 DO24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389209 2009 DR27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
389210 2009 DN32 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389211 2009 DU47 28/02/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
389212 2009 DP48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389213 2009 DR50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389214 2009 DL51 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389215 2009 DZ67 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389216 2009 DT81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389217 2009 DZ91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389218 2009 DE93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389219 2009 DY98 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
389220 2009 DX116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389221 2009 DY118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389222 2009 DH121 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389223 2009 DL128 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389224 2009 DF129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389225 2009 DA138 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389226 2009 DC139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389227 2009 DY139 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389228 2009 DB141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389229 2009 EN9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389230 2009 EL10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389231 2009 EY12 03/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
389232 2009 EL14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389233 2009 EJ17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389234 2009 ED21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
389235 2009 EJ21 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389236 2009 EA22 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389237 2009 ED22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
389238 2009 EO24 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389239 2009 FQ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389240 2009 FF9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389241 2009 FJ12 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389242 2009 FW12 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389243 2009 FQ21 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389244 2009 FW27 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389245 2009 FD31 24/03/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
389246 2009 FR31 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
389247 2009 FV33 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389248 2009 FV37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389249 2009 FA38 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389250 2009 FO39 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
389251 2009 FP42 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389252 2009 FL45 18/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
389253 2009 FB46 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389254 2009 FG47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389255 2009 FK48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389256 2009 FW49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389257 2009 FY50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389258 2009 FR54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389259 2009 FG55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389260 2009 FL61 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389261 2009 FN62 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
389262 2009 FW62 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389263 2009 FR64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389264 2009 FN66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389265 2009 FS71 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389266 2009 FY71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389267 2009 FZ73 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389268 2009 FE75 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389269 2009 GE4 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
389270 2009 GW4 01/04/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
389271 2009 HE3 16/04/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
389272 2009 HP4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389273 2009 HX6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389274 2009 HD14 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389275 2009 HJ18 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389276 2009 HC23 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389277 2009 HH29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389278 2009 HD32 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389279 2009 HY45 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
389280 2009 HQ46 20/04/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,1 km MPC · JPL
389281 2009 HQ48 19/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389282 2009 HK50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389283 2009 HY68 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389284 2009 HH72 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389285 2009 HY76 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389286 2009 HE84 27/04/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
389287 2009 HR96 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389288 2009 HQ99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389289 2009 JX2 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
389290 2009 JO5 02/05/2009 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
389291 2009 JC17 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389292 2009 JL17 02/05/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
389293 Hasubick 2009 KH2 19/05/2009 Tzec Maun E. Schwab 4,7 km MPC · JPL
389294 2009 KO12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389295 2009 KM16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389296 2009 KL22 31/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
389297 2009 KH30 30/05/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
389298 2009 LQ6 14/06/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389299 2009 OX15 27/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389300 2009 QE16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389301 2009 QH16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389302 2009 RV25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389303 2009 RZ30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389304 2009 RC44 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
389305 2009 RY49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389306 2009 RL53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389307 2009 RU63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389308 2009 SA10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389309 2009 SK25 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
389310 2009 SS32 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
389311 2009 SF36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
389312 2009 SR70 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389313 2009 SU76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
389314 2009 SH114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389315 2009 SN115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389316 2009 SJ119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
389317 2009 ST140 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389318 2009 SV169 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
389319 2009 SO188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389320 2009 SR197 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
389321 2009 SQ199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389322 2009 SQ203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389323 2009 SL218 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
389324 2009 SJ233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389325 2009 SW242 20/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
389326 2009 SB244 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389327 2009 SB248 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
389328 2009 SU253 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389329 2009 SP267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389330 2009 SF272 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389331 2009 SL281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389332 2009 SF283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
389333 2009 SO290 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
389334 2009 SP295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
389335 2009 SN298 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389336 2009 SN306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
389337 2009 SQ318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
389338 2009 SS322 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389339 2009 SA349 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389340 2009 SQ351 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389341 2009 SF355 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389342 2009 TD29 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
