Danh sách tiểu hành tinh/595001–596000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595001 2000 RE37 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
595002 2000 RJ109 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
595003 2000 SU192 24/09/2000 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
595004 2000 SE377 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3.1 km MPC · JPL
595005 2000 SV377 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
595006 2000 SC378 21/08/2004 Siding Spring SSS 990 m MPC · JPL
595007 2000 SK378 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595008 2000 SO378 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 2.1 km MPC · JPL
595009 2000 ST378 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
595010 2000 SS379 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595011 2000 SL380 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 510 m MPC · JPL
595012 2000 SM382 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
595013 2000 SZ382 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595014 2000 SP383 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
595015 2000 SN385 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
595016 2000 SG386 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 8.3 km MPC · JPL
595017 2000 TB1 01/10/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
595018 2000 TY33 04/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 620 m MPC · JPL
595019 2000 TN71 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595020 2000 TN75 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595021 2000 TU76 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595022 2000 TJ77 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.9 km MPC · JPL
595023 2000 TD78 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
595024 2000 TW79 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
595025 2000 TY79 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
595026 2000 TW80 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
595027 2000 UP85 31/10/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
595028 2000 UM115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
595029 2000 UY115 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
595030 2000 UE116 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
595031 2000 VD21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595032 2000 WH52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595033 2000 WS199 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
595034 2000 WV199 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
595035 2000 WX202 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
595036 2000 WZ202 06/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595037 2000 WQ203 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
595038 2000 WW204 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595039 2000 XT55 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
595040 2000 YB19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
595041 2000 YH19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595042 2000 YD144 27/08/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
595043 2000 YK144 30/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595044 2000 YR144 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595045 2000 YX144 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
595046 2001 AO19 21/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1.3 km MPC · JPL
595047 2001 AT54 04/01/2001 Haleakala AMOS 840 m MPC · JPL
595048 2001 BB12 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595049 2001 BJ21 29/12/2000 Haleakala AMOS 1.3 km MPC · JPL
595050 2001 BB84 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
595051 2001 BA85 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595052 2001 CE37 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595053 2001 CH50 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
595054 2001 CR50 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 8.1 km MPC · JPL
595055 2001 CD51 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595056 2001 DD1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595057 2001 DV56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595058 2001 DC82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595059 2001 DL111 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
595060 2001 DB112 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
595061 2001 DP112 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595062 2001 DT112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 8.1 km MPC · JPL
595063 2001 DO113 29/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595064 2001 DD116 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595065 2001 DF117 20/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595066 2001 DJ117 28/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
595067 2001 DS117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595068 2001 DQ118 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595069 2001 DL119 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.1 km MPC · JPL
595070 2001 DZ119 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595071 2001 EG15 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595072 2001 EP27 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595073 2001 EB28 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
595074 2001 FL197 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595075 2001 FT197 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595076 2001 FB199 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
595077 2001 FG203 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
595078 2001 FO206 21/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 950 m MPC · JPL
595079 2001 FC214 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
595080 2001 FD215 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
595081 2001 FG228 23/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.2 km MPC · JPL
595082 2001 FD235 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595083 2001 FB244 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
595084 2001 FK244 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
595085 2001 FZ244 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595086 2001 FO245 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
595087 2001 FV245 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
595088 2001 FF246 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
595089 2001 FN247 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.6 km MPC · JPL
595090 2001 FD248 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595091 2001 FM248 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595092 2001 FS248 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595093 2001 HE27 23/04/2001 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
595094 2001 HC69 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595095 2001 HA71 17/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595096 2001 KA80 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595097 2001 KF81 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
595098 2001 KF82 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
595099 2001 KW83 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595100 2001 KT84 28/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595101 2001 KU84 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
595102 2001 KW84 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595103 2001 KS85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
595104 2001 KG87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595105 2001 LC9 15/06/2001 Socorro LINEAR 4.4 km MPC · JPL
595106 2001 LB20 04/02/2005 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595107 2001 LJ20 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
595108 2001 OC28 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595109 2001 OW113 25/07/2001 Haleakala AMOS 2.9 km MPC · JPL
595110 2001 OE114 26/08/2009 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
595111 2001 PV15 19/07/2001 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595112 2001 PO39 11/08/2001 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
595113 2001 PA68 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
595114 2001 QM71 16/08/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
595115 2001 QA88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595116 2001 QE96 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 93 m MPC · JPL
595117 2001 QH170 23/08/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
595118 2001 QQ201 17/08/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
595119 2001 QZ224 15/08/2001 Haleakala AMOS 2.1 km MPC · JPL
595120 2001 QS298 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
595121 2001 QD303 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
595122 2001 QZ335 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
595123 2001 QV338 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
595124 2001 RZ4 24/08/2001 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
