Danh sách tiểu hành tinh/374001–375000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374001 2004 BX121 27/01/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
374002 2004 BW128 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374003 2004 BW16 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
374004 2004 BL162 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
374005 2004 CA13 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
374006 2004 CT22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374007 2004 CZ36 12/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
374008 2004 CL42 10/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
374009 2004 CS57 13/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
374010 2004 CH71 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
374011 2004 CX99 15/02/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
374012 2004 CZ114 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
374013 2004 DP7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374014 2004 DB8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
374015 2004 DW13 16/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
374016 2004 DD43 23/02/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
374017 2004 DZ48 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
374018 2004 DG61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
374019 2004 DY65 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
374020 2004 EC5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
374021 2004 EP19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374022 2004 EM23 14/03/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
374023 2004 EE43 15/03/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
374024 2004 EX45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374025 2004 EB62 12/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
374026 2004 EA82 15/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
374027 2004 FS3 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374028 2004 FN6 23/03/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
374029 2004 FJ9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374030 2004 FR19 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374031 2004 FA47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
374032 2004 FK59 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
374033 2004 FF111 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
374034 2004 FG115 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374035 2004 FZ142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374036 2004 GH4 19/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
374037 2004 GO80 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374038 2004 HW 18/04/2004 Siding Spring SSS APO 1,4 km MPC · JPL
374039 2004 HP14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
374040 2004 HV44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
374041 2004 JB41 14/05/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
374042 2004 KZ3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374043 2004 LH6 09/06/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
374044 2004 MU7 16/06/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
374045 2004 ND13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
374046 2004 OV8 27/06/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
374047 2004 OF11 27/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
374048 2004 PJ3 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
374049 2004 PM4 05/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
374050 2004 PK14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
374051 2004 PM34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
374052 2004 PM35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
374053 2004 PQ43 06/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
374054 2004 PB69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
374055 2004 PY70 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374056 2004 PP84 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374057 2004 PN89 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374058 2004 PU90 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
374059 2004 PZ96 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
374060 2004 PY104 11/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,7 km MPC · JPL
374061 2004 RY5 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
374062 2004 RS8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
374063 2004 RY29 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
374064 2004 RF33 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
374065 2004 RF35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
374066 2004 RR47 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
374067 2004 RK58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374068 2004 RE70 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374069 2004 RJ100 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
374070 2004 RH113 06/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
374071 2004 RS124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374072 2004 RY127 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374073 2004 RZ138 08/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
374074 2004 RD139 20/08/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
374075 2004 RO142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374076 2004 RA146 09/09/2004 Needville Needville Obs. 2,5 km MPC · JPL
374077 2004 RD149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
374078 2004 RB151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
374079 2004 RD154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
374080 2004 RA165 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374081 2004 RJ167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
374082 2004 RU168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374083 2004 RT181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
374084 2004 RY188 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
374085 2004 RR199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
374086 2004 RX205 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374087 2004 RQ207 20/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
374088 2004 RK210 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
374089 2004 RV211 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
374090 2004 RX226 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
374091 2004 RT229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374092 2004 RV230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374093 2004 RX233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374094 2004 RA235 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
374095 2004 RM237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374096 2004 RL239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374097 2004 RZ256 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
374098 2004 RX259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374099 2004 RW270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374100 2004 RL280 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374101 2004 RO289 10/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
374102 2004 RT289 15/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
374103 2004 RT291 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374104 2004 RR315 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
374105 2004 RJ339 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374106 2004 RP356 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374107 2004 SE 16/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
374108 2004 SY7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374109 2004 SZ23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374110 2004 SH24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374111 2004 SU28 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374112 2004 SW34 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374113 2004 SQ35 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
374114 2004 SP50 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374115 2004 TO2 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
374116 2004 TG6 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
374117 2004 TO17 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
374118 2004 TR19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
374119 2004 TU27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374120 2004 TJ35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374121 2004 TN36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374122 2004 TR45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374123 2004 TP65 05/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
374124 2004 TC69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
374125 2004 TM69 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
374126 2004 TQ72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374127 2004 TO74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374128 2004 TR106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
374129 2004 TY106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
374130 2004 TP114 08/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
374131 2004 TS115 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,2 km MPC · JPL
374132 2004 TQ116 04/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
374133 2004 TQ122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
374134 2004 TA125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
374135 2004 TO130 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
374136 2004 TW132 07/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
374137 2004 TH133 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
374138 2004 TB136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
374139 2004 TQ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
374140 2004 TP160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374141 2004 TU174 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