389343 2009 TS31 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389344 2009 TX40 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
389345 2009 UD5 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389346 2009 UW7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
389347 2009 UK11 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
389348 2009 UA12 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
389349 2009 UW16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
389350 2009 UL30 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389351 2009 UL53 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
389352 2009 UA58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389353 2009 UC60 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
389354 2009 UW72 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389355 2009 UE80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
389356 2009 UZ93 22/10/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
389357 2009 UZ101 24/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389358 2009 UQ130 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
389359 2009 UJ153 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
389360 2009 UD155 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
389361 2009 VS1 10/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
389362 2009 VG5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
389363 2009 VC8 08/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
389364 2009 VE28 08/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
389365 2009 VG28 08/11/2009 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
389366 2009 VH28 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389367 2009 VE44 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
389368 2009 VZ44 11/11/2009 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
389369 2009 VF52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389370 2009 VQ71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389371 2009 VH101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389372 2009 VS103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389373 2009 VU113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
389374 2009 WE2 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
389375 2009 WD24 18/11/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
389376 2009 WX28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
389377 2009 WZ39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389378 2009 WB45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
389379 2009 WZ46 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389380 2009 WP64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
389381 2009 WB87 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389382 2009 WW88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
389383 2009 WO130 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
389384 2009 WZ145 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389385 2009 WY157 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389386 2009 WB164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
389387 2009 WQ177 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389388 2009 WH183 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
389389 2009 WG220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
389390 2009 WX253 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389391 2009 WM255 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389392 2009 WY255 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
389393 2009 WQ261 16/11/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
389394 2009 XS1 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
389395 2009 XA3 08/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
389396 2009 XZ7 15/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,2 km MPC · JPL
389397 2009 XN8 11/12/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
389398 2009 XX15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
389399 2009 XQ17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389400 2009 XP18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389401 2009 XQ22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
389402 2009 XB24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
389403 2009 YE25 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389404 2010 AM5 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389405 2010 AM12 06/01/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
389406 2010 AY12 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389407 2010 AT18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389408 2010 AT21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389409 2010 AL24 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389410 2010 AC35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389411 2010 AU39 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389412 2010 AH55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
389413 2010 AM56 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389414 2010 AP66 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389415 2010 AA136 15/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
389416 2010 BY 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 710 m MPC · JPL
389417 2010 BO34 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
389418 2010 BR61 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
389419 2010 BD68 22/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
389420 2010 BU88 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389421 2010 BP127 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389422 2010 CR3 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389423 2010 CJ7 06/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
389424 2010 CZ8 08/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
389425 2010 CZ11 06/02/2010 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
389426 2010 CK17 11/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
389427 2010 CQ20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389428 2010 CF23 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389429 2010 CK29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389430 2010 CW30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389431 2010 CO36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
389432 2010 CB42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389433 2010 CG54 14/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
389434 2010 CX63 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
389435 2010 CH73 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
389436 2010 CW75 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389437 2010 CH81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389438 2010 CF94 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389439 2010 CQ94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389440 2010 CM101 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389441 2010 CK102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389442 2010 CF138 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389443 2010 CV144 07/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389444 2010 CP152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389445 2010 CR177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389446 2010 CL178 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389447 2010 CL181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
389448 2010 CJ182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
389449 2010 CG183 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389450 2010 CP185 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389451 2010 CU196 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
389452 2010 CA228 09/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
389453 2010 DW4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389454 2010 DX8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389455 2010 DQ18 16/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
389456 2010 DT21 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389457 2010 DX39 16/02/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
389458 2010 DZ41 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389459 2010 DL45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389460 2010 DL46 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389461 2010 DY63 26/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
389462 2010 DM76 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389463 2010 DZ76 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389464 2010 EY31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389465 2010 EY39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
389466 2010 ED41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389467 2010 EU42 09/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
389468 2010 ER44 12/03/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
389469 2010 EG45 15/02/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
389470 2010 ER45 15/03/2010 Montmagastrell Montmagastrell Obs. 1,2 km MPC · JPL
389471 2010 ES45 15/03/2010 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