595125 2001 RR18 30/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
595126 2001 RR111 17/08/2001 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
595127 2001 RP156 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595128 2001 RP158 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
595129 2001 SY10 16/08/2001 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
595130 2001 SV71 17/09/2001 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
595131 2001 SL88 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595132 2001 SQ99 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
595133 2001 SO189 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
595134 2001 SQ190 18/08/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
595135 2001 SF229 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595136 2001 SC237 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
595137 2001 SJ294 16/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
595138 2001 SW307 21/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
595139 2001 SR337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
595140 2001 SF344 17/08/2001 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
595141 2001 ST356 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
595142 2001 SG358 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595143 2001 SK362 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
595144 2001 SC363 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595145 2001 TG57 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
595146 2001 TL138 10/10/2001 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
595147 2001 TP147 10/10/2001 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
595148 2001 TA212 25/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
595149 2001 TK263 13/10/2001 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
595150 2001 TW263 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
595151 2001 TH264 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
595152 2001 TF268 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
595153 2001 TE269 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 570 m MPC · JPL
595154 2001 UK 16/10/2001 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
595155 2001 UU25 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2.5 km MPC · JPL
595156 2001 UC38 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
595157 2001 UG80 20/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
595158 2001 UK91 10/10/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
595159 2001 UD102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
595160 2001 UT104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595161 2001 UA118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
595162 2001 UA143 18/10/2001 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
595163 2001 UH147 23/10/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
595164 2001 UB194 18/10/2001 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
595165 2001 UV232 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
595166 2001 UF233 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595167 2001 UM233 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
595168 2001 UX233 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595169 2001 UF237 30/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
595170 2001 UZ237 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
595171 2001 VV80 21/10/2001 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
595172 2001 VL134 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
595173 2001 VP134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595174 2001 VQ134 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
595175 2001 VG137 25/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
595176 2001 WS4 19/11/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
595177 2001 WV4 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
595178 2001 WD5 20/11/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
595179 2001 WH24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595180 2001 WK30 17/11/2001 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
595181 2001 WF55 19/11/2001 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
595182 2001 WZ67 20/11/2001 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
595183 2001 WU79 20/11/2001 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
595184 2001 WC92 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
595185 2001 WL96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595186 2001 XT60 10/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
595187 2001 XE142 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595188 2001 XG166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
595189 2001 XF260 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
595190 2001 XP268 12/10/2006 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595191 2001 XS268 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
595192 2001 XK269 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
595193 2001 YC4 22/12/2001 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
595194 2001 YE18 13/12/2001 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
595195 2001 YB30 18/12/2001 Socorro LINEAR 3.7 km MPC · JPL
595196 2001 YC94 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
595197 2001 YV162 20/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3.1 km MPC · JPL
595198 2001 YN164 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
595199 2001 YX164 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595200 2002 AD47 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595201 2002 AJ76 08/01/2002 Socorro LINEAR 3.0 km MPC · JPL
595202 2002 AX125 11/01/2002 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
595203 2002 AT210 14/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
595204 2002 AD211 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
595205 2002 AK211 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
595206 2002 AO211 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
595207 2002 AR212 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
595208 2002 AJ213 08/07/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
595209 2002 AZ213 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595210 2002 AE214 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595211 2002 AG215 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
595212 2002 AU215 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
595213 2002 BP33 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
595214 2002 BJ34 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
595215 2002 CN10 06/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
595216 2002 CW171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595217 2002 CZ176 08/01/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595218 2002 CD190 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2.6 km MPC · JPL
595219 2002 CN222 07/02/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
595220 2002 CB228 07/02/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
595221 2002 CM246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595222 2002 CK277 07/02/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
595223 2002 CE317 07/02/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595224 2002 CJ318 24/07/2011 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
595225 2002 CK319 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
595226 2002 CR319 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
595227 2002 CS319 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
595228 2002 CU319 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
595229 2002 CW319 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
595230 2002 CB321 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595231 2002 CL321 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595232 2002 CN321 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595233 2002 CA322 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.8 km MPC · JPL
595234 2002 CO322 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
595235 2002 CH323 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
595236 2002 CZ323 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595237 2002 CA326 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 2.1 km MPC · JPL
595238 2002 CB326 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
595239 2002 CL326 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595240 2002 CR326 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595241 2002 CU327 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.5 km MPC · JPL
595242 2002 DJ22 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595243 2002 EJ23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595244 2002 EH25 03/03/2002 Kanab E. E. Sheridan 4.0 km MPC · JPL
595245 2002 EA92 13/03/2002 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
595246 2002 EM104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.5 km MPC · JPL
595247 2002 ER109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595248 2002 EP126 06/03/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595249 2002 EM128 12/03/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