374142 2004 TB187 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374143 2004 TJ191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374144 2004 TO204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374145 2004 TQ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374146 2004 TV212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374147 2004 TY212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374148 2004 TW214 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
374149 2004 TL249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374150 2004 TL252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374151 2004 TH257 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374152 2004 TA275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374153 2004 TO278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374154 2004 TD283 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374155 2004 TK307 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
374156 2004 TL327 15/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
374157 2004 TL340 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374158 2004 UL 18/10/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
374159 2004 UJ5 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
374160 2004 VB4 03/11/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
374161 2004 VZ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374162 2004 VF16 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
374163 2004 VY19 04/11/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
374164 2004 VD29 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374165 2004 VG40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374166 2004 VX46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374167 2004 VT53 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
374168 2004 VS56 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
374169 2004 VE60 09/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
374170 2004 VX65 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374171 2004 VC75 12/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
374172 2004 VM82 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374173 2004 VH115 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374174 2004 WA8 19/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
374175 2004 XM4 01/12/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
374176 2004 XG12 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
374177 2004 XA39 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
374178 2004 XJ69 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
374179 2004 XQ76 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
374180 2004 XZ107 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
374181 2004 XV111 09/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
374182 2004 XX132 14/12/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
374183 2004 XV159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
374184 2004 XJ186 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
374185 2004 YZ2 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
374186 2004 YF20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
374187 2004 YY32 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
374188 2005 AD3 06/01/2005 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
374189 2005 AR49 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
374190 2005 AN66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374191 2005 AV68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374192 2005 BF9 16/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
374193 2005 CZ29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374194 2005 CZ54 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374195 2005 CQ63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374196 2005 EL26 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
374197 2005 EQ27 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
374198 2005 EU43 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
374199 2005 EC50 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
374200 2005 EP50 03/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374201 2005 EW51 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
374202 2005 EQ74 03/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
374203 2005 EE84 04/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374204 2005 EQ104 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
374205 2005 EU120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
374206 2005 EK181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
374207 2005 EZ181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
374208 2005 EZ194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
374209 2005 EW197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
374210 2005 ED210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374211 2005 EH212 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
374212 2005 EK244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374213 2005 ER272 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
374214 2005 EC277 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
374215 2005 EN282 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
374216 2005 ER285 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374217 2005 EL292 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
374218 2005 EJ306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
374219 2005 EZ312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
374220 2005 EP317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
374221 2005 ED324 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374222 2005 EK324 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
374223 2005 FZ6 30/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
374224 2005 FS14 16/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374225 2005 GK2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374226 2005 GN2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374227 2005 GM8 01/04/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
374228 2005 GT15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
374229 2005 GR20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
374230 2005 GE21 03/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
374231 2005 GG26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
374232 2005 GF27 03/04/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
374233 2005 GJ33 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374234 2005 GF34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
374235 2005 GB40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
374236 2005 GT49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
374237 2005 GK88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374238 2005 GA97 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374239 2005 GC98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
374240 2005 GP99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374241 2005 GC108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
374242 2005 GN108 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374243 2005 GL122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
374244 2005 GQ125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
374245 2005 GG140 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
374246 2005 GU151 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374247 2005 GZ152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
374248 2005 GM168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374249 2005 GZ177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374250 2005 GT182 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
374251 2005 GN200 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
374252 2005 GR201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374253 2005 GJ204 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
374254 2005 GH221 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374255 2005 HK6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374256 2005 JL7 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,7 km MPC · JPL
374257 2005 JW30 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
374258 2005 JX37 06/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374259 2005 JK38 06/05/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,5 km MPC · JPL
374260 2005 JX52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374261 2005 JX64 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374262 2005 JP91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
374263 2005 JO130 14/04/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
374264 2005 JC142 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374265 2005 JW177 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374266 2005 LF 01/06/2005 La Silla G. Bourban, R. Behrend 680 m MPC · JPL
374267 2005 LW 02/06/2005 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
374268 2005 LQ30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374269 2005 LA43 13/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
374270 2005 MW14 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
374271 2005 MV18 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
374272 2005 NS6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374273 2005 NL22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374274 2005 NF31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374275 2005 NS55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
374276 2005 NL62 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374277 2005 NQ81 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374278 2005 NL95 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374279 2005 OO31 30/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
374280 2005 PP14 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
374281 2005 PE21 12/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 860 m MPC · JPL
374282 2005 QK15 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
374283 2005 QF43 26/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