389472 2010 EL66 10/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 940 m MPC · JPL
389473 2010 EK69 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389474 2010 ET70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389475 2010 EQ81 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389476 2010 EL82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389477 2010 EL87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389478 Rivera-Valentín 389478|Rivera-Valentín}} 21/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
389479 2010 EO89 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389480 2010 EA99 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389481 2010 EA100 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389482 2010 EB107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389483 2010 EB110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389484 2010 EF110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389485 2010 EW127 14/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
389486 2010 ED130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389487 2010 EL131 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389488 2010 EN131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389489 2010 EV139 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389490 2010 EC172 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389491 2010 FX1 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389492 2010 FW3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389493 2010 FR5 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389494 2010 FJ6 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
389495 2010 FX16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389496 2010 FP17 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
389497 2010 FG22 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389498 2010 FW25 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389499 2010 FG30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389500 2010 FU84 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389501 2010 FJ87 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389502 2010 FL88 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389503 2010 FW92 16/03/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
389504 2010 FJ101 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389505 2010 GG6 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389506 2010 GN25 08/04/2010 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
389507 2010 GO27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389508 2010 GY101 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389509 2010 GM107 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389510 2010 GP110 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389511 2010 GO113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389512 2010 GE120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389513 2010 GO121 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389514 2010 GZ132 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389515 2010 GK136 05/04/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
389516 2010 GY139 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389517 2010 GH141 17/03/2010 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
389518 2010 GX144 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389519 2010 GD146 07/04/2010 Sandlot G. Hug 3,2 km MPC · JPL
389520 2010 GT157 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389521 2010 GT158 15/04/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
389522 2010 GB161 06/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
389523 2010 HW96 30/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
389524 2010 HR104 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389525 2010 JU1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389526 2010 JG29 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389527 2010 JF38 25/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
389528 2010 JH40 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
389529 2010 JZ46 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389530 2010 JC63 08/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
389531 2010 JP68 09/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
389532 2010 JK72 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389533 2010 JU75 05/05/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
389534 2010 JS77 31/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
389535 2010 JJ80 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389536 2010 JC149 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389537 2010 JE149 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389538 2010 JW163 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389539 2010 KN38 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389540 2010 KH66 24/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
389541 2010 KH110 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
389542 2010 KG117 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389543 2010 LY36 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
389544 2010 LZ82 11/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
389545 2010 LL133 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
389546 2010 MF87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
389547 2010 MH89 27/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
389548 2010 OY67 24/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
389549 2010 OD70 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
389550 2010 PB10 04/08/2010 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
389551 2010 PU19 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
389552 2010 RA81 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389553 2010 RY113 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
389554 2010 RK126 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
389555 2010 RY159 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389556 2010 SD6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
389557 2010 UB12 27/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
389558 2010 UX25 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389559 2010 UW33 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
389560 2010 UN93 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
389561 2010 UV97 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
389562 2010 VR38 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
389563 2010 VO46 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
389564 2010 VK47 16/10/2009 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
389565 2010 VR109 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
389566 2010 VN138 10/08/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
389567 2010 VQ141 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
389568 2010 VQ149 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
389569 2010 VG157 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
389570 2010 VQ170 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
389571 2010 VZ202 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389572 2010 WN4 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
389573 2010 WN10 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
389574 2010 WF53 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
389575 2010 XP41 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
389576 2011 AF 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389577 2011 AV15 13/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
389578 2011 AP73 01/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
389579 2011 BM22 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
389580 2011 CU2 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
389581 2011 DJ17 16/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
389582 2011 DY40 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
389583 2011 EP22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389584 2011 EX71 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
389585 2011 FL16 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
389586 2011 FS28 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389587 2011 FR56 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
389588 2011 FH126 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389589 2011 FG129 02/10/1997 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
389590 2011 FQ141 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389591 2011 FB154 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389592 2011 GW16 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389593 2011 GM17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389594 2011 GL31 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389595 2011 GT32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
389596 2011 GX51 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389597 2011 GA70 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
389598 2011 GJ70 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
389599 2011 GH73 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
389600 2011 GS74 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389601 2011 GO80 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389602 2011 GB84 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389603 2011 HX5 12/04/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