595250 2002 EQ130 12/03/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
595251 2002 EP137 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595252 2002 EW143 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595253 2002 ES152 15/03/2002 Mount Hamilton Lick Obs. 2.0 km MPC · JPL
595254 2002 ER157 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
595255 2002 EW164 10/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
595256 2002 EA165 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1.6 km MPC · JPL
595257 2002 EV165 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
595258 2002 EG166 16/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595259 2002 EH166 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595260 2002 ES167 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
595261 2002 ED168 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
595262 2002 EX168 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
595263 2002 EE169 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595264 2002 EQ169 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595265 2002 ES169 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
595266 2002 EX169 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595267 2002 EN170 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 580 m MPC · JPL
595268 2002 ES170 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
595269 2002 ED171 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
595270 2002 EO171 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
595271 2002 EQ171 06/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
595272 2002 EV172 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595273 2002 FE1 18/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1.2 km MPC · JPL
595274 2002 FL19 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 3.2 km MPC · JPL
595275 2002 FU23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595276 2002 FK42 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595277 2002 FT42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
595278 2002 FN43 30/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
595279 2002 FR43 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
595280 2002 GT2 04/04/2002 Haleakala AMOS 3.2 km MPC · JPL
595281 2002 GB4 09/04/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595282 2002 GT26 11/04/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
595283 2002 GV27 06/04/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.0 km MPC · JPL
595284 2002 GQ28 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 2.5 km MPC · JPL
595285 2002 GK31 07/04/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
595286 2002 GQ31 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
595287 2002 GP47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595288 2002 GP91 04/04/2002 Haleakala AMOS 1.6 km MPC · JPL
595289 2002 GL113 11/04/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595290 2002 GD120 12/04/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
595291 2002 GY136 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595292 2002 GY165 15/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
595293 2002 GA172 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
595294 2002 GU179 04/04/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
595295 2002 GC186 08/04/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
595296 2002 GB188 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595297 2002 GB190 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
595298 2002 GE190 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595299 2002 GF190 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
595300 2002 GD191 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595301 2002 GE191 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595302 2002 GG191 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
595303 2002 GR191 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
595304 2002 GT191 07/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
595305 2002 GL192 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
595306 2002 GP192 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595307 2002 GG193 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
595308 2002 GL193 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595309 2002 GT193 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
595310 2002 GU195 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595311 2002 GA196 27/07/2011 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
595312 2002 HR12 10/04/2002 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
595313 2002 HJ18 21/04/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
595314 2002 HX18 13/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
595315 2002 HF19 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
595316 2002 JO8 10/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
595317 2002 JY13 12/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
595318 2002 JM21 04/05/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
595319 2002 JF53 14/04/2002 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
595320 2002 JE145 13/05/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595321 2002 JE150 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
595322 2002 JY150 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
595323 2002 JB151 16/10/2009 Catalina CSS 4.0 km MPC · JPL
595324 2002 JG151 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 810 m MPC · JPL
595325 2002 JO151 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595326 2002 JV151 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595327 2002 JX152 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595328 2002 JY152 14/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595329 2002 JB153 12/05/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595330 2002 JH153 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
595331 2002 JN153 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
595332 2002 KD16 19/04/2006 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
595333 2002 KZ16 26/09/2009 Catalina CSS 4.7 km MPC · JPL
595334 2002 LS64 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 950 m MPC · JPL
595335 2002 LY64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595336 2002 LH65 10/03/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
595337 2002 LY65 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595338 2002 MW5 20/07/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595339 2002 MS6 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595340 2002 MU6 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595341 2002 MG7 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595342 2002 ML7 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
595343 2002 MH8 06/04/2013 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
595344 2002 NK31 08/07/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
595345 2002 NH69 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
595346 2002 NU75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
595347 2002 NS78 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595348 2002 NM80 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595349 2002 NV81 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
595350 2002 NR82 06/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
595351 2002 OY30 21/07/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
595352 2002 OT34 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595353 2002 OT37 23/05/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
595354 2002 OY37 04/08/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
595355 2002 PT5 20/07/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
595356 2002 PZ17 06/08/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
595357 2002 PT87 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
595358 2002 PD92 09/07/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595359 2002 PO103 12/07/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
595360 2002 PT109 04/08/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
595361 2002 PJ130 14/08/2002 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
595362 2002 PC168 11/08/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
595363 2002 PF168 08/08/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595364 2002 PK168 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
595365 2002 PG181 15/05/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
595366 2002 PR181 04/08/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
595367 2002 PQ183 15/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
595368 2002 PY185 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
595369 2002 PO192 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595370 2002 PO195 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595371 2002 PX198 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
595372 2002 PU201 13/09/2007 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