374284 2005 QT53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374285 2005 QW60 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
374286 2005 QB72 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
374287 2005 QT87 27/08/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
374288 2005 QE88 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374289 2005 QU104 27/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
374290 2005 QQ122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374291 2005 QS148 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
374292 2005 RA1 02/09/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
374293 2005 SR15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
374294 2005 SY32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374295 2005 SD38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374296 2005 SX41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374297 2005 SD49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374298 2005 SS61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374299 2005 SC79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
374300 2005 SW98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374301 2005 SR139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374302 2005 SB150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374303 2005 SH150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374304 2005 SZ152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374305 2005 SE154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374306 2005 SL155 26/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
374307 2005 SB164 27/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
374308 2005 SX175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374309 2005 SC188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
374310 2005 SG198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
374311 2005 SP221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374312 2005 SV226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374313 2005 SL229 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374314 2005 SC238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374315 2005 SN246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374316 2005 SU259 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374317 2005 SJ279 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374318 2005 SG286 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
374319 2005 TO6 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374320 2005 TG7 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
374321 2005 TW16 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
374322 2005 TQ17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374323 2005 TO38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374324 2005 TT54 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374325 2005 TL62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374326 2005 TN64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374327 2005 TU69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374328 2005 TV80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374329 2005 TZ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374330 2005 TO117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374331 2005 TH120 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
374332 2005 TF125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374333 2005 TJ128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374334 2005 TJ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374335 2005 TT134 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374336 2005 TG171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
374337 2005 TV190 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
374338 Fontana 2005 UZ4 25/10/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,1 km MPC · JPL
374339 2005 UP6 28/10/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
374340 2005 US11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374341 2005 UW57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374342 2005 UY61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374343 2005 UO73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
374344 2005 UN92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374345 2005 US93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374346 2005 UB104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374347 2005 UF126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374348 2005 US132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
374349 2005 UN148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374350 2005 UH155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374351 2005 US155 26/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
374352 2005 UK156 31/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374353 2005 UO156 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
374354 Pesquet 2005 UU158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,2 km MPC · JPL
374355 2005 UT163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
374356 2005 UT176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374357 2005 UV181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374358 2005 UM198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374359 2005 UL200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374360 2005 UN212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
374361 2005 US217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374362 2005 UR232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374363 2005 UB236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374364 2005 UB242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374365 2005 UN292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374366 2005 UO293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374367 2005 US295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374368 2005 UU302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374369 2005 UE312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374370 2005 UU322 28/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374371 2005 UH331 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374372 2005 UV343 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374373 2005 UK361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374374 2005 UN362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374375 2005 UY367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374376 2005 UV382 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374377 2005 UM387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374378 2005 UM400 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374379 2005 UD405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374380 2005 UR425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374381 2005 UQ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374382 2005 UA434 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
374383 2005 UC448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
374384 2005 UG468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374385 2005 UO476 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374386 2005 UN478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374387 2005 UG479 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374388 2005 UW481 31/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
374389 2005 UV520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
374390 2005 UQ527 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
374391 2005 UU529 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
374392 2005 VA3 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374393 2005 VW13 03/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374394 2005 VQ14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374395 2005 VE41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374396 2005 VC48 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374397 2005 VN58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374398 2005 VE79 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374399 2005 VA97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374400 2005 VZ97 05/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374401 2005 VW105 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374402 2005 VB126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 710 m MPC · JPL
374403 2005 VK131 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
374404 2005 WM 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
374405 2005 WL3 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
374406 2005 WN25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374407 2005 WO26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374408 2005 WW29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374409 2005 WK34 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
374410 2005 WM39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374411 2005 WJ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374412 2005 WY48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374413 2005 WW49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374414 2005 WL50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374415 2005 WJ53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374416 2005 WN62 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374417 2005 WR62 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374418 2005 WZ66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374419 2005 WB69 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
374420 2005 WS69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374421 2005 WG74 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
374422 2005 WB85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
374423 2005 WX109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374424 2005 WA111 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374425 2005 WK113 25/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374426 2005 WK116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374427 2005 WU116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