389604 2011 HG9 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389605 2011 HL14 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
389606 2011 HN21 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
389607 2011 HW21 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389608 2011 HU22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
389609 2011 HF23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
389610 2011 HZ24 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
389611 2011 HT30 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389612 2011 HU33 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
389613 2011 HR42 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
389614 2011 HN44 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389615 2011 HM49 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
389616 2011 HD58 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389617 2011 HM74 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389618 2011 HH75 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
389619 2011 HB79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389620 2011 HN82 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389621 2011 HT82 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389622 2011 HU90 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389623 2011 HM91 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389624 2011 HS92 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389625 2011 JR4 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
389626 2011 JV25 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389627 2011 JA28 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
389628 2011 JB28 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389629 2011 JV29 06/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
389630 2011 JX29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
389631 2011 KR5 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389632 2011 KS7 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389633 2011 KT14 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389634 2011 KA26 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
389635 2011 KQ29 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389636 2011 KE31 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389637 2011 KU34 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389638 2011 KX43 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389639 2011 KH46 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
389640 2011 KX47 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389641 2011 LM4 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389642 2011 LD5 15/04/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
389643 2011 LN5 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389644 2011 LC16 15/05/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
389645 2011 LH19 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
389646 2011 MH 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389647 2011 MR4 13/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
389648 2011 MS6 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
389649 2011 NW3 06/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
389650 2011 OB3 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389651 2011 OW13 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
389652 2011 OK14 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389653 2011 OT14 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389654 2011 OE27 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389655 2011 OG28 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
389656 2011 OZ39 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
389657 2011 OA40 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389658 2011 OG46 15/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389659 2011 OD50 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389660 2011 OE51 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389661 2011 OY52 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389662 2011 OH56 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
389663 2011 OT56 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389664 2011 OZ57 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389665 2011 OA59 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389666 2011 PP2 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389667 2011 PR4 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389668 2011 PE8 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
389669 2011 PU8 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389670 2011 PF9 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389671 2011 PW9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
389672 2011 PC11 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
389673 2011 PC12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389674 2011 PS13 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
389675 2011 PZ13 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389676 2011 QV4 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
389677 2011 QT7 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389678 2011 QA9 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
389679 2011 QB9 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389680 2011 QC16 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
389681 2011 QA17 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389682 2011 QN17 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389683 2011 QY20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389684 2011 QJ26 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389685 2011 QD28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389686 2011 QR28 19/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
389687 2011 QF29 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389688 2011 QW32 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
389689 2011 QH34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389690 2011 QP38 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389691 2011 QT39 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389692 2011 QE40 07/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389693 2011 QG44 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389694 2011 QD48 30/08/2011 Siding Spring SSS APO 450 m MPC · JPL
389695 2011 QJ49 31/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
389696 2011 QK52 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389697 2011 QY61 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389698 2011 QK77 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389699 2011 QZ77 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389700 2011 QD78 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389701 2011 QC79 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389702 2011 QA80 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389703 2011 QA88 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389704 2011 QH90 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389705 2011 QC94 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389706 2011 QB98 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389707 2011 RC2 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389708 2011 RV6 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389709 2011 RJ9 02/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389710 2011 RZ9 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
389711 2011 RE17 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389712 2011 RF17 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389713 2011 SW1 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389714 2011 SH2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389715 2011 SH10 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389716 2011 SU29 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
389717 2011 SH30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
389718 2011 SD33 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
389719 2011 SP46 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389720 2011 ST47 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389721 2011 SU47 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389722 2011 SA52 13/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
389723 2011 SB53 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389724 2011 SG56 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389725 2011 SJ58 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389726 2011 SD62 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389727 2011 SY81 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389728 2011 SX83 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
389729 2011 SN90 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