595373 2002 PY203 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595374 2002 PB204 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
595375 2002 QA28 28/08/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
595376 2002 QF55 10/09/2002 Haleakala AMOS 660 m MPC · JPL
595377 2002 QH76 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595378 2002 QY80 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595379 2002 QZ84 16/08/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
595380 2002 QV93 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595381 2002 QW110 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
595382 2002 QH114 16/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
595383 2002 QP117 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
595384 2002 QP118 18/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595385 2002 QZ132 22/07/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595386 2002 QT133 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
595387 2002 QT138 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
595388 2002 QM140 20/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
595389 2002 QC143 18/03/2009 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
595390 2002 QO143 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
595391 2002 QA146 01/09/2002 Haleakala AMOS 620 m MPC · JPL
595392 2002 QA147 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
595393 2002 QD147 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
595394 2002 QV148 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595395 2002 QZ148 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
595396 2002 QX149 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
595397 2002 QB150 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595398 2002 QJ150 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595399 2002 QN151 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595400 2002 QR151 17/08/2009 La Sagra OAM Obs. 610 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595401 2002 QL153 19/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
595402 2002 QJ154 25/10/2008 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
595403 2002 QP154 14/10/2007 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
595404 2002 QR154 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
595405 2002 QN155 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595406 2002 QR155 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
595407 2002 QU155 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
595408 2002 QM158 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595409 2002 QM159 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
595410 2002 RD117 07/09/2002 Ondrejov P. Pravec, P. Kušnirák 1.4 km MPC · JPL
595411 2002 RP122 08/09/2002 Haleakala AMOS 980 m MPC · JPL
595412 2002 RN124 09/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
595413 2002 RS152 12/09/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
595414 2002 RE187 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
595415 2002 RC198 13/09/2002 Palomar NEAT 4.2 km MPC · JPL
595416 2002 RE200 17/08/2002 Haleakala AMOS 1.2 km MPC · JPL
595417 2002 RF207 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595418 2002 RF211 09/09/2002 Haleakala AMOS 1.0 km MPC · JPL
595419 2002 RM223 13/09/2002 Haleakala AMOS 710 m MPC · JPL
595420 2002 RF226 13/09/2002 Haleakala AMOS 1.5 km MPC · JPL
595421 2002 RM237 05/09/2002 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
595422 2002 RX241 06/09/2002 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
595423 2002 RB243 12/08/2002 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
595424 2002 RK246 23/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
595425 2002 RA264 28/09/2002 Haleakala AMOS 2.3 km MPC · JPL
595426 2002 RS273 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595427 2002 RU282 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595428 2002 RY282 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595429 2002 RP285 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 610 m MPC · JPL
595430 2002 RE288 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595431 2002 RG290 27/03/2009 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
595432 2002 RQ290 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
595433 2002 RV293 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
595434 2002 RF296 18/10/2011 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
595435 2002 RN296 15/09/2002 Haleakala AMOS 1.2 km MPC · JPL
595436 2002 RB299 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
595437 2002 RM299 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595438 2002 RX299 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595439 2002 SB33 28/09/2002 Haleakala AMOS 970 m MPC · JPL
595440 2002 SG36 29/09/2002 Haleakala AMOS 720 m MPC · JPL
595441 2002 SD59 05/09/2002 Haleakala AMOS 680 m MPC · JPL
595442 2002 ST60 16/09/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
595443 2002 SB74 19/09/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
595444 2002 SL74 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595445 2002 TO18 02/10/2002 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
595446 2002 TS59 04/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
595447 2002 TR88 03/10/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595448 2002 TB101 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
595449 2002 TT119 03/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
595450 2002 TH153 05/10/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595451 2002 TJ158 05/10/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL
595452 2002 TW162 05/10/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
595453 2002 TV182 04/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
595454 2002 TF241 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
595455 2002 TP277 03/10/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
595456 2002 TQ380 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595457 2002 TZ386 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595458 2002 TJ387 05/10/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595459 2002 TF389 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595460 2002 TP389 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595461 2002 TA390 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595462 2002 TB390 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595463 2002 TM394 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2.0 km MPC · JPL
595464 2002 UB4 28/10/2002 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1.4 km MPC · JPL
595465 2002 UB28 15/10/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595466 2002 UM35 31/10/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595467 2002 UX39 31/10/2002 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
595468 2002 UZ75 31/10/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
595469 2002 UL79 12/08/2007 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
595470 2002 UX81 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
595471 2002 VV28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
595472 2002 VZ103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
595473 2002 VT138 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595474 2002 VX149 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
595475 2002 VS150 29/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
595476 2002 VU150 11/08/2012 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
595477 2002 VC151 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595478 2002 VP154 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
595479 2002 WA21 13/11/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
595480 2002 WP29 30/10/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
595481 2002 WR32 14/10/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
595482 2002 XZ53 13/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
595483 2002 XK120 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
595484 2002 XR120 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
595485 2002 XZ121 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
595486 2002 XP123 09/12/2002 Uccle T. Pauwels 3.4 km MPC · JPL
595487 2002 XY123 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
595488 2002 XO124 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595489 2002 YV10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595490 2003 AQ9 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
595491 2003 AB93 01/01/2003 La Silla La Silla Obs. 5.8 km MPC · JPL
595492 2003 BN3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 1.9 km MPC · JPL
595493 2003 BR4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 2.8 km MPC · JPL
595494 2003 BM12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3.6 km MPC · JPL
595495 2003 BV40 28/01/2003 Socorro LINEAR 4.1 km MPC · JPL
595496 2003 BV56 27/01/2003 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
595497 2003 BK64 15/01/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
595498 2003 BG94 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