374428 2005 WX126 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374429 2005 WA138 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374430 2005 WK142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374431 2005 WW150 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374432 2005 WC155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374433 2005 WV158 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374434 2005 WZ158 28/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
374435 2005 WM163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
374436 2005 WM165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
374437 2005 WA168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374438 2005 WQ176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374439 2005 WV176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374440 2005 WP177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374441 2005 WG185 29/11/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
374442 2005 WT186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374443 2005 WC188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374444 2005 WJ195 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374445 2005 WW195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
374446 2005 WP207 21/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
374447 2005 WM208 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374448 2005 WP211 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374449 2005 XD1 04/12/2005 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
374450 2005 XD2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374451 2005 XF4 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374452 2005 XP5 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
374453 2005 XT8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch SHU · 5,8 km MPC · JPL
374454 2005 XK14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374455 2005 XM16 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374456 2005 XN26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374457 2005 XE28 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374458 2005 XF29 02/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
374459 2005 XA42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374460 2005 XU43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374461 2005 XW49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374462 2005 XJ53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374463 2005 XO54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374464 2005 XN59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374465 2005 XZ63 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374466 2005 XD71 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374467 2005 XO82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374468 2005 XJ83 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
374469 2005 XV83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
374470 2005 XN88 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374471 2005 YR10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374472 2005 YB16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374473 2005 YK20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374474 2005 YG30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374475 2005 YY31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374476 2005 YX34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374477 2005 YJ39 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
374478 2005 YB40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374479 2005 YK46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374480 2005 YO46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374481 2005 YG51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374482 2005 YM55 27/12/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
374483 2005 YV57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
374484 2005 YH59 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374485 2005 YO74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374486 2005 YT79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374487 2005 YG90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374488 2005 YO90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374489 2005 YJ93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374490 2005 YH95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374491 2005 YM95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374492 2005 YN97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374493 2005 YJ98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374494 2005 YP104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374495 2005 YY112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374496 2005 YG114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374497 2005 YZ114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374498 2005 YF136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374499 2005 YW153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
374500 2005 YH154 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374501 2005 YN154 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374502 2005 YS164 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
374503 2005 YY170 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
374504 2005 YU174 29/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
374505 2005 YJ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
374506 2005 YJ189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374507 2005 YY195 22/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
374508 2005 YD201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374509 2005 YP204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374510 2005 YF205 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374511 2005 YG205 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374512 2005 YU217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374513 2005 YX236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374514 2005 YH237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374515 2005 YM245 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374516 2005 YH251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374517 2005 YC265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374518 2005 YG268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374519 2005 YO269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374520 2005 YC292 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374521 2006 AE10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374522 2006 AV13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
374523 2006 AN14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
374524 2006 AM15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374525 2006 AM32 05/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
374526 2006 AY41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374527 2006 AJ47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374528 2006 AO53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374529 2006 AZ53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374530 2006 AV57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374531 2006 AS65 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374532 2006 AF73 08/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
374533 2006 AB75 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
374534 2006 AR84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
374535 2006 AL104 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,7 km MPC · JPL
374536 2006 AW104 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
374537 2006 BM9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
374538 2006 BG39 24/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,7 km MPC · JPL
374539 2006 BS56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
374540 2006 BZ61 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
374541 2006 BV66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374542 2006 BS69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374543 2006 BR81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374544 2006 BE82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374545 2006 BA83 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
374546 2006 BL90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374547 2006 BZ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374548 2006 BQ96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374549 2006 BF109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374550 2006 BT110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
374551 2006 BO121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374552 2006 BO126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374553 2006 BG127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
374554 2006 BZ127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374555 2006 BE130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374556 2006 BF136 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374557 2006 BU146 28/01/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
374558 2006 BK151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374559 2006 BN183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
374560 2006 BH189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374561 2006 BJ192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374562 2006 BH214 23/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
374563 2006 BM222 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374564 2006 BD226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
374565 2006 BN226 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374566 2006 BG230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374567 2006 BY231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374568 2006 BU239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
374569 2006 BH250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