389730 2011 SF93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389731 2011 SL93 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389732 2011 SP102 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389733 2011 SR108 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389734 2011 SC109 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389735 2011 SU109 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389736 2011 SG110 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389737 2011 SK110 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389738 2011 SB111 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389739 2011 SD114 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389740 2011 ST117 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389741 2011 SF120 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389742 2011 SY124 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389743 2011 SE126 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389744 2011 SV132 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389745 2011 SX134 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389746 2011 SL137 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389747 2011 SS143 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389748 2011 SP144 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389749 2011 SW154 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389750 2011 SY154 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389751 2011 SW162 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389752 2011 SA163 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389753 2011 SM164 23/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
389754 2011 SR174 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389755 2011 SO178 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389756 2011 SW180 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389757 2011 SM186 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389758 2011 SS193 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389759 2011 SH198 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389760 2011 SS198 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389761 2011 SG199 09/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389762 2011 SY202 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
389763 2011 SD212 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389764 2011 SV214 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
389765 2011 SN215 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389766 2011 SX215 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389767 2011 SW216 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389768 2011 SX224 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389769 2011 SA230 11/07/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
389770 2011 SN241 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389771 2011 SY255 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389772 2011 SP256 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389773 2011 SN258 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389774 2011 SU259 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389775 2011 SH264 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389776 2011 SP269 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389777 2011 SQ274 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389778 2011 TW11 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389779 2011 TF13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389780 2011 TP13 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389781 2011 UU12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
389782 2011 UA18 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389783 2011 UG24 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389784 2011 UC29 15/06/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
389785 2011 UV51 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389786 2011 UW53 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
389787 2011 UL69 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389788 2011 UN72 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
389789 2011 UC75 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389790 2011 UY75 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389791 2011 UQ79 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
389792 2011 UY79 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389793 2011 UR92 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389794 2011 UX100 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389795 2011 UB117 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389796 2011 US119 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389797 2011 UB134 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
389798 2011 UE141 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389799 2011 UC144 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389800 2011 UD152 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389801 2011 UH190 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389802 2011 UW221 15/05/2010 WISE WISE 6,3 km MPC · JPL
389803 2011 UU285 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389804 2011 UA298 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389805 2011 UZ314 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389806 2011 UE347 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389807 2011 UD356 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389808 2011 UT369 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
389809 2011 UL395 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389810 2011 UD404 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
389811 2011 UA405 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
389812 2011 UL406 06/08/2005 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
389813 2011 VB20 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389814 2011 VV22 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389815 2011 VC23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
389816 2011 WJ4 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
389817 2011 WW37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389818 2011 WC47 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389819 2011 WV47 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389820 2011 WU92 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
389821 2011 WX149 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389822 2011 XW1 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
389823 2011 YP24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
389824 2011 YH75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
389825 2012 AM1 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
389826 2012 BU60 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
389827 2012 BN96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
389828 2012 BY117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389829 2012 DC5 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
389830 2012 EY1 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389831 2012 FN12 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389832 2012 HG33 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389833 2012 JW5 29/12/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
389834 2012 JG46 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389835 2012 OG5 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389836 2012 PQ4 14/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
389837 2012 PP23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
389838 2012 PY26 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
389839 2012 PU37 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
389840 2012 QV19 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389841 2012 QV25 30/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389842 2012 QO30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
389843 2012 QP30 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
389844 2012 QQ37 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
389845 2012 QX51 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389846 2012 RS3 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389847 2012 RF5 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389848 2012 RJ5 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389849 2012 RB7 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
389850 2012 RT15 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
389851 2012 RE18 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389852 2012 RY19 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389853 2012 RS24 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
389854 2012 RT24 12/01/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
389855 2012 RG26 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
389856 2012 RL28 18/11/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
389857 2012 RQ28 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389858 2012 RC29 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389859 2012 RY33 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389860 2012 RX34 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389861 2012 RT39 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389862 2012 RX39 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
389863 2012 RY40 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389864 2012 RF41 01/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389865 2012 RJ42 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
389866 2012 RZ42 21/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
389867 2012 SH3 13/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