595499 2003 BR96 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
595500 2003 BZ96 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595501 2003 BB97 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595502 2003 BF97 08/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595503 2003 BD99 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
595504 2003 BC101 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595505 2003 BV101 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
595506 2003 BE102 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
595507 2003 CL19 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
595508 2003 CD23 07/02/2003 La Silla 2.6 km MPC · JPL
595509 2003 CX26 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595510 2003 CY26 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
595511 2003 EY63 10/03/2003 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
595512 2003 EB64 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.2 km MPC · JPL
595513 2003 FS38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
595514 2003 FT81 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595515 2003 FE133 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
595516 2003 FJ134 26/03/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595517 2003 FR135 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
595518 2003 FK136 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595519 2003 FD137 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595520 2003 FY137 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
595521 2003 FU139 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
595522 2003 FY139 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.9 km MPC · JPL
595523 2003 FG140 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.1 km MPC · JPL
595524 2003 FS141 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595525 2003 GJ6 02/04/2003 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
595526 2003 GO25 22/03/2003 Ondrejov L. Kotková 2.2 km MPC · JPL
595527 2003 GR25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595528 2003 GS38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595529 2003 GT57 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 9.2 km MPC · JPL
595530 2003 GV57 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
595531 2003 GA58 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
595532 2003 GY58 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
595533 2003 GH59 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
595534 2003 GS59 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595535 2003 GD62 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 2.2 km MPC · JPL
595536 2003 GH62 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595537 2003 GL62 03/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595538 2003 GO64 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
595539 2003 GF66 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595540 2003 GN66 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
595541 2003 HB7 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595542 2003 HK34 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
595543 2003 HC50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595544 2003 HS53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595545 2003 HH59 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595546 2003 HG60 14/09/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595547 2003 HA61 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595548 2003 HQ61 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595549 2003 HZ63 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
595550 2003 HJ64 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
595551 2003 HQ64 14/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
595552 2003 HS64 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595553 2003 HP65 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595554 2003 JV 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595555 2003 JL4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595556 2003 JQ14 28/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595557 2003 JT18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595558 2003 JN19 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
595559 2003 JV19 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
595560 2003 JK20 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595561 2003 JN20 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595562 2003 JB21 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595563 2003 JF21 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
595564 2003 KQ1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595565 2003 KS6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595566 2003 KB8 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
595567 2003 KE15 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
595568 2003 KU15 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
595569 2003 KC20 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595570 2003 KX26 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
595571 2003 KF37 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595572 2003 KE38 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
595573 2003 LB1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595574 2003 LR9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
595575 2003 LT9 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
595576 2003 LC11 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595577 2003 LE11 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
595578 2003 LW11 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
595579 2003 OF8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 830 m MPC · JPL
595580 2003 OG11 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595581 2003 OQ15 23/07/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
595582 2003 OP31 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595583 2003 OR34 31/07/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.1 km MPC · JPL
595584 2003 OG35 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595585 2003 PH2 23/07/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
595586 2003 QD2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5.7 km MPC · JPL
595587 2003 QR47 30/07/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
595588 2003 QW72 24/08/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
595589 2003 QF90 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 830 m MPC · JPL
595590 2003 QG104 24/08/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1.4 km MPC · JPL
595591 2003 QV108 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595592 2003 QC116 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595593 2003 QS120 28/08/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595594 2003 QH121 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
595595 2003 QL122 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595596 2003 QT122 21/08/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
595597 2003 QO123 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.1 km MPC · JPL
595598 2003 QR123 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
595599 2003 QL124 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.1 km MPC · JPL
595600 2003 QZ125 22/08/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595601 2003 RX27 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595602 2003 RL28 02/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595603 2003 RV28 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595604 2003 SA1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595605 2003 SV9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595606 2003 SL21 25/08/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
595607 2003 SK24 17/09/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595608 2003 SV27 18/09/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
595609 2003 SU32 17/09/2003 Uccle T. Pauwels 2.5 km MPC · JPL
595610 2003 SD50 13/09/2003 Haleakala AMOS 1.4 km MPC · JPL
595611 2003 SC57 02/09/2003 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
595612 2003 ST68 28/08/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
595613 2003 SS73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595614 2003 SQ81 19/09/2003 Haleakala AMOS 860 m MPC · JPL
595615 2003 ST106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595616 2003 SN114 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
595617 2003 SS126 27/08/2003 Haleakala AMOS 1.8 km MPC · JPL
595618 2003 SB127 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
595619 2003 SP131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595620 2003 SB138 18/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
595621 2003 SC153 20/09/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
595622 2003 SX155 20/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
595623 2003 SF159 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
595624 2003 SM159 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595625 2003 ST163 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