374570 2006 BN254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374571 2006 BC277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374572 2006 BD278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374573 2006 BR280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374574 2006 BT280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374575 2006 CE10 06/02/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
374576 2006 CD25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374577 2006 CM26 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374578 2006 CF40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
374579 2006 CM41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374580 2006 CJ52 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
374581 2006 CP61 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
374582 2006 DK11 21/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
374583 2006 DH23 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374584 2006 DQ23 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374585 2006 DY27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
374586 2006 DK47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374587 2006 DW50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374588 2006 DY54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374589 2006 DM57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374590 2006 DX76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374591 2006 DE77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374592 2006 DD80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374593 2006 DS84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374594 2006 DZ86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374595 2006 DO90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374596 2006 DY94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374597 2006 DL95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374598 2006 DN105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
374599 2006 DR106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374600 2006 DM110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374601 2006 DH115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374602 2006 DW124 24/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
374603 2006 DN126 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
374604 2006 DP131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
374605 2006 DK133 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
374606 2006 DS136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374607 2006 DS144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
374608 2006 DT149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374609 2006 DH150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374610 2006 DD164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
374611 2006 DB169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374612 2006 DU212 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
374613 2006 DQ216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
374614 2006 EN22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374615 2006 ED23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374616 2006 EB32 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374617 2006 EK35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374618 2006 EG45 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374619 2006 EG53 09/03/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374620 2006 EO56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374621 2006 FB4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
374622 2006 FK6 23/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
374623 2006 FR10 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
374624 2006 FG16 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374625 2006 FS21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
374626 2006 GL12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
374627 2006 GF45 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374628 2006 HU3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
374629 2006 HV15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
374630 2006 HH26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
374631 2006 HB35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
374632 2006 HB42 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374633 2006 HW44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374634 2006 HB51 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
374635 2006 HY62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374636 2006 HE63 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
374637 2006 HV65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374638 2006 HU68 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
374639 2006 HO72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
374640 2006 HS82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374641 2006 HZ85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
374642 2006 HX93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
374643 2006 HP107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
374644 2006 HC121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374645 2006 HL136 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
374646 2006 HR153 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
374647 2006 JU11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
374648 2006 JA22 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374649 2006 JS26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
374650 2006 JO29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
374651 2006 JC34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374652 2006 JZ48 14/05/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
374653 2006 JR62 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
374654 2006 JD72 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374655 2006 JZ80 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374656 2006 KH9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374657 2006 KR17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374658 2006 KM18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374659 2006 KW21 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
374660 2006 KT36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
374661 2006 KK37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
374662 2006 KN51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
374663 2006 KX51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
374664 2006 KP58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
374665 2006 KN60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
374666 2006 KH66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
374667 2006 KX71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
374668 2006 KV88 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
374669 2006 KD112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374670 2006 KF112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
374671 2006 KC114 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
374672 2006 KO118 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
374673 2006 MV11 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
374674 2006 PA15 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
374675 2006 PB17 15/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
374676 2006 QD 17/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
374677 2006 QE18 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
374678 2006 QC27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374679 2006 QF43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
374680 2006 QL44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 700 m MPC · JPL
374681 2006 QC50 22/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
374682 2006 QR50 22/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
374683 2006 QM57 27/08/2006 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 900 m MPC · JPL
374684 2006 QD64 25/08/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374685 2006 QK70 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374686 2006 QY111 22/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
374687 2006 QN116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
374688 2006 QP121 29/08/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
374689 2006 QX121 29/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
374690 2006 QM138 16/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
374691 2006 QM184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374692 2006 QK185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374693 2006 RB4 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
374694 2006 RL5 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374695 2006 RK17 14/09/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
374696 2006 RZ20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374697 2006 RP37 12/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
374698 2006 RT47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374699 2006 RL48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374700 2006 RM49 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374701 2006 RR59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374702 2006 RJ62 12/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
374703 2006 RD66 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
374704 2006 RF68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
374705 2006 RZ84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374706 2006 RK92 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374707 2006 RQ92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374708 2006 RU100 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374709 2006 RA102 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374710 ʻOʻo 2006 RJ110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 650 m MPC · JPL
374711 2006 SQ11 16/09/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374712 2006 SR13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
374713 2006 SR15 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
374714 2006 SJ17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
374715 2006 SH20 19/09/2006 Uccle T. Pauwels 900 m MPC · JPL