389868 2012 ST3 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389869 2012 SY9 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389870 2012 SB10 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
389871 2012 SW10 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389872 2012 SH11 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
389873 2012 SH12 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389874 2012 SL18 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389875 2012 SM18 23/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
389876 2012 SU18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389877 2012 SX25 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
389878 2012 SA42 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
389879 2012 SC44 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389880 2012 SJ45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389881 2012 SR54 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389882 2012 SY55 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389883 2012 SL59 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389884 2012 SA61 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389885 2012 SD61 26/09/1998 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
389886 2012 SS61 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
389887 2012 SX64 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389888 2012 TG2 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
389889 2012 TL5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
389890 2012 TE7 18/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389891 2012 TS8 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
389892 2012 TJ9 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389893 2012 TL13 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
389894 2012 TZ13 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
389895 2012 TB14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
389896 2012 TW17 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389897 2012 TD23 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389898 2012 TM27 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
389899 2012 TP27 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389900 2012 TX27 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389901 2012 TP32 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389902 2012 TA37 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389903 2012 TE38 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
389904 2012 TH40 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
389905 2012 TC42 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389906 2012 TL54 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389907 2012 TY54 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389908 2012 TO56 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
389909 2012 TZ56 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
389910 2012 TP57 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389911 2012 TP58 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
389912 2012 TY65 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
389913 2012 TX69 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389914 2012 TH74 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
389915 2012 TG87 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
389916 2012 TC88 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389917 2012 TH91 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389918 2012 TG93 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389919 2012 TO97 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389920 2012 TT99 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389921 2012 TN102 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
389922 2012 TO102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389923 2012 TX104 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389924 2012 TT109 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389925 2012 TU118 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
389926 2012 TJ125 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389927 2012 TD126 11/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
389928 2012 TH129 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
389929 2012 TM129 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389930 2012 TS130 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389931 2012 TB131 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
389932 2012 TO131 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389933 2012 TR131 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389934 2012 TA133 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389935 2012 TX133 12/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
389936 2012 TT134 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389937 2012 TG136 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389938 2012 TC138 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389939 2012 TB145 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389940 2012 TP149 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389941 2012 TJ150 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389942 2012 TF151 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389943 2012 TC154 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
389944 2012 TV157 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389945 2012 TR161 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389946 2012 TM163 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389947 2012 TY163 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389948 2012 TQ166 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389949 2012 TA167 02/10/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
389950 2012 TH168 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389951 2012 TM168 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
389952 2012 TV168 21/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
389953 2012 TX168 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
389954 2012 TW169 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389955 2012 TR178 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389956 2012 TD187 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389957 2012 TN188 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
389958 2012 TD189 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
389959 2012 TV189 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389960 2012 TS190 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389961 2012 TU190 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
389962 2012 TS196 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389963 2012 TP199 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
389964 2012 TG200 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389965 2012 TN200 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389966 2012 TZ200 28/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
389967 2012 TQ213 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
389968 2012 TY213 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
389969 2012 TJ214 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389970 2012 TU218 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389971 2012 TF223 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389972 2012 TF224 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389973 2012 TN224 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
389974 2012 TO227 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
389975 2012 TW234 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
389976 2012 TP235 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389977 2012 TP237 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389978 2012 TD238 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
389979 2012 TL252 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
389980 2012 TQ254 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389981 2012 TB255 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
389982 2012 TL255 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
389983 2012 TF256 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
389984 2012 TM267 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389985 2012 TF270 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
389986 2012 TT281 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389987 2012 TB287 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
389988 2012 TV289 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
389989 2012 TZ289 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
389990 2012 TF290 01/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
389991 2012 TP290 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389992 2012 TA291 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
389993 2012 TP291 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
389994 2012 TC295 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
389995 2012 TF296 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389996 2012 TO296 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
389997 2012 TT296 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
389998 2012 TV297 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
389999 2012 TP299 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
390000 2012 TB300 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001