595626 2003 SJ212 16/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
595627 2003 SG230 24/09/2003 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
595628 2003 SD237 16/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595629 2003 SZ239 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595630 2003 SE288 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595631 2003 SM289 28/09/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
595632 2003 SC300 20/09/2003 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595633 2003 SV303 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
595634 2003 SN340 16/09/2003 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
595635 2003 SU341 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
595636 2003 SQ343 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595637 2003 SF344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595638 2003 SY344 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595639 2003 SF345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
595640 2003 ST345 18/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
595641 2003 SR353 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
595642 2003 SC359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595643 2003 SA367 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595644 2003 SS374 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
595645 2003 SH376 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 520 m MPC · JPL
595646 2003 SC388 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595647 2003 SG392 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
595648 2003 ST402 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595649 2003 SL404 16/10/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
595650 2003 SM409 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
595651 2003 SK410 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
595652 2003 SB411 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
595653 2003 SK414 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595654 2003 SD418 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 640 m MPC · JPL
595655 2003 SM418 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
595656 2003 SU418 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 710 m MPC · JPL
595657 2003 SC426 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
595658 2003 SL426 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
595659 2003 SF435 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595660 2003 SL436 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595661 2003 SO436 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
595662 2003 SQ436 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595663 2003 SW436 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595664 2003 SE439 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
595665 2003 SN439 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595666 2003 SO439 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
595667 2003 SK440 17/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
595668 2003 SG442 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
595669 2003 SJ442 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
595670 2003 SG443 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595671 2003 SO444 12/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
595672 2003 SP444 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595673 2003 SV444 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 560 m MPC · JPL
595674 2003 SP445 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595675 2003 SV446 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
595676 2003 SR450 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595677 2003 SS452 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
595678 2003 SK454 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
595679 2003 SB458 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
595680 2003 SO459 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595681 2003 SN462 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595682 2003 SV462 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
595683 2003 SM465 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
595684 2003 SQ465 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595685 2003 SG467 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595686 2003 SM468 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595687 2003 SU473 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595688 2003 SW473 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595689 2003 TO1 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
595690 2003 TC4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595691 2003 TY39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
595692 2003 TT56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595693 2003 TD60 16/10/2012 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
595694 2003 TJ61 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595695 2003 TP61 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595696 2003 TC65 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595697 2003 TU65 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
595698 2003 UG6 16/10/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
595699 2003 UU12 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595700 2003 UJ31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595701 2003 UP34 16/10/2003 Palomar NEAT 440 m MPC · JPL
595702 2003 UX55 28/08/2003 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
595703 2003 UE59 16/10/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
595704 2003 UP68 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
595705 2003 UK69 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
595706 2003 UP74 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
595707 2003 UZ84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595708 2003 UP94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595709 2003 UP101 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3.0 km MPC · JPL
595710 2003 UJ129 18/10/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595711 2003 UA149 19/10/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
595712 2003 UR154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
595713 2003 UB202 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595714 2003 UR210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
595715 2003 UM221 29/09/2003 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
595716 2003 UX251 23/09/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
595717 2003 UK255 20/10/2003 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
595718 2003 UZ266 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595719 2003 UX283 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
595720 2003 UR289 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595721 2003 UZ302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595722 2003 UJ309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595723 2003 UQ319 20/10/2003 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
595724 2003 UB323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
595725 2003 UQ327 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595726 2003 UN329 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595727 2003 UW329 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
595728 2003 UP332 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
595729 2003 UE335 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
595730 2003 UL342 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595731 2003 UL353 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
595732 2003 UG361 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
595733 2003 UP362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595734 2003 UL378 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595735 2003 UM380 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595736 2003 UV395 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
595737 2003 UU399 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 560 m MPC · JPL
595738 2003 UJ400 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595739 2003 UW405 30/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 460 m MPC · JPL
595740 2003 UV406 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 590 m MPC · JPL
595741 2003 UY407 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 720 m MPC · JPL
595742 2003 UK413 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595743 2003 UV419 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595744 2003 UE420 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595745 2003 UM421 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595746 2003 UN422 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
595747 2003 UE424 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
595748 2003 UE425 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
595749 2003 UX425 24/08/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595750 2003 UN426 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