374716 2006 SB23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
374717 2006 SU24 16/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
374718 2006 SS25 28/08/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
374719 2006 SB26 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374720 2006 SL26 16/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
374721 2006 SQ27 16/09/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
374722 2006 SY35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
374723 2006 SJ43 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
374724 2006 SX49 20/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
374725 2006 SV52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
374726 2006 SU61 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374727 2006 SO65 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
374728 2006 SN69 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
374729 2006 SC71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
374730 2006 SO73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374731 2006 SG80 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
374732 2006 SW87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
374733 2006 SD88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
374734 2006 SF90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
374735 2006 SM96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
374736 2006 SW102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
374737 2006 SC106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374738 2006 SQ111 29/08/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
374739 2006 SX116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374740 2006 SN129 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
374741 2006 SH130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
374742 2006 ST145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374743 2006 SJ149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374744 2006 SP159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374745 2006 SH167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374746 2006 SV176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
374747 2006 SR179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
374748 2006 SA181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
374749 2006 SY187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374750 2006 SP196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374751 2006 SQ204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
374752 2006 SZ207 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374753 2006 SW226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
374754 2006 SG233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374755 2006 ST233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374756 2006 SK237 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374757 2006 SS241 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374758 2006 SW251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
374759 2006 SK257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374760 2006 SZ259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374761 2006 SV260 18/09/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
374762 2006 SH275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374763 2006 SW278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374764 2006 SH282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
374765 2006 SA283 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374766 2006 SB283 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374767 2006 SP285 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374768 2006 ST292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
374769 2006 ST321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374770 2006 SL336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374771 2006 SO347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374772 2006 SA350 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374773 2006 SM352 19/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
374774 2006 SF356 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
374775 2006 SB365 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
374776 2006 SA403 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
374777 2006 TZ1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374778 2006 TC2 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374779 2006 TC10 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
374780 2006 TY10 15/10/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
374781 2006 TJ13 10/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
374782 2006 TS15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
374783 2006 TM26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
374784 2006 TN28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
374785 2006 TS28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374786 2006 TT34 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374787 2006 TJ38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
374788 2006 TA40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374789 2006 TD53 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
374790 2006 TC58 15/10/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
374791 2006 TC63 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
374792 2006 TE66 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374793 2006 TM73 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
374794 2006 TK76 11/10/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
374795 2006 TV77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374796 2006 TD79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374797 2006 TA98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
374798 2006 TZ103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374799 2006 TT109 11/10/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
374800 2006 TR126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374801 2006 UP7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374802 2006 UP11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374803 2006 UL17 19/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 940 m MPC · JPL
374804 2006 UT28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374805 2006 UF33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
374806 2006 UP35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374807 2006 UB39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374808 2006 UW42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374809 2006 UU43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374810 2006 UY65 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374811 2006 UM67 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374812 2006 UK68 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374813 2006 UA78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374814 2006 UP81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
374815 2006 US88 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
374816 2006 UW109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374817 2006 UT119 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374818 2006 UL120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374819 2006 UT124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374820 2006 US130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374821 2006 UJ168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
374822 2006 UR170 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
374823 2006 UU173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374824 2006 UK175 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
374825 2006 UT179 16/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
374826 2006 UV193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374827 2006 UW213 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
374828 2006 UK219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
374829 2006 UA222 17/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
374830 2006 UF222 17/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
374831 2006 UG233 21/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
374832 2006 UH233 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374833 2006 UT240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
374834 2006 UU242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374835 2006 UJ243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
374836 2006 UA249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
374837 2006 UY256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374838 2006 UZ264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374839 2006 UH265 27/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
374840 2006 US267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374841 2006 UJ268 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374842 2006 UC272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374843 2006 UW273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
374844 2006 UK281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374845 2006 UB301 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 840 m MPC · JPL
374846 2006 UP325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
374847 2006 UK336 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
374848 Arturomalignani 2006 VK 02/11/2006 Remanzacco Remanzacco Obs. 900 m MPC · JPL
374849 2006 VO1 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374850 2006 VL2 19/10/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
374851 2006 VV2 11/11/2006 Socorro LINEAR APO +1km · 1,6 km MPC · JPL
374852 2006 VF4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374853 2006 VJ4 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374854 2006 VV5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
374855 2006 VQ13 14/11/2006 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
374856 2006 VJ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374857 2006 VM23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374858 2006 VG26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
374859 2006 VD27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374860 2006 VD30 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374861 2006 VM32 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374862 2006 VV35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374863 2006 VQ42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374864 2006 VD48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
374865 2006 VO50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374866 2006 VP64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374867 2006 VG67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374868 2006 VP70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374869 2006 VQ81 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374870 2006 VZ84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374871 2006 VU113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374872 2006 VO116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
374873 2006 VX122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
374874 2006 VH123 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374875 2006 VM124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
374876 2006 VC128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374877 2006 VC129 15/11/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
374878 2006 VU137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374879 2006 VN150 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374880 2006 VU152 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374881 2006 WU7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374882 2006 WX7 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
374883 2006 WN8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374884 2006 WV8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374885 2006 WO11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374886 2006 WH27 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374887 2006 WR34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374888 2006 WV38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
374889 2006 WM56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
374890 2006 WU70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374891 2006 WH71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374892 2006 WU85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
374893 2006 WT88 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
374894 2006 WF96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374895 2006 WJ100 18/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
374896 2006 WU100 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
374897 2006 WK108 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
374898 2006 WC110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374899 2006 WO117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
374900 2006 WN158 22/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
374901 2006 WZ159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374902 2006 WK163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374903 2006 WG181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374904 2006 WV198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
374905 2006 WD204 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
374906 2006 WG204 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
374907 2006 XE1 10/12/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
374908 2006 XR10 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374909 2006 XV11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
374910 2006 XT12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374911 2006 XM18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374912 2006 XV19 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
374913 2006 XT23 21/10/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,1 km MPC · JPL
374914 2006 XF39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
374915 2006 XL53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374916 2006 XP54 15/12/2006 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
374917 2006 XG60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
374918 2006 XT62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
374919 2006 XB68 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
374920 2006 XT70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374921 2006 XE71 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374922 2006 YY1 19/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 780 m MPC · JPL
374923 2006 YP4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
374924 2006 YD9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374925 2006 YQ11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 850 m MPC · JPL
374926 2006 YT12 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374927 2006 YA17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
374928 2006 YB25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
374929 2006 YB47 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374930 2007 AU12 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374931 2007 AJ15 10/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
374932 2007 AM17 15/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
374933 2007 AT23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
374934 2007 AY27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
374935 2007 BL 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374936 2007 BE3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
374937 2007 BC4 16/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
374938 2007 BU19 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
374939 2007 BL23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
374940 2007 BU35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374941 2007 BE38 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
374942 2007 BN41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
374943 2007 BX49 26/01/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
374944 2007 BV54 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
374945 2007 BH57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
374946 2007 BU61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
374947 2007 BA65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
374948 2007 BE74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374949 2007 CR2 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374950 2007 CG6 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
374951 2007 CN7 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
374952 2007 CZ14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374953 2007 CW34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
374954 2007 CZ35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
374955 2007 CK37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374956 2007 CQ39 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
374957 2007 CN46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374958 2007 CF47 08/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
374959 2007 CV47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
374960 2007 CC50 10/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
374961 2007 CK56 15/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
374962 2007 CB61 13/02/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
374963 2007 DS2 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
374964 2007 DG5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374965 2007 DC11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
374966 2007 DE23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
374967 2007 DL25 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374968 2007 DP29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
374969 2007 DL37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374970 2007 DD41 22/02/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
374971 2007 DV43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
374972 2007 DA50 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
374973 2007 DA52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374974 2007 DF75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
374975 2007 DW90 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
374976 2007 DN97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
374977 2007 DR105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
374978 2007 ES7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
374979 2007 EM9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
374980 2007 EJ23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
374981 2007 EG30 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374982 2007 ER36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
374983 2007 EZ36 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
374984 2007 ED38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
374985 2007 EO71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
374986 2007 EV79 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
374987 2007 EX81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374988 2007 EB83 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374989 2007 EF87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
374990 2007 EV124 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
374991 2007 EZ136 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
374992 2007 EY180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
374993 2007 ED191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374994 2007 EX196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
374995 2007 EM210 08/03/2007 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
374996 2007 ET214 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
374997 2007 ES217 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
374998 2007 EB222 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
374999 2007 EN222 11/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
375000 2007 EN223 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s  • 378.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001