595751 2003 UD427 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
595752 2003 UG427 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
595753 2003 UX429 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
595754 2003 UX431 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
595755 2003 UZ431 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
595756 2003 UP432 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595757 2003 UR432 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
595758 2003 US432 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595759 2003 UB433 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595760 2003 UV433 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
595761 2003 UJ434 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595762 2003 UR435 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
595763 2003 UC437 05/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595764 2003 UQ438 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595765 2003 UY438 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
595766 2003 UX439 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
595767 2003 US445 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 950 m MPC · JPL
595768 2003 UR446 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
595769 2003 VE7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595770 2003 VQ12 11/01/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
595771 2003 WL35 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595772 2003 WA108 20/09/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
595773 2003 WK133 15/11/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595774 2003 WR156 19/11/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
595775 2003 WN160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595776 2003 WL163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595777 2003 WQ174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
595778 2003 WX174 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
595779 2003 WR175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595780 2003 WC189 19/11/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
595781 2003 WD189 19/11/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
595782 2003 WL196 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595783 2003 WT196 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
595784 2003 WU196 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
595785 2003 WW197 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
595786 2003 WW199 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595787 2003 WZ199 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
595788 2003 WT200 14/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
595789 2003 WD201 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595790 2003 WH201 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
595791 2003 WY204 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595792 2003 WT205 20/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
595793 2003 WA206 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
595794 2003 WS206 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
595795 2003 WJ209 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595796 2003 WX210 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
595797 2003 WV212 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
595798 2003 WF216 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595799 2003 WX216 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
595800 2003 XJ44 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595801 2003 YP15 21/11/2003 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
595802 2003 YU30 18/12/2003 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
595803 2003 YG110 23/12/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
595804 2003 YU122 27/12/2003 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
595805 2003 YH183 14/04/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
595806 2003 YW184 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
595807 2003 YE185 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595808 2003 YO186 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
595809 2003 YB187 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595810 2003 YN188 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595811 2003 YT188 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595812 2003 YQ189 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
595813 2004 AA16 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595814 2004 BH57 23/01/2004 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
595815 2004 BV64 22/01/2004 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
595816 2004 BO69 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
595817 2004 BW76 16/01/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595818 2004 BJ82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
595819 2004 BQ116 27/01/2004 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
595820 2004 BG164 31/12/2008 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
595821 2004 BJ165 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
595822 2004 BS169 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
595823 2004 BE170 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
595824 2004 BY170 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
595825 2004 BE171 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595826 2004 CC21 11/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
595827 2004 CT50 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595828 2004 CZ81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595829 2004 CD94 11/02/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
595830 2004 CQ124 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
595831 2004 CO135 17/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595832 2004 DG55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595833 2004 DS55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
595834 2004 DE70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.7 km MPC · JPL
595835 2004 DL72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595836 2004 DF81 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595837 2004 DU81 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.9 km MPC · JPL
595838 2004 DS83 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595839 2004 DL84 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
595840 2004 DA85 02/07/2011 Siding Spring SSS 3.1 km MPC · JPL
595841 2004 DE85 10/06/2010 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
595842 2004 DR85 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
595843 2004 DY85 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
595844 2004 DZ85 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
595845 2004 EB44 13/03/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
595846 2004 EV44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
595847 2004 EX99 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595848 2004 EC110 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
595849 2004 EK116 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
595850 2004 EM116 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
595851 2004 EN116 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595852 2004 EQ116 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
595853 2004 EV117 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
595854 2004 FD5 22/03/2004 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 950 m MPC · JPL
595855 2004 FB7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595856 2004 FW7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595857 2004 FL70 17/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 1.2 km MPC · JPL
595858 2004 FE71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595859 2004 FU73 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595860 2004 FP74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
595861 2004 FL76 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
595862 2004 FQ113 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595863 2004 FP144 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
595864 2004 FB167 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595865 2004 FM167 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
595866 2004 FV169 07/09/2015 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
595867 2004 FZ169 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595868 2004 FW170 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
595869 2004 FL171 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
595870 2004 FN171 21/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
595871 2004 FV173 19/03/2012 Ka-Dar V. Gerke 2.7 km MPC · JPL
595872 2004 FH174 28/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
595873 2004 FZ174 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595874 2004 GD11 12/04/2004 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
595875 2004 GM44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
595876 2004 GP47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595877 2004 GR61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
595878 2004 GK85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 9.3 km MPC · JPL
595879 2004 GP91 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
595880 2004 GX91 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
595881 2004 GG92 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
595882 2004 HX39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595883 2004 HK80 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
595884 2004 HM81 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595885 2004 HV82 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
595886 2004 HW82 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
595887 2004 HC83 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
595888 2004 HC84 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
595889 2004 HY84 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
595890 2004 JP 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
595891 2004 JS45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595892 2004 JY48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595893 2004 JU56 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
595894 2004 JB58 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 7.2 km MPC · JPL
595895 2004 KQ7 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
595896 2004 KS19 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
595897 2004 KW19 17/04/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
595898 2004 KV20 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
595899 2004 KO21 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
595900 2004 KU21 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
595901 2004 MG5 23/06/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 7.6 km MPC · JPL
595902 2004 MB9 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
595903 2004 MC10 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595904 2004 NA30 14/07/2004 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
595905 2004 OV15 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595906 2004 PJ26 08/08/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
595907 2004 PT44 07/08/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
595908 2004 PD55 08/08/2004 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
595909 2004 PE67 12/08/2004 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
595910 2004 PB70 07/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
595911 2004 PK78 09/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
595912 2004 PC87 11/08/2004 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
595913 2004 PN97 15/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 760 m MPC · JPL
595914 2004 PO105 13/08/2004 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
595915 2004 PO111 10/08/2004 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
595916 2004 PZ114 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
595917 2004 PR115 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595918 2004 PQ118 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
595919 2004 PX120 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
595920 2004 QR15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595921 2004 QT15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
595922 2004 QQ16 21/08/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 850 m MPC · JPL
595923 2004 QP29 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595924 2004 QQ29 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
595925 2004 QY29 09/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
595926 2004 QQ30 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
595927 2004 QC31 12/07/2010 WISE WISE 2.7 km MPC · JPL
595928 2004 QN33 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
595929 2004 QM35 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
595930 2004 QB36 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
595931 2004 QR37 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
595932 2004 RO9 07/09/2004 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
595933 2004 RB20 15/08/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
595934 2004 RY23 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
595935 2004 RQ26 06/09/2004 Siding Spring SSS 600 m MPC · JPL
595936 2004 RT26 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2.7 km MPC · JPL
595937 2004 RK52 08/09/2004 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
595938 2004 RM52 08/09/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
595939 2004 RJ70 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
595940 2004 RK92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
595941 2004 RK114 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595942 2004 RN115 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595943 2004 RJ117 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595944 2004 RM122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595945 2004 RJ126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595946 2004 RS132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
595947 2004 RN133 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
595948 2004 RU133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
595949 2004 RJ143 11/08/2004 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
595950 2004 RE144 15/08/2004 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
595951 2004 RH144 08/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
595952 2004 RP144 08/09/2004 Klet M. Tichý 1.5 km MPC · JPL
595953 2004 RV189 16/08/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595954 2004 RU196 15/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
595955 2004 RH219 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
595956 2004 RP221 10/08/2004 Palomar NEAT 4.3 km MPC · JPL
595957 2004 RU239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
595958 2004 RN259 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
595959 2004 RA261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
595960 2004 RL264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
595961 2004 RM264 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595962 2004 RN266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595963 2004 RH284 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 940 m MPC · JPL
595964 2004 RK284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595965 2004 RT298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
595966 2004 RY299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
595967 2004 RQ312 07/08/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
595968 2004 RV313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
595969 2004 RH332 14/09/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
595970 2004 RJ357 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5.5 km MPC · JPL
595971 2004 RK357 08/09/2004 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
595972 2004 RB358 17/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.1 km MPC · JPL
595973 2004 RN359 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
595974 2004 RY360 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
595975 2004 RP361 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
595976 2004 RQ361 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
595977 2004 RT361 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595978 2004 RA364 12/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
595979 2004 RH365 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
595980 2004 RN366 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
595981 2004 ST6 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
595982 2004 SB44 10/09/2004 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
595983 2004 SL49 21/09/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
595984 2004 ST62 07/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
595985 2004 SW62 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
595986 2004 SZ62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
595987 2004 SO63 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
595988 2004 SK64 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
595989 2004 TD1 05/10/2004 Three Buttes G. R. Jones 570 m MPC · JPL
595990 2004 TR22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
595991 2004 TX29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
595992 2004 TF39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
595993 2004 TY39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
595994 2004 TM43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
595995 2004 TX84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
595996 2004 TF116 04/10/2004 Apache Point J. C. Barentine 1.0 km MPC · JPL
595997 2004 TB141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
595998 2004 TG153 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
595999 2004 TZ178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596000 2004 TU188 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL

591.000s  • 592.000s  • 593.000s  • 594.000s  • 595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001